Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
470 postów 1988 komentarzy

W obronie cywilizacji łacińskiej przed bandytami i obłudnikami

Janusz Górzyński - Quis et deus? – KTÓŻ JAK BÓG! Discedite a me omnes pessimi haeretici, filii diaboli, et pestes animarum: vos detestor, et abominor, et cum Ecclesia Dei anathematizo. Jan kard. Bona O Cist

Św. Pius X wzorem miłosierdzia

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Św. Pius X wzorem miłosierdzia - Ks. dr Roman -Żydzi i masoni oraz moderniści fałszują naukę o Miłosierdziu Bożym

 

Ks. dr Roman Kneblewski: Św. Pius X wzorem miłosierdzia 
 
 
   ŻYDZI PRZEKRECAJĄ ROZUM I NAUKE O BOŻYM MIŁOSIERDZIU
 
Żydzi i masoni – nie od dziś lecz już o dłuższego czasu i to z wielką konsekwencją oraz na wielką skalę fałszują naukę o Miłosierdziu Bożym, a także uprawiają „teologiczny” magiel psychologiczny. Herezja fałszująca naukę o Miłosierdziu Bożym znajduje swój wyraz w różnych formach i treściach zwłaszcza obejmujących życie społeczne i polityczne w Polsce.
Jedną z nich objęta heretycką narracją o Bożym Miłosierdziu jest polityka grubych kresek w stosunku do politycznych, policyjnych i urzędniczych bandziorów wywodzących się z sekt hitlerowców, banderowców, komunistów, socjalistów i liberałów, którzy okupują Polskę od czasów słynnej napaści na naszą Ojczyznę w 1939 roku.
Otóż heretycy fałszujący naukę o Miłosierdziu Bożym głoszą zasadę, że katom przysługuje właśnie Boże Miłosierdzie, a tym samym nie tylko bezkarność za popełnione zbrodnie ale nawet do tego jeszcze luksusy i wielkie emerytury.
Oczywiście nigdy ani Jezus Pan ani Stolica Apostolska takich bredni nie głosili a podstawową zasadą jest ta, iż Pan Bóg za dobro wynagradza a za zło karze a więc ludzie powinni również się tą zasadą kierować przy realizowaniu porządku politycznego i prawnego opartego na miłości, miłosierdziu i sprawiedliwości.
 
W żadnym miejscu orędzia ewangelicznego ani przebaczenie, ani też miłosierdzie jako jego źródło, nie oznacza pobłażliwości wobec zła, wobec zgorszenia, wobec krzywdy czy zniewagi wyrządzonej. W każdym wypadku naprawienie tego zła, naprawienie zgorszenia, wyrównanie krzywdy, zadośćuczynienie za zniewagę, jest warunkiem przebaczenia. */JAN PAWEŁ II DIVES IN MISERICORDIA encyklika o Miłosierdziu Bożym/ /http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/dives.html#
 
Jeszcze bardziej w przedmiocie rewolucji obyczajowej szafuje się przekręconą przez masonerię i „światowych teologów” (modernistów), którzy odpadli od Prawdy i służą Rewolucji – (pseudo)„naukę” o Bożym Miłosierdziu - rzekomo usprawiedliwiającym każdą zbrodnię, niegodziwość, a nawet bezczelność pysznych grzeszników. Nawet takich, którzy zdradziwszy Boga i społeczeństwo oraz swoje rodziny oraz żyjąc w sposób sprzeczny z teologią małżeńską domagają się „prawa” do życia eucharystycznego bez woli uporządkowania swoich relacji z Panem Bogiem i Kościołem katolickim. Zachowania tej pseudoteologii przypominają sytuację, w której to grupa bandytów zorganizowała by krwawy napad na bank ze sztandarem Jezusa Miłosiernego w ręku i następnie po wykonanej akcji -złodziejskiej inkrustowanej mokrą robotą - poszli by na Mszę św. i przyjęli by Jezusa Eucharystycznego – jako akt dziękczynny za zrealizowane dzieło. Prawdą jest, iż żyjemy w czasach, w których prostytutki podążające do lunaparów mówią, że „idą do pracy” lecz wobec tego – stojąc na straży teologii moralnej – nie można mówić, iż „każda praca uświęca”. Zatem nie do każdego czynu użyć można zasady restaurare omnia In Christo i nie każde zachowanie i nie każdy czyn człowieka można objąć Bożym Miłosierdziem, zwłaszcza, że wyczerpują one stan grzechów przeciwko Duchowi Św.
 
Ważne przypomnienie dla niektórych tzw. katolików otwartych!
 
Miłosierdzie nigdy nie może być wymówką służącą do unieważnienia przykazań i sakramentów. Byłaby to bowiem poważna manipulacja prawdziwym miłosierdziem - uważa kard. Gerhard Müller
Dziś do włoskich księgarń trafił jego książkowy wywiad „La speranza della famiglia” – „Nadzieja rodziny”. Odnosi się on do najbliższych Synodów Biskupów o rodzinie oraz do dyskusji zainicjowanej wystąpieniami kard. Waltera Kaspera, który zasugerował dopuszczanie do komunii rozwodników żyjących w związkach niesakramentalnych. Kard. Kasper powoływał się właśnie na miłosierdzie oraz fakt, że w sakramencie pokuty każdy grzech może zostać odpuszczony.

Odnosząc się do tego, prefekt Kongregacji Nauki Wiary przyznał, że Bóg przebacza również tak poważny grzech, jak cudzołóstwo, nie pozwala jednak na zawarcie drugiego małżeństwa, co kwestionowałoby istniejące małżeństwo sakramentalne.Takie powoływanie się na rzekome absolutne miłosierdzie Boga jest grą słów, która nie pomaga w uściśleniu terminologii problemu. W rzeczywistości utrudnia to dostrzeżenie głębi prawdziwego Bożego miłosierdzia” – powiedział kard. Müller. Przypomina on, że to właśnie porządek sakramentalny jest dziełem miłosierdzia. Błędne odwoływanie się do miłosierdzia grozi banalizacją obrazu Boga,tak iż w konsekwencji Bóg nie będzie już wolny, lecz zostanie zmuszony do przebaczenia. Szef watykańskiej dykasterii przypomina, że atrybutem Boga jest nie tylko miłosierdzie, ale również świętość i sprawiedliwość.
 
Lekceważenie tych pozostałych atrybutów prowadzi do banalizowania grzechu i czyni zbytecznym samo miłosierdzie.

Kard. Müller przestrzegł też przed przysposabianiem chrześcijaństwa do oczekiwań świata, tak by nie było już ono religią surową, lecz politycznie poprawną i zredukowaną do wartości tolerowanych przez resztę społeczeństwa. Prefekt Kongregacji Nauki Wiary przypomniał, że Syn Boży nie po to się wcielił, by nam wyłożyć kilka prostych teorii, które uspokajają sumienie i w istocie pozostawiają wszystko w niezmienionej postaci.Nie można rano chodzić do kościoła, a wieczorem do burdelu” – podsumował dosadnie kard. Müller.
mod/Radio Watykańskie
 
Trzeba bronić rozumu, bo siewcy kąkolu nie śpią.
 
Siewcy kąkolu
Przypomniane ostatnio chrześcijanom ostrzeżenie przed wyrywaniem kąkolu nie oznacza wezwania do obojętności wobec jego zasiewu. Praktykuje się go dzisiaj jednak w biały dzień i na oczach wszystkich. Zamiast przeszkodzić w splątywaniu umysłów, niekiedy jeszcze dosiewa się umysłowego chwastu. Gdyby nawet całkowicie ograbiła nas PO na swoje kolacje, byłaby to jednak mniejsza strata niż popsucie nam dobrze funkcjonującego rozumu w sprawach dobra i zła.
Odmian antyewangelicznego kąkolu jest wiele, ale ich wspólnym mianownikiem jest zakwestionowanie tego pierwszego Bożego daru, którym jest rozum. Na nim oparte są nie tylko ludzka wolność i „społeczne” otwarcie na innych, ale także chrześcijańska obietnica Bożego życia.Rozprawę z prof. Chazanem traktować należy jako zamach na nasze przekonanie o rozumności rozstrzygania moralnych sporów. Przeciwnicy rozumu sypnęli nam zatem po oczach kąkolem albo z ukrycia, albo wprost. Mieniąc się niekiedy „obrońcami życia”, a niekiedy obrońcami kobiet lub państwa; wierzącymi lub niewierzącymi. Ponad tymi podziałami wspólnie jednak podważyli sensowność racjonalnego rozstrzygnięcia sporu i opowiedzieli się za koniecznością posłuchania jakiejś władzy – czy to świeckiej, czy duchowej. Część siewców kąkolu i stosowane przez nich metody zostały zidentyfikowane, a część jeszcze nie.
Odkrywcami możliwości ludzkiego rozumu także w życiu moralnym są starożytni Grecy, co stanowi ich cywilizacyjny wkład dla całej ludzkości. Przypomnieli o tym skarbie zarówno obrońcy, jak i przeciwnicy „siłowego” rozwiązania w sprawie prof. Chazana.
Jedni odwołali się do tragedii Antygony jako świadectwa istnienia niepisanego prawa moralnego, któremu zawsze należy być posłusznym, nawet jeśli władza (Kreon, Stalin czy UE) każe inaczej. Drudzy natomiast wmawiają nam, że odkrywcy ludzkiego rozumu – starożytni Grecy – usprawiedliwiali zabijanie własnych, zwłaszcza chorych i ułomnych dzieci.Przykładem może być Edyp, po urodzeniu rzucony przez swojego ojca na pożarcie dzikich zwierząt. Jego córka to Antygona.
Opowiadanie o Edypie i Antygonie w rozmaity sposób układali greccy tragicy, szukając najlepszego wyrazu prawdy moralnej. Inny rozkład akcentów, a nawet inny układ wydarzeń niż u Sofoklesa mamy przedstawiony w „Fenicjankach” Eurypidesa, trzeciego największego tragika całej ludzkości. U Sofoklesa zabrakło wyjaśnienia, co ma z sobą zrobić król Edyp, niewinny, chociaż zabił własnego ojca i poślubił swoją matkę. Jest on w dodatku ofiarą swojego ojca, który skazał go na śmierć dla własnej korzyści. To zatem opowieść o naszej współczesności, z możliwością bycia abortowanym przez własnych rodziców, możliwością dokonywania eutanazji na rodzicach i możliwością poślubienia własnej matki lub własnego ojca, skoro praktykuje się sztuczne zapłodnienie z wykorzystaniem „dawców gamet”.
Moralne zadanie Edypa wyjaśnia nam dopiero Eurypides. Los Edypa ma być „nauką dla Grecji”, „mądrością bogów”, a wina jego synów polegała na tym, że wstydząc się swojego ojca, uwięzili go w mieście, uniemożliwiając mu wypełnienie jego powołania. Ale po ich śmierci Antygona wyprowadza z Teb swojego ślepego ojca, nauczyciela całej Hellady, a teraz i całej ludzkości. Ale finał opowieści dopiero przed nami. Pewnie zaskoczył nas tytuł tragedii Eurypidesa – „Fenicjanki”. Antygona i jej matka w swoim pochodzeniu to właśnie Fenicjanki, czyli potomstwo biblijnego Kanaana, syna Chama. Założycielem Teb był Kadmos, Fenicjanin.Już zatem wiemy, co mogło się w Tebach wydarzyć. Prawdziwa sodoma i gomora. Niemiłosiernym ojcem Edypa był wnuk Kadmosa, król Lajos, uważany przez Greków za wynalazcę homoseksualizmu. Ze Starego Testamentu wiemy też, że Kananejczycy składali Baalowi ofiary z własnych dzieci, co eksportowali do Teb. Ale już Kreon, kolejny władca tego miasta, odrzuca złożoną mu ofertę zabicia swojego syna dla dobra państwa.
Widzimy zatem, że także Grecy – odkrywcy ludzkiego rozumu – musieli walczyć z cywilizacją śmierci przywleczoną przez potomstwo Kanaana. Wiecznotrwała tragedia grecka mówi i tutaj o zwycięstwie cywilizacji rozumu i życia. Nie dajmy sobie zatem nasiać kąkolu nierozumienia moralnych zwycięstw ludzkości
Marek Czachorowski
 

KOMENTARZE

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

ULUBIENI AUTORZY

więcej