Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
470 postów 1988 komentarzy

W obronie cywilizacji łacińskiej przed bandytami i obłudnikami

Janusz Górzyński - Quis et deus? – KTÓŻ JAK BÓG! Discedite a me omnes pessimi haeretici, filii diaboli, et pestes animarum: vos detestor, et abominor, et cum Ecclesia Dei anathematizo. Jan kard. Bona O Cist

Czy Biblia przepowiada światowy spisek?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Czy Biblia przepowiada światowy spisek?

 "Twierdzę z pokorą, że to, co zostało napisane na tych kartach dowodzi istnienia spisku zmierzającego do unicestwienia tradycyjnego zachodniego świata. Będzie to pierwszy krok do zapędzenia ludzkości, jak stada owiec, do jednej styranizowanej zagrody świata. Jeżeli myśl o spisku na taka skale wydaje się niedorzeczna, jej niedorzeczność jest nieporównywalna z przypuszczeniem, ze powojenne ukształtowanie świata jest pozbawione planu." (16). A.K. Chesterton The New Unhappy Lords: An Exposure of Power Politics (Nowi nieszczęśliwi panowie: zdemaskowanie polityki władzy)


Czy Biblia przepowiada światowy spisek?
 
Jest rzeczą zadziwiającą, że Biblia zawiera przepowiednie odnoszące się bezpośrednio do wielkiego światowego spisku, jaki w tej chwili grozi ludzkości.Te przepowiednie powinny ożywić zainteresowanie ludzi Słowem Bożym!

Oto jedynie kilka niezwykle dokładnych przepowiedni biblijnychdotyczących spisku w ostatnich dniachprzed powtórnym przyjściem Jezusa:

1.)Ogólnoświatowy spisek: spisek będzie olbrzymi, o światowym zasięgu, z udziałem wielu ludzi, języków, grup etnicznych i narodów. "Pochłonie on cala ziemie". (Apokalipsa 13:8, Księga Daniela 7:23).
 
 
Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy, 
każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w księdze życia zabitego Baranka. 
 
Powiedział tak: Czwarta bestia to czwarte królestwo, które będzie na ziemi różne od innych królestw, pochłonie ono całą ziemię, podepce ją i zetrze.
 
2.) Religia oświecona: spiskowcy będą wyznawać obcego "boga żywiołów", a nie osobowego Boga. Ich religia będzie uniwersalistyczna, tajemna religia. (Ksiega Daniela 11:36-39; 2 list do Tesaloniczan 2).
Król będzie działał według swego upodobania, uczyni się wyniosłym i będzie się wywyższał ponad wszystkich bogów. Przeciw Bogu będzie mówił rzeczy dziwne i dozna powodzenia aż się wypełni gniew, bowiem to, co zostało postanowione, wypełni się.
 
W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się wokół Niego, prosimy was, bracia, 2 abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański. 3 Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, 4 który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem. 5 Czy nie pamiętacie, jak mówiłem wam o tym, gdy wśród was przebywałem? 6Wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby objawił się w swoim czasie. 7 Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, 8 wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci [samym] objawieniem swego przyjścia. 9 Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, 10 [działanie] z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. 11 Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu, 12 aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość.
 
3.) Masowa hipnoza: ludziom świata dane będzie "wielkie zwodzenie" by uwierzyli "kłamstwu". - (2list do Tesaloniczan 2:10-12; Księga Izjasza 28, 29; Apokalipsa 13:14).
10 [działanie] z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. 11 Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu, 12 aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość.
2 list do Tesaloniczan 2 http://www.nonpossumus.pl/ps/2_Tes/2.php
 
1 Biada pysznej koronie pijaków Efraima, więdnącemu kwieciu jego wspaniałej ozdoby, którą żyzna dolina [nosi] na szczycie! [Biada] zamroczonym winem! (…) 
 
Mowa przeciw kapłanom i fałszywym prorokom
7 Również i ci chodzą chwiejnie na skutek wina, 
zataczają się pod wpływem sycery. 
Kapłan i prorok chodzą chwiejnie na skutek sycery, 
wino zawróciło im w głowie, 
zataczają się pod wpływem sycery, 
chodzą jak błędni, miewają zwidzenia, 
potykają się, gdy odbywają sądy.
 
8 Zaiste, wszystkie stoły są pełne zwymiotowanych brudów; 
nie ma miejsca [czystego].
 
9 "Kogo to chce on uczyć wiedzy? 
Komu chce dawać naukę? - 
Dzieciom ledwie odstawionym od mleka, 
niemowlętom odsadzonym od piersi! 
10 Bo: Saw lasaw, saw lasaw; kaw lakaw, kaw lakaw; 
zeer szam, zeer szam". 
11 Zaprawdę, wargami jąkałów 
i językiem obcym przemawiać będzie do tego narodu 
12 Ten, który mu powiedział: 
"Teraz, odpoczynek! Dajcie wytchnąć strudzonemu! 
A teraz, spokój!" 
Ale nie chcieli Go słuchać. 
13 Wtedy będzie do nich mowa Pana: 
"Saw lasaw, saw lasaw; kaw lakaw, kaw lakaw; 
zeer szam, zeer szam", 
żeby szli upadli na wznak, i rozbili się, 
żeby uwikłali się w sieci i byli schwytani.
Księga Izjasza  28: 7-13
 
Poemat przeciw złym doradcom królewskim
14 Dlatego posłuchajcie słowa Pańskiego, 
wy wszyscy, panujący nad tym ludem, 
który jest w Jerozolimie. 
15 Mówicie: "Zawarliśmy przymierze ze Śmiercią, 
i z Szeolem zrobiliśmy układ.
 
Gdy się rozleje powódź [wrogów], 
nas nie dosięgnie, 
bo z kłamstwa uczyniliśmy sobie schronisko 
i skryliśmy się pod fałszem
".
Księga Izjasza  28: 14 -15
 
Ciąg dalszy poematu
17 Ale grad zmiecie schronisko kłamstwa, 
a wody zaleją kryjówkę. 
18 Wasze przymierze ze Śmiercią zostanie zerwane, 
i nie ostoi się wasz układ z Szeolem.
 
Gdy się rozleje powódź [wrogów], 
będziecie dla nich na zdeptanie. 
(…)
22 A teraz przestańcie drwić, 
żeby wasze pęta się nie zacieśniły

słyszałem bowiem rzecz postanowioną 
przez Pana, Boga Zastępów: 
zniszczenie całego kraju.
Księga Izjasza  28: 17-22
 
9 Wpadnijcie w osłupienie i trwajcie w nim, 
zaślepcie się i pozostańcie ślepi, 
bądźcie pijani, choć nie od wina, 
zataczajcie się, choć nie pod wpływem sycery. 
10 Bo Pan spuścił na was sen twardy, 
zawiązał wasze oczy <wieszczków> 
i zakrył wasze głowy <jasnowidzów>.
Księga Izjasza  29: 9-10 http://www.nonpossumus.pl/ps/Iz/29.php
 
Tajemnica objawienia
11 Każde objawienie jest dla was jakby słowami zapieczętowanej księgi. Daje się ją temu, który umie czytać, mówiąc: "Czytaj ją, prosimy". On zaś odpowiada: "Nie mogę, bo ona jest zapieczętowana". 12 Albo dają księgę takiemu, który nie umie czytać, mówiąc: "Czytajże to", a on odpowiada: "Nie umiem czytać"
Księga Izjasza  29: 11-12
 
Proroctwo
13 Wyrzekł Pan: Ponieważ ten lud 
zbliża się do Mnie tylko w słowach, 
i sławi Mnie tylko wargami, 
podczas gdy serce jego jest z dala ode Mnie; 
ponieważ cześć jego jest dla Mnie tylko 
wyuczonym przez ludzi zwyczajem, 
14 dlatego właśnie Ja ponowię niezwykłe działanie 
cudów i dziwów z tym ludem: 
zginie mądrość jego myślicieli, 
a rozum jego mędrców zaniknie.
Księga Izjasza  29: 13-14
 
Na złych doradców królewskich
15 Biada tym, którzy się kryją przed Panem, 
aby zataić swe zamysły, 
których czyny osnute są cieniem 
i którzy mówią: "Kto nas zobaczy i kto nas pozna?" 
16 O co za przewrotność! Czyż może być garncarz 
na równi z gliną stawiany? 
Czyż może mówić dzieło o swym twórcy: 
"Nie uczynił mnie",
 
i garnek rzec o tym, co go ulepił: 
"Nie ma rozumu?" 
17 Czyż nie w krótkim już czasie 
Liban zamieni się w ogród, 
a ogród za bór zostanie uznany? 
18 W ów dzień głusi usłyszą słowa księgi, 
a oczy niewidomych, wolne od mroku 
i od ciemności, będą widzieć. 
19 Pokorni wzmogą swą radość w Panu, 
i najubożsi rozweselą się w Świętym Izraela, 
20 bo nie stanie ciemięzcy, z szydercą koniec będzie, 
i wycięci będą wszyscy, co za złem gonią: 
21 którzy słowem przywodzą drugiego do grzechu, 
którzy w bramie stawiają sidła na sędziów 
i odprawiają sprawiedliwego z niczym.
 
22 Dlatego tak mówi Pan, Bóg domu Jakuba, 
który odkupił Abrahama: 
"Odtąd Jakub nie będzie się rumienił 
ani oblicze jego już nie przyblednie, 
23 bo gdy ujrzy <swe dzieci>, dzieło mych rąk, wśród siebie, 
ogłosi imię moje jako święte. 
Wtedy czcić będą Świętego Jakubowego 
i z bojaźnią szanować Boga Izraela". 
24 Duchem zbłąkani poznają mądrość, 
a szemrzący zdobędą pouczenie.
Księga Izjasza  29: 15-24
 
 
14 I zwodzi mieszkańców ziemi 
znakami, które jej dano uczynić przed Bestią, 
mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii, 
która otrzymała cios mieczem, 
a ożyła.
 
 

4.)Rządząca elita: mała grupa będzie kontrolowała cały świat. Dziesięciu przywódców, którzy "mają jeden zamysł" oddadzą w przymierzu "potęgę i władze swą" jednemu najwyższemu przywódcy. (Księga Daniela 11:23; Apokalipsa 13:8; 17:12-17).
Od chwili zawarcia przymierza z nim będzie postępował zdradliwie, nadejdzie i okaże się silnym wśród garstki ludzi
Księga Daniela 11:23
 
8 Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy, 
każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w księdze życia zabitego Baranka. 
 
12 Adziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu jest królów, 
którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli, 
lecz wezmą władzę jakby królowie na jedną godzinę wraz z Bestią. 
13 Ci mają jeden zamysł, 
a potęgę i władzę swą dają oni Bestii. 
14 Ci będą walczyć z Barankiem, 
a Baranek ich zwycięży, 
bo Panem jest panów 
i Królem królów - 
a także ci, co z Nim są: 
powołani, wybrani i wierni". 
15 I rzecze do mnie: 
"Wody, które widziałeś, 
gdzie Nierządnica ma siedzibę, 
to są ludy i tłumy, 
narody i języki. 
16 A dziesięć rogów, które widziałeś, 
i Bestia - 
ci nienawidzić będą Nierządnicy 
i sprawią, że będzie spustoszona i naga, 
i będą jedli jej ciało, 
i spalą ją ogniem, 
17 bo Bóg natchnął ich serca, aby wykonali Jego zamysł, 
i to jeden zamysł wykonali - 
i dali Bestii królewską swą władzę, 
aż Boże słowa się spełnią. 

5.)Międzynarodowy porządek ekonomiczny: najbogatsi będą prosperować dzięki pieniądzom i międzynarodowemu handlowi. (Apokalipsa 13:16-17; 18; Księga Ezechiela 28:16).
16 I sprawia, że wszyscy: 
mali i wielcy, 
bogaci i biedni, 
wolni i niewolnicy 
otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło 
17 i że nikt nie może kupić ni sprzedać, 
kto nie ma znamienia - 
imienia Bestii 
lub liczby jej imienia. 
 
16 Pod wpływem rozkwitu twego handlu 
wnętrze twoje napełniło się uciskiem i zgrzeszyłeś, 
wobec czego zrzuciłem cię z góry Bożej 
i jako cherub opiekun zniknąłeś 
spośród błyszczących kamieni. 
Księga Ezechiela 28:16
 
18 Mnóstwem twoich przewin, 
nieuczciwością twego handlu 
zbezcześciłeś swoją świątynię. 
Sprawiłem, że ogień wyszedł z twego wnętrza, 
aby cię pochłonąć, 
i obróciłem cię w popiół na ziemi 
na oczach tych wszystkich, którzy na ciebie patrzyli. 
Księga Ezechiela 28:18 http://www.nonpossumus.pl/ps/Ez/28.php

6.)Spisek pieniądza: spiskowcy osiągną swoje bogactwo i dobra przez okradanie innych ludzi. Kontrolować będą handel zlotem i srebrem. (List św. Jakuba 5; Księga Daniela 11:37-38).
 A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. 2 Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli, 3 złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby. 4 Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk ich doszedł do uszu Pana Zastępów. 5 Żyliście beztrosko na ziemi i wśród dostatków tuczyliście serca wasze w dniu rzezi. 6 Potępiliście i zabili sprawiedliwego: nie stawia wam oporu.
 
 
37 Nie będzie czcił bogów swoich przodków; ani ulubieńca kobiet24, ani żadnego innego boga nie będzie poważał. Wobec wszystkich będzie okazywał się wielki. 38 Zamiast tego będzie czcił boga twierdz25; boga, którego nie znali jego przodkowie, będzie czcił złotem i srebrem, drogimi kamieniami i kosztownościami.
 

7.)Okultyzm: spisek spożytkuje "Umiejętności" (czary) i magie by uwieść masy. (Księga Izjasza 44; Księga Daniela 8:23-25; 11:37-38; 1 List do Tymoteusza 4:1-3).
 
1 Teraz więc słuchaj, Jakubie, mój sługo, 
Izraelu, którego wybrałem! 
2 Tak mówi Pan, twój sprawca, 
twój twórca od narodzenia, twój wspomożyciel: 
Nie bój się, sługo mój, Jakubie, 
Jeszurunie, którego wybrałem. 
3 Bo rozleję wody po spragnionej glebie 
i zdroje po wyschniętej ziemi. 
Przeleję Ducha mego na twoje plemię 
i błogosławieństwo moje na twych potomków. 
4 Wyrastać będą jak trawa wśród wody, 
jak topole nad bieżącymi wodami. 
5 Jeden powie: "Należę do Pana", 
a drugi się nazwie imieniem Jakuba, 
inny zaś napisze na swej ręce: "Pan" 
i otrzyma imię Izrael.
Pan tylko jest prawdziwym Bogiem
6 Tak mówi Pan, Król Izraela 
i Odkupiciel jego, Pan Zastępów: 
Ja jestem pierwszy i Ja ostatni; 
i nie ma poza Mną boga. 
7 Któż jest do Mnie podobny? - Niech woła, 
niech to ogłosi i niech Mi dowiedzie! 
Kto przepowiedział przyszłość od wieków 
i to, co ma nadejść, niech nam obwieści! 
8 Nie lękajcie się ani nie przerażajcie! 
Czyż nie przepowiedziałem z dawna i nie oznajmiłem? 
Wy jesteście moimi świadkami: czy jest jaki Bóg oprócz Mnie? 
albo inna Skała? - Ja nie znam takiego!
Satyra na bałwochwalstwo
9 Wszyscy rzeźbiarze bożków są niczym; dzieła ich ulubione na nic się nie zdadzą; ich czciciele sami nie widzą ani nie zdają sobie sprawy, że się okrywają hańbą. 10 Kto rzeźbi bożka i odlewa posąg, żeby nie mieć pożytku? 11 Oto wszyscy czciciele tego bożka zawstydzą się; jego wykonawcy sami są ludźmi. Wszyscy oni niechaj się zbiorą i niech staną! Razem się przestraszą i wstydem okryją. 12 Wykonawca posągu urabia żelazo na rozżarzonych węglach i młotami nadaje mu kształty; wykańcza je swoim silnym ramieniem; oczywiście, jest głodny i brak mu siły; nie pił wody, więc jest wyczerpany. 13 Rzeźbiarz robi pomiary na drzewie, kreśli rylcem kształt, obrabia je dłutami i stawia znaki cyrklem; wydobywa z niego kształty ludzkie na podobieństwo pięknej postaci człowieka, aby postawić go w domu. 14 Narąbał sobie drzewa cedrowego, wziął drzewa cyprysowego i dębowego - a upatrzył je sobie między drzewami w lesie - zasadził jesion, któremu ulewa zapewnia wzrost. 15 [To wszystko] służy człowiekowi na opał: część z nich bierze na ogrzewanie, część na rozpalenie ognia do pieczenia chleba, na koniec z reszty wykonuje boga, przed którym pada na twarz, tworzy rzeźbę, przed którą wybija pokłony. 16 Jedną połowę spala w ogniu i na rozżarzonych węglach piecze mięso; potem zajada pieczeń i nasyca się. Ponadto grzeje się i mówi: "Hej! Ale się zagrzałem i korzystam ze światła!" 17 Z tego zaś, co zostanie, czyni swego boga, bożyszcze swoje, któremu oddaje pokłon i pada na twarz, i modli się, mówiąc: "Ratuj mnie, boś ty bogiem moim!" 
18 [Tacy] nie mają świadomości ani zrozumienia, gdyż [mgłą] przesłonięte są ich oczy, tak iż nie widzą, i serca ich, tak iż nie rozumieją. 19 Taki się nie zastanawia; nie ma wiedzy ani zrozumienia, żeby sobie powiedzieć: "Jedną połowę spaliłem w ogniu, nawet chleb upiekłem na rozżarzonych węglach, i upiekłem mięso, które zajadam, a z reszty zrobię rzecz obrzydliwą. Będę oddawał pokłon kawałkowi drzewa". 
20 Taki się karmi popiołem; zwiedzione serce wprowadziło go w błąd. On nie może ocalić swej duszy i powiedzieć: "Czyż nie jest fałszem to, co trzymam w ręku?"
Orędzie Boże do Izraela
21 Pamiętaj o tych rzeczach, Jakubie, 
i żeś sługą moim, Izraelu! 
Ukształtowałem ciebie, jesteś moim sługą. 
Izraelu, nie pójdziesz u Mnie w niepamięć. 
22 Usunąłem twe grzechy jak chmurę 
i twoje wykroczenia jak obłok. 
Powróć do Mnie, bom cię odkupił".
Pieśń radości
23 Wznoście okrzyki, niebiosa, bo Pan zaczął działać! 
Wykrzykujcie, podziemne krainy! 
Góry, zabrzmijcie okrzykami, 
i ty, lesie, z każdym twoim drzewem! 
Bo Pan odkupił Jakuba 
i chwałę swą okazał w Izraelu.
Wszechmoc Boga
24 Tak mówi Pan, twój Odkupiciel, 
Twórca twój jeszcze w łonie matki: 
"Jam jest Pan, uczyniłem wszystko, 
Sam rozpiąłem niebiosa, 
rozpostarłem ziemię; a któż był ze Mną? 
25 Jam jest ten, który niweczy znaki wróżów 
i wykazuje głupotę wieszczków, 
wstecz odrzuca mędrców 
i wiedzę ich czyni głupstwem, 
26 potwierdza mowę swojego sługi 
i spełnia radę swoich wysłanników. 
To Ja mówię Jeruzalem: "Będziesz zaludnione", 
i miastom judzkim: "Będziecie odbudowane". 
Ja podniosę je z ruin. 
27 To Ja mówię otchłani wód: "Wyschnij!" 
i wysuszam twoje rzeki. 
28 Ja mówię o Cyrusie: "Mój pasterz", 
i spełni on wszystkie moje pragnienia, 
mówiąc do Jeruzalem: "Niech cię odbudują!", 
i do świątyni: "Wznieś się z fundamentów!""
Księga Izjasza 44
 
23 13 A przy końcu ich panowania, 
gdy występni dopełnią swej miary, 
powstanie król o okrutnym obliczu, 
zdolny rozumieć rzeczy tajemne. 
24 Jego moc będzie potężna, 
ale nie dzięki własnej sile. 
Będzie zamierzał14 rzeczy dziwne 
i dozna powodzenia w swych poczynaniach; 
obróci wniwecz potężnych 
i naród świętych. 
25 Przy jego przebiegłości 
i knowanie będzie skuteczne 
w jego ręku. 
Stanie się on wyniosłym w sercu 
i niespodzianie zgotuje zagładę wielu. 
Powstanie przeciw Najwyższemu Księciu, 
lecz bez udziału ręki ludzkiej zostanie skruszony.
 
 
1 Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów. 2 [Stanie się to] przez takich, którzy obłudnie kłamią, mają własne sumienie napiętnowane. 3 Zabraniają oni wchodzić w związki małżeńskie, [nakazują] powstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je przyjmowali z dziękczynieniem wierzący i ci, którzy poznali prawdę. 

 

1 List do Tymoteusza 4:1-3 http://www.nonpossumus.pl/ps/1_Tm/4.php

 

8.) Oszukiwanie: oszukane masy zgodzą się na zapoczątkowanie Nowego Porządku Świata uknutego przez elitarną klikę (Księga Daniela 11:23-32; Księga Izjasza 28:15-18; Apokalipsa 13).
 
 
23 Od chwili zawarcia przymierza z nim będzie postępował zdradliwie, nadejdzie i okaże się silnym wśród garstki ludzi.24 Niespodzianie wkroczy do najbogatszych krain i będzie czynił to, czego nie czynił jego ojciec ani przodkowie. Łupy, zdobycze i mienie rozdzieli między nich. Będzie obmyślał plany przeciw warowniom, ale do czasu. 
25 Będzie pobudzał swą siłę i serce przeciw królowi południa z wielką mocą. Król zaś południa18 będzie się zbroił na wojnę, zbierając wielkie i potężne wojsko, ale nie zazna powodzenia, ponieważ będą knuć złe zamysły przeciw niemu. 26 Ci, którzy jedli z jego stołu, zmiażdżą go, wojsko zaś jego ulegnie rozproszeniu i wielu padnie zabitych. 27 Obaj zaś królowie, mając serca skłonne ku złemu, przy jednym stole będą mówić kłamstwo, nie osiągną jednak nic, ponieważ nie nadszedł jeszcze kres ustalonego czasu. 28 Powróci więc on do swego kraju z wielkim łupem, a jego serce będzie przeciwne świętemu przymierzu19; będzie działał i wróci do swego kraju. 
29 Gdy nadejdzie czas, wkroczy znów do kraju południowego, lecz nie powiedzie mu się drugim razem, tak jak poprzednio20. 30 Wystąpią przeciw niemu kittejskie okręty21; popadnie w rozterkę i zawróci, pełen gniewu przeciw świętemu przymierzu. I znów zwróci uwagę na tych, co opuścili święte przymierze. 31 Wojsko jego wystąpi, by zbezcześcić świątynię-twierdzę, wstrzymają stałą ofiarę i uczynią tam ohydę ziejącą pustką22. 32 Tych zaś, co przestępują przymierze, nakłoni do przewrotności pochlebstwami; jednak ludzie, którzy znają swego Boga, wytrwają i będą działali23
 
15 Mówicie: "Zawarliśmy przymierze ze Śmiercią, 
i z Szeolem zrobiliśmy układ. 
Gdy się rozleje powódź [wrogów], 
nas nie dosięgnie, 
bo z kłamstwa uczyniliśmy sobie schronisko 
i skryliśmy się pod fałszem".
Proroctwo
16 Przeto tak mówi Pan Bóg: 
"Oto Ja kładę na Syjonie kamień, 
kamień dobrany, węgielny, 
cenny, do fundamentów założony. 
Kto wierzy, nie potknie się. 
17 I wezmę sobie prawo za miarę, 
a sprawiedliwość za pion".
Ciąg dalszy poematu
Ale grad zmiecie schronisko kłamstwa, 
a wody zaleją kryjówkę. 
18 Wasze przymierze ze Śmiercią zostanie zerwane, 
i nie ostoi się wasz układ z Szeolem. 
Gdy się rozleje powódź [wrogów], 
będziecie dla nich na zdeptanie. 
Księga Izjasza 28:15-18 http://www.nonpossumus.pl/ps/Iz/28.php
 
1 I ujrzałem Bestię wychodzącą z morza, 
mającą dziesięć rogów i siedem głów, 
a na rogach jej dziesięć diademów, 
a na jej głowach imiona bluźniercze. 
2 Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, 
łapy jej - jakby niedźwiedzia, 
paszcza jej - jakby paszcza lwa. 
A Smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę. 
3 I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną, 
a rana jej śmiertelna została uleczona. 
A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią, 
4 i pokłon oddali Smokowi, 
bo władzę dał Bestii. 
I Bestii pokłon oddali, mówiąc: 
"Któż jest podobny do Bestii 
i któż potrafi rozpocząć z nią walkę?" 
5 A dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa, 
i dano jej możność przetrwania czterdziestu dwu miesięcy. 
6 Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, 
by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi, 
i mieszkańcom nieba. 
7 Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi 
i zwyciężyć ich, 
i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem. 
8 Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy, 
każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w księdze życia zabitego Baranka. 
9 Jeśli kto ma uszy, niechaj posłyszy! 
10 Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli, 
jeśli kto na zabicie mieczem - musi być mieczem zabity. 
Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych.
Bestia druga, czyli Fałszywy Prorok, na usługach pierwszej
11 Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi: 
miała dwa rogi podobne do rogów Baranka, 
a mówiła jak Smok. 
12 I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, 
i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, 
której rana śmiertelna została uleczona. 
13 I czyni wielkie znaki, 
tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi. 
14 I zwodzi mieszkańców ziemi 
znakami, które jej dano uczynić przed Bestią, 
mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii, 
która otrzymała cios mieczem, 
a ożyła. 
15 I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, 
tak iż nawet przemówił obraz Bestii 
i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, 
którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii. 
16 I sprawia, że wszyscy: 
mali i wielcy, 
bogaci i biedni, 
wolni i niewolnicy 
otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło 
17 i że nikt nie może kupić ni sprzedać, 
kto nie ma znamienia - 
imienia Bestii 
lub liczby jej imienia. 
18 Tu jest [potrzebna] mądrość. 
Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: 
liczba to bowiem człowieka. 
A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć
 
 
9.) Kryzysy i chaos: spiskowcy spowodują krwawe i wyniszczające wojny, plagi, głód i zanieczyszczenie. (Apokalipsa 6; Ewangelia św. Mateusza 24:21; Księga Zachariasza 14:12; Księga Izjasza 1:7-12; 24:6; 25:5).
1 I ujrzałem: 
gdy Baranek otworzył pierwszą z siedmiu pieczęci, 
usłyszałem pierwsze z czterech Zwierząt 
mówiące jakby głosem gromu: 
"Przyjdź!" 
2 I ujrzałem: 
oto biały koń, 
a siedzący na nim miał łuk. 
I dano mu wieniec, 
i wyruszył jako zwycięzca, by [jeszcze] zwyciężać. 
3 A gdy otworzył pieczęć drugą, 
usłyszałem drugie Zwierzę mówiące: 
"Przyjdź!" 
4 I wyszedł inny koń barwy ognia, 
a siedzącemu na nim dano odebrać ziemi pokój, 
by się wzajemnie ludzie zabijali - 
i dano mu wielki miecz. 
5 A gdy otworzył pieczęć trzecią, 
usłyszałem trzecie Zwierzę, mówiące: 
"Przyjdź!" 
I ujrzałem: 
a oto czarny koń, 
a siedzący na nim miał w ręce wagę. 
6 I usłyszałem jakby głos w pośrodku czterech Zwierząt, mówiący: 
"Kwarta pszenicy za denara 
i trzy kwarty jęczmienia za denara, 
a nie krzywdź oliwy i wina!" 
7 A gdy otworzył pieczęć czwartą, 
usłyszałem głos czwartego Zwierzęcia mówiącego: 
"Przyjdź!" 
8 I ujrzałem: 
oto koń trupio blady, 
a imię siedzącego na nim Śmierć, 
i Otchłań mu towarzyszyła. 
I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, 
by zabijali mieczem i głodem, i morem, i przez dzikie zwierzęta. 
9 A gdy otworzył pieczęć piątą, 
ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego 
i dla świadectwa, jakie mieli. 
10 I głosem donośnym tak zawołały: 
"Dokądże, Władco święty i prawdziwy, 
nie będziesz sądził i wymierzał za krew naszą kary tym, co mieszkają na ziemi?" 
11 I dano każdemu z nich białą szatę 
i powiedziano im, by jeszcze krótki czas odpoczęli, 
aż pełną liczbę osiągną także ich współsłudzy oraz bracia, 
którzy, jak i oni, mają być zabici. 
12 I ujrzałem: 
gdy otworzył pieczęć szóstą, 
stało się wielkie trzęsienie ziemi 
i słońce stało się czarne jak włosienny wór, 
a cały księżyc stał się jak krew. 
13 I gwiazdy spadły z nieba na ziemię, 
podobnie jak drzewo figowe wstrząsane silnym wiatrem zrzuca na ziemię swe niedojrzałe owoce. 
14 Niebo zostało usunięte jak księga, którą się zwija, 
a każda góra i wyspa z miejsc swych poruszone. 
15 A królowie ziemscy, wielmoże i wodzowie, 
bogacze i możni, 
i każdy niewolnik, i wolny 
ukryli się do jaskiń i górskich skał. 
16 I mówią do gór i do skał: 
"Padnijcie na nas 
i zakryjcie nas przed obliczem Zasiadającego na tronie 
i przed gniewem Baranka, 
17 bo nadszedł Wielki Dzień Jego gniewu, 
a któż zdoła się ostać?"
 
 
 Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie. 22 Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony
Ewangelia św. Mateusza 24:21-22 http://www.nonpossumus.pl/ps/Mt/24.php
 
 
A taką klęską porazi Pan wszystkie narody, które ruszyły do walki z Jerozolimą: rozpadnie się ich ciało, chociaż jeszcze trzymać się będą na nogach; oczy zaćmią się w oczodołach, a język zeschnie w ustach. 
Księga Zachariasza 14:12 http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=830
 
 
7 Kraj wasz spustoszony, wasze miasta ogniem spalone, 
cudzoziemcy tratują wam niwy na waszych oczach: 
spustoszenie jak po zagładzie Sodomy3
8 Córa Syjonu ostała się 
jak chatka w winnicy, 
jak szałas w ogrodzie warzywnym, 
jak miasto oblężone. 
9 Gdyby nam Pan Zastępów nie zostawił Reszty4
stalibyśmy się jak Sodoma, 
podobni bylibyśmy Gomorze. 
Przeciw religijnej obłudzie5
10 Słuchajcie słowa Pańskiego, wodzowie sodomscy, 
daj posłuch prawu naszego Boga, ludu Gomory! 
11 6 «Co mi po mnóstwie waszych ofiar? - 
mówi Pan. 
Syt jestem całopalenia kozłów 
i łoju tłustych cielców. 
Krew wołów i baranów, 
i kozłów mi obrzydła. 
12 Gdy przychodzicie, by stanąć przede Mną, 
kto tego żądał od was, 
żebyście wydeptywali me dziedzińce? 
 
 
 Dlatego ziemię pochłania przekleństwo, 
a jej mieszkańcy odpokutowują; 
dlatego się przerzedzają mieszkańcy ziemi 
i mało ludzi zostało.
 
jak spiekota na suchym stepie. 
Ty uśmierzysz wrzawę pysznych; 
jak upał cieniem chmury, 
tak pieśń ciemięzców zostanie stłumiona.
 
 
10.) Końcowa klęska: w końcu spiskowcy zostaną całkowicie pokonani, ponieważ Bóg jest i zawsze będzie Panem i Władcą. Pozwala spiskowcom istnieć jedynie, by wypełniła się Jego wola. (List do Filipian 2:9-11; Księga Daniela 7:27; 8:18-25; Apokalipsa 19; 1 List św. Jana 5:4).
A modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu 10 dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, 11 napełnieni plonem sprawiedliwości, [nabytym] przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga.
List do Filipian 2:9-11 http://www.nonpossumus.pl/ps/Flp/
 
A panowanie i władzę, 
i wielkość królestw 
pod całym niebem 
otrzyma lud święty Najwyższego. 
Królestwo Jego będzie wiecznym królestwem; 
będą Mu służyły wszystkie moce 
i będą Mu uległe". 
 
 18 Gdy on ze mną rozmawiał, padłem oszołomiony twarzą ku ziemi, wtedy dotknął mnie, postawił mnie na nogi 19 i powiedział: "Oto oznajmię ci, co ma nastąpić przy końcu gniewu, bo widzenie10 dotyczy końca czasów. 20 Baran, którego widziałeś z dwoma rogami, [oznacza] królów Medów i Persów. 21 Kozioł zaś - króla Jawanu11, a wielki róg między jego oczami - pierwszego króla11. 22 Róg zaś, który uległ złamaniu, i cztery rogi, co wyrosły na jego miejsce, to cztery królestwa, które powstaną z jego narodu12, będą jednak pozbawione jego mocy. 
23 13 A przy końcu ich panowania, 
gdy występni dopełnią swej miary, 
powstanie król o okrutnym obliczu, 
zdolny rozumieć rzeczy tajemne. 
24 Jego moc będzie potężna, 
ale nie dzięki własnej sile. 
Będzie zamierzał14 rzeczy dziwne 
i dozna powodzenia w swych poczynaniach; 
obróci wniwecz potężnych 
i naród świętych. 
25 Przy jego przebiegłości 
i knowanie będzie skuteczne 
w jego ręku. 
Stanie się on wyniosłym w sercu 
i niespodzianie zgotuje zagładę wielu. 
Powstanie przeciw Najwyższemu Księciu, 
lecz bez udziału ręki ludzkiej zostanie skruszony. 
 
1 Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny 
wielkiego tłumu w niebie - mówiących: 
"Alleluja! 
Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego, 
2 bo wyroki Jego prawdziwe są i sprawiedliwe, 
bo osądził Wielką Nierządnicę, 
co znieprawiała nierządem swym ziemię, 
i zażądał od niej poniesienia kary 
za krew swoich sług". 
3 I rzekli powtórnie: 
"Alleluja!" 
A dym jej wznosi się na wieki wieków. 
4 A dwudziestu czterech Starców upadło 
i czworo Zwierząt, 
i pokłon oddało Bogu zasiadającemu na tronie, mówiąc: 
"Amen! Alleluja!" 
5 I wyszedł głos od tronu, mówiący: 
"Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, 
którzy się Go boicie, mali i wielcy!" 
6 I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu 
i jakby głos mnogich wód, 
i jakby głos potężnych gromów, 
które mówiły: 
"Alleluja, 
bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący. 
7 Weselmy się i radujmy, 
i dajmy Mu chwałę, 
bo nadeszły Gody Baranka, 
a Jego Małżonka się przystroiła, 
8 i dano jej oblec bisior lśniący i czysty" - 
bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe świętych. 
9 I mówi mi: 
"Napisz: 
Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka!" 
I mówi mi: 
"Te prawdziwe słowa są Boże". 
10 I upadłem przed jego stopami, by oddać mu pokłon. 
I mówi: 
"Bacz, abyś tego nie czynił, 
bo jestem twoim współsługą 
i braci twoich, co mają świadectwo Jezusa: 
Bogu samemu złóż pokłon!" 
Świadectwem bowiem Jezusa jest duch proroctwa.
ZAGŁADA WROGICH NARODÓW
Pierwsza walka zwycięskiego Słowa
11 Potem ujrzałem niebo otwarte: 
a oto - biały koń, 
a Ten, co na nim siedzi, zwany Wiernym i Prawdziwym, 
oto sprawiedliwie sądzi i walczy. 
12 Oczy Jego jak płomień ognia, 
a wiele diademów na Jego głowie. 
Ma wypisane imię, którego nikt nie zna prócz Niego. 
13 Odziany jest w szatę we krwi skąpaną, 
a imię Jego nazwano: Słowo Boga. 
14 A wojska, które są w niebie, towarzyszyły Mu na białych koniach - 
wszyscy odziani w biały, czysty bisior. 
15 A z Jego ust wychodzi ostry miecz, 
by nim uderzyć narody: 
On paść je będzie rózgą żelazną 
i On wyciska tłocznię wina zapalczywego gniewu Wszechmogącego Boga. 
16 A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: 
KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW. 
17 I ujrzałem innego anioła stojącego w słońcu: 
I zawołał on głosem donośnym 
do wszystkich ptaków lecących środkiem nieba: 
"Pójdźcie, zgromadźcie się na wielką ucztę Boga, 
18 aby pożreć trupy królów, trupy wodzów i trupy mocarzy, 
trupy koni i tych, co ich dosiadają, 
trupy wszystkich - 
wolnych i niewolników, 
małych i wielkich!" 
19 I ujrzałem Bestię 
i królów ziemi, 
i wojska ich 
zebrane po to, by stoczyć bój z Siedzącym na koniu 
i z Jego wojskiem. 
20 I pochwycono Bestię, 
a z nią Fałszywego Proroka, 
co czynił wobec niej znaki, 
którymi zwiódł tych, co wzięli znamię Bestii 
i oddawali pokłon jej obrazowi. 
Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora, 
gorejącego siarką. 
21 A inni zostali zabici mieczem Siedzącego na koniu, 
[mieczem], który wyszedł z ust Jego. 
Wszystkie zaś ptaki najadły się ciał ich do syta.
 
Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; 
tym właśnie zwycięstwem, 
które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. 
 
„14Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek ich zwycięży, gdyż jest Panem panów i Królem królów, a z Nim ci, którzy są powołani i wybrani, i wierni. 15 (Apokalipsa św. Jana)
 
Jedyną prawdziwą walką Dziejów jest walka po stronie Kościoła Chrystusowego, albo walka przeciw niemu” (św. Jan Bosko)
 
Wspaniała wizja św. Jana Bosco 

 

 

                                                           ******

 

                                            PROROCTWA O POLSCE 

 

Siostra Łucja, wizjonerka z Fatimy:
" Naród polski przejdzie drogę odrodzenia. Po raz pierwszy odczyta i zrealizuje prawdziwe cele ludzkości. Od niego zależeć będzie przyszłość Europy (...). W Polsce rozpocznie się odrodzenie świata przez ustrój, który wytworzy nowe prawa."
Niemiecka stygmatyczka Teresa Neumann:
"Wy, Polacy macie do nas, Niemców, żal, bośmy was skrzywdzili. Macie rację. Ale przez to wyście już wszystko odpokutowali. Na nas, Niemców, przyjdzie jeszcze pokuta.Wy możecie czuć się spokojni(...). Za wami wstawia się Czarna Madonna, która będzie chodzić po ziemiach polskich. Wam się już nic złego nie stanie."
"W języku polskim będą głoszone najmądrzejsze prawa i najsprawiedliwsze ustawy."
Ksiądz Luciano Guerra, rektor sanktuarium w Fatimie, zapowiedział, że Polskę czeka czas katakumb. Zapewniał jednak, że atak ten tylko umocni Kościół i oczyści go.
Matka Boża Bolesna do Mikołaja Sikatki w objawieniach licheńskich (1850 rok):
"Ku zdumieniu wszystkich narodów świata z Polski wyjdzie nadzieja udręczonej ludzkości.
Wtedy poruszą się wszystkie serca radością, jakiej nie było przez tysiąc lat. Jeśli naród polski się poprawi, będzie pocieszony, ocalony i wywyższony
."
W 1938 roku (Dz.1732) gdy s. Faustyna modliła się za Polskę Pan Jezus powiedział jej:
„...Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje”.
 
Jest ratunek dla Polski, jeśli Mnie uzna za swego Króla i Boga w zupełności przez Intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym państwie z rządem na czele… (Sł. B. Rozalia Celakówna, Pisma).
 
„Wszystkie nadzieje(...) wiążę je z mocą nieśmiertelnego Króla wieków, którym jest(...) Król i Pan tego Narodu, któremu patronuje od tysiąca lat”.SB. X. Stefan kard. Wyszyński Prymas Polski


TRWAĆ TRZEBA PRZY JEZUSIE PANU
"Oto jestem z Wami po wszystkie dni aż do skończenia świata" (Mt 28, 20).
«Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie».

 

«Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili». I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego” (Mt 25,31-46).

 

 

KOMENTARZE

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

ULUBIENI AUTORZY

więcej