Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
470 postów 1988 komentarzy

W obronie cywilizacji łacińskiej przed bandytami i obłudnikami

Janusz Górzyński - Quis et deus? – KTÓŻ JAK BÓG! Discedite a me omnes pessimi haeretici, filii diaboli, et pestes animarum: vos detestor, et abominor, et cum Ecclesia Dei anathematizo. Jan kard. Bona O Cist

Oskarżenie czerwonych bandytów i Kaczyńskiego

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

W Radio Maryja Kaczyński przyznał się do tego, że poszedł na układ z komunistami aby nie ścigać ich zbrodni i korupcji. Zawiadomienie Stonogi o korupcji premierów III RP

  Art. 228. KK
 § 1. Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową
   lub osobistą albo jej obietnicę lub takiej korzyści żąda,
     podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
 § 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca 
    podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
     wolności do lat 2.
 § 3. Jeżeli czyn określony w § 1 został popełniony w związku z naruszeniem 
   przepisów prawa, sprawca
    podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 
 § 4. Karze określonej w § 3 podlega także ten, kto, w związku z pełnieniem 
   funkcji publicznej, uzależnia wykonanie czynności służbowej od otrzymania
   korzyści majątkowej.
 § 5. Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową
   znacznej wartości lub jej obietnicę,
    podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

  

 Art. 44 Konstytucji RP – stanowi, że przestępstwa funkcjonariuszy publicznych się nie przedawniają, aż do ustania przyczyn uniemożliwiających ściganie przestępców w mundurach i w togach oraz w innych uniformach, białych kitlach i w garniturach, etc.

 
„Bieg przedawnienia w stosunku do przestępstw, nie ściganych z przyczyn politycznych, popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych lub na ich zlecenie, ulega zawieszeniu do czasu ustania tych przyczyn”

 
 
 
 
 
 
 
Kaczyński w tym programie przyznaje się do tego, że trzymał się zasad magdalenkowych i nie ścigał państwowych przestępców oraz mafii.
 
Bandyci reżimowi, od pewnego stanowiska wzwyż byli bezkarni - co potwierdził J. Kaczyński.
 
DODAJMY, ŻE ZA TO KACZYŃSKI, ZIOBRO, KEMPA, SURMACZ, DORN - ŚCIGALI OFIARY MAFII A NIE BANDYCKIE KLIKI!!!!
 
Głosujesz na Kaczora i PiS utrwalasz rządy mafijne w Polsce!!!!
 
KACZOR GRUBA KRESKA MA KREW POLAKÓW NA SWOICH RĘKACH!!!!
 
   08 stycznia 2015, godz. 21:30
Demokracja i wolność w Polsce cz II – RADIO MARYJA
Jarosław Kaczyński - prezes Prawa i Sprawiedliwośc


W tej właśnie części ludobójca żydowski Jarosław Kaczyński przyznał się do tego, że wraz z komuną budował w Polsce system kastowy z podziałem na równych i równiejszych lub żydów i gojów albo Hellotów i Spatriatów.
 
PIS to zbrodnicza mafia, która konserwowała system niesprawiedliwości, terroru, bandytyzmu i ludobójstwa.
 
 
 
CZAS ABY WRAZ Z BANDAMI AWS, SLD, PO, PSL, etc. - odpowiedzieli za system zbrodni na Narodzie Polskim. Tak ci zbrodniarze terroryzują staruszki wykańczają polskie rodziny,
 
 
    Za to zbrodniarz Kaczyński i jego PiSbanda nigdy nie przeprosili mojej rodziny pomimo, że nawet moja siostra kandydowała do Sejmu RP Z LISTY PIS - właśnie w tym czasie gdy wygrali wybory. Oto dowód;
 
Lista PiS poz. 9. Krystyna Górzyńska
Krystyna Górzyńska – 51 lat. Absolwentka wydziału menedżerskiego Informatyki i Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej. Właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej. Organizator działań sponsoringowych na rzecz instytucji kultury (Filharmonia Poznańska) i poznańskich szpitali (onkologia, neurochirurgia). Zwolennik upowszechniania w Polsce własności mieszkań na wzór brytyjski -założyła w Poznaniu społeczny Komitet Lokatorów i Właścicieli Mieszkań, który działał w latach 1999-2001 na rzecz prywatyzacji mieszkań komunalnych. Specjalista w dziedzinie zwalczania przestępczości pospolitej i ochrony porządku publicznego. Od 2002 roku wiceprezes w ZChN w rejonie wielkopolskim. W ostatnich wyborach samorządowych szefowa w regionie wielkopolskim KWW „Razem Polsce” (ZChN, ROP, RKN, katolickie Organizacje Społeczne).
 
 Moja mama jest córką Powstańca Wielkopolskiego, oficera II RP, bohaterskiego żołnierza wojny z bolszewikami, powstań śląskich oraz Września 1939 r. (W czasie ostaniej Wojny Obronnej został trwale okaleczony i stał się inwalidą. Stracił też słuch podczas bombardowania Kapinosu gdy przeprawiał się od Bitwy pod Bzurą - ze swoją jednostką na odsiecz broniącej się Warszawie ).
 
  
  TAK WIĘC RZEKOMY PATRIOTA KACZYŃSKI I BUDOWNICZY MUZEUM ŻYDÓW TRAKTUJE PO STALINOWSKU POLSKIE PATRIOTYCZNE RODZINY W INTERESIE KLANÓW SBECKICH, STALINOWSKICH, POSTSTALINOWISKICH I MASOŃSKICH.

Co mają w tej kwestii do powiedzenia biskupi z KEPu i Redemptoryści z Torunia oraz x. dr Tadeusz Rydzyk, którego dziennikarze rzucają słuchawkami gdy ktoś się skarży na nikczemność Kaczyńskich, Ziobro, Kempy, M. Jurka, Surmacza, Marcinkiewicza, Dorna, etc. oraz takich łajdaków sejmowych jak S. Pięta, dr Artur Górski, M. Piłka, J. Wojciechowski, itd.
 
Czy takatolickimi są zasady ?
 
BIJ SŁABSZEGO DO UPADŁEGO I UDAWAJ KATOLIKA I PATRIOTĘ ?
A PO CICHU SŁUŻ MIĘDZYNARODOWEJ LICHWIE I NOWEMU UBEKISTANOWI?
 
Jezus Pan i papież nauczają zupełnie czegoś innego;
 
 
Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego” (1 Kor 6, 9-10).
 „Sprawiedliwy porządek społeczeństwa i państwa jest centralnym zadaniem polityki. Państwo, które nie kierowałoby się sprawiedliwością zredukowałoby się do wielkiej bandy złodziei.(…) Sprawiedliwość jest celem, a więc również wewnętrzną miarą każdej polityki…” Benedykt XVI encyklika „Deus caritas est” n.28
 
 
 

     
 
   Oto treść zawiadomienia, które do rąk własnych otrzymali niedopełniający swoich obowiązków zbrodniarze LUDOBÓJCY - Lech i Jarosław Kaczyński (prezydent i premier), Ludwik Dorn minister (MSWiA), Zbigniew Ziobro prokurator generalny i minister sprawiedliwości, Beata Kempa wiceminister sprawiedliwości, Marek Surmacz wiceminister MSWiA, Romanek i Romanowski podsekretarze stanu w ministerstwie sprawiedliwości, Marek Jurek Marszałek Sejmu RP, a także kilkudziesięciu innych urzędników państwowych i posłów RP ze wszystkich partii w tym wszyscy z PiS. (Jedynym, który po dwóch latach jako tako spełniał swoje zadania był interweniujący przed oszczerstwami lecz nie w celu ukarania mafii był senator Czesław Ryszka. /Chyba półkatolik, bo Katechizm Kościoła Katolickiego również mówi o tym, że sprawcy przestępstw mają odpowiadać a nie ofiary. Choć inny rycerz - jak z koziej dupy trąba - z zakonu maltańskiego -* Libicki wysłał tylko jedno pismo i po durnej odpowiedzi resortu Ziobro wycofał się z obowiązków poselskich i katolickich. /

Zamiast ścigać przestępców to zniszczyli nam rodzinę, pozbawiali wolności, terroryzowali, okradali, torturowali, podejmowali się próby zamordowania pokrzywdzonych.


 
UTRACIŁEM ŻONĘ I CZWORO DZIECI ORAZ WOLNOŚĆ NA OKRES OD 2001 ROKU DO 2014 R, A TAKŻE DOCHODY I ZDROWIE. GROZI MI AMPUTACJA NOGI NA SKUTEK POBICIA PRZEZ POLICYJNYCH ZBIRÓW Z BIELSKA BIAŁEJ, KTÓRYCH NAGRADZAŁ ZBRODNIARZ SMOLEŃSKI LECH PADŁO KACZYŃSKI.Janusz Górzyński Środa Wlkp. 06 maj 2006 rok 

Krystyna Górzyńska 
63-000 Środa Wlkp. 
ul. Toruńska 20 

Szanowny Pan 
ZBIGNIEW ZIOBRO 
MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI RP 
Prokurator Generalny RP 

Skrócone zawiadomienie o przestępstwach 
popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych z wielkopolskiego triumwiratu policyjno-prokuratorsko-sądowego, którzy stworzyli regionalną grupę przestępną działającą na szkodę praw człowieka i obywatela. 
Członkowie tej grupy łamiąc prawa człowieka, w tym najbardziej fundamentalne spośród nich, jak prawo do poszanowania zdrowia, życia, własności, wolności, bezpieczeństwa, nietykalności cielesnej, dobrego imienia, a wreszcie prawo do wykonywania pracy i utrzymania rodziny oraz prawo do rzetelnego rozpoznania spraw przez organa wymiaru sprawiedliwości, prześladowali (ponad 6 lat) i nadal prześladują pokrzywdzonych małżonków Górzyńskich, poddając ich permanentnie złośliwym szykanom, które są w istocie torturami psychicznymi. Działania członków tej grupy były realizowane w ścisłym porozumieniu oraz z podziałem na funkcje i zadania. Niniejsza grupa obejmowała funkcjonariuszy Policji, Prokuratur i Sądów wszystkich szczebli w Wielkopolsce, a jej liderzy, to: Prok. Okręgowy Krzysztof Grześkowiak, Prok. Apelacyjny Mieczysław Tabor, Prok. R. Jóźwiak (PO Poznań), SSO M. Ziołecka, SSO S. Siewierski, SSO M. Małecki (SO Poznań)., SSR M. Pieczyńska (SR w Środzie Wlkp.), Z-ca Prok. Rej. O. Lewandowski (PR w Środzie Wlkp.), Komendanci KPP w Środzie Wlkp. E. Nowacki i A. Kosowski. 
Ubocznie należy podnieść jako rzecz spektakularną, że nadużywający swej władzy policjanci, bezspornie przestępcy, działający na zlecenie swych komendantów (obecnie odsuniętych od wykonywania „służby” w Policji), a także prokuratorów i sędziów ze Środy Wlkp., dopuszczali się nawet szykan i przemocy fizycznej w szpitalu wobec chorego na serce pacjenta, aby w ten sposób szkodzić pokrzywdzonemu i postponować go, jako swego przeciwnika procesowego i politycznego. Niespornym jest, że stosując w trakcie hospitalizacji przemoc fizyczną i psychiczną wobec pacjenta, naruszono tym samym wszystkie przepisy Polskiej Karty Praw Pacjenta, ale także niekwestionowane tabu cywilizacyjne, jakim jest zarówno szpital, jak i pacjent. Działając w ścisłym porozumieniu, wymienieni w piśmie funkcjonariusze publiczni, tworzyli liczne intrygi, przy tym fabrykując dowody zmierzające do pozbawienia wolności i to ze szczególnym udręczeniem, osoby pokrzywdzonej ich prześladowaniami. Konsekwentnie działając na szkodę pokrzywdzonych realizowali złośliwy mobbing, a także podejmowali działania, aby rodzinę wielodzietną pozbawić środków utrzymania, działając de facto na rzecz zlikwidowania działalności gospodarczej prowadzonej przez Górzyńskich, co w końcu osiągnęli, za pomocą licznych szykan, w tym polegających na uniemożliwianiu uczestnictwa w zamówieniach publicznych, przeszkadzaniu w realizacji kontraktów, zastosowaniu wobec Górzyńskiego wielomiesięcznego aresztu, opartego na absurdalnych pomówieniach, ale także wskutek złośliwego nękania, m.in. za pomocą namnażania spraw karnych opartych wyłącznie na fałszywych oskarżeniach, przy równoczesnym tuszowaniu licznych przestępstw policjantów i komorników, którzy nadużywając swej władzy naruszali nietykalność cielesną pokrzywdzonego J. Górzyńskiego bijąc go i dusząc lub dopuszczali się kradzieży i oszustw również na szkodę rodziny Górzyńskich. Grupa ta kierowana była (i jest nadal kierowana) w Prokuraturze Okręgowej przez postkomunistę Krzysztofa Grześkowiaka, byłego Prokuratora Rejonowego w Środzie Wlkp. a obecnie Prokuratora Prokuratury Okręgowej, mocno powiązanego ze średzką grupą działającą w triumwiracie policyjno-prokuratorsko-sądowym,. Natomiast w sądownictwie reprezentowana była przede wszystkim przez „niejasno powiązaną” z organami ścigania, Przewodniczącą IV Wydziału Karno-Odwoławczego przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, SSO M. Ziołecką, wspieraną przez sędziów wizytatorów SSO S. Siewierskiego i M. Małeckiego, którzy sprzeniewierzając się niezawisłości sędziowskiej, orzekali wbrew dowodom i podżegali do analogicznych zachowań sędziów z wielkopolskich sądów, którzy podlegają ich kontroli instancyjnej lub też sądzą w tym samym Wydziale. Bezspornie w/wymienieni są wspólnie odpowiedzialni za stworzenie antyludzkiego systemu, godzącego w prawa człowieka i obywatela na terenie Wielkopolski oraz za powstanie psychiatrycznego GUŁAG-u w Wielkopolsce, dzięki podporządkowanym ich woli psychiatrom (m.in. Cierpce, Król-Berdzik, Pawlak-Kanareckiej, Bzowemu, Szczepańskiej, Szydlarskiemu i Bogackiemu, Gonerce, i in.). W/wym. funkcjonariusze publiczni są także odpowiedzialnymi za stworzenie systemu bezprawia, który m.in. polega na stosowaniu kłamstw zawartych w orzeczeniach wydawanych przez organa śledcze i sądowe oraz na orzekaniu bez dowodów, lub wbrew dowodom. Grupa ta ponosi również odpowiedzialność za podważanie zaufania do organów wymiaru sprawiedliwości i do państwa prawa oraz za szerzenie nienawiści, którą swymi bezprawnymi działaniami i brutalnymi prześladowaniami wznieca, dyskryminując obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz segregując ich na gorszych, którzy nie są funkcjonariuszami publicznymi i lepszych, którymi oni są. 

Wykaz pism skierowanych do Biura Ministra Sprawiedliwości 

W ślad za interwencjami Posłów PiS, tj. Pana Jana Filipa Libickiego /jego pismo w załączeniu/ oraz dr Artura Górskiego, Tomasza Górskiego, Zbigniewa Dolaty i Małgorzaty Stryjskiej, senatorów M. Waszkowiaka i P. Alexandrowicza, a wcześniej Posłów; Mariana Piłki, Marka Jurka, dr A. Boruckiej-Cieślewicz, a także eurodeputowanych Konrada Szymańskiego i Marcina Libickiego, oraz innych osób i instytucji oraz stowarzyszeń, w przedmiocie nadużyć wielkopolskiego wymiaru sprawiedliwości wobec przedsiębiorcy, ojca wielodzietnej rodziny i działacza społecznego i politycznego prawicy, Janusza Górzyńskiego ze Środy Wlkp., składamy pisma uzupełniające w Biurze Ministra Sprawiedliwości w związku z informacją, iż dokumenty dotychczasowe /w postaci zawiadomień o przestępstwach/ znajdują się obecnie w Prokuraturze Krajowej, jako rezultat próśb Posłów PiS o wnikliwe zbadanie tych spraw także pod kątem świadomych szykan w stosunku do J. Górzyńskiego, wyczerpujących znamiona oczywistych tortur stosowanych przez wielkopolskich funkcjonariuszy publicznych. Sprawa ta z uwagi na tragiczną sytuację wielodzietnej rodziny jest niezwykle paląca i wymaga niezwłocznego działania /skrócone zawiadomienia znajdują się w dziale postępowań przygotowawczych Prokuratury Krajowej, a nadto zostały złożone w dniu 25 kwietnia 2006 roku w Biurze Podawczym Ministerstwa Sprawiedliwości dokumenty uzupełniające, jednoznacznie obciążające wielkopolskich funkcjonariuszy publicznych w formie zawiadomień o przestępstwach wraz z załącznikami, które stanowiły: 1) sześć sztuk paczek dokumentów z pismem przewodnim Posła Jana Filipa Libickiego do Prokuratury Krajowej, 2) pismo przewodnie i załącznik w formie paczki, nadane przez Janusza i Krystynę Górzyńskich do Ministra Sprawiedliwości Z. Ziobro, 3) koperta zaklejona z dokumentami i płytą CD, na której zapisano wszystkie dokumenty i zawiadomienia, jakie zostały złożone w formie kserokopii w Biurze Podawczym MS, zaadresowana do rąk własnych Asystenta Ministra Sprawiedliwości, Pana M. Zaborowskiego. 

1. Dokumenty dotyczące spraw Ds. 637/05 /poprzednia sygnatura Ds. 1292/03/ - Z-ca PR Olgierd Lewandowski (II Kp 159/05 Śrem SSR R. Chmielewska), Ds. 1304/03 prowadzona przez prok. Annę Skrzypczak z PR w Środzie Wlkp. – por. artykuł z poznańskiej prasy „Załatwianie niewinnych” red. Kotomski „Tygodnik Nr 1” 
1.1 Zawiadomienie o przestępstwie biegłego Janusza Kołowskiego z AM w Poznaniu popełnionego na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Środzie Wlkp., koordynującej fabrykowanie dowodów przeciwko Januszowi Górzyńskiemu /Prok. Lewandowski, Prok. A. Skrzypczak, Prok. A. Wierzyńska, Prok. B. Przybylska/, wespół ze średzkimi policjantami szykanującymi hospitalizowanego pacjenta w czasie badań, poprzez stosowanie wobec niego przemocy psychicznej i fizycznej (26 stron plus załączniki 24 strony, tj. opinia medyczno-sądowa i dokumentacja wizyt lekarskich zdrowego policjanta M. Puzickiego, fabrykującego fałszywe dowody w sprawie, gdzie pomawiał pokrzywdzonego pacjenta Janusza Górzyńskiego o czyny, które nie miały miejsca). 
1.2 Zawiadomienie o przestępstwach średzkich i wielkopolskich policjantów, prokuratorów i sędziów działających świadomie na szkodę Janusza Górzyńskiego i jego wielodzietnej rodziny, w sprawach Ds. 637/05, Ds. 1304/03 i 2Ds. 424/04, kierowanych przez PR w Środzie Wlkp. wespół z PO i SO /IV Wydz. Karno-Odw./ w Poznaniu wraz z zażaleniem na Postanowienie PO w Poznaniu (II Kp 159/05 Śrem SSR R. Chmielewska), (71 stron plus załączniki; 28 sztuk – wymienionych poniżej) 
• wypis ze szpitala Janusza Górzyńskiego określający choroby serca i gastryczne, a także stwierdzony przez psychologa szpitalnego uraz psychiczny spowodowany szykanami policyjnymi w Szpitalu im Dietla w Środzie Wlkp. 
• umowa na dostawę urządzeń do Szpitala w Kościanie 
• jw. 
• Referencje ze Szpitala w Kościanie 
• (2 szt.) Umowy na wyposażenie Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku i referencje wystawione przez Dyrektora, biegłego lek. psychiatrę, Stanisława Urbana. 
• Przykładowe inne umowy dla inwestorów publicznych zawarte po rozstrzygnięciu przetargów (2 szt) 
• Wyniki diagnozy psychiatrycznej u lekarzy naukowców Jaracza i Sidora, które całkowicie rozmijają się z ustaleniami Cierpki, Berdzik, Bzowego i Kanareckiej. 
• Diagnozy Rutkowskiego i Heitzmana 
• Porównanie obrażeń J. Górzyńskiego z rzekomymi, urojonymi obrażeniami f-szy publicznych 
• Postanowienie Skrzypczak z dnia 15.03.2004 roku, w którym m.in. stwierdza, że pacjentowi nie przysługują w szpitalu prawa pacjenta, a Polska Karta Praw Pacjenta nie ma związku ze sprawą 
• Postanowienie Kamińskiego o zarządzeniu przymusowych badań psychiatrycznych z powodu tego, że pacjent się domagał przestrzegania jego praw w czasie hospitalizacji w szpitalu 
• Przewodnicząca IV Wydziału Karno-Odwoławczego w Poznaniu M. Ziołecka utrzymuje postanowienie SSR J Kamińskiego w mocy dając do zrozumienia, że uczestnictwo w przetargach to przestępstwo, podobnie jak tworzenie stanowisk pracy dla innych osób, a także przestępstwem jest obrona praw pacjenta, natomiast delikatne zaczerwienienie naskórka, to efekt ciężkiego uszczerbku na zdrowiu personifikującego rezultat „czynnej napaści” (warto zwrócić uwagę na to, że inna osoba SSO Taberska uczestnicząca w składzie orzekającym będzie już uczestniczyć we wszystkich szykanach sądowych wymierzonych p-ko J. Górzyńskiemu). 
• Skutki szykan, zawał serca -* karta wypisu ze szpitala w Środzie Wlkp. z 13.12.04 roku, 
• Postanowienie o umorzeniu śledztwa przez prok. Skrzypczak Ds. 1304/03 z dnia 23.03.2004 roku, w którym stwierdza, że naruszenie praw pacjenta nie jest żadnym naruszeniem dóbr chronionych prawem i że 10 policjantów szykanujących pacjenta przez ponad trzy godziny nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia pacjenta, podobnie jak stosowanie siły fizycznej w stosunku do chorego na serce nie jest naruszeniem prawa, albowiem jej zdaniem policjanci byli kulturalni. Ponadto Skrzypczak także uważa, że delikatne zaczerwienienie naskórka oznacza bicie z pięści funkcjonariuszy, które spowodowało „zamroczenie” jednego z nich, mimo, że żaden z naocznych świadków tego nie potwierdza. Skrzypczak kłamie podobnie jak inni f-sze orzekający w sprawie, że policjanci działali za zgodą personelu, czemu personel jednoznacznie zaprzeczył, a co więcej nakazał policjantom wyjść z sali dla pacjentów. Te kłamstwa będą powtarzać generałowie policji, prokuratorzy wszystkich instancji i sędziowie. 
• Dyrekcja Szpitala w piśmie do Woj. Rzecznika Praw Pacjenta zaprzecza, iż policjanci informowali kierownictwo szpitala o interwencji, a więc działali bez jego wiedzy i zgody. Pisma interwencyjne Starosty i Burmistrza Środy do Woj. Rzecznika Praw Pacjentów i jego odpowiedź. 
• Wniosek prok. Gruszki /TW z numerem IPN BU 0833/184/ z PR w Gnieźnie 2 Ds. 424/04 o zastosowanie tymczasowego aresztowania z powołaniem się na okoliczności sytuacji ze szpitala, że obrona praw pacjenta to przestępstwo, a delikatne zaczerwienienie skóry u policjantów, do tego w innych miejscach niż mieli otrzymać rzekome ciosy, oznacza konieczność zastosowania prewencyjnego aresztu z uwagi na popełnione ciężkie przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu oraz obawę popełnienia kolejnego ciężkiego przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. 
• Postanowienie IV Kz 26/05, w który sędziowie S.O. w Poznaniu stwierdzają, że obrona praw pacjenta to przestępstwo, a delikatne zaczerwienienie skóry oznacza konieczność prewencyjnego aresztu z uwagi na popełnione ciężkie przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, a więc zachodzą przesłanki z art. 258 § 3 kpk. /SSO E. Taberska, SSO S. Siwierski, SR Judejko/ 
• J.w. tylko SSR I. Pospieska II Wydz. Karny SR w Śremie II Kp 36/05 
• Postanowienie IV Kz 515/05, w który sędziowie S.O. w Poznaniu stwierdzają, że obrona praw pacjenta to przestępstwo, a delikatne zaczerwienienie skóry oznacza konieczność prewencyjnego aresztu z uwagi na popełnione ciężkie przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu. /SSO Wieczorkiewicz, SSO Winkler-Galicka, WSO Marczyński/. 
• Postanowienie o umorzeniu śledztwa przez prok. Grześkowiaka, którego zdaniem „obrażenia” potwierdzają zaistnienie przestępnego czynu, jednak sprawca „przestępstwa” był niepoczytalny. 
1.3 Zażalenie na postanowienie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu /M. Maćkowiak/ (II Kp 159/05 Śrem SSR R. Chmielewska), (35 stron plus 3 sztuki załączników) 
• Postanowienie II Kp 159/05 SSR Chmielewskiej z SR w Śremie, w którym kłamie w celu zatuszowania przestępstw funkcjonariuszy publicznych, które były wymierzone przeciwko życiu i zdrowiu Janusza Górzyńskiego, jego praw pacjenta i przeciwko jego wolności, której pozbawienie odbywało się ze szczególnym udręczeniem, co jest przestępstwem popełnionym na podstawie art. 189 § 2 kk w zw. z 207 § 2 kk, i in. 
• Wniosek o wyłączenie SSR Chmielewskiej, w którym J. Górzyński podnosi wszystkie kłamstwa i przestępstwa tej sędzi popełnione w trakcie wydawania tego i innych postanowień, gdzie bezspornym jest, iż sprzeniewierzyła się niezawisłości sędziowskiej działając na szkodę sprawiedliwościowej funkcji prawa oraz występując przeciwko prawdzie i konfabulując prawo materialne i procesowe. 
• Pismo grupy radnych ze Środy Wlkp. do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie Janusza Górzyńskiego i jego rodziny., 
1.4 Wniosek – 4 strony 
1.5 Kserokopie zeznań świadków w sprawach Ds. 637/05 /poprzednia sygnatura Ds. 1292/03/ - Prok. A.Wierzyńska i Z-ca PR Olgierd Lewandowski), Ds. 1304/03 prok. A. Skrzypczak (Stron 135 w kopercie) 
1.6 Artykuły prasowe – „Życie na kłodkę”, „Załatwianie niewinnych”, „Areszt na Wigilię”, „Dopasowywane zarzuty”, „Krytycznie o sprawiedliwości”, „Całkiem normalni...wariaci”. 

2. Dokumenty dotyczące zawiadomień o przestępstwach we wszystkich prowadzonych przeciwko Górzyńskim postępowaniach, lub z ich zawiadomienia. 


Ciąg dalszy 


SKRÓCONE ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWACH POPEŁNIONYCH PRZEZ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH Z TERENU WIELKOPOLSKI 
NA SZKODĘ JANUSZA GÓRZYŃSKIEGO I JEGO RODZINY 
__________________________________________________________________ 

Janusz Górzyński jest przedsiębiorcą ze Środy Wlkp. /żona nauczycielka/ i ojcem wielodzietnej rodziny /dwie córki studiują, syn w klasie maturalnej, drugi syn chodzi do pierwszej klasy szkoły podstawowej/. Firma rodzinna Górzyńskich „Multitechnika” PPHU zajmuje się wyposażaniem podmiotów publicznych /szpitale, jednostki wojskowe, szkoły, etc./ i prywatnych /restauracje, hotele/ w kompletne linie gastronomiczne i pralnicze. Nadto Janusz Górzyński jest prawicowym działaczem publicznym /ZChN, ChRS/. 
Na skutek wieloletnich szykan organów ścigania i sądowych — mających wręcz charakter tortur fizycznych i psychicznych — doprowadzono do zniszczenia firmę rodzinną Górzyńskich, pozbawiono rodzinę prawie całego majątku osobistego, a u Janusza Górzyńskiego spowodowano bardzo poważny rozstrój zdrowia, bezzasadnie go aresztowano na Wigilię w 2004 r. na okres prawie 4 miesięcy i poddano przymusowym badaniom psychiatrycznym, sugerując, że jego starania o rzetelne prowadzenie postępowań śledczych i sądowych to wyłącznie chorobowe urojenia na tle funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. 
Dzięki zaangażowaniu wielu Posłów i innych osób publicznych, głównie ze środowisk prawicowych /M. Libicki, M. Piłka, K. Szymański, A. Borucka-Cieślewicz, M. Stryjska, W. Tomczak, R. Tur i inni/, ale także Posła A. Aumillera i innych, udało się doprowadzić do zwolnienia J. Górzyńskiego z aresztu oraz zapobiec jego internacji psychiatrycznej, który to los stał się udziałem wielu innych osób w Wielkopolsce, sprzeciwiających się nadużyciom funkcjonariuszy publicznych. 
Janusz Górzyński po wyjściu z aresztu w kwietniu 2005 r. ponownie podjął starania — wykorzystując wszelkie możliwe środki proceduralne — w celu wyjaśnienia przestępczych działań funkcjonariuszy wobec niego i ukarania winnych. Starania te — jak do tej pory — nie przyniosły żadnych rezultatów, gdyż wszystkie pisma kierowane do Ministerstwa są zwykle przesyłane do Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, a ta pod kierownictwem Prokuratora Apelacyjnego M. Tabora odpowiadała zawsze — tuszując przestępstwa funkcjonariuszy publicznych — że „nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości”. Wszczynane są wobec Górzyńskich dalsze odwetowe postępowania. 
Janusz Górzyński założył w Wielkopolsce ruch społeczny osób pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości pod nazwą „Inicjatywa przeciwko Niesprawiedliwości”. Grupa ta dokumentuje przypadki łamania prawa w wielkopolskich organach ścigania i sądach, występuje publicznie w tych sprawach oraz podejmuje działania interwencyjne na rzecz konkretnych osób. 
Osobista gehenna J. Górzyńskiego i jego rodziny przedstawia się w skrócie następująco: 
Konflikt z wymiarem sprawiedliwości rozpoczął się w 1999 r. Janusz i Wiesława Górzyńscy złożyli wówczas na Policji w Środzie Wlkp. zawiadomienie o przestępstwie oszustwa popełnionego na ich szkodę przez właściciela sklepu „U Szandora” — Zenona Bielę, który nie dostarczył komputera zamówionego w tym sklepie, mającego być sfinansowanym przy pomocy kredytu bezgotówkowego, udzielonego przez Bank PKO BP O/Centrum w Kaliszu Wiesławie Górzyńskiej, a następnie fałszując umowę kredytową — aktywował ją /m.in. poświadczając, że towar odwiózł na adres wskazany w umowie/ i przywłaszczył sobie środki pieniężne pochodzące z kredytu, narażając małżonków Górzyńskich na niezasadne roszczenia Banku. 
W okresie 1999-2002 policjant G. Jarzyna /obecnie aresztowany pod zarzutem korupcji i wymuszania haraczy/ dezinformował Górzyńskich, że dochodzenie jest prowadzone i ma charakter rozwojowy. W 2002 r. — wobec ustawicznych nacisków Banku, aby spłacać kredyt — Górzyńscy ponownie złożyli zawiadomienie na Policji o popełnionym na ich szkodę przestępstwie oszustwa. Wszczęto dochodzenie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Środzie Wlkp. /Ds. 596/02/. W ciągu dwóch miesięcy ustalono, że brak jest dowodów wydania zamówionego towaru, a na dokumencie umowy kredytowej właściciel sklepu lub osoby z nim współpracujące dokonały licznych fałszerstw. Stwierdzono też, że sklep nie mógł dostarczyć zamówionego komputera, gdyż nie posiada dowodów jego zakupu, a pozoruje jedynie fakt zakupu przy pomocy fałszywej faktury nabytej na Rynku Łazarskim w Poznaniu. Mimo tak oczywistych dowodów oszustwa prok. A. Skrzypczak umorzyła śledztwo twierdząc, że brak jest takich dowodów. W wymagalnym terminie małżonkowie Górzyńscy złożyli zażalenie, które przyjęto i wznowiono postępowanie w kierunku ustalenia fałszerzy dokumentów kredytowych. Następnie postępowanie zawieszono oczekując na wynik badań grafologicznych. Zostały one przedstawione w marcu 2003 r. potwierdzając, że fałszerstw nie dokonali małżonkowie Górzyńscy, a więc mogły być one dokonane jedynie przez osoby współpracujące z Z. Bielą, gdyż był on wyłącznym dysponentem dokumentów kredytowych. Mimo otrzymania opinii grafologicznej Prok. A. Skrzypczak nie odwiesiła śledztwa. W czerwcu 2004 r. małżonkowie Górzyńscy interweniowali w UOKiK, CBŚ, MS, Biurze Ministra MS i MSWiA skarżąc się na bezczynność i poplecznictwo w sprawie Ds. 596/02. Skutkiem podjętych działań odwieszono śledztwo i kontynuowano je pod sygn. Ds. 916/04 do lipca 2004, kiedy to ponownie postępowanie umorzono twierdząc po raz kolejny, że „brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie przestępstwa na podst. art. 286 § 1 kk”. Na Postanowienie to złożono zażalenie, które Prokuratura Okręgowa w Poznaniu uwzględniła w X.04 r. W międzyczasie Prok. A. Skrzypczak zaczęła grozić W. Górzyńskiej, że uruchomi wobec niej śledztwo o wyłudzenie kredytu na szkodę Banku. Dziwny ten zarzut zaczął się materializować w XI.04, kiedy to okazało się, że KPP w Środzie Wlkp. /kom. A. Michalak, pracujący pod nadzorem Prok. A. Skrzypczak/ stawia zarzuty o oszustwo J. i W. Górzyńskim oraz Z. Bieli /Ds. 924/04/, twierdząc, że wspólnie oszukali oni Bank, gdyż przedmiotem zamówienia nie miał być nowy komputer, jak spisano na piśmie w zamówieniu i umowie, lecz jakiś stary modernizowany, jak oświadczył Z. Biela, przy czym modernizację tę miano wykonać, choć zarówno właściciel sklepu, jak i jego pomocnik F. Górny, nie potrafili wskazać co modernizowali, przy pomocy jakich części, ani skąd one pochodziły, w sytuacji gdy brakowało jakichkolwiek dokumentów /poza fałszywymi/ zakupu części do rzekomej modernizacji. Zdaniem Policji i Prokuratury oszustami byli jednak Górzyńscy, a Z. Biela im tylko pomagał, chociaż to on fałszował wszystkie dokumenty, przywłaszczył sobie pieniądze z kredytu, nie posiadał dowodów zakupu części do rzekomej modernizacji, ani też żadnych innych dokumentów mogących potwierdzić jego wersję. 
W grudniu 2004 r. Górzyński został aresztowany /p. tekst poniżej/, a Prok. A. Skrzypczak ponownie umarzyła śledztwo w sprawie oszustwa popełnionego na szkodę Górzyńskich /Ds. 1366/04/, a jednocześnie wyłączyła ze śledztwa o oszustwo popełnione na szkodę Banku materiały dotyczące Górzyńskich /pod sygn. Ds. 861/05/ i skierowała akt oskarżenia przeciwko Z. Bieli — tak jak wyżej wskazywano — wyłącznie o pomocnictwo w oszustwie rzekomo popełnionym przez małżeństwo Górzyńskich. W marcu 2005 r. w Sądzie Rejonowym w Środzie Wlkp. odbywa się rozprawa przeciwko Z. Bieli /II K 604/04/, podczas której Z. Biela przyznaje się do pomocnictwa w oszustwie i dobrowolnie poddaje się karze, na co wyraża zgodę Prokuratura i Sąd, a w efekcie otrzymuje niski wyrok w zawieszeniu oraz niewielką grzywnę do zapłacenia. Dzięki temu unika poniesienia odpowiedzialności karnej i cywilnej za faktycznie popełnione przez niego przestępstwo oszustwa, a w wyroku jest zapisane, że oszustwo popełnili małżonkowie Górzyńscy, chociaż nie byli oni oskarżeni przed Sądem, ani też wezwani na rozprawę przeciwko Bieli, a więc nie zapewniono im żadnej możliwości obrony przed takim stwierdzeniem. W międzyczasie W. Górzyńska składa zażalenie na Postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie Ds. 1366/04 /Górzyński w tym czasie przebywa w areszcie, p. informacje poniżej/, a jej zażalenie zostaje uwzględnione przez Prokuraturę Okręgową, która ponownie nakazuje prowadzić śledztwo. Sprawą interesuje się prok. K. Olejnik, który jednak wkrótce potem ulega wypadkowi. W czerwcu 2005 r. Prok. A. Skrzypczak ponownie umarza śledztwo w sprawie oszustwa popełnionego na szkodę małżonków Górzyńskich /Sygn. Ds. 556/05/ i jednocześnie kieruje do Sądu przeciwko nim akt oskarżenia o oszustwo popełnione na szkodę Banku /II K 410/05/. Prokuratura Okręgowa nie przychyla się do Zażalenia złożonego w sprawie Ds. 556/05, radykalnie zmieniając dotychczasowy punkt widzenia i twierdząc, że skoro Biela przyznał się do pomocnictwa i został w tej sprawie przez Sąd skazany, to jest wiarygodnym świadkiem, a faktyczni oszuści Górzyńscy nie mogą być przez niego pokrzywdzonymi /I Dsn 2337/04/Śd/. O przestępstwie sądowym, polegającym na przypisaniu Górzyńskim winy bez procesu /II K 604/04/ zawiadamiają oni Sąd Okręgowy w Poznaniu. Sąd ten stwierdza /SSO Wizytator S. Siwierski, Prez. XI W. 051-327/05/, że Sędziowie są w orzekaniu niezawiśli. Jednocześnie Sąd Okręgowy przesyła akt oskarżenia skierowany przez Prokuraturę przeciwko Górzyńskim do rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy w Gostyniu /II K 85/05/, a Zażalenie na Postanowienie Prokuratury w sprawie Ds. 556/02 do Sądu Rejonowego w Śremie /II Kp 183/05/. Żadna z tych spraw nie została dotychczas rozstrzygnięta, przy tym wyraźnie widać, że Sąd Rejonowy w Śremie „czeka” na rozstrzygnięcie Sądu w Gostyniu, a ten z kolei, dysponując pełnym materiałem dowodowym z dokumentów, nie wiadomo dlaczego powołuje świadków /Z. Biela i F. Górny/, choć ich zeznania na mocy Art. 74 kc nie mogą być w żaden sposób rozstrzygające wbrew i ponad osnowę z dokumentów. 
Powyższa sytuacja jest w najwyższym stopniu niepokojąca, dlatego małżonkowie Górzyńscy wnoszą o wycofanie aktu oskarżenia w sprawie II K 85/05 przez Prokuratora Generalnego, gdyż wydaje się, że Sąd Rejonowy w Gostyniu może chcieć skazać małżonków Górzyńskich na podstawie zeznań Bieli i Górnego w sprawie II K 85/05 choćby tylko po to, by ratować reputację Sądu Rejonowego /II K 604/04/ i Prokuratury Rejonowej w Środzie Wlkp. 
Załączone dokumenty: 
1) Zażalenie na Postanowienie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu z dnia 7.09.05 w sprawie I Dsn 2337/04/Śd. 
2) Odpowiedź na akt oskarżenia w sprawie II K 85/05. 
3) Kalendarium wydarzeń. 
Powyżej opisany przestępczy sposób działania Prokuratury, Policji i Sądu w Środzie Wlkp. jest jeszcze bardziej dobitnie widoczny w związku z tuszowaniem przestępstw Komornika Sądowego. 
W sierpniu 2002 r. w stosunku do firmy „Multitechnika” PPHU pojawił się tytuł wykonawczy KM 989/02. Dotyczył on odsetek od faktury nie opłaconej w terminie, wystawionej przez jednego z poddostawców firmy. Klientami „Multitechniki” PPHU jest wiele szpitali, które często nie regulują zobowiązań w terminie, stąd też i firma „Multitechnika” nie zawsze mogła na czas wywiązać się ze zobowiązań zaciągniętych wobec dostawców sprzętu. 
Zobowiązania na poczet tytułu wykonawczego KM 989/02 zostały bez trudności ściągnięte z rachunku bankowego „Multitechniki” we wrześniu 2002 r. Na koncie pozostały po zajęciach wolne środki, a bank potwierdzał w swoich opiniach, że rachunek jest wolny od zajęć komorniczych. Zaskakujące było zatem żądanie Komornika Dariusza Karasińskiego do zapłaty kolejnych kwot. Próby wyjaśnienia tej sytuacji na podstawie Art. 763 kpc nie przyniosły rezultatu. Komornik pojawił się w mieszkaniu Górzyńskich w dniu 31.01.03 r w celu zajęcia ruchomości /Janusz Górzyński był wówczas nieobecny/. Na dzień 24.06.03 r. Komornik ogłosił licytację zajętych ruchomości domowych. Kolejne próby wyjaśnienia wątpliwych żądań komornika w dniu 24.06.03 r. także spotkały się z odmową. Asesorzy komorniczy S. Żurek i L. Wietchy zachowywali się brutalnie i spowodowali groźny dla życia atak serca u J. Górzyńskiego i przewiezienie go do szpitala na OIOM. Lekarka lecząca Górzyńskiego na OIOM oświadczyła na żądanie policji o tym ataku serca następująco: „Częstoskurcz ponadkomorowy z czynnością komór 170/min jest chorobą realnie zagrażającą życiu, w przypadku stwierdzenia której pacjent jest hospitalizowany. W przypadku takiej choroby jest zagrożenie zatrzymania akcji serca i może ona doprowadzić do śmierci”. 
Nie wstrzymało to czynności komorniczych. Po przewiezieniu przez pogotowie J. Górzyńskiego do szpitala komornicy wrócili, wezwali z naruszeniem przepisów Art. 765 § 1 kpc asystę policji i dokonali zaboru ruchomości należących głównie do dzieci, m.in. z naruszeniem przepisów Art. 829 punkt 6 kpc. 
Po powrocie ze szpitala Janusz Górzyński dowiedział się, że jest prowadzone przeciwko niemu śledztwo /Sygn. Akt Prokuratury Rejonowej w Środzie Wlkp. Ds. 807/03/, w związku z rzekomym utrudnianiem przez niego wykonywania prawnych czynności służbowych przez Komornika, rzekomym znieważaniem asesorów komorniczych, a nawet ich pobiciem. Janusz Górzyński wraz z małżonką zainicjowali w związku z tym śledztwo Ds. 925/03, dotyczące przekraczania uprawnień przez Komornika Sądowego w Środzie Wlkp., spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu Janusza Górzyńskiego oraz naruszenia miru domowego. 
W dniu 28.06.03 r. Górzyńscy wpłacili żądaną przez Komornika dodatkową kwotę 600 zł, gdyż zagroził on, że natychmiast sprzeda ruchomości zabrane dzieciom Górzyńskich, w tym komputer należący do syna Górzyńskich, ucznia liceum informatycznego. Wezwali też pisemnie Komornika do rozliczenia egzekucji KM 989/02. Pomimo wielu interwencji Górzyńskich w Sądzie i na Policji, Komornik zwlekał z przedstawieniem rozliczenia aż do 12.09.03 r. Okazane rozliczenie okazało się mieć oszukańczy charakter /zawyżało zobowiązania egzekucyjne o ok. 30%, tj. prawie 1.300 zł. Zostało zaskarżone w Sądzie /I Co 811/03/ oraz w organach ścigania /zawiadomienie o oszustwie popełnionym przez Komornika z dnia 2.10.03 r. Po interwencji w Ministerstwie Sprawiedliwości Komornik wydał w dniu 12.11.03 r. kolejne Postanowienie weryfikujące naliczenie kosztów egzekucji i zwrócił Górzyńskim kwotę 584,64 zł.. Postanowienie to nadal zawyżało zobowiązania o ok. 15 % i zaskutkowało złożeniem ze strony Górzyńskich kolejnej skargi do Sądu /I Co 1013/03/ oraz zawiadomienia z dnia 11.12.03 r. o powtórnym przestępstwie oszustwa popełnionego przez Komornika. Żadna z powyższych skarg, ani zawiadomienie o przestępstwach oszustwa nie zostały rozpatrzone ani przez ten Sąd, ani przez Prokuraturę. Prokuratura wspólnie z Sądem i Policją solidarnie tuszowała przestępstwa Komornika. Mimo, że Komornik działał bezprawnie, na co znajdowały się liczne dowody w aktach śledztwa, a wyniki obdukcji asesorów nie potwierdzały faktu ich pobicia przez Górzyńskiego, to w dniu 19.12.03 r. Prokurator Olgierd Lewandowski, wniósł akt oskarżenia przeciwko Januszowi Górzyńskiemu, oparty wyłącznie na pomówieniach komorników, który został przyjęty na wokandę sądową w Sądzie Rejonowym w Środzie Wlkp. pod sygn. II K 512/03. 
Śledztwo Ds. 925/03 z doniesienia Górzyńskich przeciwko Komornikom zostało w dniu 29.12.03 r. umorzone przez Prokurator Annę Skrzypczak. Postępowanie zażaleniowe w tej sprawie toczyło się w Sądzie Rejonowym w Środzie Wlkp. pod sygn. II Kp. 44/04. 
W 2003 r. Asp. Zbigniew Klepacki z Komendy Powiatowej Policji /udzielający nielegalnie asysty Komornikowi w mieszkaniu Górzyńskich w dniu 24.06.03 r./ zainicjował wraz ze swoimi podwładnymi dwa postępowania oparte na fałszywych dowodach skierowane przeciwko Januszowi Górzyńskiemu /II W 263/03 i Ds. 1292/03/. 
Wniosek o ukaranie Janusza Górzyńskiego, z dnia 10.08.03 r. dotyczył rzekomego niewykonania przez niego poleceń policji na nieoświetlonej drodze za miastem w dniu 6 kwietnia 2003 r. o godz. 1.20 w nocy, gdy jechał do pracy w celu skompletowania materiałów na przetarg. Przebieg rozprawy w Sądzie Grodzkim w Środzie Wlkp. /II W 263/03/ nie potwierdził faktu niewykonania jakowyś poleceń Policji. Janusz Górzyński, zatrzymywany „prewencyjnie”, unieruchomił samochód, okazał dokumenty, podjechał z powrotem do Środy Wlkp. /na oświetlony parking w celu sprawdzenia dokumentów/, zadeklarował ewentualny podjazd do Komendy Policji w celu wykonania innych potrzebnych czynności, z czego nie skorzystano, na żądanie Policji wyłączył też silnik samochodu, itd. Jedynym celem tego postępowania było nękanie Janusza Górzyńskiego procesami sądowymi. 
Podobny cel miało postępowanie Ds. 1292/03 /obecnie Ds. 637/05/. W dniu 13.10.03 r. Policja groziła Januszowi Górzyńskiemu na Placu Urzędu Miasta w Środzie Wlkp. /gdzie przebywał przed przetargami publicznymi/ z powodu wniesionego przez niego do sprawy Ds. 925/03 zawiadomienia o przestępstwach Asp. Z. Klepackiego, współdziałającego z Komornikiem Sądowym. Pod wpływem gróźb Policji Janusz Górzyński dostał ataku serca /tachykardia/ i został przewieziony na sygnale do szpitala. Policja przebywała w szpitalu bez uzasadnienia i zgody zarówno J. Górzyńskiego, jak i personelu medycznego, wkraczając na salę ratunkową podczas badań medycznych i nadal grożąc Januszowi Górzyńskiemu. Pacjent leżący na sali potwierdza, że Janusz Górzyński wielokrotnie wzywał, aby „policja zostawiła go w spokoju”. W pewnym momencie Janusz Górzyński /nie całkiem przytomny, z zaburzeniami rytmu serca/ lekko odepchnął od łóżka przebywającego bezprawnie w sali i nękającego go policjanta, co natychmiast spowodowało postawienie mu zarzutu czynnej napaści na policjanta i „czynności śledcze” prowadzone przez kilka godzin na terenie szpitala /bez zgody dyrekcji szpitala/. Janusz Górzyński pozostał przez 4 dni w szpitalu, gdzie oprócz chorób kardiologicznych i gastrycznych, ustalono uraz psychiczny na skutek działań policji 
Prokurator Olgierd Lewandowski postawił Januszowi Górzyńskiemu — na podstawie pomówień policji — zarzuty z Art. 222 § 1 kk w zw. z art. 157 § 2 kk i z Art. 226 § 1 kk posługując się sfabrykowanymi dowodami, tj. opinią medyczną biegłego dr med. J. Kołowskiego, gdzie z niewiadomego pochodzenia „delikatnego zaczerwienienia skóry okolicy bocznej prawej części podstawy szyi, bardziej od strony przedniej” u policjanta M. Puzickiego i „delikatnego zaczerwienienia skóry w okolicach szczytu wyrostka łokciowego lewego” u policjantki M. Kucharczyk, wywiedziono stłuczenia głowy i szyi u M. Puzickiego oraz obrażenia łokcia oraz ramienia u M. Kucharczyk. 
Ponieważ policja nie wykonywała na terenie szpitala żadnych prawnych czynności służbowych, o wyjaśnienie zasadności jej działań zwrócili się do Rzecznika Praw Pacjentów w Poznaniu Powiatowy Rzecznik Konsumentów i Burmistrz Środy. Na wezwanie Rzecznika Praw Pacjentów Dyrektor SPZOZ w Środzie Wlkp. jednoznacznie oświadczyła, że policjanci nie występowali do dyrektora szpitala lub osoby przez niego upoważnionej o wykonywanie jakichkolwiek czynności na terenie szpitala w stosunku do któregokolwiek z pacjentów. Wynika stąd wprost, że Policja nie tylko nie uzyskała od personelu medycznego zgody na wkraczanie do sali, gdzie przebywał Janusz Górzynski, ale też nie uzyskała zgody na „prowadzenie czynności śledczych” na terenie szpitala. 
Prokurator Olgierd Lewandowski, w związku z urazem doznanym przez Janusza Górzyńskiego na skutek działań policji w szpitalu, skierował go na badanie psychiatryczne, w celu określenia, czy jest „poczytalny” fałszując przedtem protokół wyjaśnień, których J. Górzyński w ogóle nie składał, a w których miał się on przyznawać, ze rzekomo przez 4 lata leczył się psychiatrycznie. Biegli /m.in. psychiatra W. Cierpka, znany w Poznaniu z tego, że w trakcie badań najczęściej nie potrafi zająć żadnego stanowiska, co jest na ogół „na rękę” prokuraturom kierującym niewygodnych „podejrzanych” na badania/, „nie byli w stanie niczego” stwierdzić, więc zadecydowali o konieczności przeprowadzenia 6-tygodniowej obserwacji szpitalnej psychiatrycznej Janusza Górzyńskiego w szpitalu psychiatrycznym w Gnieźnie. Obserwację psychiatryczną zarządziły na wniosek psychiatrów Sądy pierwszej i II instancji, w czym współuczestniczyła osobiście Przewodnicząca IV Wydziału Karno-Odwoławczego Sądu Okręgowego w Poznaniu SSO M. Ziołecka /IV Kz 1197/04/. 
Krystyna Górzyńska złożyła w dniu 14.10.03 r. zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Środzie Wlkp. o stwarzaniu zagrożenia dla zdrowia i życia Janusza Górzyńskiego przez Policję na terenie szpitala w Środzie Wlkp. w dniu 13.10.03 r. oraz okrutnym i poniżającym traktowaniu jego i członków jego rodziny. Śledztwo prowadzone pod sygn. Ds. 1304/03, zostało umorzone w dniu 23.03.04 r. przez Prokurator Annę Skrzypczak. W Sądzie Rejonowym w Środzie Wlkp. toczyło się postępowanie zażaleniowe w tej sprawie pod sygn. II Kp. 68/04. 
W związku z wymienionymi wyżej — prowadzonymi stronniczo — postępowaniami prokuratorskimi i policyjnymi, a także w związku z bezczynnością Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. w sprawie wniesionych skarg na czynności komornika oraz tuszowaniem przez Sąd przestępstw Komornika w postępowaniach przygotowawczych Ds. 807/03 i Ds. 925/03, małżonkowie Górzyńscy wnieśli prośby o interwencję do Ministerstwa Sprawiedliwości /RP BM III 6591/2004/R/ oraz Sądu Apelacyjnego /IV W 053/203/04/, a także Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu /Ap. I Ko 23/04/Po/. Ministerstwo Sprawiedliwości i Sąd Apelacyjny skierowały sprawę do zbadania przez Sąd Okręgowy w Poznaniu. Postępowanie wyjaśniające w tej sprawie toczyło się pod sygn. Prez. SK XI W-246/04. Prokuratura Apelacyjna badała sprawę pod sygn. Ap. I Dsn 198/04/Po. 
W dniu 5.11.04 r. Komornik Sądowy w Środzie Wlkp. wydał trzecie Postanowienie w sprawie kosztów egzekucji związanych z tytułem KM 989/02. Przyznał, że drugie Postanowienie w tej sprawie także było błędne i zwrócił małżonkom Górzyńskim kwotę 668,24 zł i odsetki. Przyznał też, że już w dniu 23.09.02 r. posiadał nadpłatę z tego tytułu w kwocie 652,88 zł. Czyli przyznał, że realizowana w dniu 24.06.03 r. na poczet tego tytułu egzekucja nie miała żadnych podstaw faktycznych, gdyż już 9 miesięcy wcześniej nie było żadnego długu związanego z tym tytułem, a wręcz istniała znaczna nadpłata. 
W związku z nowymi dokumentami wystawionymi przez Komornika po licznych interwencjach w organach Sądowych wyższych szczebli, m.in. w Ministerstwie Sprawiedliwości RP, Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu i Sądzie Okręgowym, Janusz Górzyński wniósł w nawiązaniu do postępowania sądowego prowadzonego przeciwko niemu z wniosku Komornika Sądowego w Środzie Wlkp. /II K 512/03/ o natychmiastowe uniewinnienie oraz o wszczęcie przez Sąd z urzędu postępowania karnego przeciwko asesorom komorniczym Sebastianowi Żurkowi i Leszkowi Wietchy oraz Komornikowi Sądowemu Dariuszowi Karasińskiemu z powodu przestępstw popełnionych przez te osoby przeciwko wymiarowi sprawiedliwości w postępowaniu przygotowawczym do procesu II K 512/03 /składanie fałszywych zeznań/. Złożył także wniosek o wszczęcie z urzędu przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. postępowania karnego przeciwko prokuratorowi Olgierdowi Lewandowskiemu oświadczającemu nieprawdę podczas rozprawy II K 512/03 /pismo z 20 grudnia 04 r. 
Riposta ww osób była natychmiastowa. W dniu 22 grudnia 2004 r. Janusz Górzyński został zatrzymany pod zarzutem gróźb karalnych, rzekomo kierowanych pod adresem D. Karasińskiego, S. Żurka, O. Lewandowskiego i As. Sąd Joanny Gottchlick /w stosunku do której prowadzone było postępowanie wyjaśniające przez Sąd Okręgowy w Poznaniu pod sygn. Prez. SK XI W-246/04/. Postępowanie przygotowawcze w sprawie rzekomych groźb karalnych przejęła w dniu 23.12.04 Prokuratura Rejonowa w Gnieźnie /Sygn. Akt 2 Ds. 424/04/. Na wniosek tej Prokuratury Sąd Rejonowy w Gnieźnie — w Wigilię Bożego Narodzenia — zaaresztował Janusza Górzyńskiego na 3 miesiące /Sygn. Akt II Kp 417/04/, podnosząc m.in. zarzut, że w dniu 20.12.04 r. zamachnął się on „w zamiarze uszkodzenia ciała” na asesora S. Żurka kłódką o wadze 1,5 kg, ale „zamierzonego celu nie osiągnął”, gdyż „pokrzywdzony uchylił się przed lecącym przedmiotem i uciekł” /Postanowienie Sądu z dnia 24.12.04 r./, co miało być dowodem popełnienia przez J. Górzyńskiego przestępstwa na podstawie Art. 223 kk. Nigdy nie potwierdzono istnienia kłódki, którą miał rzekomo rzucać J. Górzyński, a jedynym dowodem popełnionego przez Górzyńskiego przestępstwa były sprzeczne i całkowicie nieprawdopodobne zeznania asesorów komorniczych S. Żurka i L. Wietchego oraz ich znajomego W. Nowaczyka, których nigdy nie zweryfikowano, chociaż J. Górzyński wielokrotnie wnosił o przeprowadzenie eksperymentu procesowego, konfrontacji, itp. . Mimo to J. Górzyńskiego przetrzymywano prawie 4 miesiące w areszcie „prewencyjnie” z powołaniem na Art. 258 § 3 kpk, twierdząc, że jest on strasznie groźny dla zdrowia i życia innych ludzi, czego dowodem miała być ponadto rzekoma groźna czynna napaść na policjantów w szpitalu w dniu 13.10.03, gdzie Górzyński przebywał jako pacjent z zaburzeniami rytmu serca w trakcie badań medycznych, a której to napaści nie potwierdzali niezależni świadkowie, ani wyniki obdukcji medycznej policjantów. 
Abstrahując od faktu, że nie było żadnych materialnych dowodów przestępstw popełnionych rzekomo przez Janusza Górzyńskiego, to dobitnie widoczny jest fakt, że skarżące Janusza Górzyńskiego osoby były całkowicie niewiarygodne z uwagi na składane wcześniej przez nie fałszywe zeznania i oświadczenia lub stronnicze prowadzenie śledztw i postępowań sądowych, a nadto miały wyraźny interes osobisty i prawny w obciążaniu Janusza Górzyńskiego i uniemożliwianiu mu uczestnictwa w toczących się postępowaniach wyjaśniających i sądowych. 
Aresztowanie Górzyńskiego „zatwierdził” Sąd Okręgowy w Poznaniu /IV Kz. 26/05/, a następnie przedłużono je decyzją Sądu Rejonowego w Śremie /II Kp. 36/05/, ponownie zaakceptowaną Postanowieniem Sądu Okręgowego /IV Kz 515/05/. Wszystkie Sądy powoływały się na Art. 258 § 3 kpk, bo żadnych czynności śledczych podczas aresztowania J. Górzyńskiego nie prowadzono. Oczekiwano na wyniki badań jego poczytalności. Biegli psychiatrzy z aresztu na Młyńskiej stwierdzili zespół urojeniowy w związku z uszkodzeniami w cun przejawiający się urojeniami na tle funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i ustalili, że wszystkie zarzucane czyny J. Górzyński popełniał w stanie zniesionej poczytalności. Nie widzieli potrzeby leczenia innego niż w trybie ambulatoryjnym. Na tej podstawie J. Górzyńskiego w dniu 13.04.05 r. zwolniono z aresztu. Na podstawie Art. 17 § 1 punkt 2 w zw. z Art. 31 § 1 kk umorzono śledztwa Ds. 424/04 i Ds. 1292/03. 
Badania psychiatryczne wykonano też dla potrzeb innych postępowań. M.in. w dniu 14.12.04 SSR U. Mroczkowska prowadząca rozprawę II K 512/03 wydała Postanowienie, aby zbadać Janusza Górzyńskiego, czy był poczytalny w dniu 24.06.03 r. Janusz Górzyński doznał wówczas — podczas bezprawnej i brutalnej interwencji komorników — ataku serca, stracił przytomność i został przewieziony z groźnymi zaburzeniami rytmu serca do szpitala. Sędzina nie wiedziała zapewne, że można stracić przytomność pod wpływem zaburzeń krążenia i zamiast upewnić się w tej sprawie u kardiologa, wysłała także Górzyńskiego do psychiatry, sugerując na dodatek, że komornicy byli pobici, gdy tymczasem nie było na to żadnych śladów. Także i w tej sprawie psychiatrzy ustalili u Górzyńskiego niepoczytalność w chwili czynu. 
Podczas pobytu J. Górzyńskiego w areszcie Sąd Okręgowy w Poznaniu ustalił uchybienia Prezesa Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. w nadzorze nad administracyjną działalnością tego Sądu, w tym w nadzorze nad Komornikiem Sądowym, a także nierozpatrywanie skarg rodziny Górzyńskich na czynności Komornika w kolejności ich wpływu /Prez. XI W-501-7/05/, co było powodem wszczęcia postępowania dyscyplinującego w stosunku do Prezes Sądu. W późniejszym okresie stwierdzono też antydatowanie dokumentów /II Cz 1705/05/. Niezasadne jest zatem przypisywanie Górzyńskiemu urojeń na tle funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości skoro jego zarzuty potwierdziły się. 
Wszystkie sądowe sprawy cywilne i karne, w których stroną byli członkowie rodziny Górzyńskich, przekazano do Sądu w Śremie. Sprawę II K 512/03 /w Śremie II K 114/05/ umorzono na podstawie Art. 17 § 1 punkt 2 w zw. z Art. 31 § 1 kk. Janusz Górzyński wniósł zażalenie nie zgadzając się z przypisaniem mu sprawstwa czynów i podnosząc bezprawność działań asesorów komorniczych /IV Kz 1134/05/. Zażalenie w stronniczy sposób oddalono, wbrew faktom i dowodom przypisując działaniom komorniczym walor działania prawnego, a zeznaniom komorników walor wysokiej wiarygodności mimo, że kłamali oni w śledztwie nt. rzekomych podstaw faktycznych egzekucji, a wyniki obdukcji nie potwierdzały podanego przez nich przebiegu wydarzeń. Co ciekawe Sąd Rejonowy w Śremie przyznał, że działania Komorników były bezzasadne, a mimo to twierdził, że były one prawne. 
Sprawę II W 263/03 umorzono, gdyż się przedawniła. 
Janusz Górzyński zaskarżył wszystkie decyzje o umorzeniu śledztw przeciwko niemu skierowanych na podstawie Art. 17 § 1 punkt 2 w zw. z Art. 31 § 1 kk /2 Ds. 424/03, Ds. 1292/03/. Domagał się przeprowadzenia badań psychiatrycznych przez zespoły spoza Wielkopolski oraz rzetelnego zbadania dowodów, że nie popełnił zarzucanych mu czynów. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu i Sąd Rejonowy w Śremie odrzuciły jego Zażalenia /II Kp. 159/05 i II Kp. 161/05/, przedstawiając kompromitujące uzasadnienia dla tych decyzji. 
Podobnie odrzucono Zażalenie na Postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie Ds. 925/03 /II Kp. 18/05/. Sąd Rejonowy w Śremie wydał uzasadnienie, z którego wynikało, że komornik nie oszukuje, a tylko notorycznie się myli, działalność bezzasadna Komornika i tak jest działalnością prawną, a rozstrój zdrowia J. Górzyńskiego nie obciąża komorników, gdyż nie działali oni bezprawnie. 
Janusz Górzyński jest ciężko chory pod wpływem nieustannych szykan prokuratorsko-policyjno-sądowych Ale nie jest ani wariatem /co najwyżej cierpi na PTSD/, ani brutalem. To, że jest legalistą i wierzy w sensowność podejmowanych kroków prawnych, jednoznacznie wynika z podejmowanych przez niego interwencji w organach ścigania i sądowych wyższych szczebli, a także z form jego protestu pod poznańskim Sądem Okręgowym w dniu 3 grudnia 2004 r. oraz zorganizowania „Inicjatywy przeciwko Niesprawiedliwości”. 
W konkluzji końcowej należałoby powiedzieć, że efektem dotychczasowych działań organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w Środzie Wlkp. /tuszowanie przestępstw oszustów i „kłamców sądowych”, działających na szkodę Janusza Górzyńskiego oraz oskarżanie go o niepopełnione przestępstwa/ jest nie tylko ciężka sytuacja zdrowotna Janusza Górzyńskiego, ale także prawie całkowity upadek firmy „Multitechnika” PPHU, którą on prowadzi. 
„Zasobem strategicznym” rodzinnej firmy Górzyńskich jest unikatowa wiedza Janusza Górzyńskiego nt. najnowocześniejszych technologii gastronomicznych i pralniczych oraz świetna znajomość światowego rynku dostawców oraz polskiego rynku odbiorców. W sytuacji, gdy Janusz Górzyński przez 15 dni w miesiącu musiał odwiedzać prokuratury, policję i Sądy, nie był w stanie skutecznie prowadzić firmy, opierającej się na jego potencjale osobistym i wysokiej dyspozycyjności czasowej i psychicznej. W wyniku dotychczasowych działań prokuratorsko-policyjnych zniszczono nie tylko zdrowie człowieka, którego jedyną winą była determinacja w dochodzeniu sprawiedliwości, ale także budowaną wielkim wysiłkiem małą firmę o dobrych perspektywach na przyszłość oraz doprowadzono do utraty majątku osobistego całej rodziny. 
Z tego powodu wnosimy o przeprowadzenie kompleksowego śledztwa weryfikującego zasadność wszystkich wymienionych wyżej decyzji procesowych oraz ściganie osób tuszujących przestępstwa funkcjonariuszy publicznych i fałszywie oskarżających J. Górzyńskiego. 
Załączamy następujące materiały: 
4) Kalendarium wydarzeń. 
5) Akt oskarżenia w sprawie Ds. 807/03 
6) Postanowienie w sprawie II K 114/05 z dnia 15.06.05 
7) Zażalenie na Postanowienie w sprawie II K 114/05 z dnia 15.06.05 
Cool Historia błędów rozliczenia jednej egzekucji 
9) Wniosek dowodowy z dnia 12.10.05 
10) Uzupełnienie do sprawozdania sędziego sprawozdawcy 
11) Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu w sprawie IV Kz 1134/05 z dnia 22.11.05 
12) Wypis z protokołu Posiedzenia z dnia 22.11.05 
13) Postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie Ds. 925/03 
14) Postanowienie w sprawie II Kp. 18/05 z dnia 26.04.05 
15) Zawiadomienie o przestępstwie poplecznictwa SSR R. Chmielewskiej i SSO w Poznaniu w stosunku do Komornika Sądowego w Środzie Wlkp. 
16) Dokumenty źródłowe dotyczące spraw Ds. 807/03 i Ds. 925/03 
a) Wniosek wierzyciela o wszczęcie postępowania egzekucyjnego /KM 989/02/ 
b) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego w sprawie KM 989/02 
c) Zaświadczenie Banku PKO BP o realizacji zajęcia wierzytelności w sprawie KM 989/02 
d) Całkowicie niezasadne wezwanie dłużnika do zapłaty w sprawie KM 989/02 z 18.11.02 
e) Notatka urzędowa Policji z dnia 24.06.03 o zajściu w mieszkaniu Górzyńskich wraz z opiniami lekarskimi potwierdzającymi całkowity brak obrażeń u S. Żurka i lekkie otarcie naskórka u L. Wietchy 
f) Notatka urzędowa Policji z dnia 25.06.03 potwierdzająca leczenie J. Górzyńskiego na IOM i brak możliwości jego przesłuchania oraz historia leczenia na IOM 
g) Nieważne upoważnienia do działania dla asesorów komorniczych wraz z Postanowieniem Sadu Okręgowego potwierdzającym tą nieważność. 
h) Zaświadczenie Komornika Sądowego potwierdzające brak akt KM 1156/02 w dniu 264.06.03 
i) Postanowienie o oddaleniu wniosku dowodowego z dnia 17.09.03 odmawiające przeprowadzenia dowodu na okoliczność wysokości kosztów adwokackich 
j) Postanowienie o oddaleniu wniosku dowodowego z dnia 17.09.03 odmawiające przeprowadzenia dowodu na okoliczność nieprawidłowości w rozliczeniu środków pieniężnych pobranych przez Komornika na poczet sprawy KM 989/02 
k) Postanowienie o ukończeniu postępowania egzekucyjnego w sprawie KM 989/02 z dnia 12.09.03 
l) Doniesienie z dnia 1.10.03 o przestępstwie oszustwa popełnionego przez Komornika Sądowego 
m) Postanowienie o oddaleniu wniosku dowodowego z dnia 20.10.03 odmawiające przeprowadzenia dowodu na okoliczność okazania dokumentów przelewów. 
n) Postanowienie o oddaleniu wniosku dowodowego z dnia 17.09.03 odmawiające przeprowadzenia dowodu na okoliczność zbadania rzetelności pisemnego rozliczenia przez Komornika spłaty zadłużenia w sprawie KM 989/02. 
o) Drugie Postanowienie o kosztach postępowania egzekucyjnego w sprawie KM 989/02 z dnia 12.11.03 
p) Doniesienie z dnia 22.11.03 o powtórnym oszustwie Komornika Sądowego 
q) Postanowienie z dnia 2.12.03 o powołaniu biegłego 
r) Postanowienie z dnia 29.12.03 o kosztach postępowania egzekucyjnego/wynagrodzenie biegłego/ wraz wyceną ruchomosci, która nie pokrywa kosztów 
s) Trzecie Postanowienie o kosztach postępowania egzekucyjnego w sprawie KM 989/02 z dnia 5.11.05 
t) Wyliczenie Komornika z dnia 5.11.05 nadpłaty środków pobranych na poczet sprawy KM 989/02 na dzień 23.09.02 
u) Artykuły nt. patologii w wymiarze sprawiedliwości w tygodnikach średzkich 
17) Opis manipulacji

 

KOMENTARZE

 • KACZYŃSKI PRZYZNAŁ SIĘ !!!!
  KACZYŃSKI PRZYZNAŁ SIĘ DO TEGO, ŻE WIE, IŻ SĄ ZAMORDYSTYCZNE GMINY, W KTÓRYCH PANUJE TERROR!

  Szkoda, że zapomniał, iż sam stosował terror wobec ofiar gdy skarżyli sie na bezprawie i prześladowania.
 • GANGSTERZY GMINNI ZATRUDNIALI KRYMINALISTÓW
  https://www.youtube.com/watch?v=UJW5xaVg_00
  Kryminaliści zatrudniani w Straży Miejskiej przez municypalnych gangsterów.
  Mówi burmistrz - zbrodniarz Ziętkowski ksywka Łysy

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

ULUBIENI AUTORZY

więcej