Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
470 postów 1988 komentarzy

W obronie cywilizacji łacińskiej przed bandytami i obłudnikami

Janusz Górzyński - Quis et deus? – KTÓŻ JAK BÓG! Discedite a me omnes pessimi haeretici, filii diaboli, et pestes animarum: vos detestor, et abominor, et cum Ecclesia Dei anathematizo. Jan kard. Bona O Cist

Krzyżacy czyli herezja pruska

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

U germanów zbójectwo nie uchodzi za coś złego. /Juliusz Cezar "WOJNA GALIJSKA" /

 

Niegdyś Cassiodorus, jeden z Ojców naszej cywili-oświadczył, jako nie wolno przy nawracaniu używać przymusu i Stolica Apostolska również wielokrotnie to głosiła. Lecz później wyszła od Krzyżaków fatalnateoria, jako godzi się a nawet trzeba nawracać mieczem, gdy inaczej nie można:dla najwyższego dobra, dla nawrócenia i zbawienia dusz, nie trzeba się wahaći użyciem przemocy. Cel uświęca środki! Gdy tak promulgowano tę zasadę,otwarły się ciężkie wrota dla wszelkiej zbrodniczości względem nie współwyznawców, zaczęło się zawieszenie etyki względem pogan, moralność dwojaka i złoteczasy dla zbrodniarzy, umiejących pokrywać przestępstwa świętoszkostwem. Czy nie w tej sprawie zawiązek kwestii: siła przed prawem?  Prof. Feliks Koneczny

 

  Tam, gdzie wre walka cywilizacji, polityka bywa zrazu języczkiem uwagi, a potem rozstrzyga o hegemonii jednej cywilizacji nad innymi. A wobec tego lepiej uznać zawczasu ten fakt oczywisty, że polityka należy do cywilizacji przynajmniej tak samo jak sztuka i literatura, a zatem nie można uważać tego za obojętne, że jedno idzie do Sasa, a drugie do lasa. Nie można być obojętnym na cywilizacyjny kierunek polityki*, bo to jest stanowisko w praktyce życia takie, iż dorzuca się pocisk na ruinę tej cywilizacji, do której jest się – w teorii – przywiązanym. /Feliks Koneczny -Czy polityka należy do cywilizacji?/

 

  

 

 Śp. dr Dariusz Ratajczak

Piąta cywilizacja
bizantyjsko- germańska
 
Istnieją poważni autorzy, którzy sądzą, że obok podanych przez Feliksa Konecznego czterech podstawowych cywilizacji istnieje i piąta – germańska (piąta albo czwarta, gdyż można ją również traktować jako rozwinięcie lub przetworzenie Bizancjum w duchu wyłącznie niemieckim). Naturalnie stoi ona w opozycji do cywilizacji łacińskiej.
Chodzi o to, że przeważająca terytorialnie część Niemiec znajdowała się poza granicami Imperium Romanum, a germańskie ludy tam zamieszkujące nie zostały poddane procesowi romanizacji, co było warunkiem koniecznym wstępu w obręb cywilizacji rzymskiej, której przedłużeniem i twórczym rozwinięciem stała się chrześcijańska (katolicka) cywilizacja łacińska.
 
Ludy te w przyszłości będą oczywiście zapożyczały wiele ze zwyczajów i prawa rzymskiego, ale to tylko od nich zaasymilują, co będzie odpowiadać ich germańskiemu duchowi, przede wszystkim więc pierwiastki bizantyjskie obecne i w Rzymie.
 
Prawdą jest, że Germanie szybko nawracają się na chrześcijaństwo i przyjmują jego cywilizację, ale śmiem twierdzić, iż – w przeciwieństwie do późniejszego nawróceniaSłowian polskich nie jest to ani szczere ani głębokie. Niemcom chodziło bowiem raczej o zagarnięcie spadku po Imperium Romanum i zbudowanie na jego gruzach nowego Imperium Germanicum.
 
Przecież – patrząc obiektywnie – wypaczyli oni każdą instytucję chrześcijańską, wykoślawiając ją a przede wszystkim przystosowując do własnych, plemiennych celów. To oni a wcale nie mam na myśli jedynie Zakonu Krzyżackiego będą mieć imię Chrystusa na ustach, jednak chrześcijaństwo nie przeniknie prawdziwie do ich umysłów i serc. W imię Boże, pod wodzą swych tłustych opatów i biskupów wycinać będą w pień całe ludy. W ten sposób na zgliszczach i trupach słowiańskich tubylców powstanie późniejsza Austria i prawdziwy bękart EuropyPrusy. Takich metod nie stosował żaden naród romański – nawet w „barbarzyńskim” średniowieczu.
 
Niemcy zawsze odczuwali cywilizację łacińską jako coś obcego, narzuconego, sprzecznego z ich naturą. Gdyby mogli, szybko zrzuciliby „rzymskie szaty” i przywdziali skóry oraz rogate nakrycia głowy. Niemiecka pycha nigdy nie mogła pogodzić się z faktem, że to nie oni dali światu cywilizację, że wyszła ona ze znienawidzonego Rzymu. Chcą więc narzucić Europie własną cywilizację – opartą na „zdrowym, witalnym” (dopowiedzmy: i prymitywnym) duchu germańskim.
 
 Ten bunt cywilizacji germańskiej przeciwko Rzymowi znajdzie ujście w protestantyzmie i przez protestantyzm ujawni się właśnie oblicze cywilizacyjne Niemiec.
Niemiecki protestantyzm zatem to nie tylko przecięcie łączności organizacyjnej chrześcijaństwa, to przede wszystkim zerwanie z cywilizacją łacińską. Powiedzmy dobitniej: protestantyzm jest odrodzeniem (przyznajmy, że w odpowiednim momencie, czyli w chwili osłabienia Rzymu) cywilizacji germańskiej, która do tej pory tkwiła pod cienką warstewką cywilizacji łacińskiej; odrodzeniem o tyle groźnym, że wyciśnie ono decydujące piętno na historii Niemiec.Myślę o stosunku człowieka do społeczeństwa i państwa oraz religii do państwa. Protestantyzm podporządkował religię państwu, stała się ona jedną z dziedzin życia państwowego, a jego duchowni zwykłymi urzędnikami.
Jeżeli dodamy do tego rozwój w XIX wieku w Niemczech pogańskiej idei Boga-Państwa (państwo to Bóg!), to własnie to nowe bóstwo będzie wymagać od swych podwładnych czci i służby nieomal religijnej. Tym bardziej gdy na horyzoncie pojawi się wyrosły z protestantyzmu hitleryzmto swoiste połączenie nienawiści do Rzymu, nabożnego stosunku do germańskich przedchrześcijańskich obrzędów, poszanowania dla Marcina Lutra i koncepcji rasowych zrodzonych w szalonych von głowach róznych Listów, Lanzów von Liebenfelsów, Weiningerów, Chamberlainów, Gobineau – całej tej menażerii złożonej z dumnych Aryjczyków, przeżywających kryzys tożsamości Żydów, Francuzów, Anglików i niespełna rozumu bab w rodzaju madame Bławatskiej1.
 
Niemcy są cywilizacyjnie obcym ciałem w Europie pozostającym w konflikcie z cywilizacją łacińską.
 
Ich germańska cywilizacja odrodzona w XVI wieku poprzez zerwanie z Kościołem i zaprowadzenie fałszywego chrześcijaństwa – protestantyzmu, cywilizacja pełna nieuzasadnionej żadnymi wartościowymi względami pychy i arogancji, o mocnych pokładach pogańskich, doprowadziła ich do hitlerowskiej aberracji.
 
Hitleryzm nie był więcniemieckim wypadkiem przy pracy. Był konsekwencją kilkusetletniej, świadomej akcji przeciwstawiania się chrześcijańskiej cywilizacji łacińskiej.

dr Dariusz Ratajczak

Tym, którym się to wydaje przesadą polecam niniejsze filmy pod rozwagę;
Nazistowskie Ewangelie [LEKTOR PL]
Naziści – spisek okultystów
 
Puentą niech będą słowa D. Ratajczaka :
„(…)Czas podjąć walkę o prawdziwą, wielką duchem Polskę. Inne państwo w tej części Europy, zważywszy na potencję sąsiadów ze Wschodu i Zachodu, istnieć nie może. Albo Polska będzie wielka, albo przestanie istnieć. Nie stać nas nawet na średniość(…)”.
            
 
Warto przypomnieć jeden z wielu tekstów, jak i samą osobę o  nietuzinkowym umyśle śp. historyka i publicysty zaszczutego przez media  (GW) w imię politycznej poprawności.
W 1999 roku wydał  książeczkę w której, w jednym z podrozdziałów przedstawił tezy rewizjonistów holokaustu bez swojego komentarza i oceny. Sam  wiele razy tłumaczył zresztą, że z poglądami tego środowiska się nie zgadza.
 W ciągu kilkunastu godzin został  zawieszony w prawach nauczyciela akademickiego, a potem, wyrzucono go z uczelni. Miał sprawę sądową, którą po 2 latach warunkowo umorzono ze względu na niską szkodliwość społeczną.
Dostał „wilczy bilet” i aż do śmierci nie znalazł pracy w swoim zawodzie. Znaleziono go martwego w aucie na parkingu.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym !. Amen.
P.S.  Feliks Koneczny spoczywa w grobowcu rodzinnym na Salwatorze w Krakowie.

 

 

 

 

Kodeks Honoru Średniowiecznego Rycerza
1.         Będziesz wierzył we wszystko, czego uczy Kościół i będziesz
przestrzegał wszystkich jego przykazań
2.         Będziesz bronił Kościoła.
3.         Będziesz szanował słabych i staniesz się ich obrońcą.
4.         Będziesz kochał kraj, w którym się urodziłeś.
5.         Nie cofniesz się przed wrogiem.
6.         Będziesz nieustannie prowadził wojnę przeciwko niewiernym.
7.         Będziesz wiernie przestrzegał swych obowiązków feudalnych, zawsze,
gdy nie będą sprzeczne z prawem Bożym.
8.         Nie będziesz nigdy kłamał, a zawsze dotrzymasz danego słowa.
9.         Będziesz dla wszystkich hojny.
10.       Będziesz zawsze i wszędzie mistrzem prawości i dobra przeciwko
niesprawiedliwości i złu.

 
Prof. Marek Barański - Władysław Łokietek i zjednoczenie Polski – prof. A. Nowak
FILARY POLSKOŚCI: Święta Królowa Jadwiga i Jan Kochanowski
Św. Jadwiga Król Polski
Krzyżacy-Zakon Szpitala Najświetszej Marii Panny
 
Krzyżacy.(2011)
Bitwa pod Płowcami - pierwsza victoria nad Zakonem Krzyżackim
Bitwa pod Grunwaldem - dr Krzysztof Kowalewski
Polski punkt widzenia (1/2) - 15.07.2010 - Bitwa pod Grunwaldem - prof. Józef Szaniawski
Polski punkt widzenia (2/2) - 15.07.2010 - Bitwa pod Grunwaldem - prof. Józef Szaniawski
 
 
Czarna polska i niemiecka biała legenda Krzyżaków
Zakon Krzyżacki - mity a rzeczywistość
Krzyżacy - Powstanie, potęga, upadek (cz.1/4)
Krzyżacy - Powstanie, potęga, upadek (cz.2/4)
Krzyżacy - Powstanie, potęga, upadek (cz.3/4)
Krzyżacy - Powstanie, potęga, upadek (cz.4/4)
 
Zygmunt August - król reformator - prof. Edward Opaliński
Unia Lubelska 1569. Trudna droga do sukcesu - prof. Edward Opaliński
Polska i Litwa - wspólna historia, ale czy wspólna przyszłość? [część 1]
Polska i Litwa - wspólna historia, ale czy wspólna przyszłość? [część 2]
 
Feliks Koneczny. Święci w dziejach Narodu Polskiego. Audiobook Pl. Całość, .Cz1/2
Feliks Koneczny. Święci w dziejach Narodu Polskiego. Audiobook PL. Całość Cz.2/2
Feliks Koneczny. Dzieje Śląska. Audiobook Pl. Całość.
Feliks Koneczny - Polska między Wschodem a Zachodem
 
Paweł Jasienica.Polska Piastów.Audiobook pl. Całość.Cz 1.
Paweł Jasienica.Polska Piastów.Audiobook pl. Całość.Cz 2.
 1000 lat stosunków polsko-niemieckich - Rozmowy o Polsce
Stosunki Niemcy-Polska-Rosja a zamach w Smoleńsku, wykład prof. Wojciecha Polaka
Elity społeczne państwa pierwszych Piastów
 
  
 
 
Naszą cywilizacją, cywilizacją, którą przez 800 lat budowała Rzeczpospolita i której była wzorcowym przykładem, jest cywilizacja łacińska. Polacy są przedstawicielami tej cywilizacji. A przynajmniej byli, ale lata zaborów i okupacji wytworzyły u nas mętlik cywilizacyjny - opanowały nas cywilizacje: bizantyjska z zachodu i turańska ze wschodu.
Ludzie wychowani pod wpływem zasad cywilizacji łacińskiej dokonali najwięcej odkryć w historii świata – naukowych, geograficznych, duchowych, politycznych, filozoficznych, teologicznych, metafizycznych… - co by nie było, to właśnie my, łacinnicy, odkryliśmy Amerykę, która stała się naszą bazą wypadową w drodze na Księżyc.
Cywilizacja łacińska rozwinęła się w Europie. Ale na naszym kontynencie mieliśmy wiele innych cywilizacji - przodków łacińskiej, konkurentów łacińskiej, wrogów łacińskiej, mieszających się z łacińską, ścierających się z nią, wpływających na nią, będących pod jej wpływem…
W Europie ściera się obecnie kilka cywilizacji. Zgodnie z nomenklaturą stworzoną przez Konecznego są to: łacińska, turańska, żydowska, bizantyjska, arabska, bramińska. Większość tych cywilizacji wpływa na nas poprzez emigrantów. Ale najgorsza jest bizantyjska, bo napiera na nas od tysiąca lat i opanowała duży kawał Niemiec. A teraz nas niszczy w formie zdominowanej przez Niemcy Unii Europejskiej.
Unia Europejska, ta konkretna, która nas dziś okupuje jest bizantyjska. Czyli nie jest nasza - jest inna, obca, zaborcza.
Czym się różni cywilizacja bizantyjska od łacińskiej? Koneczny to zdefiniował i wykazał różnice, a my – zapoznawszy się z tą metodologią - do dziś widzimy te różnice i powody wojny pomiędzy tymi cywilizacjami! Niestety nie wszyscy to dostrzegają i rozumieją. Dlatego wyjaśniam.
Cywilizacja łacińska to nauka grecka, prawo rzymskie i chrześcijańska moralność. To są źródła dające kształt tej cywilizacji. Ale są też inne cechy charakterystyczne: wolność, różnorodność, prawda, piękno, dobro, honor, Bóg, ojczyzna.Cywilizacja łacińska to kontynuacja cywilizacji greckiej i rzymskiej.Ważną cechą naszej cywilizacji jest to, że równolegle funkcjonuje prawo prywatne i publiczne. To oznacza, że państwo ma ograniczony zakres kompetencji, bo większość spraw regulują dobrowolne umowy, regulaminy czy statuty. W cywilizacji łacińskiej relacja między prawem a wolnością polega na tym, że wolność każdego człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się prawo drugiego. Dodatkowo obowiązkowa jest zarówno tolerancja religijna, jak i rozdzielenie władzy cywilnej i duchowej.
Siłą cywilizacji łacińskiej jest zdolność do samoorganizacji lokalnych społecznościstąd rozkwit samorządności, spółdzielczości, spółek, komitetów organizacyjnych, organizacji charytatywnych, klubów sportowych itd…. Stąd wywodzi się możliwość ograniczenia państwa do minimum.
Unia Europejska wszystkie te nasze wartości niszczy, niweluje, bo nie jest łacińska, jest bizantyjska. To znaczy: biurokratyczna, totalitarna, socjalistyczna, zamordystyczna, etatystyczna, centralistyczna. Przejawem bizantynizmu jest polityczna poprawność, która tłamsi naukę i przekaz informacji. Przejawem bizantynizmu jest państwowy centralizm, tendencje państwa do organizowania najdrobniejszych aspektów życia człowieka. Unia Europejska, i państwa będące jej prowincjami, wtrynia się w najdrobniejsze aspekty ludzkiego życia.
W cywilizacji łacińskiej etyka jest ponad prawem, a w bizantyjskiej prawo jest ponad etyką – to jest najważniejsza różnica. Pozytywizm prawniczy to cecha bizantyjska. Dlatego zamiary Hitlera mogły się powieść tylko w bizantyjskich Niemczech. Bo rozkaz zabicia Żyda jest ważniejszy niż to, że się zabija osobę niewinną – rozkaz przełożonego, rozkaz wodza, jest ponad moralnością.
Cywilizacja łacińska jest personalistyczna w odróżnieniu od turańskiej, bramińskiej czy żydowskiej, które są kolektywistyczne (gromadnościowe). Bizantyjska z kolei ma charakter pośredni. Dlatego widzieliśmy bardzo wyraźną różnicę między łacińską II RP a turańskim PRL-em, a nie zauważamy bizantynizmu obecnej III RP i UE.
Pierwsza Rzeczpospolita, czy to piastowska, czy jagiellońska, czy sarmacka była łacińska. Niestety rozebrało nas trzech zaborców, którzy należeli do trzech różnych cywilizacyj: Austria była łacińska, jak my, więc ten zabór był najłagodniejszy, dwa pozostałe zabory były dla nas destrukcyjne, bo opanowały nas bizantyjskie Prusy i turańska Rosja. Potem mieliśmy chwilę oddechu, a potem znów opanowała nas najpierw bizantyjska III Rzesza (Dokładniej w tym czasie bizantyjsko-żydowska), a potem turański ZSRR (dokładniej żydowsko-turański). Wpływy tych obcych, złych, gorszych cywilizacyj mamy do dziś – nie tylko w infrastrukturze i ustroju, ale i w nas, w naszym myśleniu.
Obecna bizantyjska Unia jest zła. Ale można sobie wyobrazić Unię dobrą, czyli łacińską – takie utopijne marzenia streściłem tu: Dobra Unia Europejska. Ale póki co najważniejsze jest zniszczyć ten bizantyjski wrzód, który nam realnie wyrósł na dupie, czyli Unię Europejską.

 

    
Granicę pomiędzy wolnością a przymusem określić nietrudno: Wolność każdego kończy się tam, gdzie zaczyna sięwolność sąsiada.
 
Przykładem rozdwojenia cywilizacyjnego jest stała historia Niemiec. Tam bizantyńska cywilizacja zmagała się z łacińską od czasu Ottonów. Spory cesarstwaz papiestwem były w istocie rzeczy walkami dwóch cywilizacji. Łacińska wzięłagórę w okresie tzw. „bezkrólewia niemieckiego" i aż do drugiej połowy XIV w zmagała się, wychodząc przynajmniej obronną ręką. Przeważyły atoli szalę na rzecz bizantynizmu trzy czynniki historyczne: Zakon Krzyżacki, protestantyzmniemiecki (różny wielce od skandynawskiego i anglosaskiego) i wreszcie pruskaideologia państwowa. Kultura bizantyńsko-niemiecka ostatecznie zwyciężyła, do­konując sprusaczenia całych Niemiec.
 
Niegdyś Cassiodorus, jeden z Ojców naszej cywili-oświadczył, jako nie wolno przy nawracaniu używać przymusu i Stolica Apostolska również wielokrotnie to głosiła. Lecz później wyszła od Krzyżaków fatalnateoria, jako godzi się a nawet trzeba nawracać mieczem, gdy inaczej nie można:dla najwyższego dobra, dla nawrócenia i zbawienia dusz, nie trzeba się wahaći użyciem przemocy. Cel uświęca środki! Gdy tak promulgowano tę zasadę,otwarły się ciężkie wrota dla wszelkiej zbrodniczości względem nie współwyznawców, zaczęło się zawieszenie etyki względem pogan, moralność dwojaka i złoteczasy dla zbrodniarzy, umiejących pokrywać przestępstwa świętoszkostwem. Czy nie w tej sprawie zawiązek kwestii: siła przed prawem?  Prof. Feliks Koneczny
 
Kontynentowi europejskiemu zagroził stan acywilizacyjny.Mechaniczna mieszanka prowadzi do obojętności w zasadniczych zagadnie­niach cywilizacyjnych. Górują coraz bardziej pozory, formy pozbawione treści;treść bywa zlekceważona, nie przywiązuje się do niej wagi. Najdonioślejsze sprawy zbywa się obojętnie.Apatia moralna, brak zainteresowania sprawami publicznymi stanowią istotnyskir życia publicznego, albowiem zacierają potrzebę tego, co w całym życiu zbiorowym najpotrzebniejsze, mianowicie odpowiedzialność. Z jej zaś zanikiem zanikają zdolności twórcze w społeczeństwie. Iluzoryczność odpowiedzialności wiedzieteż do najgroźniejszego z nieszczęść publicznych: do bezkarności zła.Ten chwast wybujał na kontynencie europejskim tak dalece, iż choćby tylkodlatego grozi Europie całkiem widoczny rozkład i to ogólny rozkład w mieszancecywilizacyjnej.
 
Prawnik musi się tedy zdecydować, do jakiej należy cywilizacji. Każda cywilizacja stanowi osobny świat moralny a prawodawstwo musi należeć do któregośz nich i nie może być amoralnym

 

KOMENTARZE

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

ULUBIENI AUTORZY

więcej