Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
470 postów 1988 komentarzy

W obronie cywilizacji łacińskiej przed bandytami i obłudnikami

Janusz Górzyński - Quis et deus? – KTÓŻ JAK BÓG! Discedite a me omnes pessimi haeretici, filii diaboli, et pestes animarum: vos detestor, et abominor, et cum Ecclesia Dei anathematizo. Jan kard. Bona O Cist

Zamach w Brukseli dziełem policyjnych konfidentów ?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Policyjni konfidenci przeprowadzają zamachy, a Ojciec Święty święci masonów - S. Michalkiewicz KTO KORZYSTA NA ZAMACHACH W PARYŻU I W BRUKSELI ?

 

Allah, bóg islamu to Szatan!

 

Dr Stanisław Krajski alarmuje - na wysokich stopniach w masonerii adept obowiązkowo musi przejść na Islam!

 

 

UE zwija się w trąbkę skoro najwięksi kretyni są desygnowani na najważniejsze stanowiska w tej ponadnarodowej organizacji i kompromitują Europę każdego dnia.

 
Sytuacja w Polsce i w Europie jest tragikomiczna i nie napawa nas optymizmem.
 
Zamachowcy byli od dawna znani policji w Belgii i w Europie, lecz nikt ich nie inwigilował i nie przeszkadzał w organizowaniu aktów terroru.
 
Być może policje tajne, widne i dwupłciowe mają własne scenariusze polityczne? Jednak jeszcze nie zostały odsłonięte opinii publicznej i "najlepsze" dopiero jest przed nami. Warto więc pomyśleć nad naszymi poczynaniami w kontekscie globalnych zawirować i przetasowań.
 
W Polsce gorsze od samego Islamu mogą być wszystkie skutki tzw. wojny polsko-polskiej! Czy jednak dostatecznie jako naród rozpracowaliśmy agentów, ich formacje oraz ich mocodawców i właścicieli ?
 
Czym służby na wiosnę "wybuchną" ? Tego jeszcze tego nie wiemy. Jednakże okazji na pewno będzie wiele do hukowych i wstrząsających wydarzeń rónież w Polsce !!!
 
I to, dodajmy, że bardzo pysznych okazji - dła terrorystów i służb specjalnych różnych państw i organizacji - o wymiarze nie tylko lokalnym, ale międzynarodowych, globalnych i bardzo spektakularnych z udziałem znamienitych gości, których nam w Polsce nie zabraknie (Szczyt NATO w Warszawie, Światowe Dni Młodzieży w Krakowie z udziałem papieza Franciszka, etc.)
 
 
 
 
 
Czy potrzebna jest Polsce ustawa o zwalczaniu terroryzmu ograniczająca prawa obywatelskie?
 
Służby specjalne - wg lepislacyjnych projektów PiS - będą mogły przeszukiwać "nieustannie" i nawet grzebać w ciele obywatela, szperać w miejscach intymnych, robić kipisz w miejscu zamieszkania, itd. - nawet całą dobę. 
 
Podsłuchy bez zgody sądu będą mogły za rozkazem szefa ABW być realizowane na okres 3 miesięcy. Dłużej inwigilacja będzie mogła być prowadzona za zgodą sądów.
 
Zatrzymanie człowieka można będzie bez zgody sądu stosować na okres 14 dni.
 
Karty telefoniczne będą rejestrowane na imię i nazwisko kupującego. Koniec kart anonimowych.
 
Posłowie RP nie chcą uchodźców w Polsce!!!
 
Powódem głownym jest po prostu NIEMOŻNOŚĆ ZAGWARANTOWANIA POLAKOM BEZPIECZEŃSTWA przez służby i instytycje III RP i UE !
 
 
 
 
KTO POMAGA ZABIĆ MUZUŁMANINA WINIEN BYĆ KARANY ŚMIERCIĄ!
 
 
 
Immam naucza hadisu, że Islam podczas wojny nie robi różnicy pomiędzy wojskowymi a cywilami. Allah zabrania oszczędzać kobiety i dzieci. Wojna z niewiernymi to religijny obowiązek.
 
 
Czeczen twierdzi, że "Polacy są dobrymi ludźmi a więc nikt ich zabijał nie będzie".
 
Polski islamista jednak oznajmia, że zgodnie z nauką koraniczną i regułami dżihadu; ZGINIECIE WSZYSCY NIEWIERNI!
 
 
 
Polski islamista nie ukrywa, że celem Islamu jest podbój świata i eksterminacja niewiernych.
 
Bohater filmu jest pewien, że męczennik dżihadu odchodzi z tego świata "widząc niebo i swoje hurysy oraz pachnie jak lilie", bo to zaobserwował podczas wojen na Bliskim Wschodzie.
 
Dzihad to styl życia i każdy wyznawca Islamu musi iść drogą wytyczoną przez religię.
 
Islamistów inspiruje święta wojna i nie szczędzą swojej krwi dla Allaha i roszerzenie wpływów szariatu.
 
Każdy młody islamista przechodzi przez przeszkolenie wojskowe i działa na rzecz triumfu islamskiej potęgi.
 
W armii muzułmańskiej są dowódcy ale nie ma stopni wojskowych. Wszyscy "w tej armii są jak bracia".
 
Służby polskie dotąd nie interesują się zbyt intensywnie islamistami, nawet uczestniczącymi w świętej wojnie.
 
Zdaniem islamisty, to polskie służby nie wykazują się zbyt dużym rozumem i nie wiedzą jak zwalczać terrorystów i bojowników mahometanskich, którzy penetrują nasz kraj lub odpoczywają po operacjach wojennych w Syrii.
 
Prokuratury RP już jednak prowadzą śledztwa w kwestii udziału Polaków w wojskach islamskich.
 
Arab żyje i pracuje wyłącznie dla dżihadu i dla życia wiecznego, bo widzi w tym największy sens życia.
 
Państwo Islamskie dąży do tego aby szariat był pierwszym prawem na świecie i aby rządy Allaha były absolutne.
 
Wrogów Islamu należy wytępić!!!
 
Nie ma niewinnych niewiernych!!!
 
Kuffar czyli niewierni nie są moralni!!!
 
Celem muzułmanów jest zdobyć Rzym i zająć bazylikę św. Piora i urządzić w niej świątynię Allaha!
 
Na Placu św. Piotra ludzie będą konwertować na Islam.
 
Cała ziemia należy do muzułmanów!
       
Wszyscy islamiści zostali wezwani do świętej wojny i w niej uczestniczą, bo są stworzeni dla dżihadu.
       
Nikt nie może mieć innego boga niż Allaha!
 
 
 
 
Koran występuje przeciwko Chrystusowi i kult Trójcy Św. traktuje jako bałwochwalczy i poligamiczny.
 
Koran to rzekome objawienie ducha, kecz na pewno ducha nieczystego i antychrześcijańskiego !
 
Dla chrześcijanskich badaczy Koranu nie ma wątpliwości, że jego autorem jest Szatan.
 
Koran zapowiada Armagedon i panowanie Antychrysta!      
 
 
 
Opętani islamem wyznawcy proroka nie są w stanie pojąć tajemnicy Trócy Przenajświętszej.
 
Umysł nieoświecony przez Ducha Św. jest umysłem diabelskim (ks. prof. T. Guz)
 
Św. Tomasz krótko i dosadnie o Mahomecie. 
Św. Tomasz krótko i dosadnie o Mahomecie. PRZECZYTAJ
"Mahomet uwiódł narody obiecując rozkosze cielesne, których pragnienie inspiruje pożądliwość ciała człowieka. 

Głosząc uwolnienie więzów rozkoszy, dał też przykazania zgodne ze swoimi obietnicami, którym to człowiek kierowany własną zmysłowością podporządkuje się bez oporu. 
Były to nakazy łatwe do przyswojenia, skierowane do ludzi o umysłach nawet niezbyt otwartych. 
Jednocześnie do swojego nauczania wprowadził wiele nieprawdy, bajek i doktryn najbardziej zakłamanych. 
Nie przedstawił przy tym żadnych dowodów nadprzyrodzonych, a tylko takie mogłyby służyć jako świadectwa na korzyść boskiej inspiracji jego nauki. Wprost przeciwnie - utrzymywał, że był posłany mocą sił zbrojnych - dowody które niezbicie sytuują go wśród rozbójników i tyranów. 

Zresztą, ci, którzy wierzyli w niego od samego początku nie mieli nic wspólnego ani z boskim ani też z ludzkim nauczaniem. 
Byli to ludzie dzicy, mieszkańcy pustyni, którym wiedza o Bogu była absolutnie obca. 
Ogromna ich liczba wspomagała go zbrojnie w podbojach innych ludów którym siłą narzucał swoje prawo. 

Żadna z boskich przepowiedni nie świadczy na jego korzyść: wręcz odwrotnie, deformuje on nauczanie Starego i Nowego Testamentu przez cytaty pochodzenia zgoła legendarnego. 
Równocześnie używając przeróżnych zabiegów uniemożliwia swoim adeptom ich czytanie, gdyż mogłoby wzbudzić ich podejrzenia i przekonać o fałszerstwie".
Mahomet był mordercą, rabusiem i pedofilem!
W Koranie jest rodział łupy wojenne ale nie ma rozdziału pokój.
Ani jedna sunna nie naucza o Islamie jako religii pokoju!
Islam działając w oparciu o fałszwą ideologię i szatańską religię rządzi za pomoca wypaczonego prawa przyjmującego postać szariatu i fanatyzmu. Islam doprowadził do powstania wspólnot kryminalnych wrogich Chrystusowi. Jezus przestrzegał przed fałszywymi prorokami a więc także przed prorokiem Mahometem.
Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami2, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. 10 Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości. 
11 Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. 12 Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; 13  dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. 14 Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, 15 podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. 16 Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz3.17 Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je [potem] znów odzyskać.18 Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca». - 19 I znów nastąpiło rozdwojenie między Żydami z powodu tych słów. 20 Wielu spośród nich mówiło: «On jest opętany przez złego ducha i odchodzi od zmysłów. Czemu Go słuchacie?» 21 Inni mówili: «To nie są słowa opętanego. Czyż zły duch może otworzyć oczy niewidomym?»  (Ewangelia św. Jana rodz. 10 wersy od 7 do 21)
 
     
Ojciec Andrzej Klimuszko przepowiedział atak Islamistów na Rzym i Europę.
 
 
KTO KORZYSTA NA TERRORYZMIE ISLAMSKIM ?
 
1) USA, Rosja oraz inne państwa i organizacje walczące o pozycje hegemona na świecie,
 
 
 
2) Na pewno masoneria, która od wieków uruchomiła mechanizmy rewolucji permanentnej i realizuje swoje cele zapisane w strategii ordo in chao - wprowadzenie nowego ładu przez totaolny chaos - prowadzące do rządów Szatana na ziemi.
 
 
 
3) Wrogowie panstw narodowych, w szczególności antychrześcijanie i ateiści, lewaccy utopisci, wyznawcy ideologii multikulturalizmu i dyfuzjonizmu cywilizacyjnego. Loże masońskie w Europie oficjalnie poparły hidżrę - najazd Islamu - muzułmanów na Stary Kontynent. Nie ma bowiem zdaniem strategów konfliktów 
lepszej metody na odchrześcijaqnnienie Europy i na nieustanną i wyczerpującą wojnę niż
doprowadzić do stanu bezpośredniej konfrontacji wyznawców różnych religii, kultur i cywilizacji
 
 
 
4) Armia Judasza, Targowica i inni zdrajcy. Patriotyczni wojskowi na zachodzie nie mają wątpliwości, że ich rządy skapitulowały przed niewidzialną władzą antypanstwową i stały się sługusami masonerii. W ich przekonaniu zaistniała sytuacja prowadzi do wojen domowych w panstwach Europy.
 
 
 
 
5) Na zaistniałej sytuacji nabardziej korzystają żydzi, albowiem są największymi wrogami Jezusa Króla
i całego Mistycznego Ciała Chrystusa, którego Głową jest Kirios. Świadczy za tą supozycją, że żydzi rozgrywaja najwiekszą intrygę w dziejach świata, również działalność Sorosa i kontrolowane przez żydów potężne organizacje międzynarodowe, agendy, ONZ.
 
 
 

6) Wszyscy, którzy zrobią biznes na budowaniu NWO i szatańskiej okupacji ludzkości przez totalirane organizacje i państwa.

Do nich zaliczyć należy;

- firmy zarabiające na zbrojeniach
- firmy korzystające z wojen i z polityki depopulacji
- banksterzy
- koncerny farmaceutyczne
- firmy ochraniarskie
- służby uzasadniające terrorem swoją konieczność funkcjonowania przy wielkich budżetach 
- sadyści czerpiący satysfakcje z torturowania i inwigilowanie ludzi
- polityczni chachmęci
-  handlarze niewolników
- koncerny medialne i propagandyści, specjaliści od wojny informacyjnych i infoterroryści
- sekty psychoanalitykow, psychologów i psychiatrów
- producenci sprzętów do inwigilacji i samoobrony
- producenci broni lekkiej i ciężkiej
- psychopaci na wszystkich szczeblach władzy 
- totaliści uzasadniający strachem realizację każdego antywonościowego i antyobywatelskiego projektu politycznego
- prawnicy wszystkich zawodów prawniczych
- korporacje zawodowe i biznesowe, które wymyślą sobie powody nowych przedsięwzięć miłych piekłu i wrogich ludzkości lecz posługujących się pozorami dobra i troski 
 
 
 
7) Jurni kibice skorzy "jebać Araba" !!!! 
 
 
 
ISIS zbrojna organizacja służąca do podboju świata na rzecz sekciarskiej pseudoreligii wymyślonej przez terrorystę Mahometa.
Organizacja ta, skupiająca fanatyków islamskich, niewątpliwie realizuje postulaty wszystkich wrogów chrześcijaństwa, którzy tępią obecność Mistycznego Ciała Chrystusa jak świat długi szeroki.
Trudno do końca zidentyfikować twórców i promotorów, właścicieli i fundatorów ISIS działających na rzecz rozszerzenia Państwa Islamskiego. Albowiem cele religijne, kulturowe, cywilizacyjne, polityczne i ekonomiczne związane z istnieniem tej formacji mogą zadowalać wielu. 
Zainteresowanymi w funkcjonowaniu IS mogą być hegemonowie USA, Izrael, Rosja, masoneria i przywódcy religijni Islamu, Także inni bliżej nieokreśleni, lecz korzystający na III wojnie światowej realizowanej w kawałkach, jak to nazywa papież Franciszek.
 
Pewnym jest, że obok fanatyzmu religijnego dżihadzistów dążących do powstania globalnej wspólnoty UMMA, głównym motywem tolerowania ISIS na świecie są szeroko pojęte interesy gospodarcze i polityczne różnych potężnych sił państwowych i koroporacyjnych, a zwłaszcza wszystkich budowniczych satanistycznego NWO.
 
 
KRÓTKA EKSPERCKA ANALIZA ZAMACHÓW W BRUKSELI
 
 
Państwo Islamskie przyznało się do zamachów a wyznawcy Islamu oficjalnie radują się z tragedii.
 
Polski oficer służb specjalnych R. Pawłowski, uwaza, że do zamachów starannie przygotowywano się od dłuższego czasu i dokładnie opracowano cele ataków.
 
Aresztowanie podajrzanych o zamachy w Paryżu było tylko katalizatorem dla planowanych akcji w Brukseli.
 
Zdaniem prof. Głogowskiego, ideologia muliti kulti się nie sprawdza i nastąpiło bankructwo lewackich utopii.
 
Dr L. Kulińska nie ma wątpliwości, że wojna cywilizacji w Europie jest faktem oczywistym i Islam, a nie Polska, jest największym problemem dla UE.
 
WOJNA W EUROPIE BĘDZIE SIĘ TOCZYŁA DO OSTATNIEJ KROPLI KRWI!
 
 
 
Szewko uwaza, ze policja w Europie jest nieudolna i sama sobie hoduje terrorystów i zamachy.
Obecnie furie Islamu przeciwko Europie powstrzymuje walka o prymat w muzułmanskim świecie pomiędzy Państwem Islamskim i Al Kaidą. Wśród zamachowców w Brukseli byli starzy i nowi emogranci, z tej ostatniej hidżry na Stary Kontynent.
Ekspert uwaza, ze nie mamy zadnych podstaw byśmy się mogli czuć bezpieczni w Polsce i w Europie.
 
Polka mieszkająca w Brukseli ujawnia, że Belgowie żyją w przerażeniu, boją się jeździć metrem, a także, a zdradzają objawy PTSD i psychozy. Ludzie żyją jak matriksie i w zakłamaniu. Sami siebie oszukują i wypierają od siebie wszelkie zagroenia terrorystyczne i zamachy. Brykselczycy żyją "bo muszą", bo nie mają koncepcji czynnego żucia. Zapomnieli, że reakcja jest oznaką życia. Czy zombie żyją ? Jeśli nawet zyją to co to jest za życie ? 
 
 
 
BELGÓW STAĆ TYLKO NA PISANIE NA ASFALCIE PACYFISTYCZNYCH HASEŁ!!!
 
 
 
KATASTROFA ZACHODU!
 
To koniec!
 

 

 

Rok 2017 jest wydarzeniem rocznicowym, bowiem jest to 500 lat od ogłoszenia judaistyczno-kabalistycznej rewolucji, szatańskiej i antykatolickiej, protestanckiej -Marcina Lutra i 300 lat od połączenia się w Anglii wszystkich organizacji szatańskich, które uważa się za początek nowoczesnej masonerii, a także jest to setna rocznica wybuchu ludobójczej, satanistycznej, złodziejskiej, terrorystycznej, rewolucji żydobolszewickiej w Rosji. 

Jest to także rocznica, setna, objawień w Fatimie. 
 
Matka Boża zapowiedziała, że gdy będzie się wydawało, iż jest to już koniec, to Jej Niepokalane Serce zatriumfuje.
 
 
 
 
   To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec....
 
 

KOMENTARZE

 • @@@!
  Obawiam się że towarzystwo europejskie ma już tak wyprane i poprawne mózgownice, że tylko cud i zdrowy rozsądek nielicznych mogą cokolwiek jeszcze uratować. Na Twitterze i Instagramie zaczęły pojawiać się fotografie Szwedek w hidżabach. W ten sposób chcą one pokazać swoją solidarność z dyskryminowanymi w Szwecji muzułmankami. http://wiadomosci.wp.pl/kat,141674,title,Szwedki-zakladaja-hidzab-w-gescie-solidarnosci-z-muzulmankami,wid,18235486,wiadomosc.html "Genialne, historyczne przemówienie premiera Węgier Wiktora Orbana, 15 marca 2016. Sądzę, że kiedyś będzie ono przytaczane jako ostrzeżenie dla Europy. Wówczas mieszkańcy Francji, Niemiec czy Szwecji będą się zastanawiać dlaczego nie posłuchali głosu rozsądku z Węgier." Historyczne przemówienie Viktora Orbana nt. imigracji (polskie napisy), powinno być emitowane CODZIENNIE wieczorem przed wydaniem głównych "Wiadomości" w TVP1: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=V0ALwYDY_74
 • @kula Lis 66 12:37:47 Biała Europa jeszcze walczy!!!!
  Spałowali białych kibiców w Brukseli, bo sprzeciwili się terrorowi islamistów

  W kilka dni po zamachach islamistów brukselska policja spałowała antyterrorystyczny marsz białych kibiców. Został on spontanicznie zorganizowany, gdy oficjalny marsz „Nie dla strachu” został odwołany… ze strachu przed terrorystami. Decyzja władz pokazała absolutną słabość polityków wobec islamskiego zagrożenia.

  Kilkuset, jak podkreślały media, ubranych na czarno mężczyzn (widocznie nienoszenie różowych ubrań to już przejaw faszyzmu) z antyimigranckimi transparentami brzmiącym „Fck ISIS – Casuals Against Terrorism” (warto podkreślić, że krytyka ISIS i terrorystów w politycznie poprawnych mediach jest antyimigrancka) pojawiło się na placu Bourse, gdzie mieszkańcy miasta solidaryzowali się z rodzinami ofiar zamachów.

  Kibice odpalili kilka rac, skandowali antyislamistyczne okrzyki. Odziały prewencji policji brutalnie rozbiły antyislamski marsz. Policjanci użyli pałek i armatek wodnych. Kilkunastu kibiców zostało aresztowanych. Akcja policji wywołała entuzjazm zgromadzonych na placu mieszkańców Brukseli.

  http://prawy.pl/28979-spalowali-bialych-kibicow-w-brukseli-bo-sprzeciwili-sie-terrorowi-islamistow/
 • Benedykt XVI O ISLAMIE
  Benedykta XVI głos rozsądku o islamie


  Obawiający się islamizacji Polacy, oskarżani o ksenofobię przez premier Kopacz (vide przemówienie w Sejmie 16.09.2015 r.), zrozumienie znaleźć mogą w słowach Benedykta XVI. Przyjrzyjmy się zatem kilku tekstom Papieża.
  12.09.2006 r. Benedykt XVI wygłosił w Ratyzbonie wykład zatytułowany „Wiara, rozum i uniwersytet. Wspomnienia i refleksje”. Wywołał nim oburzenie. Na całym świecie protestowali muzułmanie, a poprawni politycznie dziennikarze pisali komentarze pełne gniewu. Dlaczego? Otóż, w swoim wykładzie Papież zacytował wypowiedź późnośredniowiecznego bizantyjskiego cesarza Manuela II Paleologa na temat wiary i przemocy w islamie. Oto rzekomo kontrowersyjny fragment tego wykładu:
  Cesarz zwraca się do swego rozmówcy (…) stawiając mu po prostu podstawowe pytanie o relację między religią a przemocą w ogóle: »Pokaż mi – mówi – co nowego przyniósł Mahomet, a znajdziesz tam tylko rzeczy złe i nieludzkie, takie jak jego nakaz szerzenia mieczem wiary, którą głosił «. Po tych dosadnych słowach cesarz uzasadnia szczegółowo, dlaczego szerzenie wiary przemocą jest tak irracjonalne. Przemoc jest sprzeczna z naturą Boga i naturą duszy. »Bóg nie ma upodobania we krwi – mówi – a działanie inne niż zgodne z rozumem, jest sprzeczne z naturą Boga. Wiara jest owocem duszy, a nie ciała. Kto zatem chce doprowadzić kogoś do wiary, musi umieć dobrze przemawiać i poprawnie rozumować, a nie uciekać się do przemocy i gróźb«.
  Benedykt XVI tłumaczył później w rozmowie z Peterem Seewaldem (zob. „Światłość świata. Benedykt XVI w rozmowie z Peterem Seewaldem”), że ma szacunek dla islamu, a z Manuelem II zgadza się tylko w kwestii związku wiary i rozumu, nie zaś oceny Koranu. Papież zastrzegł jednocześnie, że islam musi w publicznym dialogu wyjaśnić swój stosunek do przemocy i do rozumu. Benedykt XVI zwrócił także uwagę na zagadnienie tolerancji w islamie. Co oznacza? W jakiej relacji znajdują się prawda i tolerancja? Czy tolerancja daje prawo do zmiany religii? Uznanie takiego prawa, jak dotąd, islamskim partnerom w dialogu z chrześcijanami przychodzi, w ocenie Papieża, z trudem. Według nich bowiem, kto dotarł do prawdy, nie może już zawracać.
  Świadomość posiadania prawdy – konstatował Benedykt XVI – może stać się tak ograniczająca, że staje się nietolerancją, a wówczas także współżycie z chrześcijanami staje się bardzo trudne.
  Papież wyraził nadzieję, że przemiana świadomości jest możliwa również w islamizmie, który łączy roszczenie do posiadania prawdy ze skłonnością do przemocy. Benedykt XVI ostrzegał też przed niepokojącym faktem: tam, gdzie islam panuje monokulturowo uznaje się nie tylko za przeciwwagę dla zachodniego świata, ale także, w pewnym sensie, za obrońcę religii przed ateizmem i sekularyzmem. Nawet wobec laickości niektórzy przywódcy polityczni i religijni na Bliskim Wschodzie są nieufni traktując ją jako przejaw ateizmu bądź niemoralności (zob. Ecclesia In Medio Oriente, 29).
  Warto również sięgnąć po brzmiące niezwykle aktualnie passusy dotyczące islamu z książki „Sól ziemi. Z kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Peter Seewald”. Ówczesny Kardynał przypomniał przemilczaną prawdę o tym, że islam stał na czele handlu niewolników w Afryce. Za największy problem islamu uznał brak zgody na jakąkolwiek inkulturację: „islam jest arabski, kto zostaje muzułmaninem, musi przyjąć tę formę życia”.
  Papież wyraźnie wyartykułował różnice między światem liberalnej demokracji a islamem. Otóż islam wykształcił zupełnie inną, od zachodniej, strukturę relacji między społeczeństwem, polityką i religią. Islam nie zna w ogóle rozdziału na sferę religijną i sferę polityczną. Benedykt XVI przypomniał, że idea rozdzielenia państwa i Kościoła pojawiła się dopiero dzięki chrześcijaństwu. Wcześniej mieliśmy do czynienia z tożsamością ustroju politycznego i religii. Tymczasem islam swym zasięgiem ogarnia wszystkie sfery życia. Koran to prawo religijne, które reguluje uniwersum życia politycznego i gospodarczego, zabiegając o to, by także cały porządek społeczny był porządkiem islamskim. Szariat wyznacza od początku do końca kształt społeczeństwa. Co gorsza, religia islamska zakłada sztywny i sprzeczny z naszym dzisiejszym myśleniem o społeczeństwie system prawa karnego i wszelkich stosunków życiowych. Wszak islam jednoznacznie podporządkowuje kobietę mężczyźnie. Ta forma dyskryminacji godzi w godność osobistą, wpisaną przez Stwórcę w każdą istotę ludzką (zob. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju, 2007 r., 6 i 7) Uznanie równości kobiety i mężczyzny, wynikającej ze wspólnej im transcendentnej godności jest islamowi obce. Dlatego w Adhortacji apostolskiej z 12.11.2010 r. Papież sformułował jako cel dialogu między chrześcijanami a muzułmanami „umocnienie niezbywalnych praw mężczyzny i kobiety oraz ich równej godności” (Verbum Domini, 118). Islam w przeciwieństwie do chrześcijaństwa nie potrafi odnaleźć się w demokracji – „pozostaje w miejscu, które oznacza jego alienację” – konstatował w rozmowie z Seewaldem Benedykt XVI. Nie ma w tym nic dziwnego zważywszy na fakt, że demokracja jest wytworem świata chrześcijańskiego. Jej istnienie jest immanentnie związane z istnieniem wartości chrześcijańskich. „Nowożytna demokracja chrześcijańska – mówił Papież – opiera się na sakralności poręczonych przez wiarę wartości”. Bez religijnego, „sakralnego” fundamentu nie ma demokracji.
  „Musimy mieć jasność, że islam – tłumaczył Benedykt XVI – to nie jest jakieś wyznanie, które można wkomponować w przestrzeń swobód pluralistycznego społeczeństwa. Ktokolwiek tak to przedstawia – a dziś czasami się to zdarza – ten patrzy na islam przez pryzmat chrześcijańskiego modelu i nie widzi, jaki islam rzeczywiście jest sam w sobie”.
  Benedykt XVI odpowiadając na pytanie Seewalda o powody umocnienia się pozycji islamu na całym świecie sformułował następującą diagnozę. Wyznawcy islamu widząc kryzys moralny Zachodu, jego głębokie sprzeczności i wewnętrzną bezradność myślą: kraje zachodnie nie mogą już głosić swego przesłania moralnego; religia chrześcijańska spasowała – właściwie już nie istnieje; chrześcijanie nie mają już żadnej etyki, ani wiary; nasza tożsamość jest czymś lepszym, nasza religia utrzymuje swój status; mamy przesłanie moralne, którego niezłomnie się trzymamy od czasów Proroka, i powiemy światu, jak można żyć. Słowem, odkąd islam zaczął uważać się za religię bardziej żywotną od chrześcijaństwa i za religię przyszłości, u muzułmanów pojawiło się nowe poczucie dumy, która jest źródłem ich siły. Chrześcijanie będą się musieli z tą siłą islamu zmierzyć – ostrzegał Papież.
  Dialog z islamem, wskazywał Benedykt XVI, jest trudny, gdyż wobec braku jednoczącej instancji, musi się odbywać zawsze z jego konkretnymi odłamami. „Nikt nie może wypowiadać się w imieniu całego islamu – nie ma czegoś takiego jak wspólnie uregulowana przez wszystkie odłamy ortodoksja” – tłumaczył Papież. Oprócz głównego podziału na sunnitów i szyitów, islam ukazuje różnorakie warianty, wśród których jest niestety – islam ekstremistyczny, terrorystyczny.
  W książce „Wiara. Prawda. Tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata” kardynał Joseph Ratzinger ostrzegał, że również religie, którym nie można odmówić wielkości moralnej i dążenia do prawdy, mogą na niektórych odcinkach „zachorować”. Według Papieża islamowi grozi niebezpieczeństwo utraty równowagi, stwarzanie okazji do przemocy oraz zgody na to, by religia przeszła na poziom zachowań czysto zewnętrznych i rytualnych. Benedykt XVI zastanawiał się też nad przyczynami „erupcji” islamu we współczesnym świecie i udzielił odpowiedzi niejako antycypującej swój ratyzboński wykład. Czy przypadkiem nie mamy tu bowiem do czynienia z patologicznym usamodzielnieniem się uczuć? Ich hipertrofią kosztem rozumu? A przecież rozum i wiara powinny się wzajemnie umacniać, ponieważ „rozum oczyszcza i porządkuje religię, a objawienie i wiara wyzwalają cały potencjał rozumu” (zob. „Wiara i rozum odrzucają przemoc i totalitaryzm”, przemówienie podczas spotkania z przedstawicielami wspólnoty muzułmańskiej, 19.03.2009 r.). Prawdziwa religia musi zatem wyrzec się wszelkich form przemocy, zarówno ze względu na zasady wiary, jak i prawego rozumu.
  Potępiamy religijny fundamentalizm, który inspiruje terroryzm, ale na antyreligijny fanatyzm często jesteśmy obojętni. Tymczasem, chrześcijanie, o co apelował Benedykt XVI, wszelkim formom wrogości wobec religii ograniczającym ich publiczną rolę w życiu obywatelskim i politycznym, powinni się przeciwstawiać (zob. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2011 r., 8). Nie możemy pozwolić, aby w imię źle rozumianej tolerancji religia chrześcijańska była ograniczana do sfery prywatnej i wykluczana ze sfery publicznej, która rzekomo powinna stać się sferą neutralną światopoglądowo (wyrazem takiej postawy są słowa Ewy Kopacz z 23.06.2008 r. o zostawianiu własnych przekonań „w przedpokoju urzędu, który obejmujemy”). Byłby to zamach na prawo do wolności religijnej. Promowanie przez rządzących indyferentyzmu religijnego lub ateizmu praktycznego pozbawia obywateli siły moralnej i duchowej (zob. Caritas in veritate, 29), a bez niej wobec erupcji islamu będziemy bezbronni.
  Agnieszka Kanclerska
  http://wpolityce.pl/polityka/268823-benedykta-xvi-glos-rozsadku-o-islamie

  Co wiemy o Islamie ?
  http://religie.wiara.pl/gal/pokaz/577639.Co-wiemy-o-islamie/2
 • PRZYKŁAD POPRAWNOŚCI POLITYCZNEJ KS. DR WĄSA
  Niestety z powodu poprawności politycznej i z powodu bardzo trudnej i skomplikowanej sytuacji na świecie, zwłaszcza w relacjach na linii Kościół a
  inne wyznania religijne (pesudoreligijne), to wytwarza się dziwaczna narracja trącąca schizofrenią bądź jakimś redukcjonizmem przy stawianiu diagnoz.

  Przykładem takiej właśnie działalności - poprawnej politycznie w imię szukania pokoju (spokoju) z wyznawcami błędów religijnych i prawnych - jest twórczość i enuncjacje werbisty ks. dra Adama Wąsa.


  Zmierzch "multikulti"

  – Zdecydowana większość wyznawców islamu w Europie nie ma problemu, aby żyć obok chrześcijan czy Żydów. Mają natomiast problem, gdy ktoś atakuje to, co jest dla nich święte – mówi ks. dr Adam Wąs SVD, członek Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi KEP

  Z ks. dr. Adamem Wąsem SVD, członkiem Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi KEP, rozmawia Iwona Żurek


  Czy islam jest religią nawołującą do pokoju czy do przemocy? Po ataku terrorystycznym w Paryżu i wobec nasilających się prześladowań chrześcijan na Bliskim Wschodzie musimy zadać sobie to pytanie.

  To pytanie towarzyszy islamowi już od momentu, kiedy w VII w. pojawił się na religijnej mapie świata. Muzułmanie podkreślają, że „islam” i „pokój” są niemalże identyczne, gdyż w języku arabskim mają ten sam rdzeń słowotwórczy. Rzeczywistość nie jest, niestety, tak pokojowa. Patrząc na wielowiekowe dzieje i rozwój islamu, trudno w nim dojrzeć jednoznaczne oblicze pokoju. Historia pokazuje, że od samego początku kluczowym elementem islamu była
  walka.


  A sam Koran co mówi na temat używania przemocy?

  Koran jest przeciwny przemocy, ale paradoksalnie dostarcza również argumentów za jej stosowaniem. I to właśnie w Koranie i jego interpretacji – a w zasadzie jej braku – leży sedno problemu. Wielkim wyzwaniem dla muzułmanów jest krytyczne odniesienie do Koranu, który uznają za księgę objawioną i świętą. Jej boskie pochodzenie i sprzeczności występujące w tekście skutkują tym, że na koraniczne przesłanie powołują się muzułmanie reprezentujący różne interesy religijne, społeczne i polityczne.


  I dlatego wśród muzułmanów są zarówno terroryści z tzw. Państwa Islamskiego, jak i osoby otwarte na dialog z wyznawcami innych religii?

  Dokładnie tak. Występowanie sprzeczności widać bardzo wyraźnie na przykładzie postawy wobec wyznawców Chrystusa. W Koranie – nawet w ramach tego samego rozdziału – w surze piątej znajdziemy fragmenty mówiące zarówno o wrogości wobec chrześcijan (5,31), jak i o szczególnej przyjaźni z nimi (5,82). Obie postawy znajdą swe uprawomocnienie w odpowiednim fragmencie świętego tekstu. Nie dziwi więc, że do Koranu odwołują się zarówno terroryści, jak i np. muzułmanie spotykający się z chrześcijanami na modlitwie podczas Dnia Islamu. Ambiwalencję przesłania koranicznego potęguje dodatkowo brak najwyższego autorytetu religijnego w islamie, który – na wzór papieża w Kościele katolickim – reprezentowałby wszystkich wierzących i wskazywał ortodoksyjną interpretację Koranu.


  Jaki przykład postępowania dawał sam prorok Mahomet?

  Należałoby zapytać, czy mówimy o Mahomecie z czasów mekkańskich, do 622 roku, a więc o przywódcy religijnym, czy też o liderze polityczno-społecznym, którym Mahomet stał się w Medynie i którym pozostał do śmierci w 632 roku. Mahomet stanowczo przeciwstawiał się politeizmowi i wszystkiemu, co stało na drodze kształtowaniu wspólnoty muzułmańskiej i zjednoczeniu Arabów. Był dzieckiem swego czasu. Najpierw wszedł w ostry konflikt z członkami własnego rodu i plemienia, a następnie walczył z innymi plemionami arabskimi. Znany jest jego krwawy konflikt z Żydami w Medynie. Mahomet podejmował również dialog z chrześcijanami, którym zezwolił nawet na odmówienie modlitw w meczecie. W postawie Mahometa widzimy elementy koranicznej ambiwalencji.

  Zdecydowana większość wyznawców islamu w Europie nie ma problemu, aby żyć obok chrześcijan czy Żydów. Mają natomiast problem, gdy ktoś atakuje to, co jest dla nich święte
  Jaki jest stosunek muzułmanów na całym świecie do tworu, jakim jest tzw. Państwo Islamskie?

  Prawie wszyscy muzułmanie krytykują barbarzyńskie postępowanie członków tej organizacji. Wielu potępia prześladowania chrześcijan i innych grup wyznaniowych. W tym kontekście warto podkreślić dwa ważne wydarzenia. We wrześniu 2014 roku ponad 120 uczonych muzułmańskich wystosowało do przywódcy tzw. Państwa Islamskiego list otwarty, w którym wykazali Al-Baghdadiemu błędy oraz antyislamskie postępowanie. Natomiast w grudniu 2014 roku ponad 600 przedstawicieli muzułmańskiego świata nauki potępiło tzw. Państwo Islamskie w oświadczeniu wydanym podczas międzynarodowej konferencji, która odbyła się na słynnym egipskim uniwersytecie Al-Azhar w Kairze. Niestety, nie brakuje też fanatycznej mniejszości muzułmańskiej, która popiera Al-Baghdadiego, widząc w jego kalifacie odrodzenie islamu.


  Jak wytłumaczyć fenomen osób, które urodziły się w Europie Zachodniej, wzrastały w kulturze demokracji, tolerancji i laicyzmu, a teraz ochoczo odbywają szkolenia terrorystyczne, by następnie podkładać bomby w miastach, z których pochodzą?

  To dowód na to, że ani demokracja i tolerancja w wydaniu zachodnim, ani tym bardziej laicyzm nie rozwiązują aktualnych europejskich problemów. Wiadomo, że we wszystkich kulturach obecne są postawy o skłonnościach do agresji. Radykalny islam w wersji promowanej przez Al-Baghdadiego jest dla takich postaw doskonałą pożywką. Warto zauważyć, że wśród terrorystów islamskich są nie tylko potomkowie migrantów muzułmańskich, lecz także rdzenni Europejczycy, którzy przed konwersją na islam byli chrześcijanami lub ateistami.


  Jaką strategię wobec przybyszów z Bliskiego Wschodu powinna przyjąć Europa?

  Problem polega na tym, że w Europie Zachodniej nie wypracowano skutecznego sposobu postępowania wobec migrantów. Dotychczasowe próby – m.in. akulturacja, asymilacja i integracja – okazały się nieskuteczne. Nie sprawdziła się także gloryfikowana przez wielu polityka „multikulti”. Kiedy po II wojnie światowej władze ówczesnych Niemiec zaprosiły Turków (głównie muzułmanów) do odbudowy kraju, nie przygotowały dla nich żadnego programu. Gastarbeiterzy mieli zrobić swoje, zarobić i wyjechać. Okazało się, że wielu pozostało, a co więcej – sprowadzili swoje rodziny. Dynamika migracyjna we Francji, Wielkiej Brytanii czy u innych potęg kolonialnych wyglądała nieco odmiennie, ale prawda jest taka, że żaden kraj nie był przygotowany na przyjęcie wyznawców islamu. Od tego czasu w Europie wyrosły nowe pokolenia muzułmanów, a ich liczba sukcesywnie rośnie. W związku z tym konieczne jest wypracowanie islamu w wydaniu europejskim.


  Mam wrażenie, że Europa od lat stosuje wobec muzułmanów pewną strategię – rozmywania własnej tożsamości z nadzieją, że w odpowiedzi muzułmanie również wyrzekną się swojej.

  Programowe rozmywanie chrześcijańskiej tożsamości Europejczyków przypomina człowieka, który podcina gałąź, na której siedzi. Wydaje się, że strategią współczesnych, lewicowo-liberalnych środowisk europejskich jest eliminowanie z przestrzeni publicznej elementów chrześcijańskich, by ostatecznie pozbyć się w ogóle tego, co religijne. W efekcie proponowane tzw. wartości europejskie stają się tak „bezpłciowe”, że przestają być atrakcyjne nie tylko dla napływowej ludności muzułmańskiej, ale nawet dla samych Europejczyków. Poza tym powszechna staje się opinia, że muzułmanie prowadzą wojnę przeciw chrześcijaństwu. Tymczasem zdecydowana większość wyznawców islamu w Europie nie ma problemu, aby żyć obok chrześcijan czy Żydów. Mają natomiast problem, gdy ktoś atakuje to, co jest dla nich święte. Po styczniowej masakrze w redakcji paryskiego tygodnika muzułmanie deklarowali, że są przeciwko terroryzmowi i przemocy, ale równie zdecydowanie odrzucają bluźniercze wyśmiewanie się z ich religii.


  Na naszym polskim podwórku mamy przykład wielowiekowego już pokojowego współistnienia z Tatarami. Może to jest odpowiedź na pytanie, jak żyć pod wspólnym niebem?

  Tatarzy w piękny sposób wkomponowali się w polską rzeczywistość. Nie bez znaczenia jest fakt, że kiedy Tatarzy przybyli na ziemie polskie, zastali tu ludzi wierzących, mających bardzo konkretne przekonania religijne. W laicyzującej się Europie muzułmanom trudniej znaleźć wspólną płaszczyznę spotkania. Zwłaszcza gdy wielu współczesnych chrześcijan uważa religię za sprawę prywatną. Należy pamiętać, że muzułmaninowi łatwiej zrozumieć osobę, która wierzy inaczej, niż tę, która nie wierzy wcale. Bez wątpienia szansą na ułożenie stosunków z wyznawcami islamu w Europie jest stałe wychowanie do wzajemnego szacunku i dialogowa edukacja młodzieży. Nade wszystko jednak Europa potrzebuje powrotu do religijnych korzeni i chrześcijan, którzy wiedzą, kim są.

  ***
  Ks. dr Adam Wąs SVD (1963), islamolog, arabista, członek Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Konferencji Episkopatu Polski, wykładowca islamu i teologii religii na KUL, wieloletni Współprzewodniczący Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów ze strony katolickiej oraz dyrektor werbistowskiego Centrum Dialogu Kultur i Religii. W przeszłości misjonarz w Kenii. Absolwent m.in. Papieskiego Instytutu Studiów Arabistycznych i Islamologicznych w Rzymie. Zajmuje się m.in. dialogiem chrześcijańsko-muzułmańskim i fundamentalizmem islamskim.

  Źródło;
  http://idziemy.pl/spoleczenstwo/zmierzch-multikulti-/

  Opowieści o Tatarach w Polsce, którzy wyznają Islam i od wieków mieszkają w naszej Ojczyźnie to oczywiście absurd, zwłaszcza, że wyznanie polskich Tatarów nie jest traktowane przez islamistów jako zgodnych z naukami Mahometa.

  Pewnym natomiast jest to, że relacje Polski z Islamem zaczęły się od najazdów islamistów na nasz kraj w XIII wieku i tak było prze kilka następnych wieków pełnych krwawych wojen, walk i potyczek z mahometanami.

  Wojny z wyznawcami religii Proroka trwały ponad 450 lat.

  Przez ten okres czasu pozwano w jasyr ponad 1. 5 miliona Polaków, handlowano nimi, zniewalano i czyniono też sułtańskich janczarów.

  Pod zaborami polscy żołnierze walczący w armii carskiej również przelewali morze krwi w zmaganiach z Islamem, zwłaszcza tureckim.

  Eliminowanie tych faktów, to jakaś paranoja współczesnych intelektualistów próbujący zapomnieć o historii Polski i Europy.

  Dzieje Europy niewątpliwie są naznaczone walką z mahometanami przez cały okres dziejów. Hiszpańska reqonqwista, walki Franków z muzułmanskim najazdem, wielokrotna obrona Belgradu, nieustanne walki z Islamem na Węgrzech i Ukrainie, dwukrotne oblężenie Wiednia przez Turków, i inne ważne wydarzenia, nie mogą w żaden sposób
  ulec zapomnieniu.

  Dr Jan Przybył O ISLAMIE
  https://www.youtube.com/watch?v=-6bQvkhJ6Qk
 • Dzieło Semitów
  Nie tylko islam jest dziełem Semitów

  - http://pppolsku.blogspot.com/2014/04/teksty.html#ModWP

  Pwinniśmy się też zastanowić nad modlitwą, zanim opanuje ona nasze dusze.

  Plan

  - http://balder.org/coudenpo

  w którym od lat uczestniczymy,

  - http://balder.org/avisartikler/Barcelonska-Deklaracja-Partnerstwa-Europejsko-Srodziemnomorskiego.php

  nie zdając sobie w chwili obecnej inwazji nawet z tego sprawy.

  - http://pppolsku.blogspot.com/2015/09/oper.html

  W którym rządy krajów UE wykonują naznaczone im zadania, por. Merkel, ale my też.
 • NIE MILCZMY W SPRAWIE ZAMACHÓW I OFIAR
  Jak rozmawiać z islamem?

  Poglądy sekty chrześcijańskiej DIALOG DIALOG PONAD WSZYSTKO!!!

  Ks. Adam Wąs, werbista jest współprzewodniczącym ze strony katolickiej Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów w RP
  Dlaczego wielu muzułmanów nie chce dialogu z chrześcijanami i czego chrześcijanin może nauczyć się od wyznawców islamu - na te i inne pytania odpowiada w najnowszym „Gościu Niedzielnym” członek komisji episkopatu ds. dialogu z religiami ks. dr Adam Wąs (KUL).

  Oto fragmenty rozmowy, przeprowadzonej przez ks. Tomasza Jaklewicza:

  O dialogu

  Jak mówi ks. dr Wąs, trzy dominujące wśród muzułmanów stanowiska to: antydialogowe, zachowawcze oraz prodialogowe. - Wszystkie powołują się na Koran. Zwolennicy pierwszego wykorzystują fragment mówiący wyraźnie: „Nie bierzcie sobie za przyjaciół żydów i chrześcijan” (5,51). Ale już 31 wersetów dalej czytamy, że najbliżsi muzułmanom są chrześcijanie. Problem stanowi więc niejasność przesłania koranicznego - wyjaśnia specjalista.

  Ponadto dialog jest często postrzegany jako część zsekularyzowanej kultury zachodniej, promującej wartości antyislamskie. - Dialog jest dla nich zagrożeniem - przyznaje ks. Wąs,. ale dodaje, że pora część muzułmanów zajmuje stanowisko neutralne, powołując się także na Koran: „Wy macie waszą religię, a ja mam moją” (109,6).

  Czy islam karze nawrócenie muzułmanina na chrześcijaństwo śmiercią?

  W Koranie nie ma takiego nakazu. - Wynika on z tradycji i słów Mahometa o karaniu śmiercią tych, którzy porzucają islam. Odpowiedzią jest sięgnięcie do Koranu, gdzie wyraźnie jest napisane: „Nie ma przymusu w religii” (2,256) - cytuje islamolog.

  Czego chrześcijanin może się nauczyć od muzułmanów?

  – Przede wszystkim znaczenia modlitwy - uważa ks. Wąs. - Muzułmanie modlą się pięć razy w ciągu dnia. Nie wstydzą się tego także w miejscach publicznych. Cechuje ich odważne przyznawanie się do wiary i poczucie odpowiedzialności za to, co uważają za święte. Silny jest też wspólnotowy wymiar islamu kontrastujący z popularną dziś na Zachodzie indywidualizacją wiary w chrześcijaństwie - podkreśla.

  Kim są polscy muzułmanie?

  Ich liczbę szacuje się na 25 tysięcy. - Najstarszą grupę stanowią Tatarzy, których jest około 6 tysięcy. (…) Od 1 kwietnia 1936 r. stosunki państwa z islamem określa ustawa konstytucyjna, zgodnie z którą wszystkich muzułmanów w Polsce reprezentuje założony w 1925 roku Muzułmański Związek Religijny. W 2004 roku zarejestrowano jednak równorzędną organizację – Ligę Muzułmańską, co spowodowało podział wśród muzułmanów żyjących w Polsce. Z Ligą związani są głównie muzułmanie, którzy przybyli do naszego kraju w drugiej połowie XX wieku. Byli to głównie arabscy studenci - relacjonuje ekspert..

  Czy kiedyś będzie też dzień chrześcijaństwa u muzułmanów?

  – Nie ma prawdziwego dialogu bez zasady wzajemności. Odnosi się wrażenie, że dialog chrześcijańsko--muzułmański jest czasami grą jednego aktora. Ale jeśli zrezygnujemy z dialogu, to co nam pozostanie? Budowa murów i gett? Podczas X Dnia Islamu przewodniczący Ligi Muzułmańskiej w Polsce Samir Ismail zapowiedział, że w polskich meczetach będą obchodzone Dni Chrześcijaństwa. Pierwszy odbędzie się w budowanym w Warszawie Ośrodku Kultury Muzułmańskiej. Z nadzieją oczekuję spełnienia tej obietnicy – mówi ks. dr Wąs.

  http://info.wiara.pl/doc/1063733.Jak-rozmawiac-z-islamem

  Szkoda, że udzielający tego wywiadu nie słucha biskupów z Alleppo (Syria) i Mosulu (Irak), którzy w swoich komunikatach mówią wyraźnie, że dialog z Islamem nie jest po prostu możliwy, gdyż w Koranie nie ma ani jednej sury nt dialogu i pokoju.
  Zdaniem biskupów azjatyckich religia Islamu wybucha dziś z niesamowitą nienawiścią, barbarzyństwem, ludobójstwem, wojującym antychrześcijaństwem, etc.
  Ten rodzaj dialogu jest wymysłem zachodnich biskupów, którzy w ogóle nie znają specyfiki Islamu gdy mahometanie mają przewagę polityczną, demograficzną, ekonomiczną nad innymi mniejszościami religijnymi.
  W warunkach przewagi Islamu dialog nie istnieje a tylko eksterminacja i
  niewolnictwo.  Film dokumentalny: Religia Islamu (polski lektor)
  https://www.youtube.com/watch?v=YKfvDuECXfQ


  Co powinniśmy wiedzieć o islamie - Islam - religia szatana - tolerancja dla islamofaszyzmu
  https://www.youtube.com/watch?v=vlCAp6GuHnE

  Religie - ISLAM - O czym powiniśmy wiedzieć.
  https://www.youtube.com/watch?v=4_-fDR0hICA

  "Dżihad: Ludzie i Idee Al Ka'idy" - cały film dokumetalny. Lektor PL
  https://www.youtube.com/watch?v=QhWBs1Ue8Mo


  Zostalem Francuskim Dzihadysta [ Dokument - Lektor PL ]
  https://www.youtube.com/watch?v=DhJ9cyM2eX0

  (Ten franciski dżihadzista zapowiedział zamachy w Paryżu)

  Polskie ofiary w zamachach terrorystycznych
  Skomentuj 2
  Polska od początku swej państwowości przyjmowała całe pokolenia emigrantów, ich wysyp nastąpił za Kazimierza Wielkiego gdy Polska uniknęła pandemii dżumy i wzbogaciła się dzięki niskim podatkom i handlu solą. Aż po rozbiory namnożyło się Polaków o znamienitych nazwiskach Andriolli, Zanussi, Puget, Chopin, Longchamps, Middleton, Waldorff, Krucina czy Zadora.

  W XIX w. trend się odwrócił i Polacy po powstaniach narodowych zaczęli opuszczać Ojczyznę, albo wywożeni gwałtem na Sybir, albo uciekając w poszukiwaniu wolności. Malinowski budował kolej przez Andy, Strzelecki zdobywał szczyty Australii, a Szaciński został pierwszym fotografem (także nadwornym) Norwegii.

  Wiele polskiej krwi pozostaje w świecie, tej patriotycznej i tej zasymilowanej z tubylcami. Niestety nie istnieje żadna statystyka obejmująca szeroko pojętą Polonię z paszportami swych nowych ojczyzn. Nie ma jej też gdy chodzi o ofiary coraz częstszych muzułmańskich zamachów terrorystycznych na Zachodzie.

  Po wybuchach w Paryżu w oczy rzuciło mi się nazwisko 22-latka z Lotaryngii:

  + Mathias Dymarski

  zginął wraz ze swoją narzeczoną o typowo lotaryńskim nazwisku Marie Lausch.

  Po wybuchach w Brukseli dopiero teraz zaczęto publikować potwierdzone nazwiska ofiar i zaginionych. Nie sposób nie domyśleć się pochodzenia zamieszkałego w Belgii i w Nowym Jorku rodzeństwa o ponoć holenderskim pochodzeniu:

  + Alexander Pinczowski (29)

  + Sascha Pinczowski (26)

  w metrze zaginęła też pani w wieku lat 61:

  * Janina Panasewicz.

  Różne losy kierowały i kierują nas Polaków na cztery strony świata, potomkowie żołnierzy polskich na Zachodzie, dorosłe już dzieci emigracji solidarnościowej. Zmówmy modlitwę za polską diasporę, polskich misjonarzy i za polską krew, gdziekolwiek jest, a zwłaszcza za tę rozlaną przez podłych mahometan.

  +++


  A TO Z OSTATNIEJ CHWILI O OFIARACH "RELIGII POKOJU"

  Austriackie media: islamscy porywacze spełnili groźby. Ojciec Thomas Uzhunnalil został ukrzyżowany

  Islamiści którzy porwali księdza spełnili swoje groźby i ukrzyżowali Thomasa Uzhunnalila w Wielki Piątek w Jemenie. Poinformował o tym w Wigilię Paschalną w Wiedniu kardynał Schönborn – informuje portal wmeritum.pl, powołując się na salzburg.com.

  Informację podała m. in. austriacka telewizja ORFpowołująca się na słowa kardynała Christopha Schönborna, wypowiedziane podczasWigilii Paschalnej sprawowanej w katedrze w Wiedniu. Władze zgromadzenia Salezjanów, do którego należy kapłan nie potwierdziły jak do tej pory tej wiadomości.

  "A jednak ukrzyżowali Salezjanina w Jemenie. W nasze największe święto to zrobili. Ból rośnie..." - napisał na Twitterze, dziennikarz Witold Gadowski.

  W piątek, 4 marca, doszło w Jemenie do islamistycznej agresji wymierzonej w katolików. Uzbrojone komando napadło na klasztor i zamordowało cztery siostry misjonarki miłości. Porwano również kapłana, którego los długo pozostawał nieznany.

  W mediach pojawiła się informacja według której salezjanin miał być w rękach islamistów chcących go ukrzyżować w Wielki Piątek. Ludzie na całym świecie modlili się w intencji księdza, aby jego porywacze się nawrócili i zrezygnowali ze swoich zbrodniczych planów.

  Ks. Mathewa Valarkota, rzecznik salezjańskiej inspektorii Indii-Bangalore 21 marca wydał specjalne oświadczenie, w którym czytamy: „Docierają do nas pewne informacje dotyczące aktualnej sytuacji ks. Toma Uzhunnalila –porwanego 4 marca w mieście Aden, w Jemenie, przez niezidentyfikowanych uzbrojonych ludzi – które trudno zweryfikować czy potwierdzić, a które krążą w tych dniach zwłaszcza w mediach elektronicznych. Jako salezjanie nie odpowiadamy za ich treść ani prawdziwość. W związku z tym powtarzamy, że w ostatnim czasie nie dotarła do nas żadna wiarygodna informacja, która dotyczy aktualnego miejsca pobytu i sytuacji ks. Toma. Dlatego też gorąco apelujemy do wszystkich zainteresowanych, aby przestali rozsyłać podobne wiadomości, które są niepożądane, wprowadzając w błąd i rozpowszechniając fałszywe pogłoski. Prosimy o dalszą modlitwę w intencji ks. Toma, aby Pan uchronił go od wszelkiego bólu i jak najszybciej wyrwał go ze szponów sił zła”.


  Źródło: wmeritum.pl/salzburg.com/kleinezeitung.at
  luk
  http://www.pch24.pl/islamscy-porywacze-spelnili-grozby--ojciec-thomas-uzhunnalil-zostal-ukrzyzowany,42199,i.html#ixzz447V62kmT  Co najmniej 65 zabitych, ponad 300 rannych. Terrorysta-samobójca wysadził się wśród kobiet i dzieci


  W wybuchu przed publicznym parkiem w Lahore we wschodnim Pakistanie zginęło co najmniej 65 osób, a nie - jak podano początkowo - 38. Jest też 300 rannych. Premier rządu stanowego Shahbaz Sharif ogłosił trzydniową żałobę.

  Do wybuchu doszło w rejonie parkingu przed parkiem Gulshan-e-Iqbal, kilka zaledwie metrów od dziecięcych huśtawek. Park ten w niedzielny wielkanocny wieczór był pełen ludzi. Rannych, których wielu jest w stanie krytycznym, zabrano do sześciu szpitali w mieście. Większość to kobiety i ponad 50 dzieci.

  Szef lokalnej policji Haider Ashraf powiedział, że wybuch spowodował zamachowiec-samobójca, ale dochodzenie trwa nadal.

  Premier rządu stanowego Shahbaz Sharif ogłosił trzydniową żałobę i obiecał doprowadzić sprawców przed oblicze sprawiedliwości.

  Pakistan, zamieszkany przez 200 mln ludzi, głównie sunnitów, jest nękany rebeliami talibów, działalnością gangów i przemocą na tle wyznaniowym. Cierpią chrześcijanie, którzy stanowią zaledwie od 2 do 4 proc. ludności i często pomawiani są o bluźnierstwa wobec islamu, za co grozi im kara śmierci. Pendżab jest największą i najbogatszą prowincją kraju, do niedawna też najspokojniejszą. Ze stolicy Pendżabu, Lahore, pochodzi premier Pakistanu Nawaz Sharif. Jego przeciwnicy oskarżają go o tolerowanie bojowników w zamian za pokój w prowincji. Premier oczywiście zdecydowanie odrzuca te oskarżenia.


  W 2014 roku Pakistan rozpoczął ofensywę przeciwko talibom i sprzymierzonym z nimi bojownikami w Waziristanie Północnym, starając się wygnać ich z bezpiecznych górskich kryjówek, z których dżihadyści przeprowadzali ataki w Pakistanie i Afganistanie po drugiej stronie granicy.

  W zeszłym roku zginął cieszący się popularnością minister w prowincjonalnych władzach Pendżabu oraz co najmniej osiem osób w wybuchu bomby, który zniszczył jego dom.

  http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/516666,pakistan-lahore-zamach-terrorysta-samobojca-eksplozja-zamach-ofiary-zabici-ranni-zdjecia.html

  OSTRO!! Czy seria zamachów ma związek z falą imigrantów? Gadowski, Shaded, Rzymkowski...
  https://www.youtube.com/watch?v=phfKtbjax5A

  ROZGRYWKI MOCARSTW NA BLISKIM WSCHODZIE
  https://www.youtube.com/watch?v=7g28kNuZJbU
  Państwo Islamskie. Od wahhabizmu saudyjskiego do zagrożenia ISIS w Europie [2015] PL
  https://www.youtube.com/watch?v=lXsckFfspT8
  Kulturowe i polityczne skutki państwa islamskiego bez poprawności politycznej.
  https://www.youtube.com/watch?v=fpmZRnKLqjU
  Zagrożenia terrorystyczne w kontekście państwa islamskiego, terroryzm strategią ISIS.
  https://www.youtube.com/watch?v=0CKyDFy2UQQ
 • w temacie
  Przez ostatnie kilka dni przebywałem w Illinois. Dla informacji podam iż od czasu zamachów Brukselskich w miasteczkach koło Chicago gdzie jest duża liczba Muzułmanów i ludności arabskiej, policja natychmiast podjęła nadzwyczajne kroki i wzmocniła obecność i ochronę Meczetów oraz ludności arabskiej na tych terenach w obawie przez linczem ze strony innych grup etnicznych.

  Co do interesu Izraela. Proszę zwrócić uwagę iż dzisiejsza emigracyjna nawałnica ludności Muzułmańskiej a przede wszystkim arabskiej z państw położonych przy Izraelu spowodować może konflikt wewnątrz Europy.
  Jeżeli to nastąpi naturalnym będzie fakt iż cała Europa będzie potrzebować Izrael i jego militarne siły do opanowania sytuacji na tak zwanym Bliskim Wschodzie czyli Północnej części Afryki. Ponieważ poprzez "Arabską Wiosnę", emigracje oraz przyszły konflikt ziemie te staną się wyludnione z sił muzułmańskich a państwa europejskie zaangażowane będą w swoją własną wojnę, Izrael bezkarnie dostanie zielone światło dla podbicia otaczających go narodów i przyłączenia ich do ziem Izraela.
 • Autor grafoman
  Niechlujne opracowanie tematu że aż odrzuca !
 • @Stara Baba 15:09:11
  Izraela już nie ma.. no może w bliskiej przyszłości.. puste apartamenty w Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie: (o tych wiem) czekają na "polaków" z paszportem andersa i innych załapujących się przy staro nowej władzy na "repatriantów"..

  Judeopolonia dla wybranych Polin - tu staw klocka i zostań (w moim tłumaczeniu :) , na wschód od Wisły i zachodnia Ukraina to kaganat chazarski. Szczury uciekają znad Jordanu.. to są fakty.. Świątynia pewnie na zgliszczach meczetu powstanie, o co będą się naparzać przez lata..

  Pytanie, czy terytorium Lechii, czy Biełejchrobacji opanują jako swe państwo.. głupie pytanie.. cały Świat jest celem, Poznań i Wrocław to tylko na przetrwanie..
 • @Drab61 20:52:36
  Absolutna prawda!
  Austorowi chodzi wyłącznie o wytworzenie i skanalizowanie nienawiści do muzułmanów.
  Bez głębszej analizy kto za tym stoi i najbardziej na tym korzysta.
  Niewiarygodna bzdura:
  "na wysokich stopniach w masonerii adept obowiązkowo musi przejść na Islam!".
  Proszę zajrzeć do A. Pike'a "Morals and dogma".
  Żałosne!
 • @Janusz Górzyński 13:12:14
  Polecam obejrzeć i przeczytać!!! Aktorom i statystom chcecie zabrać pracę? http://www.amtvmedia.com/photos-of-drill-before-recent-terror-attack/
 • @Janusz Górzyński 13:12:14
  Korwin-Mikke: Co robić z terrorystami? Wieszać, musimy przywrócić karę śmierci. To podstawowa sprawa!!! http://wpolityce.pl/polityka/286724-korwin-mikke-co-robic-z-terrorystami-wieszac-musimy-przywrocic-kare-smierci-to-podstawowa-sprawa Ps...Pełna zgoda! Kara śmierci + katem kobieta, nie będzie wtedy raju i tych mitycznych 72 dziewic ! Poprzez utopienie w świńskiej krwi i zaszycie zwłok w świni, pochować w poświęconej ziemi ze świńskimi wnętrznościami obok zaszytej świńskiej skóry, nagrać i rozpowszechniać w necie
 • @Janusz Górzyński 13:12:14
  Fałszywa Flaga z 22. Marca! Gladio Uderza w Brukseli w Dniu Satanistycznego Święta....Jeżeli uwierzycie, że „radykalni muzułmanie” przestrzegają satanistycznych świąt i nazywają swoje grupy imionami pogańskich bóstw, to mam wam coś do sprzedania w Mezopotamii. Całość pod linkiem: http://wolna-polska.pl/wiadomosci/falszywa-flaga-z-22-marca-gladio-uderza-w-brukseli-w-dniu-satanistycznego-swieta-2016-03
 • Mówi profesor Kieżun
  http://wpolityce.pl/polityka/286741-profesor-witold-kiezun-ostrzega-europe-jestesmy-w-przededniu-straszliwej-tragedii-za-rok-za-dwa-ta-wojna-bedzie-przegrana
 • @Janusz Górzyński 13:12:14
  Myślący człowiek, nawet jeżeli zacznie się kierować stereotypem to kiedy napotyka na dezinformację i niewiedzę, stara się ją skonfrontować ze swoimi przekonaniami i próbuje szukać nowych informacji, z wielu źródeł. Bowiem umiejętność przekazywania informacji o zaistniałej sytuacji przez „ekspertów” pozostawia wiele do życzenia.

  Pisane obowiązkowo z dużej litery i reklamowane codziennie przez środki masowego przekazu - tzw. „państwo islamskie” było tworzone w dużej mierze przez byłych więźniów amerykańskich więzień w okupowanym Iraku, oprócz nich walczą w nim również najemnicy z europejskich baz wojskowych. Ponad to szeregi tzw. „islamistów” zasilają także bardzo niebezpieczni kryminaliści oraz zboczeńcy, którzy uciekli z więzień Iraku, Libii i Syrii w wyniku prowadzonych działań wojennych, które w istocie były prowadzone przez Stany Zjednoczone oraz NATO w celu zapanowania nad ważnym geopolitycznie rejonem. W czerwcu 2014 r. 700 bojówkarzy podróżujących toyotami (za które zapłacił amerykański Departament Stanu) bez większych przeszkód zdobyło Mosul, położone nad Tygrysem irackie miasto.

  Średnio rozgarnięty człowiek wie też, iż w toczącej się wojnie w Syrii, okupant Palestyny wspiera najbardziej radykalny odłam islamu, tzw. „isis” który jest pod całkowitą kontrolą Mossadu. Strategia jest cwana i prosta zarazem: powiązać islam z antysemityzmem; i wmówić światu, że okupant Palestyny jest państwem frontowym, bastionem cywilizacji judeochrześcijańskiej, broniącym Zachodu przed zalewem tzw. „dzikiego islamu”. „Dziwność” tej reakcji świadczy o tym, że jest ona w dużej mierze uwarunkowana i sterowana politycznie. Mamy do czynienia z bardzo przemyślanymi atakami, bardzo dobrze przygotowanymi, z świetnie wyposażonymi oraz przeszkolonymi przez wojskowych profesjonalistów zamachowcami, codziennie reklamowanych w mediach z dużej litery - tzw. „islamistów”

  Wojny, konflikty zbrojeniowe i zamachy są bardzo poważnym źródłem dochodów dla firm zaopatrujących służby bezpieczeństwa wewnętrznego, dla korporacji zbrojeniowych i banków. Zatem szkolenie tzw. „terrorystów” od wielu lat przynosi im ogromne zyski. Moim zdaniem, w dzisiejszych czasach prawdziwych terrorystów nie ma. Mamy dziś do czynienia tylko z tzw. „terroryzmem” dość precyzyjnie sterowanym i precyzyjnie rozniecanym. Patrząc na tych rzekomych „terrorystów”, biorąc pod uwagę krzywdy, jakich doznają niewinni muzułmanie, którym bombardowania zniszczyły cały dorobek życia, można powiedzieć, że ci dzisiejsi tzw. „terroryści” są albo agentami rządów państw, albo najemnikami. Za dzisiejszym terroryzmem stoją banki i przemysł zbrojeniowy, które finansują, szkolą, wspierają ideologicznie tzw. „islamistów”.
 • @kula Lis 66 11:24:17
  https://pbs.twimg.com/media/Cekx-24W4AE5Koo.jpg
 • @Rebeliantka 12:18:03
  Filmik o procesie islamisty w Niemczech, który zabił 56latka za to że był niewiernym, pluł i atakował policję więc wsadzili go w maskę, a sąd uznał, że jego przyznanie się że zabił bo ofiara była niewiernym świadczy o niezrównoważeniu psychicznym, islamista na sali sądowej twierdzi, że wszystkich niewiernych w Niemczech należy zabić, a sąd w to nie wierzy bo nie należał do żadnej radykalnej grupy. Koszmar i beznadziejność europejskiej elyty, braki w podstawowej wiedzy o islamie.
  https://www.youtube.com/watch?v=yYyEPASV138
  W Daily mail artykuł : Głosy nauczycieli, którzy chcą zakończyć promocję podstawowych wartości brytyjskich w szkołach włączając demokrację i prawo w przypadku, gdy ta promocja powoduje uczucie "wyższości kulturalnej" (Teachers vote to end the promotion of 'fundamental British values' in schools including democracy and law in case it promotes a feeling of 'cultural supremacy'). Bezsilność wobec głupoty...
  German Regiobahn zaczyna wypuszczać wagony "women only" Europo ratunku!!! Trzeci świat już jest w Europie!!!
 • @Rebeliantka 12:18:03
  Nie dla UE..
  https://www.youtube.com/watch?v=3sYMyz-blUE
  Petycja..
  http://www.petycjeonline.com/referendum_w_sprawie_wyjcia_polski_z_unii_europejskiej
  Podpisane!
 • @Rebeliantka 12:18:03 to tak jak u nas na Marszu Niepodległości!
  Szokujące ustalenia. To policja sprowokowała zamieszki na marszu w Brukseli. ZDJĘCIA http://niezalezna.pl/78286-szokujace-ustalenia-policja-sprowokowala-zamieszki-na-marszu-w-brukseli-zdjecia Władze w Belgii odpowiedziały policyjnym terrorem belgijskiemu społeczeństwu, jasno i szczerze, zdychajcie na lotniskach i metrze, my i tak będziemy bronić dyskryminowanych przez Belgów arabskich terrorystów.
  Zastanawiam się co na taki przebieg wypadków mówi jej mość król Belgów ?, czyżby siedział cichutko pod miedzą bojąc się odstrzału, z tego co wiem wiosna jest okresem ochronnym dla biednych wydymanych królików, być może w Belgii takiego okresu ochronnego w "zdziczałej" Belgii już niema. Co na to ŻYDOLEWACKA KOMISJA WENECKA!? Należałoby wszcząć procedurę praworządności wobec Belgii!!! Trzeba było zaprosić na świętowanie Wielkanocne, barbarzyńców z Brukseli, Berlina i Komisji Weneckiej na demonstracje upośledzonych KOD-owców. Wiec na 2 osoby, dostaliby miskę żurku, może i na wędzonej polskiej kiełbasie, za pieniądze Sorosa - jako niezdrowy produkt, mogliby ubogacić jadłospis psa, który nie należał do zakodowanych, to bardzo mądre stworzenie. Wyczuwa blusa polskiej demokracji - czego nie można dostrzec u zdrajców donosicieli, jak i ich promotorów faszystowskich w Brukseli, z Tuskiem na czele.
 • @Rebeliantka 12:18:03
  Petycja do Prezydenta RP Andrzeja Dudy w sprawie ogłoszenia referendum wyjścia Polski z UE...Powody wyjścia z Unii Europejskiej:

  UE nie rozwiązała żadnego z podstawowych problemów w Polsce, a wręcz przeciwnie - powoduje upadek i powolną śmierć naszego państwa.

  Zadłużanie naszego kraju co doprowadziło do wyprzedaży majątku narodowego, przemysłu włókienniczego, chemicznego, tekstylnego, farmaceutycznego, budowlanego, elektronicznego, kopalnianego, hutniczego, obronnego, transportowego, włókienniczego, telekomunikacyjnego, stoczniowego i o mały włos doprowadziło do sprzedaży lasów.
  Polskie rolnictwo i rybołówstwo zostało zniszczone poprzez nałożone limity, zakazy oraz nakazy. Zniszczone zostały także cukrownie.
  Potężne połacie polskiej ziemi i jezior liczone w tysięcach hektarów zostały wykupione przez obcy kapitał
  Prawie milion ludzi zostało naciągniętych na kredyty we frankach szwajcarskich
  Podatki są coraz wyższe i skutecznie tłamszą polską przedsiębiorczość nie dając szans ucieczki z wyścigu szczurów. Ludzie zarabiają tylko po to żeby spłacać długi, odbierane są im ich ziemie i domy na na spłatę lichwiarskich długów.
  UE nieustannie wydaje wiążące dla Polski tysiące kretyńskich dyrektyw niszczących resztki naszej gospodarki, a następnie wprowadza trujące nas GMO a następnie każe szczepić nasze dzieci żeby chorowały na autyzm.
  UE wprowadza do naszego kraju setki hipermarketów, które nie odprowadzają ani grosza do Skarbu Państwa, nam za to każą odprowadzać miliardy składki członkowskiej.
  Po wstąpieniu do UE Wojsko Polskie zostało zdziesiątkowane i wysłane na wojny kolonialne w Iraku i Afganistanie.
  Dzięki UE rozwijana jest gigantyczna biurokracja gwarantująca istnienie korupcji,
  Ceny i podatki rosną a zarobki maleją w stosunku do inflacji,
  Nie tworzone są zyski, a przeciwnie - marnotrawione są ciężko zarobione pieniądze,
  UE jest antychrześcijańska, promuje dewiacje i zabijanie nienarodzonych dzieci oraz eutanazję,UE jest antydemokratyczna, europosłowie nie mają rzeczywistej władzy a prawdziwi rządzący nie są wybierani w drodze wyborów,
  limity produkcji rolnej są poniżej samowystarczalności,
  UE każe nam milionami przyjmować obcych nam kulturowo i niebezpiecznych wyznawców Islamu, w tym morderców i terrorystów

  Przeznaczono nam rolę niewolników a nie partnerów, zabiera nam się naszą wolność i suwerenność.
  Nie zgadzamy się na to żeby niemieccy politycy typu Schulz, Juncker czy Marnix Norder ubliżali Polsce i Polakom oraz ingerowali w sprawy w sprawy wewnętrzne Polski tworami typu komisja wenecka!
  Nie zgadzamy sie na to żeby przedstawicielka naszego narodu Premier była poniewierana przez komisje europejskie!
  Jesteśmy suwerennym i samodzielnym narodem za którego wolność i niepodległość walczyło 35 pokoleń naszych przodków!
  Żądamy także żeby polskojęzyczna wspólnota rozbójnicza która totalnie skarży nasz kraj na forum międzynarodowym w trybie pilnym i natychmiastowym została wydalona z naszego kraju a mienie ich zostało skonfiskowane na skarb państwa.
  Chcemy też żeby Trybunał Konstytucyjny został rozwiązany w trybie pilnym gdyż jest to twór niepotrzebny, wprowadzający jedynie zamęt i blokujący realne dobre zmiany dla Polski.
  Żądamy znacjonalizowania Narodowy Bank Polski i tego żeby rząd pożyczał pieniądze w tym właśnie banku polskim a nie w bankach lichwiarskich.
  Żądamy powołania polskiego banku rozwojowego z polskim kapitałem udzielającego polskim przedsiębiorcom oraz rolnikom kredytów na 0%
  Polskie kopalnie w polskich rękach! Polski węgiel w polskich elektrowniach!
  Żądamy zaciśnienia współpracy i wymiany handlowej z państwami słowiańskimi.

  Żądamy ogłoszenia referendum w sprawie wyjścia Polski z Unii Europejskiej!

  https://www.youtube.com/watch?v=3sYMyz-blUE
 • Jeszcze parę linków
  http://wpolityce.pl/kosciol/286570-mocna-homilia-abp-jedraszewskiego-ogromny-kryzys-europy-wynika-wlasnie-z-tego-ze-europa-u-swoich-korzeni-chrzescijanska-odwrocila-sie-od-krzyza

  http://wpolityce.pl/swiat/286624-cameron-w-oredziu-wielkanocnym-musimy-bronic-naszych-chrzescijanskich-wartosci-wideo
 • @Janusz Górzyński 13:12:14
  To celowa robota
  http://naszeblogi.pl/61196-wierutny-klamca-z-papieza-franza
  http://mirakus.pl/swiat-nie-jest-taki-na-jaki-wyglada-czyli-koniec-swiata/
  http://www.solidarni2010.pl/32965-krzysztof-karono-islamistach-rzeczowo.html
 • @Janusz Górzyński 13:12:14
  W drodze do Europy, znajdź kobietę i dziecko, podobno ich trzeba "ratować", biedni "uchodźcy"!!!! https://www.youtube.com/watch?v=JCREZbUWJT4 dla mnie przerażające
 • @Rebeliantka 13:31:30
  Obce media w Polsce
  http://jagiellonski24.pl/2015/09/14/czy-musimy-repolonizowac-media-analiza-zagranicznego-kapitalu-w-polsce/
  http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1506197,Axel-Springer-calkowicie-wycofuje-sie-z-Rosji(Putin powiedział won!)
  http://niezalezna.pl/33231-pieniadze-z-fozz-na-spoldzielnie-waltera
  Media a plan Sorosa..
  http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/01/soros-chce-podbic-imigrantami-europe-i-sfinansowac-to-jej-zadluzeniem/
 • @Janusz Górzyński 13:12:14
  Zmęczonych terrorystów nie przesłuchują! Zaskakujące doniesienia "WPost": Ataki w Brukseli wynikiem błędów podczas przesłuchiwania Abdeslama!?...Zamachy w Brukseli były wynikiem „katastrofalnych błędów” podczas przesłuchiwania Salaha Abdeslama i bezpośrednim rezultatem tego, że Europa nie przewiduje, iż terroryści muszą być traktowani inaczej niż zwykli przestępcy - pisze wtorkowy „Washington Post”.
  Przez lata Bruksela była centrum europejskiego oburzenia na program przesłuchiwania terrorystów przez CIA. Teraz to Belgia musi wytłumaczyć się, dlaczego nie udało się przeprowadzić skutecznego przesłuchania groźnego terrorysty; przesłuchania, które mogło udaremnić zeszłotygodniowe ataki
  — wskazuje publicysta Marc A. Thiessen.
  Autor komentarza pisze, że gdy Abdeslam, uważany za koordynatora listopadowych zamachów w Paryżu, został schwytany, belgijskie władze precyzyjnie wdrażały odpowiednie procedury: dały mu prawnika i poinformowały, że ma prawo milczeć. Cztery dni później komórka terrorystyczna przeprowadziła ataki w Brukseli, w których zginęło 35 osób, a 340 zostało rannych.
  Zdumiewające jest - jak zauważa Thiessen - że władze w ciągu pierwszych 24 godzin po aresztowaniu wcale nie przesłuchały Abdeslama. Piątkową noc spędził on w szpitalu, lecząc nogę zranioną w ataku. Kiedy w końcu w sobotę wrócił z powrotem na policję, był przesłuchiwany przez całe… dwie godziny i potem nie był już przesłuchiwany aż dopiero po atakach (w Brukseli).
  Komentator pyta, dlaczego tak się stało i odpowiada powołując się na wysokiego rangą przedstawiciela belgijskich służb bezpieczeństwa - ponieważ Abdeslam „wydawał się zmęczony”.
  Wydawał się zmęczony? To właśnie wtedy służby powinny go przesłuchać. CIA wykorzystywało pozbawianie snu jako jedno z najbardziej skutecznych metod przesłuchań. Ale dla Belgów wyczerpanie terrorysty jest powodem, by wstrzymać przesłuchanie, a nie je nasilić
  — zauważa Thiessen.
  Jednak „najbardziej nieprawdopodobne było to, że podczas tych dwóch godzin przesłuchania śledczy nie zapytali o to, co wie na temat planowanych spisków” - dodaje publicysta.
  Według „New York Timesa” Abdeslam wynajmował samochody, wyszukiwał mieszkania i wybierał ludzi do zamachów.
  Mógł zidentyfikować innych członków swej komórki; wskazać kryjówki, które wykorzystywali i wyjaśnić, w jaki sposób się komunikowali, przekazywali pieniądze, wybierali trasy podróży i - co najważniejsze - cele, jakie obierali
  — podkreśla Thiessen.
  Tymczasem śledczy „koncentrowali się wyłącznie na atakach w Paryżu i żadne inne rozmowy nie były prowadzone aż do wtorkowych ataków” - zaznacza komentator „WP”. I przypomina, że w kryjówce Abdeslama znaleziono niewykorzystane detonatory i broń z jego odciskami palców i „najwidoczniej” nie spytano go, do czego chce je wykorzystać.
  Przesłuchanie Abdeslama jest książkowym przykładem na to, dlaczego model egzekwowania prawa dotyczący przesłuchiwania terrorystów jest katastrofą.
  Thiessen pisze, że to „po prostu skandaliczne, iż Abdeslamowi pozwolono chronić tożsamość członków komórki i ich plany ataków w Brukseli”. „Ale to tylko początek karygodnej niekompetencji” - ocenia, wskazując że „fatalnym błędem” były liczne konferencje prasowe, na których informowano o aresztowaniu Abdeslama oraz o tym, jak dobrze współpracuje.
  Belgijskie władze nigdy nie powinny publicznie przyznać, że schwytały Abdeslama
  — podkreśla komentator „WP”.
  Kiedy terroryści dowiadują się, że jeden z ich towarzyszy jest przesłuchiwany, szybko zaczynają czyścić swe skrzynki e-mailowe, likwidować telefony, rozdzielać się i zacierać ważne tropy wywiadowcze, a w tym wypadku najprawdopodobniej przyspieszono plany ataku
  — zauważa.
  Według Thiessena przypadek ten pokazuje, że potrzebne jest stworzenie jakiejś formy tajnego przetrzymywania groźnych terrorystów i zastosowania metod wywiadowczych podczas przesłuchań.
  Nie oznacza to, jak sugerował Donald Trump, że Abdeslam powinien był przejść tzw. waterboarding, czyli podtapianie. Z doświadczenia CIA wynika bowiem, że dwie trzecie zatrzymanych współpracowało bez użycia żadnych wzmocnionych technik przesłuchań. Jedynie doświadczenie zniknięcia w tajnym ośrodku zatrzymań - bez wiedzy o miejscu przebywania i bez obecności prawnika - wystarczyło, żeby zaczynali mówić
  — wskazuje publicysta „WP”.
  Władze w Europie i USA muszą się obudzić i zmienić podejście
  — podsumowuje.
  Państwo Islamskie opublikowało w weekend wideo pokazujące dwóch terrorystów, najpewniej obywateli Belgii, świętujących w Iraku ataki w Brukseli. Jeden z nich patrzy w kamerę i mówi: „To dopiero początek waszego koszmaru”. Jeśli dalej będziemy traktować terrorystów jak zwykłych przestępców, koszmar wkrótce stanie się rzeczywistością
  — przestrzega komentator „Washington Post”. Ps...A może to wcale nie przypadek że służby nie są zainteresowane drążeniem tematu? Ano zmęczył się chłopina planowanie i realizacja zamachów jest pewnie bardzo wyczerpujące...Dwie godziny przesłuchania przed belgijską policją w tym wypadku to czysta kpina. Ale za to procedury zostały zachowane i tzw. obrońcy praw człowieka też nie będą mieli się do czego przyczepić. Rządzący żydolewacy w Belgii chcą szybszego procesu islamizacji. Terror muzułmański ma zastraszyć zwykłych Belgów. Terror państwowy ma za zadanie zdławienie i zdyskredytowanie partii prawicowych. - Muzułmanin: zabiłem go bo był niewiernym https://www.youtube.com/watch?v=yYyEPASV138 relacja z procesu w Niemczech, głupota sędziów nie do uwierzenia!
 • @Rebeliantka 13:31:30
  Lewacka profesor "polskiego" czyli żydowskiego pochodzenia z uniwersytetu w Oslo , Nina Witoszek, oczernia Polaków w Aftenposten i nazywa nas rasistami:
  http://www.mojanorwegia.pl
 • @Rebeliantka 13:31:30
  https://external-arn2-1.xx.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQATzlbCFmGB-GbD&w=470&h=246&url=http%3A%2F%2Fprawicowyinternet.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2Fcenzura.jpg&cfs=1&upscale=1&sx=0&sy=141&sw=800&sh=419&ext=png2jpg Już nie napiszesz, że nie chcesz islamistów! Cenzura Internetu poszła o krok dalej! Niestety jesteśmy świadkami bardzo niebezpiecznego kroku największych firm takich jak Facebook, Google i Twitter, które podpisały porozumienie zobowiązujące do usuwania w Niemczech „mowy nienawiści” w ciągu 24 godzin. Jeśli coś takiego mogło mieć miejsce w Niemczech to nic nie stoi na przeszkodzie aby to porozumienie rozciągnąć na kolejne państwa!

  .
  We wrześniu 2015 roku Mark Zuckerberg, założyciel i szef Facebooka, obiecał kanclerz Niemiec Angeli Merkel, że jego serwis pracuje nad usuwaniem „hejterskich” i „ksenofobicznych” postów dotyczących imigrantów. Czym są „hejterskie wpisy”? Jest to np. wypowiedź o tym, że nie życzysz sobie budowy meczetów w Twoim mieście. Dzisiaj doszło do porozumienia, jest ono efektem presji wywieranej od wielu miesięcy przez Berlin. Bezmyślne przyjmowanie dziesiątek tysięcy imigrantów i cenzura w oficjalnych mediach spowodowały, że wielu Niemców protestowało przeciwko uchodźcom w mediach społecznościowych i internecie. Wkrótce ma się to skończyć. We wspólnym oświadczeniu niemiecki resort sprawiedliwości i trzy amerykańskie koncerny poinformowały, że teraz będzie łatwiej walczyć z „mową nienawiści”. Zawartość wpisów ma być analizowana przez „specjalistów” (czytaj: lewackich ekspertów od politycznej poprawności) i usuwana – w razie wątpliwości – w ciągu 24 godzin. To de facto cenzura internetu, nieróżniąca się niczym od tej w Chinach czy Iranie. Podpisane porozumienie świadczy o tym, że to Niemcy, a nie Polska, mają problem z wolnością słowa i demokracją. Teraz zastanówmy się jak bardzo przeciętny internauta jest uzależniony od tych trzech serwisów… mając praktycznie cały rynek mogą cenzurować niewygodne materiały. Kto z nas korzysta z wyszukiwarek innych niż Google? Znikomy odsetek ludzi…
  Czy takie filmy niedługo będą usuwane? https://youtu.be/FJ54wL9ls2s Darek Matecki
  http://prawicowyinternet.pl
  Czytaj więcej na: http://prawicowyinternet.pl/juz-nie-napiszesz-ze-nie-chcesz-islamistow-cenzura-internetu-poszla-o-krok-dalej/
  Ps...Nie od dziś wiadomo że ten żydolewacki śmieć, Zuckerberg, żydzisko parszywe, robi wszystko aby ułatwić życie odchyłom a utrudnić zwykłym obywatelom. Ja od dłuższego czasu się zastanawiam czy nie usunąć konta z facebooka na stałe. Ciągle dają mi bany już nie po kilka godzin a po miesiąc czasu. Bo słowa nie dadzą napisać na pedziów i islamistów a co ja na to poradzę, że ich nienawidzę? Jak są hejty wśród małolatów że ci aż sobie życie odbierają Zuckerberg nie reaguje. A patrzcie jak mu pedziów i terrorystów szkoda. Nie muszę mieć konta na fejsie. Internet jest wielki i rozległy-tam łapy lewackiego żydowskiego szmatławca nie sięgają. Kolejna zbrodnia kompatybilna z powyższą cenzurą w ramach planu zniszczenia chrześcijaństwa, jako głównej przeszkody w drodze do NWO. http://www.ewtnnews.com/catholic-news/World.php?id=13468
  Bo priorytetem Europy jest ochrona islamskich bandytów, przez marionetkę Merkel, żyda syjonistę Marka Zuckerberga, któremu obnażają się miliony naiwnych ludzi na facebooku, wszystko to w służbie Rothschildom i spółce. Będzie straszna kara za głupotę i zdradę Chrystusa. http://euroislam.pl/pomaganie-jazydkom-nie-jest-priorytetem-europy/ http://euroislam.pl/nowoczesny-islam-nie-jest-mozliwy/
  Powyższe i jemu podobne tez będą usuwać?, jeśli tak, co jest wysoce prawdopodobne, to pozostaną na żydowskim fejsie już tylko homo ludensi w charakterze „bydła”, które samo się zapędziło do żydowskiego folwarku zwierzęcego za frico, biorąc udział w Big Brotherze, który nawet nie musi przepytywać i czuwać, bo serwery wszystko zapiszą i poszufladkują wedle algorytmicznych kategorii. Nasi ojcowie, dziadkowie, pradziadkowie żyli bez internetu posługując się swoją inteligencją, logiką i zacieśnianiem kontaktów miedzy sobą i dzieląc się informacjami. Tak, że nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło. Poza tym można ustalić szyfr między sobą i nie będą w stanie rozróżnić co jest napisane. Żaden program nie jest w stanie rozróżnić znaczenia słów tylko żywa inteligencja – człowiek. Pamiętam, że jako dzieci bawiliśmy się mówiąc słowami gdzie każda sylaba była przedzielona dźwiękiem „la” Np. zdanie „nienawiści” :) – Odstrzelić Tuska byłoby nie do odszukania przez jakiś automat bo brzmiałoby – Odlastrzelacićla Tulaskala. Żadna sztuczna inteligencja nie jest w stanie konkurować z inteligentnym człowiekiem! https://youtu.be/x23-L7vI3ng Zaczyna się „demokratyczny terror”. Ludzie kompletnie nie zdają sobie sprawy w jakim żyją świecie. Te wszystkie firmy telekomunikacyjne i medialne mają jednego właściciela, który swoim okiem opatrzności patrzy na nich z góry. Ludziom wciska się karty płatnicze, telefoniki i inne akcesoria za darmo, by ich później inwigilować. Cały internet jest inwigilowany łącznie z przepływem pieniężnym. Także budowa NWO idzie pełną parą.
 • @Janusz Górzyński 13:12:14
  Ostra Dyrektywa Boniego: "Nikt nie może być określony terrorystą dopóki nie wybuchnie".  cyborg - 28 Marca, 2016 http://niepoprawni.pl/blog/cyborg/ostra-dyrektywa-boniego


  Jeszcze nie została uchwalona "OSTRA DYREKTYWA BONIEGO" - a już obowiązuje ! Obowiązuje od dawna. Jak trafnie streścił ją pewien komentator pod wpisem Boniego: "nikt nie może być określony terrorystą dopóki nie wybuchnie". W sobotę belgijski prokurator ogłosił, że "wierzy" (!), iż zabójstwo ochroniarza elektrowni jądrowej wynika z "kryminalnej natury" zabójcy, a nie z jego przynależności do organizacji terrorystycznej. Świadczyć ma o tym fakt, że morderca zastrzelił również psa ofiary.

  W 2012 roku dwóch pracowników elektrowni nuklearnej Doel porzuciło pracę i wyjechało do Syrii. Amerykanie raportują śmierć jednego z nich w walkach, drugi w 2014 roku był zamieszany w akty terroru na terenie Belgii. Dopiero teraz przyjęto do wiadomości w Belgii, że nie było to zwykłe porzucenie pracy.

  W 2014 roku, w tej samej elektrowni, osobnik którego identyfikacją zajęto się dopiero teraz, wszedł do siłowni reaktora nr. 5, używając fachowego klucza otworzył zawór spustowy oleju. Do ścieku trafiło 65 000 litrów oleju smarującego turbinę. Spowodowało to przegrzanie turbiny i awaryjne wyłączenie reaktora.

  Remont trwał pięć miesięcy. Śledczy doszli do wniosku, że akt nie miał podłoża terrorystycznego, był najprawdopodobniej spowodowany frustracją lub nieporozumieniami w pracy.

  Bracia Ibrahim i Khalid el-Bakraoui, zanim wysadzili się w powietrze na lotnisku, pojechali i zdemontowali kamerę, wcześniej umieszczoną na posesji naukowego pracownika elektrowni Doel. Podjęto ostre środki bezpieczeństwa, część pracowników ma wolne.

  Czy policja dobrze wytypowała, która część ma odpocząć by się nie frustrowała ?
 • @Janusz Górzyński 13:12:14
  Terrorysta, morderca - to Francuz na zawsze - honorowy. Hollande wycofuje się z pomysłu odbierania terrorystom obywatelstwa
  30.03.2016 http://www.rp.pl/Terroryzm/303309925-Hollande-wycofuje-sie-z-pomyslu-odbierania-terrorystom-obywatelstwa.html#ap-1

  Prezydent Francji Hollande wycofał projekt ustawy, przewidujący odbieranie francuskiego obywatelstwa osobom skazanym za terroryzm. Po środowym posiedzeniu rządu Hollande przyznał, że nie ma w tej sprawie zgody między Senatem a Zgromadzeniem Narodowym. Z propozycją odbierania obywatelstwa Hollande wystąpił po zamachach w Paryżu z 13 listopada zeszłego roku, w których zginęło 130 ludzi. Wprowadzenie takiego rozwiązania wymagałoby nowelizacji konstytucji.

  "Część opozycji jest wrogo nastawiona do rewizji konstytucji. Ubolewam nad taką postawą. Postanowiłem zakończyć tę debatę" - powiedział Hollande.

  Możliwość pozbawienia obywatelstwa miała dotyczyć - zgodnie z planem Hollande'a - tych osób, które zostały prawomocnie skazane, a mają podwójne obywatelstwo bądź ich rodzice nie mają obywatelstwa Francji.
  Inicjatywa socjalistycznego prezydenta, z której teraz się wycofał, podzieliła deputowanych i wywołała ożywioną debatę publiczną. Minister spraw wewnętrznych Bernard Cazeneuve argumentował, że procedura pozbawienia obywatelstwa to "skuteczny oręż w arsenale broni, jakim dysponujemy w walce z dżihadystami". Obrońcy praw człowieka krytykowali takie rozwiązanie jako "przejaw nadużywania władzy przez organy państwowe". Krytycy twierdzili, że Hollande proponował środek nieskuteczny, mający czysto symboliczne znaczenie. Wycofanie projektu ustawy oznacza, że poniechano również proponowanego przez Hollande'a wpisania do konstytucji artykułu o wprowadzaniu stanu wyjątkowego w razie zagrożenia terrorystycznego.
 • @Janusz Górzyński 13:12:14
  Francuska policja zaniepokojona radykalizacją funkcjonariuszy wyznania Allaha. „Nie chcą chronić synagog ani ścigać terrorystów”(70%!!!sic!)..... Francuska policja jest zaniepokojona postępującą radykalizacją funkcjonariuszy wyznania Allaha. Nie chcą chronić synagog ani ścigać terrorystów. W ciągu ostatnich trzech lat odnotowano 17 takich przypadków, z tendencją rosnącą – informuje francuski dziennik „Le Parisien”. Według gazety rząd w Paryżu jest tym zjawiskiem bardzo zaniepokojony, bowiem „ z muzułmanami w szeregach policji się nasilają”. „Le Parisien” powołuje się na wewnętrzny raport MSW, w którym odnotowano przypadki radykalizacji funkcjonariuszy, które miały miejsce w latach 2012 – 2015. Policjanci, z których część to konwertyci, modlili się na chodnikach podczas patroli, intonowali muzułmańskie śpiewy, odmawiali uczestnictwa w uroczystościach upamiętniających ofiary zamachów w Paryżu, nie chcieli także chronić synagog ani uczestniczyć w akcjach celujących w islamskich terrorystów. W jednym przypadku funkcjonariuszka wyznania Allaha nawoływała na portalach społecznościowych do dżihadu i określiła mundur policyjny jako „brudną szmatę republiki”. Następnie założyła chustę islamską na głowę, twierdząc, że „ekshibicjonizm w islamie jest zakazany”. Mimo odgórnego nakazu, nie chciała jej zdjąć. Została usunięta ze służby. Według „Le Parisien” większość zradykalizowanych policjantów to młodzi funkcjonariusze pochodzący z imigracji, którzy urodzili się we Francji, czyli trzecie pokolenie muzułmanów. Reszta to konwertyci. Mają trudności z podporządkowaniem się. Nie chcą zaakceptować, że nie mogą się na służbie modlić pięć razy dziennie, ani ubierać tak jak chcą, czyli zgodnie z zasadami islamu pisze gazeta. Podobne problemy jak policja ma francuskie wojsko. Po zamachach na „Charlie Hebdo” kilkunastu żołnierzy zdezerterowało i pojechało walczyć u boku IS w Syrii. Francuska policja obserwuje około 9 tys. osób, podejrzewanych o to, że z czasem mogą oni przyłączyć się do ruchów ekstremistycznych. Połowa z nich zmieniła religię (przeszła z chrześcijaństwa na islam).
  Le Parisien, Junge Freiheit Ps...Muslimy nie chcą się asymilować.? A to niespodzianka! A co w tym dziwnego. Jak będzie za bardzo aktywny, to odwiedzą go współbracia i zaszlachtują. Zdziwienie, że skorpion żądli. Krety, ale sama Francja na własnej skórze się przekona. Niech ich jeszcze do wojska biorą całymi tabunami ha ha. Tylko patrzeć jak islamy we francuskim wojsku, w okopach, zaczną swoim strzelać w plecy !!! A czego się spodziewają. W Niemczech ilość muzułmanów w armii jest całkiem spora podobno podobno ponad 20% ,może być ciekawie. Muzułmanin w Europie nie ma narodowości. Jego określa religia. Oni przeciw nam. Muzułmanie to znaczny i coraz większy procent ich społeczeństwa, będzie coraz gorzej. Może jeszcze Francuzi beztrosko dopuszczą islamistów do elektrowni atomowych, ładunków wybuchowych, broni atomowej...A to se żabojady narobiły, koniec Francji, państwo islamskie tuż tuż, a my budujmy mur tak jak Izraelici. A potomkowie osiedlonych w Polsce "chrześcijan" z Bliskiego Wschodu, też mogą przejść na islam, religię "pokoju". A w Polsce co drugi oficer w Policji ma pochodzenie ukraińskie...
 • Opublikowano fotografię trzech mężczyzn podejrzanych o ataki terrorystyczne w Brukseli.
  https://wirtualnapolonia.files.wordpress.com/2016/03/opublikowano-fotografic499-trzech-mc499c5bcczyzn-podejrzanych-o-ataki-terrorystyczne-w-brukselii.jpg
 • @kula Lis 66 10:34:05
  Nareszcie, ludziska zaczynają rozumieć co się naprawdę dzieje. Gdyby zarządcy chcieli, to by się nawet mysz nie prześlizgnęła i "brysie",
  reagowały by na ekscesy "nachodźców" co najmniej tak, jak na pokojowe protesty przeciwko ich przyjmowaniu. Co zaś można nazwać tzw. "mową nienawiści" określa właśnie ta trójka z listu gończego, a za nimi, a właściwie nad nimi, stoją prawdziwi dyrygenci. Prawdziwi dyrygenci to (Rodzinka Rothschildów, szefowie wielkich korporacji=przemysłowo -militarnych=Sorosy, Trumpki, Billy Gatesy. Rodziny królewskie wielkiego Windsoru itd.) A za nimi nasi umiłowani przywódcy krajów. Czyli dobrze opłacane kundle. A na dole ociemniały ludek stworzony do katorżniczej pracy. By się im żyło coraz lepiej. Czyli jesteśmy tylko paliwem do rakiety. Zgadza sie

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

ULUBIENI AUTORZY

więcej