Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
470 postów 1988 komentarzy

W obronie cywilizacji łacińskiej przed bandytami i obłudnikami

Janusz Górzyński - Quis et deus? – KTÓŻ JAK BÓG! Discedite a me omnes pessimi haeretici, filii diaboli, et pestes animarum: vos detestor, et abominor, et cum Ecclesia Dei anathematizo. Jan kard. Bona O Cist

Kim jest "Miłosierdziel" i jak postępuje?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

MIŁOSIERDZIEL JEST PODSTĘPNYM DEMONEM!

   Kim jest „Miłosierdziel” i jak postępuje?

 

MIŁOSIERDZIEL JEST PODSTĘPNYM DEMONEM!

 

Po świecie zaczął krążyć diabeł „Miłosierdziel”, który przekręca całą Ewangelię i deformuje intelekty fałszywą nauką.

Także w Polsce ów demon czyni wielkie spustoszenia, nawet w Kościele katolickim i to nierzadko z pozycji ambony.

Trzeba więc się bronić przed tym podstępnym duchem zwodzenia; egzorcyzmując go i osłaniać się przed jego kłamstwami, posiłkując się racjonalnym rozumem, Objawieniem publicznym, Magisterium Kościoła Bożego, sakramentami, Matką Jezusa Pana i nade wszystko Męką Chrystusa Pana i niezmiennymi prawdami Wiary katolickiej.

 

Egzorcyzm Leona XIII

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, Szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

Główne prawdy wiary

1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł za krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

 

Miłosierdzie to największy przymiot Boga, o którym w swoim „Dzienniczku” pisała św. s. Faustyna Kowalska, lecz „Miłosierdziel” to diabeł głoszący zasadę „wierz ale grzesz”.

„Miłosierdziel” to podstępny oszust, który parodiuje Pana Boga. Diabelski szalbierz chce pobłażać grzechowi i zniweczyć rolę „trybunału miłosierdzia”, w którym jest miejsce na cud duchowej przemiany.

„Miłosierdziel” nie chce jednak, aby człowiek się zmienił, ale zamierza zmieniać doktrynę katolicką oraz nagiąć naukę Chrystusa do natury diabelskiej. Strzeżmy się więc podstępów szatańskich, którymi posługuje się diabeł „Miłosierdziel”, który głosi fałszywą ewangelię o „zbawieniu piekła” i wszystkich ludzi występnych oraz zepsutych, radykalnie sprzeciwiających się Duchowi Świętemu.

Tylko życie w łasce i świętości gwarantuje Zbawienie. Innej drogi do Nieba nie ma i nie będzie!

 

DLACZEGO BÓG JEST MIŁOSIERNY? - ks. Grzegorz Śniadoch IBP

https://www.youtube.com/watch?v=i9qs9Fk4qQ0

 

Bóg, który objawił się rodzajowi ludzkiemu jest równocześnie miłosierny i sprawiedliwy. Bóg nie jest Bogiem podzielonym lub poskładanym z części. Takiego „boga”, a raczej bożka-składaka, który by był złożony z różnych części i nie stanowił wspólnej, doskonałej całości – nie było, nie ma i nie będzie. Takiego „boga” wymyślili sobie moderniści bałamucący chrześcijan fałszywą teologią. 

Nie ma takiego Boga w Objawieniu publicznym, o którym również mówili Apostołowie i zaświadcza o Nim sam Kościół katolicki, by został ogołocony ze wszystkich swoich atrybutów i zostało by tylko samo miłosierdzie.

Heretyccy teologowie jak Scheling lub Hegel, a także marksiści wymyślili sobie „boga podzielonego”, aby dzięki tym fałszerskim zabiegom głosić fałszywą naukę o „usprawiedliwieniu” opartą na kompromisie z grzechami. Heretycy fałszując naukę o miłosierdziu – pod wpływem ducha czasu, demona „Miłosierdziela” - postulują de facto inne „zbawienie” i odmienne od tego, którego dokonał na krzyżu Jezus Chrystus.

Bóg podzielny jest bogiem fałszywym i urząd nauczycielski Kościoła katolickiego nigdy takiego „boga” nie głosił.

Bóg jest zarazem odwieczną miłością, odwiecznym miłosierdziem, odwieczną prawdą i odwieczną sprawiedliwością oraz odwieczną mądrością.

Bóg jest całością i jego atrybuty są ze sobą ściśle powiązane i tworzą spójną jedność.

Bóg nie może być wewnętrznie usprzeczniony i nie może się sam wykluczać przez poszczególne przymioty, które znoszą ogólną zasadę postępowania !

Zatem to demon „Miłosierdziel” przedstawia nam fałszywego „bożka miłosierdzia”, który parodiuje prawdziwego Boga i głosi inną ekonomię zbawienia i inną ewangelię.

 

Ks. Prof. Tadeusz Guz: Bóg miłosierny czy sprawiedliwy?

https://www.youtube.com/watch?v=1lpaqWdTudg

 

Nikt nie jest tak „współczujący” i „wyrozumiały” dla naszych ludzkich słabości jak sam diabeł. A dlaczego ? Bo chce nam stworzyć komfortowe warunki dla grzechu.

Diabeł jest fałszywym teologiem, który fałszuje obraz Boga i wmawia ludziom, że z uwagi na miłosierdzie Stwórcy mogą „bezpiecznie grzeszyć”.

Diabeł domaga się porzucenia pokuty, nie chce zmiany życia i uświęcenia człowieka oraz domaga się „bezwarunkowego odpuszczenia grzechów” – nawet tych wołających o pomstę do nieba, aby zatracić nas na wieczność w piekle.

Diabeł jest wrogiem cnoty i promotorem wszelkiej przewrotności oraz nieczystości i anarchii.

Dlatego diabeł zło nazywa dobrem a dobro złem i chce ze zła uczynić sobie ideologię „wyzwolenia człowieka” skażonego grzechem pierworodnym i związać każdą istotę ludzką na zawsze z wadami i nałogami oraz ze strukturami grzechu i grzesznymi ideologiami i modami.

Diabeł jest przeciwnikiem metanoi i zwalcza środki zbawcze ustanowione przez Chrystusa Pana. Czyni to wprost, przecząc ich mocy, albo podstępnie, gdy chce im nadać „nowe zasady” i nowe „warunki ich udzielania”.

Diabeł nigdy nie przeszkadza grzesznikom w komforcie grzeszenia i nie przeszkadza im na drodze wiodącej do piekła. Łudzi „szatańskim pokojem” i zachęca do korupcji obyczajów.

Stąd niektórzy uważają przymierze z diabłem lub sojusz bądź kompromis z grzechami, albo ze strukturami grzechów, za coś dobrego i pożądanego. Lecz tzw. „święty spokój” nie ma nic wspólnego z bożym pokojem. Izajasz uczy, że „bezbożni nie zaznają pokoju” w Duchu Świętym.

Diabeł kierując się fałszywym pojęciem „miłości bliźniego” realizuje różne akcje „dobroczynne” i ukrywa się pod pozorami dobra, głosi ideologię „róbta co chceta”. 

 „Teolog piekielny” głosi więc fałszywe miłosierdzie i fałszywą miłość bliźniego, aby odwieść człowieka od cnoty i od prawdziwego Boga oraz strącić każdego w przepaść ku zatraceniu duszy.

Żaden katolik w imię miłosierdzia nie może akceptować grzechów i zgadzać się na to, aby ktoś poszedł do piekła. Milczeć na grzech jest strasznym grzechem. Fałszywym miłosierdziem wyrządza się wielką krzywdę bliźniemu.

 

Ks. prałat dr Roman Kneblewski - Szatańskie "miłosierdzie"!

https://www.youtube.com/watch?v=tj5Qo9Nx_QY

 

Diabeł „Miłosierdziel”, zwany też „misericordial idiota”, nienawidzi etosu Boga oraz przykazań Bożych i kościelnych a w szczególności nie chce, aby narody pamiętały o zasadzie grzechów cudzych. Wielu też o nich - pod wpływem propagandy piekła - nie pamięta wcale. Dlaczego tak się stało ? Bo diabeł wmówił, że „religia jest sprawą prywatną”, pomimo, że Jezus Pan ogłosił publicznie Ewangelię i publicznie czynił cuda oraz miał publiczny proces, publicznie był męczony, publicznie umarł na krzyżu, a także publicznie potwierdził swoje zmartwychwstanie i publicznie wstąpił do nieba. Chrystus Pan ustanowił również Kościół powszechny, który od samego początku działał jawnie i publicznie dla dobra każdego człowieka. Zatem głoszenie Ewangelii i wyznawanie wiary było i musi być publiczne, gdyż Jezus Pan domaga się od każdego wyznawcy realnego apostolstwa i świadectwa. Bywa, że dla potwierdzenia Wiary w Ewangelię, sam Pan Jezus domaga się od chrześcijan zaparcia się siebie samego aż po krwawe prześladowania i nikt tego nie może w imię miłości do Zbawiciela tego Mu odmówić. „Discenda est Vitus”.

 

Grzechy cudze

1. Radzić do grzechu.
2. Rozkazywać drugiemu grzeszyć.
3. Zezwalać na grzech drugiego.
4. Pobudzać do grzechu.
5. Pochwalać grzech drugiego.
6. Milczeć na grzech cudzy.
7. Nie karać grzechu.
8. Pomagać do grzechu.
9. Uniewinniać grzech cudzy.

 

Prawdziwe miłosierdzie domaga się zatem prawdy, sprawiedliwości, miłości oraz zdecydowanego czynu w obronie dobra.

Miłosierdzie nakazuje sprzeciwiać się złu. W imię miłosierdzia nie wolno ludziom milczeć na grzech i w imię fałszywej tolerancji  nie można pozwalać ludziom iść do piekła.

Święta Inkwizycja była właśnie instytucją bożego miłosierdzia, gdyż broniła dusze przed herezjami i herezjarchami. Katolik nie może nigdy przestać być inkwizytorem.

Jeden jest Bóg i jeden Kościół oraz prawda jest tylko jedna. Nie istnieje „prawda” leżąca „między Bogiem a prawdą”. Bóg jest bowiem najwyższą Prawdą. Prawda was wyzwoli!

 

Ks. prałat dr Roman Kneblewski – „PRAWDZIWE MIŁOSIERDZIE”

https://www.youtube.com/watch?v=17nItpBWUT8

 

Strzeżcie się wszystkich, którzy głoszą inną Ewangelię, albowiem innej nie ma.

 

6 Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. 7 Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. 8 Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty! 9 Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście - niech będzie przeklęty!

(Ga 1, 6-9)

 

Ks. dr P. Murzinski – „Fałszywe miłosierdzie - Odstępstwo w Kościele”

https://www.youtube.com/watch?v=TlROR8J8tbo

 

Największym aktem miłości i miłosierdzia jest upomnienie braterskie. Odstępstwo w Kościele może dokonać się na linii innej Ewangelii, którą głosi świat. Kościół tolerancyjny to kościół diabelski, który odrzuca prawo Boże i doktrynę oraz upomnienie braterskie.

Człowiek ma prawo i obowiązek oceniać i sądzić. Oceniać i sądzić czyny i słowa, to obowiązek każdego człowieka. Nie wolno jednak potępiać żadnego człowieka, gdyż ostateczna ocena i sąd nad człowiekiem należy do Pana Boga. Tylko Bóg zna tajemnice serca i wszystkie okoliczności popełnionych czynów.

Księga Izajasza naucza nas o konieczności poznawania dobra i odrzucania zła.

Bez umiejętności sądzenia nie jest możliwy żaden wybór ani też żadna ocena moralna czynów. Człowiek więc musi nauczyć się sądzić, lecz bez potępiania i kształtować w sobie prawidłowe sumienie.

 

15 Śmietanę i miód7 spożywać będzie, 
aż się nauczy odrzucać zło, a wybierać dobro.
(Iz. 7, 15)

 

Odrzucenie i potępienie człowieka to grzech ciężki, taki sam jak plotkowanie, a więc zniesławianie bliźniego, które prowadzi do wykluczenia i zabójstwa duchowego.

Jednak ocena czynów musi być dokonywana przez każdego człowieka, gdyż bez niej nie jest możliwe upomnienie braterskie.

 

 17 Uprzykrzyliście się Panu swymi mowami, a pytacie się jeszcze: Czym się uprzykrzyliśmy? Tym, że mówicie: Każdy człowiek źle czyniący jest [jednak] miły oczom Pana, a w takich ludziach ma On upodobanie. Albo [mówicie]: Gdzież jest Bóg, sprawiedliwy sędzia? 

(Księga Malachiasza 2, 17)

 

Kto się więc ostoi gdy nadejdzie Pan Sędzia Sprawiedliwy ? Ludzkość zwiedzona przez diabła „Miłosierdziela” może być intelektualnie,  a więc strukturalnie, duchowo i moralnie - nieprzygotowana na Sąd Boży.

Każdy kto wyłączył swój rozum moralny i oddzielił się od cnót, dobrych uczynków oraz prawdziwej pokuty i odcina się od świętości i doskonałości nie nadaje się do Królestwa Bożego, albowiem zdradził doskonałego i świętego Chrystusa Pana, za Którym winien przez całe życie podążać.

Czy teolodzy działający w służbie „Miłosierdziela” zdają sobie sprawę z konsekwencji nauki o fałszywym miłosierdziu, bez prawdy, miłości i sprawiedliwości ?

Pseudoteofania o „bogu podzielonym” i złożonym tylko z miłosierdzia, to w istocie epifania diabła „Miłosierdziela”.

Boga podzielonego, złożonego z części, po prostu nie ma, nie było i nie będzie. Taki też „absolut” służy wyłącznie wizji fałszywej soteriologii i eschatologii.

Bóg nie ma upodobania w grzechu, a więc nauka diabła „Miłosierdziela”; „grzesz ale wierz” nie ma żadnego uzasadnienia teologicznego w nauce o Zbawieniu.

Dobre drzewo nie może rodzić złych owoców ani złe drzewo dobrych owoców.

Po owocach ich poznacie”.

 

Idea fałszywego miłosierdzia istotą apokaliptycznego zwiedzenia w świetle prorockiego powołania osób wierzących, zwłaszcza konsekrowanych – ks. Paweł Murziński.

https://www.youtube.com/watch?v=an6wQcG390M

 

 

Nawet prorok i kapłan niczego nie pojmując błąkają się po kraju” (Jr 14, 18)

 

Kto weźmie odpowiedzialność za dusze zwiedzione przez piekielnego modernistę, diabła „Miłosierdziela” i jego pseudoteologów, którzy parodiują naukę o Bożym Miłosierdziu?

 

Każdy grzech to bezprawie, mijanie celu wiodącego do Zbawienia.

 

Przebaczenie – w tym te uprzedzające - i upomnienie braterskie to dwa największe czyny miłosierdzia chrześcijańskiego. Ludzkość ma jednak z tym największy problem.

 

„Kościół odstępczy” dopasowuje ideę tolerancji do idei miłosierdzia. Akceptacja grzechów cudzołóstwa i homoseksualizmu prowadzi do akceptacji Sodomy i Gomory. Widać to dokładnie jak w soczewce, że diabeł zakłada dziś swoje królestwo z dusz żyjących w związkach niesakramentalnych,  które „umiłowały bardziej rozkosz niż Boga”.

 

Takie czasy zapowiadał apostoł św. Paweł z Tarsu przed przyjściem Chrystusa Pana;

 

1 A wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. 2 Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, 3 bez serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, 4 zdrajcy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosz niż Boga.5 Będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy. I od takich stroń. 6 Z takich bowiem są ci, co wślizgują się do domów i przeciągają na swą stronę kobietki obciążone grzechami, powodowane pożądaniami różnego rodzaju, 7 takie, co to zawsze się uczą, a nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy. 8 Jak Jannes i Jambres wystąpili przeciw Mojżeszowi, tak też i ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie o spaczonym umyśle, którzy nie zdali egzaminu z wiary. Ale dalszego postępu nie osiągną: 9 bo ich bezmyślność będzie jawna dla wszystkich, jak i tamtych jawna się stała. 10 Ty natomiast poszedłeś śladem mojej nauki, sposobu życia, zamierzeń, wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości, 11 prześladowań, cierpień, jakie mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem - a ze wszystkich wyrwał mnie Pan! 12 I wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania. 13 Tymczasem ludzie źli i zwodziciele będą się dalej posuwać ku temu, co gorsze, błądząc i /innych/ w błąd wprowadzając. 14 Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci zawierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, 15 które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. 16 Wszelkie Pismo od Boga natchnione /jest/ i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości - 17 aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.(2 List do Tymoteusza 3, 1-17)

 

Człowiek musi się ćwiczyć w prawidłowych sądach!

 

Mówię to, aby was zawstydzić. Bo czyż nie znajdzie się wśród was ktoś na tyle mądry, by mógł rozstrzygać spory między swymi braćmi? 6A tymczasem brat oskarża brata, i to przed niewierzącymi. 7 Już samo to jest godne potępienia, że w ogóle zdarzają się wśród was sądowe sprawy. Czemuż nie znosicie raczej niesprawiedliwości? Czemuż nie ponosicie raczej szkody? 8 Tymczasem wy dopuszczacie się niesprawiedliwości i szkody wyrządzacie, i to właśnie braciom. 9 Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, 10 ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. 11 A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego.

(1 List do Koryntian 6, 5-11)

 

16 Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? 17 Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście.

(1 List do Koryntian 3, 16-17)

 

Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie

Łk 13, 1-9

 

Czy nie wiecie, że święci będą sędziami tego świata2? A jeśli świat będzie przez was sądzony, to czyż nie jesteście godni wyrokować w tak błahych sprawach? 3 Czyż nie wiecie, że będziemy sądzili także aniołów3?O ileż przeto więcej sprawy doczesne! Wy zaś, gdy macie sprawy doczesne do rozstrzygnięcia, sędziami waszymi czynicie ludzi za nic uważanych w Kościele4! Mówię to, aby was zawstydzić. Bo czyż nie znajdzie się wśród was ktoś na tyle mądry, by mógł rozstrzygać spory między swymi braćmi? 

(1 List do Koryntian 6, 2-5)

 

26 Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. 27 Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej. 

(1 List do Koryntian 11, 26-27)

 

Duszo Chrystusowa

 

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie, Ciało Chrystusowe, zbaw mnie. Krwi Chrystusowa, napój mnie. Wodo z boku chrystusowego obmyj mnie. Męko Chrystusowa, pokrzep mnie. O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. W ranach swoich ukryj mnie. Nie dopuść mi oddalać się od Ciebie. Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie. W godzinę śmierci wezwij mnie. I każ mi przyjść do Siebie, Abym ze Świętymi twymi chwalił Cię. Na wieki wieków. Amen.

 

Pierwszym uczynkiem miłosierdzia w stosunku do duszy jest grzesznych upominać.

 

Grzesznych upominać - ks. prof. Tadeusz Guz

https://www.youtube.com/watch?v=543BevuTmmg

 

Gdy masz coś przeciwko swemu bratu, to idź i powiedz mu to w cztery oczy.

 

Polacy mało ze sobą rozmawiają i dlatego kuleje kultura napominania braterskiego.

 

Warto więc sobie odpowiedzieć; jak realizujemy swoją misję miłosierdzia w życiu ? Czy realizujemy dzieła miłosierdzia w relacji do ciał i dusz naszych bliźnich?

 

Czy pamiętamy o wszystkich bożych nakazach ?

 

Uczynki miłosierne co do ciała

1. Głodnych nakarmić.
2. Spragnionych napoić.
3. Nagich przyodziać.
4. Podróżnych w dom przyjąć.
5. Więźniów pocieszać.
6. Chorych nawiedzać.
7. Umarłych grzebać.

Uczynki miłosierne co do duszy

1. Grzeszących upominać.
2. Nieumiejętnych pouczać.
3. Wątpiącym dobrze radzić.
4. Strapionych pocieszać.
5. Krzywdy cierpliwie znosić.
6. Urazy chętnie darować.
7. Modlić się za żywych i umarłych

 

Dwa przykazania miłości

1. Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem.
2. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.

Dziesięć przykazań Bożych

Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.


1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Grzechy przeciw Duchowi Świętemu

1. Grzeszyć licząc zuchwale na miłosierdzie Boże.
2. Rozpaczać albo wątpić w miłosierdzie Boże.
3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.
4. Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej.
5. Mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych napomnień.
6. Aż do śmierci odkładać pokutę i nawrócenie.

Grzechy wołające o pomstę do nieba

1. Rozmyślne zabójstwo.
2. Grzech sodomski.
3. Uciskanie ubogich, wdów i sierot.
4. Zatrzymanie zapłaty sługom i najemnikom.

Najprzedniejsze dobre uczynki

1. Modlitwa.
2. Post.
3. Jałmużna.

Osiem błogosławieństw

1. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
2. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
3. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
7. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Ostateczne rzeczy człowieka

1. Śmierć.
2. Sąd Boży.
3. Niebo albo piekło.

Pięć przykazań kościelnych (aktualne)

1. W niedzielę i święta we Mszy świętej nabożnie uczestniczyć.
2. Przynajmniej raz w roku spowiadać się.
3. Przynajmniej raz w roku w czasie wielkanocnym Komunię świętą przyjąć.
4. Ustanowione przez Kościół dni święte święcić.
5. Posty nakazane zachowywać.

Pięć przykazań kościelnych (stare)

1. Ustanowione przez Kościół dni święte święcić.
2. W niedzielę i święta we Mszy świętej nabożnie uczestniczyć.3. Posty nakazane zachowywać.
4. Przynajmniej raz w roku spowiadać się, a w czasie wielkanocnym Komunie świętą przyjmować.
5. W czasach zakazanych zabaw hucznych nie urządzać.

Siedem grzechów głównych

1. Pycha.
2. Chciwość.
3. Nieczystość.
4. Zazdrość.
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
6. Gniew.
7. Lenistwo
.

Siedem sakramentów świętych

1. Chrzest.
2. Bierzmowanie.
3. Najświętszy Sakrament.
4. Pokuta.
5. Namaszczenie chorych.
6. Kapłaństwo.
7. Małżeństwo.

Źródło;http://www.katechizm.republika.pl/modlitwy.html

 

Polemika z kardynałem Walterem Kasperem, czyli Adversus Casperum.

https://www.youtube.com/watch?v=serpCDSEsY4

 

Często mówiliśmy o Bogu, który karze, grozi, o Bogu zemsty – powiedział Radiu Watykańskiemu kard. Kasper. – To wszystko znajduje się w Starym Testamencie, ale nie ma już tego u Jezusa. To od Niego musimy rozpocząć. On jest miłosiernym obliczem Boga. Dlatego musimy mówić o Bogu w nowy sposób. O Bogu, który przyjmuje, słucha, widzi nędzę człowieka, który nam towarzyszy. Myślę, że taki Bóg ma w sobie coś nowego, co pociąga również współczesnego człowieka. Jest natomiast skandalem, że przez wielu ludzi na zewnątrz Kościół jest postrzegany jako niemiłosierny. Kościół musi to zmienić. Musi stać się, jak mówi Papież, Kościołem z otwartymi drzwiami i oknami, Kościołem, który wychodzi na peryferie, a nie jest zamkniętą twierdzą”.

Źródło;http://pl.radiovaticana.va/news/2015/12/05/kard_kasper_o_roku_mi%C5%82osierdzia_ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_musi_si%C4%99_zmieni%C4%87/1192362

 

Kościół zawsze nauczał o Bożym Miłosierdziu, nigdy temu nie zaprzeczał, ale także uczył o Bogu Sprawiedliwym, który płonie gniewem wobec ludzi o bezczelnych twarzach i kamiennych sercach, zamykających się na zbawienne działanie Ducha Świętego i służących demonom.

Mówi o tym wszak sama Biblia, która odsłania nam Boga miłosiernego oraz sprawiedliwego zarazem. Objawienie ukazuje nam Boga będącego Prawdą i Miłością, Boga ustawodawcę i sędziego „nagradzającego dobro i karzącego za zło”.

Jan 16, 8-11, Jan 15, 1-2, Jan 3, 36, Jan 3, 18-20, Łk, 13, 4-5, Mt 5, 22, Mt 5, 30,

Mt 12, 36-37, Mar 16,16, Łk 11,32, Jan 8, 34, Łk 17, 1, Mt 7, 23, Mt 10, 14 -15, Mt, 10, 33, Mt 11, 21-24, Ap 3,9, Mt 23,33, Ap 3, 15-16, Łk 16, 31, Mt 7, 13- 14, Łk 22, 35 - 36,

Mar 14, 21, Jan 2, 13-17, Mt 21, 43, Łk 19, 43-44 , Jan 8, 44.

Boga, w którym jest samo miłosierdzie, bez sprawiedliwości po prostu nie ma, albowiem Opatrzność nie może pozwolić na triumf zła i grzechu, a więc musi w imię prawdy i miłości wszelkie zło wyeliminować.

 

Święty Franciszek nauczał, że „Kościół jest szpitalem dla grzeszników”, ale nie może być tolerancyjny dla zła. Pan Jezus odróżniał pokornych grzeszników, dla których miał miłosierdzie od grzeszników pysznych, którzy zmienić się nie chcieli i stali się nauczycielami grzechu. 

 

Czym więc jest prawdziwe miłosierdzie według św. s. Faustyny Kowalskiej i bł. Ks. Michała Sopoćki oraz świętego „papieża miłosierdzia”  Jana Pawła II?

 

Encyklika św. Jana Pawła II Dives in misericordia – O Bożym Miłosierdziu

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/dives.html

 

1. „BOGATY W MIŁOSIERDZIU SWOIM BÓG” (por. Ef 2, 4) jest Tym, którego objawił nam Jezus Chrystus jako Ojca. Objawił nam Go zaś i ukazał w sobie — Jego Synu (por. J 1, 18; Hbr 1, 1 n.). Pamiętna jest owa chwila, kiedy Filip, jeden z dwunastu Apostołów, zwracając się do Chrystusa, mówi: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”, a na te słowa Jezus daje następującą odpowiedź: już „tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca” (J 14, 8 n.). Słowa te zostały wypowiedziane w czasie mowy pożegnalnej, pod koniec uczty paschalnej, z którą rozpoczynały się wydarzenia owych świętych dni, mające potwierdzić raz na zawsze, iż „Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia” (Ef 2, 4 n.).

 

   Dzienniczek” św. s. Faustyny Marii Kowalskiej

Część 1

https://www.youtube.com/watch?v=ky5Px7UUzjE

Część 2

https://www.youtube.com/watch?v=NMtuipuh-Ms

Część 3

https://www.youtube.com/watch?v=ezYm54QOkYQ

Część 4

https://www.youtube.com/watch?v=WQ320f1keOM

Część 5

https://www.youtube.com/watch?v=OcLaiwf1WNg

Część 6

https://www.youtube.com/watch?v=xryt8YT0M6s

Część 7

https://www.youtube.com/watch?v=vRJ6YL4aVaQ

Część 8

https://www.youtube.com/watch?v=tPKdRV6QId8

Część 9

https://www.youtube.com/watch?v=huykCy73Lr0

Część 10

https://www.youtube.com/watch?v=PwNwniBlk2A

Część 11

https://www.youtube.com/watch?v=BDKSfVUYshQ

Część 12

https://www.youtube.com/watch?v=xHXRf2i4hAc

Część 13

https://www.youtube.com/watch?v=OhNnAl5MgKQ

Część 14

https://www.youtube.com/watch?v=OvRL3afpbVs

 

Listy św. s. Faustyny Kowalskiej

https://www.youtube.com/watch?v=0p3BZCMqnlg

 

Ksiądz Michał Sopoćko ROZWAŻANIA O MIŁOSIERDZIU BOŻYM

http://www.milosierdzieboze.pl/sopocko2.php?text=9x9s

 

Miłosierdzie Boże w nauczaniu bł. ks M. Sopoćko – Proces Jezusa Chrystusa (ks. T.Guz)

https://www.youtube.com/watch?v=-KbQrFcJlRk&list=PLylEwppV8LptGoa-f9Bi1XhyCQTfMJyAM

Filozofia Miłosierdzia Bożego w myśli bł. ks Michała Sopoćko (ks. prof. T. Guz)

https://www.youtube.com/watch?v=KQT7WsUwUnE&list=PLylEwppV8LptGoa-f9Bi1XhyCQTfMJyAM&index=2

Krzyż Jezusa Chrystusa znakiem Miłosierdzia Bożego w myśli bł. ks M. Sopoćko (Guz)

https://www.youtube.com/watch?v=JJeMdGPmap4&list=PLylEwppV8LptGoa-f9Bi1XhyCQTfMJyAM&index=3

Miłosierdzie Boże w nauczaniu bł. ks M. Sopoćko – Śmierć Jezusa Pana (ks. prof. Guz)

https://www.youtube.com/watch?v=RzeNbUHwGMI&index=4&list=PLylEwppV8LptGoa-f9Bi1XhyCQTfMJyAM

Błogosławiony Ksiądz Michał Sopoćko – Jego rola we współczesnym rozwoju kultu Bożego Miłosierdzia – ks. bp. prof. Henryk Ciereszka

https://www.youtube.com/watch?v=APSJn-eIjwQ

 

Ewangelia św. Jana (rozdział 15)

 

Zjednoczenie z Chrystusem [Vt-6,19]

1 Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który [go] uprawia.

2 Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy.

3 Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was.

4 Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie - jeśli nie trwa w winnym krzewie - tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.

5 Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami.Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić.

6 Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie.

7 [JK]Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni.

8 Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami.

9 Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!

10 Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.

11 To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

 

Prawa przyjaźni z Chrystusem [Vt-6,19]

12 To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.

13 Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

14 [Vt-5,42] Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.

15 [JK] Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi [Vt-4,160], albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

16 Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje.

17 To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.

 

Nienawiść świata. Świadectwo Ducha Świętego [Vt-6,19]

18 Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził.

19 Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi.

20 Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: "Sługa nie jest większy od swego pana".Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać.

21 Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał.

22 Gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu. Teraz jednak nie mają usprawiedliwienia dla swego grzechu.

23 Kto Mnie nienawidzi, ten i Ojca mego nienawidzi.

24 Gdybym nie dokonał wśród nich dzieł, których nikt inny nie dokonał, nie mieliby grzechu. Teraz jednak widzieli je, a jednak znienawidzili i Mnie, i Ojca mego.

25 Ale to się stało, aby się wypełniło słowo napisane w ich Prawie: Nienawidzili Mnie bez powodu.

26 Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie.

27 Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.

Źródło;http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-15.htm

 

ZAPAMIĘTAJ, ŻE AKTEM NAJWIĘKSZEGO NIEMIŁOSIERDZIA JEST ODERWANIE SIĘ SAMEMU PRZEZ GRZECH LUB BLIŹNIEGO PRZEZ ZŁY CZYN OD CHRYSTUSA PANA NASZEGO, BOGA KRÓLA I ZBAWICIELA, NAUCZYCIELA PRAWDY, MIŁOSCI I SPRAWIEDLIWOŚCI !!!

 

"Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe

Rzymian 12, 2

 

„Przypowieść o siewcy” - wygłoszona przez Pana Jezusa

https://www.youtube.com/watch?v=fWEY8VRGOZY&index=2&list=UUT94TaH1BCJV7c7ngpq95jw

Jezus wyjaśnia przypowieść o chwaście

https://www.youtube.com/watch?v=ErzfTfvSI8w&list=UUT94TaH1BCJV7c7ngpq95jw&index=6

Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili!

https://www.youtube.com/watch?v=oEjV_I2UYXg&list=UUT94TaH1BCJV7c7ngpq95jw&index=7


Adhi­be ra­tionem dif­fi­cul­ta­tibus.(W trudnościach odwołuj się do rozumu).

Pytaj zawsze autorytetu i pamiętaj, iż Bóg jest odwieczną mądrością.

Autorytetem prawdziwym jest zawsze Bóg i Kościół katolicki.

 

Miłosierdzie Boże - Katechizm Kościoła Katolickiego

KKK 1870 "Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie" (Rz 11, 32).

 

KKK 210 Po grzechu Izraela, który odwrócił się od Boga, by czcić złotego cielca (Por. Wj 32. Bóg wysłuchuje wstawiennictwa Mojżesza i zgadza się iść pośród niewiernego ludu, okazując w ten sposób swoją miłość (Por. Wj 33, 12-17). Gdy Mojżesz prosi, by mógł zobaczyć Jego chwałę, Bóg odpowiada: "Ja ukażę ci mój majestat i ogłoszę przed tobą imię Pana (JHWH)" (Wj 33, 18-19). Pan przechodzi przed Mojżeszem i mówi: "Jahwe, Jahwe (JHWH, JHWH), Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność" (Wj 34, 5-6). Mojżesz wyznaje wówczas, że Pan jest Bogiem, który przebacza (Por. Wj 34, 9).

 

KKK 211 Imię Boże "Ja Jestem" lub "On Jest" wyraża wierność Boga, który mimo niewierności ludzkiego grzechu i kary, na jaką człowiek zasługuje, zachowuje "swą łaskę w tysiączne pokolenie" (Wj 34, 7). Bóg objawia, że jest "bogaty w miłosierdzie" (Ef 2, 4), aż do dania swojego jedynego Syna. Jezus, oddając swoje życie, by wyzwolić nas z grzechu, objawi, że On sam nosi imię Boże: "Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM"(J 8, 28).

 

Miłosierdzie i grzech

 

KKK 1846 Ewangelia jest w Jezusie Chrystusie objawieniem miłosierdzia Bożego 430 dla grzeszników (Por. Łk 15). Anioł zwiastuje Józefowi: "Nadasz (Mu) imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów" (Mt 1, 21). To samo można powiedzieć o Eucharystii, sakramencie Odkupienia: "To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów" (Mt 26, 28).

 

KKK 1847 "Bóg stworzył cię bez ciebie, ale nie zbawia cię bez ciebie" (Św. Augustyn, Sermones, 169, 11, 13: PL 38, 923). Przyjęcie Jego miłosierdzia wymaga od nas uznania naszych win. "Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości" (1 J 1, 8-9).

 

KKK 1848 Jak stwierdza święty Paweł: "Gdzie... wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska". Aby jednak łaska mogła dokonać swego dzieła, musi ujawnić nasz grzech w celu nawrócenia naszego serca i udzielenia nam "sprawiedliwości wiodącej do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego" (Rz 5, 20-21). Jak lekarz dokładnie bada ranę, zanim ją opatrzy, tak Bóg przez swoje Słowo i swojego Ducha rzuca żywe światło na grzech:

Nawrócenie domaga się przekonania o grzechu, zawiera w sobie wewnętrzny sąd sumienia – a sąd ten, będąc sprawdzianem działania Ducha Prawdy wewnątrz człowieka, równocześnie staje się nowym początkiem obdarowania człowieka łaską i miłością:"Weźmijcie Ducha Świętego!" Tak więc odnajdujemy w owym "przekonywaniu o grzechu" dwoiste obdarowanie: obdarowanie prawdą sumienia i obdarowanie pewnością Odkupienia. Duch Prawdy jest Pocieszycielem (Jan Paweł II, enc. Dominum et Vivificantem, 31).

 

Miłość

 

KKK 1843 Dzięki cnocie nadziei pragniemy i oczekujemy od Boga, z trwałą ufnością, życia wiecznego i łask, by na nie zasłużyć.

 

KKK 1844 Dzięki cnocie miłości miłujemy Boga nade wszystko i naszych bliźnich jak siebie samych ze względu na miłość Boga. Jest ona "więzią doskonałości" (Kol 3,14) i formą wszystkich cnót.

 

KKK 1822 Miłość jest cnotą teologalną, dzięki której miłujemy Boga nade wszystko dla Niego samego, a naszych bliźnich jak siebie samych ze względu na miłość Boga.

 

KKK 1823 Jezus czyni miłość przedmiotem nowego przykazania (Por. J 13, 34). Umiłowawszy swoich "do końca" (J 13, 1), objawia miłość Ojca, którą od Niego otrzymuje. Uczniowie miłując się wzajemnie, naśladują miłość Jezusa, którą także sami otrzymują. Dlatego Jezus mówi: "Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!"(J 15, 9). I jeszcze: "To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem" (J 15,12).

 

KKK 1824 Miłość – owoc Ducha i pełnia Prawa – strzeże przykazań Boga i Chrystusa: "Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej" (J 15, 9-10) (Por. Mt 22, 40; Rz 13, 8-10).

 

KKK 1825 Chrystus umarł z miłości do nas, gdy byliśmy jeszcze "nieprzyjaciółmi" (Rz 5,10). Pan prosi nas, byśmy jak On miłowali nawet naszych nieprzyjaciół (Por. Mt 5, 44). 604 stali się bliźnimi dla najbardziej oddalonych (Por. Łk 10, 27-37). miłowali dzieci (Por. Mk 9, 37. i ubogich jak On sam (Por. Mt 25, 40. 45).

 

Święty Paweł Apostoł przekazał niezrównany obraz miłości:

 

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest.

Miłość nie zazdrości,

nie szuka poklasku, nie unosi się pychą;

nie dopuszcza się bezwstydu,

nie szuka swego,

nie unosi się gniewem,

nie pamięta złego;

nie cieszy się z niesprawiedliwości,

lecz współweseli się z prawdą.

Wszystko znosi,

wszystkiemu wierzy,

we wszystkim pokłada nadzieję,

wszystko przetrzyma (1 Kor 13, 4-7)

 

KKK 1826 Jeśli "miłości bym nie miał – mówi jeszcze Apostoł – byłbym niczym". Jeśli "miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał" (1 Kor 13, 2. 3); bez niej nie mają znaczenia przywileje, służba, nawet cnota... Miłość przewyższa wszystkie cnoty; jest pierwszą z cnót teologalnych: "Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: z nich zaś największa jest miłość" (I Kor 13, 13).

 

KKK 1827 Miłość ożywia i inspiruje praktykowanie wszystkich cnót. Jest ona ”więzią doskonałości" (Kol 3, 14); jest formą cnót; wyraża je i porządkuje między sobą; jest źródłem i celem ich chrześcijańskiego praktykowania. Miłość usprawnia i oczyszcza naszą ludzką zdolność miłowania.Podnosi ją do nadprzyrodzonej doskonałości miłości Bożej.

 

KKK 1828 Praktykowanie życia moralnego ożywianego przez miłość daje chrześcijaninowi duchową wolność dzieci Bożych. Nie stoi on już przed Bogiem z lękiem jak niewolnik, ani jak najemnik oczekujący zapłaty, lecz jak syn, który odpowiada na miłość Tego, który "sam pierwszy nas umiłował" (1 J 4, 19):

Albo odwracamy się od zła z obawy przed karą – jesteśmy wtedy jako niewolnicy; albo też zachęca nas nagroda – jesteśmy wtedy podobni do najemników. Albo wreszcie jesteśmy posłuszni dla samego dobra i dla miłości Tego, który rozkazuje... a wtedy jesteśmy jako dzieci (Św. Bazyli z Cezarei, Regulae fusius tractatae, 3: PG 31, 896 B).

 

KKK 1829 Owocami miłości są radość, pokój i miłosierdzie. Miłość wymaga dobroci i upomnienia braterskiego; jest życzliwością; rodzi wzajemność; trwa bezinteresowna i hojna. Miłość jest przyjaźnią i komunią:

Wypełnieniem wszystkich naszych czynów jest miłość. Oto cel, do którego zdążamy. Ze względu na niego biegniemy i do niego biegniemy. Gdy go osiągniemy, znajdziemy w nim pokój(Św. Augustyn, In epistulam Johannis ad Parthos tractatus, 10, 4).

 

KKK 2093 Wiara w miłość Boga obejmuje wezwanie i zobowiązanie do odpowiedzi szczerą miłością na miłość Bożą. Pierwsze przykazanie każe nam miłować Boga nade wszystko, a wszystkie stworzenia – dla Niego i ze względu na Niego (Por. Pwt 6, 4-5).

Źródło;http://www.teologia.pl/m_k/kkk1m06.htm

 

 

BÓG BOGATY W MIŁOSIERDZIE PRZYCHODZI GRZESZNIKOM Z POMOCĄ

 

POKÓJ A MIŁOSIERDZIE BOŻE 

"Pokój wam...Jezus znowu rzekł do nich Pokój wam". (J 20,19 - 21) 

Przy każdym prawie ukazaniu się po Zmartwychwstaniu Pan Jezus pozdrawia Apostołów słowami: "Pokój wam!" Czemu przed Męką swoją nie pozdrawiał ich w ten sposób? Bo jeszcze nie było dokonane dzieło Odkupienia. Teraz zaś została śmierć - skutek grzechu pierworodnego - pokonana, sam grzech zgładzony, odwieczny wróg ludzkości zdeptany i nastąpiło pojednanie Boga z grzeszną ludzkością. Wraca tedy utracony w raju pokój człowieka z samym sobą, z bliźnim i z Bogiem. (...) 

Grzech zakłócił zgodę z Bogiem i wprowadził do duszy wewnętrzny niepokój i walkę ze sobą. Wyrzuty sumienia nie dają spokoju, powodują straszną udrękę wewnętrzną, której nikt i nic na świecie usunąć nie potrafi. Głosu sumienia nie zagłuszą ani nauka, ani sztuka, ani żadna potęga na świecie. Nie pomogą tu rozrywki i podróże, zabawy i uciechy tego świata. Aż oto przychodzi Chrystus i uspokaja wzburzone sumienia ludzkie. "Odpuszczone są twoje grzechy"(Łk 7,48). (...) Tę władzę odpuszczania grzechów przekazał Chrystus Apostołom i ich następcom - biskupom i kapłanom - w dniu Zmartwychwstania i w ten sposób zapewnił pokój wewnętrzny i zgodę z Bogiem i z własnym sumieniem dla wszystkich ludzi dobrej woli po wszystkie czasy aż do skończenia świata. 

Pokój, jaki Sakrament Pokuty wprowadza do duszy przez pogodzenie jej z Bogiem i z sumieniem własnym, jest koniecznym warunkiem pokoju z bliźnim. Dlatego kto nie ma tego pokoju wewnętrznego, nie może mieć i zewnętrznego z ludźmi. Na świecie wszyscy, od dawna gonią za pokojem zewnętrznym, ale go nie znajdują. Zamiast pokoju są waśnie i nieporozumienia w rodzinach, społeczeństwach i państwach. (...) Jeżeli pilnie wnikniemy w przyczyny tych mniejszych walk i wielkich wojen, przekonamy się, że one wszystkie sprowadzają się do jednej głównej, a jest nią brak zgody z Bogiem i z własnym sumieniem u poszczególnych jednostek, państw i narodów. Stąd rozumiemy, dlaczego Zbawiciel aż dwakroć pozdrawia Apostołów słowami: "Pokój wam!" przy ustanowieniu sakramentu Pokuty, który jedynie może sprowadzić prawdziwy pokój na świecie
. 

Dwaj są, którzy obiecują pokój dla ludzi: świat i Chrystus. Pokój świata jest obłudny, pozorny i kończy się zaburzeniami i wojną, albowiem świat nie może dać pokoju wewnętrznego, pokoju z Bogiem, którego nie uznaje, i pokoju z własnym sumieniem.Tylko Chrystus przynosi pokój trwały, bo wewnętrzny, prawdziwy, który polega na usunięciu głównej przyczyny niepokoju, jakim jest grzech. Chrystus Pan wziął grzechy całego świata na Siebie, odpokutował i złożył Bogu godne zadośćuczynienie za nie, stworzył bezcenny skarb swoich zasług, a po Zmartwychwstaniu stosuje te zasługi do poszczególnych dusz przez ustanowienie Sakramentu Pokuty, w którym kontynuuje się dzieło Odkupienia i będzie się kontynuowało aż do skończenia świata. To jest jedno z największych dzieł miłosierdzia Bożego. Dlatego można z całą pewnością twierdzić, żeludzkość nie zazna pokoju, dopóki się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia Bożego. 

Jakie są powody niezgody między ludźmi? Jest ich dużo, a wszystkie mają źródło w naruszeniu przykazania: "Będziesz miłował bliźniego twego, jak siebie samego".
Kto go przestrzega, ten usuwa ze swego życia wszystko, co sprowadza niepokój z bliźnimi. Taki człowiek wszystkich kocha, nikim nie gardzi, nikomu nie zazdrości, cudzego nie weźmie, strzeże się obmowy i sądów, urazy przebacza, za zło oddaje dobrem, każdemu się chętnie udziela, nawet wrogom swoim oddaje chlebem za kamień wyświadczając im przysługi i modląc się za nich. Tak postępując zyskuje u wszystkich miłość i poważanie, życzliwość i szacunek, których mu odmówić nie mogą nawet ludzie przewrotni.

Nad żłóbkiem betlejemskim śpiewali Aniołowie: "Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli!" Ten zapowiedziany pokój urzeczywistnił Chrystus po Zmartwychwstaniu swoim, gdy powiedział do Apostołów: "Pokój wam!" Przyniósł on pokój z Bogiem, z sumieniem naszym i z bliźnimi, których mamy kochać i świadczyć im uczynki miłosierne jako konieczny warunek pokoju. 

(Sł. B. ks. M.Sopoćko, Rozważania o Miłosierdziu Bożym i ludzkim, w: Wielbijmy Boga w Jego Miłosierdziu. Modlitewnik, Stockbridge Mass 1960, s. 145-151)
 

 

Koronka do Miłosierdzia Bożego – mówiona

https://www.youtube.com/watch?v=VXID-YtxbbU

KIEDY STOSOWAĆ KORONKĘ DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO ?

https://www.youtube.com/watch?v=p_VaXXjcsBw

Koronka do Miłosierdzia Bożego śpiewana - Pasja HD

https://www.youtube.com/watch?v=oKxEpeTHB4k

Koronka do Miłosierdzia Bożego - obietnice Pana Jezusa związane z odmawianiem koronki

https://www.youtube.com/watch?v=adkPCNiicjE

Nowenna do Miłosierdzia Bożego

https://www.youtube.com/watch?v=VaJD1mZln9w

*MODLITWY *PIESNI *FRAGMENTY "DZIENNICZKA" (z plyty "Milosierdzie Boze" wydanej przez "SALWATOR")

https://www.youtube.com/watch?v=rRJ4oOxCJGQ

 

 

Miłosierny Bóg sam składa człowiekowi propozycje sięgania po środki, które służą uzdrowieniu i wiecznemu zbawieniu. Głupotą lub szatańską nienawiścią do Boga - jest nie korzystanie z tych środków, które grzesznikom, jako środek nadzwyczajny zalecił sam Pan Jezus - Król Miłosierdzia, aby mogli skorzystać z owoców Odkupienia.

Zgodnie z życzeniem Pana Jezusa, święto Miłosierdzia Bożego ma być obchodzone w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, co wskazuje na ścisły związek pomiędzy wielkanocną tajemnicą Odkupienia, a tym świętem. Liturgia tego dnia najpełniej wychwala Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia.Święto Miłosierdzia ma być nie tylko dniem szczególnej czci Boga w tej tajemnicy, ale także dniem łaski dla wszystkich ludzi, a szczególnie dla grzeszników.Pan Jezus związał bowiem z tym świętem wielkie obietnice. Największą z nich złączył z Komunią świętą, przyjętą w tym dniu - jest to obietnica "zupełnego odpuszczenia win i kar", czyli takiej łaski, jaką otrzymujemy tylko w sakramencie chrztu świętego. Wielkość tego święta polega także na tym, że wszyscy, nawet ci, którzy dopiero w tym dniu się nawracają, mogą uprosić wszelkie łaski, jeśli one są zgodne z wolą Bożą. 

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W PIERWSZĄ NIEDZIELĘ PO WIELKANOCY 

Przygotowaniem do tego święta ma być nowenna, która polega na odmawianiu przez 9 dni, począwszy od Wielkiego Piątku koronki do Miłosierdzia Bożego. 

Warunki uzyskania łaski odpustu zupełnego win i kar: 

- sakramentalna spowiedź (bądź bycie w stanie łaski uświęcającej),
 

- Komunia święta, 

- modlitwa w intencjach Ojca Świętego 

- całkowita wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu 

- wykonanie aktu religijnego (należy odmówić koronkę do Miłosierdzia Bożego). 

 

 

Boże Miłosierdzie wyraża się w darach dla człowieka upadającego w błędy i grzechy, zasługującego na śmierć wieczną, a które umożliwiają powrót do życia w łasce!

 

Boże Miłosierdzie polega na Odkupieniu a „czym jest Odkupienie ? Odkupienie jest odbudowaniem ładu Bożego zniszczonego przez grzech” (św. Jan Paweł II)

 

Miłosierdziel natomiast nie chce ładu według Odkupienia, lecz chce kompromisu z grzechami i akceptacji grzechu w imię rzekomego miłosierdzia.

 

Miłosierdzie to litość, serdeczna litość (serce) dla nędzy, nędznika, lecz nie może oznaczać nigdy akceptacji dla grzechu oraz ideologii grzechu i struktur grzechu.

 

Miłosierdziel natomiast chce wyszydzić Boga Miłosiernego, dąży do sparodiowania Króla Miłosierdzia oraz praw Boga i etosu Boga.

 

 

 

KOMENTARZE

 • Autor
  Bardzo piękna notka. Ach chciałoby się zakrzyknąć: zgadzam się w pełni.

  Tak jest, ale troszkę nie do końca w jednym zdaniu, ale za to jakże ważkim:

  "Przebaczenie i upomnienie braterskie to dwa największe czyny miłosierdzia chrześcijańskiego. Ludzkość ma jednak z tym największy problem"

  Co do drugiego, to w pełni zgoda, ale pierwsze to według mnie jest tylko służące miłosierdziu, nie zaś akt miłosierdzia.

  Tu należy raczej mówić że przebaczenie to akt miłości w służbie miłosierdzia.

  Uważam, że tu ludzie (liczni księża też) nie zwracają uwagi na definicje, tylko mylą miłość z miłosierdziem.
  Jakoś do nich nie dociera, że prawdziwie przebaczyć to nie zapomnieć o grzechu swojego winowajcy, tylko wziąć go na siebie. Wziąć po to, aby on, będąc wolnym od obciążenia podjął już normalne, nawrócone ku Bogu życie.

  Ostatnio w tym temacie pisałem:

  ""-Pan Jezus na 33 ziemskie lata wcielił się w człowieka, by nas Odkupić i żył jako syn człowieczy. -Jadł pił i modlił się..."

  Tu jeszcze trzeba dodać, że przez to stał się zdolnym brać na swoje ramiona nasze grzechy, wszystkie nasze winy związane z naszą naturą cielesno-materialną i poddaną naszej duszy. Dzięki temu nasza dusza mogła w zdrowiu "uwielbiać swego Pana" i w ten sposób zmierzać wciąż ku nawróceniu i ku zbawieniu.

  To jest właśnie istotą przebaczenia tych grzechów, a więc i naszych ludzkich przebaczeń, że bierzemy winy naszych winowajców na siebie. Bierzemy w poczuciu miłości braterskiej.
  To dopiero ona jest tą bombą atomową, jako zapłonnikiem do bomby wodorowej Bożego miłosierdzia.

  Bez tej Ofiary Syna Bożego, a zarazem naszego Brata, większość naszych grzechów dotąd nie mogła być odpuszczona. Teraz mamy ku temu otwartą drogę.


  Natomiast to przebaczenie o które powyżej modlił się Jezus do Boga Ojca to już inne przebaczenie, którego władnym nie był udzielać Jezus.

  Dotyczyło ono brania na siebie win naszych winowajców kiedy wciąż pozostają w zamiarze poważnego krzywdzenia swoich ofiar. Gdyby tak Jezus brał na siebie grzechy swoich oprawców, to by znaczyło że sam sobie zadał śmierć. Byłby więc grzesznikiem - co możliwym nie było. Mógł im tylko jako ich ofiara taki grzech zatrzymać, a zarazem jako Brat w tym samym Ojcu modlić się do Niego, aby On objął ich swoją łaską Ojcowską.

  Z kolei Ojciec mógł taki grzech przebaczać, bo tu nie wchodziła w rachubą miłość Braterska, a miłość Ojcowska.
  - Dotyczyło to bowiem tych, co "nie wiedzieli co czynią", a więc i nie odpowiadali przed braćmi (którzy też nie wiedzieli), a przed samym Ojcem (który wiedział)".
  http://alfa.com.hel.neon24.pl/post/135980,nie-lubie-klamstw#comment_1354931

  Dodam jeszcze, że co do tego "odpuszczenia grzechów" przez Jezusa swoim oprawcom to też pokutuje przekonanie, że "Jezus miłosierny i im wybaczył".

  Diabeł miłosierdziel i tu wielu bałamuci, podsuwa interpretację miłosierdzia jako jakiegoś aktu magicznego.
 • @Katana 18:53:52
  Idź się leczyć.
 • Dobrze podane dla każdego umysłu.
  Witaj Janusz, zrobiłeś dobre zestawienie zapisanych Prawd, które jak na slabość i małowymiarowość ludzkiego słowa dość dobrze oddaje ogrom spraw dotyczących Miłosierdzia Boga- istoty Miłosierdzia: korzystania z Miłosierdzia, stawania sie Miłosiernym, pomoc innym w przyjmowaniu i darowaniu Miłosierdzia.

  Próbuję to oczym piszesz wdrażać w codzienności w organizacji spółdzielczej poprzez realizację projektów gospodarczych. Spółdzielnia Świetlik Reaktywacja Gdańsk Doki 1.

  To dla wypełnienia się modlitwy Pańskiej: Bądź wola Twoja Ojcze, Przyjdź Królestwo Twoje/Nasze jako w Niebie tak i na Ziemi !
  Jeżeli taki projekt pracy w codziennosci z Miłosierdziem i Królestwem Bozym zainteresuje Cię to prosze o kontakt. Pozdrawiam Tomasz
 • Diabeł Miłosierdziel (Misericordiota) szaleje w Kościele !
  Diabeł Miłosierdziel (Misericordiota) szaleje w Kościele

  Pismo święte, jak też i Tradycja oraz tradycja, podają rózne imiona diabłów, czyli tych aniołów, które zbuntowały się przeciw Stwórcy i - w konsekwencji - znalazły się w stanie infernalnym, czyli w piekle. Znamy więc takich piekielników upadłych, jak Lucyfer (zw. też Lucyper) - Niosący światło (zw. też Tracący światło), Belzebub, Belial, Azazel, Szatan, Asmodeusz, Mefistofeles, Woland, Solfernus, Omnimor, Boruta, Rokita. Nigdzie jednak nie można przeczytać o szczególnie niebezpiecznym demonie, który ostatnimi laty objawił się w Kościele. Ba, nie tylko się objawił, ale się rozszalał, zyskując wielu tzw. pozytecznych idiotów wśród purpuratów i prałatów, a nawet chyba... wolałbym nie dopowiadać.
  Piekielnik ów podstępny - o którym milczy Biblia tudzież tradycja (zarówno ta przez "T" jak i przez "t" pisana) - zwie się Miłosierdziel (łac. Misericordiota). Bywa też okreslany jako Huymanista. Cóż takiego czyni ów Miłosierdziel? Jak to diabeł - małpuje Pana Boga. Tylko że ten do swojej szatańskiej roboty wybrał płaszczyznę Miłosierdzia - a więc tego Boskiego przymiotu , który w ostatnich dziesięcioleciach został szczególnie wyakcentowany. I właśnie za pomocą wykoślawionej, zafałszowanej koncepcji miłosierdzia, MIsericordiota w Kościele "nie śmieszy, ale tumani, przestrasza"..

  Tumani - przekonując, że w imię miłosierdzia nalezy udzielać Komunii świętej permanentnym cudzołożnikom (tego pojęcia oczywiście nie używa - ani on, ani jego pachołkowie), czyli ciężkim grzesznikom, pogrążonym w bagnie grzechu śmiertelnego. "W imię miłosierdzia" postuluje przygarnięcie przez Kościół praktykujących sodomitów, czyli zboczeńców homoseksualnych, których "miłość" prezentuje jako wielce wartościową. Poprzez swoich parobków w duchownych szatach, biadoli nad dotychczasowym nauczaniem Kościoła, który - nazywając dewiację po imieniu - jakoby "straszne krzywdy biednym" pomyleńcom seksualnym - wyrządzał. Natchnieni przez Miłosierdziela knechci (nomen omen w polskiej tradycji diabła przedstawiano jako... Niemca) nawet przeprosili zboków za "język dyskryminacji i wykluczenia".

  Tumani i przestrasza - gromiąc zwolenników nauczania Chrystusowego i kościelnego. Nazywa ich "ludźmi o nieczułych i kamiennych sercach", którzy "rzucają doktrynalnymi kamieniami"; posiadają "suchą wiarę podług księgi" i - "chroniąc się za nauczaniem Kościoła" - "są zimni i zamknięci na ludzkie dramaty". Tak, tak, hasło Miłosierdziela brzmi: Miłosierdzie uber alles. A wszystko dlatego, że "Kościół jest Kościołem ubogich w duchu i grzeszników szukających przebaczenia".
  Niby pięknie, humanitarnie i miłosiernie. Tylko że diabeł kłamie! Nie wspomina o tym, iż miłosierdzie można otrzymać wtedy, kiedy się żałuje za grzechy i podejmuje się wysiłki, aby z nich powstać. Udzielanie Komunii świętej permanentnym cudzołożnikom oznacza wepchnięcie ich w otchłań świętokradztwa - jak by mało było bagna śmiertelnego grzechu cudzołóstwa, w którym toną. To zaś otwiera tym nieszczęśnikom szeroką i stromą drogę do otchłani infernalnej! Zaprawdę diabelski plan - Kościół ma zepchnąć rzesze otumanionych ludzi na równię pochyłą do wiecznego potępienia. Tego chce Miłosierdziel, Huymanista. Do okłamanych rozwodników - zatwardziałych w cudzołóstwie i świętokradztwie - mają dołączyć okłamani sodomici, których Kościół "powinien przytulić", dowartościowując ich tzw. miłość, aby - tak samo - przesunąć ich na równię pochyłą ku wiecznej zgubie.

  Zaiste, diabelski, sataniczny jest ten plan Miłosierdziela. Tylko dlaczego na szczytach Kościoła tak wielu dostojników chce go realizować? Pożyteczni idioci Infernalnego Imperium czy opętani??? A może stracili wiarę i zostali tyko humanitarnymi humanistami, którzy za cenę okłamania rzesz grzeszników, chcą im ulżyć tu na ziemi, gdyż nie wierzą, że w ten sposób skierują ich do piekła???

  https://gloria.tv/article/9QqJnUQzoBHi4uNz9791NY1f4

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

ULUBIENI AUTORZY

więcej