Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
470 postów 1988 komentarzy

W obronie cywilizacji łacińskiej przed bandytami i obłudnikami

Janusz Górzyński - Quis et deus? – KTÓŻ JAK BÓG! Discedite a me omnes pessimi haeretici, filii diaboli, et pestes animarum: vos detestor, et abominor, et cum Ecclesia Dei anathematizo. Jan kard. Bona O Cist

Kara śmierci a etyka katolicka. Część II-ga

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Kara śmierci a etyka katolicka. Część II-ga (Biblia i Magisterium)

  

Kara śmierci a etyka katolicka. Część II-ga (Biblia i Magisterium)
 
„Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi, i plugawy niech się jeszcze splugawi, a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niechaj się jeszcze uświęci”/Apokalipsa św. Jana 22-11/
 
„…Sprawiedliwy porządek społeczeństwa i państwa jest centralnym zadaniem polityki. Państwo, które nie kierowałoby się sprawiedliwością zredukowałoby się do wielkiej bandy złodziei.(…) Sprawiedliwość jest celem, a więc również wewnętrzną miarą każdej polityki…”Benedykt XVI encyklika „Deus caritas est” n.28
 
„Czyż patrząc na współczesne dzieje nie przychodzi nam stwierdzić, że nie uda się stworzyć pozytywnego porządku świata tam, gdzie dziczeją dusze? (...)
Prawda i sprawiedliwość winny być ważniejsze od mojej wygody i nietykalności, w przeciwnym razie moje własne życie staje się kłamstwem”.(Benedykt XVI encyklika Spe salvi – O nadziei chrześcijańskiej)
 
Są ludzie, którzy całkowicie zniszczyli w sobie pragnienie prawdy i gotowość do kochania. Ludzie, w których wszystko stało się kłamstwem; ludzie, którzy żyli w nienawiści i podeptali w sobie miłość. Jest to straszna perspektywa, ale w niektórych postaciach naszej historii można odnaleźć w sposób przerażający postawy tego rodzaju. Takich ludzi już nie można uleczyć, a zniszczenie dobra jest nieodwołalne: to jest to, na co wskazuje słowo piekło[37].
(Benedykt XVI encyklika Spe salvi – O nadziei chrześcijańskiej)
 
„Zdarza się jednak, iż coś rozważane pod kątem ogólnym jest dobrem, lecz po uwzględnieniu jakichś dodatkowych, szczegółowych okoliczności obraca się w zło. Tak jak płodzenie synów rozpatrywane samo w sobie jest czymś dobrym, lecz płodzenie ich z nie swoją żoną jest czymś złym”. I podobnie zdarza się, że coś jest złem, jeśli rozważa się je pod kątem ogólnym, a mimo to staje się czymś dobrym ze względu na jakieś  szczegółowe okoliczności. Tak jak zabójstwo samo w sobie jest czymś złym, lecz zabicie człowieka szczególnie szkodliwego dla zbiorowości jest czymś dobrym”. / Św. Tomasz z Akwinu „Zagadnienia etyczne”/
 
„Największe przykazanie  34 Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, 35 a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał Go, wystawiając Go na próbę: 36 «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?» 37 On mu odpowiedział: «Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem 38 To jest największe i pierwsze przykazanie. 39 Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego 40 Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy» (Mt 22, 34-40)
 
Bezpośrednią przyczyną ludzkich czynów jest rozum i wola, w miarę jak człowiek jest wolny w sądzeniu” św. Tomasz z Akwinu
Kara śmierci a etyka katolicka cz. II
Kara śmierci w Piśmie Świętym i nauczaniu katolickim
 
Chrześcijanie w Piśmie Świętym znajdują nakaz karania śmiercią: sprawców pobić ze skutkiem śmiertelnym, osób które uderzyły rodzica lub mu złorzeczyły, handlarzy żywym towarem, czarownic, niewiernych małżonków i ich kochanków, kazirodców, homoseksualistów, zoofilów, bluźnierców i morderców.
 
Czynny zagrożone karą śmierci według Pisma Świętego
W 21 rozdziale Księgi Wyjścia znaleźć można postulat ukarania śmiercią: sprawców pobić ze skutkiem śmiertelnym, osoby która uderzyła swego rodzica lub mu złorzeczyła, handlarzy żywym towarem.
„12 Jeśli kto tak uderzy kogoś, że uderzony umrze, winien sam być śmiercią ukarany.” „15 Kto by uderzył swego ojca albo matkę, winien być ukarany śmiercią. 16 Kto by porwał człowieka i sprzedał go, albo znaleziono by go jeszcze w jego ręku, winien być ukarany śmiercią. 17 Kto by złorzeczył ojcu albo matce, winien być ukarany śmiercią.”
 
W kolejnym 22 rozdziale Księgi Wyjścia znajduje się postulat karania śmiercią czarownic.
„17 Nie pozwolisz żyć czarownicy.”
Księga Kapłańska powtórzyła w swoim 20 rozdziale nakaz karania śmiercią złorzeczących rodzicom, nakazała również karanie śmiercią niewiernych małżonków i ich kochanków, kazirodców, oraz homoseksualistów, zoofilów, kazirodców.
„9 Ktokolwiek złorzeczy ojcu albo matce, będzie ukarany śmiercią: złorzeczył ojcu lub matce, ściągnął śmierć na siebie. 
10 Ktokolwiek cudzołoży z żoną bliźniego, będzie ukarany śmiercią i cudzołożnik, i cudzołożnica.
11 Ktokolwiek obcuje cieleśnie z żoną swojego ojca, odsłania nagość ojca: będą ukarani śmiercią oboje, sami tę śmierć na siebie ściągnęli.
12 Ktokolwiek obcuje cieleśnie z synową, będzie razem z nią ukarany śmiercią: popełnili sromotę, sami tę śmierć na siebie ściągnęli.
13 Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, sami tę śmierć na siebie ściągnęli.”„15Ktokolwiek obcuje cieleśnie ze zwierzęciem wylewając nasienie, będzie ukarany śmiercią. Zwierzę także zabijecie.
16 Jeśli kobieta zbliży się do jakiegoś zwierzęcia, aby z nim się złączyć, zabijesz i kobietę, i zwierzę. Oboje będą ukarani śmiercią, sami śmierć na siebie ściągnęli.
17 Jeżeli kto weźmie swoją siostrę, córkę swojego ojca albo swojej matki i będzie oglądał jej nagość, a ona będzie oglądać jego nagość, jest to czyn haniebny, oboje będą zgładzeni w obecności synów ich ludu. Ten, kto odsłonił nagość swojej siostry, zaciągnie winę.”
 
W 24 rozdziale Pan Bóg nakazał Mojżeszowi by mordercy i bluźniercy byli karani śmiercią.
 
„16 Ktokolwiek bluźni imieniu Pana, będzie ukarany śmiercią. Cała społeczność ukamienuje go. Zarówno tubylec, jak i przybysz będzie ukarany śmiercią za bluźnierstwo przeciwko Imieniu.
17Ktokolwiek zabije człowieka, będzie ukarany śmiercią.”Kto zabije człowieka, będzie ukarany śmiercią.”
 
W 19 rozdziale Księgi Potworzonego Prawa nakazano karanie śmiercią za morderstwo.
 
„11 Jeśli jednak człowiek z nienawiści do swego bliźniego czatował na niego, powstał przeciw niemu, uderzył go śmiertelnie, tak iż tamten umarł, i potem uciekł do jednego z tych miast, 12starsi tego miasta poślą po niego, zabiorą go stamtąd i oddadzą w ręce mściciela krwi, by umarł. 13Nie zlituje się nad nim twoje oko, usuniesz spośród Izraela [przelanie] krwi niewinnego, by ci się dobrze powodziło.”
 
W 21 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa nakazano karać śmiercią handlarzy żywym towarem.
„7 Jeśli znajdą człowieka, porywającego kogoś ze swych braci, z Izraelitów – czy sam będzie go używał jako niewolnika, czy go sprzeda – taki złodziej musi umrzeć. Usuniesz zło spośród siebie.”
 
Na temat kary śmierci wypowiedział się też Jezus Chrystus w 21 rozdziale Ewangelii Mateusza.
Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. 34 Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. 35 Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. 36 Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. 37 W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. 38 Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: “To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. 39 Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. 40 Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami?» 41 Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze».”
 
Kara śmierci w nauczaniu katolickim
W swym nauczaniu kościół katolicki wielokrotnie wypowiadał się za karaniem śmiercią morderców.
Święty Paweł w 13 rozdziale Listu do Rzymian stwierdzał że państwo (prawomocna władza ale nie tyrania) ma prawo karać śmiercią.
„1 Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. 2 Kto więc przeciwstawia się władzy – przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia. 3 Albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego. A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę. Jest ona bowiem dla ciebie narzędziem Boga, [prowadzącym] ku dobremu. Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie na próżno nosi miecz. Jest bowiem narzędziem Boga do wymierzenia sprawiedliwej kary temu, który czyni źle.”
O karze śmierci wypowiadali się też ojcowie kościoła. Karę śmierci przewidywał w swoim nauczaniu Klemens Aleksandryjski w „Kobiercach”. Niechętni karze śmierci (z powodu stosowania jej w prześladowaniach chrześcijan) Tertulianw „Lekarstwo na ukłucie skorpiona”i „O duszy”, Orygenes, św Cyprian, uznawali prawo władzy do jej stosowania. Zaprzestanie prześladowań chrześcijan doprowadziło do pełnego uznania kary śmierci w kościele. Laktancjusz w „O gniewie bożym” wypowiadał się za karą śmierci. Święty Augustyn w „liście do Apringiusza” i „O państwie bożym” dopuszczał wojny, karę śmierci, potępiał zabijanie w relacjach prywatnych. Państwu prawo do karania śmiercią przyznawał papież Mikołaj I i Innocenty III. Święty Bernard z Clairvaux w „Do rycerzy świątyni” przyznawał krzyżowcom prawo zabijania w Imię Boże. Za karą śmierci opowiadał się również świety Dominik. Święty Tomasz z Akwinu w „Sumie Teologicznej” i „Sumie przeciw poganom” głosił ze należy zabijać jednostki szkodliwe dla społeczeństwa(tak jak się usuwa z organizmu organy dotknięte gangreną), państwu przyznawał prawo do karania śmiercią, głosił że kara śmierci daje zbrodniarzom możliwość nawrócenia. Duns Szkot Święty postulował by karać śmiercią za bluźnierstwo i morderstwo, przeciwstawiał się karze śmierci za kradzież i cudzołóstwo. Alfons de Liguori w swej „Teologi Moralnej” przyznawał państwu prawo do karania śmiercią.
Papież Leon XIII w „Pastoralis officii” z 1891 roku przyznawał państwu monopol na zabijanie. Pius XI w „Casti Conubii” popierał stosowanie kary śmierci. Pius XII w 1952 (wypowiedzi z 13.09.1952, 5.12.1954) roku stwierdzał że morderca sam ponosi winę za swoją śmierć.Drugi sobór watykański nie potępił kary śmierci. Jan Paweł II w swej encyklice Evangelium Vitae pisał że
Zdarza się niestety, że konieczność odebrania napastnikowi możliwości szkodzenia prowadzi czasem do pozbawienia go życia. W takim przypadku spowodowanie śmierci należy przypisać samemu napastnikowi, który naraził się na nią swoim działaniem, także w sytuacji, kiedy nie ponosi moralnej odpowiedzialności ze względu na brak posługiwania się rozumem. 56. W tej perspektywie należy też rozpatrywać problem kary śmierci.”.
 
Karę śmierci dopuszczał (przed zmianami) Katechizm Kościoła Katolickiego
„2266 Ochrona wspólnego dobra społeczeństwa domaga się unieszkodliwienia napastnika. Z tej racji tradycyjne nauczanie Kościoła uznało za uzasadnione prawo i obowiązek prawowitej władzy publicznej do wymierzania kar odpowiednich do ciężaru przestępstwa, nie wykluczając kary śmierci w przypadkach najwyższej wagi. Z analogicznych racji sprawujący władzę mają prawo użycia broni w celu odparcia napastników zagrażających państwu, za które ponoszą odpowiedzialność.”
Odstępstwem od tradycyjnego nauczania kościoła w sprawie kary śmierci był apel Jana Pawła II o zniesienie kary śmierci z 1998 roku (który nie był dokumentem dogmatycznym).
 
Filozofia klasyczna o potrzebie kary śmierci
Kościół katolicki w swym nauczaniu czerpał z filozofii klasycznej (czemu dawali wyraz papieże w swych encyklikach). Karę śmierci popierał Platon w „Prawach” i „Protagoras”, Arystoteles w „Ustroju politycznym Aten”, Seneka w „O gniewie”.
/ zebrał Jan Rodakowski/
 
Kara śmierci a etyka katolicka. Część I-sza (Sługa Boży o. Jacek Woroniecki OP)
 
BIBLIA O SPRAWIEDLIWOŚCI
 
Miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości” św. Paweł z Tarsu Hymn o miłosci
 
„I wezmę sobie prawo za miarę, a sprawiedliwość za pion".(Księga Izjasza  28: 17)
 
Bóg potępia pysznych i zatwardziałych grzeszników!!!!
Miejscem przeznaczenia w wieczności dla zatwardziałych grzeszników i ludzi o skorumpowanej miłości i sprawiedliwości– jest piekło.
 
Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość"(Łk 13,25-27)
 
Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego(1 Kor 6, 9-10)
 
A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelkich kłamców: udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga»” - Apok 21, 6
 
Na zewnątrz są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje” -Apok 22, 15
 
Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. -Obj. 21,8 
 
Idźcie precz ode mnie przeklęci, w ogień wieczny, albowiem łaknąłem, a nie nakarmiliście mię", itd. (Mt 25,41-46).
 
Apostołowie wzywają do usuwania z grona świętych – czyli ze wspólnot Chrześcijan - złoczyńców i zatwardziałych grzeszników i zapowiada karę dla chciwców, zdzierców, lichwiarzy, etc.
 
 
Niegodziwi bogacze
Teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli, złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby. Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk ich doszedł do uszu Pana Zastępów. Żyliście beztrosko na ziemi i wśród dostatków tuczyliście serca wasze w dniu rzezi. Potępiliście i zabiliście sprawiedliwego: nie stawia wam oporu. /List św. Jakuba Apostoła. Jk 5, 1-6/
 
Gniew Boży nad żydami i wezwanie do męstwa w znoszeniu utrapień
 
Żydzi zabili Pana Jezusa i proroków, i nas także prześladowali. A nie podobają się oni Bogu i sprzeciwiają się wszystkim ludziom. 16 Zabraniają nam przemawiać do pogan celem zbawienia ich; tak dopełniają zawsze miary swych grzechów. Ale przyszedł na nich ostateczny gniew Boży.( 1 List do Tesaloniczan 2:15-16 )
 
11 Aż do tej chwili łakniemy i cierpimy pragnienie, brak nam odzieży, jesteśmy policzkowani i skazani na tułaczkę, 12 i utrudzeni pracą rąk własnych . Błogosławimy, gdy nam złorzeczą, znosimy, gdy nas prześladują 13 dobrym słowem odpowiadamy, gdy nas spotwarzają. Staliśmy się jakby śmieciem tego świata i odrazą dla wszystkich aż do tej chwili.  ( 1 List do Koryntian  rozdz. 4 wers 11-13) 
 
Nauka 12 Apostołów o dwóch drogach; drodze życia i drodze śmierci – DIDACHE.
 
Dwie drogi
I.
1. Dwie są drogi, jedna droga życia, a druga śmierci2 - i wielka jest różnica między nimi. 2. Oto droga życia: Przede wszystkim będziesz miłował Boga, który cię stworzył3, następnie zaś bliźniego twego jak siebie samego4, a czego nie chcesz, by ktoś ci robił, tego wszystkiego i ty także nie rób drugiemu5.
(…)
 
1. A oto droga śmierci: przede wszystkim jest ona zła i pełna przekleństwa: mordy, cudzołóstwa, pożądania, rozpusty, kradzieże, bałwochwalstwo, magia, czary, rabunki, fałszywe świadectwa45, obłuda, nieszczerość, przebiegłość, pycha, niegodziwość, zuchwałość, chciwość, bezwstyd w mowie, zazdrość, bezczelność, duma, chełpliwość, zanik wszelkiej bojaźni46. 2. Prześladowcy ludzi prawych, wrogowie prawdy, miłośnicy kłamstwa, nieświadomi nagrody, jaką otrzyma sprawiedliwość, nie idą za dobrem ani za sądem sprawiedliwym, czujni nie na dobro, ale na zło. Obca im jest łagodność i cierpliwość. Kochają marność47, gonią za zyskiem, nie mają litości dla ubogich, obojętnie przechodzą koło udręczonych, nie znają swego Stwórcy. Mordercy dzieci, niszczą przez poronienie to, co Bóg powołał do życia48. Odtrącający tych, co nie mają, gnębiciele ciemiężonych, obrońcy bogaczy, a niesprawiedliwi sędziowie biedaków, są to grzesznicy w złym zatwardziali. Trzymajcie się, dzieci, z dala od nich wszystkich!
(…)
III  5. dziecko moje, nie bądź kłamcą, bo kłamstwo wiedzie do kradzieży
(…)
 
V. 3. Nie powoduj rozłamów35, lecz staraj się godzić walczących. Sądź sprawiedliwie i nie miej względu na osoby36, gdy trzeba karcić błędy
 
 
 
Biada skorumpowanym prawnikom i tym, którzy bardziej słuchają diabła niż Boga
 
"A biada wam, doktorowie (uczeni w piśmie), faryzeusze obłudnicy..." (...) „Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą”. „Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo obchodzicie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę. A gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż wy sami”.(Mat. 23,4 i 15)
 
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelakiej nieczystości. Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że budujecie grobowce prorokom i zdobicie nagrobki sprawiedliwych, i mówicie: Gdybyśmy żyli za dni ojców naszych, nie bylibyśmy ich wspólnikami w przelaniu krwi proroków. A tak wystawiacie sobie świadectwo, że jesteście synami tych, którzy mordowali proroków. Wy też dopełnijcie miary ojców waszych. Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego? (Mateusza 23: 27-33)
 
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru, i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie: sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności; te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. (Mat. 23,23)
 
/Pan Jezus rzekł Żydom:/ "Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego". (J 8, 44)
44 Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa  (Ewangelia św. Jana rozdział 8 werset 44).
 
MOWA JEZUSA PRZECIW UCZONYM W PIŚMIE I FARYZEUSZOM
 
Prorocy  gorliwie bronili bożego prawa
 
/Eliasz wypowiada słowa do Achaba/: Widzę, że się zaprzedałeś (1 Krl 21,20)
 
Jak stwierdza Księga Machabejska:Eliasz w nagrodę za swoją wielką gorliwość o Prawo został zabrany do nieba (1Mch 2,58).
 
Nienawidzę ludzi chwiejnych, 
a Prawo Twoje miłuję.
Ty jesteś obrońcą moim i moją tarczą: 
pokładam ufność w Twoim słowie.
Odstąpcie ode mnie, złoczyńcy, 
strzec będę przykazań Boga mojego.
Podtrzymaj mnie według swojej obietnicy, bym żył; 
nie zawiedź mojej nadziei!
Wzmocnij mnie, abym doznał ratunku 
i cieszył się zawsze z Twych ustaw.
Odrzucasz wszystkich, co odstępują od Twoich ustaw, 
bo zamiary ich są kłamliwe.
Jak żużle oceniasz wszystkich występnych w kraju, 
dlatego miłuję Twoje napomnienia.
Drży moje ciało z bojaźni przed Tobą 
i lękam się Twoich wyroków
(Ps 119,113-120).
 
Przyznajcie Panu chwałę Jego imienia, na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana! Głos Pański ponad wodami, zagrzmiał Bóg majestatu: Pan ponad wodami niezmierzonymi! (Ps 29,2-3)
 
Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo, tak iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział.1 Mojż. 18,19
 
Bóg sądzi według kryteriów miłości
 
«Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie».
«Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili». I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego” (Mt 25,31-46).
Bóg potępia przewrotnych prawników
 
Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność, zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz.
Iz. 5,20
 
I ten, kto uwalnia winnego, i ten, kto skazuje niewinnego, obaj są ohydą dla Pana.
Przyp. 17,15
 
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru, i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie: sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności; te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Mat. 23,23
 
 
Bóg domaga się tego, aby ludzie kierowali się sprawiedliwością i miłością oraz powołali sprawiedliwe sądy oparte o prawo Boże, bez korupcji i dzierstwa.
 
We wszystkich twoich miejscowościach, które da ci Pan, Bóg twój, ustanowisz sobie sędziów i nadzorców dla każdego plemienia, aby sprawiedliwie sądzili lud. Nie będziesz naginał prawa, nie będziesz stronniczy, nie będziesz brał łapówki, gdyż łapówka zaślepia oczy mądrych i zniekształca sprawy tych, którzy mają słuszność. O sprawiedliwość, li tylko o sprawiedliwość będziesz zabiegał, abyś zachował życie i utrzymał w posiadaniu ziemię, którą ci da Pan, Bóg twój.5 Mojż 16,18-20
 
On miłuje sprawiedliwość i prawo; Pełna jest ziemia łaski Pana.Ps. 33,5
 
Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. Jana 7,24
 
Nie czyńcie nikomu krzywdy w sądzie ani co się tyczy miary, ani wagi, ani objętości. Będziecie mieli wagi rzetelne, odważniki rzetelne, efę rzetelną, hin rzetelny; Ja, Pan, jestem Bogiem waszym, który was wyprowadziłem z ziemi egipskiej. Będziecie więc przestrzegać wszystkich moich ustaw i wszystkich moich praw, i będziecie je wykonywać; Ja jestem Pan.3 Mojż. 19,35-37
 
Pytali go też żołnierze, mówiąc: A my co mamy czynić? I rzekł im: Na nikim nic nie wymuszajcie ani nie oskarżajcie fałszywie dla zysku, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie.
Łuk. 3,14
 
Kto bowiem wyrządza krzywdę, otrzyma odpłatę za krzywdę bez względu na osobę.
Kol. 3,25
 
 
Bogu w Trójcy Przenajświętszej miła jest sprawiedliwość i prawo
jakie ustanowił sam Bóg
 
Wykonywanie sprawiedliwości i prawa milsze jest Panu niż krwawa ofiara.
Przyp. 21,3
 
„I wezmę sobie prawo za miarę, a sprawiedliwość za pion".(Księga Izjasza  28: 17)
 
Kto podąża za sprawiedliwością i dobrocią, ten znajduje życie, sprawiedliwość i cześć.
Przyp. 21,21
 
Tak mówi Pan: Przestrzegajcie prawa i kierujcie się sprawiedliwością, gdyż bliskie jest nadejście mojego zbawienia i objawienie się mojej sprawiedliwości. Iz. 56,1
 
Gdyż prawo musi pozostać prawem I za nim opowiedzą się wszyscy prawego serca.
Ps. 94,15
 
 
Bóg nie zgadza się na obmowy, oszczerstwa i pieniactwo oraz linczosądy
 
Nie pozywaj na sąd sługi swego, Gdyż nikt z żyjących nie okaże się sprawiedliwym przed tobą!Ps. 143,2
 
Nie ma przeto usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś, człowiecze, który sądzisz; albowiem, sądząc drugiego, siebie samego potępiasz, ponieważ ty, sędzia, czynisz to samo. Bo wiemy, że sąd Boży słusznie spada na tych, którzy takie rzeczy czynią. Czy mniemasz, człowiecze, który osądzasz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdziesz sądu Bożego? Rzym. 2,1-3
 
Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty, czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Rzym. 14,10
 
Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. Rzym. 14,13
 
Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon; jeżeli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. Jak 4,11
 
Bóg wzywa do zaniechania prywatnej msty i miłości nieprzyjaciół oraz znoszenia utrapień w imię sprawiedliwości i miłości bliźniego
 
Najmilsi! Nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę, mówi Pan. Rzym. 12,19
 
Nie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. 1 Piotra 3,9
 
Temu, kto cię uderzy w policzek, nadstaw i drugi, a temu, kto ci zabiera płaszcz, i sukni nie odmawiaj. Łuk. 6,29

Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go; jeśli pragnie, napój go; bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Rzym. 12,20
 
Jezus Chrystus Odkupiciel wybawił nas katolików z niewoli grzechu i z wszelkiego kłamstwa oraz udzielił nam pełnej wiary, nadziei i miłości i zaofiarował życie wieczne
 
On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.2 Kor. 5,21
 
(…) jest to dowodem sprawiedliwego sądu Bożego i tego, że zostaliście uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie, 2 Tes. 1,5
 
W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie.1 Jana 4,17
 
Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i  sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem, 1 Kor. 1,30
 
Sąd Boży jest zapowiedziany i każdy przed nim musi stanąć
 
Lecz Pan trwa na wieki, Ustawia na sąd tron swój.Ps, 9,8
 
Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi,Jan 5,22
 
Wtedy tron będzie utrwalony przez łaskę i zasiądzie na nim w namiocie Dawida sędzia, który będzie dbał o prawo i troszczył się o sprawiedliwość.Iz. 16,5
 
A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, Hebr. 9,27
 
I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach.Obj. 20,12
 
Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia, miłosierdzie góruje nad sądem. Jak. 2,13
 
Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie Ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. 
Ps. 1,5
 
Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. 2 Piotra 3,7
 
Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego; a jeśli zaczyna się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą ewangelii Bożej? 1 Piotra 4,17
 
Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe. 2 Kor. 5,10
 
A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu.Mat. 12,36
 
Są ludzie, których grzechy są jawne i bywają osądzone wcześniej niż oni sami; ale są też tacy, których grzechy dopiero później się ujawniają. 1 Tym. 5,24
 
Raduj się, młodzieńcze, w swojej młodości i bądź dobrej myśli, póki jesteś młody. Postępuj tak, jak każe ci serce, i używaj, czego pragną twoje oczy. Lecz wiedz, że za to wszystko pozwie cię Bóg na sąd. Kazn. 11,9
 
Dla gorszycieli przeznaczeniem jest śmierć wieczna i piekło
 
Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą"- (Łk 17,1)
Nauka Jezusa o piekle
Św. Augustyn, mówiąc o zgorszeniach, zwraca się przede wszystkim do pasterzy, używając przy tym niezwykle ostrych słów: zabójstwo, morderstwo. W Kazaniu 46, O pasterzach, grzmi: „W jaki sposób źli pasterze zabijają zdrowe owce? Zabijają, gdy prowadzą złe życie, zabijają, gdy dają zły przykład. Nie na próżno powiedziano do sługi Bożego, zajmującego wysokie miejsce wśród członków Najwyższego Pasterza: We wszystkim okaż wzór dobrych uczynków własnym postępowaniem oraz Bądź przykładem dla wiernych (por. 1Tmt 4,12).
 
PSALM 53(52)

Powszechne zepsucie

1 Kierownikowi chóru. Na melodię: "Machalat". Pieśń pouczająca. Dawidowa. 
2 Mówi głupi w swoim sercu: 
"Nie ma Boga". 
Oni są zepsuci, ohydne rzeczy popełniają, 
nie ma takiego, co dobrze czyni.
3 Bóg spogląda z nieba 
na synów ludzkich, 
badając, czy jest wśród nich rozumny, 
który by szukał Boga. 
4 Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni, 
takiego, co dobrze czyni, 
nie ma ni jednego. 
5 Czy się nie opamiętają ci, którzy czynią nieprawość, 
co lud mój pożerają, jak gdyby chleb jedli, 
a nie wzywają Boga? 
6 Tam zadrżeli ze strachu, 
gdzie strachu nie było, 
albowiem Bóg rozproszył kości tych, co cię oblegli; 
doznali wstydu, bo Bóg ich odrzucił.

7 Kto przyniesie z Syjonu zbawienie Izraelowi? 
Gdy Bóg odmieni los swego narodu, 
Jakub się uraduje, Izrael się ucieszy.
 
Wersety wg kolejności ksiąg w Biblii.
Tłumaczenie – Biblia Warszawska
 
Kodeks Hammurabiego przewidywał karę śmierci za następujące czyny
 
1. Gdy obywatel oskarży drugiego o mord, a nie dowiedzie mu tego, poniesie oskarżyciel śmierć.
3. Gdy ktoś złoży fałszywe zeznanie przed sądem w sprawie, w której oskarżonemu grozi śmierć, sam poniesie karę śmierci.
6. Gdy obywatel ukradnie coś z rzeczy poświęconych bogu, lub pałacowi królewskiemu, poniesie śmierć, także śmierć poniesie, kto skradzione wziął od złodzieja.
7. Gdy obywatel przyjmie srebro, złoto, sługę, służącą, wołu, owcę, osła, lub cokolwiek z ręki syna obywatelskiego (niepełnoletniego) lub jego sługi, choćby tylko na przechowanie, jest obywatel ten złodziejem; ma zostać zabity.
14. Gdy obywatel ukradnie dziecko drugiego obywatela, ma być zabity.
21. Gdy obywatel uczyni wyłom w murze (w celu włamania się) zostanie zabity przy tym otworze i weń wciśnięty.
22. Gdy obywatel zostanie przychwycony na grabieży, poniesie śmierć.
25. Gdy w domu obywatela wybuchnie ogień, a ten, który go gasił, ukradnie coś z dobytku, zostanie rzucony w ogień.
34. Gdy dowódca roty albo oddziału przywłaszczy sobie własność żołnierza, albo uszczupli jego praw, lub za opłatą, za którą można nająć najemnego żołnierza puści go, lub podaruje możnowładcy, lubprzywłaszczy sobiejego nagrodę od króla, zostanie zabity.
124. Gdy obywatel da do przechowania drugiemu srebro, złoto, lub co innego, w obecności świadków, a ten mu ich potem zaprze, to, po dowiedzeniu mu tego, odda w dwójnasób.
129. Gdy żona obywatela zostanie schwytana na cudzołóstwie, wówczas zwiąże się obydwoje i wrzuci do wody, gdy mąż jej chce darować jej życie, wówczas i król daruje swemu słudze życie.
130. Gdy jakiś obywatel zgwłaci kobietę, która nie zaznała męża i mieszka w domu swego ojca, poniesie śmierć.
133. Gdy obywatel dostanie się do niewoli, lecz w domu jego jest pod dostatkiem żywności, wówczas żona jego troszczy się o jego dobytek, i nie wejdzie do domu drugiego obywatela.
133b. Gdy nie troszczy się o jego majętność i wejdzie do domu drugiego obywatela, wówczas, po dowiedzeniu jej tego, należy ją wrzucić do wody.
 
Kiedyś nawet buntownicy przeciwko Kościołowi wiedzieli, że człowiek za swój czyn ponosi konsekwencję prawne – o czym świadczą słowa nudziarza z Królewca i patrona współczesnych humanistów-satanistów.
 
Kto popełnił zbrodnię, musi umrzeć, w takim przypadku żaden inny wyrok nie czyni zadość sprawiedliwości, nie istnieje bowiem równowaga między śmiercią a życiem nawet najbardziej lichym. Nie ma równości między zbrodnią a odpłatą, o ile złoczyńca nie zostanie wyrokiem sądu skazany na śmierć.Immanuel Kant

KOMENTARZE

 • Nie szafuj człowieku naukami o Miłosierdziu Bożym skoro nic nie wiesz ?
  Piszesz Waść jedno a potem drugie co się wzajemnie wyklucza? Albowiem kto grzeszy jest dzieckiem diabła i idzie do piekła, a kto morduje nie jest chroniony przez przykazanie NIE ZABIJAJ!!! Taki właśnie złamał normę, która go chroniła prawnie!!!
  http://nathanel.neon24.pl/post/111013,piate-nie-zabijaj
  NIE ZABIJAJ!!!

  W żadnym miejscu orędzia ewangelicznego ani przebaczenie, ani też miłosierdzie jako jego źródło, nie oznacza pobłażliwości wobec zła, wobec zgorszenia, wobec krzywdy czy zniewagi wyrządzonej. W każdym wypadku naprawienie tego zła, naprawienie zgorszenia, wyrównanie krzywdy, zadośćuczynienie za zniewagę, jest warunkiem przebaczenia. */JAN PAWEŁ II DIVES IN MISERICORDIA encyklika o Miłosierdziu Bożym/

  Piekło a Miłosierdzie Boże (skrócona wersja) - całość w opisie
  https://www.youtube.com/watch?v=Xg1D8zusuBM
  Słowa Jezusa Chrystusa i mistyków jako odpowiedź na pytanie: Jak pogodzić ze sobą Boże Miłosierdzie i istnienie miejsca wiecznych mąk, do którego - jak wynika z różnych wizji i objawień - trafiają niektórzy ludzie?
  Pełna wersja - https://www.youtube.com/watch?v=N8QxgwvmD0w

  W PIEKLE JEST NAJWIĘCEJ LUDZI O SKORUMPOWANEJ MIŁOŚCI
  Nie wszyscy będą zbawieni!!!!!!!!!!!!!
  https://www.youtube.com/watch?v=Xg1D8zusuBM

  Za co do piekła i jak tam jest? Św. Jan Bosko
  https://www.youtube.com/watch?v=JWFM49KVjvk

  Przyczyny potępienia i narzekanie dusz - s. Józefa Menendez (3z4)(+PDF)
  https://www.youtube.com/watch?v=aomlbxiEq8E

  Ilu ludzi zostanie zbawionych? Wypowiedzi świętych
  https://www.youtube.com/watch?v=KK0KbI_Ctfw
 • @Nathanel 07:08:58
  Jeśli Tobie udowodnią zbrodnię za którą będziesz musiał być skazany na śmierć i gdy nie będzie innych chętnych do wykonania sprawiedliwości, to rzecz jasna jako świadomy obywatel, do tego Polak-katolik, w interesie prawa, sprawiedliwości, bezpieczeństwa publicznego, powagi państwa mającego prawo do stosowania msty na zwyrodnialcach, oczywiscie, że bym Ciebie rozwalił - podobnie jak każdego zbira, bandytę, zwyrodnialca, zasługującego swoimi czynami na śmierć!!!!


  NIE STOSOWANIA KARY ŚMIERCI TO HEREZJA PACYFIZMU!!!

  Herezja pacyfizmu
  http://www.pch24.pl/herezja-pacyfizmu,539,i.html

  PACYFIZM. W zasadzie tyle co przekonanie, że pokój jest stanem godnym pożądania i że należy do niego dążyć.

  Ale w praktyce pacyfizm przejawia się zwykle w postaci dwóch zabobonów: 1. że można osiągnąć pokój rozbrajając narody pokojowe i 2. że żadna wojna nie jest moralnie dopuszczalna.

  Doświadczenie uczy, niestety, że rozbrajanie narodów pokojowych prowadzi do opanowania ich przez inne, wojownicze, a te z kolei zaczynają toczyć wojny z podobnymi do siebie drapieżnikami. Skądinąd twierdzenie, że każda wojna jest niesprawiedliwa, nie wytrzymuje krytyki, są bowiem okoliczności, w których - zgodnie z normalnym wyczuciem - istnieje oczywisty obowiązek bronienia orężem praw innych, powierzonych naszej opiece.

  Następujący, zmyślony przykład unaocznia tę prawdę. Do farmera na Dzikim Zachodzie przychodzi sąsiad i oddaje mu pod opiekę 6-letnią córeczkę, bo jedzie do miasta, a czasy są - powiada - niespokojne. Nasz farmer wyczyścił właśnie swój rewolwer i nabił go. Dziewczynka bawi się koło drzwi, kiedy wchodzi bandyta i podnosi pałkę, aby roztrzaskać główkę dziecka. Pytanie: czy wolno naszemu farmerowi strzelić? Odpowiedź ze stanowiska zdrowego rozsądku brzmi: oczywiście, nie tylko wolno mu strzelić, ale nawet, jeśli nie strzeli, zasługuje na naszą pogardę: jego świętym obowiązkiem jest bronić życia powierzonego mu dziecka. Otóż w wojnie obronnej chodzi bardzo często - jak ostatnio podczas drugiej wojny światowej - po prostu o życie naszych współobywateli. Stąd jest prawdą oczywistą, że walka zbrojna w obronie grupy społecznej może być nie tylko dozwolona, ale i nakazana moralnie. Piłsudski pisał w 1908 roku: “Chcąc zwyciężyć, a bez walki, i to bez walki na ostre, jestem nie zapaśnikiem nawet, a wprost bydlęciem, okładanym kijem czy nahajką”.

  Podłożem pacyfizmu jest sentymentalizm: byłoby tak ładnie, gdybyśmy mogli uniknąć wojen. Wojna jest rzeczą nieładną, straszną. Miesza się te oceny estetyczne z moralnymi, zapominając, że nieraz rzeczy niepiękne są przecież dobre i nakazane (np. operacje). Pacyfizm zasługuje więc w pełni na nazwę zabobonu i to mimo szlachetności niektórych jego wyznawców. Niektórych, bo pacyfizm jest bardzo często używany przez przyszłych najeźdźców do moralnego rozbrajania ich ofiar.
  o. prof. Bocheński Józef Maria Inocenty OP - STO ZABOBONÓW
  http://100-zabobonow.blogspot.com/2008/04/pacyfizm.html

  Każdy ma prawo skutecznie bronić się przed bandytami - spoleczeństwo też - PRAWO DO OBRONY KONIECZNEJ NIE MOŻE BYĆ PRAWEM PAPIEROWYM!!!

  Grzegorz Braun powiedział, że nawet z grona Goebbelsowskich dziennikarzy Gwiazdy Śmierci, i tym podobnych, to co 10-tego za sianie zła i szerzenie śmierci duchowej należy rozstrzelać, aby nie tworzyć złudzenia, że ma obowiązywać zasada HULAJ DUSZA PIEKŁA NIE MA!!!


  Ja bym jednak wolał zastosować zasadę odpowiedzialności za czyny, bo dlaczego np. 9/10 z tego miałaby uchodzić karze skoro za korupcję w II skazywano na śmierć przez rozstrzelanie.

  "Celem masonerii jest zniszczyć Kościół korupcją obyczajów" św. Maksymilian Maria Kolbe

  Św. Tomasz z Akwinu pisał do sw. Ludwika IX Króla Francji "Lichwiarzy heretyków wieszać! Bo pierwsi są mordercami ciał a drudzy mordercami dusz".

  Oczywiście, że Bóg przez swoje miłosierdzie nie chce aby panowało zło na świecie oraz nie chce aby panowały grube kreski dla zbrodniarzy, albowiem Bóg człowieka traktuje poważnie i wolność do realizowania czynów (dobrych i złych) !!!
 • Straszne
  Oby Bóg wybaczył ci człowieku wstrętne manipulowanie Jego prawami.

  A Waść słyszał o tym, że Jezus był na tej ziemi? Słyszał Waść o tym, że to bóg jest jedynym Sędzią? Nawet Jezus nie wziął kamienia i nie wymierzył sprawiedliwości jawnogrzesznicy, a co dopiero my?????Q!!!!

  Oby Bóg Ci wybaczył , bo to co piszesz to stek kłamstw. A prawo żydowskie, to nie nasze prawo!
 • @Bez kredek we łbie 11:00:21
  Bóg oczywiście z wielkiej litery.
 • @Bez kredek we łbie 11:00:21 TAK UCZY KOŚCIÓŁ I KS. PROF. ŚLIPKO SJ
  „2266 Ochrona wspólnego dobra społeczeństwa domaga się unieszkodliwienia napastnika. Z tej racji tradycyjne nauczanie Kościoła uznało za uzasadnione prawo i obowiązek prawowitej władzy publicznej do wymierzania kar odpowiednich do ciężaru przestępstwa, nie wykluczając kary śmierci w przypadkach najwyższej wagi. Z analogicznych racji sprawujący władzę mają prawo użycia broni w celu odparcia napastników zagrażających państwu, za które ponoszą odpowiedzialność.”
  Odstępstwem od tradycyjnego nauczania kościoła w sprawie kary śmierci był apel Jana Pawła II o zniesienie kary śmierci z 1998 roku (który nie był dokumentem dogmatycznym).

  Filozofia klasyczna o potrzebie kary śmierci
  Kościół katolicki w swym nauczaniu czerpał z filozofii klasycznej (czemu dawali wyraz papieże w swych encyklikach). Karę śmierci popierał Platon w „Prawach” i „Protagoras”, Arystoteles w „Ustroju politycznym Aten”, Seneka w „O gniewie”.

  ks. Tadeusz Ślipko SJ, Kara śmierci z teologicznego i fiozoficznego punktu widzenia

  Ks. Tadeusz Ślipko SJ
  Kara śmierci
  z teologicznego i filozoficznego
  punktu widzenia
  Wydawnictwo WAM, Kraków 2000


  Niedawno ukazała się w druku monografia pt. Kara śmierci z teologicznego i filozoficznego punktu widzenia. Autorem tej monografii jest ks. prof. Tadeusz Ślipko SJ, duży autorytet w dziedzinie filozofii moralnej, a zwłaszcza w zakresie etyki chrześcijańskiej.
  W słowie wstępnym Autor wyjaśnia powody, które skłoniły go do głębszych rozważań nad moralną stroną kary śmierci. Chodzi mianowicie o to, że na tle wypowiedzi Jana Pawła II, który pod koniec 1998 oraz na początku 1999 roku apelował o zniesienie kary śmierci, doszło do nieporozumień, a nawet pomieszania pojęć. Odpowiedzialność za to ponoszą przede wszystkim środki masowego przekazu, które w różnych komentarzach prasowych i telewizyjnych interpretowały słowa Ojca Świętego w ten sposób, że Kościół zmienia dotychczasową doktrynę i występuje przeciw karze śmierci.

  Autor postawił sobie trudne i czasochłonne zadanie, które polegało na wnikliwym rozpatrzeniu kary śmierci w świetle nauczania Kościoła, od samych początków jego istnienia aż do chwili obecnej. Rozwiązanie tego zadania wymagało nie tylko dużej wiedzy teologicznej, ale także doskonałej znajomości języka łacińskiego, nie mówiąc już o języku niemieckim.

  Analiza nauki Kościoła na temat kary śmierci stanowi pierwszą część pracy ks. prof. T. Ślipki. Ponieważ nie jestem teologiem, nie mogę oceniać tej części pracy. Natomiast mogę powiedzieć tylko tyle, że jej Autor usunął wspomniane wyżej nieporozumienia oraz zamęt pojęciowy. Jeśli więc ktoś chce mieć miarodajny obraz nauczania Kościoła w sprawie kary śmierci, powinien koniecznie przeczytać - a raczej przestudiować - omawianą tu monografię ks. prof. Ślipki.

  Druga część tej monografii obejmuje rozważania, które dotyczą filozoficzno-etycznego aspektu kary śmierci. Kwintesencję tych rozważań stanowi twierdzenie o moralnej dopuszczalności kary śmierci. Dopuszczalność ta ma jednak ograniczony charakter. Autor silnie podkreśla, że moralnie usprawiedliwione jest wymierzenie kary śmierci tylko za morderstwo, które zawsze implikuje akt agresji.

  Twierdzenie o moralnej dopuszczalności kary śmierci Autor oparł w zasadzie na dwóch założeniach. Według pierwszego z nich, moralna wartość ludzkiego życia jest niezbywalna i nienaruszalna. Jednakże zakres tej wartości może być personalnie ograniczony aktem agresji. Znaczy to, że ten, kto dokonuje zamachu na życie niewinnego człowieka, stawia własne życie poza zakresem jego nienaruszalności. Według drugiego założenia, moralne prawo do życia i do jego obrony nie schodzi do grobu wraz z ofiarą morderstwa, ale trwa nadal i domaga się sprawiedliwej kary dla mordercy.

  Z tych dwóch założeń Autor wyprowadził słuszny wniosek, że państwo jako gwarant sprawiedliwości ma moralne prawo do wymierzenia kary śmierci za zbrodnię morderstwa. Korzystając z tego prawa, państwo czyni to w imieniu zamordowanej osoby, która nie była w stanie obronić własnego życia przed agresją napastnika, mimo że miała prawo go zabić.
  Należy mieć nadzieję, że dzięki książce Księdza. Profesora zwolennicy abolicjonizmu zrozumieją wreszcie, iż kara śmierci jako sankcja za morderstwo nie jest złem moralnym, ale ostatecznym środkiem karnym. Można być za karą śmierci albo przeciw niej, można nie mieć wyrobionego zdania w tej kwestii, ale nie można zwalczać kary śmierci z moralnego punktu widzenia.
 • @Nathanel 13:57:43 Nigdy nie czytałaś Pisma Św. ????
  Nigdy nie słyszałeś;
  o potopie,
  o karach jakie spotkały Sodome i Gomore
  albo Tyr,
  albo o klęsce Babilonu i jego królach -* Mane, Tekel....itd
  ??????????????????????????????????????

  Nie słyszałeś o karach jakie spotkały króla Saula, albo dziedzictwo Salomona za bałwochwalstwo, jakie zaczęło się szerzyć przez żony Salomona?

  Nie wiesz jakie kary spotkały władcow i lud Izraela za czasów proroka Jeremiasza???

  O niewoli egipskiej, albo babilońskiej ludu Izraela - też nie słyszałeś ?

  A o zniszczeniu Jerozolimy jako o karze za bogobójstwo słyszałeś ?
  Fajny filmik
  zniszczenie Jerozolimy
  https://www.youtube.com/watch?v=GAI42Z0MyHU

  ********************************

  OCZYWIŚCIE, ŻE BANDYTÓW ZAGRAŻAJĄCYCH PORZĄDKOWI PUBLICZNEMU - LECZ OBIEKTYWNIE, NA PODSTAWIE RZETELNYCH FAKTÓW I DOWODÓW, A NIE SUBIEKTYWNIE według "zasad" IDEOLOGÓW REWOLUCJI - NP. KOMUNISTYCZNE ZBRODNIE SĄDOWE - TRZEBA ROZWALAĆ JAKO OSOBNIKÓW SZCZEGÓLNIE ZŁYCH!!!

  Nawet św. Jan Paweł II nie wyklucza takich sytuacji!!! (Zawieszenie wykonywania kary śmierci jedynie uzależnia od tego, że państwo posiada właściwe warunki penitencjarne - izolujące zbrodniarzy i gwarantując im resocjalizację)

  A Ty myślisz, że katolik to jakaś ciemięga ?
  WEDŁUG "KATOLIKA" TWOJEJ KONCEPCJI NIE BYŁO BY ANI GRUNWALDU, ANI CHOCIMIA ANI WIEDNIA, ETC.

  Krzyż i miecz wyznaczają dzieje Polski ks. kard. August Hlond Prymas Polski


  *************

  BÓG JEST SĘDZIĄ SPRAWIEDLIWYM, KTÓRY ZA DOBRO WYNAGRADZA A ZA ZŁO KARZE!!!
 • @Nathanel 13:57:43
  https://www.youtube.com/watch?v=QACCmVdGwQ8
  o. Adam Szustak - Wypędzenie przekupniów ze świątyni przez Jezusa Pana!
  JEZUSA ZACZĄŁ SWOJĄ MISJĘ NA ZIEMI OD BATOŻENIA I W TAKI SAM SPOSÓB JĄ KOŃCZYŁ!!!!!!
  https://www.youtube.com/watch?v=Y2X02FuuzBU
  Słyszałeś jak św. Piotr ciachną ucho strażnikowi świątyni mieczem ? ;)
  Słyszałeś jak św. Piotr uśmiercił chciwców ???
  Albo jak Apostoł rozprawił się z magiem?

  DZIEJE APOSTOLSKIE TO EWANGELIA DUCHA ŚW.!!!!
 • @Nathanel 13:57:43
  Trzeba mieć w sobie wiele megalomanii aby ks. prof. Ślipko nazywać "fałszywym prorokiem".

  Chyba, że się po prostu wygłupiasz ? ;)

  Zdaniem ks. prof. Ślipko SJ gwałcących normy moralne zasada dekalogu „nie zabijaj” – chroniąca życie ludzkie - w ogóle nie obejmuje.

  Kościół katolicki a kara śmierci (wykład ks. prof. Tadeusza Ślipko SJ), 1/2
  https://www.youtube.com/watch?v=-txwXd4GWTA
  Kościół katolicki a kara śmierci (wykład ks. prof. Tadeusza Ślipko SJ), 2/2
  https://www.youtube.com/watch?v=t3GwNiQdbds

  Polecam Tobie te wykłady!!!
  INNYM TEŻ!
 • @Nathanel 16:28:14
  A ja rozumiem Twoją obecność w USA żydowskim imperium zła.

  Widać, że MENTALNIE JESTEŚ NIEZDOLNY DO ŻYCIA W CYWILIZACJI ŁACIŃSKIEJ ;)

  ****

  Dodam, że ataki ad personam należą do chamskich prób dezawuowania interlokutora - omijają meritum problemu - i są charakterystyczne dla żydów. Zresztą oszczerstwo to dzieło diabelskie a już sam Jezus powiedział o żydziakach WY JESTEŚCIE Z KŁAMSTWA I Z DIABŁA (Mateusz rozdz. 23)

  Oczywiście nie wiem kim jesteś, ale mogłeś się zarazić o żydomasonów ich chorobami umysłowymi, aberracjami oraz stosowaniem zasady, iż "każdy może mieć swoje poglądy". U katolików takie rozumowanie jest niedopuszczalne, albowiem katolik musi żyć zgodnie z myślą Boga a swoją wolę podporządkowywać (oddawać) Panu Bogu. (Bądź wola Twoja a nie nasza - patrz Ojcze nasz)

  ****


  Napisałeś ogólnie o fałszywych proroków bez wskazania, którzy są nimi.
  Dlatego można przyjąć, że wszyscy, na których się powołałeś!

  Dodam, natomiast, że ja w tym materiale powołałem się wyłącznie na niekwestionowane Autorytety, jak Biblia, Stolica Apostolska, Magisterium, uczeni katoliccy a więc nie wiem któż z tego grona należy do "fałszywych proroków"!?

  Kościół jest zawsze klarowny i logiczny zaś okultystyczna masonia uprawia retorykę, iż CAŁA SZTUKA W TYM POWIEDZIEĆ ABY NAWET NIE CHCIAŁ WIEDZIEĆ ;)
 • @Janusz Górzyński 11:19:48
  To, co Pan napisał w ślad za "uczonym" duchownym to jakieś nieporozumienie. Przede wszystkim mamy być posłuszni Bogu. A to Bóg sądzi człowieka. Człowiek nie może sądzić człowieka, bo nic o tym drugim nie wie. Nie zna jego myśli, nie zna wnętrza. Odbieranie drugiej osobie życia to mordowanie, a więc sprzeniewierzenie się Bogu. Jakim prawem chce Pan odbierać Bogu prawo do osądzania, karania człowieka i zabierania mu życia?

  A może ten uczony duchowny ma do tego prawo? Jak można stawiać się wyżej Boga?
 • @Janusz Górzyński 14:53:35
  Głupoty. To nie są żadne argumenty! A to dlatego, że Bogu wolno uczynić potop, wolno uśmiercić ludzi, wolno stosować kary! BOGU!!! To Bóg uczynił! Żeby wstrząsnąć człowiekiem. Ale nie człowiek uczynił potop.

  Niestety : "Krzyż i miecz wyznaczają dzieje Polski"- ks. kard. August Hlond Prymas Polski- i dlatego Polska cierpi. I jak długo tak będzie - cierpieć będzie coraz bardziej. Bo jest Bogu niemiła - właśnie przez to! I jeszcze przez kilka innych spraw.
 • @Janusz Górzyński 15:05:53
  Po pierwsze - JEZUS miał prawo do batożenia, wypędzania! Z prostej przyczyny. Jest Bogiem.

  Piotr uciął ucho strażnikowi - a pamięta Pan jak zareagował Pan Jezus na ten fakt? Bo o ile pamiętam,, raczej Piotra nie pogłaskał po głowie i nie pochwalił za to.

  Uczniowie wyraźnie mieli pozwolenia Jezusa na czynienie różnych rzeczy niedostępnych zwykłym wyznawcom. Czynili cuda. Uzdrawiali w Jego imię. Nigdy jednak nie nadużywali tego, co otrzymali od Jezusa, bo to ogromna łaska.

  Proszę zaprzestać szerzenia śmierci i przyzwolenia na śmierć. To nie jest Chrystusowe zachowanie.
 • @Bez kredek we łbie 08:22:26
  Wtedy Piotrowi nakazał schować mieć, albowiem miało się dokonać zbawienie. Jednak miecz Piotra, jak powiedział św. Bernard, w chwilach gdy siła jest konieczna dla ukarania grzeszników i przywrócenia rządów sprawiedliwości *-- NALEŻY WYJĄĆ Z POCHWY!!!

  Nie masz pojęcia ani o Piśmie Św., ani o Tradycji Apostolskiej, ani o teologii moralnej, ani nawet Katechizmu Kościoła Katolickiego nie znasz!!!!
 • @Bez kredek we łbie 08:12:24
  //To, co Pan napisał w ślad za "uczonym" duchownym to jakieś nieporozumienie. Przede wszystkim mamy być posłuszni Bogu//

  KTO WAS SŁUCHA MNIE SŁUCHA A KTO WAMI GARDZI MNĄ GARDZI - powiedział Pan Jezus do Apostołów!!! (Czyli do kapłanów Kościoła katolickiego będącego w łaczności ze swoimi biskupami, którzy są w łączności z papieżem)
 • @Bez kredek we łbie 08:12:24
  //A może ten uczony duchowny ma do tego prawo? Jak można stawiać się wyżej Boga?//

  NIEOMYLNOŚĆ Kościoła Katolickiego
  http://swiety.krzyz.org/wstpe.htm


  „...Kościół Boga żywego, filar i utwierdzenie prawdy”

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

ULUBIENI AUTORZY

więcej