Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
470 postów 1988 komentarzy

W obronie cywilizacji łacińskiej przed bandytami i obłudnikami

Janusz Górzyński - Quis et deus? – KTÓŻ JAK BÓG! Discedite a me omnes pessimi haeretici, filii diaboli, et pestes animarum: vos detestor, et abominor, et cum Ecclesia Dei anathematizo. Jan kard. Bona O Cist

Islam "bicz boży" na apostatów cz.1

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Czy Allach jest Bogiem a Mahomet prorokiem ?

Czy Allah jest Bogiem a Mahomet prorokiem?

 

Już na początku VII. stulecia zjawił się był w Arabii oszust, Mahomet imieniem, który mienił się być posłem Boga i ułożył nową religię ze zwyczajów pogańskich, żydowskich i chrześcijańskich. Na czele zbójeckiej hordy rozbijał najpierw karawany, wnet zdobywał miasta i kraje, i mieczem zmusił mieszkańców do przyjęcia swojej nauki. Jego następcy podbijali dalej siłą oręża kraj po kraju w Azji i Afryce, szerząc naukę swego fałszywego proroka, a z nią dzikość, występki i niewolę.(x. prof. Mateusz Jeż )

Źródło;http://msza.net/i/cz02_0.html

 

Islam czyli bicz boży na apostatów?

 

Profesor Augustus H. Strong powiedział, że islam "jest pogaństwem w monoteistycznej formie."[14]

"Allah" jest przed islamskim imieniem ... odpowiadającym babilońskiemu Belowi

Bożek Allaha usytuowany był razem z innymi bożkami w Kabbie. Poganie kłaniali się w stronę Mekki i Kabby dlatego, że tam właśnie znajdowały się ich bóstwa.

Stąd było dla nich oczywiste kłanianie się i modlitwa w kierunku ich bóstw. Skoro ich księżycowy bożek Allah znajdował się w Mekce, stąd należało modlić się w stronę Mekki.

Kult boga księżyca rozciągał się daleko poza obszar kultu Allacha w Arabii. Cały obszar żyznego półksiężyca był oddany kultowi księżyca.

To zjawisko tłumaczy dlaczego z początku islam z łatwością szerzył się wśród tych arabskich plemion, gdzie kult księżyca był praktykowany.

Symbol półksiężyca jaki widzimy na flagach państw islamskich, na szczytach meczetów i minaretów przypomina o czasach, kiedy Allach był czczony jako bóg księżyc w Mekce.

 

Religie Świata

https://www.youtube.com/watch?v=5X7OURk3-7Q

 

Nieprzyjaciele wiary chrześcijańskiej mają zwyczaj przeciw niej przytaczać rozmaite dowody, czerpane z mahometanizmu. W szczególności zaś przytaczają nadzwyczajne jego rozszerzenie się, jego trwanie, czystość jego nauki o bóstwie, świętą jego księgę itd. itd.; mniemają oni, że mahometanizm przedstawia równe, a nawet wyższe pobudki wierzenia w boskość swego początku, aniżeli chrystianizm. Skąd znów ciż sami nieprzyjaciele chrystianizmu wnioskują, że ponieważ pochodzenie mahometanizmu z pewnością nie jest boskie, przeto i pochodzenie chrystianizmu również boskim nie jest.

Źródło;http://www.ultramontes.pl/mahometanizm.htm

 

"Lekcja religii" - Symbole wielkich religii

https://www.youtube.com/watch?v=JUSkra_6WrI

"Lekcja religii" – Fundamenty wiary

https://www.youtube.com/watch?v=4mGeeKtSkak

"Lekcja religii" – Wyznanie wiary

https://www.youtube.com/watch?v=ZLU-Bc5RxfA

Pięć wielkich religii świata – aduiobook

https://www.youtube.com/watch?v=zonlOqyLs2c

 

W dziedzinie religioznawstwa, utrzymuje się, że każda z głównych religii ludzkości posiada własną szczególną koncepcję bóstwa. Innymi słowy, wszystkie religie nie czczą tego samego Boga znanego im pod różnymi nazwami.

Chaotyczne rozumowanie, które ignoruje zasadnicze różnice dzielące religie świata jest obrazą wyjątkowości tychże religii.

Która z religii świata podtrzymuje chrześcijańską koncepcję jednego Boga w trzech Osobach? Kiedy hinduizm zaprzecza osobowości Boga, które religie są z tym zgodne? Oczywistym jest, że wszyscy nie oddają czci temu samemu Bogu, bogom czy bóstwom.

Muzułmańska koncepcja bóstwa zawarta w Koranie wyłoniła się z przed islamskiej pogańskiej religii kultu Allaha. Jest ona tak szczególnie arabska, że nie da się jej zredukować do wierzeń żydowskich czy chrześcijańskich.

Źródło;http://apologetyka.com/swiatopoglad/islam/ksiazki/inwazja/kultura

 

"Lekcja religii" – Koran

https://www.youtube.com/watch?v=SWxOyPm3ZqM

 

O żydowskich korzeniach islamu pisał ks. prof. Michał Poradowski „Pochodzenie islamu – zwiastowani anielskie”;

 

Mahometanizm jest to żydowska religia wypracowana przez żydów dla Arabów. Arabowie, według Biblii, to stryjeczni bracia Żydów, gdyż także wywodzą się z Abrahama, będąc potomstwem Izmaela, syna Abrahama i jego niewolnicy Agar, którą wydalił wraz z dzieciątkiem na żądanie swej żony i krewniaczki Sary.
To "wypracowanie" odrębnej religii dla Arabów przypisuje się zwykle Mahometowi (570-632), jednakże ostatnie studia wykazują, że Mahomet tylko posłusznie wypełniał zlecenia pewnego rabina z Mekki, którego nazywał Archaniołem Gabrielem, jako iż Mahomet twierdził, że otrzymał objawienia z Nieba przez pośrednictwo Archanioła Gabriela, ale w rzeczywistości tym "archaniołem" był ów rabin, stąd też religia muzułmańska jest tylko wariantem judaizmu dostosowanego do kultury i zwyczajów Arabów. Przypuszczać też można, że w ten sposób żydzi chcieli nie dopuścić do nawrócenia się Arabów na wiarę chrześcijańską, a jednocześnie zbliżyć ich do siebie, gdyż przez całą swą historię zawsze musieli współżyć z Arabami, łączą ich bowiem nie tylko związki krwi, ale także związki przeżyć i kultury.

(….) Koran nie zawiera żadnych objawień, ani bezpośrednich danych wprost od Boga, ani też pośrednich dyktowanych przez Archanioła Gabriela, jak to usiłuje wmawiać w czytelnika rzekomy prorok Mahomet, a tylko jest spisany przez Mahometa pod dyktando rabina z Mekki, stąd też Koran jest mieszanką różnych starych tradycji religijnych Wschodu i Starego Testamentu, a więc judaizmu i mozaizmu, a dostosowaną do mentalności i życzeń Arabów i tak zredagowany, aby jednocześnie usposobić Arabów przeciwko wierze Chrześcijańskiej, czyli jest to "odtrutka" na Chrześcijaństwo, dzięki czemu tak Arabowie, jak i inne ludy, które przyjęły mahometanizm, zostali w ten sposób "zaszczepieni" przeciwko Chrześcijaństwu.

(…)

Oczywiście, Islam nie jest "żydowskim Chrześcijaństwem", ale jest doskonałym przykładem jak żydzi potrafią przeniknąć do różnych religii i przerabiać je od wewnątrz według własnego interesu.

Więcej;https://gloria.tv/article/3Eu4SM8cTZLM3XVJyJRd7Z8Hz

 

"Lekcja religii" – Mahomet

https://www.youtube.com/watch?v=ozVHCxR2n3o

 

Fragment rozdziału Księgi I, rozdziału 16 "Summy przeciwko poganom" św. Tomasza z Akwinu:

 

"Mahomet uwiódł narody obiecując rozkosze cielesne, których pragnienie inspiruje pożądliwość ciała człowieka. 

Głosząc uwolnienie więzów rozkoszy, dał też przykazania zgodne ze swoimi obietnicami, którym to człowiek kierowany własną zmysłowością podporządkuje się bez oporu. 
Były to nakazy łatwe do przyswojenia, skierowane do ludzi o umysłach nawet niezbyt otwartych. 
Jednocześnie do swojego nauczania wprowadził wiele nieprawdy, bajek i doktryn najbardziej zakłamanych.
 
Nie przedstawił przy tym żadnych dowodów nadprzyrodzonych, a tylko takie mogłyby służyć jako świadectwa na korzyść boskiej inspiracji jego nauki. Wprost przeciwnie - utrzymywał, że był posłany mocą sił zbrojnych - dowody które niezbicie sytuują go wśród rozbójników i tyranów. 
Zresztą, ci, którzy wierzyli w niego od samego początku nie mieli nic wspólnego ani z boskim ani też z ludzkim nauczaniem. 
Byli to ludzie dzicy, mieszkańcy pustyni, którym wiedza o Bogu była absolutnie obca. 
Ogromna ich liczba wspomagała go zbrojnie w podbojach innych ludów którym siłą narzucał swoje prawo.
 
Żadna z boskich przepowiedni nie świadczy na jego korzyść: wręcz odwrotnie, deformuje on nauczanie Starego i Nowego Testamentu przez cytaty pochodzenia zgoła legendarnego. 
Równocześnie używając przeróżnych zabiegów uniemożliwia swoim adeptom ich czytanie, gdyż mogłoby wzbudzić ich podejrzenia i przekonać o fałszerstwie".

 

Św. Tomasz z Akwinu – Summa contra gentiles

 

O ALLAHU I ISLAMIE

 

„Ludziom na Zachodzie trudno jest pojąć islam, gdyż nie rozumieją oni, że jest to forma kulturalnego imperializmu, w którym religia i kultura Arabii w siódmym wieku została podniesiona do rangi prawa boskiego.

Islam natomiast nie może być postrzegany jako osobista czy prywatna preferencja religijna. Nie jest to coś, w co ktoś wierzy, a żyje sobie po swojemu. W krajach islamskich nie istnieje świecki wymiar rzeczywistości.

 

Arabia siódmego wieku

 

Islam to właściwie ubóstwienie siedmiowiecznej kultury arabskiej. W najgłębszym sensie islam jest bardziej kulturowy niż religijny.

Stąd właśnie wszystkie podręczniki i encyklopedie traktujące o islamie rozpoczynają się od opisu kulturowego kontekstu Mahometa oraz wagi siedmiowiecznej kultury arabskiej.

Nie próbuję tutaj mówić, że kultura arabska jest "zła" tylko dlatego, że jest arabska, podobnie jak kultura amerykańska nie jest "dobra" tylko dlatego, że jest amerykańska.

 

Każda kultura ma dobre i słabe strony.

 

Jeśli o to chodzi, jestem zdania, że zachodni imperializm kulturowy praktykowany w przeszłości względem reszty świata był zjawiskiem złym. W tym względzie zachodni imperializm kulturowy jest równe ofensywny jak arabski.

To, co niepokoi bliskowschodnich ekspertów, to fakt posuwania się przez arabskich muzułmanów o jeden krok dalej, mianowicie usiłowanie narzucenia siedmiowiecznej arabskiej religii całej reszcie świata.

W swojej znanej, dwutomowej pracy pt. "Religia na Bliskim Wschodzie" prof. Arberry stwierdza, że islam jest "szczególną arabską religią" dlatego, że islam jako religia oraz kultura postrzegany jest przez nas jako fundamentalna jedność.[1]

Nawet muzułmańscy naukowcy tacy jak dr Ali Dashti, były minister spraw zagranicznych Iranu w swojej książce pt "23 lata: Studium kariery prorockiej Mahometa," uważnie dowodzi jak islam należy rozumieć w nieodłącznym kontekście i identyfikacji z siedmiowieczną kulturą arabską.

Połączenie to jest szczególnie trudne do zrozumienia na Zachodzie, ponieważ religia tutaj postrzegana jest jako coś szczególnie osobistego i prywatnego, a nie jako kulturowy fenomen.

Na przykład, chrześcijaństwo nie wymaga aby ludzie ubierali się dzisiaj zgodnie ze zwyczajami panującymi w pierwszym wieku, jedli tylko to, co jadł Jezus. Chrześcijaństwo jest zatem ponad kulturowe w tym znaczeniu, że zezwala ludziom żyć, ubierać się, jeść zgodnie z kulturą w jakiej aktualnie żyją.

Inaczej się sprawa ma z islamem. Gdziekolwiek islam staje się dominującą religią, zmienia on kulturę danego kraju przekształcając ją na modłę siedmiowiecznej Arabii.

Dlatego jest tak trudno muzułmanom nawrócić się na inną religię. Każdy aspekt ich życia ukształtowany jest przez islam.Muzułmanin musi wypełniać nakazy islamu niezależnie od tego, co o nich myśli i gdzie żyje.

Dla muzułmana nie ma "sfery świeckiej," gdzie może być wolny od islamu.Dla oddanego muzułmanina islam jest jego całym życiem. Islam to sposób w jaki żyje się, a nie tylko religia.[2]

W islamie nie ma podziału "meczetu i państwa," na wzór jaki istnieje w większości zachodnich państw, gdzie obowiązuje oddzielenie "kościoła i państwa." Islamska religia i polityka to jedno. Jak wyjaśnia urodzony w Egipcie Victor Khalil:

Islam reguluje każdy aspekt życia w takim stopniu, że kultura, religia i polityka są praktycznie nieodróżnialne.[3]

Mohamet zebrał otaczającą go kulturę ze wszystkimi świeckimi i religijnymi zwyczajami i uczynił z nich religię islamu.

Islam jest podsycany subtelną formą rasizmu, który siedmiowieczną kulturę arabską z jej polityczną ekspresją, stosunkami rodzinnymi, prawami dietetycznymi, ubiorem, obrzędami religijnymi, językiem, itd, narzuca wszystkim innym kulturom.

Jednym z przykładów rasizmu arabskiego jest mit utrzymujący, że Arabowie są potomkami Abrahama przez jego syna Ismaela. Roszczenie to jest odzewem do Żydów, którzy chlubili się, że Abraham był ich pra-ojcem.[4]

Zasadniczą przyczyna dla której muzułmanie utrzymują, że są potomkami Abrahama ma charakter religijny. Koran przenosi scenę wydarzeń historycznych patriarchów z Palestyny do Mekki. Według Koranu Abraham miał nawet odbudować Kabbę! Jeśli da się wykazać, że Abraham nigdy nie mieszkał w Mekce i stąd Arabowie nie są potomkami Abrahama cały Koran zostaje obalony. Dowody archeologiczne jednoznaczne świadczą, że Abraham nigdy nie mieszkał w Mekce! Pochodził on z miasta Ur, które zostało odnalezione w Iraku. Stamtąd powędrował na zachód do Palestyny.[8]

Poniższe przykłady wykażą ponad wszelką wątpliwość kulturowy charakter islamu.

Po pierwsze, Mohamet z obowiązujących praw politycznych siedmiowiecznej Arabii uczynił prawa Allaha.

Szejk, czyli głowa plemienia posiadał władzę absolutną nad swymi poddanymi. Nie było jakiejkolwiek koncepcji praw cywilnych czy osobistych w Arabii w siódmym wieku. Od głowy plemienia zależało życie i śmierć każdego jej członka. Stąd islamskie kraje rządzone są przez dyktatorów "twardej ręki," który rządzą jak przystało na despotów. Spośród 21 narodów arabskich ani jeden nie jest demokracją.

Ponieważ średniowieczna Arabia nie miała koncepcji swobód obywatelskich ani praw cywilnych w obowiązujących strukturach plemiennych,prawo islamskie nie uznaje wolności słowa, wolności wyznania, wolności zgromadzeń, ani wolności prasy. Stąd nie-muzułmanie tacy jak chrześcijanie czy bahaici często pozbawieni są podstawowych praw cywilnych.

Muzułmanin zobowiązany jest modlić się pięć razy dziennie. Samo w sobie nie jest to niczym ofensywnym, jako że dobrze jest się modlić. Jednak muzułmanin jest uczony, że musi modlić się w stronę Mekki położonej w Arabii Saudyjskiej pięć razy dziennie. Stąd przypomina mu się pięć razy dziennie, że musi kłaniać się w posłuszeństwie Arabii.

Akt kłaniania się pięć razy dziennie w stronę Arabii jest jedynie symptomem podłoża kulturalnego imperializmu jaki spoczywa u źródeł islamu.

Mimo kosztów i wyrzeczeńmuzułmanin musi udać się do Arabii Saudyjskiej, aby oddać się kultowi Kabby przynajmniej jeden raz w życiu

Według oczywistych dowodów historycznych Mahomet adoptował pogański rytuał pielgrzymki do Mekki w celu oddawania się kultowi Kabby, aby tym samym przypodobać się kupcom mekkańskim, którzy z pielgrzymek tych czerpali ogromne zyski. Stąd dla powodów finansowych i kulturowych islam przyjął praktykę pielgrzymek do Mekki.[10]

Wymóg pielgrzymki stanowi szczególnie dotkliwy problem dla muzułmanów z trzeciego świata, którzy muszą poświęcić oszczędności całego życia, aby wypełnić ten filar islamu

(…)

To co było wolno jeść w siedmiowiecznej Arabii jest obecnie nakazem islamu dla wszystkich ludzi. Co jadł Mohamet i od czego stronił obecnie jest boskim prawem dla wszystkich ludzi.

To, czym odziewały się proste, koczownicze plemiona pustynne, żyjące w siedmiowiecznej Arabii stanowi według islamskiego prawa jedyne dopuszczalne odzienie dla kobiet na całym świecie.

Być przykrytą od stóp do głów, aby uchronić się od palącego słońca pustyni jest rzeczą praktyczną i zrozumiałą kiedy mieszka się na pustyni. Tak odziewały się kobiety arabskie na długo przed Mahometem. Jednak narzucanie takiego odzienia wszystkim kobietom na całym świecie jest niczym innym jak właśnie kulturowym imperializmem.

Opresywna natura islamu jest szczególnie widoczna w kwestii pozbawienia kobiet podstawowych praw cywilnych.

Według prawa islamskiego męski potomek dziedziczy więcej niż żeński, zeznania mężczyzny mają większą wagę; jeśli chodzi o ścisłość, to dziedziczy on podwójnie tyle co kobieta, jego zeznania mają podwójną wagę przed sądem. Prawo do rozwodu przysługuje mężczyźnie ale nie jego żonom.
Będziemy przytaczać od czasu do czasu cytaty muzułmańskich uczonych takich jak Ali Dashti, aby wykazać, że zachodni uczeni wypowiadając się o islamie nie czynią tego z ukrytym uprzedzeniem. Ich odkrycia są potwierdzone przez muzułmańskich, jak i innych autorytatywnych badaczy Bliskiego Wschodu.

Pozbawienie praw cywilnych kobiet jest obecne w Koranie, co jest odzwierciedleniem kultury arabskiej z siódmego wieku i jej niskiej oceny wartości kobiety.

Nawet dzisiaj możliwe jest trzymanie kobiet we własnym domu jak w więzieniu. Mogą zostać pozbawione prawa wychodzenia z domu jeżeli tak zarządzi mąż. Nadal nie przysługuje im prawo głosowania w islamskich krajach takich jak Kuwejt!

W islamskich krajach takich jak Iran, kobiety muszą posiadać przy sobie pisemną zgodę od mężów na przebywanie poza domem! Odmawia się im nawet prawa do prowadzenia pojazdu w kraju takim jak Arabia Saudyjska.

 

Okrutne i nadzwyczajne kary

 

Bezprawne pozbawienie wolności; stosowanie tortur; zabójstwa polityczne; obcinanie rąk, nóg, uszu, języków i głów; wyłupianie oczu - wszystko to jest częścią współczesnego prawa islamskiego, tylko dlatego, że było to obowiązującą praktyką siedmiowiecznej Arabii.[13]

Dla człowieka Zachodu są to jednoznacznie barbarzyńskie praktyki, dla których obecnie nie ma miejsca we współczesnym świecie.

 

Konkluzja

 

Islam jest wyraźnie arabską kulturową religią. Bez przyjęcia tego nie jest możliwe jakiekolwiek zrozumienie islamu. Tylko wtedy, gdy pojmie się tą kluczową prawdę jest możliwe zrozumienie dlaczego muzułmanin myśli i postępuje w taki czy inny sposób.

Źródło;http://apologetyka.com/swiatopoglad/islam/ksiazki/inwazja/natura

 

ŚWIĘCI KOŚCIOŁA O MAHOMECIE I ISLAMIE

 

 

W jaki sposób święci i męczennicy podchodzili do religii Mahometa? W jaki sposób oceniali oni raj obiecany przez Mahometa swoim wyznawcom? Jaki los – według męczenników – czeka wyznawców Allaha? Ich ostre wypowiedzi nie pozostawiają żadnych wątpliwości!

 

Święty Piotr z Majumy (męczennik):

 

Każdy, który nie przyjmie Wiary katolickiej, zostanie potępiony jak Mahomet, wasz fałszywy prorok!

 

Święty Jan Damasceński:

 

Istnieją także przesądy Izmaelitów panujące po dziś dzień, utrzymujące ludzi w błędzie, będące zapowiedzą Antychrysta. Od tamtego czasu aż po chwilę obecną wśród nich pojawia się imię Mahometa. Mężczyzna ten, natknąwszy się dziełem przypadku na Stary i Nowy Testament i – najprawdopodobniej – rozmawiając z ariańskim mnichem, wymyślił własną herezję. Następnie, dzięki pozornej pobożności wkradł się w łaski ludzi, rozdawał im księgę jako zesłaną mu z nieba. W księdze tej zapisał absurdalne treści i dał ją ludziom jako przedmiot kultu.

 

Święci Abencjusz, Jeremiasz, Piotr z Astigi, Sabinian, Walabons, Wistremund (męczennicy z Kordoby):

 

Wyznajemy Chrystusa jako prawdziwego Boga, a waszego proroka mamy za prekursora antychrysta i innych bluźnierczych doktryn!

 

Święci Aureliusz, Felix, Jerzy, Lilioza i Natalia (męczennicy z Kordoby):

 

Każdy kult przeczący boskości Chrystusa, nie oparty na wyznaniu wiary w Trójcę Świętą, odrzucający chrzest, oczerniający chrześcijan i wprowadzający odstępstwo od kapłaństwa uważamy za potępiony!

 

Święty Tomasz z Akwinu:

 

Ci zaś, którzy wprowadzili błędy sekciarskie, postępowali drogą przeciwną, jak to widać u Mahometa; zwabiał on ludy obietnicami rozkoszy zmysłowych, do których pragnienia podnieca pożądliwość ciała. Mahomet podawał także przykazania odpowiednie do obietnic, popuszczając cugli pożądliwości cielesnej, a temu ludzie zmysłowi łatwy dają posłuch. Jako dowody prawdy zaś podawał tylko takie, które każdy średnio mądry człowiek może poznać rozumem przyrodzonym. Co więcej, prawdy, których nauczał, pomieszał z wieloma bajkami i zupełnie błędnymi naukami. Nie ukazał też żadnych znaków nadprzyrodzonych, które jedynie dają odpowiednie świadectwo natchnieniu Bożemu, gdyż działanie widzialne, takie jakie może pochodzić tylko od Boga, wykazuje, że nauczyciel prawdy otrzymuje natchnienie niewidzialne. Powiedział zaś, że jest posłany z mocą zbrojną, a takich znaków nie brak także rozbójnikom i tyranom. Poza tym ci, którzy uwierzyli z początku Mahometowi, nie byli jakimiś uczonymi, wykształconymi w sprawach boskich i ludzkich, lecz byli to ludzie dzicy, przebywający na pustyniach i nieznający żadnej nauki boskiej. Wykorzystując tłum takich ludzi i przemoc zbrojną, zmusił innych do poddania się jego prawu. Żadne też proroctwa Boże poprzedzających go proroków nie dają mu świadectwa — przeciwnie, on raczej spaczył prawie wszystkie nauki Starego i Nowego Testamentu opowiadaniem pełnym bajek, co widzi każdy, kto bada jego prawo. Dlatego też chytrze nie zalecił swym wyznawcom czytania ksiąg Starego i Nowego Testamentu, by mu nie wykazali fałszu. I tak widać, że ci, którzy dają wiarę jego słowom, wierzą lekkomyślnie

„Summa Contra Gentiles”, Wydawnictwo w Drodze, s. 31.

 

Św. Jan Bosko:

 

Opowiedzenie wam wszystkich historii o tym znanym oszuście zajęłoby zbyt dużo czasu. (…) Religia Mahometa składa się z potwornej mieszanki judaizmu, pogaństwa i chrześcijaństwa. Mahomet rozpowszechniał swoją religię nie poprzez cuda bądź wymowne słowo, ale siłą. [To] religia sprzyjająca rozwiązłości każdego rodzaju i która – w krótkim czasie – pozwoliła Mahometowi na bycie przywódcą gromady bandytów. Z nimi najeżdżał kraje Wschodu i podbijał ludy – nie zaprowadzając prawdę, nie cudami albo proroctwami – w jednym tylko celu: by nad głowami pobitych wznieść miecz krzycząc „uwierz albo umrzyj”!

 

Święty Alfons Maria Liguori:

 

Mahometański raj zdatny jest tylko dla zwierząt, bowiem jedynym, czego może oczekiwać w nim wierny, to brudna rozkosz zmysłowa.

Źródło;http://www.pch24.pl/co-swieci-mowili-o-islamie-,39445,i.html

 

OQur’an (Koranie)

 

Twierdzi się, że Mahomet inspirowany przez Archanioła Gabriela napisał świętą księgę islamu, Qur’an (Koran), a księga ta, pełna subtelności, mądrości i wnikliwości stanowi jasny dowód proroczych zdolności Mahometa, który jako człowiek niewykształcony – pasterz bądź kupiec – nie umiał czytać ani pisać. Fakt, że Koran jest napisany klasycznym arabskim i nie posiada żadnego wcześniejszego literackiego odpowiednika nadaje dodatkowej powagi stwierdzeniu, że Mahomet był natchniony przez Boga. Mówi się, że poświęcił się on głoszeniu islamskiej doktryny wśród pogan z Mekki, lecz został wygnany i zmuszony, aby szukać schronienia w Medynie (a właściwie w Jatribie, które to miasto nazwano później na jego cześć Madinat an-nabi czyli ‘miastem proroka’); oba te miasta znajdują się w zachodniej części dzisiejszej Arabii Saudyjskiej. Jednakże nie ustawał, nawracając ludzi tu i tam dzięki sile swego słowa i przykładu. Z uwagi na gwałtowny charakter ówczesnych społeczeństw, popadł w konflikt z otaczającymi go siłami pogańskimi, a w roku 624 wygrał decydującą bitwę pod Badrem.Kilka lat później Mekka przyjęła prawdę islamu, a Ka’ba, dom do tej pory mieszczący w sobie kamienne pogańskie bałwany (był tam święty kamień czczony w całej Arabii, który rzekomo Abraham otrzymał od anioła Gabriela), przekształcił się w Dom Boży. Ka’ba stała się centrum islamskiego świata, pierwszą świątynią, do której każdy muzułmanin musi udać się z pielgrzymką przynajmniej raz w życiu.

Oto w skrócie odpowiedź na pytanie o autentyczność islamu. Jest to standardowa informacja, którą znajdujemy w książkach napisanych przez katolików, muzułmańskich duchownych, świeckich akademików i zachodnich islamologów. Jedyny problem związany z powyższym opisem da się zamknąć w jednym zdaniu: właściwie nic z tego nie jest prawdą! 

(…)

Należy zdać sobie sprawę, że obok Koranu istnieją trzy inne dzieła, które składają się na tradycję islamską. Pierwszym z nich jest Hadith czyli Mowy proroka Mahometa, zebrane dwieście lat po jego śmierci, co do których uważa się, że zostały poświadczone przez towarzyszy i świadków proroka, którzy przekazali zawarte w nich informacje z pokolenia na pokolenie. Drugim jest Sunna, stanowiąca właściwe islamowi prawodawstwo, trzecim zaś Sira  Życie Mahometa (w islamie są jednak odłamy, które różnią się stosunkiem do tych źródeł). Wszystkie trzy księgi miały być złożone – rzekomo przez Ibn Hisâma żyjącego w dziewiątym wieku – w znaną współcześnie jedną całość. O człowieku tym wiemy bardzo niewiele lub prawie nic.

(…)

Kontynuując, br. Bruno stwierdza: „nasza egzegeza jasno wykaże, iż alfabet zastosowany w Koranie jest czystym i prostym przekształceniem alfabetu hebrajskiego w arabski” (w istocie przyjmuje się, iż alfabet arabski powstał ok. V w. z alfabetu nabatejskiego, mającego z alfabetem hebrajskim wspólnego przodka: alfabet aramejski).

Tak więc intuicja o. Thery, według której autor Koranu miał być rabinem, mimo że nie znalazła jeszcze absolutnego potwierdzenia, jednak w znaczący sposób nie chybiła celu.

Jak przekonaliśmy się na początku niniejszego artykułu, słowo „islam” jest tradycyjnie tłumaczone jako ‘poddanie się’. Według br. Bruno takie tłumaczenie jest w oczywisty sposób błędne i całkowicie niezwiązane z tekstem.Hebrajski źródłosłów, slm, można również odnaleźć w aramejskim i oznacza po arabsku po prostu aslim, czyli ‘doskonały’ – po aramejsku, haweî selîm znaczy tyle co: ‘Bądź doskonały!

(…)

Po zburzeniu świątyni jerozolimskiej w r. 70, Żydzi ulegli rozproszeniu. Dokąd się udali? Historycy tacy jak Torrey uważają, że wielu z nich poszło do Teimy, oazy w południowej Palestynie, wierząc i żywiąc nadzieję, że pewnego dnia dane im będzie powrócić. To, co nie podlega dyskusji, to fakt, że Półwysep Arabski ma niezwykle długą historię, która dopiero w dniu dzisiejszym jest odkrywana, a w której zasadniczą rolę odgrywali Żydzi.

(…)

Otóż z zapisków pochodzących z 280 r. wiemy, ze mieszkańcy Sheby i Jemenu czcili Athâr, czyli boginię Venus, jednakże do 378 r. owo pogaństwo zanikło i zostało zastąpione monoteizmem, który wzywał „Pana nieba i ziemi”, określanego mianem „miłosiernego”. Od historyków takich jak Jamme i Danielou wiemy, że południowa Arabia odgrywała od końca czwartego wieku dominującą rolę w historii Półwyspu Arabskiego. Wiemy również, że Jemen był nie tylko krainą urodzajną i prosperującą, lecz również widownią rzeczywistych prób bezprecedensowej, całkowitej judaizacji.

(…)

 U początków chrześcijaństwa żydostwo długo i zawzięcie walczyło przeciwko chrześcijańskim misjonarzomgdziekolwiek się oni pojawili, używając wszystkich dostępnych metod, a wśród nich prób pozyskiwania ludzi dla judaizmu. Po drugie należy pamiętać, że judaizm rozprzestrzenił się łatwo na Półwyspie Arabskim z uwagi na to, że wśród Arabów powszechne było obrzezanie. Po trzecie wreszcie należy wiedzieć, że na terenach Himarytów (dzisiejszego Jemenu) było wielu Żydów – fakt ten został potwierdzony przez Filostorgiusza(greckiego historyka Kościoła, heretyka), który donosi o napotkaniu w roku 356 ariańskiej misji kierowanej przez Teofila z Dibous. Od Filostorgiusza dowiadujemy się, że podczas gdy większość populacji w owym czasie była pogańska, Teofil dokonywał wielkich najazdów, nawracając króla i budując wszędzie kościoły. Tego rodzaju doniesienia pokazują skalę ekspansji rzymskiej i chrześcijańskiej, lecz ukazują również, że ekspansja ta napotykała na dobrze utwierdzoną na tych terenach społeczność żydowską.

W 378 r. król Jemenu zwrócił się przeciwko Imperium Rzymskiemu, sprzymierzając się z Imperium Perskim. Zmiana ta została przeprowadzona przy udziale Żydów, którzy stanowili jedyną intelektualną i społeczną elitę w kraju. Oznaczało to głęboki kryzys rzymskich wysiłków podejmowanych w kierunku kolonizacji półwyspu, a również niekorzystną aurę dla misjonarskich wysiłków chrześcijan, gdyż Persowie byli dalecy od okazywania sympatii wobec religii ich imperialnego rywala. W ten sposób od piątego wieku region zaczął już na zawsze zyskiwać perspektywę hebrajską.

Od Jana z Efezu wiemy, że na początku szóstego stulecia wybuchła wojna pomiędzy Aidogiem, księciem Etiopii a Dimionem, królem Jemenu. Ten ostatni był bardzo wyraźnie pro-żydowski – do tego stopnia, że nakazał aresztować wszystkich rzymskich kupców, którzy przekroczyli granice Jemenu, z uwagi na rzymskie prześladowania Żydów. Niemniej jednak etiopski książę odniósł zwycięstwo, nawrócił się na chrześcijaństwo i wszędzie zbudował kościoły. Tachrześcijańska ekspansja została uznana przez społeczność żydowską za prowokację. Simon de Beth Arshâm, perski biskup donosi, że „Żydzi tyberiadzcy (główna ówczesna szkoła żydowska) wysyłali swych kapłanów z roku na rok i z sezonu na sezon, po to, aby prowokować kłopoty wśród chrześcijańskich Himarytów”. Ruchem antyetiopskim i antychrześcijańskim kierował Żyd Du Nuwâs, który szybko sprzymierzył się z Persami. Również i on został pokonany przez siły chrześcijańskie.Z zapisków pochodzących z 618 r. dowiadujemy się, że król Jemenu był monofizyckim (ariańskim) chrześcijaninem imieniem Abramus, a jego dedykacja, napisana stylizowaną na pismo arabskie kursywą brzmiała: „Z władzy, łaski i miłosierdzia Najmiłosierniejszego, jego Mesjasza i Ducha Świętego”.

W północnej Arabii rozwinęła się inna sytuacja. Imperialny konflikt między Bizancjum i Persją zmusił pewne arabskie plemiona do zjednoczenia – niektóre z nich opowiedziały się za pierwszym, inne za drugim imperium. Wiadomo jednak, że Arabowie nawróceni na chrześcijaństwo nie pozostawali w Al-Hijaz, gdzie ma znajdować się współczesna Mekka, lecz emigrowali do Syrii, Palestyny i Egiptu. Negatywny wynik tego był taki, żedo roku 582 Al-Hijaz jawiła się oczom całego świata już jako prowincja żydowska. 

(…)

François Nau w swoim dziele pt. Chrześcijańscy Arabowie Mezopotamii i Syrii w siódmym i ósmym stuleciu (1933) pisze, że „na początku siódmego wieku wszyscy Arabowie Mezopotamii i Syrii byli do pewnego stopnia chrześcijanami, przynajmniej jeśli chodzi o atmosferę życia. Wszędzie widziano jakichś pustelników i ascetów, wszyscy jadali w progach klasztorów, wszyscy byli obecni w sporach pomiędzy monofizytami i duofizytami”. O. Henri Charles w swoim Chrześcijaństwie wśród koczowniczych Arabów z Limes i pustyni syryjsko-mezopotamskiej w regionie Hegira (Le Roux, 1936) twierdzi, że „silna osobowość słynnego pustelnika św. Eutychesa naznaczyła początek bardzo owocnej misji, tak, że do roku 570 terytorium Gessanidów obfitowało w arabskie, monofizyckie klasztory.

Tak więc Półwysep Arabski był przez wieki nie tylko terenem działań wojennych, lecz również sceną walki teologicznej: walki pomiędzy żydami i chrześcijanami oraz między rozmaitymi chrześcijańskimi, heretyckimi sektami a katolicyzmem. Wszystkimi tymi wpływami nasiąkały społeczności i, jak się przekonamy, to wzajemne przenikanie rożnych kultów przygotowało grunt pod pojawienie się Koranu.

Nau pisze, że „to przede wszystkim chrześcijanie stworzyli alfabety dla ludów przez nich nawróconych oraz nauczyli je czytać i pisać. Tak zwany klasyczny arabski nie jest wyjątkiem. Jego alfabet należy przypisać chrześcijanom, gdyż to właśnie u chrześcijańskich Arabów z Syrii znaleziono najstarsze przykłady tego pisma”.

(…)

 Koran nie jest dziełem spontanicznym, objawieniem spływającym z niebios; jest pracą o głębokich korzeniach, antycznym rodowodzie oraz „zacięciu” pasującym do tamtych czasów.

Nawet po krótkim przejrzeniu Koranu można się przekonać, że postacią centralną dla islamu jest Abraham, a już w początkowej modlitwie można zauważyć wyraźny brak „islamskiego kolorytu”: „W imię Boga Miłosiernego, Dawcy Miłosierdzia, chwała niech będzie Bogu, Panu Wszechświata, Miłosiernemu i Dawcy Miłosierdzia! Władco w dniu sądu! Ciebie czcimy i u Ciebie szukamy pomocy. Prowadź nas drogą prostą, drogą tych, którym sprzyjasz, drogą tych, którzy nie są przyczyną Twego gniewu; tych, którzy nie idą na zatracenie” (Koran w tłumaczeniu Thomasa Ballantine Irvinga, Islamic Foundation, Anglia, 1979). Można z łatwością zauważyć, że w modlitwie powyższej nie ma nic specyficznie islamskiego. Rzeczywiście, na pierwszy rzut oka mogłaby być modlitwą o rodowodzie zarówno żydowskim, jak i chrześcijańskim

(...)

Jest oczywistym, że autor Koranu, stanąwszy w obliczu gwałtownych, niekończących się konfliktów między żydami i chrześcijanami na terenie półwyspu, zmuszony był do refleksji nad przyczynami tak żałosnego końca owego sojuszu, jaki stanowiło przymierze z Bogiem.Zauważa, że znakiem przymierza z Bogiem jest obrzezanie, a przymierze zostało zawarte z Abrahamem. Jednak zwraca również uwagę na to, że pierwszym synem Abrahama poddanym obrzezaniu nie miał być Izaak, lecz Izmael, jego syn z niewolnicy Hagar. Przypomnijmy, że Bóg okazał swą moc wobec Abrahama dając syna Izaaka jego starej żonie, Sarze. Wiemy również, że wskutek nalegań Sary, Hagar i Izmael zostali odprawieni, a Izmael stał się ojcem narodu arabskiego. W ten sposób zostało zawarte przymierze z Abrahamem, który nie był ani żydem, ani chrześcijaninem, lecz poganinem który stał się „doskonały” – pierwszym muzułmaninem. Abraham i jego syn Izmael zostali uczynieni „doskonałymi” – muslimayn.Mieli oni poświęcić Bogu swych następców w celu uczynienia ich „narodem doskonałym” – muslimat. To wezwanie do doskonałości jest „sprawiedliwością”, która stała się udziałem Abrahama i Izmaela (albowiem Bóg, według autora Koranu nigdy nie przestał wysłuchiwać modlitw Hagar i jej syna), a również Izaaka, Jakuba oraz wszystkich proroków bez różnicy, nie wyłączając Mojżesza i Jezusa. Innymi słowy, nie ma różnicy między Starym a Nowym Testamentem, gdyż według autora Pięcioksiąg żydów i Ewangelie chrześcijan zostały źle wykorzystane dla wprowadzenia podziału wśród Narodów Księgi. Żydzi odpadli od Prawa, a chrześcijanie wykrzywili proroctwo Jezusa uczyniwszy Bogiem zwykłego człowieka i w ten sposób popadli w apostazję. Ostatecznie autor Koranu wzywa do ponownego zjednoczenia Narodów Księgi.Bazuje przy tym na rasowej linii Żydów, istniejącej dzięki obrzezaniu, i dodaje do tego wezwanie do doskonałości pochodzące z Ewangelii, przez cały czas podkreślając, że zerwanie przymierza z Bogiem przez żydów i chrześcijan nie unieważnia przymierza zawartego z Abrahamem i Izmaelem.

(…)

Br. Bruno stwierdza: „Zamiarem autora Koranu nie było stworzenie trzeciej religii, lecz obalenie dwóch poprzednich – żydowskiej i chrześcijańskiej – poprzez przywrócenie tego, co w jego mniemaniu było jedyną«tradycją» (giblat), czyli prawdziwym dziedzictwem Abrahama”. Podczas gdy pierwsza sura Koranujest bardzo stara i czysto żydowska,sury druga i trzeciakoncentrują się odpowiednio na przypomnieniu ludziom wymagań żydowskiej Tory i chrześcijańskich Ewangelii. Dlatego też sura II kończy się modlitwą stworzoną przez autora, Panie Nasz, Dawco Obrzezania Yahweh  Pater Noster chrześcijan.

(…)

Źródło;http://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/236

 

Czy Allach jest Bogiem a Mahomet jest prorokiem ?

Ks. Sheehan, arcybiskup Germii, w swojej Apologetyce i doktrynie katolickiej (1944)napisał o islamie:Fragmenty objawionej prawdy zawarte w tej religii zostały zaczerpnięte z judaizmu i chrześcijaństwa

 

Większość ludzi po prostu zakłada, że Bóg Biblii i ten z Koranu to jedno i to samo, jedynie o innym imieniu. Jednak pytanie jakie postawił Zemmer pozostaje, czy jest tak naprawdę?

 

Kiedy porównamy atrybuty Boga przedstawione w Biblii z atrybutami Allaha z Koranu, staje się oczywistym, że nie jest to ten sam Bóg.

Rzetelność historyczna wymaga przypomnienia, że uczeni chrześcijańscy i muzułmańscy spierają się o to, kto posiada właściwy obraz Boga od czasów, gdy islam powstał jako religia.

Biblijny obraz Boga nie da się zredukować do obrazu Allaha, podobnie jak Allah nie może zostać zredukowany do biblijnego Boga.

Historyczne tło dotyczące pochodzenia znaczenia arabskiego "Allaha" przedstawia barierę nie do pokonania uniemożliwiającą przyjęcie Allaha za Boga biblijnych patriarchów, Żydów oraz chrześcijan. Allah jest po prostu odkurzonym i wywyższonym arabskim bóstwem księżycowym.

(…)

 

Poznawalny a niepoznawalny

 

Według Biblii Bóg jest poznawalny. Jezus Chrystus przyszedł na świat abyśmy mogli poznać Boga(Jana 17:3).

W islamie Allah jest niepoznawalny. Jego transcendentność, wywyższenie sprawiają, że żaden człowiek nie może poznać Allaha osobiście.

Podczas gdy według Biblii człowiek może mieć osobistą relację z Bogiem, Allah z Koranu jest tak odległy, niedostępny i abstrakcyjny, że nie sposób człowiekowi poznać go.

 

Personalny a niepersonalny

 

Bóg w Biblii opisany jest jako posiadający intelekt, emocje oraz wolę.

Jest to w sprzeczności z Allahem, którego nie można pojąć jako osoby. Obniżyło by to jego status do poziomu człowieka.

 

Duchowy a nieduchowy

 

Dla muzułmanina idea, że Allah jest osobą czy duchem jest bluźnierstwem, gdyż poniża to Wywyższonego.

Jednak koncepcja, że "Bóg jest duchem" jest podwaliną biblijnej natury Boga, jak uczył sam Jezus Chrystus w Jana 4:24 .

 

Trynitarny a unitarny

 

Bóg w Biblii jest jednym Bogiem w trzech osobach, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Trójca nie jest trzema bogami ale jednym Bogiem.

W Koranie natomiast znajdziemy zaprzeczenie Trójcy. Koran stwierdza, że Bóg nie jest Ojcem, a Jezus nie jest Synem Bożym. Podobnie Duch Święty nie jest Bogiem.

 

Ograniczony a nieograniczony

 

Biblijny Bóg jest ograniczony swoją niezmienną i nieodmienialną naturą. Stąd Bóg nie może zrobić byle czego.

Tytusa 1:2 mówi nam, że Bóg nie może kłamać. Potwierdza to także list doHebrajczyków 6:18 Bóg nie może postępować sprzecznie ze Swoją naturą (2Tym.2:13 ).

W Koranie widzimy natomiast Allaha, który nie jest niczym ograniczony, nawet własną naturą. Może zrobić cokolwiek, kiedykolwiek, gdziekolwiek wszędzie bez jakichkolwiek ograniczeń.

 

Godny zaufania a kapryśny

 

Ponieważ Bóg Biblii jest ograniczony swoją sprawiedliwą naturą, są pewne rzeczy, których nie może uczynić, będąc przez to stałym i godnym zaufania.

Kiedy natomiast przyjrzymy się postępowaniu Allaha w Koranie, dostrzeżemy, że jest on całkowicie kapryśny i niegodny zaufania. Nie jest on związany swoim słowem ani swoją naturą.

 

Miłość Boża a brak miłości Bożej

 

Miłość Boża jest głównym atrybutem Bożym objawionym w miejscach takich jak Jana 3:16 . Bóg okazuje swoje uczucia swemu stworzeniu a w szczególności człowiekowi.

Gdy natomiast zwrócimy się do Koranu, nie znajdziemy tam miłości jako głównej cechy Allaha. Zamiast niej uderza nas znajdująca się na pierwszym miejscu jego transcendentność.

Podobnie Allach pozbawiony jest wszelkich uczuć wobec człowieka. Jest to obca koncepcja w islamie. Oznaczałoby to zredukowanie Allaha do zwykłego człowieka, co jest bluźnierstwem dla muzułmanina.

 

Aktywny a pasywny

 

Allah osobiście nie wkracza w historię ludzkości i nie uczestniczy w niej osobiście. Oddziaływuje na świat poprzez swoje słowo, proroków i aniołów. Nie wkracza osobiście w sprawy ludzi.

Jakże odmienny obraz Boga mamy przedstawiony w biblijnym opisie wcielenia, gdzie sam Bóg wkracza w historię i dokonuje dzieła zbawienia człowieka.

 

Atrybuty a brak atrybutów

 

Koran nigdy nie podaje w pozytywnym sensie jaka jest natura i istota Boga.Wszystkie tak zwane 99 atrybutów Allaha podane są w negatywnej formie, podkreślając jaki Allah nie jest, nie mówiąc nic jaki jest.

Biblia podaje nam zarówno pozytywne jak i negatywne atrybuty Boga.

 

Łaska a prawo

 

Na koniec, Biblia mówi wiele o łasce Boga, przez którą umożliwił On człowiekowi darmowe zbawieniedzięki Zbawicielowi, który jest orędownikiem między Bogiem a człowiekiem ( 1Tym.2:5 ).

W Koranie natomiast nie ma koncepcji łaski Allaha. Nie ma również zbawiciela ani pośrednikaw Koranie.

Podsumowując, kiedy przyjrzymy się bliżej atrybutom Boga, które objawił On w Biblii z Allahem opisanym w Koranie, dostrzeżemy, że nie jest to jeden i ten sam Bóg.

 

Ten sam Bóg?

 

Po przedstawieniu powyższego materiału grupie ludzi, jeden człowiek odpowiedział, że jest przekonany, że islam i chrześcijaństwo oddaje cześć temu samemu Bogu ponieważ uznają one "tylko jednego Boga."

To czego nie dostrzegł ów człowiek to to, że monoteizm sam w sobie nie mówi jeszcze nic o tożsamości owego jedynego Boga. Innymi słowy, nie wystarczy po prostu powiedzieć, że jest tylko jeden Bóg, kiedy wskazuje się na niewłaściwego Boga!

Ktoś może utrzymywać, że Ra, Izys czy Ozyrys jest jednym prawdziwym Bogiem, co wcale nie oznacza, że chrześcijańskie i egipskie bóstwa są jednym i tym samym.

Starożytni mogli uczyć, że Baal albo Moloch był jedynym prawdziwym Bogiem. Podobnie Grecy mogli utrzymywać, że Zeus czy Jupiter był jedynym prawdziwym żywym Bogiem. Utrzymywanie tylko, że jest jeden prawdziwy Bóg nie daje jeszcze podstaw do automatycznego utrzymywania, że Bóg, którego się wybrało jest prawdziwy.

W tym wypadku, Bóg jaki objawił się w Biblii, ukazał Swoją naturę i Swoje imię aby niemożliwe było mylenie Go z otaczającymi pogańskimi bóstwami.

 

Kult bożka księżycowego jaki praktykowali Arabowie za czasów Mahometa został przeistoczony w monoteistyczną religię.

Ponieważ Mohamet rozpoczął z pogańskim bóstwem, nie dziwi, że skończył z pogańskim bogiem.

(…)

Wielu ludzi na Zachodzie uważa, że Allah jest kolejnym imieniem Boga. U podłoża tego przekonania leży ignorancja różnic pomiędzy Allahem Koranu a Bogiem Biblii oraz propaganda muzułmańskich ewangelistów, którzy utrzymując, że Allach jest tylko innym imieniem Boga próbują nawracać ludzi zachodu na islam.

Biblia i Koran są dwoma rywalizującymi dokumentami, które przedstawiają odmienne koncepcje boskości. Nie można nad tym faktem przejść obojętnie tylko dlatego, że obecnie popularny jest religijny relatywizm.

Źródło;http://apologetyka.com/swiatopoglad/islam/ksiazki/inwazja/bog

 

Historia fałszywego „proroka”

 

Wnikliwi badacze biografii Mahometa i religii islamu wiedzą, że Mahomet nie był żadnym natchnionym mężem Bożym, nie prorokował, nie był mistykiem, lecz był od dziecka wychowywany w atmosferze toksycznej duchowości, pełnej dżinów, których ciągle przyzywała do „pomocy” jego matka. Nie możemy wykluczyć, że w dzieciństwie został przez swoją rodzicielkę oddany pod „opiekę” złym mocom. Z tego powodu żył w stanie opętania okultystycznego i dlatego miał padaczkę, doznawał szatańskich pląsów, miewał pianę w ustach, zgrzytał zębami, wpadał w gniew, rzucał się na ziemię i w niej nieraz się tarzał krzycząc przeraźliwie. Doświadczał także „demonicznych wizji” i był duszony przez upadłego anioła a więc przez diabła, który podawał się za anioła światłości (Archanioła Gabryjela). Zdaniem muzułmanów, Mahomet: był „bezgrzeszny”, lecz wiemy, że był rabusiem, sexoholikiem, nawet pedofilem i oszustem oraz mordercą. Był także sprytnym manipulantem - o pewnej charyzmie i sugestywności. Posiadł sztukę sterowania ludźmi i umiejętności wywierania wpływu na innych oraz duraczenia. Był niewątpliwie utalentowany, w niektórych kwestiach wybitny, a więc dzięki temu również zdolny do stworzenia plemiennej organizacji militarnej i państwa sakralnego dla Arabów. Jako osoba otwarta na świat i inteligentna, mógł ów najsłynniejszy z Arabów zrozumieć psychikę, różne wierzenia i kultury pustynnych koczowników, a także dokonać zjednoczenia ich pod jarzmem jednego prawa, jednej kultury i jednego boga. Mahomet od dziecka miał możność wnikliwego i namacalnego poznawania wielu kultur, narodów i zwyczajów oraz religii. Praktycyzm, do którego skłania kupiectwo, był częścią jego „handlowej” osobowości. Dzięki sztuce handlowania posiadł umiejętności negocjacyjne a więc zdobywania klientów i jednania sobie wszelkich interesantów, dostawców, kooperantów, etc. Szybko więc pokochał pieniądze i władzę. Być może pożądliwość zysków mogła w nim rozwinąć „sztukę oszukiwania” i podstępu, a może nawet hipnotyzowania ludzi. Niewątpliwie jego wszechstronne zainteresowania światem i różnorodne talenty, w tym umiejętności kupieckie i oratorskie oraz aktorskie okazały się wystarczającym kapitałem, dzięki któremu mógł wystąpić jako „prorok” boga księżycowego i twórca nowego systemu religijnego opierającego się na starych arabskich wierzeniach, kulturze i prawie.  Umiejętności i konsekwencja Mahometa, nie cofająca się przed bezwzględnością i zbójectwem dały mu podstawę do zorganizowania wspólnoty kulturowo-religijnej o celach politycznych i ekonomicznych. Postulaty Mahometa stały się pomimo cywilizacyjnego skostnienia i archaicznej kultury, na tyle silne, że „wspólnota umma” dąży od kilkunastu wieków do panowania nad całym światem pod sztandarem Proroka Mahometa. Po dziś dzień dżihad podpala świat w imię Allaha.

 

"Lekcja religii" – Mahomet – „prorok islamu”

https://www.youtube.com/watch?v=ozVHCxR2n3o

 

Życie Mahometa

 

Życie Mohameta wraz z jego interesującymi epizodami może być poznane z materiału zawartego w Koranie, Hadisach oraz wczesnych przekazach muzułmańskich. Wielu biografów zarówno muzułmańskich i zachodnich pisało o tym człowieku.

Tak się szczęśliwie składa, że podstawowe fakty dotyczące życia Mohameta nie są przedmiotem kontrowersji.[1]

Narodziny i wczesny okres

Mahomet przyszedł na świat w roku 570 w Mekce w rodzinie Abdullaha (Abd-Allah) i Aminy. Rodzina jego należała do plemienia Kurajszytów, którzy sprawowali pieczę nad Kabby i religijnym kultem skupionym wokół niej.

Mimo odległego pokrewieństwa z królewską rodziną Haszymitów, rodzina Mahometa należała do jednych z uboższych.

Ojciec Mahometa umarł zanim przyszedł on na świat, a w wieku 6 lat umiera jego matka. Zostaje wówczas wysłany na wychowanie do bogatego dziadka.

Po jego śmierci wychowaniem Mohameta zajmuje się jeden z braci ojca Mahometa.

Warto tutaj zaznaczyć, że wielu spośród najbliższych w rodzinie nie przyjęli roszczeń Mahometa do bycia prorokiem. Jegowłasny dziadek, żył i umarł poganinem nigdy nie przyjąłwszy islamu.

Biografowie zgodnie z wczesną tradycją utrzymują, że we wczesnym okresie życia Mahomet nie miał szczególnych osiągnięć. Był on zwykłym arabskim chłopcem, który lubił gawędzić z podróżującymi karawanami kupcami. Lubił wyprawy w pustynię, a szczególnie w jaskinie. Jedyną niezwykłą rzeczą z wczesnego okresu jego życia były powtarzające się religijne wizytacje.

Wczesne wizje

Według wczesnych muzułmańskich przekazów, młody, pogański Mohamet doświadczał cudownych wizji.

Mamy więc wiarygodne zeznanie Mahometa, według któregoniebiańska istota rozcięła mu brzuch, zamieszała wnętrznościami, po czym zaszyła go![2]

Sam Mohamet później opisuje epizod w surze 94:2 co dosłownie brzmi:

Czyż nie otworzyliśmy ci brzucha?

Podczas gdy wszyscy wcześni muzułmańscy pisarze jak i krewni Mahometa umiejscawiają incydent ten we wczesnym okresie życia Mahometa, to już jego późniejsi apologeci, ze wstydem starają się przesunąć epizod ten do czasu po powołaniu Mahometa na proroka. Jednak materiał historyczny jest przeciw takiemu przesunięciu.

Jeśli chodzi o znaczenie i sens otwierania brzucha i przesuwania wnętrzności nie mamy jakiejkolwiek informacji. tym niemniej epizod ten jest zbyt dobrze udokumentowany aby go pominąć milczeniem.

Wielu badaczy uważa, że wczesne religijne epizody Mahometa spowodowane były chorobą psychiczną lub atakami epilepsji.

Prorok Islamu duszony przez anioła w jaskini hira

https://www.youtube.com/watch?v=3e-lypbFvH0

 

Matka Mohameta

Matka Mohameta Amina była pobudliwa z natury, często mówiła, że nawiedzana była przez duchy lub dżiny.

Utrzymywała także, że miała wizje i przeżycia religijne. Matka Mohameta zajmowała się tym, co dzisiaj nazywamy sztuki okultystyczne. Jak utrzymują niektórzy badacze, naturalne inklinacje te odziedziczył jej syn Mahomet.[3]

Padaczka?

Inni badacze sugerują, że być może wczesne wizje Mohameta były spowodowane połączeniem ataków epilepsji i nad wyraz bujną wyobraźnią.

Wczesne przekazy muzułmańskie odnotowują fakt, że kiedy Mohamet miał otrzymać objawienie od Allaha, często padał na ziemię w konwulsjach, mając wywrócone oczy, obficie przy tym pocąc się. Nakrywano go wówczas kocem.

To właśnie w tym podobnym do transu stanie otrzymywał on swoje niebiańskie objawienia. Po ataku wstawał i oświadczał co zostało mu objawione.

Z opisu zachowania i ruchów jakie towarzyszyły często tym transom, wielu naukowców utrzymuje, że były one wynikiem ataków epilepsji.

Na przykład Mała Encyklopedia Islamu wydana przez Uniwersytet Cornell na stronie 274 pisze, że same hadisy opisują "na wpół nienormalne stany ekscytacji jakie go opanowywały."

Należy przy tym pamiętać, że w kulturze arabskiej za czasów Mahometa ataki epilepsji były postrzegane jako religijne symptomy demonicznego opętania albo niebiańskiej wizytacji.

Początkowo Mohamet rozważał obie możliwości jako wytłumaczenie swego stanu. Możliwość demonicznego opętania doprowadziła go do próby popełnienia samobójstwa.

Jednak jego oddana żona wyperswadowała mu, że jest zbyt dobrym człowiekiem by być opętanym. Do tego wrócimy później.

Zdajemy sobie sprawę, że rozważanie możliwości ataków padaczki u Mahometa jest dla wielu muzułmanów obraźliwe. Stanowi to dla nich bluźnierstwo nawet rozważać taką możliwość.Nie wspominając jednak o tym trzeba by przed czytelnikiem ukryć oczywiste fakty z życia Mahometa. Jak więc mamy ukrywać coś, o czym wielu naukowców wypowiadało się?

Zachodni badacze nie przeczą, że Mohamet miał jakieś doświadczenia. Są jednak przekonani, że należy je poddać wszelkiej możliwej interpretacji tak, aby każdy mógł wyciągnąć z nich własny wniosek odnośnie tego, czym one w końcu były.

Tak jak muzułmanie mają prawo tłumaczyć je niebiańskimi wizytacjami, tak nie-muzułmanie mają prawo określać je jako ataki epilepsji, demoniczne opętanie, nad pobudliwa wyobraźnia, oszustwo, religijna histeria, lub cokolwiek innego, co może wystarczająco wyjaśnić to, co spotykało Mahometa.[4]

Czytelnik ma zatem sam określić dla siebie zadowalające wytłumaczenie.

W encyklopedii McClintock & Strong czytamy co następuje:

Mohamet był nerwowego usposobienia i był obdarzony bujną wyobraźnią. Nie było niczym niezwykłym dla niego uznać się po jakimś czasie za powołanego przez Boga do budowania nowej wiary wśród swego plemienia.

Jak donoszą najstarsze i najbardziej wiarygodne przekazy, Mohamet był epileptykiem, a stąd uważano go za opętanego.

Z początku podzielał on tą opinię o nim i dopiero stopniowo pod wpływem przyjaciół, przekonywających go, że porządny i czysty człowiek jakim był nie mógł być opętanym ale nawiedzanym przez aniołów, których dzięki skłonnościom do halucynacji często widział w czasie przykrych ataków, jakie nawiedzały jego udręczone ciało i umysł, lub też na jawie. To, co wydawało się być dobre i prawdziwe dla niego po atakach, przyjmował jako objawienie, które napawało jego zamyślony i zmienny charakter odwagą i wytrwałością niezbędną by znieść wszelkie zagrożenia i umartwiania się.[5]

Apostazja lub obrażanie Mahometa to wyrok śmierci a każdy muzułmanin może być katem

https://www.youtube.com/watch?v=oIb7m9gV7Sg

 

 

Współczesna powściągliwość

W pełni rozumiemy skąd bierze się niechęć do wskazywania ataków epilepsji Mahometa jako źródła jego objawień religijnych.

Zdajemy sobie sprawę, że stwierdzenie to może dotknąć niektórych muzułmanów. Naszą intencją nie jest obrażanie lecz informowanie i ustalenie, że według opisów symptomów towarzyszących transom Mahometa podanych we wczesnych przekazach muzułmańskich nie można automatycznie wykluczyć możliwości epilepsji.

To, że ataki epilepsji były postrzegane jako nawiedzenia bogów lub demonów w przed islamskiej Arabii jest niekwestionowanym faktem historycznym.

Rzeczywistość ta w połączeniu z tymi dwoma możliwościami jakie sam Mohamet brał pod rozwagę zmusza do wniosku, że u podłoża jego transów była epilepsja lub coś jej pokrewnego.

Nie możemy ignorować faktów historycznych albo zmieniać historii tylko dlatego, aby nie ranić uczuć tych, którzy nie chcą znać prawdy. Fakty pozostają faktami niezależnie od tego, jakie ktoś żywi do nich uczucia.

Całe pokolenie uczonych islamistów oficjalnie stwierdziło, że należy wsiąść pod uwagę możliwość epilepsji, jak zamanifestowała się we wczesnym okresie życia Mahometa wizją otwieranego brzucha, oraz we wszystkich późniejszych jego "prorockich" transach.

 

Kontekst religijny

Jak zauważyliśmy wcześniej, Kurajszyckie plemię, w którym narodził się Mohamet, było szczególnie przywiązane do kultu księżycowego bóstwa Allaha. Mohamet wzrastał w pobliżu Kabby, gdzie mieściło się 360 bożków oraz magiczny czarny kamień uważany za przynoszący szczęście plemieniu Kurajszytów. Co roku był świadkiem licznych pielgrzymek przybywających do Mekki. Obserwował pielgrzymów oddających cześć w Kabbie okrążających ją siedem razy, całujących czarny kamień, po czym biegnących do nie zbyt odległego Wadi aby ciskać kamieniami w diabła.

Nie dziwi zatem, że większość elementów składowych jego wychowania religijnego znalazło się później w islamie nie będąc "nowym" objawieniem od Allaha jak usiłuje utrzymać islam.

Islam - religia monoteistyczna?

https://www.youtube.com/watch?v=ygoSPgUCaoA

 

 

Pierwsza żona

Młodość Mahometa pozbawiona była szczególnych wydarzeń. W wieku 25 lat doglądał karawany. Właścicielką była starsza od niego o 15 lat wdowa. Spodobał jej się Mohamet i wyszła za niego. Razem mieli dwóch synów, którzy zmarli wcześnie oraz cztery córki.

Jedna z córek wyszła za Usmana, który został kalifem odpowiedzialnym za ujednolicenie tekstu Koranu.

Poślubiając zamożną wdowę, życie Mohameta płynęło beztrosko, jedynym obowiązkiem było zarządzanie rodzinnym straganem z warzywami na rynku.

 

Powołanie na proroka

W wieku 40 lat Mahomet doświadczył kolejnej "wizytacji." Na skutek tego religijnego doświadczenia zaczął on ostatecznie utrzymywać, żeto Allah powołał go na proroka i apostoła.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że wśród arabskich religii nie występowali zarówno prorocy ani apostołowie.

Tytuł prorokapojawił się w nadziei, że uda mu się zwrócić uwagę żydów, podczas gdy tytuł apostołamiałby przygarnąć do niego chrześcijan.

W ten sposób w kulcie Kabby razem z poganami dołączyć mieli żydzi i chrześcijanie.

 

Cztery sprzeczne wersje

Koran mówi nam, że Allah powołam Mohameta na proroka i apostoła. Ale jak zauważył dr William Montgomery:

Niestety, mamy do czynienia z kilkoma zmiennymi wersjami tych wydarzeń.[6]

Koran podaje nam cztery sprzeczne relacje pierwotnego powołania na proroka. Albo jeden z nich jest prawdziwy i wszystkie pozostałe fałszywe. Albo wszystkie razem są fałszywe; nie mogą wszystkie być jednocześnie prawdziwe.

W Koranie Mohamet opisuje swoje pierwotne powołanie na proroka i apostoła na cztery różne sposoby.

Najpierw informuje nas o tym Sura 53: 2-18 i Sura 81: 19-24, mówiąc nam, że sam Allah osobiście objawił się Mohametowi pod postacią człowieka i że Mohamet słyszał i widział go.

Później, wersja ta jest porzucona i jak mówi Sura 16: 102 i Sura 26: 192-194 powołanie to wyszło od "Ducha Świętego."

Jako że Mohamet nie rozwija tej myśli ani wyjaśnia kim lub czym jest owy "Duch Święty" wątek ten zostaje również porzucony.

Trzecia wersja pierwotnego powołania opisana jest w surze 15: 8. Według niej,do Mohameta zostali posłani "aniołowie" i oni oznajmili, że Allah powołał go na proroka.

Relacja ta jest następnie skorygowana w surze 2: 98 i utrzymuje, żejedynie anioł Gabriel powołał Mohameta i wręczył mu Koran.

Ta ostatnia wersja pierwotnego powołania z udziałem Gabriela mocno przypomina jego role przy narodzinach zarówno Jezusa jak i Jana Chrzciciela.

Niektórzy uczeni są przekonani, że Mohamet uznał za naturalne, że kolejny prorok jak on powinien być powołany przez Gabriela.

Ten czwarty i ostatni scenariusz jest tym, o którym słyszała większość muzułmanów i nie muzułmanów.

 

Islamskie objawienie

W tym miejscu należy przypomnieć, że koncepcja objawienia w islamie odbiega znacznie od chrześcijańskiej koncepcji objawienia w Biblii.

Słowo "objawienie" w arabskim oznacza dosłownie "przekazanie." Oznacza to, że Koran nie pojawił się "przez" kogokolwiekwliczając w to Mohameta. Koran przyszedł "do" człowieka, w tym wypadku do Mahometa.

Stąd nie ma ludzkich autorów Koranu. Allah mówił bezpośrednio przez Gabriela do człowieka, i człowiek, jako odbiorca, nie jest tym, który "począł" Koran.

Jest to w kontraście do biblijnych autorów, którzy nawet identyfikowali się jako autorzy poszczególnych ksiąg.

Chrześcijanom nie sprawia trudności przyznać, że księgę Izajasza napisał Izajasz albo Ewangelię wg Mateusza napisał Mateusz. W niczym nie ujmuje to inspiracji Biblii.

Z Koranem jednak jest inaczej; nie ma tu żadnych ludzkich czy ziemskich źródeł jako że materiał został przekazany od Allaha przez Gabriela.

Obejrzyj także;

Koran księgą podyktowaną przez samego Szatana!

https://www.youtube.com/watch?v=m2v7F-DRVSQ

 

Wątpliwości i samobójstwo

Po pierwszym religijnym doświadczeniu, na skutek którego Mohamet został przekonany, że został powołany na proroka i apostoła, zaczął on mieć wątpliwości co do tego, czy jest przy zdrowych zmysłach.W szczególności zaczął się obawiać, czy przypadkiem nie jest opętany przez demony.

Fizyczne zachowanie towarzyszące jego religijnym transom nawet dla Mohameta wydawały się być zbyt zbliżone do tych, jakie miewali inni padający w atakach na ziemię, o których mówiono, że są opętani.

Depresja w jaką popadł stała się tak nieznośna, że zdecydował popełnić on samobójstwo. Jednak w drodze na miejsce, gdzie chciał odebrać sobie życie doznał on kolejnego ataku. Tym razem wizja jakiej doznał zdawała się mówić, że nie ma odbierać sobie życia, gdyż faktycznie został powołany przez Boga. Jednak mimo tej wizji nadal był przygnębiony i pełen wątpliwości.

 

Rozpoczyna zwiastowanie

 

Kiedy w końcu zwierzył się żonie, przed którą otworzył swoje serce, znalazł w niej oparcie i przekonanie, że został powołany przez Boga na proroka i apostoła.Zachęciła ona go, aby zaczął dzielić się dobrą nowiną z rodziną i przyjaciółmi.

Z początku Mohamet podzielił się swoim powołaniem z rodziną i bliskimi w tajemnicy. Faktycznie pierwszymi, którzy nawrócili się byli członkowie jego rodziny.

Powstaje opozycja

Wkrótce jednak poselstwo jego wychodzi na światło dzienne i natychmiast staje się on obiektem kpin i pośmiewisknie tylko reszty społeczeństwa , lecz również jego własnej rodziny.

Sytuacja stała się w pewnym momencie tak napięta, że ludność Mekki obległa tą część miasta gdzie mieszkał Mohamet. Nastąpił moment krytyczny.

Szatańskie wersety

Aby ratować sytuację i uspokoić pogańską rodzinę i resztę plemienia Kurajszytów, zdecydował on, że najlepiej będzie, jeżeli przyzna, że jest jak bardziej na miejscu oddawać cześć i modlić się do trzech córek Allaha: Al-Lat, Al-Uzza i Manat.

Doprowadziło to do powstania tak zwanych "szatańskich wersetów" w których w momencie słabości i pod przypuszczalnym wpływem szatana (według wczesnych muzułmańskich autorytetów)Mohamet poddał się pokusie udobruchania pogańskiej rzeszy w Mekce(Sura 53: 19).

Tematyce tej jest poświęcona ogromna bibliografia i można by napisać kolejny tom dotyczący jedynie tej sprawie. Każda praca dotycząca islamu, muzułmańska czy zachodnia jak również biografie Mohameta poruszają ją.

Historia tymczasowego uspokojenia pogan zezwoleniem im na praktyki politeistyczne nie może być przemilczana czy wręcz zaprzeczona. Jest to fakt historyczny podtrzymywany zarówno przez wszystkich zachodnich jak i muzułmańskich uczonych.

Jesteśmy przy tym świadomi, że istnieją współcześni apologeci muzułmańscy, którzy odrzucają historię "szatańskich wersetów." Jednak czynią to nie w oparciu o fakty historyczne, lecz na podstawie założenia, że Mohamet będąc bezgrzesznym nie mógłby dokonać czegoś takiego.[7]

Szatańskie wersety

https://www.youtube.com/watch?v=caJCDaxB9Hg

 

Mohamet upomniany

Kiedy uczniowie Mahometa w Medynie usłyszeli o jego nawrocie do politeizmu, natychmiast pośpieszyli do niego z upomnieniem i poradą.

Później Mohamet będzie utrzymywał, że sam Gabriel przyszedł z nieba skarcić go za to, że dał się szatanowi natchnąć do zgody na żądania Mekkan do oddawania boskiej czci córkom Allaha.

Wkrótce powrócił on do swego monoteizmu i stwierdził, że Allach ma moc "anulować" swoje wcześniejsze objawienie.

Po śmierci Mohameta "szatańskie wersety" nie zostały włączone do Koranu. Zostały one anulowane.[8]

Oczywiście sprawiło to nie kończące się szyderstwa. Pogańscy mieszkańcy Mekki ze swadą wykazywali, że Allah Mahometa po prostu nie może zdecydować się: w jednym momencie nie mogą oddawać czci trzem córkom Allaha. Później Allah powiedział, że mogą czcić trzy córki. Teraz znowu mówi im, że nie mogą czcić jego córek. Czy Allah nie może zdecydować się?

Potęgujące się szyderstwo i nasilająca się wrogość sprawiają, że Mahomet opuszcza Mekkę i udaje się do Taifu.

Nie znajduje tam jednak posłuchu i decyduje się na powrót do Mekki.

W drodze powrotnej do Mekki, jak podaje Koran(Sura 46:29-35 i 72: 1- 18) Mohamet zwiastował islam dżinom i zdołał nawrócił ich!

Według Koranu, dżiny te następnie zwiastowały islam ludziom. Stąd, męskie i żeńskie duchy zamieszkujące drzewa, skały i wody Arabii dostały się pod panowanie Mohameta.[9]

Jest to klasyczna forma szamanizmu, w której Mohamet utrzymywał, że włada on obecnie duchami ziemi.

Po powrocie do Mekki okazało się, że wrogie nastawienie do jego poselstwa jeszcze się wzmogło.W szczególności prym wiedli kupcy, którzy widzieli zagrożenie ich interesom płynące z perspektywy zmniejszenia się panteonu bóstw w Kabbie atakowanemu przez Mahometa.

 

Ucieczka do Medyny

Ponownie zmuszony do ucieczki, Mohamet znajduje przychylne schronienie w Medynie. Tam przekonuje się on, że jego pogańska rodzina nie wyrzeknie się swoich bożków na drodze perswazji. Rodzi się więc idea użycia do tego przemocy.

Pierwsza bitwa

Zaczął on sprawdzać swoją moc prowadzenia wojny wysyłając wpierw sześciu swoich zwolenników, którzy zaatakowali karawanę, zabili człowieka, uprowadzili resztę do niewoli i splądrowali towary. Incydent tez znany jest jako "napad Nakhala."

Miał on miejsce podczas panującego tradycyjnie w Arabii miesiąca pokoju i rozejmu.

Spadła na Mahometa nie kończąca się krytyka za złamanie obowiązującego wszystkich zwyczaju pokoju i rozejmu napadając na karawanę.[10]

Druga bitwa

Poznawszy smak plądrowania i rozlewu krwi zwolennicy Mahometa tym razem pod przywództwem samego proroka udają się do drugiej bitwy. Odnoszą oni zwycięstwo w bitwie pod Badr.

Odniesiony wielki sukces sprawia, że coraz więcej zwolenników chętnych jest uczestniczyć w rozbojach, rzeziach i plądrowaniu.

 

Mohamet obraca się przeciw żydom

W tym okresie Mohamet przekonuje się, że żydzi nie przyjmą jego poselstwa. Muzułmański uczony Ali Daszi komentuje:

Po wypadzie w Nakhla i kolejnych udanych atakach na kurajszyckie i obco-plemienne karawany pozycja finansowa muzułmanów uległa wzmocnieniu.Napady stały się sposobem zdobywania władzy przez proroka Mahometa i jego towarzyszy, która ostatecznie rozciągnęła się na całą Arabię. Jednak decydującym krokiem w uzyskaniu dominacji ekonomicznej i prestiżu było zagarnięcie własności mienia żydowskiego w mieście Jatrib.[11]

Początkowo Mohamet starał się pozyskać akceptację żydów do swojego proroctwa zwiastowaniem monoteizmu, przestrzeganiem żydowskiego szabasu, modlitwy w kierunku Jerozolimy, częstemu odwoływaniu się do Abrahama i patriarchów, adoptowaniu niektórych zwyczajów kulinarnych i wychwalaniu ich Pisma.

Kiedy jednak stało się oczywistym, że żydowscy kupcy nie zamierzają zostać uczniami Mahometa, zaniechał on wszelkich żydowskich akcentów w swoim obrządku.

Zmienił on kierunek modlitwy do Mekki, zamiast żydowskiego szabasu przyjął on pogański sabat piątkowy. Ponownie przyjął on pogańskie zwyczaje, w których wzrastał wychowywany przez rodzinę.

Nie na tym jednak koniec. W tym to czasie zaczął on również zabijać żydów. Z początku wysyłał on zabójców z poleceniem zamordowania indywidualnej osoby.Później zaczął atakować całe żydowskie osady.

U podłoża ataków na Żydów były przyczyny zarówno finansowe jak i religijne.

Niektóre z osad żydowskich były ośrodkami handlu złotem i srebrem. Zdobycie ich oznaczało natychmiastowe wzbogacenie się.

Encyklopedia Britannica informuje:

Kiedy odkrył on ich militarną niekompetencję, nie mógł powstrzymać się pokusie zawładnięcia ich dobrami. Atak i splądrowanie kwitnącego osiedla żydowskiego Khaibaru wydaje się zaspokoić apetyt jego niezadowolonych zwolenników.[12]

Pierwsza porażka

Ostatecznie Mekkańczycy zdecydowali rozprawić się z zagrożeniem, jakie stwarzał Mahomet. W roku 622 jego banda zostaje zaatakowana przez dużą armię. Mimo przepowiadania zwycięstwa Mohamet odnosi sromotną porażkę.Dostaje cios szablą przez twarz, traci zęby i cudem uchodzi z życiem.Jest to dotkliwa przegrana zarówno dla niego jak i jego zwolenników.

Niektórzy z nich porzucają go na skutek porażki. Czują się oszukani, mając obiecane poważne udziały w łupach po chwalebnym zwycięstwie, które nigdy nie nastąpiło. Zamiast niego była ucieczka z ciężko rannym przywódcą "prorokiem."

Dlaczego Mekkańczycy oszczędzili Mahometa i jego zwolenników pozostanie zagadką. Wydaje się, że zadowolili oni swoje poczucie arabskiej zemsty i wrócili się do swych miast pozostawiając Mahometa w spokoju.

Żydowskie osady

Ponownie zwraca Mohamet swoją uwagę na żydów, którzy stanowią łatwiejszy cel niż Mekkańczycy.

Rozpoczyna się mordowanie żydów i rabowanie ich mienia. Kiedy jedno z miasteczek żydowskich poddało się 700 do 1000 mężczyzn zostało ściętych jednego dnia podczas gdy kobiety i dzieci zostały sprzedane w niewolę a ich mienie zrabowane. Fakt ten jest potwierdzony zarówno przez muzułmańskich jak i zachodnich historyków.[13]

Triumf nad Mekką

Wzmocniwszy znacznie swoje siły Mohamet ponownie kieruje swoją uwagę na Mekkę. Zawiera z władzami miasta rozejm dziesięcioletni. Dzięki warunkom rozejmu może on udawać się do Mekki jako pielgrzym w drodze do Kabby. Wykorzystuje on tą okazję by na nowo rozgłaszać swoje nauki, tym razem bez użycia siły.

Niecały rok później łamie on rozejm i mając za sobą tysiące zwolennikówzmusza władze Mekki do poddania się pod jego przywództwo.

Staje się w ten sposób Mohamet niekwestionowanym przywódcą religijnym. Uprzątną z Kabby wszystkie bożki. Uciekając się do przemocy zabronił praktyk bałwochwalczych. Niejedna z zabitych osób padła w ten sposób ofiarą jego osobistej wendety.

Na przykład jedna z poetek w swoim wierszu ośmieszyła Mahometa wykazując, że niektóre fragmenty Koranu zostały skradzione z poezji jej ojca. Została za to zamordowana wraz ze swoim dzieckiem.Odpierając zarzuty oburzonych morderstwem Medyńczyków Mahomet powiedział, wskazując na mordercę: "Kto z was chce zobaczyć człowieka, któremu Allah i jego wysłannik udzielił swego poparcia, niech spojrzy na Omara ibn-Adżidżi."[14]

Mohametodniósł w tym momencie historycznym niewyobrażalny sukces. Jako niekwestionowany przywódca i potentat Mekki i jej religijnego centrum znajduje on uznanie wśród arabskich plemion, które zaczynają przybywać do niego ze wszystkich stron.

 

Życie osobiste Mahometa

Jego życie osobiste cechowały dwie słabości. Pierwszą z nich była chciwość. Rabując karawany i żydowskie osiedla zgromadził on olbrzymi majątek dla siebie, swojej rodziny i plemienia.

Jego drugą słabością były kobiety. Pomimo tego, że w Koranie ograniczył swoich wyznawców do nie więcej niż czterech żon, sam posiadał znacznie więcej żon i konkubin.

Kwestia ilości kobiet, z którymi Mohamet utrzymywał stosunki zarówno żon, konkubin i innych oddanych mu wielbicielekbyła wypominana mu przez żydów. Ali Daszti komentuje:

Wszystkie komentarze są zgodne, że werset 57 czwartej sury Al-Nisa został zesłany po tym, jak żydzi krytykowali apetyt Mahometa na kobiety, zarzucając mu, że nie ma nic innego do zajęcia, jak tylko pojmować żony.[15]

Odkąd poligamia była praktykowana w okresie starotestamentowym przez patriarchów takich jak Abraham, sam fakt, że Mohamet miał więcej niż jedną żonę nie stanowi sam w sobie dowodu, że nie był on prorokiem. Jednak fakt ten rzuca snop światła na sylwetkę Mahometa jako człowieka.

Dodatkowo stanowi on logiczny problem dla muzułmanów. Ponieważ Koran w wersecie trzecim czwartej sury zabrania posiadania więcej niż czterech żon,pojęcie większej liczby żon przez Mahometa było by grzechem.

Tak oto z problemem tym radzą sobie niektórzy apologeci muzułmańscy:

Mohamet był bezgrzeszny. Koran nazywa grzechem posiadanie więcej niż cztery żony, stąd Mohamet nie mógł mieć więcej niż cztery żony. Dlaczego? Dlatego, że Mohamet był bezgrzeszny.

Próbowałem zwrócić uwagę, że kwestia ilości żon Mahometa powinna być ustalona według kryteriów historycznych a nie na podstawie ślepej wiary.

Muzułmański uczony i dyplomata Ali Daszti podaje następującąlistę kobiet w życiu Mahometa:

1. Chadziża

2. Sauda

3. Aisza

4. Omm Sulma

5. Hafsa

6. Zajnab (z Dżasz)

7. Dżołajrija

8. Omm Habiba

9. Safija

10. Majmuna (z Haret)

11. Fatema

12. Hend

13. Asma (z Saby)

14. Zajnab (z Kozajma)

15. Habla

16. Asma (z Norman)

17. Maria (chrześcijanka)

18. Rajana

19. Om Szarik

20. Majmuna

21. Zajnab (trzecia)

22 Khawla

Należy przy tej okazji wspomnieć, że pierwszych szesnaście imion na liście to żony. Numery 17 i 18 to konkubiny. Ostatnie cztery nie były ani żonami ani konkubinami, lecz oddanymi wielbicielkamioddającymi się pragnieniom Mahometa.

Zajnab z Dżasz była pierwotnie żoną przybranego syna Mahometa. Fakt jej pojęcia przez Mahometa był dla wielu z otoczenia proroka problemem.

Aisza miała tylko osiem albo dziewięć lat, gdy znalazła się w objęciach Mahometa. Ta strona popędu Mahometa jest szczególnie bulwersująca dla ludzi zachodu.

Podczas gdy w krajach islamskich ośmioletnia dziewczynka może zostać wydana za dorosłego mężczyznę, większość ludzi na Zachodzie wzdryga się na myśl o wydawaniu ośmioletniego dziecka w małżeństwo komukolwiek.

Ta strona życia Mahometa często pomijana jest przez współczesnych badaczy, którzy znowu pragną oszczędzić muzułmanom wstydu i ranić ich uczucia. Jednak historii nie da się przepisać, aby uniknąć konfrontacji z faktem, że Mohamet posiadał nienaturalne pożądania wobec małych dziewczynek.

Na koniec, Maria, - koptyjska chrześcijanka - odmówiła poślubienia Mahometa, zachowując wiarę chrześcijańską. Odważnie wybrała pozostanie niewolnicą, a nie muzułmanką.

Sprawa kobiet w życiu Mahometa jest tak dokładnie udokumentowana i wielokrotnie przedstawiona przez badaczy, że jedynie zamknięta, pokrętna argumentacja ich nie dopuszcza do wiadomości.

 

Mahomet i jego żony – prawda o dewiacjach proroka

https://www.youtube.com/watch?v=cgIna-7iCFk

 

Koniecznie obejrzyj – bardzo ważny dokument;

Co powinniśmy wiedzieć o islamie i życiu sexualnym wyznawców religii Mahometa?

http://www.fronda.pl/a/co-powinnismy-wiedziec-o-islamie-naprawde-mocny-film-1,87153.html

 

Śmierć Mohameta

Jeśli chodzi o samą śmierć Mohameta w roku 632 jest wokół niej nieco zamieszania.

Tradycyjny pogląd głosi, że został on otruty przez żydówkę, której rodzina została wymordowana w jednym z pogromów Mahometa przeciw żydom.

Jednak incydent otrucia mógł mieć miejsce od dwóch do trzech lat przed faktyczną śmiercią, trudno uwierzyć, że otrucie było przyczyną zgonu.

Jest równie szczególne, jak zauważają wcześni biografowie Mohameta, żenie miał on żadnego przeczucia zbliżającej się śmierci. Nie poczynił on żadnych kroków aby wskazać na następcę po sobie. Nie pozostawił po sobie jakiejkolwiek struktury rządów sprawowanych na wypadek jego śmierci.

Również nie zebrał ani złożył razem swoich różnych objawień, które dzisiaj stanowią Koran. Jego śmierć była nagła i nie zostawiła mu czasu zakończyć swoje sprawy.

Ponieważ Mohamet nie pozostawił żadnych instrukcji jak postępować po jego śmierci, wkrótce islam podzielił się na różne zwalczające się sekty takie jak Szyici i Sunici.

 

Konkluzja

Zadziwiający geniusz i stanowcza osobowość Mohameta umożliwiły mu z mało znanego pogańskiego kultu księżycowego bożka Allaha uczynić drugą co do wielkości religię świata!

 

Mohamet a Jezus Chrystus

 

Islam utrzymuje, że Mohamet i Jezus z Nazaretu byli muzułmanami i prorokami wysłanymi przez Allaha, stąd obydwaj wielcy prorocy muszą być zgodni i nie mogą przeczyć sobie.

W końcu jeśli ten sam Allah wysłał obydwu, logika nakazuje, że ich poselstwo i misja nie może w zasadzie przeczyć jedna drugiej. W przeciwnym razie Allah przeczyłby samemu sobie!

Oczywiście założenie to przyjmowane jest przez ortodoksyjnych muzułmanów jak o podstawa wiary nie podlegająca kwestionowaniu.

Jednak ludzie zachodu nie mogą sobie pozwolić na bezkrytyczne przyjęcie takiego założenia nie dokonawszy najpierw porównania służby i poselstwa obydwu tych mężów, aby przekonać się, czy faktycznie zgadzają się one we wszystkim.

Obejrzyj;

Jezus Chrystus a Mahomet – porównanie

https://www.youtube.com/watch?v=6d3d0JXZUcA

 

Jak to zrobić

Ale jak tego dokonać? Każdy zgodzi się, że życie Mahometa może zostać zrekonstruowane na podstawie Koranu. Ale co w przypadku Jezusa z Nazaretu?

Niektórzy muzułmanie próbują udaremnić jakiekolwiek porównanie biblijnego Jezusa z koranicznym Mahometem, utrzymując, że Biblia jest beznadziejnie sfałszowana i Jezus z Nowego Testamentu nie jest prawdziwym Jezusem.

Jednak strategia ta komplikuje znacznie ich pozycję. Ponieważ Koran czerpie informacje o Jezusie z Nowotestamentowych ewangelii(np Jego narodziny z dziewicy), jeśli są one fałszywe, fałszywym jest także i Koran.

Wysiłki współczesnych muzułmanów zmierzające do ograniczenia naszej wiedzy o Jezusie do informacji z Koranu odzwierciedla ponownie ich zamknięte koliste rozumowanie.

Odzwierciedla je poniższa przyjazna rozmowa z muzułmańskim studentem:

muzułmanin: Koran jest prawdziwy we wszystkim.

nie-muzułmanin: Ale zaprzecza biblijnemu Jezusowi.

m.: W takim razie Biblia jest fałszywa.

n-m.: Skąd wiesz, że Biblia jest fałszywa? Czy masz na to jakiś dowód na piśmie?

m.: Nie potrzebuję dowodu na piśmie, bo wiem, że Biblia jest fałszywa.

n-m.: Ale skąd o tym wiesz?

m.: Koran jest prawdziwy we wszystkim

 

Poznaj czym jest Koran i szariat

http://www.fronda.pl/a/czym-tak-naprawde-jest-koran,44086.html

https://poznajislam.wordpress.com/category/koran/

https://gloria.tv/article/oW2bfs9fKR1o2kCPBmZFRFR6g

http://www.planetaislam.com/koran.html

http://deusexlibris.pl/islam-i-prawo-szariatu/

http://apologetyka.com/swiatopoglad/islam/ksiazki/inwazja/koran

 

 

Inne podejście

Może najlepszym sposobem rozwiązania tej kwestii będzie odsunięcie wszelkich wcześniejszych założeń co do inspiracji Biblii i Koranu i po prostu porównanie ich jako dwóch dokumentów piśmienniczych.

Takie podejście do tekstów pozwoli zachować na obiektywnośćporównując życie Jezusa i życie Mahometa.

 

Podstawowe dokumenty

Literackie porównanie jakie przeprowadzimy, będzie ograniczone wyłącznie do tekstów założycielskich obydwu religii. Życie Mahometa będzie widoczne jedynie w świetle Koranu, podobnie jak życie Jezusa będzie pochodzić z Nowego Testamentu. W ten sposób zachowana będzie bezstronność i uczciwość.

Nie będziemy posługiwać się późniejszymi legendami o Mahomecie, które za wszelką cenę usiłują wynieść życie Mahometa ponad przeciętność przypisując mu cudowne elementy.

Z racji ograniczonego miejsca przedstawimy tylko skrócony przegląd porównania Jezusa i Mahometa.

Czytelnik zainteresowany pogłębieniem wiedzy w temacie znajdzie w książce Alfreda Guillauma pt The Traditions of Islam wyczerpujące źródło informacji.

 

Proroctwa

Po pierwsze,narodziny, życie i śmierć Jezusa były jasno przepowiedziane w Starym Testamenciewedług tego co mówi Nowy Testament.

Wystarczy parę przykładów. Micheasz 5:2 podaje nam nazwę miasteczka, w którym narodzi się Mesjasz. W dniu śmierci Chrystusa co najmniej 33 starotestamentowe proroctwa wypełniły się. Przyjście Chrystusa było zapowiedziane przez Jana Chrzciciela w mocy i duchu Eliasza, według proroctwa Izajasza 40 i Malachiasza 4.

Jakże odmiennie wygląda przyjście na świat Mohameta. Nie przepowiedziany przez pogańskich wróżbitów, Stary Testament ani Nowotestamentowych apostołów.

Jak bardzo to ważny problem dla muzułmanów dowodzi jak wielu z nich usiłuje wynaleźć jakąś biblijną zapowiedź nadejścia Mahometa.

Niektóre z tych prób są tak żenujące, że wystarczy tylko je wspomnieć.

Na przykład jeden z amerykańskich czarnych muzułmanów usiłował przekonać, że słowo "amen" w Biblii oznacza "Ahmed" czyli Mohamet!

Inna próżna próba muzułmanów przekonania, że Jezus obiecując zesłanie pocieszyciela w Ew. Jana 14, 15 i 16 zapowiada nadejście Mahometa, upada w gruzy gdy w Jana 14:26 pocieszyciel jest zidentyfikowany jako Duch Święty, którego Ojciec ześle w imieniu Jezusa Chrystusa.

Inne fragmenty biblijne są przytaczane od czasu do czasu przez muzułmańskich apologetów z pominięciem kontekstu i znaczenia oryginalnych języków. Wszystkie one zostały odparte przez zachodnich uczonych.[16]

Mohamet nigdy nie utrzymywał, że jest Duchem Świętym, który przyszedł w imieniu Jezusa Chrystusa. Stąd widzimy, że o ile przyjście Chrystusa zostało zapowiedziane szeregiem proroctw, przyjście Mahometa nie zostało przez nikogo zapowiedziane.

 

Narodziny

Urodziny Jezusa Chrystusa były cudowne stąd, że począł się On z Ducha Świętego w łonie dziewicy Marii.

Koran i ortodoksyjny islam przyjmują dziewicze narodziny Jezusa. Jedynie obecnie można znaleźć niewielkie heretyckie ugrupowania muzułmańskie, które odrzucają i ośmieszają doktrynę o dziewiczym narodzeniu Jezusa.

Czynią to oni z reakcji na fakt, żez narodzinami Mahometa nie wiąże się nic szczególnego.Pojawił się on na skutek naturalnego stosunku płciowego między jego ojcem a matką.

 

Bezgrzeszność

Na podstawie Nowego Testamentu, Jezus Chrystus żył doskonałym i bezgrzesznym życiem (II Koryntian 5: 21).

Kiedy Jego nieprzyjaciele oskarżali Chrystusa przed Piłatem i Herodem, zmuszeni byli wymyślać oskarżenia, gdyż nie mogli Mu nic zarzucić.

Kiedy jednak przyjrzymy się Mohametowi, widzimy, że był on normalnym człowiekiem borykającym się z tymi samymi grzechami jaki otaczają nas. Kłamał on, oszukiwał, pożądał, nie dotrzymywał słowa, itd. nie był ani doskonałym ani bezgrzesznym.

 

Obejrzyj;

Wykłady o islamie: Mahomet w Biblii i w Koranie

https://www.youtube.com/watch?v=Yx4E5fzRQ7I

Prawda o Islamie i Mahomecie

https://www.youtube.com/user/JezusCzyMahomet/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1

 

 

Grzeszny Mohamet?!

Po wykładzie na temat islamu w Uniwersytecie Teksasu w Austin w roku 1991, zostało postawione przede mną wyzwanie udowodnienia grzeszności Mahometa przez muzułmańskich studentów.

Pierwszą moją odpowiedzią było to, że ciężar dowodu spoczywa nie na mnie, lecz na nich. Zapytałem więc, "Gdzie w Koranie mamy napisane, że Mohamet był bezgrzeszny?"

Nie byli w stanie wskazać na najmniejszy fragment, który by to sugerował nie mówiąc już by tak uczył.

Żądali oni z kolei abym pokazał gdzie w Koranie jest napisane, że Mohamet był grzesznikiem.Odpowiedziałem na wyzwanie cytując szereg fragmentów Koranu, które każdy uczciwy czytelnik przyzna, że mówią o grzeszności Mahometa.

 

Koraniczny Mohamet

W surze 18: 111 i innych miejscach, Mohamet jest upomniany przez Allaha:

Powiedz: Jam jest człowiekiem tak jak i wy.

Nigdzie w Koranie nie jest napisane, że Mohamet był bezgrzesznym człowiekiem.

Zamiast tego, Allah mówi Mahometowi, że jest on takim samym jak wszyscy człowiekiem.

Ci z muzułmanów, którzy utrzymują, że Mahomet był bezgrzeszny, przeoczyli Surę 40: 55, w której Allah nakazuje Mohametowi pokutować z grzechów!

W tłumaczeniu Mohameta Pickthal'a Sura 40:55 brzmi:

Proś przebaczenia twych grzechów.

Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest stwierdzenie, że Allah nie miał racji mówiąc Mohametowi, aby prosił o przebaczenie, jak że nie było niczego do wybaczenia!

Tłumaczenie Pickthala sury 48: 1, 2 stwierdza:

Zaprawdę, My daliśmy ci (O Mahomecie!) znak zwycięstwa, aby Allah dał ci odpuszczenie twoich grzechów, tych z przeszłości i tych przyszłych i żeby dopełnił On swej łaski wobec ciebie, i poprowadził cię na właściwą drogę.

Nie tylko został Mohamet wezwany do pokuty ze swoich grzechów ale również przypomniano mu o jego przeszłych grzechach, które Allah wybaczył,jak i o przyszłych, za które będzie potrzebował przebaczenia!

Na podstawie Koranu Mohamet nie był bezgrzesznym człowiekiem. Był po prostu jeszcze jednym nędznym grzesznikiem potrzebującym przebaczenia i odkupienia.

 

Cuda

W czasie swego życia Jezus dokonał wielu wspaniałych cudów. Uzdrawiał on chorych, wskrzeszał zmarłych, wyganiał demony, a nawet uciszył wiatr i burzę.

Ale według Koranu w licznych miejscach takich jak Sura 17: 91- 95 Mohamet nie dokonał żadnego cudu.

Jedyny znak, jaki potrafił wskazać Mahomet to istnienie jego objawień, sur, z których składa się Koran (Sura 29: 47- 51).

Zauważa Alfred Guillaume:

Zatarg z chrześcijanami odnośnie rywalizujących zasług Jezusa i Mohameta, może z powodzeniem być uznany za przyczynę powstania rzekomych cudów, wbrew jednoznacznym stwierdzeniom Mahometa oraz wielu jego bezpośrednich następców, co do tego, że nie został on posłany z mocą czynienia cudów.To, czy celem tych, którzy przypisywać zaczęli cuda Mahometowi było podniesienie go do rangi Jezusa w oczach Jego sług, czy też zaopatrzenie się i swoich uczniów w posłańca bożego, który za dość czyniłby pragnieniom ludzkiego serca doświadczania niezwykłych zjawisk manifestacji mocy bożej nie jest przedmiotem naszych dociekań. Jest wiele racjonalnych powodów, podanych tutaj, dla których z przekonaniem można utrzymywać, że miała miejsce przemyślana imitacja, jako że asabu-l-hadith nie cofają się przed przypisywaniem cudów Chrystusa swojemu prorokowi. Jego słowa oraz słowa jego apostołów w nieskrępowany sposób wkładane są w usta Mahometa.[17]

Mohamet nie dokonał żadnego cudu. Nie uzdrowił chorego, wskrzesił zmarłego, wypędził demona, nie miał władzy nad wiatrem i burzą. Nie posiadał więcej mocy niż każdy normalny człowiek.

Komentuje Ali Daszti:

Muzułmanie wespół z innymi, zlekceważyli fakty historyczne. Nie ustają w dążeniach, aby z tego człowieka (Mohameta) uczynić nadludzką istotę, na kształt Boga w ludzkim przebraniu, ignorując liczne dowody jego człowieczeństwa. Są gotowi przedstawiać swoje fantazje jako cuda.[18]

Wielu Irańczykówwychowanych na diecie legend jest gotowych wierzyć, że każda emamzada, jakiegokolwiek pochodzenia, może w każdej chwili dokonać cudu. Gdyby jednak zadali sobie trud przeczytania Qur'anu, ze zdumieniem odkryliby, że nie ma tam najmniejszej wzmianki o cudzie.Dowiedzieliby się z co najmniej dwudziestu fragmentów Qor'anu, że ilekroć pytano Mahometa by uczynił cud, w odpowiedzi było jego milczenie, lub stwierdzenie, że jest on tak jak każdy człowiek pozbawiony nadzwyczajnych funkcji poza tą, aby "być posłańcem dobrej nowiny i ostrzegającym."[19]

Miłość Boga

Według Nowego Testamentu Jezus zwiastował miłość Bożą i sam był największym przykładem tej miłości:

Albowiem tak Bóg świat umiłował, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy, nie zginął ale miał żywot wieczny (Jana 3:16).

Jednakżena próżno szukać w poselstwie Mahometa czy w Koranie przesłania o miłości Bożej. Nie stanowi ono istotnej części zarówno poselstwa Mahometa, Koranu czy islamu.

Podczas gdy chrześcijaństwo wskazuje na przyjście Chrystusa jako największy dowód i przykład miłości Bożej, islam nie może wskazać niczego, co by pokazywało miłość Bożą.

 

Ludzka i Boża natura

Według Nowego Testamentu Jezus Chrystus był unikalny, jako że posiadał zarówno Bożą jak i ludzką naturę. Dlatego Jezus nazwany jest Bogiemw J.1:1,18; J.20:28; Dz.20:28; Rz.9:5; Tt.2:13; Heb.1:8; 10; 2P.1:1 , itd.

Kiedy spojrzymy na Mahometa, widzimy, że był to tylko człowiek.

 

Piękno mowy

Studiując mowy Jezusa zapisane w ewangeliach, jak na przykład kazania na górze dostrzegamy, że był On największym mówcą na ziemi.

Nawet jego wrogowie przyznawali, że nikt nie mówił tak jak On.

Kiedy jednak czytamy ekstatyczne i pomieszane mowy Mahometa spisane w Koranie, nie odnajdujemy w nich niczego nadzwyczajnego. Nie ma w nich niczego, co by mogło by porównać się z pięknem, treścią czy stylem w jakich Jezus zwiastował ewangelię za życia.

 

Wysoki przykład moralny

Sposób w jaki Jezus żył i był gotów umrzeć stanowi dla nas wysoki przykład moralny do naśladowania.

Kiedy spojrzymy na życie Mahometa, nie odnajdziemy w nim wysokiego przykładu moralnego, godnego naśladowania. Wręcz przeciwnie, znajdziemy wiele przykładów czynów wysoce niemoralnych i niesprawiedliwych.

Zabijanie i rabowanie

Jezus nigdy nie zabił ani nie obrabował nikogo. Gdyby to zrobił, na pewno przed sądem wypomniano by mu to.

Kiedy natomiast obserwujemy Mahometa w Koranie, dostrzegamy bez trudu, że zabijał on i rabował ludzi w imię Allaha.

 

Przymus

Jezus nigdy nie stosował przemocy fizycznej aby zmusić ludzi do przyjęcia jego poselstwa lub uznania go za Mesjasza.

Dla ścisłości należy przypomnieć, kiedy Piotr obnażył miecz, Jezus polecił mu go schować, jako że na przemoc nie ma miejsca w Jego królestwie (Mat. 26: 51- 54).

Przykład Mahometa z drugiej strony, pokazuje nam, że uciekał on często do fizycznej przemocy zmuszając ludzi do porzucenia swych bożków i przyjęcia islamu.

Prowadząc uczniów do mordowania

Jezus nigdy nie prowadził swoich naśladowców rozkazem czy przykładem do zabijania w Jego imieniu, rabowania, czy podbijania nieprzyjaciół w Jego imieniu.

Natomiast Mohamet robił dokładnie to. Uczył swoich podwładnych przykładem, rozkazem i wymogiem, że mogą i powinni zabijać i rabować w imię Allaha i zmuszać ludzi do przyjęcia islamu siłą.

 

Biorąc cudzą żonę

Jezus nigdy nie wziął niczyjej żony za swoją żonę.

Jednak Mohamet nie cofną się przed tym. Jest to jeden z bulwersujących aspektów życia Mahometa.

Przybrany syn Mahometa, Said poślubił piękną dziewczynę, w której był mocno zakochany.

Pewnego dnia, według wczesnej tradycji muzułmańskiej, Mohamet zauważył żonę Saida bez nakrycia twarzy. Jej piękno było tak wielkie, że zaczął pożądać jej.

Poprosił więc Saida aby rozwiódł się z żoną i dał mu ją. Jednak Said i jego żona odmówili tej haniebnej propozycji.

Wobec odmowy Saida i jego żony Mohamet otrzymuje przychylne objawienie od Allaha, w którym Said otrzymuje rozkaz oddania żony prorokowi jak i potwierdzenie, że nie ma nic złego w tym, że teść zabiera dla siebie synową swego adoptowanego syna!

Said i jego żona zostali poinformowani, że w tej sprawie nie mają wyboru. Muszą się podporządkować woli Allaha.

I nie przystaje wierzącemu mężczyźnie lub wierzącej niewieście - gdy Allah i jego posłaniec zadecydują o czymś - oni sami podejmowali swój wybór w sprawie ich dotyczącej. Jeśli kto nie jest posłuszny Allahowi i jego posłańcowi, ten z pewnością wkracza w poważny błąd. I przypomnij sobie, kiedy powiedziałeś temu, którego Allah obdarował swymi łaskami i którego także i ty obdarowałeś łaskami; "Trzymaj swą żonę dla siebie i bój się Allaha," a ty ukryłeś w swym sercu to, co Allah zamierzał ujawnić, i obawiałeś się ludzi, podczas gdy Allah posiada większe prawo, abyś się jego właśnie bał. Wówczas kiedy Zaid dopełnił tego, czego względem niej chciał, My połączyliśmy ją małżeństwem z tobą, aby wierni nie mieli trudności, jeśli chodzi o małżeństwo z żonami ich adoptowanych synów, kiedy ci dopełnili związanych z nimi własnych pragnień. A dekret Allaha miał być wypełniony (Sura 33:37-38).

Nie powinno dziwić, że ten fragment Koranu sprawia, że wielu muzułmanów porzuca islam

 

Dziecięce żony

Jezus nigdy nie molestował dzieci ani nie był związany seksualnie z dziećmi.

Jednak tylko taki wniosek nasuwa się na informację o pojęciu przez Mahometa ośmioletniej dziewczynki, która nadal bawiła się lalkami według haddisów.

 

Nieczysta żywność

Jezus uwolnił swoich naśladowców od obligatoryjnych żydowskich praw dietetycznych. Czyniąc to, ogłosił wszelką żywność czystą (Mk. 7: 14- 23).

Mohamet, z drugiej strony zachował prawa dietetyczne obowiązujące za jego czasów, tak więc i dzisiaj jego wyznawcy nie mogą jeść wieprzowiny ani pić wina.

 

Umieranie za innych

Kiedy Jezus Chrystus umarł, umarł on za grzechy Swoich ludzi aby uchronić ich od gniewu Bożego ( 1Kor.15:3-4 ).

Kiedy natomiast umarł Mohamet, umarł on za swoje własne grzechy. Nie umarł on za nikogo innego.

 

Zmartwychwstanie

Jezus nie pozostał w grobie. Zwyciężył grzech, piekło i śmierć fizycznie powstając z martwych trzeciego w tym samym ciele, w jakim umarł na krzyżu. Tak jak umarł za nasze grzechy, tak też powstał dla naszego usprawiedliwienia( Rz.4:25 ).

Kiedy Mohamet umarł, pozostał on martwym. Nie powstał on z martwych. Mohamet nie żyje podczas gdy Jezus Chrystus żyje.

 

Wniebowstąpienie

Jezus wstąpił do nieba w ciele. Świadkami byli apostołowie ( Dz.1:9-11 ).

Natomiast Mohamet nie wstąpił do nieba. Koran nigdzie nie mówi, że wstąpił.

Niebiańskie wstawiennictwo

Jezus jest obecnie w niebie jako nasz orędownik i Zbawiciel, jedyny pośrednik między Bogiem i człowiekiem ( 1Tym.2:5 ).

Mohamet nie jest pośrednikiem ani zbawicielem. Jeśli o to chodzi, to Koran stwierdza, że nie ma pośrednika czy zbawiciela(Sura 6:51, 70; 10: 3). Musisz się zbawić sam.

 

Cześć

Według Nowego Testamentu, Jezus jest czczony jako żyjący Zbawiciel ( J.20:28).

Koran nigdy nie sugeruje, że Mohamet ma być czczony. Równoznaczne byłoby to z bluźnierstwem.

Muzułmanie przyznają, że Mohamet nie może być czczony ponieważ był tylko człowiekiem.

 

Osobista relacja

Według Nowego Testamentu ludzie mogą mieć osobistą relację z Jezusem Chrystusem przez obecność Ducha Świętego w momencie nawrócenia. Stąd chrześcijanie mówią o ich miłości do Jezusa.

Z drugiej strony, co takiego mówią muzułmanie w sprawie ich miłości do Mahometa?Nie ma żadnej relacji osobistej do Mahometa. Jest on w końcu martwy!

 

Powrót na ziemię

Jezus powróci i wskrzesi wszystkich i będzie sądził ludzi. Nawet ortodoksyjni muzułmanie często przyznają, że to prawda.

Jednocześnie należy przypomnieć, że nie ma w Koranie wzmianki, że Mohamet powróci pewnego dnia, wzbudzi z martwych i będzie sądził kogokolwiek.

 

W poszukiwaniu historycznego Mahometa

Oczywiście zachodni badacze są doskonale świadomi faktu, że na skutek późniejszych konfliktów pomiędzy muzułmanami a chrześcijanami, niektórzy muzułmanie usiłowali "wzbogacić" życie Mohameta, tak aby bliżej przypominało życie Jezusa Chrystusa.

Według Alego Daszti, historie te są "przykładem powstawania mitów i fabrykacją legend przez muzułmanów."[20]

Późniejsze legendy te starają się przedstawić zapowiedzi nadejścia Mahometa, nadzwyczajne okoliczności jego narodzin, przedstawić go czyniącym cuda oraz utrzymywać, że był on bezgrzeszny i doskonały, jak i to, że wstąpił do nieba. Jednak żadne z tych roszczeń nie znajdują się w Koranie ani wczesnych muzułmańskich tradycjach.

Jak zgodnie wykazują wszystkie standardowe opracowania, są one późniejszymi fabrykacjami zafrasowanych muzułmanów z powodu oczywistej niższości Mahometa wobec Jezusa Chrystusa. Z tego powodu konieczne było ubarwienie życia Mahometa, aby bardziej przypominało życie i cuda czynione przez Jezusa. Jak zauważa profesor Guillaume:

Muzułmańscy teolodzy... zapożyczyli także wydarzenia z życia Jezusa, przypisując je swojemu prorokowi.[21]

Muzułmańscy apologeci nie mogli zezwolić, aby ich apostoł mozolił się pod przewagą tak oczywistą kiedy porówna się jego codzienne życie z potężnymi dziełami Chrystusa... Ciekawy i interesujący fakt, że późniejszy obraz Mahometa zaczyna przypominać...Jezusa z Ewangelii.[22]

 

Hinduska analogia

Przypomina to nieco wyznawców Kriszny w Indiach, którzy w odpowiedzi na nauczanie chrześcijańskie, że Jezus umarł na krzyżu za nasze grzechy natychmiast zareagowali, że "zatem Kriszna też musiał umrzeć na krzyżu za nasze grzechy."

Oczywiście fabrykacja ta nie utrzymała się w świetle analizy tekstów dotyczących Kriszny. Nie istnieje żadna wzmianka takiej śmierci zanim wyznawcy Kriszny nie zaangażowali się w polemikę z chrześcijanami.

W ten sam sposób muzułmańskie legendy dotyczące cudownych epizodów wokół Mahometa powstały dopiero po tym, jak pojawiły się intensywne debaty pomiędzy chrześcijanami a muzułmanami.

Wszystkie te mity i legendy zostały stworzone, aby zmniejszyć oczywistą przewagę Jezusa nad Mahometem.

 

Zobacz też materiał;

Buddyzm Islam zagrożenia - S. Michaela Pawlik OP

https://www.youtube.com/watch?v=mVNPuz377eY

 

 

Konkluzja

 

Każdy kto uczciwie porówna różnice pomiędzy biblijnym Jezusem a koranicznym Mahometem musi dojść do wniosku, że nie reprezentują oni jednego i tego samego Boga. Nie żyli oni ani uczyli w podobny sposób. We wszystkich istotnych sprawach stali oni na skrajnie przeciwstawnych pozycjach.

Źródło;http://apologetyka.com/swiatopoglad/islam/ksiazki/inwazja/prorok 

 

 

Czy nadal uważasz, że Mahomet jest prorokiem Boga ?

https://www.youtube.com/watch?v=nvgV-DH4q54

 

Czy nadal uważasz, że Allah jest Bogiem ?

https://www.youtube.com/watch?v=R_VJqWQTjXw

 

Czy nadal uważasz,  że Koran naucza o prawdziwym Bogu?

https://www.youtube.com/watch?v=1ZZnKMuqNas

 

Czy wiesz kim jest Pan Jezus dla mahometan ?

https://www.youtube.com/watch?v=izwYSDytFsE

 

Czy wiesz czym jest w istocie islam ?

https://www.youtube.com/watch?v=aCSh99tBV20

 

Czy wiesz czym jak rodził się islam ?

http://www.investigateislam.com/archives/2105

 

Czy wiesz czym jest trójkąt dżihadu ?

https://www.youtube.com/watch?v=K8iW4QUDzQY

 

Czy wiesz czym jest dżihad ?

https://www.youtube.com/watch?v=sBYX7kk_Sq4

 

Czy wiesz, że szariat chce dać szczęście Polakom ?

http://www.fronda.pl/a/imam-wprost-do-polakow-damy-wam-szczescie,87388.html

 

Czy wiesz, że szariat nakazuje mordować niewiernych ?

https://www.youtube.com/watch?v=ny3FJfpjhQc

 

Czy wiesz, że Allah to nie jest Jahwe a Koran to jest antyewangelia ?

http://www.investigateislam.com/archives/2166

 

Czy wiesz, że islam nienawidzi Jezusa Króla ?

http://www.investigateislam.com/archives/2115

 

Czy wiesz, że nie ma pokojowego islamu?

https://www.youtube.com/watch?v=MPzo5w9Zzls

 

Czy na pewno wiesz czym jest Koran ?

https://www.youtube.com/watch?v=HaBDlBJd_YI

 

Czy zgadzasz się na budowanie meczetów w Polsce ?

https://www.youtube.com/watch?v=92d9IfSTJpc

 

Czy wiesz jak wygląda reakcja islamistów na ewangelizację ?

https://www.youtube.com/watch?v=bjfJGG8w3MQ

 

Czy widziałe(a)ś jak islamiści reagują na znak Krzyża Św. w Europie?

https://www.youtube.com/watch?v=KbRrfaxVkRY

 

Czy ciągle myślisz, że islam jest na pewno religią miłości i pokoju ?

https://www.youtube.com/watch?v=xpUMcnA56UA

 

Czy wiesz, że muzułmanie prowadzą wojny demograficzne?

https://www.youtube.com/watch?v=M7BI0JXBtJw

 

Czy znasz demograficzne postępy islamu ?

https://www.youtube.com/watch?v=4-raeF-bqpY

 

Czy uważasz ciągle, że islam to religia pokoju ?

https://www.youtube.com/watch?v=AxaeP6mX2eo&list=PLTXBEfcnbEiFkeGHR6BV-yRSVyAuCARRu

 

Czy znasz historię 1400 lat „dialogu” z islamem ?

https://www.youtube.com/watch?v=ycJOAkgmPFY

 

Czy nadal wierzysz w istnienie umiarkowanego islamu ?

https://www.youtube.com/watch?v=sCjrb_Wfl1Y

 

Czy nasz nauczanie „pokojowych” szejków i imamów ? „Zginiecie wszyscy niewierni” (Wywiad z polskim islamistą z wypranym mózgiem)

https://www.youtube.com/watch?v=TFRHZMH6yts

 

Czy wiesz kim są wahabici i salafici ?

https://www.youtube.com/watch?v=bxl-Oro4NpE

 

Czy wiesz jak wygląda idealne państwo wahhabickie ?

https://www.youtube.com/watch?v=9OHgOX3R6do

 

Czy wiesz jak powstało państwo islamskie ?

https://www.youtube.com/watch?v=-ycMNYZFeY4

 

Czy znasz hymn ISIS ?

https://www.youtube.com/watch?v=1McyM09YFEA

 

Czy wiesz, że wahhabizm karmi swą ideologią ISIS i państwo islamskie?

https://www.youtube.com/watch?v=lXsckFfspT8

 

Czy wiesz, że Soros i masoni z UE finansują napływ islamistów do UE ?

https://www.youtube.com/watch?v=OEWphhOT-H0

 

Czy wiesz co islamskie dzieci mówią o Żydach, Jezusie Panu i Antychryście?

https://www.youtube.com/watch?v=Q0jNa95zAmQ

 

Czy wiesz, że na 32 stopniu w masonerii przyjmuje się islam ?

https://www.youtube.com/watch?v=FXt1ICA7TmA

 

Czy znasz związki islamu z masonerią ?

https://www.youtube.com/watch?v=C8t3HjaaLm0

 

Co wiesz o islamizacji Polski ?

https://www.youtube.com/watch?v=On0wVR2107g

 

Co wiesz o islamie w Polsce i o agentach Mahometa w polskich służbach?

https://www.youtube.com/watch?v=vyGIHdB4USo

 

Czy już wiesz czym jest islamofobia i jak jest karana ?

https://www.youtube.com/watch?v=RNdZhshUud0

 

Czy rozumiesz istotę wojen cywilizacji ?

https://www.youtube.com/watch?v=nrKrTR5D1fY

 

Czy rozumiesz powodu fanatyzmu mahometan ?

https://www.youtube.com/watch?v=o7hCgOz-UVw

 

Czy znasz historię inwazji islamu na Polskę ?

https://www.youtube.com/watch?v=yWKc9v2l_sQ

 

Czy wiesz, że Mahomet nauczał, że „kobiety są głupie” ?

https://www.youtube.com/watch?v=osj6iAQTzfo

 

Czy wiesz dlaczego islamiści gwałcą ?

https://www.youtube.com/watch?v=-_YXXAZahbM

 

Czy wiesz, że islam zezwala na posiadanie niewolnic sexualnych ?

https://www.youtube.com/watch?v=2HLN7Zbaljk

 

Czy znasz los niewolnic sexualnych w islamie ?

https://www.youtube.com/watch?v=EALQSYpExiE

 

Czy znasz prawa kobiet w islamie ?

https://www.youtube.com/watch?v=bs8lXIBVGi0

 

Czy wiesz jak wygląda podporządkowanie kobiet w islamie ?

https://www.youtube.com/watch?v=oBOZRhVsxFg

 

Czy wiesz, że islam zezwala na pedofilię ?

https://www.youtube.com/watch?v=pEnn3fhcCC4

 

Czy wiesz, że gwałty i zabójstwa honorowe, to norma w islamie?

https://www.youtube.com/watch?v=NgYPensvjBM

 

Czy wiesz, że islam udziela porad kiedy trzeba bić kobiety ?

https://www.youtube.com/watch?v=irVp-G0-FT4

 

Czy wiesz, że islamiści leczą żony za pomocą bicia ?

https://www.youtube.com/watch?v=a0K8zHrk8zM

 

Czy wiesz, że islam zezwala na zabicie żony i na cudzołóstwo ?

https://www.youtube.com/watch?v=-fdv6Z8ssXM

 

Czy wiesz, że islam jest wspólnotą  opętanych ?

https://www.youtube.com/watch?v=AxSWVkPfVc8&list=RDAxSWVkPfVc8#t=5

 

Czy wiesz, że islam to choroba umysłowa i prowadzi do zboczeń ?

https://www.youtube.com/watch?v=HFzXiX-xRiE

 

Czy widziałeś ofiary islamskiego terroru ?

https://www.youtube.com/watch?v=h6viZhG1CtY

 

Czy wiesz, że niemuzułmanie muszą być zabici, gdyż nie uznają Allaha?

https://www.youtube.com/watch?v=43XoZ0rPet4

 

Szejk uczy dzieci jak mają kłamać w sprawach uczuciowych

https://www.youtube.com/watch?v=l8NNEYjjZYM

 

Czy chcesz islamskiej Polski i problemów jakie mają Niemcy ?

https://www.youtube.com/watch?v=KHpguRtWUKY

 

Czy widziałeś nacierających islamistów na Europę ?

https://www.youtube.com/watch?v=Vc8pvvWYGJg

 

Czy wiesz, że muzułmanie grożą kobietom w Polsce ?

https://www.youtube.com/watch?v=4MftdVrEbzc

 

Czy będziesz bronić Polski przed islamem ?

https://www.youtube.com/watch?v=ps2xAP7VOeo

 

Czy wiesz, że islam to ideologia terrorystyczna?

https://www.youtube.com/watch?v=P4Uoio2e7lY

 

Czy chcesz delegalizacji islamu w Polsce ?

https://www.youtube.com/watch?v=z3fTMJPZAdQ

 

Czy uznajesz prawa szariatu za zbrodnicze i popierasz palenie flag ISIS?

https://www.youtube.com/watch?v=2wAAXYSu1EM

 

Czy chcesz żyć w masońsko-islamskiej UE ?

https://www.youtube.com/watch?v=fzORBPzELP8

 

Czy będziesz nadal obojętny wobec Apokalipsy nachodźców w Europie?

https://www.youtube.com/watch?v=rrGOFmzXDW0

 

Czy wiesz, że w „niebie” islamskim nie ma Boga oraz kwitnie pijaństwo i rozpusta oraz wszelka swawola ?

https://www.youtube.com/watch?v=JlVxEsoZQiI

 

 

Skoro już to wszystko wiesz, to nie powinieneś być zdziwiony faktami podanymi poniżej.

 

Każdego roku jest mordowanych 105 tysięcy Chrześcijan na świecie

http://krakow.gosc.pl/doc/3535436.Rocznie-ginie-105-tys-chrzescijan

Irak: Chrześcijanie wracają do zniszczonych domów

http://www.radiomaryja.pl/informacje/irak-chrzescijanie-wracaja-zniszczonych-domow/

Ks. Waldemar Cisło – nie można milczeć wobec ogromu cierpień chrześcijan

http://www.radiomaryja.pl/informacje/ks-waldemar-cislo-mozna-milczec-wobec-ogromu-cierpien-chrzescijan/

Zdjęliśmy krzyże z szacunku dla naszych muzułmańskich gospodarzy

http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/314498-przewodniczacy-konferencji-episkopatu-niemiec-i-jego-ewangelicki-odpowiednik-zdjeli-krzyze-podczas-wizyty-w-jerozolimie-by-nie-prowokowac-muzulmanow

Allah to diabeł!

 

Mahomet to prorok diabła!

 

Islamiści to piekielna zgraja!

 

Znajomość faktów dotyczących Islamu nie może prowadzić do innych wniosków! 

KOMENTARZE

 • czy to sie godzi?
  Tymczasem Jan Pawel II pocalowal te ksiege,Koran,ktory laskawie przydziela pozycje proroka.Cos slabo z obrona Jego majestatu nieprawdaz?
 • @Herkules 05:46:53
  Skąd wiesz, że to był "szacunek dla Koranu" a nie egzorcyzm ?

  Wiedziałeś kiedyś egzorcyzmy ? Egzorcysta zawsze całuje w rękę egzorcyzmowanego, bo diabeł jest zawsze niszczony miłością i pokorą!!!!

  Pocałunek ziemi, który zawsze był dziełem św. Jana Pawła II na rozpoczęcie pielgrzymki to był egzorcyzm danego kraju.

  Gdybyś był świątynią Ducha Świętego i narzędziem NMP oraz Trójcy Św. - jak Jan Paweł II Wielki, to byś to rozumiał.
 • jest teoria o wpływie masakry Chrześcijan w 614rne na ideologię Mahometa
  - vide: http://katalogi.pl/234081-zbrodnie-%C5%BCyd%C3%B3w-wobec-chrze%C5%9Bcijan.html

  W roku 614 miejscowi Żydzi palestyńscy zjednoczyli się ze swymi babilońskimi współwyznawcami i pomogli Persom zdobyć Ziemię Świętą. W najeździe uczestniczyło dwadzieścia sześć tysięcy Żydów. Po perskim zwycięstwie Żydzi dokonali masowego holokaustu palestyńskich chrześcijan. Palili kościoły i klasztory, zabijali mnichów i duchownych, palili książki. Na czele długiej listy zniszczonych świątyń jest przepiękna Bazylika Ryb i Chlebów w Tabga, Bazylika Podniesienia na Górze Oliwnej, kościół Św. Szczepana Pierwszego Męczennika naprzeciw Bramy Damasceńskiej, katedra Św. Syjonu na Górze Syjońskiej itd. Niewiele kościołów przeżyło ten pogrom. Wielka Ławra Sawy Oświeconego, schowana w bezdennym Wąwozie Ognia (Wadi an-Nar), ocalała dzięki swemu oddaleniu i pionowym skałom. Kościół Bożego Narodzenia był uratowany w sposób cudowny. Gdy Żydzi kazali ją zniszczyć, Persowie zaprotestowali. Uznali mozaikę przedstawiającą trzech króli nad drzwiami za portrety perskich królów, i obronili kościół.  Lecz pogrom ten nie skończył się na tych barbarzyńskich zniszczeniach. Gdy Jerozolima poddała się Persom, do niewoli wzięto tysiące miejscowych chrześcijan, i zapędzono ich do pustej sadzawki Mamilli. Izraelski archeolog Ronny Reich pisze:  Najprawdopodobniej sprzedano ich temu, kto zapłacił za nich najwyższą cenę. Według wielu źródeł, chrześcijańskich jeńców kupili Żydzi, którzy potem zabili ich od razu na miejscu.  Profesor z Oxfordu, Henry Hart Milman, w swojej History of the Jews pisze bardziej obrazowo:  I oto nastąpiła, długo oczekiwana godzina tryumfu i zemsty, i Żydzi nie zmarnowali okazji. Zmyli pohańbienie świętego miasta rzekami chrześcijańskiej krwi. Mówią, że Persowie sprzedawali nieszczęśliwych jeńców na licytacji. Mściwość Żydów okazała się silniejsza od ich chciwości: nie tylko nie poskąpili swoich skarbów na zakup niewolników, lecz pozabijali wszystkich, wpierw szczodrze za nich zapłaciwszy. Współcześni mówili, że zginęło 90 tysięcy ludzi…  Świadek rzezi, Strategiusz z Klasztoru Sawy Oświeconego, nie był tak lakoniczny:  W ślad za tym obrzydliwi Żydzi… wybuchnęli ogromną radością, ponieważ nie mogli znieść chrześcijan, i wymyślili plan diabelski. Jak kiedyś kupili Boga za trzydzieści srebrników, tak i teraz kupili oni chrześcijan z sadzawki… Ile dusz zgubili oni w sadzawce Mamilli! Ilu zginęło z głodu i pragnienia! Ilu duchownych i mnichów zginęło od miecza! Ile dziewic, które nie oddały się wstrętnym gwałcicielom, wrogowie skazali na śmierć! Ilu rodziców zabito na trupach ich dzieci! Ilu ludzi przygnali tam Żydzi i zarżnęli, jak bydło w rzeźni, ilu ich zostało świętymi męczennikami! Kto mógłby policzyć trupy zamęczonych w Jerozolimie!  Według Strategiusza, w tej krwawej rzezi zginęło 66 tysięcy palestyńskich chrześcijan.  Mówiąc po prostu, Żydzi wykupili chrześcijan z rąk perskich żołnierzy za dobrą cenę, a potem wyrżnęli swoich jeńców w sadzawce Mamilli, „która po brzegi napełniła się krwią”. Tylko w Jerozolimie Żydzi zabili od 60 do 90 tysięcy palestyńskich chrześcijan. Po przeliczeniu na nasze czasy byłoby to półtora miliona ludzi. Zgodnie z Encyklopedią Brytyjską, cała ludność Ziemi miała wtedy 300 milionów, dwadzieścia razy mniej, niż dzisiaj. Po kilku dniach wodzowie perscy uświadomili sobie rozmiary rzezi, i powstrzymali morderców.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

ULUBIENI AUTORZY

więcej