Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
470 postów 1988 komentarzy

W obronie cywilizacji łacińskiej przed bandytami i obłudnikami

Janusz Górzyński - Quis et deus? – KTÓŻ JAK BÓG! Discedite a me omnes pessimi haeretici, filii diaboli, et pestes animarum: vos detestor, et abominor, et cum Ecclesia Dei anathematizo. Jan kard. Bona O Cist

Franciszek W Watykanie są liczne bomby!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

PAPIEŻ PROTESTUJE PRZECIWKO TERRORYZMOWI W WATYKANIE I AGRESJI NA STOLICĘ APOSTOLSKĄ! Rozkaz! Rozminować Watykan!

 
Franciszek W Watykanie są liczne bomy!
 
Terroryzm [łac.], różnie umotywowane ideologicznie, planowane i zorganizowane działania pojedynczych osób lub grup skutkujące naruszeniem istniejącego porządku prawnego, podjęte w celu wymuszenia od władz państwowych i społeczeństwa określonych zachowań i świadczeń, często naruszające dobra osób postronnych. Działania te realizowane są z całą bezwzględnością, za pomocą różnych środków ( przemoc fizyczna, użycie broni i ładunków wybuchowych), w celu nadania im rozgłosu i celowego wytworzenia lęku w społeczeństwie.
 
PAPIEŻ PROTESTUJE PRZECIWKO TERRORYZMOWI W WATYKANIE I AGRESJI NA STOLICĘ APOSTOLSKĄ! Rozkaz! Rozminować Watykan!
1. Konwencja Ligi Narodów (1937 r.)
Wszystkie działanie przestępcze skierowane przeciwko państwom, których celem jest wytworzenie stanu terroru w umysłach ludzi, grup osób lub społeczeństwa.
2. Definicja zaproponowana przez A.B. Schmidta z Wydziału Przestępczości ONZ (1992 r.)
Akt terroru - przestępstwo wojenne popełnione w czasach pokoju.
Rezolucja Rady Bezpieczeństwa S/RES/1269(1999 r.)
Stanowczo potępiamy wszelkie akty, metody i praktyki terrorystyczne jako nieusprawiedliwione, niezależnie od tego kiedy i przeciwko komu zostały popełnione, zwłaszcza te, które zagrażają międzynarodowemu pokojowi i bezpieczeństwu.
Franciszek przeciwko sianiu podziałów
Podział we wspólnocie chrześcijańskiej jest ciężkim grzechem, jest dziełem diabła”. Ten dzisiejszy wpis Franciszka na Twitterze dobrze koresponduje z tym, co mówił on niedawno watykańskim żandarmom, o czym informuje L’Osservatore Romano. Jak wiadomo, z okazji swego święta patronalnego byli oni w minioną sobotę 27 września na papieskiej Mszy w kaplicy Gubernatoratu Państwa Watykańskiego.

W homilii Papież nawiązał do roztrząsanej ostatnio w mediach podwyższonej gotowości antyterrorystycznej służb policyjnych wokół Watykanu. Stwierdził, że prawdziwa i najgroźniejsza „bomba”, jaka nam grozi, tokąkol plotek i pomówieńsiany przez szatana. Do tego diabeł używa zarówno „świeckich, jak i księży, biskupów, kardynałów czy siostry zakonne – zaznaczył Ojciec Święty. – Wy strażnicy opatrujecie drzwi i okna, by nie wpuścić jakiejś bomby.Ale powiem wam jedną smutną rzecz: bomby już są w środku w Watykanie, i to bomby bardzo niebezpieczne. To plotki, ziarna kąkolu, które niszczą życie”. Franciszek dodał, że choćby takie pogłoski zawierały prawdę, to nie zawsze jest ona przeznaczona do publicznej wiadomości.Bądźcie strażnikami plotkarzy” – powiedział watykańskim żandarmom Ojciec Święty.

tc/ rv 
Tekst pochodzi ze strony Radia Watykańskiego
UWAGA!!! Kilka dni temu papież Franciszek ostrzegł, iż Szatan chce zniszczyć cały świat oraz całą ludzkość!!!Kościół katolicki ujawnił wszystkie metody i cele Złego oraz postępowanie piekielnej zgraihttp://janusz.neon24.pl/post/113366,franciszek-ostrzegl-przed-szatanem
 
"Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga,gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat". 1J 4,1.
 
Nowego kłamstwa słucha się chętniej aniżeli starej prawdy” – „Sztuka bez tytułu” Antoni Czechow. 
 
Św. Jakub o języku (Jk 4)
 
Wszyscy bowiem często upadamy. Jeśli kto nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym, zdolnym utrzymać w ryzach także całe ciało
Język jest ogniem, sferą nieprawości. Język jest wśród wszystkich naszych członków tym, co bezcześci całe ciało i sam trawiony ogniem piekielnym rozpala krąg życia
Języka natomiast nikt z ludzi nie potrafi okiełznać, to zło niestateczne, pełne zabójczego jadu
Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie może, bracia moi!”
 
Biblia o języku
 
Określenia języka: wąż (Ps 140, 4), brzytwa wyostrzona (Ps 52, 2), miecz ostry (Ps 57, 5), strzała śmiertelnie godząca (Jr 9, 7)
 
Życie i śmierć w mocy języka” (Prz 18, 21)
 
Szczęśliwy kto się nigdy nie pośliznął językiem” (Syr 25, 8)
 
Nie unikniesz grzechu w gadulstwie” (Prz 10, 19)
 
Kto jest gadułą, ten zdradza tajemnice, więc nie zadawaj się z plotkarzem” (Prz 20, 19)
 
Panie, postaw straż przed ustami moimi, Pilnuj drzwi warg moich!” (Ps 141, 3)
 
 
Wojna psychologiczna – system zabiegów propagandowych stosowanych w celu wywarcia wpływu na społeczeństwo przeciwnika i pozyskania go do realizacji własnych celów strategicznych. Pojęciem tym obejmuje się też działalność ideologiczno-polityczną stosowaną metodami dywersji polityczno-propagandowej przeciwko określonemu państwu lub sojuszowi państw. Najczęściej wojna psychologiczna polega na osłabieniu zdolności reakcji przeciwnika na rzeczywiste zagrożenia zewnętrzne.
 
Wojna IV generacji. Wywiad z dr Rafałem Brzeskim
Brzeski Jak monitorować agresję informacyjną
Wykład NAI pt: Propaganda Bojowa 1/2
Wykład NAI pt: Propaganda Bojowa 2/2
Jak napaść na państwo (całość) Jurij Bezmienow
Nawrócony dywersant (całość) Jurij Bezmienow
Wojna Informacyjna - dr Rafał Brzeski
Agentura wpływu - prelegent dr Rafał Brzeski
Psychocybernetyka - prelegent mgr inż. Maciej Węgrzyn
 
Dezinformacja najczęściej celowe przekazanie fałszywej informacji wprowadzającej odbiorców w błąd.
Bardzo ważna w wojsku i dla obronności kraju. Często wykorzystywana w środkach masowego przekazu a także w polityce. reklamie nieetyczna, ale powszechna. Także w celach marketingowych zawyżanie parametrów technicznych albo podawanie wielkości bez podania jednostek lub podzespołów których dotyczą. Na przykład moc kolumny głośnikowej do komputera – jest oznaczona symbolem 200 W, podczas gdy moc zasilacza wynosi kilka watów, a moc zastosowanego głośnika poniżej wata (z wyglądu). Firma może zawsze wybronić się, że nie jest to moc akustyczna źródła, lecz np. maksymalna moc zasilacza przy obciążeniu impulsowym. Innym sposobem jest stwierdzenie, że 200 W nie oznacza mocy 200 watów, ale jedynie oznaczenie dzięki któremu można odczytać rzeczywistą moc w tabelach dostępnych u producenta.
Teorią dezinformacji w zastosowaniach wojskowo-politycznych zajmował się Vladimir Volkoff[1], zaś praktykę dezinformacjiradzieckiej opisał Anatolij Golicyn[2].
 
GOLICYN „NOWE KŁAMSTWA W MIEJCE STARYCH”
Anatolij (Michaiłowicz) Glicyn
Rosyjscy szpiedzy przychodzą z zachodu
Nikodem Dyzma był polskim ministrem finansów - prof. dr hab. Witold Modzelewski
W majestacie prawa - Stanisław Michalkiewicz
Sojusznik naszych sojuszników - Stanisław Michalkiewicz
Wszystkie krwawe przewroty mają wspólnego organizatora.
Honorarium dla dywersanta - Stanisław Michalkiewicz
Rafał Brzeski Azjatyckie służby specjalne cz. I
Agentura wpływu w ruchy niepodległościowym - Witold Gadowski
 
Założenia teorii dezinformacji Volkoffa
Podstawowe pojęcia:
·                   Klient - osoba lub grupa, która zyskuje na operacji dezinformacji.
·                   Agent - wykonawca zleconej dezinformacji, działa poprzez agentów wpływu.
·                   Wsporniki - wydarzenia będące podstawą akcji dezinformacyjnej, nie muszą być prawdziwe - ważne aby wywoływały jednoznaczne skojarzenia.
·                   Przekaźniki - media.
·                   Temat przewodni
·                   Pudła rezonansowe - kiedyś media nie związane z agentami wpływu, a obecnie dzięki rozwojowi Internetu także osoby prywatne. Ich zadaniem jest nieświadome stwarzanie "szumu medialnego".
·                   Grupa docelowa - grupa do której kierowane są działania dezinformacyjne.
Celem kampanii dezinformacyjnej jest wytworzenie w grupie docelowej określonego poglądu na wskazany temat, a także zdyskredytowanie argumentów przeciwników "klienta".
Dezinformacji poświęcił trzy swoje książki: powieść: Montaż, antologię tekstów wybranych przez autora: Dezinformacja: oręż wojny oraz Traktat o dezinformacji. Od Konia Trojańskiego do Internetu. Wiedzę na ten temat Volkoff czerpał m.in. z kontaktów z Aleksandrem de Marenchesem, szefem francuskiej agencji wywiadowczej SDECE.
 
Dezinformacja czyli manipulowanie świadomością wedłu Volkoffa (bardzo ważne!)
DEZINFORMACJA dr Rafał Brzeski (skrypt)
DEZINFORMACJA ARNAUD DE LASSUS
Opis teorii dezinformacji Volkoffa w działalności GWna
Dezinformacja i samooszustwo
Dezinformacja
 
Manipulacja (łac. manipulatio – manewr, fortel, podstęp) – psychologii oraz socjologii forma wywierania wpływu na osobę lub grupę w taki sposób, by nieświadomie i z własnej woli realizowała cele manipulatora.
Inspirowana interakcja społeczna mająca na celu skłonienie osoby lub grupy ludzi do działania sprzecznego z ich dobrze pojętym interesem. Zazwyczaj osoba lub grupa ludzi poddana manipulacji nie jest świadoma środków, przy użyciu których wywierany jest na nią wpływ. Autor manipulacji dąży zwykle do osiągnięcia korzyści osobistych, ekonomicznych lub politycznych kosztem poddawanych niej osób.
Manipulować można treścią i sposobem przekazywania informacji. Manipulację językową często stosuje się w propagandzie i podczas tzwprania mózgu.
Mimo tego, że manipulacja postrzegana jest jako zachowanie nieetyczne często używana jest w kontaktach handlowych inegocjacjach.
 
Manipulacja w państwach totalitarnych i demokratycznych
 
W państwach totalitarnych manipulacja jest jednym z podstawowych narzędzi sprawowania władzy nie mniej ważnym niż aparat terroru. Ograniczając wolność zrzeszania się, stosując cenzurę mediów itp. władze kontrolują interakcje społeczne.
W społeczeństwie demokratycznym manipulacja jest bardziej wyrafinowana i mniej widoczna, używana jest przez polityków, np. w kampaniach wyborczych oraz w gospodarce wolnorynkowej w różnych często ukrytych formach w reklamie. Choć w systemach demokratycznych przekraczanie pewnych (zresztą niezbyt dobrze określonych) barier w manipulowaniu ludźmi jest niezgodne z prawem.Przykładem mogą być tutaj ograniczenia prawne narzucane reklamom.
Istotnym narzędziem manipulacji opinią publiczną są środki masowego przekazu i jawna bądź niejawna cenzura.
 
Podejście socjo-kognitywistyczne
 
W podejściu socjo-kognitywistycznym (według modelu IPK[1]), manipulacja może dotyczyć podstawowych czynników, które wpływają na nasze decyzje, takich jak:
informacja – najpowszechniejsza, polega na fałszowaniu, deformacji i filtracji faktów (cenzura);
wiedza – stosowana w szkolnictwie i nauce, dotyczy wyboru, popierania rozwoju i ukrywania pewnej wiedzy;
preferencje – polega na indoktrynacjipoprzez podkreślanie ważności korzystnych dla manipulatora wartości, np. rozbudzania nacjonalizmów i fanatyzmów religijnych, wzmacnianie wybranych interesów grup lokalnych czy klas społecznych.
Nie zawsze obiekt manipulacji jest ostatecznym celem manipulatora. Na przykład podburzanie opinii publicznej przeciw cudzoziemcom może umożliwić demokratyczne uchwalenie praw ograniczających wolności obywatelskie zwiększając władzę aparatu państwa.
Społeczeństwa o niskim poziomie upowszechnienia szkolnictwa lub w trudnej sytuacji ekonomicznej są bardziej podatne na manipulację.
 
Środkami manipulacji mogą być:
 
aktywne techniki psychologiczne – np. tworzenie nastroju chwili;
użycie sygnałów dźwiękowych wpływających na świadomość i system decyzyjny;
obietnice bez pokrycia;
manipulacja pozycji;
wyszukanie słabych punktów osobnika i wywarcie wpływu na nie;
wykorzystanie nieuwagi i podsunięcie gotowych rozwiązań, nie przedstawiając pełnego obrazu (np. umowy);
system aktywnego wywarcia wpływu na manipulowanego poprzez niepozostawienie mu możliwości wyboru(np. w sektach destrukcyjnych);
zdobycie sympatii manipulowanego[2];
sprawianie wrażenia niedostępności dobra reklamowanego[2];
podkreślanie wyświadczonej (faktycznie bądź pozornie) przysługi[2];
odwoływanie się do autorytetów[2];
 
Robert Cialdini - Psychologia perswazji
Robert Cialdini Wywieranie wpływu na ludzi
Zasady wywierania wpływu na ludzi według Roberta Cialdini
 
FUD (ang. Fear, Uncertainty, Doubt – strach, niepewność, wątpliwość)strategia ograniczenia zdolności zajmowania rynku przez konkurenta polegająca na podawaniu w mediach lub bezpośrednio klientom nieprawdziwych lub niejasnych informacji o konkurencie i jego produktach. Zakłada, że nawet jeśli ktoś wie, że informacje te są nieprawdziwe, to jego przekonania zostaną zachwiane, co automatycznie działa na korzyść stosującego tę strategię.
 
 
Zalecenia Biblii o języku
 
A powiadam wam: Z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu" (Mt 12, 35)
 
„A teraz odrzućcie i wy to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych" (Kol 3, 8)
 
Mowa wasza, zawsze miła, niech będzie zaprawiona solą, tak byście wiedzieli, jak należy każdemu odpowiadać" (Kol 4, 6)
 
Kto bowiem chce miłować życie i oglądać dni szczęśliwe, niech wstrzyma język od złego i wargi - aby nie mówić podstępnie” (1 P 3, 10)
 
 O języku
 
Język jest potęgą, bo mowa wyraża przemyślenia i postanowienia dwóch najważniejszych władz: rozumu i woli. Dlatego istnieje ogromna odpowiedzialność za wypowiadane słowo.
Język wyraża pragnienia serca, które jest źródłem postępowania. Przez mowę obdarzamy bliźniego tym, czym żyjemy.
Język jest przewrotny – możemy nim wielbić Boga, możemy ranić ludzi. Ukazuje on tragiczne rozdarcie wnętrza człowieka spowodowane przez grzech.
Słowa, które wypowiadamy są zakorzenione w sercu i są odsłanianiem tajemnicy, która nosimy w sobie.
Mądre używanie mowy jest przejawem miłości bliźniego i ma służyć budowaniu pokoju i wzajemnej miłości.
Konsekwencje grzechów języka są ogromne i często nieodwracalne - w miarę możliwości należy naprawiać wyrządzone zło.
Odpowiedzialna mowa wyrasta z serca, które ma doświadczenie wewnętrznego milczenia.
Język służy do komunikacji z ludźmi i do przedstawianiu Bogu uczuć swego serca.
Słowa są wyrazem osoby: dzięki mowie możemy poznać człowieka.
Czuwanie nad językiem jest jednym z zasadniczych wymagań mądrości chrześcijańskiej.
Należy mądrze dysponować swoimi słowami, umieć umartwiać swój język, a w razie potrzeby założyć zamek na usta.
Mamy wypowiadając słowa pod wpływem Ducha: budować, pocieszać, napominać.
 
BURDEL KAPUCYŃSKI ŚW. OJCA PIO
 
„Już pierwsze oszczerstwo omal nie zrujnowało mu życia. Miał piętnaście lat i marzył, by wstąpić do zakonu. Ktoś przysłał anonim, że pobożny ministrant i kandydat na księdza uprawiał miłość z córką zawiadowcy stacji. Proboszcz nie dopuścił go do ołtarza i zagroził, że nie wystawi opinii koniecznej do przyjęcia do nowicjatu. Dopiero po kilku dniach kłamstwo zostało zdemaskowane, oszczerca ujawniony, a ofiara przywrócona do łask. Niewiele brakowało, a nie byłoby najbardziej znanego świętego dwudziestego wieku.
Każdy, kto zna biografię Ojca Pio, wie, że całe jego życie było nieustannym zmaganiem się z kłamstwem, plotką i pomówieniem. Pogłoski o tym, co dzieje się w San Giovanni Rotondo, rozchodziły się po kraju lotem błyskawicy. A wiadomo, że z plotką jest tak, jak z fałszywymi pieniędzmi: porządni ludzie ich nie produkują, a tylko przekazują dalej. Oczywiście porządnych ludzi w Kościele i zakonie nigdy nie brakowało…”
(…)
Ksiądz Palladino w zeznaniu złożonym w 1921 roku przed biskupem Rossim, wysłannikiem Świętego Oficjum, opisał dwa wydarzenia, które w tym czasie miały miejsce w San Giovanni Rotondo. Ktoś doniósł mu, że Ojciec Pio, wówczas trzydziestoletni zakonnik od niedawna mieszkający w tamtejszym klasztorze, przebywał w rozmównicy sam na sam z młodą nauczycielką szkoły podstawowej.
Z kolei ktoś inny opowiadał, że w czasie epidemii grypy „hiszpanki” pobożne kobiety przychodziły do klasztoru pod pretekstem opieki nad złożonym gorączką Ojcem Pio i dotykały jego stygmatów.
Tyle faktów, zeznanych pod przysięgą. I tyle ziarna prawdy. Wspomniane wydarzenia stały się bowiem dla księdza Palladina materiałem niezwykle inspirującym, skoro w kazaniach do wiernych mówił już o „burdelu zrobionym przez kapucynów w kościele”, a samego Ojca Pio nazywał syfilitykiem, strasząc wszystkich, którzy całowali go w rękę, zarażeniem chorobą weneryczną.
Jakże niewinna wobec tych słów wydaje się plotka rozpuszczana przez biskupa Gagliardiego, który sam i bez uprzedzenia wszedł do celi Ojca Pio i „na własne oczy widział”, jak zakonnik pudrował się i perfumował. Biskup, owszem, klasztor wizytował i z Ojcem Pio, podobnie jak i z innymi zakonnikami, się spotkał. Jednak w to, że sam jak palec wędrował po klasztornych korytarzach i zaglądał do pokoi, nie uwierzy nikt, kto choć raz był świadkiem biskupiej wizytacji. A jednak plotka znalazła wielu zwolenników, zwłaszcza wśród tych, którzy potrzebowali zwykłego wytłumaczenia niezwykłego zapachu wydobywającego się ze stygmatów Ojca Pio.
Pełną listę mniej lub bardziej wyssanych z palca zarzutów pod adresem Ojca Pio zebrał w 1925 roku w niewielkiej książeczce inny ksiądz z San Giovanni Rotondo, Giuseppe Miscio”
Czytaj więcej….
Zwymyślany Ojciec Pio – grzechy języka!!! Grzech plotkarstwa!!!
 
Fragment z ksiazki "Rzecz o obmowie , plotkach i potwarzy w przykładach" ks. Zygmunta Skarżyńskiego. 
Pewna niewiasta oskarżała się przed świętym Filipem Neriuszem, że obmawia bliźnich. 
- Często ulegasz tej wadzie? - zapytał święty. 
- O tak, bardzo łatwo popełniam obmowę - odpowiedziała penitentka. 
Wobec tak szczerego przyznania się do winy, mądry kierownik sumienia zrozumiał, że zły zwyczaj tej chrześcijanki był raczej wynikIem roztrzepania l lekkomyślności aniżeli wyrachowanej przewrotności charakteru. Należało przede wszystkim oświecić tę duszę i przekonać ją o smutnych skutkach grzechu, który ona z tak opłakania godną łatwością popełniała. "Córko - rzekł święty Filip - twoja wina jest wielka, ale Miłosierdzie Boże jest nieskończone. Nie wątpię, że dzięki mocnemu postanowieniu poprawy i gorącej modlitwie wkrótce zapanujesz nad tą brzydką skłonnością. Za pokutę spełnisz następującą rzecz: 
Idź na targ, kup zabitą ale nie oskubaną kurę, następnie za miastem przejdź się kilka razy w tę i tamtą stronę, a w ciągu spaceru oskub całą kurę. Po skończeniu tej czynności wróć do mnie i zdaj mi sprawę z dokładnego spełnienia rozkazu, który ci daję w imieniu Pana Boga". 
Można sobie wyobrazić zdziwienie tej kobiety, w tak osobliwy sposób ukaranej: "Cóż to za oryginał ten ojciec Filip?" - mówiła. Ale po chwili dodała: "Usłucham mego ojca, usłucham". 
I poszła na pobliski targ, kupiła kurę i oskubała ją w drodze według polecenia. Niebawem wróciła do swego spowiednika, spiesząc się z opowiedzeniem mu o swej akuratności, oraz z żywą chęcią dowiedzenia się o znaczeniu tej dziwnej pokuty. 
- Ach - rzekł święty - wiernie spełniłaś pierwszą część rozkazu lekarza twojej duszy. Wypełnijże teraz drugą, a będziesz zupełnie uzdrowiona: Wróć na to samo miejsce, skąd przychodzisz, obejdź te same drogi, po których idąc skubałaś kurę, i pozbieraj wszystkie pióra, które rozrzuciłaś po drodze. 
- Ależ to niemożliwe! - zawołała biedna kobieta. - To niewykonalne! Rzucałam pióra bez zastanowienia po obydwu stronach mojej drogi, wiatr je rozrzucał po polach. Jakże więc możesz żądać ojcze, abym je obecnie zebrała? 
- A widzisz, moja córko - odpowiedział zakonnik. Obmowa to rzecz tego samego rodzaju co pióra, które wzbraniasz się zbierać po rozsypaniu. Twoje niebaczne słowa również rozeszły się w różnych kierunkach. Idź, dogoń je, jeśli możesz! Pamiętaj i nie grzesz więcej! 
Historia nie wspomina, czy ta dobra kobieta się nawróciła, ale sądząc według jej wierności w spełnianiu rozkazów spowiednika, można się tego spodziewać. Cokolwiek zaszło, nauka na pewno była doskonała. Tylko święty mógł wpaść na podobny pomysł, tylko nierozumny człowiek może z tego nie skorzystać.
 
ÓSME PRZYKAZANIE DEKALOGU
 
Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek” (Wj 20, 16). „Słyszeliście... że powiedziano przodkom: „Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”” (Mt 5, 33)
 
Przyjęcie Chrystusa-Prawdy
 
Człowiek ma iść za prawdziwym Bogiem, za prawdziwym objawieniem, które od Niego pochodzi. "W Jezusie Chrystusie Boża prawda objawiła się w pełni. „Pełen łaski i prawdy” (J 1,14), jest Onświatłością świata” (J 8,12), jest Prawdą (J 14,6). „Kto w Niego wierzy, nie pozostaje w ciemności” (J 12,46). Uczeń Jezusatrwa w Jego nauce”, by poznać „prawdę, która wyzwala” (J 8,32) i uświęca (J 17,17). Pójść za Jezusem oznacza żyć „Duchem Prawdy”, którego Ojciec posyła w Jego imieniu (J 14,26) i który prowadzi „do całej prawdy” (J 16,13)." (KKK 2466).
 
Aby nas uchronić od groźnych w skutkach pomyłek, Jezus objawił wyraźnie, co jest dobrem a co – złem.Dlatego należy pójść za Jego pouczeniami. "Uczeń Chrystusa jest gotowy ‘żyć w prawdzie’, to znaczy w prostocie życia na wzór Pana, trwając w Jego prawdzie. ‘Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą’ (1 J 1, 6)." (KKK 2470)
 
Postępowanie według poznanej prawdy
 
Dążenie do poznania prawdy i trwania jej jest bardzo ważne w dziedzinie moralnej. Wszyscy ludzie są zobowiązani „trwać przy poznanej prawdzie i całe swoje życie układać według wymagań prawdy” (Sobór Watykański II, dekl. Dignitatis humanae, 2)." (KKK 2467)
Każdy jest więc zobowiązany do poznania prawa moralnego i postępowania według niego. Inaczej mówiąc trzeba poznać, co rzeczywiście jest dobre lub złe dla człowieka. Rozważając czyny ludzkie w ich odniesieniu do ostatecznego celu dobrem jest to, co pomaga osiągnąć człowiekowi zbawienie, a złem to, co od niego oddala lub je zupełnie uniemożliwia.
 
„PRAWDA JEST DOBREM
A FAŁSZ, ZAKŁAMANIE JEST ZŁEM”
 (św. Jan Paweł II)
 
 
Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu
Przykazanie ósme DEKALOG – św. Jan Paweł II Wielki
 
Posłuszeństwo biskupowi Rzymu jest do zbawienia konieczne
(papież Bonifacy VIII)
 
Poznacie Prawdę, a  prawda was wyzwoli
 (J 8, 32)
 
VIII   Przykazanie
 
Ósme przykazanie Dekalogu w szczególny sposób wiąże się z prawdą, która obowiązuje człowieka w obcowaniu z innymi ludźmi i w całym życiu społecznym: "Nie mów fałszywego świadectwa. Tym przykazaniem Bóg Przymierza szczególnie daje poznać, że człowiek jest stworzony na Jego obraz i podobieństwo. Dlatego właśnie całe ludzkie postępowanie poddane jest wymogom prawdy. Prawda jest dobrem, a kłamstwo, fałsz, zakłamanie jest złem.

W odnowionej Polsce nie ma już urzędu cenzury, różne stanowiska i poglądy mogą być przedstawiane publicznie. Została przywrócona "wolność mowy" Niewiele daje wolność mówienia, jeśli słowo wypowiadane nie jest wolne. Jeśli jest spętane egocentryzmem, kłamstwem, podstępem, może nawet nienawiścią lub pogardą dla innych - dla tych na przykład, którzy różnią się narodowością, religią albo poglądami.

Słowa mogą czasem wyrażać prawdę w sposób dla niej samej poniżający. Może się zdarzyć, że człowiek mówi jakąś prawdę po to, żeby uzasadnić swoje kłamstwo. Wielki zamęt wprowadza człowiek w nasz ludzki świat, jeśli prawdę próbuje oddać na służbę kłamstwa. Wielu ludziom trudniej wtedy rozpoznać, że ten świat jest Boży. Prawda zostaje poniżona także wówczas, gdy nie ma w niej miłości do niej samej i do człowieka. W ogóle nie da się zachować ósmego przykazania - przynajmniej w wymiarze społecznym - jeśli brakować będzie życzliwości, wzajemnego zaufania i szacunku wobec tych wszystkich odmienności, które ubogacają nasze życie społeczne.

Nie mów fałszywego świadectwa przeciw żadnemu twemu bliźniemu, żadnemu człowiekowi. Zarazem to przykazanie stwierdza, że prawda jest dobrem dla człowieka, jest dobrem dla człowieka w odniesieniach międzyludzkich. Jest dobrem. Drugi człowiek ma prawo do prawdy. Człowiek ma prawo do prawdy.
(św. Jan Paweł II)

Źródło;http://www.siedlce.odnowa.org/katechezy/x_przykazan_bozych__jan_pawel_ii 

KOMENTARZE

 • To jest bombowy zestaw informacji
  Konieczne do przeczytania!!!!
 • @
  TO BYŁO PRZYKAZANIE DZIEWIĄTE?

  Przykazanie, Które było dane przez Pana Boga Mojżeszowi, o treści „Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek” (Wj 20, 16), było Przykazaniem DZIEWIĄTYM w kolejności, a nie, ÓSMYM!

  http://s6.ifotos.pl/img/szlaczekg_naqqhxr.gif http://s6.ifotos.pl/img/szlaczekg_naqqhxr.gif

  W Artykule jest zasadniczy błąd!

  http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkIII-1-3.htm Zjedź kursorem na sam dół…


  Pozdrawiam!

  http://m.neon24.pl/4a6592e41a4e561c920a66582473fd19,0,0.jpg
 • @57KerenOr 20:09:19
  PEWNIE!!! Pan nawet wie lepiej od papieża do tego świętego co jest w Prawie Bozym i w jakiej kolejności ;)

  MYŚLĘ, ŻE TAK JAK ŻYDOWSKICH RABINÓW MUSI SIĘ RADZIĆ NAWET SAM PAN BÓG TO I RÓWNIEŻ PAPIEŻ MUSI BYĆ POUCZANY!!!! ;)

  Od siebie tylko dodam, że Dekalog to nie plemienny Talmud.
  TO PRAWO MIŁOŚCI NADANE RODZAJOWI LUDZKIEMU PRZEZ BOGA W TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ.
 • @Janusz Górzyński
  SYN BOŻY DAJE MĄDROŚĆ!

  Z pokorą w pewnej kwestii przyznaję Panu rację: Wiem o wiele więcej od każdego papieża! Zapewne nazwie mnie Pan egoistą, ale moja wiedza jest głębsza i doskonalsza niż np. wiedza papieża Jana Pawła II.

  Jednak nie moja to jest zasługa, lecz mojego Pana i Boga Jezusa Chrystusa. To własnego Syna Posłał Bóg Ojciec… To Syn Boży Daje mądrość!

  Cytat:

  „(16) Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”.

  Ewangelia według Jana 3/16

  http://biblia.info.pl/biblia.php Biblia Warszawska

  Przypomnę:

  „Przykazanie, Które było dane przez Pana Boga Mojżeszowi, o treści „Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek” (Wj 20, 16), było Przykazaniem DZIEWIĄTYM w kolejności, a nie, ÓSMYM!”.

  Pozdrawiam!

  http://m.neon24.pl/4a6592e41a4e561c920a66582473fd19,0,0.jpg

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

ULUBIENI AUTORZY

więcej