Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
470 postów 1988 komentarzy

W obronie cywilizacji łacińskiej przed bandytami i obłudnikami

Janusz Górzyński - Quis et deus? – KTÓŻ JAK BÓG! Discedite a me omnes pessimi haeretici, filii diaboli, et pestes animarum: vos detestor, et abominor, et cum Ecclesia Dei anathematizo. Jan kard. Bona O Cist

Wiek Fatimy: kwestia Rosji i trzech wojen światowych

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Co skrywa jeszcze Fatima? Czy będziemy pić kielich gniewu Boga ?

Wiek Fatimy: kwestia Rosji i trzech wojen światowych

Co skrywa jeszcze Fatima? Czy będziemy pić kielich gniewu Boga ?

Wiek Fatimy - co w stulecie objawień dokona dla nas NMP ?

O czym tak naprawdę mówi Fatima? Jakie tajemnice jeszcze skrywa? Co znajduje się na oryginalnej mapie wydarzeń? Dlaczego mali wizjonerzy fatimscy mieli szansę zajrzeć za zasłonę czasu?
Dlaczego Łucja słyszała wszystkie proroctwa, a Franciszek tylko widział Matkę Bożą w trakcie niektórych objawień? Jak wygląda piekło? Skąd możemy mieć pewność, że wszystko, co czytamy o Fatimie to prawda nie pobożne fantazje?
Na szczęście dysponujemy rzetelną dokumentacją fatimską. Poza relacjami spisanymi przez siostrę Łucję, możemy się powołać na Apele orędzia fatimskiego – zbiór odpowiedzi siostry Łucji na listy, kierowane do niej, kiedy przebywała w klasztorze w Coimbra.
Mamy również do dyspozycji wywiady z wizjonerami z czasów wielkiego cudu i wgląd we fragmenty jej duchowego dzienniczka, zamkniętego do niedawna pieczęciami Watykanu.
Dokumentacja, jaka znajduje się w pieczy Sanktuarium, obejmuje kilkanaście tomów. Zapiski siostry Łucji weryfikowane w czasie procesu beatyfikacyjnego liczą 20 tysięcy stron.
Po raz pierwszy dajemy polskiemu czytelnikowi dostęp do tej skarbnicy informacji.

Fatima. Stuletnia tajemnica. Nowo odkryte dokumenty 1915-1929 - Wincenty 

https://ksiazkiprzyherbacie.pl/pl/p/Fatima.-Stuletnia-tajemnica.-Nowo-odkryte-dokumenty-1915-1929-Wincenty-Laszewski/5005

 

Minęło 100 lat od bawień w Fatimie, Franciszek kanonizował pastuszków Franciszka i Hiacyntę

https://www.youtube.com/watch?v=DAhbtOlnLR0

Tajemnice Fatimy a poświęcenie Rosji i kwestia III wojny światowej

https://www.youtube.com/watch?v=2eibC5IbdCI

 

Rosja w objawieniach fatimskich

Paweł Przeciszewski / Warszawa / KAI

 

        Jednym z istotnych wątków przesłania fatimskiego jest prośba Matki Bożej o poświęcenie Rosji swemu Niepokalanemu Sercu.

 

Maryja podkreśliła, że jeśli Ojciec Święty dokona tego, to walcząca z religią Rosja (wówczas sowiecka) nawróci się, a świat zazna trwałego pokoju.

 

Od maja do października 1917 roku - gdy toczyła się pierwsza wojna światowa, podczas której armia portugalska ponosiła bardzo bolesne straty, a w Rosji zaczynała szaleć rewolucja- na obrzeżach miasteczka Fatima,w miejscu zwanym Cova da Iria, Matka Boża ukazywała się trojgu wiejskim dzieciom nie umiejącym jeszcze czytać.Byli to Łucja dos Santos (10 lat), Hiacynta Marto (7 lat) i Franciszek Marto (9 lat).Łucja była cioteczną siostrą rodzeństwa Marto. Pochodzili z podfatimskiej, bardzo tradycyjnej wioski Aljustrel, której mieszkańcy trudnili się hodowlą owiec i uprawą winorośli.

Objawienia odbywały się w pobliżu starego gospodarstwa Cova da Iria, dokąd dzieci były posyłane przez swoich rodziców, do pilnowania pasącego się tam stadka owiec. Matka Boża ukazywała się im jako Pani stojąca na krzewie karłowatego dębu.Na jego miejscu, zgodnie z jej życzeniem, w dwa lata później wybudowano Kaplicę Objawień o architekturze, która do dziś zaskakuje swoją nowoczesnością.

Do spotkania z Maryją przygotowywał dzieci Anioł Pokoju przedstawiający się im również jako Anioł Stróż Portugalii ukazujący się im wcześniej (od wiosny 1916 roku), na tym samym miejscu. Maryja objawiała się im trzynastego dnia każdego miesiąca, polecając dzieciom codzienne odmawianie różańca w intencji pokoju i nawrócenia grzeszników; a także - co zaskakuje z powodu ich wieku -przyjmować cierpienia w charakterze zadośćuczynienia za grzechy.Ukazała im również na dłoni sweNiepokalane Serce, mówiąc, że Pan Jezus pragnie, by Jego kult szerzył się w świecie.

 

Objawiając się w lipcu Matka Boża zleciła dzieciom przekazanie ludzkości swego głębokiego zatroskania spowodowanego bezbożnością i demoralizacją ludzi, dodając, że jeśli się oni nie nawrócą - nastąpi straszliwa kara. Świat się bowiem pogubił odchodząc od Boga i zasad moralnych. W ten sposób prosiła ludzkość o nawrócenie i pokutę, pragnąc zapobiec karom, jakie Bóg przygotował dla grzesznego świata. Nie zawahała się przed pokazaniem piekła tym trojgu dzieciom, aby jeszcze dobitniej ostrzec ludzi przed jego realnym istnieniem. Dała do zrozumienia, że jeśli ludzie odpowiedzą pozytywnie na jej wezwanie, wiele dusz zostanie uratowanych, a tragiczna dla wielu rodzin portugalskich (maleńka Portugalia, ogromnym wysiłkiem, wystawiła 55 tysięczny korpus ekspedycyjny, który walczył u boku Ententy we Francji, tracąc ok. 9 tys. poległych) wojna światowa wkrótce się skończy.Ten aspekt orędzia fatimskiego stanowi "pierwszą tajemnicę", lub dokładniej pierwszą część orędzia.

Druga część orędzia - lub "druga tajemnica", przekazana w trakcie kolejnych objawień - wzmacnia dotychczasowe warunki postawione ludzkości przez Matkę Bożą. Stawia ona ludzkość wobec wielkiej alternatywy: jeśli ludzie "nie przestaną obrażać Boga", toOn "ukarze świat za jego zbrodnie, przez wojny, głód i prześladowania Kościoła oraz Ojca Świętego". Wtedy za następnego pontyfikatu (papieża o imieniu Pius XI) rozpocznie się druga wojna światowa, jeszcze straszniejsza od obecnie toczonej. Przekazała dzieciom, że dla ratowania grzeszników przed piekłem należy wprowadzić nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca, a także ustanowić w Kościele nabożeństwo Pięciu kolejnych Pierwszych Sobót Miesiąca, wraz z Komunią św. wynagradzającą.

W każdym swoim objawieniu Matka Boża ponawiała prośbę o modlitwę i pokutę poprzez ofiarowanie cierpień, które wynagrodziłyby Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi ludzkie grzechy i zniewagi.Objawienia fatimskie zakończyły się 13 października. Towarzyszył im do dziś nie wyjaśniony, "cud słońca" obserwowany przez 70-tysięczny tłum, który zebrał się aby towarzyszyć wizjonerom. O tym, że cud był realny, a nie wywołany zbiorową psychozą, świadczy fakt, że widzieli go wszyscy, ktokolwiek znajdował się w promieniu 40 km od Fatimy, nawet ludzie całkiem niewierzący.

Dalsze losy wizjonerów z Fatimy i uznanie objawień przez Kościół

Dwoje z dzieci - rodzeństwo Hiacynta i Franciszek Marto, wkrótce zmarli w skutek epidemii grypy, zwanej "hiszpanką". Szalała ona po zakończeniu pierwszej wojny światowej nie tylko wycieńczonej przez nią gospodarczo Portugalii, ale też objęła swym zasięgiem całą zdewastowaną i wygłodzoną Europę, będąc ostatnią w dotychczasowych dziejach wielką epidemią, wyludniającą nasz kontynent.

Hiacynta i Franciszek Marto zostali beatyfikowani przez Jana Pawła II 13 maja 2000 r., a ich kuzynka i najstarsza z całej trójki - Łucja dos Santos dożyła 98 lat, umierając 13 lutego 2005 r., jako karmelitanka. Doznała ona kolejnych objawień w latach 1925 i 1929. Papież Benedykt XVI w 2008 r. rozpoczął jej proces beatyfikacyjny, który miał się zakończyć się podczas obchodów 100. rocznicy objawień fatimskich planowanych na 13 maja br.

Niestety ogrom materiału w postaci szerokiej korespondencji prowadzonej przez nią przez 70 lat, spowodował, żena razie zdołano zakończyć jej proces beatyfikacyjny dopiero na szczeblu diecezjalnym.Przez pozostałe 88 lat swojego życia, siostra Łucja świadczyła o objawieniach Matki Bożej. Według Antonia Augusta Borellego, autora najbardziej wyczerpującej książki o objawieniach fatimskich, "Fatima. Orędzie tragedii, czy nadziei" - orędzie Matki Bożej przekazane stanowi klucz pozwalający zrozumieć nie tylko wiek XX, lecz również dni, w których żyjemy i te, które nadejdą.

Sprawujący pontyfikat od 1922 r., Pius XI (którego imię przepowiedziała Matka Boża w Fatimie) zdawał sobie sprawę, że w Fatimie dokonuje się coś niezwykłego. W czerwcu 1929 r., został poinformowany przez Jose da Silva, biskupa diecezji Leiria w której znajdowała się Fatima, o kolejnym objawieniu Matki Bożej, w którymŁucja otrzymała od Maryi prośbę, by papież dokonał konsekracji Rosji.Choć nie zdecydował się na taki krok, ale w październiku 1930 r. uznał objawienia fatimskie za autentyczne, co znalazło symboliczne potwierdzenie w zmianie nazwy diecezji Leiria na Fatima-Leiria.

Nawrócenie Rosji

Drugą tajemnicę, Matka Boża znacznie rozszerzyła w kolejnym z jej prywatnych objawień, jakiego s. Łucja doznała w czerwcu 1929 r. Zbiegły się one ze zbudowaniem przez Stalina najkrwawszej dyktatury w historii najnowszej. Maryja stwierdziła wówczas, że „nadszedł moment, w którym Bóg prosi Ojca Świętego, aby wspólnie ze wszystkimi biskupami świata poświęcił Rosję memu Niepokalanemu Sercu, obiecując ją w ten sposób ocalić”.

Z orędzia wynika, że „jeżeli Rosja nawróci się, to nastanie pokój. Jeżeli nie, rozpowszechni ona swe błędy po świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła Świętego. Ojciec Święty będzie cierpiał, wiele narodów zostanie zniszczonych”.

Za pośrednictwem swych spowiedników i biskupa Leirii s. Łucja uzyskała to, że prośba Najświętszej Panny została w tym samym roku podana do wiadomości papieżowi Piusowi XI, który przyrzekł wziąć ją pod rozwagę. W kwietniu 1939 r. nowym papieżem został Pius XII. 2 grudnia 1940 r. s. Łucja napisała do niego list,upominając się o konieczność konsekracji Rosji.Prośbę tę papież spełnił, ale tylko częściowo w 1942 r., poświęcając narody świata Niepokalanemu Sercu Maryi. Określając wojnętoczoną między hitlerowskimi Niemcami i stalinowskim ZSRR jako "wojnę dwóch szatanów"nie odważył się jednak oddzielnie wspomnieć o Rosji.

Stalin poniósł w tym roku swe największe klęski. Niemcy oblegli Stalingrad i zajmując Kraj Stawropolski doszli do Kaukazu. Poświęcenie Narodów Maryi miało natomiast niewątpliwy wpływ na podtrzymanie ducha w okupowanej Europie. Wielu widziało w nich przyczynę przechylenia się szali wojny na niekorzyść Niemców.W roku 1944 papież ustanowił święto Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, a dwa lata później przez swojego legata koronował figurę Matki Bożej Fatimskiej na Królową Świata. W 1949 r. wydał zgodę na rozpoczęcie prac koniecznych do otwarcia procesu beatyfikacyjnego fatimskich dzieci, Franciszka i Hiacynty.

Dziesięć lat po Poświęceniu Narodów Niepokalanemu Sercu Maryi, w roku 1952 Pius XII powtórzył akt, tym razem wymieniając „wszystkie narody w Rosji” — ale Łucja pozostała nieprzekonana co do wypełnienia w pełni woli Matki Bożej, bowiemnie dokonał tego w łączności ze wszystkimi biskupami Kościoła katolickiego.

Trzecią, ukrywaną na życzenie samej Matki Bożej część tajemnicy, siostra Łucjaspisała po latach, na żądanie swojego ordynariusza, biskupa Jose da Silva 3 stycznia 1944 r. powiadomiła biskupa, że tekst został zredagowany i jest do jego dyspozycji w zalakowanej kopercie, z adnotacją, że może ona zostać otwarta dopiero w 1960 r. Od 1957 r. koperta znajdowała się w Tajnym Archiwum Świętego Oficjum.

Otwarcia zalakowanej koperty dokonał Jan XXIII w sierpniu 1959 r., dziesięć miesięcy po wyborze na papieża. Otworzył ją w obecności kard. Alfredo Ottavianiego, prefekta Kongregacji Świętego Oficjum. Nie będąc pewny, czy obaj rozumieją dokładnie wszystkie niuanse portugalskiego tekstu, zażądał sporządzenia jego profesjonalnego tłumaczenia.Po zapoznaniu się z nim zadecydował, że treść tajemnicy nie powinna być jeszcze ujawniona.Jednak 13 grudnia 1962 r., ustanowił święto Fatimskiej Matki Bożej Różańcowej. O fatimskim orędziu wyrażał się, że jest ono „największą nadzieją świata na pokój”.

W 1963 r. rozpoczął się pontyfikat Pawła VI, którypo przeczytaniu pełnej treści objawień fatimskich - postanowił ich nie ujawniać, ale udać się do Fatimy osobiście. Jako pierwszy papież przybył tam z jednodniową, prywatną pielgrzymką, podczas przypadającej wówczas 50. rocznicy objawień. Spotkał się z siostrą Łucją i państwem Marto, rodzicami Hiacynty i Franciszka, ale nie zdecydował się na przeprowadzenie z nimi rozmowy. Celem pielgrzymki była przede wszystkim modlitwa o pokój.

Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła i odnowił akt poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi. W adhortacji „Signum Magnumwezwał wszystkich wiernych do osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Matki Kościoła.

Jan Paweł II początkowo nie interesował się specjalnie Fatimą. Zaczęła ona nurtować go po zamachu z 13 maja 1981 r. Poprosił o tekst objawień, które dostarczył mu osobiście słowacki, emigracyjny biskup Paweł Hnilica SJ, który wcześniej został wyświęcony jako tajny biskup na Słowacji. Był on gorącym propagatorem poświęcenia Rosji Sercu NMP.

Jan Paweł II w rozmowach z nim doszedł do wniosku, że zbieżność dat zamachu z pierwszymi objawieniami fatimskimi nie może być przypadkowa, a jego życie zostało w cudowny sposób uratowane przez Matkę Bożą. Bowiem w żaden inny sposób nie dało się wytłumaczyć toru kuli wystrzelonej przez Alego Agcę, która przeszła przez całe jego ciało, nie uszkadzając przy tym poważnie najważniejszych narządów wewnętrznych.

Po opuszczeniu Polikliniki Gemelli, Jan Paweł II oświadczył: Zrozumiałem, że jedyną drogą uniknięcia wojny, uratowania świata przed ateizmem, jest nawrócenie Rosji zgodnie z fatimskim orędziem”.To jego przekonanie potwierdziła s. Łucja w liście adresowanym doń z 12 maja 1982 r. Pisze w nim, że trzecia część tajemnicy odnosi się do słów Matki Bożej: „Jeżeli przyjmą moje żądania, Rosja nawróci się i zaznają pokoju; jeżeli nie, rozszerzy swoje błędne nauki po świecie, itd.”

W rok po zamachu Jan Paweł II odbył pielgrzymkę do Fatimy, traktując ją jako wotum wdzięczności Matce Bożej za ocalenie życia.

25 marca 1984 r. Jan Paweł II w duchowej jedności ze wszystkimi biskupami świata (uprzednio do tego wezwanymi) zawierzył świat i Rosję Maryi. Siostra Łucja osobiście potwierdziła, że taki uroczysty i powszechny akt odpowiadał temu, czego żądała Matka Boża. Jednocześnie dodała, że być może akt ten ustrzegł świat od wojny atomowej.

Warto podkreślić, że na olbrzymich terenach ZSRR przekazywanie orędzia fatimskiego było wtedy jak i w całym okresie komunistycznym zakazane. Znany duszpasterz na Ukrainie i w Kazachstanie ks. Józef Świdnicki w 1984 r. został aresztowany i spędził 2,5 roku w łagrze właśnie za rozpowszechnianie orędzia fatimskiego.

Jednak zmiana nastąpiła szybko. 11 marca 1985, w niespełna rok po konsekracji Rosji Matce Bożej, władzę w niej rozpoczął Michaił Gorbaczow, który pragnąc modernizować ZSRR, doprowadził ostatecznie do upadku złowrogiego imperium, a ogłaszając przy tym "głasnost`" świadomie zanegował jego ateistyczne podstawy.

Od tego czasu można mówić o stopniowym odradzaniu się chrześcijaństwa w ZSRR. Przełomowy był rok 1987/88, zakończony obchodami Millennium Chrztu Rusi. Jeśli chodzi o Kościół katolicki, to ustanowiono w tym czasie hierarchię kościelną na Litwie, a 2 lata potem został mianowany pierwszy biskup na Białorusi, Tadeusz Kondrusiewicz (25 lipca 1989). 16 stycznia 1991 r. Stolica Apostolska reaktywowała struktury Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie. Niemal równocześnie Jan Paweł II utworzył (13 kwietnia 1991 r.) dwie administratury apostolskie: europejskiej części Rosji z siedzibą w Moskwie, oraz Syberii, ze stolicą w Nowosybirsku. Stopniowo odradzał się także Kościół greckokatolicki, skazany przez sowietów na zagładę.

Będąc kolejny raz w Fatimie w 1991 r., Jan Paweł II wyraził przekonanie, że wyzwolenie krajów Wschodu jest dziełem Niepokalanej. Ostrzegł przy tym, że choć marksizm został pokonany, to „może on zostać zastąpiony nową formą ateizmu, która głosząc wolność, dąży do zniszczenia korzeni moralności chrześcijańskiej”.

W 1996 r. figura Matki Bożej Fatimskiej uroczyście dotarła do Rosji, wizytując poszczególne diecezje i parafie, poczynając od Obwodu Kaliningradzkiego aż po Perm za Uralem."W ostatnich latach jesteśmy świadkami spełniającego się stopniowo proroctwa fatimskiego o nawróceniu Rosji" - powiedział abp Tadeusz Kondrusiewicz, witając figurę w Sankt-Petersburgu. Dodał, iż "jest to proces długotrwały, daleko trudniejszy niż zmiany nazw ulic czy zwalenie pomników przywódców rewolucji".

Bezpośredniej transmisji z tej uroczystości słuchał w Rzymie z wielkim wzruszeniem Jan Paweł II, udzielając peregrynacji figury w Rosji swego apostolskiego błogosławieństwa.

Trzecia Tajemnica

W czerwcu 2000 r. w ramach Wielkiego Jubileuszu chrześcijaństwa, Jan Paweł II, po 56 latach od spisania przez siostrę Łucję, ujawnił trzecią tajemnicę fatimską. Kard. Joseph Ratzinger,sprawujący wówczas urząd prefekta Kongregacji Nauki Wiary wyjaśniał, że opublikowany jej tekst ma charakter proroczej wizji. „Anioł z ognistym mieczem stojący po lewej stronie Matki Bożej przypomina podobne obrazy z Apokalipsy. Przedstawia groźbę sądu, wiszącą nad światem. Myśl, że świat może spłonąć w morzu ognia, nie jawi się już bynajmniej jako wytwór fantazji: człowiek sam przez swe wynalazki zgotował na siebie ognisty miecz”.

Kard. Ratzinger zaznaczał, że tej niszczącej sile zła może się przeciwstawić tylko Matka Boża z ludźmi, którzy przyjmują jej wezwanie do pokuty i nawrócenia. Dodał, że w ten sposób „zostaje podkreślone znaczenie wolności człowieka, gdyż przyszłość nie jest bynajmniej nieodwołalnie przesądzona”.

Prorocza wizja trzeciej tajemnicy fatimskiej – jego zdaniem - w symboliczny sposób mówi o wielkich prześladowaniach, cierpieniach i męczeństwie wielu wyznawców Chrystusa, wśród których są również kapłani, biskupi oraz papieże dwudziestego wieku. Wielkie zniszczenia i prześladowania są spowodowane przez ludzi zniewolonych przez ateistyczne ideologie walczące z Bogiem, a w sposób szczególny przez komunizm. Te dramatyczne wydarzenia przedstawione są w symbolicznym obrazie: Papież, biskupi, kapłani, zakonnicy, zakonnice wchodzą na stromą górę, na której szczycie jest wielki krzyż. „Ojciec Święty, zanim tam dotarł, przeszedł przez wielkie miasto w połowie zrujnowane i na poły drżący, chwiejnym krokiem, udręczony bólem i cierpieniem, szedł, modląc się za dusze martwych ludzi, których ciała napotykał na swojej drodze; doszedłszy do szczytu góry, klęcząc u stóp wielkiego Krzyża, został zabity przez grupę żołnierzy, którzy kilka razy ugodzili go pociskami z broni palnej i strzałami z łuku i w ten sam sposób zginęli jeden po drugim inni biskupi, kapłani, zakonnicy i zakonnice oraz wiele osób świeckich, mężczyzn i kobiet różnych klas i pozycji”.

Trzecia tajemnica fatimska – zdaniem prefekta Kongregacji - jest dramatycznym ostrzeżeniem przed ateizmem, ponieważ największym zagrożeniem dla ludzkości jest odrzucenie Boga i Jego praw, zarówno przez ateizm w wydaniu komunistycznym jak i przez ateizm ukryty w tej najbardziej rozpowszechnionej mentalności życia takiego, jakby Bóg nie istniał.

Jednocześnie kard. Ratzigner odnosi pośrednio tę wizję do zamachu na Jana Pawła II z 1981 r.Wyjaśnia, że papież „tamtego dnia znalazł się bardzo blisko granicy śmierci”, a jego ocaleniejest jeszcze jednym dowodem na to, że nie istnieje nieodwołalne przeznaczenie, że wiara i modlitwa to potężne siły, które mogą oddziaływać na historię”.

A jako Benedykt XVI, po pięciu latach swojego pontyfikatu, przybył do Fatimy 13 maja 2010 r. „Łudziłby się ten, kto sądziłby, że prorocka misja Fatimy została zakończona” - mówił. Wyjaśniał, żetutaj odżywa ów zamysł Boga, który stawia ludzkości od samych jej początków pytanie: „Gdzie jest brat twój, Abel? [...] Krew brata twego głośno woła ku Mnie z ziemi!”(Rdz 4, 9)”.

Dodawał, że „człowiek może rozpętać cykl śmierci i terroru, ale nie może go zatrzymać... W Piśmie Świętym często widać, że Bóg poszukuje sprawiedliwych, aby ocalić miasto ludzkie”. A nawiązując do słów Matki Bożej przekazanych s. Łucji, pytał: „Czy chcecie ofiarować się Bogu, by znosić wszelkie cierpienia, które On zechce na was zesłać w akcie zadośćuczynienia za grzechy, przez które jest obrażany i jako błaganie o nawrócenie grzeszników?”

Papież wyjaśniał, że „wraz z rodziną ludzką, gotową złożyć swoje najświętsze więzi na ołtarzu małostkowych egoizmów narodowych, rasowych, ideologicznych, grupowych czy jednostkowych, przyszła z Nieba nasza błogosławiona Matka, ofiarowując samą siebie, by wszczepić w serca tych, którzy się Jej zawierzają, płonącą w Jej sercu miłość Boga”.

A nawiązując do zbliżającego się jubileuszu objawień w 2017 r., prosił: „Oby te siedem lat, które dzielą nas od stulecia Objawień, przyspieszyło zapowiadany triumf Niepokalanego Serca Maryi ku chwale Trójcy Przenajświętszej”.

Zakończenie

Abp Tadeusz Kondrusiewicz, będąc ordynariuszem diecezji Matki Bożej w Moskwie, po śmierci siostry Łucji 13 lutego 2005 roku wysłał depeszę kondolencyjną do biskupa Serafima de Sousa Ferreira e Silva, ordynariusza diecezji Leiria - Fatima, w której napisał m.in: "Objawienia Błogosławionej Dziewicy w Fatimie i obietnice, które przekazała przez Siostrę Łucję, mają szczególne znaczenie w trudnych dziejach Rosji XX wieku. Obietnica przyszłego nawrócenia Rosji podtrzymywała nadzieję i umacniała modlitwę wielu osób z całego świata w czasie prześladowań religijnych. Miałem okazję spotkać się osobiście z Siostrą Łucją trzykrotnie podczas moich pielgrzymek do Fatimy. Nie mogę zapomnieć szczególnie mojego pierwszego spotkania w październiku 1991 roku. W Rosji dokonywały się wówczas ważne przemiany, które zaowocowały odzyskaniem wolności religijnej. Siostra Łucja nie mogła uwierzyć, że widzi na własne oczy biskupa, który przybył z Moskwy. Zawołała wówczas: "Orędzie Madonny ostatecznie wypełnia się". Otrzymałem również drogocenny dar od siostry Łucji- własnoręcznie wykonaną (przez nią)koronkę różańcową oraz figurę Matki Bożej Fatimskiej, przeznaczoną do przekazania Jego Świątobliwości Aleksemu II Patriarsze Moskwy i całej Rusi, który przyjął ją z wielką czcią".

Z kolei, w wywiadzie udzielonym z okazji dziesięciolecia śmierci siostry Łucji, 13 lutego 2015 r. abp Kondrusiewicz powiedział, żekiedy złożył u siostry Łucji wizytę w towarzystwie kard. Josepha Ratzingera, siostra Łucja powiedziała, że nawrócenie jest długim procesem i dotyczy nie tylko Rosjibo grzech nie ma narodowości”. A zatem przepowiednia fatimska - jak podkreślił - jest i będzie zawsze aktualna

Źródło;http://www.niedziela.pl/artykul/26852/Rosja-w-objawieniach-fatimskich

 

Kardynał Joseph Zen: komuniści boją się Matki Bożej Fatimskiej!

https://www.youtube.com/watch?v=zKHtiRmIicM

 

Kolonizacja ideologiczna trwa: gender, aborcja, eutanazja, agresywne wyrzucanie wiary z przestrzeni publicznej. Istnieje sposób na weryfikację papieskiej wizji przyszłości. To analiza znaków, za pomocą których Bóg próbuje kierować współczesnymi losami świata. Mamy się czego obawiać, jeśli pokrywają się one z treścią powieści Lord of the World, (Władca świata)…

Cywilizacją ukazaną w tej profetycznej wizji rządzi dobry Antychryst, a globalizacja gospodarcza i ideologiczna staje się faktem. Mowa jest o powszechnym buncie natury, o straszliwych prześladowaniach i zdawałoby ostatecznym zniszczeniu Kościoła.

Czy to wszystko przed nami? Przyjrzyjmy się znakom opisanym w naszej książce.

Niewidzialna wojna. Siódme Objawienie Fatimskie i Pan tego świata. Klucz do pontyfikatu Franciszka - Wincenty Łaszewski

Źródło;https://ksiazkiprzyherbacie.pl/pl/p/Fatima.-Stuletnia-tajemnica.-Nowo-odkryte-dokumenty-1915-1929-Wincenty-Laszewski/5005

 

Tajemnica Tajemnic - Prawdziwa historia ocalenia Polski i świata (Film)

https://gloria.tv/video/fkVwkTT1RSe3HQMv3bp2ppPKu

 

Tysiące ludzi z wielu krajów świata ze łzami w oczach oglądały ten niezwykły obraz. Zastanawiające, że zakupiły go już telewizje na wielu kontynentach, lecz żadna stacja polska…
Czy historyk może wierzyć w cuda? Hm, jeśli wierzy w Boga, w cuda wierzyć powinien. A zresztą byłoby dziwne w przypadku historyka zajmującego się dziejami Polski XX w. wątpienie w boską wszechmoc. Czy upadek, zdawać by się mogło nienaruszalnego, imperium sowieckiego w ciągu kilku lat w sposób niemal bezkrwawy był do przewidzenia?
Tylko czy naprawdę nikt tego nie przeczuwał?
Na początku lat 60. XX w. kard. Stefan Wyszyński napisał: „Los komunizmu rozstrzygnie się w Polsce. Jak Polska się uchrześcijanni, stanie się wielką siłą moralną, komunizm sam przez się upadnie. Losy komunizmu rozstrzygną się nie w Rosji, lecz w Polsce. Polska pokaże całemu światu, jak się brać do komunizmu i cały świat będzie jej wdzięczny za to!”. Trzeba przyznać, iż prymas wykazał się wielkimi zdolnościami profetycznymi.W jednym tylko bardzo się omylił – świat wcale nie jest Polsce wdzięczny i często nic nie wie o jej decydującej roli w obaleniu „imperium zła”.
Wyszyński wygłaszał swe proroctwo w czasach, gdy Związek Sowiecki wygrywał wyścig w kosmosie ze Stanami Zjednoczonymi, poszerzał nieustannie swoje wpływy w krajach Trzeciego Świata, a zachodni intelektualiści nadal cierpieli na „ukąszenie heglowskie” niepozwalające im widzieć jasno rzeczywistości. I nic nie zapowiadało zmiany na lepsze. Posiadanie przez Sowiety bomby wodorowej zdawało się bowiem skazywać połowę świata na wieczną niewolę. Skąd zatem, może ktoś zasadnie zapytać, Prymas Tysiąclecia czerpał swą pewność?
Właśnie o tym mówi nam film „Tajemnica tajemnic”. Trudno mi go chwalić, bo sam się w nim pojawiam, ale prawda jest taka, że dokument autorstwa Agnieszki Porzezińskiej i Pawła Sobczyka to pierwszy film ukazujący głębsze, duchowe znaczenie „nadpowietrznej walki”, jaka toczyła się o naszą Ojczyznę. Walki, w której nie zawsze zwyciężała strona z pozoru silniejsza. Walki, którą początkowo toczyła garstka kobiet z Instytutu Prymasowskiego, ze śp. Marią Okońską na czele, kilku członków jasnogórskiego ZMP, czyli „związku młodych paulinów”, pod wodzą o. Józefa Tomzińskiego, uwięziony prymas Wyszyński oraz młody krakowski biskup – poeta Karol Wojtyła (ten, o którym prezydent Ronald Reagan napisze w swych dziennikach: „He’s truly a great man”). Walki, po dziesięcioleciach już z udziałem całego narodu, wygranej.
Film znakomicie pokazuje, że my, Polacy, możemy być ze swej historii zasłużenie dumni. Prezentuje w nowym świetle jedne z najwybitniejszych postaci z dziejów najnowszych: Karola Wojtyłę i Stefana Wyszyńskiego. I przypomina działalność mniej znanych, lecz zasłużonych ludzi, dzięki którym mamy teraz szansę zbudować wolną ojczyznę. A wszystko to pokazane jest w sposób niezwykle atrakcyjny dzięki świetnym zdjęciom i znakomitemu montażowi Sobczyka. Inne walory obrazu to również wykorzystanie nieznanych wcześniej filmów dokumentalnych oraz poruszająca muzyka Jana Duszyńskiego. Przemieszczając się w czasie i przestrzeni, widz ani przez chwilę nie pozostaje znużony czy obojętny.
Pisząc to, zdaję sobie oczywiście sprawę, że do upadku komunizmu doprowadziła również jego ekonomiczna niewydolność, a w konsekwencji postępująca wojskowa słabość ZSRS. A także absurdalna polityka sowieckiej „gerontokracji”, zwłaszcza w porównaniu z polityczną odwagą Reagana i Margaret Thatcher. Wiem o tym dobrze, lecz nie godzę się na marksistowską, materialistyczną wizję historii, w której ludzie są bezwolni wobec ślepych praw dziejowych i ekonomicznych. I sądzę, że wątpiących film „Tajemnica tajemnic” może do tej wizji dziejów przekonać. Tak jak stało się to w przypadku tysięcy ludzi z wielu krajów świata, którzy ze łzami w oczach oglądali ten niezwykły obraz. Zastanawiające, że zakupiły go już telewizje na wielu kontynentach, lecz żadna stacja polska…
Ale co jest w końcu tą „Tajemnicą tajemnic”? Gdybym to zdradził, nie byłoby wówczas żadnej tajemnicy…
Janusz Kotański

Film "Tajemnica tajemnic" dołączyliśmy w prezencie do najnowszego wydania miesięcznika "wSieci Historii", które ukazało się 24 kwietnia.

 

Tajemnice Jana Pawła II (NIEZNANE DOTĄD FAKTY )

https://www.youtube.com/watch?v=crCLjHO-CD0

Ks. bp. Konrad Krajewski Wspomina św. Jana Pawła II

https://www.youtube.com/watch?v=yCuCkF43DJ0

Rocznica zamachu na Jana Pawła II - Rozmowy o Polsce

https://www.youtube.com/watch?v=nXvQSwKvSko

Godzina Zero: Zamach na papieża - film dokumentalny LEKTOR PL

https://www.youtube.com/watch?v=QpL9RoRYE3s

ZAMACH NA JANA PAWŁA II.13.MAJ.1981 r

https://www.youtube.com/watch?v=5oMUGreeK-0

Naznaczona krwią sutanna z zamachu na Jana Pawła II

https://www.youtube.com/watch?v=MaxD6lwUvHQ

Jan Paweł II - Po zamachu, program o papieżu JP2

https://www.youtube.com/watch?v=BP4616t-9RM

AGCA NIE BYŁ SAM TAJNA PRAWDA O ZAMACHU NA JP II

https://www.youtube.com/watch?v=bu7UViJrcPw

Leszek Szymowski o zamachu na Jana Pawła II, kapusiach z Watykanu, komunistach, Januszu Korwin-Mikke

https://www.youtube.com/watch?v=J0gR8mfY-nc

Rola masonerii w zamachu na papieża - Andrzej Grajewski o zamachu Ali Agcy na papieża JPII

https://www.youtube.com/watch?v=qezed5dbqBE

Ali Agca nie był sam - Halo Polonia

https://www.youtube.com/watch?v=3UZZxm4J354

Co obciąża Moskwę? - Dr Andrzej Grajewski o zamachu Ali Agcy na papieża, Toruń cz. 1

https://www.youtube.com/watch?v=fBUJiavt3mA

Dwa strzały, trzy kule, dwie osoby postrzelone, 5 rannych - A. Grajewski o zamachu na papieża cz. 2

https://www.youtube.com/watch?v=CJeD7klwQMU

Strzaly na placu Swietego Piotra 2015 PL

https://www.youtube.com/watch?v=uHJ1Ktaq5ZE

"Bliżej Świętego" (odc. 13) - Zamach

https://www.youtube.com/watch?v=Ky4WODOScmQ

33. rocznica zamachu na św. Jana Pawła II

https://www.youtube.com/watch?v=xFMxFonBNf8

KALENDARZ HISTORYCZNY 13.V TAJEMNICA ZAMACHU NA JANA PAWŁA II

https://www.youtube.com/watch?v=tEuvPhf1WIw

 

Zagadkowa treść objawień fatimskich nadal jest jedną z największych tajemnic ostatniego stulecia. Kościół na przestrzeni lat stopniowo odsłaniał wiernym fragmenty przesłania. Jednak dzień ujawnienia trzeciej części tajemnicy przyniósł wielkie rozczarowanie. W wątpliwość podawano autentyczność i kompletność odkrytych treści.

Czy faktycznie w 2000 roku nie usłyszeliśmy wszystkiego?
Książka pozwala nam dotrzeć do nieujawnionej dotąd prawdy. Niezwykła, wielowarstwowa struktura objawień ukrywa bowiem więcej niż to, co wypowiedziane zostało wprost. Pozwala dotrzeć do danej nam niesamowitej obietnicy…

Począwszy od pontyfikatu Pawła VI, papieże zaczynają mówić, że przed nami, gdzieś za horyzontem, znajduje się «nowy, lepszy świat».
Jezus ogłosił: Wasze dzieci będą żyły w innym świecie i za to możecie śpiewać pieśni chwały waszemu Stwórcy i składać Mu dziękczynienia.
Wizjonerka „Anna”, USA 2003
A więc stanie się to najpóźniej za kilkanaście lat?

„Nowy Lepszy Świat” – dr W. Łaszewski

https://ksiazkiprzyherbacie.pl/pl/p/Nowy-lepszy-swiat.-Ukryta-tajemnica-Fatimy-Wincenty-Laszewski/6425

 

 

Fatima – naglące orędzie

 

 „To orędzie jest jeszcze bardziej aktualne i bardziej naglące niż kiedykolwiek” – mówił Jan Paweł IIw sanktuarium w Fatimie, 12 maja 1982 roku. Papież przybył tu żeby podziękować Matce Bożej za ocalenie życia w zamachu, który wydarzył się rok wcześniej na Placu św. Piotra. Przypomniał też wyjątkowe znaczenie przesłania, które „Jasna Pani” powierzyła trojgu pastuszkom z portugalskiej wioski na początku XX wieku. W tym roku mija stulecie objawień w Fatimie.

„Jasna Pani” i Jej tajemnice

Objawienia fatimskie z jednej strony wpisują się w scenariusz licznych objawień maryjnych – oto troje dzieci – rodzeństwo Hiacynta i Franciszek Marto i ich kuzynka, Łucja dos Santos, wypasając owce, spotykają w dolinie Cova da Iria „Jasną Panią”. Otrzymują od Niej orędzie, którego w pewnych fragmentach nie rozumieją, ale zgodnie z poleceniem Wysłanniczki z Nieba przekazują je dorosłym i „znikają” z horyzontu, usuwając się w cień. Tak było także w wielu poprzednich objawieniach Niepokalanej, jednak specjaliści zwracają uwagę, że w serii sześciu spotkań, są też zdarzenia bez precedensu, unikatowe.

Maryja, gdyż na koniec objawień wyjawia swe Imię (jestem Matką Bożą Różańcową), przekazuje pastuszkom niezwykle bogate w treści przesłanie i liczne polecenia.

Poczynając od 13 maja w kolejnych miesiącach prosi je, aby codziennie odmawiały różaniec w intencji pokoju,aby przyjmowały cierpienia jako zadośćuczynienie za grzechy i nawrócenie grzeszników, ukazuje im swoje Niepokalane Serce, mówi, że Pan Jezus pragnie, by kult Jej Serca się szerzył, zapowiada wielki cud na zakończenie objawień.

W uznanym później za najważniejsze, lipcowym objawieniu, Maryja ukazuje dzieciom piekło, mówi, że aby ratować przed nim grzeszników należy wprowadzić nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca. Pada tu po raz pierwszy wyraz „jeśli”.Jeśli tak się stanie, jeśli ludzie odpowiedzą na to wezwanie, wiele dusz zostanie uratowanych, trwająca wciąż I wojna światowa się skończy, nastanie pokój. Ale jeśli te warunki nie zostaną spełnione, wybuchnie druga, jeszcze straszniejsza wojna.Aby temu zapobiec, Matka Boża przyjdzie z żądaniem poświęcenia Rosji Jej Niepokalanemu Sercu. Jeśli tak się nie stanie, Rosja rozpowszechni swoje błędy po całym świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła, sprawiedliwi będą męczeni, Ojciec Święty będzie cierpiał, wiele narodów zostanie zniszczonych.Niepokalana zapowiada też nawrócenie Rosji, a także, że „na koniec zatriumfuje moje Niepokalane Serce”.

Jak w wielu objawieniach maryjnych,Matka Boża prosi o wybudowanie w ich miejscu kaplicy.Dzieci otrzymały też jeszcze jedną, trzecią tajemnicę, której treść została upubliczniona dopiero w 2000 roku, w czasie beatyfikacji Hiacynty i Franciszka, którzy zmarli niedługo po objawieniach.

Zgodnie z zapowiedzią „Pięknej Pani”, 13 października, w dniu ostatniego spotkania, około 80 tys. pielgrzymów, którzy dowiedzieli się już o tajemniczych wydarzeniach w Fatimie, są świadkami „cudu słońca”, jego tańca i zmiany barw.

Czas prostaczków

Niezwłocznie po zakończeniu sensacyjnych wydarzeń nadszedł czas ich interpretacji, „rozważania w sercu” i dociekań. Nawet dla osób, pozbawionych „aparatu” teologicznego, jest oczywiste, że w trakcie objawień, w świecie narastającego ateizmu, wrogości do religii, gdy coraz więcej ludzi zaczynało żyć „tak, jakby Boga nie było”, „Jasna Pani” przypomniała milionom chrześcijan kilka fundamentalnych prawd katechizmowych. Celem ludzkiego życia jest zbawienie wieczne, grzechy pociągają za sobą określone konsekwencjew doczesności są nimi wojny, głód, prześladowanie sprawiedliwych, w świecie nadprzyrodzonym zaś kresem grzesznika jest piekło. Dzieje ludzkości mają aspekt nadprzyrodzony, ukryty Bóg obecny jest w historii. Zło rozpanoszyło się bardzo, wiele dusz idzie do piekła, nad ludzkością zawisły kolejne kary. Ale rzeczywistość jest dynamiczna, nic nie jest ostatecznie przesądzone, a ratunek przychodzi od Matki Bożej, Która wzywa do współpracy wszystkich ludzi – do nawrócenia, ofiarowania się za grzeszników, odmawiania różańca, szerzenia kultu Najświętszego Serca Maryi.

Matka Boża zapowiada też cud, co jest wydarzeniem bez precedensu w dziejach objawień maryjnych. Karmieni sceptycyzmem i filozofią pozytywizmu ludzie współcześni otrzymują więc „dowód” na prawdziwość wydarzeń w Fatimie. Komunikat „Pięknej Pani” był więc dostosowany do mentalności ówczesnych ludzi, uwzględniał ich sposób widzenia świata, ale był też przypomnieniem koncepcji „świata z Bogiem”, który wielu z nich porzuciło.

W trakcie kolejnych objawień Pani z Nieba udziela dzieciom wskazówki, jaką drogą duchową podążać, żeby spełnić Jej życzenia i stać się „człowiekiem duchowości fatimskiej”. Dzieci, za którymi w późniejszych dziesięcioleciach ruszyły rzesze chrześcijan, są pierwszymi uczniami na tej, jak mówią znawcy, nowej drodze chrześcijańskiej duchowości. Jest nią wykorzystanie tego, co niesie życie, wszelkich cierpień, upokorzeń, trudności, by wynagradzać za grzechy i ratować dusze przed wiecznym potępieniem. Jest to solidarność krzyża, którą, jako pierwszy ukazał Chrystus na Golgocie.

Że była to droga niezwykle owocna, świadczą losy Franciszka i Hiacynty, którzy pokutowali, umartwiali się, odmawiali różaniec i w niezwykle krótkim czasie (zmarli, gdy mieli odpowiednio dziesięć i niecałe dwanaście lat) osiągnęli świętość. Ale oni nie poprzestawali na tym, co przynosi życie, oni dawali więcej, nie bali się radykalizmu. Rok wcześniej zostali przygotowani na spotkanie z Maryją w trakcie trzech objawień Anioła Pokoju, lub Anioła Portugalii, który nauczył ich modlitwy o skomplikowanej treści teologicznej. Dzieci długo nikomu nie wspominały o tych spotkaniach rozważając treść modlitwy w sercu i rozwijając w sobie dar kontemplacji, poszli w ślady Maryi.

Czas teologów

Kościół dość szybko, trzynaście lat po wydarzeniach w Fatimie, zatwierdził objawienia. Podstawowym kryterium teologów jest w takich badaniach zgodność treści objawień prywatnych z jedynym Objawieniem Publicznym, czyli Ewangelią o Jezusie Chrystusie. Tu nie było trudności i problemów.

W komentarzu teologicznym na temat trzeciej tajemnicy fatimskiej, ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kard. Joseph Ratzinger,przypomniał słowa św. Piotra z jego Pierwszego Listu: „cel waszej wiary – zbawienie dusz” (1,9). A najbardziej owocną drogą do tego celu jest obecnie kult Niepokalanego Serca Maryi. Podczas gdy kluczem do pierwszej i drugiej części tajemnicy są słowa „zbawić duszę”, kluczem do tej tajemnicy jest potrójna wołanie „Pokuta, pokuta, pokuta” – dowodził kardynał prefekt. I wskazał, że przekazane przesłania przywodzą na myśl pierwsze słowa Ewangelii: „paenitemini et credit evangelio”.

Siostra Łucja, która jako jedyna doczekała wieku dojrzałego, a nawet później starości i wciąż „rozważała w sercu” treść objawień najpierw w Zgromadzeniu św. Doroty, później w Karmelu, powiedziała w rozmowie z kard. Ratzingerem, że z biegiem latuświadamia sobie, iż celem wszystkich objawień było nakłonienie do nieustannego wzrastania w wierze, nadziei i miłości i że cała reszta miała prowadzić tylko do tego.

Jan Paweł II i Fatima

Dla mnie było to ostrzeżenie, że powinienem moje oczy skierować na Fatimę” – wyznał Jan Paweł II w rozmowie z jednym z kardynałów. Włoskiemu dziennikarzowi, Vittorio Messoriemu, powiedział, że przed zamachem, który wydarzył się w 64. rocznicę pierwszego ukazania się Maryi, bardzo niewiele wiedział o objawieniach w Fatimie. Dopiero po nim papież zapoznał się z trzecią tajemnicą fatimską, rozważył w sercu i odczytał komunikat, skierowany do niego przez Boga.

Rok po zamachu przybył do Fatimy z dziękczynną pielgrzymką dla Tej, Która go uratowała, a był o tym głęboko przekonany. W kazaniuwyjaśnił, czemu Kościół przyjął orędzie Matki Bożej Różańcowej – jest tak dlatego, że zawiera prawdę i wezwanie, które są w swej zasadniczej treści prawdą i wezwaniem samej Ewangelii. „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” – to przecież pierwsze słowa, jakie Mesjasz skierował do ludzkości” – mówił.

To on był tym papieżem, który blisko pół wieku po przekazaniu przez s. Łucję polecenia Maryi, wypełnił Jej życzenie i w dwóch aktach – 13 maja 1982 i 24 marca 1984 rokuw kolegialnej jedności z Pasterzamizawierzył cały świat i Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi”. Beatyfikował Hiacyntę i Franciszka, ogłosił treść trzeciej tajemnicy polecając kard. Ratzingerowi opracowanie komentarza teologicznego do niej.

Od chwili zapoznania się w poliklinice Gemelli z przesłaniem fatimskim, wyraźnie widać, że Jan Paweł „czytał” to orędzie uwzględniając konkretne wydarzenia historyczne. W Fatimie w 1982 roku stwierdził, że miłość Matki Bożej w jakiś szczególny sposób ogarnia nasze stulecie.A wydarzyły się w tym czasie straszna wojna, dwa totalitaryzmy, ludobójstwa. Świat w owym momencie był już całkiem inny niż w chwili objawień i papież mówił o nowym niebezpieczeństwach: błędy Rosji nie tylko się rozszerzyły, ale uległy przepoczwarzeniu, powstały prądy, które wprowadzają w świecie kulturę śmierci i jak pisał w adhortacji „Ecclesia in Europa” „przez powolny, ale stały postęp sekularyzmu podstawowe symbole chrześcijańskiej obecności w Europie mogą stać się jedynie śladami przeszłości”.

W kazaniu, wygłoszonym w 1982 roku w fatimskiej bazylice przypomniał, że to, co najbardziej sprzeciwia się drodze człowieka do Boga to grzech, trwanie w grzechu, wreszcie negacja Boga. Mówił też o programowym wykreśleniu Boga ze świata ludzkiej myśli, oderwaniu od Niego całej ziemskiej działalności człowieka. Tymczasem wieczne zbawienie jest tylko w Bogu.

Trzecia tajemnica

Na polecenie Jana Pawła, z czterdziestoletnim opóźnieniem, została opublikowana trzecia tajemnica fatimska. To wstrząsająca wizja; Anioła z ognistym mieczem, który podpala świat oraz w pół zrujnowanego miasta i Ojca Świętego, który pod ostrzałem wspina się na wysoką górę, na szczycie której wbity jest krzyż. Towarzyszą mu biskupi, księża, zakonnice, zakonnicy i świeccy. Klęcząc u stóp krzyża następca św. Piotra zostaje zabity przez grupę żołnierzy pociskami, ale także strzałami, zaś aniołowie zbierają przelaną krew męczenników do kryształowych konewek.

Ta tajemnica odnosi się, jak zapewniał w Fatimie sekretarz stanu, kard. Angelo Sodano, do przeszłości, a „wizja fatimska dotyczy przede wszystkim walki systemów ateistycznych przeciw Kościołowi i chrześcijanom oraz opisuje niezmierne cierpienia chrześcijan w stuleciu zamykającym drugie millenium” i jest to „niekończąca się Droga Krzyżowa”, której przewodniczą papieże XX wieku”. W podobnym duchu wypowiedział się kard. Ratzinger.

Ale najnowsze wydarzenia polityczne i kulturowe wskazują, że obraz widziany przez dzieci nabiera nowej wymowy, co sugeruje, że jest nadal aktualny i wciąż niespełnionym proroctwem – Rosja stała się w tym czasie zarzewiem nowych konfliktów, prowadzi wojny i zbroi na potęgę, specjaliści od objawień zwracają uwagę, że strzały, od których ginie Ojciec Święty, przywodzą na myśl islamskich wojowników. Rzesze męczenników, chrześcijan z całego świata, stale się powiększają. Wojny i zagłada, powszechna apokalipsa, wiszą więc nadal nad światem.

Wezwanie Maryi nie jest jednorazowe. Jej apel musi być podejmowany z pokolenia na pokolenie, zgodnie z coraz nowymi ‘znakami czasu’. Trzeba do niego nieustannie powracać. Trzeba go podejmować wciąż na nowo” – mówił Jan Paweł II. Kardynał Ratzingerzapewniał, że przyszłość nie jest nieodwołalnie przesądzona, obraz, który widziały dzieci, nie jest wcale filmem, ukazującym przyszłość, w której niczego nie można już zmienić. Miecz Anioła, który wisi nadal nad światem, może podpalić ziemię lub nie.W rzeczywistości całe widzenie odbywa się wyłącznie po to, aby przypomnieć o wolności i nadać jej konstruktywny kierunek. Celem wizji nie jest pokazanie tego, co nieuchronnie się wydarzy, ale jest dokładnie przeciwny – ma ona mobilizować siły do przemiany ku dobru – pisał kard. Ratzinger. Ta przemiana staje się zaś możliwadzięki spełnienia warunków, które Matka Boża Różańcowa przekazała trojgu niepiśmiennym pastuszkom sto lat temu w Fatimie.

Alina Petrowa-Wasilewicz / Warszawa (KAI)

Źródło;http://episkopat.pl/fatima-naglace-oredzie/

 

Biskupi Katoliccy Białorusi proszą nas o modlitwę! Istnieje groźba wybuchu III wojny światowej

 

„Wielki niepokój sieje fala ataków terrorystycznych i wojen lokalnych, co niesie grozę III wojny światowej w hybrydowej formie.”

Przesłanie Przewodniczącego Konferencji Biskupów Katolickich Białorusi z okazji odprawienia Ogólnobiałoruskiej nowenny do Najświętszej Maryi Panny w ramach przygotowania do jubileuszu 100-lecia objawień fatimskich

 

Umiłowani kapłani, osoby konsekrowane, drodzy wierni, ludzie dobrej woli!

 

Prawie przed stu laty, gdy ateistyczna ideologia pochłaniała imperium rosyjskie, prowadząc je do załamania gospodarczego i politycznego, w dniu 13 maja 1917 r., na krańcu Europy Zachodniej, w dalekiej Fatimie w Portugalii, rozpoczęły się objawienia Matki Bożej. Trwały do 13 października tego roku. Maryja przepowiedziała w nich historię Europy Wschodniej XX wieku, także Białorusi.

 

Maryja, jako Boży Posłaniec, życzyła ludziom dobra i dążyła do ocalenia ich od następstw ateizmu. Objawiając się trójce fatimskich pastuszków, pokazała okropności piekła, zapowiedziała zakończenie I wojny światoweji jednocześnie wezwała do modlitwy i nawrócenia, aby uniknąć tragicznego wpływu reżimu ateistycznego na życie moralne ludzi oraz rozwój całego świata.

 

Maryja ubolewając, że ludzie Jej nie posłuchają, ostrzegła o prześladowaniu Kościoła, rozpoczęciu II wojny światowej i zgubnym wpływie ateistycznej Rosji na cały świat. Jednocześnie dała nadzieję twierdząc, że Jej Niepokalane Serce zatryumfuje i Rosja się nawróci. Nasi przodkowie przez trzy pokolenia żyli tą nadzieją. Warunkiem jej realizacji było poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, którego powinien dokonać papież wraz z kolegium biskupów świata. Jej prośbę spełnił święty Jan Paweł II, w dniu 25 marca 1984 r., w uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jak archanioł Gabriel zwiastował Maryi nastanie nowej ery zbawienia, tak akt zawierzenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi przez papieża Wojtyłę, wielkiego czciciela Maryi, stał się zwiastunem nowego czasu wolności wyznania w częściach świata zniewolonych reżimem ateistycznym.

 

Kraje byłego Związku Radzieckiego, także Białoruś, i Kościół we wschodniej Europie już ćwierć wieku cieszy się nowymi warunkami swego istnienia i działalności. Jednak, choć nie ma oficjalnej polityki ateistycznej, nowe czasy przynoszą nowe wyzwania i nowe «-izmy». Po pierwsze skutki sekularyzacji, liberalizmu i relatywizmu moralnego, które niszczą wiarę i ludzie żyją, jakby Bóg nie istniał. Wielki niepokój sieje fala ataków terrorystycznych i wojen lokalnych, co niesie grozę III wojny światowej w hybrydowej formie.Nowym wyzwaniem jest niekontrolowana migracja, niesprawiedliwość społeczna, konflikty etniczne i religijne, kryzysy polityczne i ekonomiczne w wielu krajach świata...

 

W tak niebezpiecznych warunkach powinniśmy zwracać się do jedynej nadziei świata – Bożego miłosierdzia.Ukazało się ono w przesłaniu fatimskim. Wywołująca trwogę sytuacja współczesnego świata wzywa do zwrócenia na nie uwagi, do gorącej modlitwy i nawrócenia.

 

Przesłanie fatimskie, mimo że znane są trzy jego tajemnice, nie straciło aktualności. Słowa Maryi, iż wszystko będzie dobrze, jeśli się nawrócimy i będziemy się modlili, w świetle przeżytych przez nasz naród prześladowań wiary i Kościoła, w obliczu wyzwań współczesności, wzywają nas do pokuty i pojednania się z Bogiem.

Kościół powszechny przygotowuje się do wyrażenia wdzięczności Bogu i Maryi poprzez świętowanie 100-lecia objawień fatimskich. Kościół na Białorusi, którego losy są bezpośrednio z nimi związane, także bierze aktywny udział w przygotowaniu do jubileuszu. Świadczy o tym program pasterski ostatnich trzech lat: 2014 r. — poświęcony modlitwie, 2015 r. — pokucie, 2016 r. — nadziei pokładanej w miłosierdziu.

 

W celu bezpośredniego przygotowania i wprowadzenia w jubileusz objawień fatimskich, Konferencja Biskupów Katolickich Białorusi na 62 plenarnym zebraniu, które miało miejsce 24 maja 2016 r. w Grodnie, postanowiła przeprowadzić Ogólnobiałoruską nowennę do Najświętszej Maryi Panny.Będzie odprawiana w pierwsze soboty miesiąca. Rozpocznie się od 6 sierpnia 2016 r., w uroczystość Przemienienia Pańskiego, a zakończy się 1 kwietnia 2017 r. Teksty nowenny przygotowało wydawnictwo «Pro Christo», któremu szczerze dziękuję. Wszystkie materiały zostaną umieszczone w specjalnym wydaniu czasopisma «Ave Maria», a także na stronach internetowych;

 

 www.catholic.by

 і

www.ave-maria.by

 

Zachęcam kapłanów, osoby konsekrowane i wiernych, nie tylko do aktywnego uczestnictwa w nowennie, lecz również do rozpowszechniania nabożeństw pierwszych sobót miesiąca, by przeprosić Maryję za grzechy, którymi jest znieważane Jej Niepokalane Serce oraz podziękować Jej za opiekę nad nami. Powierzmy się Bożemu miłosierdziu, które jest naszą nadzieją!

 

Na udział w nowennie i nabożeństwach pierwszych sobót miesiąca wszystkich Was błogosławię szczerym sercem.

 

Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz

Metropolita Mińsko-Mohylewski

Przewodniczący Konferencji

Biskupów Katolickich Białorusi

 

Mińsk, 25 lipca 2016 r.

święto św. Jakuba apostoła

 

Rozważania w języku polskim można pobrać tutaj:

http://ave-maria.by/proekts/122-agulnabelaruskaya-navenna-pl


Źródło tekstu: ave-maria.by

Źródło;http://www.fronda.pl/a/biskupi-katoliccy-bialorusi-prosza-nas-o-modlitwe-istnieje-grozba-wybuchu-iii-wojny-swiatowej,76528.html

 

 

Orędzie s. Łucji o początku III wojny światowej. Polska jako jedyna ocaleje!

Radio Maryja

Siostra Łucja, właśc. Lúcia Santos, znana również jako Lúcia de Jesus dos Santos OCD (ur. 22 marca 1907 w Aljustrel, zm. 13 lutego 2005 w Coimbrze) – portugalska zakonnica, która była świadkiem objawień maryjnych w Fátimie w 1917, apostołka pierwszych sobót, Służebnica Boża Kościoła katolickiego.

 

Siostra Łucja miała objawienia Matki Bożejtakże wtedy, kiedy prze­bywała już w klasztorze w Coimbrze. Niektóre z Orędzi przekazała za pośredni­ctwem ojca Augustyna Fuentesa.Zakonnik ten, będąc postulatorem w procesie beatyfikacyjnym Franciszka i Hiacynty, miał zgodę Ojca Świętego na kontaktowanie się z ostatnią wizjonerką objawień w Fatimie. Przekazane przez Maryję Orędzia dotyczą między innymi trzeciej wojny światowej, za­burzeń w przyrodzie iprzyszłości Polski. Publikację późniejszych Orędzi Matki Bożej rozpoczynamy od przekazu dotyczącego przebiegu trzeciej wojny światowej. Spośród wielu źródeł na ten temat oparliśmy się na książce Stephena Lassare’a Odkryte sekrety przyszłości z 1992 r.

 

 „Dla świata będzie zaskoczeniem i szokiem błyskawicz­ne natarcie Chin na Rosję. Natężenie walk i okrucieństwa będą straszliwe. Chińczycy będą naśladować postępowanie Japończyków podczas drugiej wojny światowej: zaskoczenie, szybkość i terror. Zwycięstwa Chin przerażą Stany Zjednoczone. Chiny rzu­cą bomby jądrowe na zakłady zbrojeniowe i ośrodki doświad­czalne broni atomowej w Rosji. Wywołają one potworne zniszczenia, wstrząsy i zaburzenia w przyrodzie, co się póź­niej zemści na nich samych. Armia chińska zginie od broni jądrowej, którą sama rzuci na cały świat, chociaż początkowo będzie zwyciężać. Uderzy w wielu punktach, tak, że Rosja bę­dzie zmuszona walczyć na całej granicy, a jednocześnie potęż­ne desanty będą lądować w głębi kraju.

Amerykanie nie zechcą się mieszać bezpośrednio do woj­ny, ale widząc, co robią Chińczycy, będą życzyć Rosji zwycię­stwa. Niemcy wciągną USA do wojny jako sojusznika atlanty­ckiego. Pomoc dla Niemców ze strony Ameryki skupi swoją uwagę na Azji i tam będą lądowały wojska USA i Anglii (Irak, Turcja, Iran i Bałkany) w obronie przed Chińczykami. To, co zrobią Niemcy, będzie krokiem samobójczym. Będą liczyć na zajęcie Polski. W swej nienawiści nie zorientują się, że sympa­tia Zachodu i reszty świata będzie po stronie Rosji.

Wojska chińskie będą niszczyły i równały z ziemią wszyst­kie miasta i wsie zamieszkane przez ludność białą, a oszczę­dzały ludność republik azjatyckich, które częściowo powsta­ną przeciw Rosji i przyłączą się do nich. W języku chińskim będzie to się nazywało krucjatą przeciwko hegemonii rasy białej. Będą głosić jej koniec, a siebie mianują ręką sprawied­liwości. Nastąpi atak przez zaskoczenie Niemiec. Rosja runie na Europę. Polska, Czechy i Słowacja, wiedząc, że w razie zwycięstwa Niemiec czeka je zagłada, stworzą wspólną obro­nę przeciwko Niemcom.

Również walczyć ze sobą będą sami Niemcy, a Rosja wy­wrze na tym kraju całą swoją wściekłość za cios zadany z tyłu, za porażki na Wschodzie, za widmo klęski. Dopiero, kiedy Ro­sjanie dojdą do Atlantyku, ruszą przeciwko nim inne naro­dy bezpośrednio zagrożone. Rosjanie będą zmuszeni wycofać się z walki na Ukrainę, zostawiając po sobie spaloną ziemię i popioły miast. Obojętność na krzywdy, bogacenie się kosz­tem innych, wywoła odwet. Przykładem będzie los Szwecji i Szwajcarii. Rosja, która sama też w przeszłości zdradzała, łamała podstępnie traktaty i umowy, tego samego zazna na sobie.

Zaznają też klęski Ukraina i Litwa, a w mniejszym stop­niu Łotwa i Estonia. NatomiastBiałoruś, Polska i Węgry będą stosunkowo spokojne, ale jedynym narodem, który wyjdzie z tej katastrofy cało, ponieważ będzie chroniony przez Miło­sierdzie Boże, pozostanie Polska. Czechy i Słowacja zostaną zniszczone dopiero w czasie odwrotu wojsk rosyjskich, które będą się cofać w kierunku Ukrainy i Bałkanów. Od południa z Iraku uderzą Amerykanie i wybuchnie powstanie na Kaukazie aż po Turcję. Od strony Turcji zaatakują Anglicy. Ponadto przy tylu frontach trudno precyzyjnie podać ich kolejność.

 Zjawiska atmosferyczne, które ukażą się na niebie już na początku wojny, będą ostatecznym ostrzeżeniem zapo­wiedzianym przez Maryję, Królową Świata, w wielu obja­wieniach. Będą potwierdzeniem, że nadchodzi zapowiedziany okres wojen i kataklizmów w przyrodzie. Będą też znakiem, że nie udało się pobudzić w ludziach żalu za grzechy i skruchy oraz chęci poprawy życia, aby móc powstrzymać zło wiszące nad światem, które dotąd trzymała Ręka Pana. Sprawiedli­wość Boża nie może dłużej znosić tryumfowania nikczemności i pogardy Jego świętych praw. Wzajemna nienawiść wróci do ludzkości w całej swej grozie i ohydzie.

Kataklizmy ugaszą wojnę i uratują resztę ludzkości przed całkowitą zagładą, a więc będą ratunkiem danym przez Miło­sierdzie Boże”. 

„Kataklizmy wywołają taką panikę i tyle nieszczęść, że dal­sze prowadzenie działań wojennych będzie niemożliwe. Nie wystąpią jednak od razu i z jednakowym natężeniem. Będą to ruchy skorupy ziemskiej, stopniowo nasilające się aż do bar­dzo potężnych i gwałtownych wstrząsów. Wstrząsy te będą przybierać na sile i zaczną wybuchać wulkany. Odżyją nawet te, które uważane są od dawna za wygasłe. Wulkan Etna spowoduje katastrofę całej Sycylii. Okolice Wezuwiusza oraz przyległe wyspy zostaną ewakuowane. Wybuchy Etny i innych wulkanów spowodują zaburzenia atmosferyczne, deszcze po­piołów, huragany, ulewy i powodzie. Zmieni się konfiguracja brzegów Półwyspu Apenińskiego. Na Morzu Śródziemnym ruchy dna wywołają potworne fale i zmieni się linia brzegowa. Ruchy dna Oceanu Atlantyckiego spowodują wyłonienie się nowego lądu. Trzęsienia ziemi i lądów pod wodą spowodu­ją największe zniszczenie brzegów Europy oraz obu Ameryk (mniej w Ameryce Południowej) i Afryki. Najbardziej jednak ucierpi Europa, USA oraz wiele wysp na Morzu Karaibskim. Te ostatnie zdarzenia wystąpią w ciągu kilku godzin. Potem ziemia uspokoi się. Uszkodzone zostaną prawie wszystkie miasta przybrzeżne i duży pas lądu. Zniszczeniu ulegnie Ho­landia oraz w mniejszym stopniu Belgia. Niemcy zostaną za­lane morzem, które wtargnie w dolinę Renu.

W Ameryce trzęsienia ziemi będą trwać jeszcze bardzo długo, po tym jak w Europie nastąpi już spokój. Od strony Pacyfiku zniszczeniu ulegnie Kalifornia aż do gór, a fale oce­anu zaleją wiele miast, m.in. Los Angeles. Zniszczenie miast będzie uzależnione od tego, czy ludzie się poprawią. Ale są takie miasta, które ściągnęły na siebie tyle win, które muszą pomścić własne postępowanie i zostaną zniszczone. Do nich należy Nowy Jork, Waszyngton, a także miasta najbardziej to­lerujące bezprawie.

Państwa Europy będą bardzo zniszczone. Niemcy, Dania, Holandia zostaną zalane wodą jak wszystkie ziemie przy­brzeżne. Mniej ucierpi Norwegia. W Szwajcarii nastąpią ru­chy górotwórcze, a w konsekwencji wylewy rzek i zerwanie tam. Nastąpią powodzie i obsuwanie się ziemi. Dotyczy to również Tyrolu oraz północnych Włoch i Alp francuskich.

Mrozy i śnieżyce będą uniemożliwiały pomoc. Mapy będą opracowywane od nowa. Na Bałkanach będą lokalne trzęsie­nia ziemi oraz zaburzenia atmosferyczne, huragany i śnieżyce, ale Bałkany nie zostaną całkowicie zniszczone. Od północy kataklizmy zaskoczą armię chińską już w Europie, w trakcie walk z Rosją. Chińczycy cofną się wskutek potwornych kata­klizmów. To będzie trwało zaledwie kilka tygodni, ale będzie w swej grozie tak okropne, że podobnych klęsk nie było do­tąd na ziemi.

Paryż w czasie rozszalałych żywiołów obróci się w ruinę, ale nie wszyscy jego mieszkańcy zginą. Spłonie głównie cen­trum. Paryż odbuduje się. W pokorze przyjąć należy klęski, które nadchodzą na zie­mię.Zbiorowe zbrodnie, nienawiść i pycha, egoizm i wyzysk oraz pastwienie się nad słabszymi narodami, pogarda dla nich, zamiast pomocy i opieki, brak miłosierdzia, litości i współczu­cia – to wizja nadchodzącego świata. Na próżno będą wzywać miłosierdzia ci, którzy nie mieli go dla bliźnich. Będzie ono ostoją słabych, a na wielkie, pyszne narody nadchodzi czas sprawiedliwości.

Najbardziej zniszczone będą Niemcy, ponieważ trudno jest ocalić jednostki, kiedy giną miliony.Ostrzega się wszyst­kich Polaków będących na ziemiach niemieckich – jeżeli ocaleją z wojny, zginą w falach morza, które zaleją prawie cały kraj. Nad Niemcami będzie użyta broń jądrowa. Ogień, powietrze, woda zbuntują się, gdyż skalane zostaną niepra­wością. Germanie wykorzystywali wszystkie siły przyrody, aby niosły śmierć, a więc teraz one obrócą się przeciwko nim i przyniosą śmierć zwielokrotnioną. Dolina Renu stanie się doliną śmierci. Wielkie miasta zmienią się w popiół i dym, który zmyją fale morza. Nowe lądy podniosą się z dna oceanu, a wywołane tym fale rozejdą się z niespodziewaną siłą.

Również i przez Londyn przejdą fale, ale miasto to nie zosta­nie starte z powierzchni ziemi. Od Pacyfiku do Atlantyku, od śniegów Alaski aż do pustyni Południa, zaczną zapadać się lądy i obsuwać góry. Nastąpi głód, mordercze walki i śmierć. Gdy świat zacznie leczyć swe rany, w Ameryce długo jesz­cze trwać będzie chaos. Amerykanie zrozumieją nareszcie, że dolar nie jest celem życia. Zapragną chleba i braterstwa. Wzywać będą Miłosierdzia Bożego, którego sami nie mieli dla innych”.

 

Dane o Polsce po wybuchu trzeciej wojny światowej 

 

W Polsce częściowemu zniszczeniu ulegną miasta przy­brzeżne, ale żadne polskie miasto nie zostanie zniszczone przez broń jądrową. Będą natomiast zagrożone bombardowaniem, podobnie jak całe niemal Zagłębie. Ludność stamtąd będzie ewakuowana. Nie powinna wracać aż po kataklizmie.

Poznań nie będzie zniszczony. W czasie wojny bomby i pociski za­grożą Szczecinowi, portom i Śląskowi. Miast na Ziemiach Zachodnich Niemcy nie będą niszczyć, licząc na ich zagarnię­cie.Atakowane będą tylko porty, obiekty strategiczne i prze­mysłowe. Dużych zniszczeń nie będzie, bo polska obrona do tego nie dopuści.

Po kilku dniach walk działania wojenne przeniosą się w głąb Niemiec, daleko od granic Polski. Niemcy będą niszczyć się wzajemnie z niesamowitą pasją i wściekłością, bo prawo nie­nawiści zawsze powraca ku temu, kto je stosował. Nadchodzące wypadki zmienią oblicze ziemi, a wszystkie narody świata zmuszą do działania. Jedne pod presją wojny, inne na skutek klęsk żywiołowych lub zniszczenia i rozpadu, które niesie broń jądrowa.

Polska tym razem zostanie oszczędzona i będzie jedynym państwem, które ze światowego kataklizmu wyjdzie jako państwo potężniejsze, silniejsze i wspanialsze. Od niej zależeć będzie przyszłość Europy. W niej rozpocznie się odrodzenie świata przez ustrój, który stworzy, przez nowe prawa, zgodne z prawem Bożym.Polska w swoich granicach będzie realizo­wać prawo Boże, gdyż dość zaznała krzywd, niesprawiedli­wości, zbrodni i bezprawia.Zbuduje nowy dom braterstwa wszystkich narodów świata, a dla swoich dzieci będzie matką. Nikogo nie odrzuci, nie potępi, lecz przygarnie. Będzie jed­ną Ojczyzną dla wszystkich tych, którzy ją kochają, znają jej tradycję, historię i kulturę. Jako prawdziwa matka zwracam się do wszystkich Polaków, aby ich ostrzec i przygotować na nadchodzące wypadki.

Polacy, jeżeli możecie, wracajcie do ojczyzny. Uchroni was opieka Matki Boskiej, Królowej Polski. Ale tam, gdzie za­mieszkujecie, też nie załamujcie się. Nieście pomoc, nadzieję, otuchę i ratunek. Bądźcie braćmi tych wszystkich, wśród których przebywacie. Mówcie o niezmierzonym Miłosierdziu Bożym, które jeszcze raz ocali Ziemię, a ocalałej da błogosła­wieństwo i pomoc. Wskaże drogę odrodzenia, którą pójdzie naród polski.

On po raz pierwszy odczyta i zrealizuje praw­dziwe cele ludzkości. Jeżeli chcecie pomóc, wracajcie. Czeka na was praca radosna, twórcza i szczęśliwa. Ale kto liczy na karierę i na wzbogacenie się na innych, niech nie wraca. Kraj Królowej Polski ma być czysty. Polska nie będzie krajem słabym, bezsilnym i biednym, ale w pierwszych dniach jej odrodzenia potrzebna będzie ludno­ści pomoc. Pomoc powinna być szybka i ofiarna. Później już nie będzie potrzebna.Kto wróci natychmiast, kiedy bramy Polski otwo­rzą się, uzyska pełne prawa i weźmie udział w budowaniu najpiękniejszego ustroju ludzkiego pod berłem Bożym”.

Źródło;http://www.radiomaryja.pl/kosciol/oredzie-s-lucji-o-poczatku-iii-wojny-swiatowej-polska-jako-jedyna-ocaleje/

 

Dr W. Łaszewski Fatima i Apokalipsa

https://www.youtube.com/watch?v=ioHWz7lEokc

 

Ks. Dominik Chmielewski: Czasy ostateczne – Maryja ratunkiem dla świata

https://www.youtube.com/watch?v=LN3sMSV8Z2Y

 

„Kto złośliwie mruga oczyma, powoduje cierpienie, lecz kto odważnie karci, czyni pokój”.

Przyp. 10,10

 

Cdn.  

KOMENTARZE

 • Coś tu się nie zgadza...
  "25 marca 1984 r. Jan Paweł II w duchowej jedności ze wszystkimi biskupami świata (uprzednio do tego wezwanymi) zawierzył świat i Rosję Maryi. Siostra Łucja osobiście potwierdziła, że taki uroczysty i powszechny akt odpowiadał temu, czego żądała Matka Boża."
  "jeżeli Rosja nawróci się, to nastanie pokój"
  Po roku '84 po rzekomym poświęceniu Rosji nie nastał pokój!
  Rosja nigdy nie została poświęcona!
  Rosja się nie nawróciła!
 • @Robik 13:37:50
  zapoznaj się ze wszystkimi materiałami a znajdziesz odpowiedź na Twoje wątpliwości!
 • @Janusz Górzyński 13:50:16
  Ja nie mam żadnych wątpliwości.
  Czy uważasz, że po roku 84 nastał pokój?
  Czy uważasz, że Rosja się nawróciła?
 • @Robik 14:48:08
  W 100 rocznicę objawień w Fatimie. Przesłanie Fatimskie - ks. Piotr Perszewski SAC
  https://www.youtube.com/watch?v=B81HQHSVCwI
  O 100. rocznicy objawień w Fatimie i Niepokalanym Sercu Maryi opowiada ks. dr Krzysztof Czapla SAC dyrektor Sekretariatu Fatimskiego w Zakopanem
  https://www.youtube.com/watch?v=izV7eY88cG8


  Może Twoje wątpliwości, a raczej błędy w rozumowaniu, to rozwieją powyższe wypowiedzi pallotynów fatimologów.

  Odróżniaj magiczne rozumowanie od realnej walki duchowej. Matka Boża w Fatimie dała środki nawrócenia i obrony a ludzkość, aby uniknąć piekła to musi je podjąć!

  Skoro Matka Boża mówiła o nawróceniu Rosji, to powiedziała jak to można osiągnąć.

  Nadto zważ na periodyzację, a także na to, że my żyjemy w doczesności a Bóg w wieczności. Warto też o tym pamiętać !
 • OBJAWIENIA FATIMSKIE- MOZE TO GRA CEMNEJ STRONY MOCY-prawda ponad wszystko
  W tekscie jest zdanie.
  ,,Z orędzia wynika, że „jeżeli Rosja nawróci się, to nastanie pokój. Jeżeli nie, rozpowszechni ona swe błędy po świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła Świętego. Ojciec Święty będzie cierpiał, wiele narodów zostanie zniszczonych”.
  Czy mozna sie zgodzic takim klamstwem i manipulacja ,jesli te dzieci mialy wglad w przyszlosc to jakie jest zrodlo tych klamliwych oskarzen w stosunku do Rosji. Bo przecierz wiadomo ze Rosja nie zainicjowa ani bolszewzmu ani tez pierwszej i drugiej wojny swiatowej, byla ofiara knowan elit zachodu w ich darzeniu do wladzy absoutnej, jesli wiec w tym oredziu Rosje stawia sie jako przyczyne swiatowch klesk i wojen to jest to klamstwo i takie zrudlo wiedzy nalezy uznac za niewiarygodne. Wrecz nasuwa sie mysl o mistyfikacji objawien stworzonej przez KosciOl Powszechny Rzymski. Rosjanie i Rosja nie sa gorsiod innych narodow ,tymczasem objawienia stawiaja ja pod pregierzem jako przyczyne zla ,warunkujac los swiata od jej nawarucenia.takie podejscie to to obłęd i brak zsacunku dla prawdy To wlasnie zachod byl przez cala chistorie aktywna sila zla ,to zachod powinien sie nawrucic na jakej podstawie katolicy maja prawo uwarzac sie za lepszych od narodow prawoslawnych. Cala chistoria katolickiej europy ocieka krwia , wiec skad plynie t e poczucie wyszszosci w objaweniach fatimskich. Wszak Bóg zna prawde i wie kto inspiruje bieg zdarzen naszej ery. A moze wlasnie Rosja dzieki swej sile i danym jej terytoium osloni moca swych rakiet przemiany ktore zmienia swiat na jakis okres. Królestwo Boze polozy kres wszelkiej wladzy[2 roz Izajasza] ale w tym oknie czasowym nam danym byc moze Rosja bedzie ta dobra sila,Bo patrzac na swiat nie widze zadnej innej pozytywnej ludzkiej siły sprawczej, poza potencjalną Rosja. Zachod jest poza wszelka dobra potencjalnie intencją.


  A moze JHWH tak pokieruje swiatem


  Teraz wiele się zmieniło, nasz kraj się obudził, poczuł swoją siłę i nasza prawda ma swe podstawy. I wiele narodów poczuło, że może związać swoją przyszłość z Rosją – wszystko tak, jak przedstawiał to Cayce:

  Odczyt 3976-10, z dnia 8.II.1932 roku:
  W religijnym rozwoju Rosji leży nadzieja dla świata. Naród albo grupa narodów, które będą najbliższe w stosunkach z Rosją, mogą żyć lepiej, powoli zmieniając warunki życia na lepsze na całym świecie.

  Nieco potem Cayce powiedział tak:

  Odczyt 452-6, z dnia 29.XI.1932 roku:
  Zmiany nadchodzą, możecie być spokojni, to będzie ewolucja albo rewolucja w ideach myśli religijnej. Podstawy do tego w każdym razie wyjdą z Rosji; to nie będzie komunizm, ale to o czym uczył Chrystus – jego wersja komunizmu.

  [Ciekawe, bo o czymś podobnym jako o rewolucji młodości w kontekście New Age pisze także sir Brinsley le Poer-Trench w książce „Operacja Ziemia”, gdzie pisze on tak:

  Wielu ludzi ze starszego pokolenia spogląda z niepokojem na wzrastającą młodzież, która odbija się od ich towarzystwa. Ci rebelianci przeciwko egzystującemu establishmentowi noszą długie włosy, często do ramion i kolorowe, niecodzienne stroje. A przecież wielu z nich nie wie, że za czasów Karola I długie włosy były szczytem elegancji i mody, co łatwo można sprawdzić w każdym sądzie.
  „Odrzuceni” od społeczeństwa młodzi ludzie znani są dzisiaj pod nazwami Beatników, Dzieci Kwiatów i Hippisów. Jednakże od pewnego czasu zarówno krytycy jak i sympatycy ze starszego pokolenia zdali sobie sprawę z tego, że to ci właśnie „młodzi gniewni” zajmą kiedyś miejsce w ogniwach decydenckich. W ostatnim z serii trzech interesujących artykułów, ich autorka Sheila More napisała tak: ...Wielu z nich idealizuje antyczne wartości duchowe i ogłasza przeżytek wyższych klas. Drudzy pracują na roli, starając się żyć bliżej natury dążąc do samowystarczalności.[...] Przez świat przetoczy się potężna rewolucja młodości… – przyp. tłum.]


  Centrum świata


  Ciekawą rzeczą jest iż Cayce twierdził, że Rosja będzie nowym centrum świata. A do tego jeszcze to, że Amerykanie i Rosjanie będą się przyjaźnić:

  Z Rosji przyjdzie nowa nadzieja dla świata. Czy wiadomo, czego? Przyjaźń z narodem, na pieniądzach którego napisano: „W Bogu nasza ufność” – In God we Trust… (napis na banknotach dolarów USA – przyp. aut.)

  ze strony ufo i ludzie wszechoceanu,,edgar cayce o rosji i usa,,
 • @Janusz Górzyński 17:23:55
  Jest jeszcze jedna rzecz która przeszła niezauważona przez wszystkich dziennikarzy a która jest bardzo wymowna. Wiemy, że pod byle pretekstem a nawet i bez KK jest atakowany. Jednak po tzw. ujawnieniu III TF w żadnym z liczących się mediów nikt nie próbował nawet wątpić, że oto została ujawniona w całości III Tajemnica w całości.
  Ten brak reakcji i krytyki jest jest bardzo znaczący!!!
  Na dzisiaj wiemy, że Rosja nigdy nie została poświęcona a III TF nigdy nie została opublikowana w całości.
 • @Robik 01:47:43
  Warto dodać jeszcze jeden fakt:
  III Tajemnica Fatimska miała być ujawniona nie później niż w roku 1960.
  Kiedy pytano się Łucji skąd ta data padała odpowiedź, że wtedy sytuacja będzie oczywista (coś w tym sensie).
  Z dzisiejszej perspektywy jedyna sensowna odpowiedź to ta, że Niebo próbowało ostrzec przed Soborem. Stąd też taki opór w ujawnieniu III TF która do dziś nie została ujawniona w całości.
 • @Janusz Górzyński 17:23:55
  Prawda jest taka iż kilkakrotnie "podchodzono" do poświęcenia Rosji i s. Łucja zawsze odpowiadała, że MUSI paść słowo Rosja i MUSZĄ w tym akcie być obecni wszyscy biskupi. ŻADEN z tych warunków nie został spełniony - to OCZYWISTE! Można oczywiście założyć dla "świętego spokoju" że to poświęcenie zostało dokonane ale w tym wypadku mamy poważny kłopot ponieważ musimy dojść do oczywistego wniosku iż Maryja nie dotrzymała obietnicy. Od 84 roku nie tylko że nie nastał pokój ale jest coraz gorzej w tym względzie. Również i Rosja się nie nawróciła. Chyba nie będzie Pan próbował zaprzeczać??
 • @Janusz Górzyński 17:23:55
  "Nadto zważ na periodyzację, a także na to, że my żyjemy w doczesności a Bóg w wieczności. Warto też o tym pamiętać !"
  Ten argument został już obalony w jednej z wypowiedzi siostry Łucji.
  S. Łucja zadała kiedyś pytanie podczas widzenia (będąc już w klasztorze) dlaczego Bóg nawet bez spełnienia tych warunków nie uczyni pokoju na ziemi? Odpowiedź była taka, że ludzie po poświęceniu ZOBACZĄ (!!!) (zrozumieją), że ten pokój zawdzięczają bezpośrednio Maryji. Czyli, że ta zależność: POŚWIĘCENIE-POKÓJ będzie widoczne dla wszystkich ludzi!!!! Minęły już 33 lata i NIC! Jeśli uważasz, że ten obiecany pokój nastąpi w jakiejś niesprecyzowanej przyszłości i ludzie dostrzegą wtedy tę zależność to w sposób oczywisty jesteś w błędzie. Na koniec tej naszej wymiany zdań dodam jeszcze jeden ciekawy argument; również znany egzorcysta Watykanu Gabriele Amorth (nadzwyczajnie prawa i uczciwa postać) który był organizatorem tego "poświęcenia" z '84 roku i znajdował się kilka kroków od samego papieża mówi w wywiadzie udzielonym radiu "Fatima TV": "Kneeling in front of the statue, he (chodzi o papieża) attempted the consecration, but all around him were politicians who told him, 'You can't name Russia. You can't.' And he asked again, 'Can I name it,' and they said, 'No, no, no."
  Dla pełnego zamknięcia sprawy pozwolę sobie jeszcze na jeden dodatek.
  "22 marca 1984 roku, trzy dni przed ceremonią, s. Łucję odwiedziła jej przyjaciółka Maria Eugenia Pestana. W trakcie odwiedzin zapytała: "Cóż Łucjo, tak więc w niedzielę będzie miało poświęcenie?". S. Łucja odpowiedziała (znając już treść tego aktu): "To poświęcenie nie stanowi przełomu (...) Rosja nie pojawia się w nim jako jedyny obiekt poświęcenia" (br. Francois, "Fatima: Tragedy and Triumph", ss.167-168 Treść tej rozmowy przekazała Maria Pestana następnego dnia w rozmowie telefonicznej ks. Caillon, którinformował o niej br. Michaela w liście z 30 marca 1984).
  Na tym zakończę tę naszą wymianę argumentów. Jeśli dalej uważasz bez żadnych wątpliwości iż to poświęcenie zostało dokonane to masz takie prawo ale Prawdy w tym względzie na da się ukryć i kiedyś będzie ona widoczna dla wszystkich.
 • @Janusz Górzyński 13:50:16
  Na koniec jeszcze krótki suplement:
  We wrześniu roku 1985 (rok po niby dokonanym poświęceniu) s. Łucja udzieliła wywiadu który został opublikowany na łamach: "Sol de Fatima".
  Fragmenty:
  (mowa o "poświęceniu" z marca 1984 roku)
  strona 84.
  Pytanie do s. Łucji: "Czy więc nie dokonał on tego, o co prosiła Ona w Tuy?
  S. Łucja: "Nie uczestniczyli w tym wszyscy biskupi i NIE WYMIENIONO ROSJI.
  Pytanie: Tak więc poświęcenie nie zostało przeprowadzone w taki sposób, o jaki prosiła Najświętsza Maryja Panna?
  S. Łucja: "Nie".
 • Bosek miał matkę
  ==Prośbę tę papież spełnił, ale tylko częściowo w 1942 r., poświęcając narody świata Niepokalanemu Sercu Maryi. Określając wojnętoczoną między hitlerowskimi Niemcami i stalinowskim ZSRR jako "wojnę dwóch szatanów"nie odważył się jednak oddzielnie wspomnieć o Rosji.==

  Co tam ma do gadania jakaś matka boska, gdy nawet sam papież ją lekceważy?

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

ULUBIENI AUTORZY

więcej