Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
470 postów 1988 komentarzy

W obronie cywilizacji łacińskiej przed bandytami i obłudnikami

Janusz Górzyński - Quis et deus? – KTÓŻ JAK BÓG! Discedite a me omnes pessimi haeretici, filii diaboli, et pestes animarum: vos detestor, et abominor, et cum Ecclesia Dei anathematizo. Jan kard. Bona O Cist

Sprawa Fawley Court. Czy w Polsce trwa wojna o NMP ?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Czy w Polsce ktoś dzieli Kościół katolicki i prowadzi wojnę o prymat NMP według świętych wizerunków? S. Michaela Pawlik na tropie mariologicznych błędów. Polonia w Anglii oskarża Zakon Marianów o konszachty z UBekistanem i o złodziejstwo!!!!

   
 
 
 
 
Objawienia Królowej Polski o. Juliuszowi Mancinelli SJ
 
         O. Juliusz (Giulio) Mancinelli, jezuita włoskiego pochodzenia, sławny mistrz nowicjatu oraz rektor jezuickiego Kolegium w Rzymie, był obecny przy śmierci św. Stanisława Kostki, który w nocy z dn. 14/15 sierpnia 1568 r. umierając, cieszył się, że widzi N.M.P., jako „swoją Wniebowziętą Królową”, która przychodzi, aby go do Siebie zabrać. Ta piękna śmierć zrobiła na o. Juliuszu ogromne wrażenie. Toteż w 40. rocznicę śmierci św. Stanisława, w wigilię Wniebowzięcia N.M.P. w 1608 r., będąc w swoim jezuickim klasztorze w Neapolu, zobaczył podczas modlitwy N.M.P. oraz klęczącego u Jej stóp św. Stanisława, więc zawołał: „Królowo Wniebowzięta, módl się za nami” i usłyszał Jej pytanie: „Dlaczego nie nazywasz Mnie Królową Polski?” Więc ponownie zawołał: „Wniebowzięta Królowo Polski, módl się za nami”, a Ona kierując swój wzrok na klęczącego przed Nią św. Stanisława, powiedziała: „To jemu zawdzięczasz tę dzisiejszą łaskę mój Giulio”. Z tego powodu wielka radość ogarnęła o. Juliusza, więc opowiedział o tym objawieniu swoim zakonnikom, i odtąd często modlił się: „Królowo Polski, módl się za nami”, oraz zainteresował się Polską, jako Jej Królestwem.
          Po zbadaniu objawień o. Juliusza, władze kościelne uznały je za prawdziwe. Wówczas, o. Juliusz Mancinelli mając już 72 lata, wybrał się pieszo na pielgrzymkę do Polski. Dn. 8 maja 1610 r. przybył do Krakowa witany przez króla Zygmunta III Wazę wraz z duchowieństwem oraz miejscową ludnością. Tam w katedrze wawelskiej podczas odprawiania Mszy świętej przy grobie św. Stanisława biskupa i męczennika, ponownie ukazała mu się N.M.P., która powiedziała: „Ja jestem Królową Polski” i prosiła, by w Krakowie umieścić widzialny znak Jej królowania w tym Kraju. Toteż w 1628 spełniono Jej prośbę i ozdobiono wieżę Bazyliki Mariackiej królewską koroną. Później, w 1666 r., w 10. rocznicę ślubów Jana Kazimierza, zmieniono tę koronę na większą. Rosła sława Maryi, jako Królowej Polski, toteż podobnie, jak Kraków umieścił widzialny znak Jej królowania, tak też łaskami słynący obraz z Rokitna, ozdobiony został orłem, a malarze masowo go kopiowali lub nieco modyfikowali i rozpowszechniali. Stąd w wielu polskich kościołach taki obraz można spotkać - właśnie jeden z nich księża marianie powiesili także w swoim kościele w Licheniu.
 
 
Jest w Polsce wiele kościołów, gdzie znajdują się łaskami słynące wizerunki N.M.P., które ukoronowane zostały jako cudowne. Króluje Ona w wielu kościołach, ale Częstochowa od wieków traktowana jest jako Jej polska Stolica. Jej sława szczególnie wzrosła, gdy na Jasnej Górze pokonani zostali szwedzcy najeźdźcy. Do Częstochowy, jako do Królowej Polski pielgrzymowali różni dygnitarze, papieże, biskupi i wierni. Do Niej Prymas Polski ks. kardynał Stefan Wyszyński skierował śluby całego Narodu i za jego przykładem Polacy codziennie śpiewają Jasnogórski Apel: „Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam”. Również tutaj papież, św. Jan Paweł II, czcił Ją jako Królową Polski. Co roku wędrują do Niej pielgrzymi z całego Kraju, jako do swojej Królowej, prosząc o różne łaski. Czytając historię Jasnogórskiego obrazu, zauważymy, że często nasi wrogowie chcieli Go zniszczyć. Nawet Hitler w Jasnogórskim sanktuarium widział płynące stamtąd źródło siły Polaków, dlatego kazał go zbombardować. I znów cudownie ocalało… 
 
 
Bez wątpienia propaganda Lichenia, jako innej, niż Częstochowa stolicy Królowej Polski, jest rozbijaniem Jej Królestwa i osłabianiem naszej tradycji. Według objawień o. Mancinellego, na które wspomniani propagatorzy się powołują, prędzej Kraków, niż Licheń, mógłby ubiegać się, by być stolicą Królowej Polski.
 
 
Czcijmy wizerunek N.M.P. w Licheniu, który jest zmodyfikowaną kopią załączonego tu obrazu z Rokitna, ale nie wierzmy, że jest on prawdziwszym i lepszym wyobrażeniem Królowej Polski. Nie dajmy się zmanipulować. To nie wystarczy, że widzimy na nim orła, który dla jego propagatorów wydaje się być najważniejszy. Przecież ważniejsze jest to, że w obrazie Jasnogórskim widzimy Królową Polski niosącą nam Dzieciątko Jezus! Bo nie orzeł lecz właśnie to Dzieciątko jedną rączką nam błogosławi, a drugą podaje swą Ewangelię. W tej właśnie Ewangelii czytamy m.in., że jeżeli będziemy Jego uczniami, to poznamy prawdę, a prawda nas wyzwoli (J 8, 32). I o tę wolność musimy się modlić zwłaszcza dziś, gdy widzimy, do jakiej niewoli doprowadzili Polskę ci, którzy odrzucili Jego naukę. Więc gdy została nam jeszcze nadzieja w Jasnogórskiej Królowej, cała Polska objęta jest modlitwą Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę i regularnie na Jasnej Górze modlą się wszyscy zatroskani o jej przyszłość.
 
Dlatego wszystkim, zwłaszcza Członkom Bractwa N.M.P. Królowej Korony Polskiej, życzę wytrwałości w zachowaniu katolickiej wiary i naszej narodowej tradycji, by błogosławieństwo Dzieciątka Jezus obejmowało każdego Polaka w Kraju i na emigracji. A światło Jezusowej Ewangelii niech prowadzi wszystkich drogą sprawiedliwości, pokoju oraz miłości i doprowadzi do osiągnięcia szczęścia w Jego Królestwie, 
 
życzy s. Michaela OP
 
 
Członkowie nowopowstałego w Wielkopolsce Stowarzyszenia N.M.P. Królowej Polski, reklamują obraz licheński, jako Jej wizerunek. Powołują się oni na o. Mancinelli SJ, któremu w r.1610 objawiła się N.M.P. mówiąc: „Jestem Królową Polski”. Stąd Korybut Wiśniowiecki łaskami słynący obraz N.M.P. z Rokitna udekorował orłem, później inni go naśladowali. Ale oficjalne N.M.P. została ogłoszona „Królową Korony Polskiej” przez króla Jana Kazimierza w r.1656 po zwycięstwie Jasnej Góry nad Szwedami, a w r.1717 jasnogórski obraz, jako wizerunek Królowej Polski, ukoronowany został papieskimi koronami. Ponadto, gdy w r.1920 pokonano Sowietów, Episkopat Polski dziękując Jasnogórskiej Królowej Polski za cud n/Wisłą, ustanowił Jej święto na dzień 3 maja. Więc kult licheńskiego obrazu jako wizerunku „Królowej Polski” jest destrukcyjny dla polskiej tradycji religijnej. Oby tu nie działał ten sam duch, który spowodował upadek polonijnego ośrodka Fawley Court w Anglii.  
 
 
 
Sprawa Fawley Court
 
 
 
 
 
Położony nad Tamizą siedemnastowieczny dwór „Fawley Court”, przez ponad pół wieku był kolebką polskości w Anglii. Sfinansowała go polska emigracja i w 1953 dała pod opiekę księżom Marianom. Więc polscy duchowni na czele z ks. Józefem Jarzębowskim zostali powiernikami tego miejsca, które stało się polskim ośrodkiem edukacyjnym. Księża Marianie byli właścicielami tego miejsca tylko na papierze, bo na kogoś ta posiadłość musiała być zapisana. By służyć emigracyjnej społeczności, powstała tam szkoła i kościół św. Anny, a ponadto ks. Jarzębowski zgromadził tam ogromnie cenne zbytki i założył muzeum.  Po śmierci ks. Józefa Jarzębowskiego nie znalazł się tak uzdolniony następca. Wspomniana szkoła przestała istnieć w 1986 roku. Gdy szkoła już tam nie istniała, księża Marianie dokonali pewnych zmian w aktach i przenieśli własność z fundacji charytatywno-edukacyjnej na swój zakon. W 2008 roku posiadłość sprzedali za 12 milionów funtów prywatnym inwestorom, chociaż Polska Misja Katolicka chciała zapłacić księżom Marianom 7 milionów funtów, by ten ośrodek pozostał dla Polonii. Niestety, zakon tej propozycji nie przyjął…
 
 
Trudny jest do zrozumienia patriotyzm księży Marianów, którzy wizerunek N.M.P. w swoim licheńskim kościele reklamują nie tylko jako jeden z wielu obrazów łaskami słynących, ale jako obraz „Królowej Polski”. A Królowa Polski na pewno otacza Polaków nie tylko w Kraju, ale także tych na emigracji, więc trudno zrozumieć sprzedaż obcym inwestorom polonijnego ośrodka, w którym młodzież uczyła się języka polskiego, a nasi emigranci i kombatanci mogli przyjeżdżać, by odświeżyć swoją katolicką i polską duchowość.
 
 
Jakże inaczej wygląda sytuacja w amerykańskiej „Częstochowie”! Tam, tak, jak na Jasnej Górze, ojcowie Paulini od lat troszczą się zarówno o wystrój świątyni Królowej Polski jak i o Jej czcicieli. Dzięki ich duszpasterskiej służbie, już od czasów przedwojennych Polacy żyjący w USA mają odpowiednie warunki i środowisko, gdzie zawsze mogą przyjechać, by odświeżyć swoją duchowość i kulturę. Ojcowie Paulini prowadzą jeszcze kilka innych ośrodków Jasnogórskiej Królowej Polski, za co im dziękujemy: Bóg zapłać!..
 
Więcej o AFERZE  TUTAJ; Ojcowie Marianie dostali angielski dwór Fawley Court pod opiekę, po latach sprzedali go po cichu za 12 mln funtow
 
 
 
 
 

KOMENTARZE

 • Bardzo dziękuję za ten artykuł, będący niejako...
  kontynuacją mojego posta (przedruku z pCh24):
  http://gibson.neon24.pl/post/116476,polska-jest-monarchia
  Uważam, że Objawienie Matki Boskiej na Wawelu, jest najważniejszym Faktem w Historii Polski. Nic nie jest tak ważne w naszej Historii, jak właśnie to, że Matka Jezusa Chrystusa wybrała Polskę na swoje Królestwo.
  Oczywiście nie jest powód do pychy, ale tylko i wyłącznie do przyjęcia przez nas Jej, wyznaczonej nam Misji. Jak wiemy już z historii, związane z tym Faktem są również bogate Błogosławieństwa.
  Ale jak widac chociażby i na tym portalu... nie wszystkich to wzrusza
 • Tutaj jest także sporo na ten temat:
  http://jozefbizon.wordpress.com/mancinelli-nmp-polska/
 • @fan-wolności 11:30:51
  Fanie wolności, nie cyńtol. Posłuchaj sobie tego co mówią na ten temat fakty historyczne w postaci przekazów pisanych:
  https://www.youtube.com/watch?v=2kbrhmrxvyk
  Matka Boska objawiła się w klasztorze katolickim a nie np buddyjskim, albo w syngodze
 • @Jan Paweł 15:12:14
  Panie Janie Pawle.

  Problem z fanem wolności polega na tym, że zarówno on nie wie czym jest wolność - bowiem wg św. Tomasza z Akwinu, to "wolność prawdziwa jest wolna od błędu i niepewności" a do tego nie wie czym jest prawda oraz nauka.

  To zwykły agitator, który powołuje się na taką samą "naukę" jak marksiści, liberałowie i genderyści, etc.

  Dla niego nauka to powtarzanie haseł i sloganów wymyślonych sobie w lunaparze po pijaku.

  Luter z niego i Marks oraz zwykły stalinowiec vel Demoniszwili ;)

  Żródła "nauki" dla fana wolności, to rzecz jasna plotki i zwidy a z tego wszystkiego pozostaje tylko droga "Faktów i mitów" a więc lewackiego błędowierstwa.

  Żyjemy w czasach, w których nawet działają "profesorowie" jak żydek Hartman, ultralewaczki Środa i Fuszera, etc. - co szukają podstaw "naukowych" dla liberalizacji kaziorodztwa i obalenia odwiecznych norm moralnych ustanowionych przez Pana Boga. Zresztą w/wym. także "naukowo" obalili istnienie Boga i sami się zdeifikowali.

  Coś począć w czasach, w których byle głupek jest "naukowcem" a jego "nauka" nie opiera się na żadnych zobiektywizowanych faktach i dowodach? Pamiętajmy, że Rewolucja Antyfrancuska doprowadziła do sytuacji, w której aż 90 % społeczeństwa było analfabetami, bo wybito duchowieństwo i elity narodowe, które odpowiadały za formację całego społeczeństwa.

  Ten proces rewolucyjnego ogłupiania ludów i narodów trwa nadal i w czasach rewolucyjnej anarchii nie działają ani zasady moralne ogłoszone przez Jezusa Pana ani też prawda bo przecież dla pogan "czym jest prawda? Niczym! Wszak Poncjusz Piłat sam pytał zdziwiony CO TO JEST PRAWDA ? Natomiast dla talmudycznych żydów prawdą jest to wszystko co żydowi służy w doczesności i szkodzi mu w wieczności, albowiem niebo żydowskie to piekło.
  Niebo żydów

  ––––––––––
  Co jest niebo żydów?

  Zobaczmy teraz jak wygląda niebo żydów, do którego wzdychają i na które całe życie pracują. Przede wszystkim zapytajmy się żyda chasyda, to jest żyda pobożnego, kto się znajduje w niebie żydowskim? On zaraz odpowie, że tam są wszyscy, których żyd kochał za ży­cia, a nie ma nikogo, kim się żyd brzydził i kogo nienawidził w swym życiu. A więc w niebie żydowskim nie ma Pana Jezusa, ani Matki Bożej, ani św. Józefa, ani żadnych Świętych, których czczą Chrześcijanie. A więc jest to piekło.

  W niebie żydowskim nie ma tych ludzi, którzy za życia kochali Pana Jezusa i Najświętszą Pannę Maryję. A więc jest to piekło.

  W niebie żydowskim nie ma tych ludzi, którzy słuchali Kościoła, wierzyli Ewangelii i przyjmowali Sakramenty św. A więc jest to piekło.

  W niebie żydowskim nie ma żadnego, który żył i umierał w miłości Krzyża Chrystusowego. A więc jest to piekło.
  http://www.ultramontes.pl/niebo_zydow.htm
 • @fan-wolności 21:32:48
  Pisze Pan jak Marcin Luter!!!!

  "TYLKO PISMO!!! KAŻDY JEST PAPIEŻEM" Marcin Luter

  Bez asystencji Ducha Św. oraz bez głębokich studiów teologicznych i biblijnych zrozumienie Objawienia jest niemożliwe.

  Dlatego Kościół katolicki do celów egzegetycznych wyznacza kompetentnych duszpasterzy aby nie zwodzili owiec lecz aby kierowali diakonią (wspólnotą) i wyjaśniali Słowo Boże ludowi Bożemu.

  Chyba po coś Jezus Pan powołał Apostołów ?

  A Apostołowie budowali Kościół roztropnie jak im Duch Św. nakazywał.

  Niech Pan z siebie naprawdę nie robi św. Piotra a lepiej zacznie Piotra słuchać i jego prawowitych następców.

  Do zbawienia posłuszeństwo biskupowi Rzymu jest konieczne (Bonifacy VIII Unnam sanctam)
 • @Janusz Górzyński 16:01:25
  W pełni się z Panem zgadzam. Nie ma innej pośredniej możliwości. Albo służy się Jezusowi Chrystusowi albo antychrystowi. Jeżeli ktoś wyrzeka się Jezusa Chrystusa tzn że jego "niebem" jest Piekło.
  A fanowi"wolności" życzmy (modlitwą) nawrócenia.
  Pozdrawiam
 • @fan-wolności 13:48:58
  Oczywiście!!!
  Wejdą Ci na pewno, którzy przyjęli chrzest św. i następnie wielbili Pana Boga, przyjęli Objawienie, cały depozyt katolickiej nauki, a nade wszystko korzystali ze środków zbawczych czyli sakramentów i podążali za Jezusem Panem, który jest Drogą, Prawdą i Życiem.

  Panu natomiast przypomnę, że walka z Kościołem katolickim jest walką z Panem Bogiem.

  Jezus powiedział do Apostołów KTO WAS SŁUCHA MNIE SŁUCHA A KTO WAMI GARDZI TEN MNĄ GARDZI!!!!

  "Posłuszeństwo biskupowi Rzymu jest do zbawienia konieczne" Bonifacy VIII Unnam sanctam

  Widzę, że z powodu szydzenia ze św. Jana Pawła II wielkiego następny Księcia Apostołów św. Piotra, to ma Pan przerąbane w Niebie aż do czasu kiedy się Pan nawrócisz!!!! Dodam, że podczas nawracania będzie Pan atakowany przed demony, które teraz nad Pańską duszą panują i będą się mścić, iż straciły tak cenny łup.

  Oby dobry Bóg zlitował się nad Panem i dał Panu ochronę oraz wyrwał z mocy diabłów. Niestety Pańska - a raczej szatańska retoryka budzi wielkie obawy i smuci. Bowiem nieroztropnym jest słuchać demonów a potem powtarzać diabelską retorykę.

  Apage satana vade retor satana!

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

ULUBIENI AUTORZY

więcej