Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
470 postów 1988 komentarzy

W obronie cywilizacji łacińskiej przed bandytami i obłudnikami

Janusz Górzyński - Quis et deus? – KTÓŻ JAK BÓG! Discedite a me omnes pessimi haeretici, filii diaboli, et pestes animarum: vos detestor, et abominor, et cum Ecclesia Dei anathematizo. Jan kard. Bona O Cist

Ateizm jako źródło masowych mordów

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Ateizm jako źródło masowych mordów - Kłamstwa i zbrodnie bezbożników!!!

Ateizm jako źródło masowych mordów
 
„Boga nie można po prostu ograniczyć do sfery ludzkiej prywatności, ale również w życiu publicznym musi być On uważany za wartość najwyższą. Chciałbym jednak bardzo stanowczo podkreślić, że w żadnej mierze nie wyklucza to tolerancji i przestrzeni dla ateistów, i że nie może mieć nic wspólnego z przymusem wierzenia. Sprawy winny przybrać jedynie – i to pod pewnymi względami – odwrotny porządek niż to obecnie zaczyna mieć miejsce, kiedy to ateizm zaczyna urastać do rangi fundamentalnego dogmatu publicznego, a wiara jest tolerowana jako prywatny pogląd; tym samym – i ostatecznie – nie będąc w swej istocie tolerowana”.
Opis: wypowiedź Benedykta XVI na międzynarodowej konferencji „Chrześcijanie wobec Europy”, 28-29 kwietnia 1979 r.
Źródło: Wykłady bawarskie z lat 1963-2004, przeł. Andrzej Czarnocki, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2009, s. 187, 188.
 
„…Sprawiedliwy porządek społeczeństwa i państwa jest centralnym zadaniem polityki. Państwo, które nie kierowałoby się sprawiedliwością zredukowałoby się do wielkiej bandy złodziei.(…) Sprawiedliwość jest celem, a więc również wewnętrzną miarą każdej polityki…”Benedykt XVI encyklika „Deus caritas est” n.28
 
„Protest przeciw Bogu w imię sprawiedliwości niczemu nie służy. Świat bez Boga jest światem bez nadziei (…)Wiara chrześcijańska pokazała, że prawda, sprawiedliwość, miłość nie są po prostu ideałami, ale rzeczywistością w najwyższym stopniu. (…) Bóg sam dał nam swój « obraz »: w Chrystusie, który stał się człowiekiem”ENEDYKT XVI encyklika „SPE SALVI – „O NADZIEI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ”.
 
 
Artykuł opublikowany pod oryginalnym tytułem: “Atheism, not religion, is real force behind the mass murders of history
 
W ciągu ostatnich miesięcy pojawiła się seria ateistycznych książek dowodzących, że religia stanowi– jak ujął to Sam Harris, autor End of Faith – „najbardziej sugestywne źródło ludzkich konfliktów, zarówno przeszłych jak i obecnych”.
Felietonista Robert Kutner podaje doskonale znaną litanię: „Krucjaty dokonały rzezi milionów istnień w imię Jezusa. Inkwizycja przyniosła tortury i mord kolejnych milionów. Po wystąpieniu Marcina Lutra chrześcijanie toczyli krwawe bitwy z innymi chrześcijanami przez kolejne trzy stulecia”.
W swoim bestselerze The God Delusion Richard Dawkins twierdzi, że większość toczących się obecnie konfliktów – na Bliskim Wschodzie, Bałkanach, w Irlandii Północnej, Kaszmirze i na Sri Lance – pokazuje żywotność morderczych bodźców religii.
Problem z tego rodzaju krytyką polega na tym, że wyolbrzymia ona rozmiary zła przypisywanego religii, a równocześnie ignoruje znacznie większe zbrodnie, których źródłem jest świecki fanatyzm. Najlepszym przykładem prześladowań religijnych w Ameryce są procesy wiedźm w Salem. Ile osób zginęło w trakcie tych procesów? Tysiące? Setki? Tak naprawdę mniej niż 25. (Były to czyny protestantów a nie katolików). A jednak wypadki te nadal pobudzają liberalną wyobraźnię.
Zapał, z jakim niektóre osoby świeckie pomstują na krzywdy wyrządzone przez krucjaty i inkwizycję ponad 500 lat temu, wydaje się dość osobliwy. Liczba skazanych na śmierć przez hiszpańską inkwizycję oscyluje wokół 10 000. Niektórzy historycy uważają, że kolejne 100 000 zmarło w więzieniach z powodu chorób lub niedożywienia.
Są to rzecz jasna liczby tragiczne, i oczywiście populacja była wówczas znacznie mniej liczna, niż dziś. Jeżeli jednak nawet tak jest, to są one minimalne w porównaniu ze żniwem, jakie zebrała śmierć dzięki ateistycznemu despotyzmowi XX wieku. W imię wykreowania własnej wizji wolnej od religii utopii Adolf Hitler, Józef Stalin i Mao Zedong stworzyli masową rzeźnię, której inkwizycja nigdy nie będzie w stanie dorównać. Razem wymordowali oni ponad 100 000 000 ludzi.
Co ważne: wiele spośród konfliktów uznanych za wojny religijne tak naprawdę nie toczyło się z pobudek mających związek z wiarą. Wywoływano je przede wszystkim ze względu na rywalizację o terytoria i władzę. Czy wojny angielsko – francuskie można określić mianem religijnych, bo Anglicy byli protestantami a Francuzi katolikami? Z największym trudem.
Prawda ta pozostaje aktualna również dziś. Konflikt izraelsko – palestyński nie jest, biorąc pod uwagę jego rdzeń, religijny. Powstał z powodu sporu o samostanowienie narodów oraz terytorium.Wprawdzie Hamas i skrajnie ortodoksyjne partie w Izraelu wysuwają argumenty o charakterze teologicznym – „To Bóg dał nam tę ziemię” i tak dalej – jednak konflikt pozostał by zapewne taki sam również bez podtekstów religijnych. Źródłem napięć na Bałkanach i w Irlandii Północnej jest rywalizacja etniczna, nie religijna.
Nawet dziś ateiści usiłują obarczyć winą religię. Spójrzmy na analizę p. Harrisa, odnoszącą się do konfliktu na Sri Lance.O ile motywacja Tamilskich Tygrysów nie jest jednoznacznie religijna– pisze – to mimo wszystko są oni Hindusami, którzy niewątpliwie wierzą w wiele nieprawdopodobnych rzeczy na temat istoty życia i śmierci”. Innymi słowy – podczas gdy Tygrysy postrzegają siebie jako bojowników świeckiej walki politycznej, Harris odkrył u nich motywy religijne, gdyż ludzie ci przypadkiem urodzili się Hindusami, zatem z pewnością musi istnieć jakieś podskórne religijne szaleństwo wyjaśniające ich fanatyzm…
Harris potrafi iść w zaparte dość długo. Poszukując możliwości oczyszczenia sekularyzmu i ateizmu z okropności, jakich dopuszczano się w ich imieniu, argumentuje, że stalinizm i maoizm były tak naprawdęczymś nieco więcej niż polityczną religią”. Co do nazizmu, to „choć nienawiść do Żydów objawiała się w Niemczech głównie na płaszczyźnie świeckiej, to stanowiła ona dziedzictwo średniowiecznego chrześcijaństwa”. W rzeczy samej – „holocaust oznaczał kulminację dwóch tysięcy lat knowań chrześcijaństwa przeciw Żydom”.
Podobne niedorzeczności dadzą się wychwycić w pracach Dawkinsa. Nie należy jednak dać się zwieść tego typu retorycznym sztuczkom. Dawkins i Harris nie są w stanie wyjaśnić dlaczego, jeśli nazizm jest zakorzeniony w średniowiecznym chrześcijaństwie, nie wytworzyło ono jednostki pokroju Hitlera. Jak może samozwańcza ateistyczna ideologia, rozpropagowana przez Hitlera jako odrzucenie chrześcijaństwa, stanowić kulminację jego 2000-letnich dziejów?Dawkins i Harris używają nader zręcznych kombinacji które podtrzymują winę chrześcijaństwa za zbrodnie dokonane w jego imieniu, a równocześnie oczyszczają sekularyzm i ateizm ze znacznie większych nieprawości, jakie popełniano z ich powodu.
Religijni fanatycy robili rzeczy, których nie sposób bronić, a niektórzy z nich – zwłaszcza w świecie muzułmańskim, nadal dokonują wieli okropności w imię swojego wyznania. Jeżeli jednak religia skłania czasem ludzi do przekonania o własnej nieomylności, to równocześnie wprowadza kodeks moralny, który potępia rzezie niewinnych. Szczególnie w nauczaniu Jezusa zaznacza się brak wsparcia dla – w istocie podlegających tu surowej naganie – historycznych niesprawiedliwości, popełnionych w imię Chrześcijaństwa.
 
Zbrodnie ateizmu popełniano w oparciu o pełną nieposkromionej pychy ideologię, która człowieka, nie Boga, uważa za twórcę wartości. Stosując najnowocześniejszą myśl techniczną i technologiczną, człowiek zaczął dążyć do usunięcia Boga i stworzenia tu, na Ziemi, swego rodzaju świeckiej utopii. Oczywiście jeżeli niektórzy ludzie – np. Żydzi, właściciele ziemscy, chorzy lub upośledzeni – musieli zostać wyeliminowani dla zachowania owej utopii, to była to cena, jakiej ateistyczni tyrani oraz ich poplecznicy nie wahali się zapłacić. Potwierdzają oni prawdę zawartą w dictum Fiodora Dostojewskiego:Jeżeli nie ma Boga – dozwolone jest wszystko”.
 
Jakiekolwiek nie były by motywy ateistycznego okrucieństwa, pozostaje faktem bezdyskusyjnym, że wszystkie religie świata razem wzięte nie były w stanie na przestrzeni 2000 lat zabić takiej ilości ludzi, jaką zgładzono w imię ateizmu w ciągu kilku ostatnich dekad.
 
Najwyższy więc czas odrzucić już bezmyślnie powtarzaną mantrę, że to wierzenia religijne stanowiły źródło największych ludzkich konfliktów i przemocy. Ateizm, nie religia, jest najważniejszą siłą sprawczą, stojącą za masowymi mordami w historii.
 
Dinesh D’Souza
Tłum. Mariusz Matuszewski
 
 
Europa nie powinna dzisiaj tylko odwoływać się do swojej chrześcijańskiej przeszłości. Musi także nauczyć się znów kształtować swoją przyszłość w spotkaniu z Osobą i orędziem Jezusa Chrystusa»6.
 «pilnym zadaniem Kościoła jest ponowne głoszenie mieszkańcom Europy wyzwalającego przesłania Ewangelii»7, powróciło z inspirującą mocą. Temat wybrany na nowe Zgromadzenie synodalne mówił o tym samym wyzwaniu w perspektywie nadziei. Chodziło zatem o to, by to orędzie nadziei głosić Europie, która — jak się zdawało — ją zagubiła8.
 
Jan Paweł II o Europie i europejskości
Raymond de Souza: Katolicy do boju!
 
Ateizm XIX i XX wieku ze względu na swą genezę i cel jest moralizmem: protestem przeciw niesprawiedliwościom świata i historii powszechnej. Świat, w którym istnieje taka miara niesprawiedliwości, cierpienia niewinnych i cynizmu władzy, nie może być dziełem dobrego Boga. Bóg, który byłby odpowiedzialny za taki świat, nie byłby Bogiem sprawiedliwym, a tym bardziej Bogiem dobrym. W imię moralności trzeba takiego Boga zakwestionować. Skoro nie ma Boga, który stwarza sprawiedliwość, wydaje się, że człowiek sam jest teraz powołany do tego, aby ustanowił sprawiedliwość. Jeżeli można zrozumieć protest przeciw Bogu wobec cierpienia na tym świecie, to jednak teza, że ludzkość może i powinna zrobić to, czego żaden bóg nie robi ani nie jest w stanie zrobić, jest zarozumiała i w istocie rzeczy nieprawdziwa. Nie jest przypadkiem, że z takiego założenia wynikły największe okrucieństwa i niesprawiedliwości, bo opiera się ono na wewnętrznej fałszywości tej tezy. Świat, który sam musi sobie stworzyć własną sprawiedliwość, jest światem bez nadziei. Nikt i nic nie bierze odpowiedzialności za cierpienie wieków. Nikt i nic nie gwarantuje, że cynizm władzy – pod jakąkolwiek ponętną otoczką ideologiczną się ukazuje – nie będzie nadal panoszył się w świecie. Toteż wielcy myśliciele ze szkoły frankfurckiej Max Horkheimer i Theodor W. Adorno, tak samo krytykowali ateizm i teizm. Horkheimer zdecydowanie wykluczył możliwość znalezienia jakiejkolwiek immanentnej namiastki Boga, równocześnie odrzucając także obraz Boga dobrego i sprawiedliwego
(…)
Są ludzie, którzy całkowicie zniszczyli w sobie pragnienie prawdy i gotowość do kochania. Ludzie, w których wszystko stało się kłamstwem; ludzie, którzy żyli w nienawiści i podeptali w sobie miłość. Jest to straszna perspektywa, ale w niektórych postaciach naszej historii można odnaleźć w sposób przerażający postawy tego rodzaju. Takich ludzi już nie można uleczyć, a zniszczenie dobra jest nieodwołalne: to jest to, na co wskazuje słowo piekło
(…)
Na uczcie wiekuistej złoczyńcy nie zasiądą ostatecznie przy stole obok ofiar, tak jakby nie było między nimi żadnej różnicy
(…)
Czyż patrząc na współczesne dzieje nie przychodzi nam stwierdzić, żenie uda się stworzyć pozytywnego porządku świata tam, gdzie dziczeją dusze? (...)
Prawda i sprawiedliwość winny być ważniejsze od mojej wygody i nietykalności, w przeciwnym razie moje własne życie staje się kłamstwem. BENEDYKT XVI encyklika „SPE SALVI – „O NADZIEI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ”.
 
Tajemnica Tajemnic - Prawdziwa historia ocalenia Polski i świata
 

Kościół ma do zaofiarowania Europie najcenniejsze dobro, jakiego nikt inny nie może jej dać: jest to wiara w Jezusa Chrystusa, źródło nadziei, która nie zawodzi30; jest to dar leżący u początków jedności duchowej i kulturowej ludów Europy, który dzisiaj i w przyszłości stanowić może zasadniczy wkład w ich rozwój i integrację. Tak, po dwudziestu wiekach Kościół ma do ofiarowania na początku trzeciego tysiąclecia to samo orędzie, które stanowi jego jedyne bogactwo: Jezus Chrystus jest Panem; w Nim i tylko w Nim jest zbawienie (por. Dz 4, 12). Źródłem nadziei dla Europy i dla całego świata jest Chrystus, «Kościół zaś jest jakby kanałem przenoszącym i rozprzestrzeniającym falę łaski, tryskającej z przebitego Serca Odkupiciela»31.Jan Paweł II- Ecclesia in Europa 

KOMENTARZE

 • .
  http://disneyland.neon24.pl/post/113245,przepiekny-film-wart-obejrzenia-que-viva-cristo-rey
 • //Ateizm jako źródło masowych mordów - Kłamstwa i zbrodnie bezbożników!!!//
  Umieszczony powyżej link daje jeden z przykładów potwierdzających prawdziwośc tej smutnej prawdy.
 • @moher 12:15:32 Viva Cristo Rey
  Dobrze, że Pan przypomniał CRISTIADĘ, albowiem religia masońska w swoim obłędzie wyprodukowała ideologie bezbożnictwa zwaną ATEIZMEM.

  Wierzyć w to, że nie ma Boga oraz w to, iż samemu staje się bogiem to szaleństwo szatańskiej deifikacji. Dlatego każda pycha prowadzi ostatecznie do zbrodni!!! IM WIĘKSZA PYCHA TYM WIĘKSZA ZBRODNIA!!!!


  Polem bitwy pomiędzy Bogiem a Szatanem jest ludzka dusza (św. o. Pio)

  "To jest godzina wasza i moc ciemności" (Łk 22,53).

  Chrystus Królem wyznawców!

  ZBRODNIE MASONERII W MEKSYKU - Cristiada
  http://pl.netlog.com/januszgorzynski/blog/blogid=209006#blog

  W poprzednim miesiącu przy beatyfikacji męczenników francuskiej rewolucji opanowywało myśl naszą głębokie uznanie do katolików meksykańskich, którzy wytrwale pozostają w swym proteście przeciw przemocy i bezprawiu i nie odłączają się od Kościoła, wierni Stolicy Świętej. Jest doprawdy niespożytą zasługą Oblubienicy Chrystusowej, że może po wszystkie czasy polegać na swym zacnym i szlachetnym potomstwie, zdecydowanym na walkę, cierpienie i śmierć za świętą swobodę wiary. (PIUS XI)

  Cristeros HYMN "meksykańskiej Akcji Katolickiej"
  http://www.youtube.com/watch?v=DVB9tneQQxc
  Viva Cristo Rey
  http://www.youtube.com/watch?feature=fvwp&v=uhK1ER3B4Hg&NR=1

  A więc tedy wyprowadzamy, o Czcigodni Bracia, taki wniosek dla nauki, że biskupi, kapłani i wierni w Meksyku wytrwali wśród przeciwieństw, "wznieśli mur dla domu Izraela i dotrzymali pola w walce" (Ezech 13,5). (PIUS XI)

  Masońska rewolucja meksykańska i Męczennicy Cristeros
  http://www.youtube.com/watch?v=ze9ztEzaVbo
  Cristeros – czyli reakcja katolików meksykańskich na "nienawiść do wiary"
  http://www.youtube.com/watch?v=GYASxfBOrNs
  Zbrodnie masonerii w Meksyku i Powstanie Cristeros (polskie napisy)
  http://www.youtube.com/watch?v=nlVhyHem6_k
  PIUS XI PRZECIWKO MASOŃSKIEJ FURII W MEKSYKU
  http://pl.netlog.com/januszgorzynski/blog/blogid=209023
  Pius XI o prześladowaniu Kościoła w Meksyku ACERBA ANIMI
  http://pl.netlog.com/januszgorzynski/blog/blogid=209024#blog

  Święci i błogosławieni Męczennicy meksykańscy, którzy nie ugięli się przed atakami masońskiej Bestii!!!

  Jana Pawła II Homilia podczas Mszy św. i kanonizacji 27 błogosławionych meksykańskich – Watykan 21 V 2000 r.
  http://pokolenie-jp2.pl/info.php?dzial=2000_05_21

  Błogosławiony José Luis Sánchez Del Río
  http://www.youtube.com/watch?v=auFjfjt4WzI
  http://www.youtube.com/watch?v=Bh11WlVcgFM
  Bł. Michał Augustyn Pro SJ – "Chrystus Królem!"
  http://www.deon.pl/religia/swiety-patron-dnia/art,58,bl-michal-augustyn-pro-sj-chrystus-krolem.html
  http://www.youtube.com/watch?v=dlStMI2QhZM
  http://www.youtube.com/watch?v=Rl4JnTVKd5M


  Dotkliwa boleść, którą obecnie nad wyraz smutne położenie społeczności ludzkiej Nam sprawia, nie zagłusza bynajmniej owej szczegółowej troski i o ukochane dzieci narodu meksykańskiego i osobliwie o Was, Wielebni Bracia, którzy już z tej przyczyny zasługujecie na ojcowską Naszą opiekę, że dręczy Was od tak dawna nader srogie prześladowanie /PIUS XI/

  Pius XI – PRZECIWKO MASOŃSKIM TOTALIZMOM
  http://www.kns.gower.pl/pius_xi/pius11.htm
  Papież w latach 1922-1939
  Papież Pius XI ogłosił serię encyklik potępiających totalitarne reżimy.
  http://66.102.9.104/search?q=cache:Qq47Ernh0EcJ:www.student.lex.pl/materialy/o_uo091006.doc+Humani+Generis+Unitas&hl=pl&ct=clnk&cd=15&gl=pl
  Non abbiamo bisogno Encyklika Piusa XI O prześladowaniu Akcji Katolickiej we Włoszech
  http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Pius_XI/non_abbiamo_bisogno/
  Mit brennender Sorge Encyklika Piusa XI z 1937 r O położeniu Kościoła katolickiego w Rzeszy Niemieckiej
  http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Pius_XI/mit_brennender_sorge/
  Divini Redemptoris Encyklika Piusa XI O bezbożnym komunizmie (1937-03-19)
  http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Pius_XI/divini_redemptoris/
  Iniquis afflictisque Encyklika Piusa XI (1926-11-18) O prześladowaniu katolików w Meksyku
  http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Pius_XI/iniquis_afflictisque/
  Acerba animi Encyklika Piusa XI (1932-09-29) O prześladowaniu Kościoła w Meksyku
  http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Pius_XI/acerba_animi/
  Nos es muy conocida Encyklika Piusa XI (1937-03-28) O sytuacji religijnej w Meksyku
  http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Pius_XI/nos_es_muy_conocida/
  Dilectissima nobis Encyklika Piusa XI (1933-06-03) O ucisku Kościoła w Hiszpanii
  http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Pius_XI/dilectissima_nobis/
  Ponadto wydał encykliki;
  Encyklika Papieża Piusa XI QUADRAGESIMO ANNO.
  http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pius_xi/encykliki/quadragesimo_anno_15051931.html
  ENCYKLIKA + PIUS XI + QUAS PRIMAS + O ustanowieniu Święta Naszego Pana Jezusa Chrystusa Króla.
  http://sanctus.pl/index.php?grupa=92&podgrupa=106


  WIĘCEJ FILMÓW, TEKSTÓW I WYKŁADÓW
  http://pl.netlog.com/januszgorzynski
 • @Janusz Górzyński 21:21:56
  https://www.youtube.com/watch?v=_zJWtgMqv6E

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

ULUBIENI AUTORZY

więcej