Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
470 postów 1988 komentarzy

W obronie cywilizacji łacińskiej przed bandytami i obłudnikami

Janusz Górzyński - Quis et deus? – KTÓŻ JAK BÓG! Discedite a me omnes pessimi haeretici, filii diaboli, et pestes animarum: vos detestor, et abominor, et cum Ecclesia Dei anathematizo. Jan kard. Bona O Cist

Antychryst zatrzymany w Polsce

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

ANTYCHRYST ROZBIJE SIĘ O KATOLICKĄ POLSKĘ !!!

Antychryst zatrzymany w Polsce
 
Moje dziecko, będzie wojna straszna, która spowoduje takie zniszczenie (…). Wielkie i straszne grzechy i zbrodnie są Polski. Sprawiedliwość Boża chce ukarać ten Naród za grzechy, zwłaszcza za grzechy nieczyste, morderstwa i nienawiść. Jest jednak ratunek dla Polski, jeśli Mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności poprzez intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym państwie z rządem na czele. To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów, a całkowitym zwrotem do Boga (…). Tylko we Mnie jest ratunek dla Polski".
(…)
Jasna Góra jest stolicą Maryi. Przez Maryję przyszedł Syn Boży, by zbawić świat i tu również przez Maryję przyjdzie zbawienie dla Polski przez intronizację. Gdy się to stanie, wówczas Polska będzie przedmurzem chrześcijaństwa, silną i potężną, o którą rozbiją się wszelkie ataki nieprzyjacielskie".
(Pan Jezus do Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny ) 
 
 
Koniec świata poprzedzi przyjście Antychrysta syna zatracenia
 
 
§. 17. O końcu świata, o Antychryście, o przyjściu Eliasza i Henocha, i o nawróceniu żydów
 
P. Kiedyż nastąpi koniec świata?
 
O. Ten czas jest nam niewiadomy. To tylko wiemy, że Niebo i ziemia przeminą, ustępując miejsca nowemu Niebu i nowej ziemi, które będą mieszkaniem wiecznym błogosławionych (1).
 
P. Cóż się dziać będzie przy końcu świata?
 
O. Najznaczniejsze rzeczy na owe czasy przepowiedziane, są te:
1. Wojny, powietrza, głody prawie powszechne, częste trzęsienia ziemi, pomieszanie pory czasów i żywiołów (2).
2. Ostygłość miłości między chrześcijanami.
3. Ogłoszenie Ewangelii po wszystkiej ziemi.
4. Przyjście i prześladowanie Antychrysta.
5. Przyjście Eliasza i Henocha na ziemię.
6. Nawrócenie żydów.
 
P. Czego nas uczy Pismo św. o Antychryście?
 
O. 1. Że to będzie człowiek bardzo możny, bardzo wielki grzesznik, syn zguby, który się będzie sprzeciwiał i wynosił nad to wszystko, co zowią Bogiem albo co chwalą (3).
 
2. Że zasiądzie w Kościele Bożym, ukazując się jakoby był Bogiem (4).
 
3. Że wzbudzi przeciwko Kościołowi prześladowanie najzdradliwsze, i najstraszniejsze jakiego dotąd nie widziano; i że wielka liczba chrześcijan upadnie w tym prześladowaniu (5).
 
4. Że będzie czynił fałszywe cuda, którymi wielu dadzą się uwieść.
 
5. Ojcowie Kościoła mówią, że co było przepowiedziane w Proroku Danielu o Antiochu jako miał znieść Ofiarę ustawiczną Kościoła Jerozolimskiego, to też jest przepowiedziane o Antychryście, którego figurą był Antioch, że on zniesie Ofiarę Ciała i Krwi Pańskiej nowego prawa, wszędzie gdzie tylko jego panowanie zasięgnie (6).
 
6. Że prześladowanie Antychrysta nie będzie długie. Pismo św. daje do zrozumienia, że ma trwać tylko około trzy i pół roku(7).
 
7. Że Jezus Chrystus zatraci tego bezbożnika tchnieniem ust swoich, i zgubi go światłością obecności swojej (8).
 
8. Że przed przyjściem Antychrysta, powstanie wielki spisek przeciwko Kościołowi i wielkie odstępstwo od wiary (9).
 
Nie wiemy tego, czy ten spisek i to odstępstwo już nastąpiło. Może w tym oznaczona jest sekta mahometanów, może odszczepieństwo Greków, może odszczepieństwo lutrów, kalwinów i innych sekt nowotnych. Może też i to być, że przez to odstępstwo od wiary rozumieć się ma odszczepieństwo, i oderwanie w powszechności wszystkich kacerzów, którzy tylko mają powstać przeciwko Kościołowi aż do skończenia świata; tak że podług tego wykładu, Antychryst niemiałby się pokazać aż wtenczas, kiedy już ostatnia sekta kacerzów, albo odszczepieńców oderwie się od Kościoła (10).
 
9. Że Antychryst przyjdzie tylko na krótki czas przed skończeniem świata, i dopiero wtenczas, gdy Ewangelia zostanie ogłoszona wszystkim narodom ziemi (11). (*)
 
P. Czy to pewna jest, że Antychryst jeszcze nie przyszedł?
 
O. To słowo antychryst, ma dwojakie znaczenie; jedno powszechne, a drugie szczególne. Podług znaczenia powszechnego, nazywają się antychrystami ci wszyscy, którzy się sprzeciwiają Jezusowi Chrystusowi. I w tym to rozumieniu kacerze nazwani są w Piśmie św. antychrystami; świat nawet jest antychrystem; bo zawsze był i jest przeciwnym Jezusowi Chrystusowi. W takim znaczeniu można prawdziwie powiedzieć, że antychrystów jest wielu i że antychryst już przyszedł, co też w rzeczy samej mówi Pismo św. (12)
 
Ale biorąc imię Antychrysta w tym rozumieniu, ile znaczy owego bezbożnika, który ma wzbudzić ostatnie prześladowanie, i którego znamiona opisaliśmy dopiero wyżej, to pewna jest, że jeszcze nie przyszedł; bo jeszcze nikt się nie pokazał taki, któremu by służyły te wszystkie znamiona razem wzięte.
 
A tak na potłumienie zuchwałości kacerzów, którzy Papieża mienią być właściwie Antychrystem, trzeba im tu powiedzieć, że oni sami są prawdziwymi antychrystami, będąc autorami tak strasznej potwarzy. Łatwo im zaś tego dowiedziemy.
 
1. Nie mogą oni inaczej przypuścić tego urojenia głupiego, tylko rozumiejąc, że Kościół katolicki tak się popsuł, iż jego głowa widoma, z którą on zawsze zostawał zjednoczony, stała się dowódcą nieprzyjaciół Jezusa Chrystusa. Tak zaś myśleć, jest to wyraźnie sprzeciwiać się Jezusowi Chrystusowi, który obiecał zachować Kościół nienaruszony, zawsze z nim zostawać; że Duch prawdy nie miał go nigdy odstąpić, i że bramy piekielne nigdy przeciwko niemu nie miały przemóc. Więc mieć taką myśl jest być antychrystem; bo sprzeciwiać się wyraźnie słowom Jezusa Chrystusa, jest to być antychrystem.
 
2.Dosyć jest mieć cokolwiek zdrowego rozumu, żeby uznać jako nie można przypisać Papieżowi znamion Antychrysta, chyba w szalonym zaślepieniu.
 
3. Najbieglejsi protestanci, którzy szczerze pisali, przyznają, że twierdzenie tych, którzy Papieża mienią być Antychrystem, nie ma żadnego fundamentu (13).
 
P. Czy to jest pewna, że Prorok Eliasz i Patriarcha Henoch mają powrócić na ziemię przy końcu świata?
 
O. Jest to prawda ufundowana na Piśmie św. i na podaniu; dlatego obaj żywo wzięci są z ziemi (14).
 
P. Dlaczego Eliasz i Henoch przyjdą na ziemię?
 
O. 1. Aby się oparli Antychrystowi, i utwierdzili Żydów i narody przeciwko prześladowaniu tego bezbożnika.
2. Aby pracowali około nawrócenia żydów (15).
 
P. Cóż im uczyni Antychryst?
 
O. Każe ich zabić, a zaraz wkrótce potem zostanie pohańbiony obecnością Jezusa Chrystusa, który i zabitych od niego wskrzesi, i jego samego zatraci (16).
 
P. Czy to pewna, żeżydzi nawrócą się przy końcu świata?
 
O.Pewna. Bo to jest przepowiedziane w wyraźnych słowach tak w Starym jak w Nowym Testamencie (17).
 
Teraz żydzi na ukaranie tego, że Jezusa Chrystusa zabili, noszą, iż się tak rzec może, zasłonę na sercach swoich, aby widząc nie widzieli, a słysząc nie rozumieli spełnienia odwiecznych proroctw. Ta zasłona przy końcu świata spadnie z serc ich, i dopiero wtedy zrozumieją, iż na próżno innego Mesjasza czekali, i obrócą się do Jezusa Chrystusa, którego ukrzyżowali i będą żałować i opłakiwać grzech swój, a oświeceni nauką Henocha i Eliasza nawrócą się z serca do Pana Boga swojego (18). (a)
 
 
 
 
 
Rzeczy ostateczne - Eschatologia - Smierc - Wyrok Boga - Niebo albo Pieklo
 
 


 
 
Antychryst – jak go widzi Kościół i Jego święci
 
Współcześnie mało mówi się o piekle, śmierci i końcu świata. A także o wydarzeniach następujących przed Apokalipsą, jak choćby pojawienie się Antychrysta. To prawda, że datę końca świata zna tylko Bóg-Ojciec, a nadmierne zagłębianie się w tematykę apokaliptyczną może zaszkodzić duszy. Z drugiej strony wielu świętych podejmowało ten temat. Dlatego prezentujemy zbiór ich wypowiedzi na temat Antychrysta.
 
Jak podkreśla „Catholic Encyclopedia” Antychryst nie jest demonem ani wcielonym szatanem, lecz istotą ludzką. Katechizm zaś uczy, że „przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących. Prześladowanie (…) odsłoni tajemnicę bezbożności pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy. Największym oszustwem religijnym jest oszustwo Antychrysta, czyli oszustwo pseudo-mesjanizmu, w którym człowiek uwielbia samego siebie zamiast Boga i Jego Mesjasza, który przyszedł w ciele” (KKK 675).
 
Co ciekawe, Kościół zwraca uwagę, że Antychryst dąży do przekonania ludzi o możliwości osiągnięcia pełni zbawienia już na tym świecie. „To oszustwo Antychrysta ukazuje się w świecie za każdym razem, gdy dąży się do wypełnienia w historii nadziei mesjańskiej, która może zrealizować się wyłącznie poza historią przez sąd eschatologiczny. Kościół odrzucił to zafałszowanie Królestwa, nawet w formie złagodzonej, które pojawiło się pod nazwą millenaryzmu, przede wszystkim zaś w formie politycznej świeckiego mesjanizmu, wewnętrznie perwersyjnego”.
 
Jak pokazuje historia, twórcy świeckich ideologii obiecujących stworzenie utopii w doczesnym społeczeństwie przywłaszczają sobie rolę mesjańską i bazując na ludzkiej potrzebie odkupienia obiecują przyspieszenie tegoż. Przedstawiają siebie jako dobroczyńców i uzurpują sobie quasi-boską cześć.   
 
O fałszywych mesjaszach mówi sam Chrystus Pan (Mt 15;23-25). Św. Jan Ewangelista natomiast nazywa Antychrystem tego, kto „nie uznaje Ojca i Syna” (1 J 2; 22). Zwracając uwagę gnostykom twierdzi, że Antychrystem jest ten, kto zaprzecza Wcieleniu Chrystusa (2 J 7). Św. Jan jako jedyny autor biblijny używa explicite słowa „Antychryst”. Rozróżnia też między wieloma „antychrystami”, a pierwszym, głównym Antychrystem (1 J; 2-18).
 
Z kolei św. Paweł w II Liście do Tesaloniczan pisał o odstępstwie i związanym z tym pojawieniem się człowieka grzechu, syna zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem (por. 2 Tes 2; 3-4).
 
Wcześni Ojcowie Kościoła również poruszali kwestię Antychrysta - przypomina Joseph Pronechenna ncregister.com. Św. Hipolit twierdził, że człowiek ten będzie starał się upodobnić za wszelką cenę do Syna Bożego. Podobnie jak On przedstawi się jako król i lew, a także jako baranek. Również zostanie obrzezany i zgromadzi swoich apostołów. Różnica polegać będzie na sprawie, jakiej oni będą służyć. Św. Ireneusz wskazywał natomiast na żywione przez Antychrysta pragnienie stania się obiektem boskiej adoracji. Nawiązując do Starego Testamentu (Dn 12,7) wskazywał, że tyrańska władza Antychrysta potrwa 3,5 roku.  
 
Św. Augustyn z Hippony pisał w „Państwie Bożym” o kłamstwach Antychrysta. W podobnym duchu wypowiadał się św. Jan Damasceński. Zwrócił on uwagę, że na początkowym etapie swojej działalności Antychryst udawać będzie świętego, jednak zrzuci tę maskę po objęciu pełni kontroli. Wówczas to zacznie prześladować chrześcijan, a jego pojawieniu towarzyszyć będą fałszywe znaki i cuda.
 
O Antychryście pisała także św. Hildegarda z Bingen (XI-XII wiek). Podkreślała, że dokona on diabolicznego przekształcenia religii tak, by sprzyjała ona ludzkiej wygodzie. Zwolni ich z konieczności przestrzegania przykazań, pokuty i postów. Zezwoli na dogadzanie instynktom, zerwie więzy rodzinne i ogłosi „wolną miłość”. Sprzymierzy się z możnymi tego świata, zaprzeczy Bóstwu Chrystusa.Potępi pokorę i sam pyszny chwalić będzie pychę. Posługiwać się będzie także magicznymi sztuczkami.
 
Św. Tomasz zwracał uwagę na fałszywe cuda i znaki Antychrysta, czynione za pomocą naturalnych, a nie nadprzyrodzonych środków. Podkreślał, że Antychryst będzie istotą zawierającą w sobie „pełnię nieprawości”.
 
W XIV wieku św. Brygida Szwedzka pisała o czasach Antychrysta, jako erze umiłowania herezji przez chrześcijan.Z kolei w XIX stuleciu bł. Anna Katarzyna Emmerich pisała o powstaniu „fałszywej religii” w czasach bliskich nadejściu Antychrysta. Wbrew współczesnym piewcom postępu twierdziła, że w miarę zbliżania jego nadejścia i końca świata coraz więcej osób ulegnie moralnemu zepsuciu.
 
Natomiast święty papież Pius X, znany z walki z modernizmem, a jednocześnie umiarkowanych reform Kościoła podkreślał, że człowiek stawia się na miejscu Boga, co stanowi „znak Antychrysta”. Strach pomyśleć, co by powiedział w dzisiejszych czasach, gdy do kultu praw człowieka dołączyło lekceważenie natury ludzkiej widoczne choćby w tak zwanym genderyzmie.  
 
Problem Antychrysta poruszył także, jak zauważa Catholic Encyclopedia, bł. Henry kardynał Newman. Polemizował on z twierdzeniami niektórych protestantów, jakoby to... Kościół katolicki lub papież byli Antychrystami. Zauważył między innymi, że zwolennicy tej tezy kierują się żądzą obalenia twierdzeń o Boskim pochodzeniu Kościoła katolickiego, a w tym celu manipulują wypowiedziami chrześcijańskich autorytetów. Zauważał, że gdyby papież był Antychrystem, to jego wierni słudzy nie mogliby stać się tak doskonałymi moralnie ludźmi, jak choćby święci Karol Boromeusz, Bernard czy Franciszek Salezy.
 
Kardynał wskazywał, że nawet jeśli istnieją pewne zewnętrzne podobieństwa między papieżem, a Antychrystem, to wynikają one z tego, że papież jest zastępcą i obrazem Chrystusa. Antychryst dąży zaś do upodobnienia się na ile to możliwe do Zbawiciela, aby łatwiej zwieść ludzi. Błogosławiony hierarcha podkreślał także, że oskarżenia jakoby to biskup Rzymu był Antychrystem stanowią paradoksalnie dowód na to, że Kościół katolicki pochodzi od Chrystusa. Wszak Pan Jezus – wiązany przez współczesnych Mu wrogów z Belzebubem – zapowiedział, że Jego słudzy również staną się ofiarą prześladowań. Czyż nie dowodzi tego także współczesne oskarżanie Kościół o nietolerancję, dogmatyzm, uniemożliwianie postępu ludzkości et cetera?
 
 
Źródła: ncregister.com / Catholic Encyclopedia (newadvent.org) / Biblia Tysiąclecia / Katechizm Kościoła Katolickiego  
 
 
 
Egzorcysta ks. Jan Pęzioł ANTYCHRYST JEST WŚRÓD NAS
Matka Boża w Akita do siostry Agnes Sasagawa OGIEŃ SPADNIE Z NIEBA
 


 
 
Moje dziecko! Za grzechy i zbrodnie popełnione przez ludzkość na całym świecie ześle Pan Bóg straszną karę. Sprawiedliwość Boża nie może znieść dłużej tych występków. Ostoją się tylko te państwa, w których będzie Chrystus królował. Jeśli chcecie ratować świat, trzeba przeprowadzić intronizację (…) we wszystkich państwach i narodach na całym świecie. Tu i jedynie tu jest ratunek. Które państwa i narody jej nie przyjmą i nie poddadzą się pod panowanie słodkiej miłości Jezusowej, zginą bezpowrotnie z powierzchni ziemi i już nigdy nie powstaną. Zapamiętaj to sobie, dziecko moje, zginą i już nigdy nie powstaną!!! (…) Pamiętaj, dziecko, by sprawa tak bardzo ważna nie była przeoczona i nie poszła w zapomnienie. (…) Intronizacja w Polsce musi być przeprowadzona".(Pan Jezus do Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny )

Źródło;http://www.rozalia.krakow.pl/rc/-poslannictwo.htm   

 

 

 

 

 

 

KOMENTARZE

 • Super ważny tekst
  Mam nadzieję, że przeczyta go wiele osób.
 • ...
  "Wielkie i straszne grzechy i zbrodnie (!) są Polski. Sprawiedliwość Boża chce ukarać ten Naród za grzechy, zwłaszcza za grzechy nieczyste, morderstwa i nienawiść. Jest jednak ratunek dla Polski, jeśli Mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności poprzez intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym państwie z rządem na czele."

  Jakież to zbrodnie ? Naprawdę w Polsce są sami zbrodniarze?
  Ten "Bóg"to jakiś psychopata ogarnięty rządzą władzy..
  To już zwykły sędzia sądu rejonowego jest bardziej sprawiedliwy bo wsadzi do pudła morderce ale pozostałych zostawia w spokoju... Ale "bóg" ma inne podejście... i obiecuje masowa amnestie dla polskich zwyrodnialców... jeśli tylko oddamy mu wszystkie insygnia władzy...

  Moim zdaniem dobrze rozgarnięty 10-cio latek jest w stanie uchwycić rażący dysonans w naukach "Kościoła" ; BÓG JEST MIŁOŚCIĄ vs WŁADZA ALBO ŚMIERĆ GRZESZNICY !
  Nic dziwnego , że szeregi KK topnieją z każdym dniem. Trudno jest bowiem człowiekowi XXI-go wieku przyjąć za prawdę objawioną WIERZENIA Z PRZED DWÓCH TYSIĘCY LAT, STWORZONE PRZEZ KAPŁANÓW DLA KOCZOWNICZYCH PLEMION PRZEMIERZAJĄCYCH PALESTYNĘ
 • @Paulus.Aquarius 09:43:54
  Nic nie rozumiesz z teologii, ani etyki katolickiej Powiem uprzejmie: wracaj do swoich kumpli-bezbożników.
 • @Rebeliantka 09:56:11
  Nie zna Pani mnie ani mojego kodeksu etycznego...tak więc proszę nie stosować wobec mnie etykiety
  Stwierdzenie, że jestem bezbożnikiem to dość arogancki punkt widzenia zakładający, że jeśli nie należę do jakiejś sekty, to automatycznie oznacza to ,że nie wierzę w Boga..
  Sądzę ,że jeśli człowiek nie postępuje "po Bożemu" to nie oznacza to, że brak mu religii, lecz empatii, która z powodzeniem może przejawiać się bez asysty obrzędu religijnego
  Ja do etycznego postępowania nie potrzebuje religii...które często w przypadku osób tzw.wierzących wypełniają luki w moralnej niekompetencji...
  I jeszcze słówko - występuję przeciwko wszelkim formom skrępowania boskiej emanacji w człowieku a religie monoteistyczne właśnie... wiodą prym w zniewalaniu naszych dusz...
  Wiem jednak , że argumenty, które podważają biblijny autorytet są dla Pani nie do przyjęcia ze względu na emocjonalne uzależnienie od tej formy kultu, dlatego konstruktywna dyskusja między nami jest praktycznie niemożliwa.
  Pozdrawiam
 • @Paulus.Aquarius 10:22:07
  Rozumiem, że ma Pan wlasną religię, która - co do zasady - jest zależna od Pańskiej zdolności do empatii. Tą "zdolność" wykazał Pan już we wcześniejszych komentarzach, a także ostatnim, szydząc z katolicyzmu.

  Nie interesuje mnie takie "etyczne postępowanie".

  Niewątpliwie, dyskusja między nami nie jest możliwa.
 • @Rebeliantka 10:35:34
  Uargumentowana krytyka i własny punkt widzenia to nie szyderstwo...
  tak więc dewaluowanie poziomu mojej etyki ponownie nie ma w tym przypadku uzasadnienia.
  Jednocześnie zdradza Pani objaw charakteryzujący osoby niezdolne obronić swojego poglądu w obliczu krytyki poprzez próbę umniejszenia wartości rozmówcy.
  Proszę zauważyć od czego zaczął się wątek dyskusyjny pod tym postem..
  Wytknąłem przykładowy nonsens jak ten poniżej gdyż uważam ,że to niebywały przykład prymitywnej co prawda ale perfidnej manipulacji ludźmi wierzącymi...w wydaniu KK :

  "Moje dziecko, będzie wojna straszna, która spowoduje takie zniszczenie (…). Wielkie i straszne grzechy i zbrodnie są Polski. Sprawiedliwość Boża chce ukarać ten Naród za grzechy, zwłaszcza za grzechy nieczyste, morderstwa i nienawiść. Jest jednak ratunek dla Polski, jeśli Mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności poprzez intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym państwie z rządem na czele. To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów, a całkowitym zwrotem do Boga (…). Tylko we Mnie jest ratunek dla Polski".
  "Moje dziecko! Za grzechy i zbrodnie popełnione przez ludzkość na całym świecie ześle Pan Bóg straszną karę. Sprawiedliwość Boża nie może znieść dłużej tych występków. Ostoją się tylko te państwa, w których będzie Chrystus królował. Jeśli chcecie ratować świat, trzeba przeprowadzić intronizację (…) we wszystkich państwach i narodach na całym świecie. Tu i jedynie tu jest ratunek. Które państwa i narody jej nie przyjmą i nie poddadzą się pod panowanie słodkiej miłości Jezusowej, zginą bezpowrotnie z powierzchni ziemi i już nigdy nie powstaną. Zapamiętaj to sobie, dziecko moje, zginą i już nigdy nie powstaną!!! (…) Pamiętaj, dziecko, by sprawa tak bardzo ważna nie była przeoczona i nie poszła w zapomnienie. (…) Intronizacja w Polsce musi być przeprowadzona"

  TO MA BYĆ RELIGIA ??? JAK TO SIĘ MA DO BOGA- ABSOLUTU - WSZECHWIEDZĄCEJ, WSPÓŁCZUJĄCEJ JAŹNI Z BEZGRANICZNYM INTELEKTEM ????
  TO RELIGIA ŻERUJĄCA NA LUDZKIEJ UŁOMNOŚCI DUCHOWEJ ( Bo zdrowy człowiek się oczywiście takiemu szantażowi nie ugnie !!)
 • @Paulus.Aquarius 12:40:07
  Proponuję policzyć ilość epitetów w Pańskim poście.

  Żaden Bóg by tego nie zaakceptował.

  Proszę się nie łudzić.
 • @Rebeliantka 12:53:31
  GDZIE TE EPITETY ??
 • @Paulus.Aquarius 12:55:36
  Jakieś kolejne złudzenie?
 • @Paulus.Aquarius 12:40:07
  RELIGIA - słowo składające się z dwóch członów

  RE - przekształcenie, rekonstrukcja , przerobienie
  LIGA - związek , połączenie

  Wychodzi na to że religia to powtórne połączenie lub przekształcenie już istniejącej całości

  Czy nikogo nie dziwi taka wielka ilość religii na Świecie ??? Przy czym każda uznaje swoją nieomylność ...
  To chore i prędzej czy później musi to upaść..
  Po mroku zawsze przychodzi dzień...
 • @Rebeliantka 12:59:37
  Pani wypowiedzi coraz krótsze... co raz mniej w nich treści ... byle tylko odwrócić uwagę od sedna dyskusji , z dala od od polemiki , która grozi nieprzyjemnym uczuciem towarzyszącym człowiekowi , który potyka się o prawdę...
 • @Paulus.Aquarius 13:12:54
  Panie, ja naprawdę wolę zmówić różaniec, niż dyskutować z Pańskim pustosłowiem.

  Wyłączam się już z dalszej "rozmowy".
 • @Katana 14:10:41
  "A kto by mu rzekł: Bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. "

  Ojojoj...

  Sz. P. Rebeliantka chyba będzie potrzebować w zaświatach dobrego adwokata ;)
 • @ autor
  Wyglada na to, ze antychrist wystepuje obecnie w postaci Hillary Clinton.
  Nie dosc, ze powtarza wymioty zydowskich "niemieckich" filozofow:
  https://pjmedia.com/faith/2016/10/22/hillary-clintons-insidious-threat-to-traditional-christianity,

  to jeszcze dumna jest ze swojego zydowskiego pochodzenia od babci "Rosjanki" p. Rosenberg:
  www.youtube.com/watch?v=iN88hdIA-yM
 • Warto się zastanowić...
  Podobno pierwsza religia powstała, kiedy pewien frajer uwierzył cwaniakowi, który mu wmówił, że zna się z Bogiem lepiej i za kasę mu załatwi...
  Od tej pory na świecie powstało 3000 religii.
  Jedni twierdzą, że 2999 jest fałszywych, inni, że 3000.
  Czemu Watykan nie ujawnia wszystkich treści, które Jezus przekazywał?
  Może dla tego, że Watykan został stworzony przez nikolaitów?
  Tak tylko się zastanawiam. Po co im tajne archiwum?
 • @rysio 21:17:07
  Jakby Watykan posiadal tajne archiwum to bys nigdy o nim nie slyszal.Watykan posiada archiwum ale nie kazdy z ulicy ma do niego dostep.Trzeba byc naukowcem z tytulami by sie tam dostac.Wymagania sa podane tutaj:

  http://www.archiviosegretovaticano.va/content/archiviosegretovaticano/en/consultazione/accesso-e-consultazione.html

  Tak wiec byle jaki oszolom, dziennikarzyna z Faktow I Mitow, zwykly ksiadz, nie ma tam dostepu.
 • @staszek kieliszek 21:57:37
  ---- ale INTELIGENCJA ludzka -- już TAK !.
 • @rysio 21:17:07
  "Tajne archiwum", które "ninanonimowa" prawie zna na pamiec.
  (Moze dlatego "anonimowa"? :))

  To które to treści Watykan jeszcze nie ujawnił??

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

ULUBIENI AUTORZY

więcej