Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
470 postów 1988 komentarzy

W obronie cywilizacji łacińskiej przed bandytami i obłudnikami

Janusz Górzyński - Quis et deus? – KTÓŻ JAK BÓG! Discedite a me omnes pessimi haeretici, filii diaboli, et pestes animarum: vos detestor, et abominor, et cum Ecclesia Dei anathematizo. Jan kard. Bona O Cist

Ojciec Augustyn Pelanowski: PRECZ PRZEKLĘCI NACHODŹCY!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Paulin o. Augustyn Pelanowski zabrania satanistom, zwłaszcza islamskim wstępować na polską ziemię!

Ojciec Augustyn Pelanowski: PRECZ PRZEKLĘCI NACHODŹCY!

 

Piotr zaś otworzył usta i rzekł: Teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje.

Dz. 10,34-35

 

Paulin o. Augustyn Pelanowski zabrania satanistom, zwłaszcza islamskim, wstępować na polską ziemię!

 

 

Paulin o. Augustyn Pelanowski, całe życie zakonne służący Prawdzie, a więc Bogu samemu („Ego sum Veritas”, Jana 14, 6),  powiedział bez owijania w bawełnę o współczesnych uchodźcach, czyli o nachodźcach, ludziach diabła, którzy zalewają całą Europę, że nie są oni ani przyjaciółmi Boga, ani też katolickiej Polski oraz łacińskiego Starego Kontynentu.

 SĄ TYLKO BURZYCIELAMI ORAZ SAMYM JADEM PIEKIELNYM I TERROREM BĘDĄ ATAKOWAĆ KOŚCIÓŁ BOŻY I CYWILIZACJĘ ŁACIŃSKĄ!

Zatem do Polski wpuszczać ich nie wolno, choćby ze względu na miłość Boga i bliźniego, albowiem są oni rozsadnikami wszelkiego zła moralnego, także są roznosicielami satanizmu oraz szerzycielami niebezpiecznych  herezji, również  demonicznych praw i obyczajów.

 Są oni przecież budowniczymi cywilizacji kłamstwa i śmierci oraz służą Antykościołowi. Symbioza lub koegzystencja z nimi po prostu prowadzić musi do niewolnictwa zarówno demonom, jak i także ludziom diabelskim, naturalistom oraz strukturom grzechu !

Od takich osób należy więc stronić! Nie wolno z takimi się ani witać ani ich pod swój dach przyjmować ! Otwartość na szatana i jego apostołów oraz jego watahy to grzech ciężki !

 

O. Augustyn o uchodźcach (nachodźcach) !

https://www.youtube.com/watch?v=_d6IZ1fm7bA

 

Wybitny paulin, biblista i znany w całej Polsce kaznodzieja, ojciec Augustyn Pelanowski przypomina, że na kopule meczetu Al Aqsa jest napis, tj. sura Al Ichlas;

 

„Allah nie zrodził i nie jest zrodzony”

 

Jerozolima meczet Al Aqsa

http://czarownyswiat.blogspot.com/2013/03/byam-na-wzgorzu-swiatynnymjerozolima.html

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Meczet_Al-Aksa_w_Jerozolimie

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wzg%C3%B3rze_%C5%9Awi%C4%85tynne

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kopu%C5%82a_na_Skale

 

 


 

 

 

Al-Ichlas (arab. سورة الإخلاص Sūratu l-Iḫlāṣ) – sto dwunasta sura Koranu

https://pl.wikipedia.org/wiki/Al-Ichlas

 

Napis ten w oczywisty sposób godzi w prawdę o Trójcy Świętej, na której opiera się Wiara wszystkich katolików i innych chrześcijan, spoza Kościoła katolickiego, którzy nie zakwestionowali dogmatów rzymskiej Stolicy Apostolskiej.  Bóg w Trójcy Przenajświętszej Jedyny, co do natury, jest jednością Trzech Osób: Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. Syn Boży jak wiadomo wszystkim katolikom; został w wieczności zrodzony przez Boga Ojca i przyszedł także na ten świat jako Bóg Człowiek zrodzony przez Błogosławioną Dziewicę, Niepokalaną poczętą przez Ducha Świętego.

Przeczenie tej prawdzie jest wielką herezją. Heretycy natomiast są przeklęci i Królestwa Bożego nie odziedziczą, albowiem deformują obraz Boga Prawdziwego oraz buntują się przeciwko Dobrej Nowinie i katolickim dogmatom oraz misji Kościoła.

Heretycy są po prostu zwodzicielami i kłamcami. Są piekielną zgrają ! Są wrogami Zbawienia ! Od takich też należy stronić i z takimi się nigdy nie zadawać !

 

Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył11. (Ewangelia św. Jana rozdz. 1 wers 18)

 

 

Sura Al Ichlas, to tylko wyraz prymitywnego zamachu dzikich ludzi na Trójcę Świętą, której nic zrobić nie mogą nawet z wielkości i z wysokości kopuły meczetu w Jerozolimie!

 

Ludzie kwestionujący naturę Boga i osobowość Boga Jahwe, a także całą Jego teofanię, narażają się wyłącznie na śmieszność w oczach Boga, jak i ludzi mądrych i pobożnych, którzy uwierzyli Panu Jezusowi. Zaiste pycha jest zawsze śmieszna! Tragiczna i śmieszna!

Podważając jakąkolwiek prawdę o Bogu Synu, zwłaszcza o inkarnacji Jezusa Chrystusa czyli Wcieleniu Słowa Bożego, działalności Boga Człowieka, Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Zbawiciela rodzaju ludzkiego, prawdziwego Króla królów i Pana panów, człowiek nie może sam siebie zrozumieć i nadać właściwego sensu swojej egzystencji. Po cóż więc na polskiej ziemi ludzie, którzy sami siebie nie potrafią pojąć?

 

 Chrystus Król zbawi TYLKO TYCH, jak uczy Pismo św., którzy uwierzą Ewangelii Jezusa Pana i przyjmą Chrzest św. oraz będą żyć w zgodzie z myślą Boga, dając się prowadzić Słowu Bożemu i zechcą się karmić sakramentami Chrystusa Pana, szafowanymi przez kapłanów Kościoła katolickiego, aby mieć życie w obfitości, zarówno w Mistycznym Ciele Chrystusa na ziemi, jak i w wiecznej szczęśliwości w Niebie.

 

Zatem islamiści nie wierząc w osobowego Boga Jahwe, prawdziwego Boga Stwórcę, Boga podtrzymującego wszelkie istnienie, Boga, Który się przedstawił Mojżeszowi „Jestem Który Jestem”, to stawiają się z rozmysłem po stronie wiecznie potępionych.

Muzułmanie nie wierząc w Boga, który realnie objawiał się wybranym ludziom przez całe dzieje rodzaju ludzkiego, stali się pomocnikami diabła i są nieprzyjaciółmi Pana Boga i Kościoła. Po co nam wrogowie Pana Boga w Polsce ? Każdy kto nienawidzi Boga i Kościoła, to również nienawidzi człowieka! Czy nie wystarczy nam nienawiść żydowska w Polsce Michników, KODziarzy, POwców, etc. ? Po co nam jeszcze islam ?

 

Koran, to zbiór wierutnych kłamstw, a nawet bredni prowadzących całe narody do chorób umysłowych, których zewnętrznym przejawem jest „święta wojna”. Koran w istocie odgradza ludzi od Boga Prawdy i deformuje życie zarówno pojedynczego człowieka, rodziny, jak i całych ludów i narodów, które na ogół za pomocą korupcji, bądź chciwości, lub terroru miecza przymuszono do słuchania nauk Mahometa. Koran to także księga, której nikt nie rozumie, albowiem jest wewnętrznie sprzeczna! I dlatego Koranu słuchają wyłącznie ludzie bardzo prymitywni, niepełnosprawni umysłowo oraz wariaci, którzy nie racjonalizują czytanych treści !”Zaiste wariat na swobodzie największa klęską jest w przyrodzie”.   

 

17 Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. (Ewangelia św. Jana rozdz. 1 wers 17)

 

W osobie Jezusa Chrystusa dał się Bóg poznać ludziom najpierw w Palestynie, za dni życia na ziemi Zbawiciela, a potem całemu światu, gdyż Kościół Chrystusa dociera do niemal każdego zakamarka globu gdzie tylko żyje człowiek spragniony Boga i czyni to w każdym pokoleniu na skutek działań Ducha Świętego.

 

Chrystus Pan sam był postacią historyczną i stworzył także historyczny Kościół na filarach realnych postaci: 12 Apostołach. Apostołowie przekazali sukcesję apostolską do naszych dni kolejnym biskupom. I tak będzie do końca czasów, albowiem siły szatańskie nie przemogą Kościoła Bożego. Po cóż nam w Polsce goście, którzy nie chcą realizować nieśmiertelnych Dzieł Bożych ?Polska nie musi być składnicą trupów bez serc i ducha !  

 

Mahometanie wierzą w Allaha, który Bogiem nie był, nie jest i nigdy Nim nie będzie! Allah to tylko iluzja i urojenie. Bóstwo księżycowe arabskich koczowników to tylko złudzenie i zwiedzenie! Allah to nic ! Natomiast Mahomet jest prorokiem niczego ! To kłamca !

 

Chrystus bowiem umarł za nas, jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, gdyśmy [jeszcze] byli bezsilni. 4 A [nawet] za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. 10 Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej, będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. 11 I nie tylko to - ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie. (List do Rzymian 5, od 6 do 11)

 

Nawet niemiecki filozof  W. Hegel badając dzieje powszechne, to zauważył charakterystyczną prawidłowość, iż każdy naród, który ma fałszywy obraz Boga, to ma również złe państwo, złe rządy i złe prawa.

Dlatego islamiści mają zawsze złe państwa, złe rządy i złe prawa! Analogicznie jak Żydzi i poganie, gdzie zamiast rządów sprawiedliwości i miłości, to kwitnie wśród nich, w ich państwach, tylko przemoc i korupcja.

Narody nie znające Słowa Bożego i żyjące bez sakramentów są zresztą bezbronne wobec piekła. Bez Męki Chrystusa, bez Matki Chrystusa i bez Słowa Chrystusa, każdy musi się stać  niewolnikiem Szatana i prowadzić życie demonów! Egzorcyści uczą, że Szatana należy trzymać na odległość i nie wolno się do niego zbliżać. Tym bardziej nie wolno go wpuszczać do swojego domu. Brońmy więc naszych domów przed satanistami ! Brońmy Polski !  

 

19) Wolność im głoszą, a sami są niewolnikami zepsucia. Komu bowiem kto uległ, temu też służy jako niewolnik. (2 List św. Piotra 2. 19) 

 

Natomiast ochrzczony, naród liturgiczny, który żyje na chwałę Jahwe jest zawsze związany kultem Boga Króla oraz prawem Boga i etosem Boga. Na tych trzech filarach stoi wolność i nieśmiertelność narodów katolickich. Niestety dziś na świecie ciągle nie ma żadnego katolickiego państwa, albowiem narody liturgiczne zdradziły Boga Króla i się Go wyrzekły i nawet wyszydziły, albo tak jak Nietsche zabiły. Dramat polega więc na tym, że Boga zabić nie można a człowiek bez Boga traci swoją łaskę i nieśmiertelność. Bezbożnik to samobójca! Polsko wracaj do Boga i Jego świętych praw. „Narodowi, któremu z ręki wypadła Ewangelia nie pomogą żadne programy polityczne i ekonomiczne” powiedział Prymas Tysiąclecia. Zatem króluj nam Chryste !

 

10 Jeśli ktoś przychodzi do was 
i tej nauki nie przynosi, 
nie przyjmujcie go do domu 
i nie pozdrawiajcie go, 
11 albowiem kto go pozdrawia, 
staje się współuczestnikiem jego złych czynów. 

(2 List Jana rozdział 1 wersy 10 do 11)

 

Zatem nie wolno na polską ziemię, w której ma się rozpocząć budowanie Królestwa Bożego, wpuszczać żadnych przybłędów, innowierców, pogan, Żydów i islamistów, a nawet protestantów i schizmatyków. Polska musi być święta! Nieskalana! Nie każdy jest bowiem Przyjacielem Chrystusa Króla, bo nie każdy jest dzieckiem Boga. Wrogowie Boga są Polsce niepotrzebni. Kto nie jest dzieckiem Boga, to również nie jest dzieckiem Błogosławionej Dziewicy ! Polska jest Królestwem Jezusa i Maryi. Królestwo Boże jest zamknięte dla bezbożników i wrogów Kościoła. Zatem nigdy nie otwierajmy się na Zło ! Nawet gdy nas do tego zmuszają ! Polska musi się stać okopem Trójcy Świętej!

 

Ojciec Augustyn Pelanowski „Nie wszyscy ludzie są dziećmi Boga” !

https://www.youtube.com/watch?v=oL6fsyx2mf8

Ojciec Augustyn Pelanowski „Szatan nienawidzi Matki Boga” !

https://www.youtube.com/watch?v=Fyxr6Nd2_S4

 

Według związanego z Opus Dei Monsignore Mauro Longhiego (68), byłego urzędnika Kongregacji ds. Duchowieństwa, Jan Paweł II miał wizję dotyczącą Islamu. Od 1985 do 1996 Longhi towarzyszył ówczesnemu papieżowi w czasie jego wakacji w Abruzzo. Jest on przekonany, że Jan Paweł II był wizjonerem.
W materiale wideo opublikowanym przez Eventi per Famiglie Longhi twierdzi, że w marcu 1993 roku Jan Paweł II opowiedział tak o swojej wizji: "widzę Kościół trzeciego tysiąclecia zraniony śmiertelnie przez Islam. Oni najadą Europę. Widzę hordy nadciągające od zachodu na wschód, z Maroka do Libii, Z Egiptu do Orientu".

Źródło;https://gloria.tv/article/dnS74n66QGkg3kxSaJvLEvMJk

 

 


 

 

 

PROTESTANCI ZAWSZE BYLI AGENTAMI PIEKŁA I ISLAMU

 

 

.Kardynał Newman wykazał, że naturalną konsekwencją protestantyzmu jest ateizm. Brzmi to bardzo radykalnie, ale sądzę że, to prawda. Ciężko mi o tym mówić, ale tak właśnie było w moim przypadku. Zostałem wychowany w protestantyzmie, wstąpiłem do college'u  i studiowałem, aby zostać pastorem. Na kursach teologii spotkałem teologów, którzy interpretowali Pismo w sposób bardzo liberalny. Ponieważ w Kościołach protestanckich nie było autorytetu mogącego „zastopować" jakikolwiek pogląd teologiczny, mieli oni wolną rękę i tak czy inaczej mogli umacniać swoją pozycję. Ich interpretacja była bardzo liberalna, robili co mogli, aby ich interpretacja kwestii moralnych przeczyła Objawieniu. Dlatego, że jeśli istnieje Objawienie, to znaczy, że musi być jakiś sposób jego interpretowania. A w obrębie protestantyzmu on nie istnieje. Tak więc miałem profesorów przygotowujących mnie do posługi pastora, którzy nie wierzyli w zmartwychwstanie ciała, w narodziny Chrystusa z Dziewicy, w grzech pierworodny itd.

Źródło;https://gloria.tv/article/pN4LveZ8JXbV42LKnPrgGdAXk

 

Który Pan Jezus jest prawdziwy ? - Tylko Katolicki ! (O. Augustyn Pelanowski)

https://www.youtube.com/watch?v=1Zcj8F5wdVM

Jezus protestantów to diabeł ! Tylko Jezus katolików jest prawdziwy!

https://www.youtube.com/watch?v=2v9SkHw5xog

 

 

Jak Pan myśli, dlaczego protestantyzm tak chętnie otwiera się na islam? Pytam w związku ze wstrząsającą informacją o tym, że jedna z protestanckich duchownych postanowiła zdjąć krzyż, żeby nie urażał on uczuć religijnych muzułmanów.

Grzegorz Braun: I to również należy do dziedzictwa Lutra. Na gruncie aktualnych publikacji i konstatacji dotyczących Lutra wprowadzenie tego wątku w moim filmie jest pewnym novum. Protestantyzm był ni mniej, ni więcej, pożyteczną „dywersją na tyłach” w interesie Imperium Osmańskiego, które wówczas wchodziło w apogeum swojego wzrostu i bezpośrednio śmiertelnie zagrażało Chrześcijaństwu.  W momencie, gdy islam szykuje się do kolejnego skoku i jest to skok do gardła chrześcijańskiej Europy, akcja Lutra rozbija montowaną przez papieski Rzym koalicję antyturecką. Akcja Lutra bezpośrednio niweczy szanse na zmontowanie antytureckiej krucjaty, w organizację której osobiście zaangażowany jest kardynał Kajetan, z którym Luter spotyka się w Augsburgu

Dlaczego dziś protestanci są dla islamu tak przychylni?

Grzegorz Braun: Opowiem anegdotę, której w filmie nie ma, bo wykracza ona poza ramy czasowe i dramaturgię filmu. To a propos publicznych wypowiedzi liderów narodu i państwa polskiego, które padły w ostatnich tygodniach. Właśnie w duchu rocznicowym pan prezydent belwederski Duda mówił o tym, że protestanci są rzekomo pełnoprawnymi dziedzicami polskich tradycji patriotycznych. Otóż chciałbym przypomnieć, że w roku 1683, kiedy król Jan III wyruszał pod Wiedeń, Jan Chryzostom Pasek – autor słynnych „Pamiętników” – nie ruszył już z królem jako stary weteran, ale popłynął ze zbożem do Gdańska. I tam, w Gdańsku, pod jesień 1683 roku – i to notuje w swoich „Pamiętnikach” – słyszał jak po gospodach protestanci piją zdrowie sułtana tureckiego po raz kolejny wiążąc ogromne nadzieje na obalenie papiestwa i pognębienie katolików w wyniku spodziewanego sukcesu Turków.

KTS: Czyli historia się powtarza.

Grzegorz Braun: Najwyraźniej stare miłości nie rdzewieją. I kiedy antypatyczna enerdówa, którą elity niemieckie wysunęły na czoło państwa, wszczyna akcję przyspieszonego, zmasowanego importu przybyszów z Lewantu do Europy, to ona nie tylko realizuje jakiś konkretny, aktualny, doraźny plan polityczny, ale przez nią przemawia wielowiekowa tradycja zdrady cywilizacji europejskiej przez ludzi obojętnych bądź wrogich katolickiemu Rzymowi.

Polacy nauczyli Greków jak islamistów przepędzać mają z Aten

http://polskaracja.com/muzulmanie-przepedzeni-przez-kibicow/

 

CZY TERAZ ROZUMIECIE DLACZEGO PROTESTANTKA ANGELA MERKEL ZORGANIZOWAŁA NAJAZD ISLAMU NA EUROPĘ ?

 

Proroctwo: Polskę katolicką i świętą obroni Niebo! Ateistyczną pochłonie piekło!

https://www.youtube.com/watch?v=2p2WWQkKzso

Paulin o. Augustyn Pelanowski Proroctwo: cała rozmowa o Polsce i Kościele

https://www.youtube.com/watch?v=770B_px7xtI

 

 

– Lewacko-liberalne media postrzegają tę dość prymitywną religię islamu jako dogodny taran rozbijający fundamenty chrześcijańskiej Europy. Islam zalewający Europę ma im pomóc w wysadzeniu cywilizacji – mówi dr Magdalena Ogórek.

 

W obszernym wywiadzie dla tygodnika „Sieci” Magdalena Ogórek wypowiada się na temat zderzenia cywilizacji chrześcijańskiej z nadciągającym do Europy wraz z uchodźcami islamem.

 

– Z punktu widzenia liberałów to przecież religia bardzo zacofana, jeśli chodzi o prawa kobiet, prawa obywatelskie, prawa człowieka. A jednak rządzony przez liberałów Zachód szeroko otwiera ramiona w tym kierunku. Dlaczego? Bo lewacko-liberalne media postrzegają tę dość prymitywną religię jako dogodny taran rozbijający fundamenty chrześcijańskiej Europy. Islam zalewający Europę ma im pomóc w wysadzeniu cywilizacji. I ruszyło rugowanie symboli chrześcijańskich z przestrzeni publicznej. Ten krzyż z pomnika papieża Polaka z Francji to tylko jeden z wielu przykładów – mówi w rozmowie z Jackiem i Michałem Karnowskimi, dr Ogórek.

 

Pytana co organizatorzy chcą osiągnąć, odpowiada: „Nowy człowiek. Człowiek znikąd. Bez zasad, tożsamości narodowej i religijnej, bez silnej więzi rodzinnej. Jednocześnie człowiek podatny na medialne sugestie, możliwy do lepienia jak plastelina. Ale by ten cel osiągnąć, muszą mieć totalne panowanie w przestrzeni publicznej. Każdy wyłom, każda szczelina jest z ich punktu widzenia niebezpieczna

Źródło: http://www.pch24.pl/dr-magdalena-ogorek--islam-ma-pomoc-zachodowi-rozbic-fundamenty-chrzescijanskiej-europy,56280,i.html#ixzz4zB0TF4vq

 

Szefowa bezpieczeństwa UE wzywa polityczny islam do podbicia Europy

https://vimeo.com/240273072?ref=fb-share&1

„Prawo szariatu

http://sredniowieczny.pl/islam-i-prawo-szariatu/

 

MASONKA ANGELA MERKEL SPROWADZAJĄC ISLAMISTÓW DO EUROPY, ZROBIŁA TO PO PROSTU Z NIENAWIŚCI DO JEZUSA KRÓLA I DO KOŚCIOŁA, A WIĘC TAKŻE DO KATOLICKIEJ POLSKI!

 

Byłem kiedyś na Konwencji Narodowego Stowarzyszenia Ewangelików (NAE), organizacji skupiającej niektóre denominacje protestanckie. Na przedzie sceny mieli oni duży transparent z napisem: „Święta Biblia jest nieomylnym przewodnikiem". W tym czasie byłem już katolikiem. Znalazłem się tam jako przedstawiciel ruchu Pro-Life. Powiedziałem do jednego z organizatorów: „Mam krewnych, którzy są baptystami pewnej denominacji. Nie są oni członkami NAE. Dlaczego?" Odpowiedział mi, że owi baptyści interpretują pewien wers z Apokalipsy w taki to a taki sposób, zaś ta interpretacja jest błędna. Powiedziałem mu, że mam jeszcze innych krewnych, należących do innej denominacji protestanckiej i zapytałem, dlaczego oni nie są członkami NAE. Odpowiedział mi, że interpretują inny fragment Pisma w ten a ten sposób, co jest oczywiście nieprawidłowe. Wtedy wskazałem na ów transparent na scenie i powiedziałem: „Tu jest napisane, że Święta Biblia jest nieomylnym przewodnikiem. Myślę, że to, czego wam potrzeba, to nieomylny interpretator waszego nieomylnego przewodnika". Tak więc znów pojawia się zagadnienie autorytetu. Protestantyzm rozpadł się na aż tyle małych grup, ponieważ nie miały one autorytetu, który interpretowałby im Pismo. A każdy takiego autorytetu potrzebuje.

Źródło;https://gloria.tv/article/pN4LveZ8JXbV42LKnPrgGdAXk

 

Matka Boża z Akita OGIEŃ SPADNIE Z NIEBA !

https://www.youtube.com/watch?v=zL3tg863fSE

Ks. Grzegorz Śniadoch O zgorszeniach przez prawdę Bożą

https://www.youtube.com/watch?v=wpDBSdYh588

 

Inną rzeczą, którą trzeba sobie uświadomić, jest to, że istnieje sporo takich elementów doktryny protestanckiej, które z konieczności prowadzą do współczesnych, znanych nam zaburzeń w kulturze. Przykładowo zasady sola fidei, sola gratia, czyli twierdzenia, że jesteśmy zbawiani jedynie przez wiarę i jedynie przez łaskę,twierdzenia prowadzące do odrzucenia w wierze roli wspólnoty, autorytetu, sakramentów. Przyczyniły się do pojawienia się wszechobecnego poczucia indywidualizmu, subiektywizmu i relatywizmu, obserwowanego we współczesnych społeczeństwach zachodnich.Doprowadziło to do trapiącego nas dziś kryzysu moralnego, który w znacznej mierze ma korzenie protestanckie. Jeśli nikt nie może powiedzieć jednostce, co jest prawdziwe, a co nieprawdziwe w jego poglądach religijnych, to tym bardziej nie można jej powiedzieć czegoś podobnego w żadnej innej dziedzinie.

Źródło;https://gloria.tv/article/pN4LveZ8JXbV42LKnPrgGdAXk

 

Jak odróżnić prawdziwy Kościół od fałszywego ?

https://www.youtube.com/watch?v=g078I-4Jw-8

Wielu kapłanów jest przeklętych, gdyż głoszą inną ewangelię ! (ks. Grzegorz Śniadoch)

https://www.youtube.com/watch?v=ojpG_k0pPF4

 

 

Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą.” (1 Kor 1,22-24)

 

Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich” (Mk 10,42-44).

 

trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz 4,19)

 

Protestantyzm, który kwitnie w USA, nie jest tym tradycyjnym protestantyzmem, który został sprowadzony z Europy. Jeśli przyjrzeć się Kościołom, które tu przybyły, Kościołowi anglikańskiemu (czyli episkopalnemu), luterańskiemu czy kalwińskiemu, to bynajmniej nie znajdują się one w stanie rozkwitu. Tradycyjne, główne, duże, stare i utwierdzone amerykańskie Kościoły protestanckie straciły ogromną liczbę wiernych, np. w ciągu ostatnich kilkunastu Kościół episkopalny stracił połowę swoich wiernych. Tak naprawdę rozwijają się tu Kościoły charyzmatyczne i fundamentalistyczne. Często w znacznej mierze zależy to od osobowości pewnych jednostek, dobrych kaznodziei, potrafiących inspirować współwyznawców

Źródło;https://gloria.tv/article/pN4LveZ8JXbV42LKnPrgGdAXk

 

Ks. dr Paweł Murzinski Ruchy charyzmatyczne

https://www.youtube.com/watch?v=zcd7XMK6M6A

Ks. dr Paweł Murzinski Bezstresowa Ewangelia powodem duchowej erozji

https://www.youtube.com/watch?v=K8ZVeEVtMvg

 

Uważam, że katolicy liberalni w USA to bardzo osobliwy fenomen. Mamy przecież tu tak wielki pluralizm religijny, istnieje tak wiele Kościołów do wyboru, że nie rozumiem dlaczego oni po prostu nie przyłączą się do któregoś z tych Kościołów, które bardziej odpowiadają ich sposobowi myślenia. To, czego zazwyczaj żądają ludzie z organizacji takich, jak Cali to Action czy Wir sind Kirche, to obalenie Kościoła.

Źródło;https://gloria.tv/article/pN4LveZ8JXbV42LKnPrgGdAXk

 

Ks. Grzegorz Śniadoch Doznamy prześladowań od katolików „otwartych

https://www.youtube.com/watch?v=qdQIygirIGU

Wincenty Łaszewski cała rozmowa

https://www.youtube.com/watch?v=LV-EJQzWr4M

 

 

 

Nie ulega wątpliwości, że decyzja wyświęcania kobiet na „kapłanów" doprowadziła do wielu wystąpień z Kościoła anglikańskiego, do przejścia wielu osób na katolicyzm lub do Kościoła episkopalnego. Spora liczba wiernych przeszła na prawosławie. Główną przyczyną była właśnie tamta decyzja. Proszę pamiętać, że anglikanie różnili się od reszty protestantów, ponieważ głosili, że ich biskupi, kapłani i diakoni mają sukcesję apostolską; pogląd ten był jednym z ich centralnych przekonań religijnych. Kiedy więc doszło do zmiany sprzecznej z dwutysiącletnią tradycją Kościoła, dla wielu ludzi stało się to powodem do opuszczenia Kościoła anglikańskiego

Źródło;https://gloria.tv/article/pN4LveZ8JXbV42LKnPrgGdAXk

 

Słowo Boga proroctwo dla nas na dziś o Augustyn Pelanowski audio1

https://www.youtube.com/watch?v=jkgXFA5aHtc

Czym jest nawrócenie do Boga ? - o. Augustyn Pelanowski (audio)

https://www.youtube.com/watch?v=-UpIpsc_PPk

 

 

15 Żydzi zabili Pana Jezusa i proroków, i nas także prześladowali. A nie podobają się oni Bogu i sprzeciwiają się wszystkim ludziom. 16 Zabraniają nam przemawiać do pogan celem zbawienia ich; tak dopełniają zawsze miary swych grzechów. Ale przyszedł na nich ostateczny gniew Boży. (1 List do Tesaloniczan rozdział 2 wersy od 15 do 16)

 

 


 

 

 

CZY POWINNIŚMY Z POLSKI USUNĄĆ ŻYDÓW I PROTESTANTÓW, A TAKŻE KOMUNISTÓW, BANDEROWCÓW, HITLEROWCÓW I TYM PODOBNYCH ?

 

POLACY PO POTOPIE SZWEDZKIM WYPĘDZILI HERETYKÓW , albowiem podminowali oni Rzeczypospolitą i sprzymierzyli się z okupantami!

 

ŻYDZI PO HOLOKAUŚCIE NA UKRAINIE DOKONANEGO PRZEZ WŚCIEKŁYCH KOZAKÓW , TO SAMI Z POLSKI UCIEKLI, GDYŻ OBAWIALI SIĘ SUROWYCH KAR W KORONIE ZA ZDRADĘ !

 

RYBA CIĄGLE PSUJE SIĘ OD ŁBA I CZAS NAJWYŻSZY TEN ZDRADZIECKI ŁEB ODCIĄĆ !

 

NASI OKUPANCI ZGILOTYNOWALI GŁOWY NASZYCH PRZODKÓW I ZAMONTOWALI NA POLSKIM KORPUSIE ŁBY WROGICH MNIESZOŚCI NARODOWYCH I RELIGIJNYCH !

 

POLSKA, ABY ŻYĆ POTRZEBUJE POLSKIEJ GŁOWY !!!

 

I TEJ GŁOWY NIE MOŻE ŻADEN RABIN NAMASZCZAĆ !!!

  

 

 

 

KOMENTARZE

 • Ja także mówię im precz!
  https://media.wplm.pl/pictures/825/upscale_True/path/2017/11/27/825/360/fb63037bba7140ee9232b836845bbfe5.jpeg

  Imam Youssef Chadid, Anna Łukjanowicz (Popatrzcie na to naburmuszone babsko. Ona ma minę identyczną jak te pomylone co tarasowały schody w Sejmie. Jakby jej tę szmatę zdjąć, to by się okazało, że to być może jedna z nich.) Czy imam posiada polskie obywatelstwo? Jeżeli tylko czasowe prawo pobytu to nie powinno być przedłużone. Ta osoba nie robi nic dla dobra kraju w którym działa, więc jest persona non grata.

  Kolejne oskarżenia o ksenofobię! Lider Ligi Muzułmańskiej atakuje rząd: „W Polsce narasta islamofobia i rasizm”...W Polsce rośnie islamofobia i rasizm; atak na Ośrodek Kultury Muzułmańskiej był na tle rasistowskim - powiedział w poniedziałek przewodniczący Rady Naczelnej Ligi Muzułmańskiej Imam Youssef Chadid. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak wyraził nadzieję, że sprawcy tego aktu wandalizmu zostaną szybko ujęci. Stołeczna policja poinformowała, że poszukuje sprawcy lub sprawców, którzy w nocy z niedzieli na poniedziałek powybijali szyby w Ośrodku Kultury Muzułmańskiej w Warszawie. Na jego terenie znajduje się meczet. Policja zapewniła, że nikomu nic się nie stało. O komentarz w sprawie ataku był pytany szef MSWiA. Zwrócił uwagę, że powiadomienie zostało zgłoszone o godz. 6 rano. Ten obiekt jest objęty monitoringiem, jest chroniony przez firmę. Policja zadziałała wtedy, kiedy została powiadomiona. Mamy nadzieję, że sprawcy tego aktu wandalizmu zostaną szybko ujęci powiedział. Podkreślił, że żadne zgłoszenie nie jest ignorowane. Wszyscy są traktowani tak samo przez polską policję oświadczył. Przypomniał, że wprowadził „wiele narzędzi”, które pozwalają na szybszy przepływ informacji między społeczeństwem a policją. Odwołam się chociażby do krajowej mapy zagrożeń i bezpieczeństwa. Ponad pół miliona zgłoszeń, 44,9 proc. potwierdzeń ze zgłaszanych przez ludzi faktów, zdarzeń, opinii zaznaczył. Zachęcam do tego, żeby nie bagatelizować żadnego zagrożenia. Każde ze zgłoszeń jest przez policję sprawdzane, w tej sposób realnie dbamy o bezpieczeństwo dodał szef MSWiA. Ze wstępnych informacji zebranych przez funkcjonariuszy wynika, że pracownik Ośrodka słyszał hałasy około godziny 1 w nocy. Informacja ta została przekazana do policji dopiero kilka godzin później. W tym czasie sprawca lub sprawcy oddalili się już z tego miejsca powiedział PAP Mariusz Mrozek z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji. Funkcjonariusze będą analizować m.in. system monitoringu oraz przesłuchiwać świadków. Prowadzimy intensywne czynności mające na celu ustalenie osoby lub osób mających związek z tym zdarzeniem. Będziemy sprawdzać system monitoringu. Zbieramy wszelkie informacje, które mogą doprowadzić do zatrzymania podkreślił. Przewodniczący Rady Naczelnej Ligi Muzułmańskiej Imam Youssef Chadid jest przekonany, że akt wandalizmu w Ośrodku nastąpił na tle rasistowskim. Islamofobia i rasizm bardzo mocno rosną w Polsce. Musimy zrozumieć (…) że to jest atak na tle rasistowskim, jestem pewny na 100 proc. powiedział Chadid na zorganizowanej w Ośrodku konferencji prasowej. Powiedział, że wyznawcy islamu są atakowani na ulicach. Jego zdaniem cały czas, mimo starań, by pokazać prawdziwy islam oraz to, że jest religią pokoju, w Polsce „dominuje atmosfera, która jest nieprzyjemna” i prowadzi w niektórych przypadkach do tego, że muzułmanie są zmuszani do opuszczania kraju. Podkreślił również, że wspólnota muzułmańska jest bardzo zintegrowana i wykształcona, a dzieci muzułmańskie, które urodziły się i żyją w Polsce, mówią wyłącznie po polsku. Zdaniem Chadida to brak wiedzy i manipulacja ze strony mediów i polityków doprowadza do nienawiści wobec muzułmanów. Apelowaliśmy wielokrotnie do pani premier, pisaliśmy w tej sprawie do rządu i do prezydenta, napisaliśmy też do kancelarii Sejmu. Ale jest taki odzew, że przesadzamy, że nie jesteśmy w ogóle atakowani, albo że to nie jest poważny problem. Tak ja to odebrałem od władzy. Nie chcę krytykować żadnej władzy, media itd., ale jeżeli jesteśmy cywilizowanymi ludźmi, musimy nawzajem szanować siebie i musimy nawzajem postarać się, żeby respektować drugą osobę powiedział Chadid. Zaapelował do rządu, by ten interweniował i mówił o zagrożeniach, jakie spotykają muzułmanów w Polsce. Jeżeli rząd nie reaguje i nie wypowiada się w tej kwestii, myślę, że nie będzie takiej Polski, o której cały czas marzyłem, którą znam. To jest kraj gościnny, tolerancyjny i czego dowodem jest, że muzułmanie żyli tutaj 600 lat, że żyją też tutaj przedstawiciele innych wyznań, respektują siebie nawzajem. Jeżeli ta atmosfera będzie jeszcze dalej rosnąć, to ja myślę, że to jest porażka rządu powiedział Chadid.
  ak/PAP

  Ps..Youssef Chadid, stonuj pan co nieco. Przyjrzyj się pan lepiej co wyprawiają i czego się dopuszczają pana współwyznawcy w Europie i w większości krajów z pana agresywną i nietolerancyjną religią. Chcecie tolerancji to sami dowiedzcie, że potraficie uszanować inne religie, zwłaszcza chrześcijaństwo, bo póki co w kraju skąd bierzesz pan kasę na szerzenie w Polsce skrajnie nietolerancyjnego wahabizmu i salafizmu - nie widać ani na jotę, oczywiście mowa o Arabii Saudyjskiej. Podobnie rzecz się ma w Pakistanie, Indonezji, Malezji, Sudanie, Egipcie, Somalii, Erytrei i innych krajach gdzie ludzie są mordowani za sam fakt bycia chrześcijaninem. Na początek proponuję Bazylikę Najświętszej Maryi Panny w Mekce, dla licznych chrześcijan z Azji i nie tylko, tak jak wy już macie meczet w Rzymie. W Polsce mamy od 500 lat mniejszość tatarską (hanafici), ale oni potrafili walczyć w obronie i o wolność mojej ojczyzny, nikomu nawet nie próbując czegoś narzucać, w przeciwieństwie do was. Jeśli tak bardzo panu w Polsce źle to droga wolna, nikt za wami płakał nie będzie, ale rozumiem, że celowy fundusz saudyjski trzyma pana pomimo tej "nietolerancji i rasizmu", miłość do brudnej kasy jak widać silniejsza.
  PsII...Kolejny oślepiony manią prześladowczą i polonofobią oszczerca? Żebyś głąbie znał historię Polski to takie brednie nie przeszły by tobie przez zawszony ryj. Nasi Przodkowie zawsze walczyli mieczem przeciwko hordom kozojebców.
  Powiedz to zgwałconemu kucykowi z ZOO berlińskiego w Niemczech. Nie słyszałem krytyki tego pana po brutalnych atakach muzułmanów wyznających Islam i Allaha. Nigdy się od nich nie odciął i nie potępił! A czy przewodniczący nie widzi kilkuosobowych band zaczepiających kobiety w W-wie i roztrącających przechodniów? Sami na to pracujecie w całej UE. Macie się za panów świata. Biali mają wam schodzić z drogi. Nawet nie udajecie, że chcecie żyć pokojowo tam gdzie wleźliście.Toż to wasi imamowie nawołują do eliminacji lub zniewolenia białych, chrześcijan. Co robicie z chrześcijanami na Bliskim Wschodzie? Wy macie czelność mówić o islamofobii i rasizmie? Może porozmawiamy o rasizmie w waszym wykonaniu i o przyznaniu sobie prawa do wytępienia nieislamistów? Bidule skrzywdzone! Wystarczy pooglądać islamskie reakcje na zamachy! Dalej nie wiecie o co chodzi? Jedyną porażką rządu to jest to, że ten meczet jeszcze tam stoi. Skandalem jest, że ponoć polski rząd pozwala na działanie wahabickiej Ligii Muzułmańskiej islamskich ortodoksów. Islam każe kłamać i to robią, islam i pokój z chrześcijanami to sprzeczność. O muzułmanach napływowych wiemy wystarczająco wiele, żeby trzymać ich krótko za mordę! Islamofobia to dobra fobia, to masakrycznej ideologii trzeba się bać. To zdrowych strach. Skąd i kiedy tenże imam znalazł się w Polsce? Kto zezwolił mu na wybudowanie muzułmańskiej placówki w centrum Warszawy? Nie możemy się doczekać na pomniki naszych bohaterów, a tu sterczy jakiś meczet. Jeżeli ci się kozojebie nie podoba w Polsce to won z mojej Ojczyzny. "Cywylizowany" się znalazł. ISIS podrzynała gardła niewinnym ludziom i nie słyszałem protestów ze strony społeczności muzułmańskiej tu w Polsce nie mówiąc już o zachodzie czy u siebie..Chłopie naprawdę nie znajdziesz posłuchu w Polsce dla swojej kłamliwej islamskiej propagandy. Jesteśmy na nią impregnowani. To nie lewacka Gejropa. Nie podoba się, to wyjazd na swoje pustynie ....przecież nikt tu was na siłę nie trzyma!!! Zamiast ograniczyć się do stwierdzenia faktu i opisania szkód wali mowę oskarżycielską na Polskę i rząd. W RFN takie incydenty idą w tysiące. Powiedział, że prawdziwy islam ...to jest religią pokoju...Oto prawdziwy islam jasne - łagodni jak owieczki wypchane siarką - około stu tysięcy chrześcijan mordowanych każdego roku na świecie głównie przez muzułmanów. Islamska miłość to totalitarne sado maso. I będzie narastała islamofobia do momentu aż zrozumieją, że są niechcianymi gośćmi lub częściej intruzo/najeźdźcami! Pozostanę islamożercą do chwili przywrócenia chrześcijańskiej Europy! No i tyle meczetów w Polsce ile kościołów katolickich w Arabii Saudyjskiej i tyle swobód religijnych dla muzułmanów obecnie przybyłych do Polski, prócz polskich Tatarów ile katolicy mają u muzułmanów w Arabii Saudyjskiej! To porażka Islamu I jego wyznawców. Co zrobiliście ze sobą? Pytam, bo Chrześcijanie nie gwałcą kobiet na ulicach miast, zwierzą w ZOO, samochodów, nie podkładają bomb i nie rozjeżdżają ludzi samochodami na chodnikach, placach. Nie bądźcie ostentacyjni to nic wam nie grozi w Polsce. Jakoś nie słychać, by tenże imam wyrażał przynajmniej ubolewanie gdy jego bracia w wierze dokonują rzezi "niewiernych". Setki lat muzułmanie żyli w Rzeczpospolitej obok chrześcijan ( np. Tatarzy). Dostawali manto tylko wtedy kiedy podnosili łapy na Polskę. Żydów w Rzeczpospolitej I i II było najwięcej w całej Europie bo ciągnęli tu przed zachodnią nietolerancją i pogromami. Więc przestańcie pieprzyc o ksenofobii Polaków. Nikt normalny nie pozwala się zarzynać, wysadzać, rozjeżdżać bezkarnie. Polacy pochodzenia tatarskiego też teraz mają problem z Bractwem Muzułmańskim. Atmosfera jest nieprzyjemna i bardzo dobrze, taka ma być, żebyście się nie zapomnieli, że w Polsce wasze harce nie przejdą. A pro pos wy cywilizowanymi ludźmi nie wbrew pozorom nie jesteście. A co z nienawiścią i nietolerancją w krajach muzułmańskich? Co ze spalonymi kościołami, domami, sklepami, zgwałconymi kobietami, z zamordowanymi. Czy religia pokoju jaką chce być islam potępi to? Polacy nie są gotowi na tolerancję, bo tolerancja jest wtedy gdy ludzie nie reagują na bezczelne poczynania muzułmańskiej hordy. Historia podbojów islamskich nie pozostawia wątpliwości, że religia ta zajęła tereny ówczesnych krajów chrześcijańskich na drodze przemocy, podstępu i masakr ludności cywilnej. Nie ma bowiem na świecie chrześcijańskiego kraju, w którym dokonano by masakry całej ludności muzułmańskiej, natomiast wszystkie bez wyjątku kraje islamu są krajami, w których dokonano większych lub mniejszych masakr miejscowej rdzennej ludności chrześcijańskiej. Kraje 100% muzułmańskie to te, gdzie tych masakr dokonano w 100%. Nawet sama Arabia jest muzułmańska nie dlatego, że wszyscy Arabowie przyjęli islam, tylko dlatego, że wymordowano wszystkich tych, którzy islamu nie przyjęli. Rasizm jest wszechobecny w świecie islamskim!!! Dlatego mam prawo być kim chcę we własnym kraju. Islamofobem też mam prawo być!!! Polski nacjonalizm nie zagraża żadnej innej nacji. Hasła nacjonalistów np. "Polska dla Polaków" wyrażają ukryty pod narodową dumą lęk uzasadniony doświadczeniami zaborów, wojen i prześladowań. Polacy nie boją się różnorodności kultur, boją się agresywnych kultur. Zwyrodniałe prawo szariatu i dżihad islamski jest nie do zaakceptowania przez większość Polaków (od prawa do lewa). Państwa Zachodniej Europy (takie mocne i rozwinięte) nie poradziły sobie z zapewnieniem bezpieczeństwa etnicznej ludności - gospodarzy przyjmujących z otwartymi sercami emigrantów islamskich. Czy zanim islamska ekstrema doszła do głosu ktoś słyszał by włos z głowy spadł muzułmańskiej mniejszości w Polsce? Kto sieje wiatr zbiera burzę panie imam. Ja muzułmanom nie ufam, ponieważ realizują to co pisze w Koranie. Są jak węże podstępni i nienawidzą katolików. Jak ich jest mało to jęczą, a jak dużo to atakują i zabijają chrześcijan.To fakty.
  Przedwczoraj impreza u syjonistów, dziś grillowanie Polaków za "rasizm i blebleble" przez arabów

  http://prawicowyinternet.pl/imigranci-z-krajow-islamskich-juz-sa-w-polsce-te-dane-przerazaja/

  Odpowiedź na pytanie jak sobie poradzić z tym i innymi problemami jest w zapomnianej przez Polaków 4 zwrotce Mazurka Dąbrowskiego: „Niemiec, Moskal nie osiądzie gdy jąwszy pałasza, hasłem wszystkich zgoda będzie i ojczyzna nasza” Teraz do Niemca i Moskala można by jeszcze dopisać muzułmanina. Potrzebna jest nam zgoda narodowa i pałasz. Zgoda narodowa będzie możliwa dopiera jak pozbędziemy antypolskich mediów jak TVN czy Gazeta Wyborcza, które ciągle nas dzielą. Przez pałasz w czasach pokoju rozumiem sprawiedliwy wymiar sprawiedliwości, który działa dla dobra narodu a nie obcych mocarstw. To jest podobne do osiedlenia się krzyżaków, tamci też budowali swoje ośrodki modłów które, następnie były twierdzami,tu jest podobnie. Ciekawi mnie gdzie będzie drugi Grunwald? lub Wiedeń. Liga Muzułmańska działa w miastach rządzonych przez PO: Gdańsk, Poznań, Wrocław, Katowice, Warszawa. Należy zdelegalizować Ligę Muzułmańską w Polsce! Która to islamska organizacja polityczno-religijna jawnie otwiera swoje co raz to nowe "centra kultury i dialogu", które są de facto meczetami bez minaretów ~ jeszcze na razie bez minaretów! Nie dajmy z siebie robić przygłupawych "kuffar" ! Szokujące poglądy syna muftiego Ligi Muzułmańskiej w RP, on Prawo szariatu uważa za najdoskonalszy system, nawet jeżeli zgodnie z nim musiałby zabić matkę, która dopuściła się zdrady małżeńskiej. Najbardziej szokująca odpowiedź pada na pytanie, czy dopuściłby się ukamienowania kogoś bliskiego (siostry, brata, matki) za cudzołóstwo? "Jeżeli zrobiłby to będąc po ślubie, a ja żyłbym w kraju islamskim, to tak" - pisze Adam. I w odpowiedzi na następne pytanie wyjaśnia: "Chciałbym, żeby obejmowało mnie prawo szariatu, ale żyję w Polsce, która mi na to nie pozwala i muszę to uszanować". Niedowierzanie czytelnika - "serio, własną mamę albo siostrę?!" - spotyka się z potwierdzeniem: "i brata i ojca, jeżeli by tego dokonali. Oczywiście jeżeli byliby muzułmanami, bo szariat dotyczy tylko muzułmanów". Tak syn muftiego Ligi Muzułmańskiej w RP Adam Wajeeh Abdel Fatah objaśnia zasady islamu muzułmanom i niewiernym na profilu "Islam Na Polski", założonym na stronie Ask.fm. O sprawie pisze Jan Wójcik z portalu Euroislam.pl. "Europa już nigdy nie zazna stabilności !" Oto wypowiedź grożąca Europie, a teraz ten imam Youssef Chadid skarży się na nasz rząd i szkaluje naszą Ojczyznę!

  https://www.youtube.com/watch?v=HSCul22lsWA
  To wszystko było zaplanowane w 2000 roku... UNO empfahl Migranten als „Bevölkerungsersatz” für Europäer: Bereits seit 2000 offiziell in Planung
  Von Anna Samarina mit Textteilen der AFP24. November 2017 Aktualisiert: 25. November 2017 19:19


  http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/migranten-als-bevoelkerungsersatz-fuer-europaeer-bereits-seit-2000-offiziell-in-planung-a2276366.html
  Nie mam zamiaru tolerować lewackiej propagandy "tolerancjonizmu". Jestem nietolerancyjny i mam do tego prawo takie samo, jak ci tolerancyjni. Jestem homofobem, ksenofobem, islamofobem, et cetera i mam prawo nim być. Wiem, co dla mnie jest dobre, a co złe i robię to, co uważam za słuszne w Moim Domu. Chrześcijańska (w większości) Polska nie godzi się na wszczepienie Islamu (zabójczej dla nas religii/ ideologii). Islam jest "niekompatybilny" z polskim kodem kulturowym. Nie chcemy wojny ideologicznej w Polsce. Wszystkie inne od muzułmańskiej społeczności osiedlają się w Polsce i bez problemu przyjmują zwyczaje i prawo gospodarza. Naród jest jak dziecko naiwny i ciągle nie rozumie, że ten niby kraj to Matrix nie rozumie, że ma niby rząd i niby prezydenta i niby sądy a tak naprawdę wrogów i wrogie instytucje zwane sądem, policją, prokuraturą i całe stada darmozjadów i sługusów Izraela na utrzymaniu którzy o zgrozo dążą do depopulacji Lechitów na wszelkie możliwe sposoby tak tak wszelkie możliwe dobrze widzicie co napisałem.

  Islamiści grożą Polsce!

  https://www.youtube.com/watch?v=QpKvEvP0Gd8

  Niemcy grożą Polsce użyciem siły jeśli nie zgodzi się przetrzymywać imigrantów

  https://www.youtube.com/watch?v=EJWLCsQXP4A

  Jak Putin radzi sobie z imigrantami. Warto zobaczyć.


  https://www.youtube.com/watch?v=0jR_w-jGx3I

  Prawidłowo. Rosja to ostatni bastion białej rasy.

  POLSKA NIE DLA MUZUŁMANÓW 2017 07 16


  https://www.youtube.com/watch?v=dyIjg7bDUtM&t=136s
 • Ja także mówię im precz!
  Imigranci z krajów islamskich już są w Polsce. Te dane przerażają.

  http://prawicowyinternet.pl/wp-content/uploads/Mapa-Imigranci-Polska.jpg


  Liczba imigrantów z krajów arabskich, islamskich, Afryki, oraz Środkowego Wschodu porównanie roku 2014 i 2017. Dane z portalu migracje.gov.pl Od 2014 roku polską opinią publiczną wstrząsają kolejne doniesienia na temat przymusowej relokacji tzw. uchodźców (będących według danych Frontex i Eurostat w 95% zwykłymi imigrantami ekonomicznymi). Kwoty przymusowej relokacji nakazanej przez władze Unii Europejskiej szacowane były wstępnie na kilka tysięcy, w kilka miesięcy wzrosły następnie do wysokości tysięcy kilkunastu. Między innymi na fali niechęci Polaków do ich przyjmowania, wynikającej z obawy przed przestępczością, terroryzmem, islamizacją i innymi dobrodziejstwami "multikulti" zwyciężył PiS, jako partia obiecująca powstrzymanie nadchodzącego zagrożenia. Po październiku 2015 roku Polacy odetchnęli z ulgą, ulicami Warszawy przeszedł kolejny Marsz Niepodległości pod hasłem „Polska Bastionem Europy”. Widmo islamizacji oddaliło się… pozornie. Od pewnego czasu coraz więcej ludzi zauważa, szczególnie na ulicach dużych polskich miast pewną zmianę. W komentarzach na portalach typu ndie.pl, czy pod filmikami o tematyce islamizacji można przeczytać "jest ich coraz więcej", "po Ursynowie chodzą grupkami po 3-5", "zobaczcie co się dzieje na mieście". Dotychczasowe medialne obrazki z Francji, Niemiec czy Szwecji pokazujące grupki młodych, śniadych mężczyzn z małymi plecakami widzimy już i na naszych ulicach, choć w znacznie mniejszej ilości. Pewne jest jedynie to, że z roku na rok jest ich coraz więcej. Kobiety w hidżabach z gromadkami dzieci stanowią już część krajobrazu w centrach handlowych Warszawy i Krakowa. Przechodząc w godzinach szczytu koło Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie, czujemy się jak na ulicach Paryża… I nie chodzi tu niestety tylko o wspaniałą architekturę kamienicy Kacperskich, czy Jana Łaskiego przy placu Unii Lubelskiej…Tak, w naszym kraju postępuje multikulti.

  https://youtu.be/zOBIOs03sks

  Mimo, że widzimy to wszyscy, ciężko jest ten obraz jakoś przyswoić, czy właściwie zinterpretować. Przecież Rząd odmówił przyjmowania imigrantów… To na zachodzie osiedlają się muzułmanie… To do Niemiec maszerują "uchodźcy"… W Warszawie zawsze było dużo cudzoziemców… To pewnie turyści… Wypierając w ogóle z umysłu możliwość tego, że nasz kraj może poddawać się dokładnie temu samemu procesowi co Zachód, ufni w zapewnienia Rządu i zadufani we własną narodową potęgę maszerując w kolejnych Marszach, pisząc komentarze, wstawiając obrazki z husarią na profilowe i śmiejąc z tego jak to Szwedzi, Niemcy i Francuzi niszczą swoje kraje, bezwolnie wtoczyliśmy się w te same koleiny. Stojący w kolejkach z wnioskami o legalizację pobytu Turcy, Marokańczycy, Libijczycy, Kazachowie i Pakistańczycy nie są turystami. Są pierwszym krokiem procesu, który w zaawansowanym etapie możemy oglądać na Zachodzie. Garść przerażających faktów Wiosną tego roku Urząd do Spraw Cudzoziemców otworzył nowy portal.

  https://migracje.gov.pl/


  Można na nim obserwować ilość składanych wniosków o zezwolenie na pobyt z podziałem na województwa, wyszczególnieniem płci, wieku, kraju, oraz porównywać obecność imigrantów z ubiegłymi latami. Wszystkie informacje wyświetlają się w eleganckich tabelach, na mapach, a co najważniejsze, są codziennie aktualizowane. Porównując obecność w Polsce imigrantów z krajów takich jak Afganistan, Iran, Irak, Egipt, Pakistan, czy Indie (gdzie mieszka ponad 130 mln wyznawców Mahometa) w roku 2013, czy 2014, oraz obecnie, na początek listopada 2017 (grafika) możemy wręcz dostać zawału…
  https://migracje.gov.pl/statystyki/zakres/polska/typ/dokumenty/widok/mapa/rok/2017/rok2/2014/kraj/AF,AL,DZ,SA,AM,AZ,DM,EG,ER,GH,IN,IQ,IR,JO,QA,KZ,KW,LY,MA,MR,NG,PK,SO,SD,SY,TJ,TN,TR,TM,UZ,AE/?x=0.3252&y=1.0104&level=1
  Okazuje się ich ilość na koniec roku 2014 wynosząca dla Polski niecałe 12,5 tys. w chwili obecnej przekracza…. 28 tysięcy. Oznacza to, że w niecałe trzy lata w Polsce osiedliło się ponad 15 tysięcy imigrantów z Afryki, oraz Bliskiego i Środowego Wschodu, co stanowi podwojenie ich ogólnej ilości. Dla przypomnienia, najwyższe kwoty relokacji o jakich była mowa sięgały 12 tysięcy… Polska przed niczym się nie broni. Najbardziej dobitne są dane dotyczące Mazowsza, głównie Warszawy. W trzyletnim okresie obserwujemy wzrost z niecałych 4,5 tys. do prawie 14 tysięcy. W Stolicy Polski liczba ludzi z krajów islamskich, lub o znaczącej ilości wyznawców Mahometa wzrosła zatem trzykrotnie! (Sic!) Trzy razy w niecałe trzy lata. W chwili obecnej w Warszawie osiedla się już około 5 tys. ludzi z tych krajów rocznie. Nie to jest jednak najgorsze. Najgorsza jest geometryczna niemalże tendencja wzrostu ilości nowych imigrantów z roku na rok.
  Na przykładzie Warszawy i Mazowsza:
  Rok 2013- 4002
  Rok 2014- 4388 (+386 nowych imigrantów) Rok 2015- 5986 (+1598)
  Rok 2016- 9316 (+3330) Rok 2017- 13716 (+4400 tylko do listopada)
  Choć może się to wydać absurdem, przy obecnej tendencji, Warszawa miastem o przewadze muzułmanów może stać się nie za dwieście lat, ale za dwie dekady. Pierwszy pełny procent osiągną oni już w przyszłym roku. W tym momencie, wielu czytelników podniesie krzyk, że przecież to niemożliwe, że część z tych imigrantów to nie muzułmanie, że część to Hindusi… że oni chcą tutaj tylko pracować, że większość to zezwolenia na pobyt czasowy… Że w dalszym ciągu ich obecność nam nie zagraża… Zestawmy zatem kilka faktów tylko z tego roku…

  Styczeń:

  Okrzyki obrażające Polaków i próba gwałtu na Polce:

  http://www.prawdaobiektywna.pl/polska/obywatel-niemiec-zatrzymany-w-warszawie-1124.html

  Zabójstwo chłopaka w Ełku:

  http://www.gk24.pl/polska-i-swiat/a/zabojstwo-w-elku-tunezyjczyk-i-algierczyk-z-zarzutem-zabojstwa-21letniego-daniela-zdjecia,11648616/

  Czerwiec:
  Ośrodek w Górze Kalwarii:

  http://wolnosc24.pl/2017/06/20/w-gorze-kalwarii-maja-dosc-awantur-uchodzcow-zadaja-likwidacji-osrodka-lub-zakwaterowania-chrzescijan/
  Lipiec:

  Demolowanie kościoła i bitwa frakcji muzułmańskich:

  https://ndie.pl/warszawa-iranczyk-dewastowal-kosciol-zostal-zatrzymany-policje/

  http://niezalezna.pl/101638-awantura-muzulmanow-w-warszawskim-meczecie-interweniowala-policja

  Sierpień:

  Molestowanie nastolatki:

  http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Dwoch-Algierczykow-molestowalo-14-latke-n115283.html

  Uzbrojony Palestyńczyk w środku Warszawy zaatakował policjanta:

  http://www.dzienniknarodowy.pl/8069/warszawa-prokuratura-postawila-zarzuty-arabskiemu-/

  Wrzesień: publiczne modły muzułmanów na Muranowie:

  http://www.rp.pl/Prawo-i-Sprawiedliwosc/170919106-Modlitwa-muzulmanow-na-ulicy-w-centrum-Warszawy-Stanislaw-Pieta-Deportowac.html

  To nie są newsy ze Szwecji, to jest polska rzeczywistość. Pierwsza molestowana na ulicy Polka, pierwszy zdemolowany kościół, pierwsza publiczna modlitwa muzułmanów. Rok 2017 możemy nazwać pod tym względem przełomowym. Na własne oczy widzimy, że Państwo Polskie przestaje panować nad tym kto wjeżdża do naszego kraju. I jak widać na nic nie zda się tu pisanie kolejnych komentarzy w internecie, ani nawet zorganizowanie kolejnej pikiety. Bo co pikieta obchodzi agencję pracy ściągającą na rower do UberEats kolejnego Pakistańczyka? Czy tę pikietę widzi pani z Urzędu ds. Cudzoziemców przeklepująca w komputerze dane kolejnego imigranta, który właśnie złożył wniosek o zezwolenie na pobyt? A może obrazek husarii na profilowym zatrzyma autobus przejeżdżający bez żadnej kontroli przez nieistniejącą realnie granicę polsko-niemiecką? Będąc w strefie Schengen, siłą rzeczy jesteśmy częścią chorego organizmu, z którego zakażenie powoli dociera i do naszych tkanek. Mamy za granicą 2,5 mln młodych Polaków, powinniśmy myśleć jak ich ściągnąć do Polski i jak zwiększyć przyrost demograficzny w polskich rodzinach. Ściąganie w ich miejsce do Polski imigrantów z krajów skrajnie obcych kulturowo, czy wręcz wrogo nastawionych do cywilizacji europejskiej jest polityką samobójczą. Jeśli nie ma znaczenia, kto tutaj pracuje, byle tylko pracował, to może zrezygnujmy z własnej państwowości? Po co się męczyć? Jakie ma znaczenie, że pracujemy w kraju o nazwie Polska? Mimo szumnych zapowiedzi powstrzymania multikulti, płynących nawet w ostatnich dniach z ust senatorów i ministrów, proces postępuje i trzeba temu przeciwdziałać. Przywrócenie kontroli na granicach, zaprzestanie wydawania wiz, skontrolowanie firm ściągających imigrantów do naszego kraju, wymagają jednak presji społecznej na rządzących i nagłośnienia tego problemu. Przekazujcie dalej te informacje, piszcie petycje, rozmawiajcie, jeśli działacie w patriotycznych organizacjach nagłośnijcie w nich tę sprawę, jeśli macie dostęp do któregoś z polityków prawej strony przekażcie im… że multikulturalizacja i islamizacja Polski nie jest już mglistym zagrożeniem, tylko postępującym po cichu z dnia na dzień procesem i to jest ostatni moment, aby go przerwać. Mamy prawo decydować kogo chcemy widzieć w naszym domu i jakim chcemy go pozostawić w spadku naszym dzieciom. Inaczej za 10-15 lat obudzimy się w kolejnym Malmö…

  Autor: Warszawiak.

  Dane: https://migracje.gov.pl/

  Rzeczywiście te dane są szokujące. Podważają, rujnują wręcz obraz "dobrej zmiany" przeciwstawiającej się napływowi nachodźców !!!
  Rok 2013- 4002 imigrantów
  Rok 2014- 4388 (+386 nowych imigrantów)
  Rok 2015- 5986 (+1598)
  Rok 2016- 9316 (+3330)
  Rok 2017- 13716 (+4400 tylko do listopada).
  MOCNE! Artur Jabłoński o BUDOWIE MECZETÓW w Polsce i 500+ dla IMIGRANTÓW! Artur Jabłoński, członek zarządu Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni, prezes okręgu koszalińskiego Wolności, odpowiada na pytanie jak zapewnić Polakom bezpieczeństwo, szczególnie w kontekście rosnącego problemu z islamskimi imigrantami w Europie. Niestety, po tym co wydarzyło się w Ełku, musimy mieć świadomość, że wojna kulturowa pomiędzy islamem a naszym światem dotyczy nie tylko Niemiec, Francji, Szwecji ale również Polski. Nielegalnie przebywający w naszym kraju obywatel Tunezji zamordował Polaka w centrum miasta. Jeśli dzisiaj nie podejmiemy działań w celu zablokowania zbrodniczego systemu politycznego jakim jest islam to za kilkadziesiąt lat obudzimy się w państwie, w którym gwałty i prześladowanie chrześcijan to codzienność...


  https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=bLqqRwhpKlM


  Ponoć imigrantom w Polsce przysługuje 500+ ? Jeśli to prawda to jak to się ma do tego co rzekomo głosi Szydło, Kaczyński, Błaszczak i inni? Rodacy co wy na to? 500+ powinno być tylko i wyłącznie dla obywateli polskich. A uzyskanie obywatelstwa powinno być możliwe tylko w przypadku gdy dany człowiek nie niesie ze sobą żadnego zagrożenia. W ten sposób żaden muzułmanin nie powinien mieć cienia szansy na dostanie polskiego obywatelstwa (bo każdy z nich jest potencjalnym przestępcą z powodu zasad jakie musi uznać za swoje wyznając islam) . Nawet jak ma żonę polkę. Niech sobie jadą do kraju gdzie islam jest religią narodową. Szkoda mi tylko tej Polski bo czeka ja straszne zaskoczenie i w przypadku dzieci olbrzymie kłopoty. Niewątpliwie wróci stamtąd z płaczem bez męża i dzieci. Muzułmanie to mistrzowie takiji, a jak ktoś nie wie co to znaczy i jak wielkimi są w tym procederze mistrzami niech nie próbuje nawet z żadnym z nich rozmawiać. Możemy przyjmować imigrantów ale tylko chrześcijan. Islam to zbrodnicza ideologia, która podszywa się pod religię. To nie jest religia, a jeśli już to religia szatana czyli antyreligia..A co de delegalizacji islamu to zupełnie niepotrzebne. Wystarczy umieścić Koran na indeksie ksiąg zakazanych aby głoszenie treści w nim zawartych było nielegalne. A sądowne przeprowadzenie tego powinno być bajecznie proste, gdyż wiele treści zawartych w Koranie jest w sposób oczywisty sprzeczny z naszym prawem. To jest podobne do osiedlenia się krzyżaków, tamci też budowali swoje ośrodki modłów które, następnie były twierdzami,tu jest podobnie. Ciekawi mnie gdzie będzie drugi Grunwald? lub Wiedeń. Należy zdelegalizować Ligę Muzułmańską w Polsce! Która to islamska organizacja polityczno-religijna jawnie otwiera swoje co raz to nowe "centra kultury i dialogu", które są de facto meczetami bez minaretów ~ jeszcze na razie bez minaretów! Nie dajmy z siebie robić przygłupawych "kuffar" ! Nie mam zamiaru tolerować lewackiej propagandy "tolerancjonizmu". Jestem nietolerancyjny i mam do tego prawo takie samo, jak ci tolerancyjni. Jestem homofobem, ksenofobem, islamofobem, et cetera i mam prawo nim być. Wiem, co dla mnie jest dobre, a co złe i robię to, co uważam za słuszne w Moim Domu. Chrześcijańska (w większości) Polska nie godzi się na wszczepienie Islamu (zabójczej dla nas religii/ ideologii). Islam jest "niekompatybilny" z polskim kodem kulturowym. Nie chcemy wojny ideologicznej w Polsce. Wszystkie inne od muzułmańskiej społeczności osiedlają się w Polsce i bez problemu przyjmują zwyczaje i prawo gospodarza. Naród jest jak dziecko naiwny i ciągle nie rozumie, że ten niby kraj to Matrix nie rozumie, że ma niby rząd i niby prezydenta i niby sądy a tak naprawdę wrogów i wrogie instytucje zwane sądem, policją, prokuraturą i całe stada darmozjadów i sługusów Izraela na utrzymaniu którzy o zgrozo dążą do depopulacji Lechitów na wszelkie możliwe sposoby tak tak wszelkie możliwe dobrze widzicie co napisałem.
 • Ja także mówię im precz!
  PiS zatrzymał napływ islamistów na poziomie decyzji rządowych, co nie oznacza, że także na poziomie samorządowym. Znamy deklarację 11 anarchistów gospodarzy dużych miast polskich, z której wynika gotowość do przyjęcia tzw. uchodźców. To oni są odpowiedzialni za to, że na ulicach naszych miast pojawiają się Islamiści. W Warszawie pani HGW odpowiedzialna za miasto stołeczne jawnie ignoruje (podobnie jak cała 11) porządek prawny (w temacie komisji badającej złodziejską reprywatyzację, w temacie polityki imigranckiej rządu, w temacie reformy oświaty ...) Ona decyduje gdzie powstanie kolejny "ośrodek kultury islamskiej", czy meczet (jest ich kilkanaście w Warszawie). To samo robi Abramowicz w Gdańsku i pozostali anarchiści rządzący w dużych miastach. Mieszkańcy śpią i czekają na działania Rządu RP jednocześnie plując na ten rząd przy każdej okazji. Wkurza mnie głupota i bezczynność obywatelska. Kto z Was forumowiczów udał się z pytaniem do swojego prezydenta miasta, burmistrza, sołtysa, kto, na jak długo, za czyje pieniądze ... przyjął muzułmanów, których się obawiamy z uwagi na ich zwyrodniałe prawo szariatu, wyznawany dżihad i niechęć do asymilacji z kulturą europejską. W Górze Kalwarii (film w internecie) słyszymy: "tu jest Państwo Islamskie, bo tu żyją Muzułmanie". Ten bydlak mówi o polskiej ziemi, a Polacy słysząc nie reagują właściwie. Jak nie ruszymy własnych tyłków, to jedna Beata Szydło nie da rady. Trzeba mieć na oku muzułmanów bo są podstępni i w razie czego obrócą się przeciwko Polakom razem z potomkami banderowców, separatystami i folksdojczami. Czy ktoś zaręczy, że tak się nie stanie? Chciałbym jeszcze dodać, że polski nacjonalizm nie zagraża żadnej innej nacji. Hasła nacjonalistów "Polska dla Polaków" wyrażają ukryty pod narodową dumą lęk uzasadniony doświadczeniami zaborów, wojen i prześladowań. Polacy nie boją się różnorodności kultur, boją się agresywnych kultur. Zwyrodniałe prawo szarijatu i dżihad islamski jest nie do zaakceptowania przez większość Polaków (od prawa do lewa). Państwa Zachodniej Europy (takie mocne i rozwinięte) nie poradziły sobie z zapewnieniem bezpieczeństwa etnicznej ludności gospodarzy przyjmujących z otwartymi sercami emigrantów. Polska mordowana i okradana przez dziesięciolecia jest biednym krajem bardzo skromnie żyjących w nim obywateli. Pod rządami PiS ledwie daliśmy radę zatrzymać proces rozkładu, a już zmusza się nas terrorem politycznym do kolejnej plagi (islamskiej). Nigdy się na nią nie zgodzimy dobrowolnie. Liga Muzułmańska działa w miastach rządzonych przez PO: Gdańsk, Poznań, Wrocław, Katowice, Warszawa. Parszywa dwunastka włodarzy wielkich miast, którzy wszczepiają islam w Polsce zgodnie z podpisaną przez siebie samych deklaracją, wbrew mieszkańcom tych miast i wbrew polityce Rządu RP: Tadeusz Truskolaski - Prezydent Miasta Białegostoku, Rafał Bruski - Bydgoszczy, Paweł Adamowicz - Gdańska, Marcin Krupa - Katowic, Jacek Majchrowski - Krakowa, Krzysztof Żuk - Lublina, Hanna Zdanowska - Łodzi, Jacek Jaśkowiak - Poznania, Tadeusz Ferenc - Rzeszowa, Piotr Krzystek - Szczecina, Hanna Gronkiewicz-Waltz - Warszawy, Rafał Dutkiewicz – Wrocławia. Mam pytanie do "postępowych feministek". Dlaczego nie protestują w komisariacie unijnym przeciwko wartościom przywleczonym przez islamistów do Europy?! Czy akceptują dżihad i szarijat z całym jego zwyrodnialstwem i zdziczeniem, obrzezanie kobiet, niewolnictwo seksualne od lat 10, zabijanie apostatów i pozostałe "dobrodziejstwa" powiązane z tą szmatą na głowie? Dziś to chrystianofobia przybiera co raz większe kręgi, katolicy w Polsce czują się zaszczuwani przez wszelkie organizacje takie jak KOD, Obywatele RP, partyjnych notabli z PO, Nowoczesnej i wszelkiej maści lewackich organizacji którym patronują GW, Newsweek, TVN czy Polsat. Naśmiewanie się z wiary z katolików, księży, zakonnic jest na porządku dziennym. Szokujące poglądy syna muftiego Ligi Muzułmańskiej w RP, on Prawo szariatu uważa za najdoskonalszy system, nawet jeżeli zgodnie z nim musiałby zabić matkę, która dopuściła się zdrady małżeńskiej. Najbardziej szokująca odpowiedź pada na pytanie, czy dopuściłby się ukamienowania kogoś bliskiego (siostry, brata, matki) za cudzołóstwo? "Jeżeli zrobiłby to będąc po ślubie, a ja żyłbym w kraju islamskim, to tak" - pisze Adam. I w odpowiedzi na następne pytanie wyjaśnia: "Chciałbym, żeby obejmowało mnie prawo szariatu, ale żyję w Polsce, która mi na to nie pozwala i muszę to uszanować". Niedowierzanie czytelnika - "serio, własną mamę albo siostrę?!" - spotyka się z potwierdzeniem: "i brata i ojca, jeżeli by tego dokonali. Oczywiście jeżeli byliby muzułmanami, bo szariat dotyczy tylko muzułmanów". Tak syn muftiego Ligi Muzułmańskiej w RP Adam Wajeeh Abdel Fatah objaśnia zasady islamu muzułmanom i niewiernym na profilu "Islam Na Polski", założonym na stronie Ask.fm. O sprawie pisze Jan Wójcik z portalu Euroislam.pl. "Europa już nigdy nie zazna stabilności !" Oto wypowiedź grożąca Europie, a teraz ten imam Youssef Chadid skarży się na nasz rząd i szkaluje naszą Ojczyznę!

  https://www.youtube.com/watch?v=HSCul22lsWA


  To wszystko było zaplanowane w 2000 roku... UNO empfahl Migranten als „Bevölkerungsersatz” für Europäer: Bereits seit 2000 offiziell in Planung
  Von Anna Samarina mit Textteilen der AFP24. November 2017 Aktualisiert: 25. November 2017 19:19


  http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/migranten-als-bevoelkerungsersatz-fuer-europaeer-bereits-seit-2000-offiziell-in-planung-a2276366.html Islamiści grożą Polsce!

  https://www.youtube.com/watch?v=QpKvEvP0Gd8

  Niemcy grożą Polsce użyciem siły jeśli nie zgodzi się przetrzymywać imigrantów

  https://www.youtube.com/watch?v=EJWLCsQXP4A

  Jak Putin radzi sobie z imigrantami. Warto zobaczyć.


  https://www.youtube.com/watch?v=0jR_w-jGx3I

  Prawidłowo. Rosja to ostatni bastion białej rasy.

  POLSKA NIE DLA MUZUŁMANÓW 2017 07 16


  https://www.youtube.com/watch?v=dyIjg7bDUtM&t=136s
 • Ja także mówię im precz!
  Jak imigranci zmienili życie uczniów na bawarskiej prowincji? Opinia Macieja Bienerta o niemieckim szkolnictwie i Jugendamt.


  https://youtu.be/6B-84-1hbUU

  Oj mega bajzel się zrobił w Niemczech, chyba starsi Niemcy strasznie się dziwią dlaczego i po co to jest robione, jak jeszcze niedawno żyli w bezpiecznym spokojnym kraju nagle to tak się zmieniło.

  Imigrant w Szwecji dostaje więcej zasiłku niż statystyczny Polak zarabia w miesiąc na etacie! "Gdybyśmy zlikwidowali zasiłki, to do Polski i Europy nie przyjeżdżaliby ludzie, którzy chcą żyć z zasiłków! Ludzie, którzy chcą pracować, są cenni - a tych się odsyła do kraju, a do nas się bierze, którzy nie nie chcą pracować! Imigranci to zalew Europy śmieciem ludzkim, który nie chce pracować." - mówił kilka miesięcy temu Janusz Korwin-Mikke w Parlamencie Europejskim. W tym krótkim wpisie pokażę Państwu dlaczego miliony imigrantów z Azji, Afryki i Bliskiego Wschodu postanowiły zawitać do Europy.

  http://prawicowyinternet.pl/imigrant-...
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=wnPXHD4_90Y


  Miliony imigrantów z Azji, Afryki i Bliskiego Wschodu postanowiły zawitać do Europy bo tu trafiły na głupszych od siebie. W Europie nie było dawno wojny więc zapomnieli Europejczycy jak trudno podnieść się z kolan po wojnie. Teraz wszystkie wojny dzikusy przeniosą do Eurokołchozu to wówczas się Europejczycy obudzą, inaczej nie zmądrzeją baranie łby! Islamizacja Eurokołchozu w toku i nie ma odwrotu! Granice otwarte! Przywileje dla obcych większe niż dla rodowitych mieszkańców! To już koniec Europy którą dotychczas znaliśmy! Sprowadzanie imigrantów i dawania im socjalu to zdobywanie sobie wyborców, skoro lewica nie ma głosów, to musi sobie je sprowadzać z Afryki a to będzie zawsze ich żelazny elektorat, bo na kogo zagłosuje statystyczny Afrykańczyk? na tego co go goni do pracy (z prawicy), czy tego co mu daje socjal i zapewnia bezkarność? Można powiedzieć, że imigranci to przyszłość dla lewicy bo rozmnażają się w ogromnym tempie, a ich dzieci to wypisz wymaluj kolejni wyborcy lewicowi.
 • Ja także mówię im precz!
  http://niezalezna.pl/imgcache/750x430/c//uploads/news/fr.png


  Lewacka impreza i zakaz wstępu dla białych. Organizacja pisze o „rasizmie państwa”. Skandal wywołała we Francji wiadomość, że sekcja SUD Education 93 lewicowej federacji związków zawodowych Solidaires organizuje kurs o przeciwdziałaniu rasizmowi połączony z warsztatami „niemieszanymi”, czyli zamkniętymi dla białych. Zapowiedziany na grudzień dwudniowy kurs nazywa się „Na skrzyżowaniu ucisków, czyli jak wygląda antyrasizm w szkole?”. Jako jeden z tematów warsztatów wybrano „analizę rasizmu państwa, szczególnie w sektorze oświaty”. Do telewizji i gazet sprawa kursu trafiła za pośrednictwem mediów społecznościowych, mimo że program spotkania został umieszczony na stronie internetowej SUD Education 93 już jakiś czas temu (93 w nazwie to numer departamentu Seine-Saint-Denis pod Paryżem). Minister edukacji Jean-Michel Blanquer w odpowiedzi na interpelację poselską oświadczył, że „już samo sformułowanie (rasizm państwa - PAP) jest skandaliczne”, i zapowiedział, że wniesie skargę o zniesławienie przeciw SUD Education 93. Od projektu odciął się przewodniczący stowarzyszenia SOS Rasizm Dominique Sopo. W komunikacie wyraził on „osłupienie z powodu inicjatywy, która nie ma nic wspólnego" ze zwalczaniem rasizmu, a „niemieszane warsztaty” nazwał „wprowadzaniem do Francji apartheidu”. Jednak już przewodniczący rady stowarzyszeń osób czarnoskórych we Francji (CRAN) Louis-Georges Tin ocenił, że „rasizm państwa oczywiście istnieje”. Jak inaczej nazwać to, że czarnoskórzy i Arabowie są kontrolowani przez policję sześciokrotnie częściej niż biali? pytał. Planowany kurs to nie pierwsza impreza bez wstępu dla białych. W czerwcu br. subwencjonowane przez merostwo Paryża stowarzyszenie Mwasi ogłosiło Festiwal Afrofeministyczny, w ramach którego przewidziano zajęcia zarezerwowane dla „osób z rasą” (racisees). Tego nieznanego w języku francuskim pojęcia często używają organizacje uznawane za lewacko-islamistyczne na określenie osób o kolorze skóry innym niż biały. Protest w sprawie festiwalu najpierw zgłosiły stowarzyszenia uważane za skrajnie prawicowe, nie zwróciło to jednak uwagi opinii publicznej. Następnie mer Paryża Anne Hidalgo zapowiedziała, że zakaże festiwalu, szybko jednak poszła na kompromis - w przestrzeni publicznej odbywać się miały imprezy dostępne dla wszystkich, a te dozwolone jedynie dla kobiet oraz dla osób (a więc i dla mężczyzn) „z rasą” - w lokalach prywatnych. Stowarzyszenie Mwasi odpowiedziało na Twitterze, że początkowy program spotkania nie uległ większym zmianom. Festiwal odbył się pod koniec lipca. Przed wakacjami osoby powiązane z ekstremistycznymi Tubylcami Republiki - uważanym za lewacko-islamistyczne stowarzyszeniem politycznym muzułmanów - ogłosiły zapisy na „obóz dekolonizacyjny”, przeznaczony wyłącznie dla osób „cierpiących z powodu rasizmu państwa”. Rok wcześniej ten sam obóz odbył się niezauważony przez media.


  Ps...Przecież lewacy z natury są rasistami. Oni tylko udają multikulti, bo tak im kazano. Co to za bzdury? Czy słyszeliście żeby Chińczycy prowadzili jakieś akcje przeciw rasizmowi? Czemu nie możemy być dumni z naszego koloru skóry tylko mamy wiecznie mieć wyrzuty sumienia i przepraszać? Podajcie mi proszę 3 wynalazki negroidalnych. Co takiego wnieśli do rozwoju cywilizacji, że mamy się wstydzić? 1. Współżycie seksualne z owcami i kozami 2. Pedofilię już od zaczątków tej tzw. "religii" 3. Pochwałę morderstw. Lewactwu pozostało już w ręku poza rasą bardzo niewiele kart, a ta jest ich atutem. Aktywiści lewaccy (głównie biali) będą za wszelką cenę starali się reanimować i aktywizować zdychający rasizm, bo to jeden z ostatnich pretekstów dla ich pasożytniczego istnienia. Z tego żyją, a byt i odbyt określa ich świadomość. Lewactwo we Francji i Kanadzie już wyhodowało czarnych nazistów. A w Paryżu kolorowo. Żółto , czarno i brązowo. Najbardziej ,,przesrane " ma biały mężczyzna w średnim wieku z tkzw. klasy średniej no i Oczywiście Katolik. I to nie jest rasizm. To POprawność POlityczna. I to jest właśnie rasizm ! Ludzie z rasą, czyli są i ludzie bez rasy, kundle ? Lewacy mają jakiegoś zajoba na punkcie klasyfikowania ludzi. " Naukowcy" Hitlera się przypominają i ustawy norymberskie. Powtarzając za Piłsudskim Kończymy z tą kurwą Francją. Francjo?! Co? Ty Kurwo!!!
 • Ja także mówię im precz!
  Przemocą seksualną Niemcy stoją. Gwałty i obleśne zachowania to za sprawą imigrantów codzienność! Im bliżej zimy, tym mniej bezpiecznie będzie na ulicach przestrzegała niedawno niemiecka policja w Hamburgu. Tę prawdę można zastosować do całego kraju. W ostatnich dniach przestępstwa mnożą się na potęgę. Sprawcy to nader często imigranci. Z powodu grubszej odzieży noszonej jesienią i zimą przestępstwa seksualne, zdawałoby się, będą coraz rzadsze. Jednak nic bardziej mylnego gdy idzie o Niemcy. W ciągu ostatnich dwóch tygodni nie brakowało rozmaitych zajść na tym tle. 14 października sześciu Syryjczyków w Essen napadło dwie Niemki wchodzące na dyskotekę. Mężczyźni otoczyli je u wejścia i dotykali wbrew ich woli. Kobiety zawiadomiły policję, która zatrzymała sprawców. Tego samego dnia w Ellwangen na policję zgłosiły się dwie dziewczyny w wieku 14 i 15 lat, nieco wcześniej napastowane przez trzech czarnoskórych młodzieńców. Sprawcy napadli je na ulicy, przytrzymali i próbowali dotykać w miejsca intymne. Dziewczęta broniły się, co wywołało agresję napastników, którzy zaczęli je kopać. Ofiarom ostatecznie udało się zbiec.

  https://www.youtube.com/watch?v=25_9PhLKVHw W Kornwestheim 14 października mężczyzna o arabskim wyglądzie napadł w środku dnia 74-letnią kobietę, dotykał ją, a następnie zachowywał się nieobyczajnie. 17 października dwóch imigrantów napadło w nocy 21-latkę. Przybysze na ulicy dotykali kobietę w sposób seksualny. W dniach 16-17 października doszło do trzech przypadków ekshibicjonizmu popełnionych przez ciemnoskórych mężczyzn: w Gütersloh, Neuss-Norff i Tybindze. 18 października we Fryburgu Afrykanin napadł w nocy na 21-latkę, rzucając ją na ziemię i zaczynając dusić. Kobieta broniła się atakując oczy napastnika, co pozwoliło jej uciec. W tym samym czasie w Hadamar-Oberweyer imigrant obnażył się przed matką z 10-letnim dzieckiem. Sześć dni później w Neu-Ulm w godzinach przedpołudniowych przybysz z Afryki Północnej zaatakował w lesie 21-letnią biegaczkę. Próbował wciągnąć ją w krzaki i zgwałcić. Kobieta broniła się i napastnik wreszcie ustąpił i uciekł. Z kolei 26 października w Esslingen-Zell ciemnoskóry mężczyzna zagaił w nieznanym języku do 27-latki idącej rano ulicą. Gdy zignorowała go, zaczął ją seksualnie dotykać. Wreszcie uciekł w kierunku dworca. Następnego dnia w Ulm Afrykańczyk zachowywał się nieobyczajnie się na oczach 24-latki. Dzień później w Gelsenkirchen imigrant o arabskim wyglądzie zaproponował stosunek płciowy 20-latce. Gdy ta odrzuciła jego prośbę obnażył się i zaczął ją dotykać. Gdy kobieta się broniła, uderzył ją i uciekł. Również 28 października w Bad Wörishofen mówiący z wyraźnie obcym akcentem ciemnoskóry młodzieniec napadł wieczorem na starówce 22-latkę, znienacka chwytając ją za miejsca intymne. Następnie próbował wyrwać ofierze torebkę. 29 października w Unnie 18-letni Somalijczyk szalał na dworcu, dotykając kobiety, atakując służby porządkowe i wreszcie ścierając się z policją. My mamy dość od samej lektury doniesień o skandalicznych, nieobyczajnych i obleśnych zachowaniach imigrantów. A do wymienionych napaści o charakterze seksualnym trzeba w tym okresie doliczyć co najmniej kilkanaście napaści rabunkowych, którym towarzyszyły brutalne pobicia (w tym osób starszych) oraz zranienia zadane nożem. Do wyjątkowo „barwnych” wydarzeń doszło 27 i 28 października we wspomnianej już Unnie. Pierwszego dnia około 25 azylantów wszczęło awanturę w lokalnej restauracji, jako broni używając między innymi pałki i noży. Dwóch Niemców trafiło do szpitala, jeden ciężko ranny. Policja aresztowała póki co dwóch Syryjczyków. Kolejnego dnia jeszcze liczniejsza grupa uchodźców, częściowo złożona z tych samych osób, zaatakowała Niemców na przystanku autobusowym. W ruch znowu poszły pałki i noże.

  Źródło: unzensuriert.de,

  W centrum Szczecina NIEMKA krzyczy do POLAKÓW, że mają przyjmować IMIGRANTÓW! Newsweek i Gazeta Wyborcza zrobili z niej pewnie bohaterkę a imigranci wyruchali. Ona przyjechała do Polski i zaczęła krzyczeć do Polaków po niemiecku? To już nawet nie jest głupota, to jest inwalidztwo. To jest Polka, lewacka działaczka Klaudia Stosio (do znalezienia na fejsie) - to jest prowokacja lewackich śmieci!

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=ZWYJn5BxkhE

  Czy MŁODZI POLACY chcą przyjmować ISLAMSKICH IMIGRANTÓW?


  https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=zOBIOs03sks

  Polska będzie bastionem Europy dzięki takim właśnie młodym ludziom. Postawa ich jest budująca. Czołem Wielkiej Polsce.! Szacunek dla tych ziomków. Młodzi widzą wszystko co się dzieje z imigrantami, a niektórzy posłowie nie? Ci młodzi ludzie przerastają inteligencją posłów. Nie po to Sobieski rozpierdolił ich pod Wiedniem, żeby teraz tak od sobie ich wpuścić do naszego pięknego kraju. Z moich obserwacji gdy tam pływam to mówię wam jaki burdel się w Reichu zrobił, już nawet w małych nadrzecznych miastach pełno brudasów. Plączą się, zaczepiają, a co drugi ma hepatitis i gwałcą Niemki, zwierzęta, co popadnie. Większość to pedofile i fanatycy a przez Makrelę to się rozbestwili, że głowa boli. Merkel sobie chciała tanich roboli nabrać żeby pracowali na renty i socjal ale z nimi się pomyliła.
 • „Nasze ulice, nasze kamienice.” MOCNE przemówienie Jacka Międlara (Wrocław-11.11.2017) [WIDEO i TEKST]
  http://wprawo.pl/2017/11/27/ulice-kamienice-mocne-przemowienie-jacka-miedlara-wroclaw-11-11-2017-wideo-tekst/?publisher-theme-comment-inserted=1#comment-59631
 • Wahabicki imam atakuje ks. Oko za wykład o islamie: „To nawoływanie do nienawiści”
  http://wprawo.pl/2017/11/28/wahabicki-imam-atakuje-ks-oko-wyklad-o-islamie-nawolywanie-nienawisci/
 • Brawo! W urodziny Mahometa kibice pokazali islamistom kto jest w Europie gospodarzem [WIDEO]
  Cierpliwość Europejczyków w kwestii braku subordynacji islamskich imigrantów powoli zaczyna się kończyć. Pakistańscy imigranci, którzy w Atenach chcieli nielegalnie świętować urodziny Mahometa przekonali się o tym na własnej skórze.

  Celebrę urodzin założyciela islamu, muzułmanie przenieśli ze swoich domów do centrum stolicy Grecji. Zrobili to nielegalnie. Widząc bierność greckiej policji stanowczo zareagowali przyjezdni fani klubu piłkarskiego PAOK Soloniki. Widząc publiczne upamiętnianie głoszącego nienawiść i pedofilię Mahometa, kibice postanowili przegonić islamistów. Do akcji musiała wkroczyć tamtejsza policja, która zajęła się rozdzielaniem kibiców od muzułmanów. Greccy kibice przypomnieli islamistom, że ci nie są gospodarzami, ale gośćmi Europy oraz Hellady.

  https://youtu.be/77grlah_6_A

  http://wprawo.pl/2017/11/28/brawo-kibice-pokazali-mahometanom-europie-gospodarzem-wideo/
 • Autorze..
  http://nczas.com/wp-content/uploads/2017/11/dzicz_francja_atak_na_policje_wolnosc24-768x471.jpg

  Francuska Policja wjechała do dzielnicy imigrantów. Została ostrzelana i obrzucana koktajlami Mołotowa! Gdzie była UE?/ LiveLeak


  Co tam się stało? Francuska Policja wjechała do dzielnicy imigrantów. Została ostrzelana i obrzucana koktajlami Mołotowa! [VIDEO] Niestety we Francji dochodzi do takich sytuacji, że włos jeży się na głowie. Są takie dzielnice, gdzie nawet policja boi się wjeżdżać. Oczywiście mieszkają tam imigranci, którzy są agresywni wobec stróżów prawa. Jedno z takich zajść zostało nagrane. Koktajle Mołotowa poszły w ruch.
  Jak czytamy w Daily Mail do tej niebezpiecznej sytuacji doszło w regionie zwanym Mantes la Jolie. W tych okolicach od kilku dni dochodzi do ataków na funkcjonariuszy. Imigranci zamieszkujący okolicę, gdy tylko widzą pojazdy służb francuskich takich jak, policja, pogotowie, czy straż pożarna od razu rzucają się do ataku. Tak samo było i w tym przypadku. Uchodźcy protestują po aresztowaniu jednego z nich za handel narkotykami. Jak widzimy na nagraniu radiowozy atakowane są fajerwerkami, które wybuchają tuż przy nich. Oprócz tego imigranci atakują funkcjonariuszy koktajlami Mołotowa. Do akcji muszą wkraczać mocno uzbrojeni policjanci, którzy strzelają do protestujących.

  Tak wygląda prawie każdy dzień w tym regionie. Władze Francji jednak milczą na ten temat.

  Poniżej nagranie gdzie francuska policja jest atakowana koktajlami Mołotova.

  https://www.liveleak.com/view?i=1c4_1511055887


  LiveLike/ Daily Mail
 • Autorze..co sądzisz o robieniu wody z mózgu Polakom?
  http://nczas.com/wp-content/uploads/2017/11/wigilia-z-cudzoziemcem-768x512.jpg  Polaku, przyjmij na święta imigranta! Instytut Myśli Schumana wzywa naszych rodaków do integracji z cudzoziemcami. Instytut Myśli Schumana ruszył właśnie za pośrednictwem specjalnie przygotowanej strony internetowej z akcją „Wigilia bez granic”. Celem jest tu zintegrowania Polaków z cudzoziemcami poprzez wspólne spędzenie świąt Bożego Narodzenia. Na stronie znajduje się specjalny kwestionariusz do wypełnienia dla polskich rodzin, które chcą zaprosić do siebie na święta cudzoziemca. W ten sposób, zgodnie z polską tradycją, oddadzą mu pusty talerz wigilijny. gościowi. Jak piszą organizatorzy, w Polsce przebywa wielu imigrantów z różnych krajów, którzy chętnie przyjdą na Wigilię do polskiego domu. Na stronie Instytutu rejestrują się także sami cudzoziemcy oraz liderzy, którzy będą koordynować akcję. Zdaniem przedstawicieli Instytutu, akcja ta jest okazją do przekazania imigrantom wiedzy na temat polskiej tradycji i kultury chrześcijańskiej. Pierwsza edycja „Wigilii bez granic” powstała w ubiegłym roku. W projekcie udział wzięło wówczas kilkaset rodzin, które przyjęły gości m.in. z Indii, Turcji i Egiptu. Jestem bardzo zadowolona, że będą mogła spędzić Wigilię z polskim rodzinami i dowiedzieć się więcej o waszej kulturze i o tym, jak spędzacie ten wieczór. Polecę wszystkim swoim znajomym tę akcję powiedziała cudzoziemka Merry na filmie umieszczonym na stronie projektu „Wigilia bez Granic”.

  źródło: wigiliabezgranic.com

  Zobacz film promujący akcję „Wigilię bez granic”, YouTube:


  https://youtu.be/3Q4mX8gYD9U
 • Autorze..
  http://nczas.com/wp-content/uploads/2017/11/muzulmanka_dziewczyna_islam_mis.jpg


  Szok! Tego uczą się muzułmańskie dzieci. Brytyjska komisja ujawnia wyniki kontroli materiałów edukacyjnych. W Wielkiej Brytanii organizacja, która zajmuje się kontrolę materiałów edukacyjnych dla uczniów, ujawniła szokujące dane. Z jej raportu wynika, że już od najmłodszych lat muzułmańskie dzieci są mocno indoktrynowane. Uczy się je rzeczy i zachowań, które zupełnie nie przystają do wartości cywilizacji europejskiej. Urzędnicy zbadali szkoły wyznaniowe i prywatne. W ich bibliotekach odkryli książki, które nie mogłyby znaleźć się w zbiorach żadnej publicznej placówki edukacyjnej. Jedyną z szokujących kwestii jest temat seksu. Dzieci uczą się z podręczników, w których jest napisane, że kobieta nie może odmówić swojemu mężowi seksu. Nie ma także prawa do samowolnego opuszczania domu. Jeśli nie dostosuje się do nakazów, mężczyzna powinien ją uderzyć. Podręczniki uczą, że głównym zadaniem kobiety jest rodzenie i wychowanie dzieci. Jedna z odkrytych przez inspektorów książek nosiła niewinny tytuł „Kobiety zasługujące na piekło”. Autorzy książki dowodzą, że kobiety, które nie wyrażają wdzięczności wobec swoich mężów lub są zbyt ambitne, trafią na wieczne męki. Inna z opisanych w raporcie książek na zasadzie silnego kontrastu opisuje różnice między kobietami wschodu i zachodu. Te pierwsze skromnie i cnotliwie kryją się za zasłoną. Kobiety zachodnie skupiają się na prowokowaniu mężczyzn, nie dbają o dom, a to wszystko, by wyrwać się do kina lub kawiarni. Treść książek jest przez uczniów przyswajana. Urzędnicy stwierdzili tak, po skontrolowaniu prac pisemnych, w których niejednokrotnie pojawiały się kontrowersyjne poglądy. Urzędnicy stwierdzili, że idee prezentowane w materiałach edukacyjnych nie są charakterystyczne dla głównej linii islamu. Raport dotyczył jedynie szkół prywatnych i wyznaniowych. Brak informacji, co do dalszych podjętych w tej sprawie działań. Jak widać radykalizacja i wrogość do zachodniej cywilizacji nie jest wpajana do głów jedynie przez radykalnych imamów.

  Źródło: o2.pl
 • Autorze..
  http://nczas.com/wp-content/uploads/2017/11/wyznanie-policjanta-768x512.jpg


  Na ulicach Belgii trwa wojna. Lewicowi sędziowie i prokuratorzy pomagają bandytom. Policjant ujawnia szokujące kulisy walki z imigrantami [VIDEO]
  W ciągu ostatnich miesięcy przez Belgię przewaliła się fala intensywnych walk ulicznych. Sytuacja jest bardzo trudna, ponieważ policja przestaje sobie radzić z coraz bardziej agresywnymi napastnikami. Jeden z funkcjonariuszy postanowił opisać sytuację, w jakiej znalazła się służba, do której należy. Funkcjonariusz udzielił obszernego wywiadu. Wynika z niego, że przeciwnikiem policji nie są tylko imigranci na ulicach. Stwierdził, że ogromnym problemem są sędziowie i prokuratorzy o lewicowych poglądach, którzy posądzają policje o rasizm. Uważa, że relację między policją a prokuraturą jeszcze nigdy nie były tak złe. Każdy zatrzymany i doprowadzony przed sąd imigrant może właściwie liczyć na uwolnienie. Sędziowie nie chcą ich skazywać a prokuratura oskarżać. W ten sposób policja łapie wciąż tych samych bezkarnych ludzi. Wielu sędziów i urzędników woli po prostu nie słyszeć o coraz śmielej poczynających przybyszach z Afryki i Bliskiego Wschodu. Problemem są także wyżsi dowódcy, którzy, według funkcjonariusza, nie chcą brać na siebie żadnej odpowiedzialności i boją się działać. Policjant wspomina, że podczas jednych z zamieszek dowódca kazał im stać w miejscu, kiedy przy ich głowach latały kamienie. Jak stwierdził: w takich chwilach krew gotuje się w człowieku. Funkcjonariusz podał również inny przykład, kiedy to imigranci demolowali dzielnicę, na której znajdował się jego posterunek. Komendant w obawie przed atakiem nakazał swoim podwładnym zdjąć tablice informujące, że w budynku znajduje się siedziba policji. W Belgii władze wolą zatrudniać do policji kobiety i specjalistów od psychologii. Osoby, które byłby w stanie skutecznie walczyć z demolującymi miasto imigrantami są odrzucane. Zdaniem policjanta warunki, w jakich musi wykonywać swoją prace, są tragiczne i nie pozwalają na skuteczną walkę z przestępczością.

  https://youtu.be/GTct5rSZDIw


  Źródło: voiceofeurope.com
 • Autorze..
  http://wolnosc24.pl/wp-content/uploads/2017/11/Bruksela_rozruchy_imigranci.jpg


  To już w Brukseli chleb powszedni. Kolejne rozruchy, dewastacja, starcia na ulicach. Gorąca noc w stolicy Belgii i Unii Europejskiej [VIDEO] 71 osób zostało zatrzymanych podczas sobotnich starć w Brukseli, głównie imigrantów z Libii. To już kolejne w ciągu ostatnich dni rozruchy w stolicy Belgii i Unii Europejskiej. Kretynów z belgijskich mediów wydaje się to cieszyć. Tym razem pretekstem do rozruchów był reportaż wyemitowany w CNN, pokazujący handel ludźmi. Na ulice Brukseli wyszli ci, którzy mają sprzeciwiać się niewolnictwu w rozdartej wojną domową Libii. Każdy powód jest dobry by palić, demolować, rabować i atakować policję. Tak stało się i tym razem. Policja w czasie starć zatrzymała 71 osób, z których większość to nastoletni imigranci z Libii. Do rozruchów na podobnym tle doszło 10 dni temu w Paryżu. Tam też protestowano przeciwko handlowi ludźmi co skończyło się walkami z policją na Polach Elizejskich i demolowaniem sklepów, restauracji i podpalaniem samochodów. W ciągu ostatnich dni to już trzecie zamieszki, do których doszło w Brukseli. Pierwsze wybuchły po tym jak na ulice wyszli Marokańczycy świętujący zakwalifikowanie się ich drużyny do mistrzostw świata w piłce nożnej. Demolowano i rabowano sklepy, atakowano policjantów. Rannych zostało wtedy 22 funkcjonariuszy. Władze miasta zakazały wtedy policji interweniować z obawy o”eskalację zajść”. Do kolejnych zaś zajść doszło ledwie kilka dni później. Pretekstem tym razem było spotkanie, które w centrum Brukseli urządził sobie francuski raper. Za pośrednictwem mediów społecznościowych zwołał on swych fanów i znów w ruch poszły kamienie, butelki i pałki. Starcia na ulicach Brukseli trwały kilka godzin. Jak widać jednak na jednym z filmików Belgów, przynajmniej tych z mediów, to wszystko bawi i cieszy. Wydają się być bardzo uradowani.


  https://youtu.be/GTct5rSZDIw

  Wataha uniemożliwia belgijskiemu reporterowi relacje. Nie to nie jest Kenia to jest stolica Belgii, Bruksela


  pic.twitter.com/mO3vyE8CCK
 • Autor
  Świetna prezentacja tematu.
  Podkreślę tylko parę spraw, które mi szczególnie utkwiły:

  "nie są oni ani przyjaciółmi Boga, ani też katolickiej Polski oraz łacińskiego Starego Kontynentu.
  SĄ TYLKO BURZYCIELAMI ORAZ SAMYM JADEM PIEKIELNYM I TERROREM BĘDĄ ATAKOWAĆ KOŚCIÓŁ BOŻY I CYWILIZACJĘ ŁACIŃSKĄ!
  Zatem do Polski wpuszczać ich nie wolno, choćby ze względu na miłość Boga i bliźniego, albowiem są oni rozsadnikami wszelkiego zła moralnego, także są roznosicielami satanizmu oraz szerzycielami niebezpiecznych herezji, również demonicznych praw i obyczajów.
  Są oni przecież budowniczymi cywilizacji kłamstwa i śmierci oraz służą Antykościołowi. Symbioza lub koegzystencja z nimi po prostu prowadzić musi do niewolnictwa zarówno demonom, jak i także ludziom diabelskim, naturalistom oraz strukturom grzechu !
  Od takich osób należy więc stronić! Nie wolno z takimi się ani witać ani ich pod swój dach przyjmować ! Otwartość na szatana i jego apostołów oraz jego watahy to grzech ciężki !"

  "rządzony przez liberałów Zachód szeroko otwiera ramiona w tym kierunku. Dlaczego? Bo lewacko-liberalne media postrzegają tę dość prymitywną religię jako dogodny taran rozbijający fundamenty chrześcijańskiej Europy. Islam zalewający Europę ma im pomóc w wysadzeniu cywilizacji. "

  "MASONKA ANGELA MERKEL SPROWADZAJĄC ISLAMISTÓW DO EUROPY, ZROBIŁA TO PO PROSTU Z NIENAWIŚCI DO JEZUSA KRÓLA I DO KOŚCIOŁA, A WIĘC TAKŻE DO KATOLICKIEJ POLSKI!"

  "... w duchu rocznicowym pan prezydent belwederski Duda mówił o tym, że protestanci są rzekomo pełnoprawnymi dziedzicami polskich tradycji patriotycznych. Otóż chciałbym przypomnieć, że w roku 1683, kiedy król Jan III wyruszał pod Wiedeń, Jan Chryzostom Pasek – autor słynnych „Pamiętników” – nie ruszył już z królem jako stary weteran, ale popłynął ze zbożem do Gdańska. I tam, w Gdańsku, pod jesień 1683 roku – i to notuje w swoich „Pamiętnikach” – słyszał jak po gospodach protestanci piją zdrowie sułtana tureckiego po raz kolejny wiążąc ogromne nadzieje na obalenie papiestwa i pognębienie katolików w wyniku spodziewanego sukcesu Turków".

  "RYBA CIĄGLE PSUJE SIĘ OD ŁBA I CZAS NAJWYŻSZY TEN ZDRADZIECKI ŁEB ODCIĄĆ !

  NASI OKUPANCI ZGILOTYNOWALI GŁOWY NASZYCH PRZODKÓW I ZAMONTOWALI NA POLSKIM KORPUSIE ŁBY WROGICH MNIESZOŚCI NARODOWYCH I RELIGIJNYCH !

  POLSKA, ABY ŻYĆ POTRZEBUJE POLSKIEJ GŁOWY !!
  I TEJ GŁOWY NIE MOŻE ŻADEN RABIN NAMASZCZAĆ !!!"


  Odniosę się tylko do tego ostatniego zdania.
  Namaszczenie to tyle co udzielenie władzy.
  Z tym się wiąże też błogosławieństwo, czyli wsparcie na określoną drogę.

  Przyjęcie takiego namaszczenia i błogosławieństwa, a pozostanie na stanowisku premiera polskiego rządu to zdrada stanu. A ona przyjęła.

  Każdy, kto się godzi aby ona jeszcze pozostawała na stanowisku premiera jest zdrajcą Polski i Polaków.
 • @miarka 09:15:51
  Papież Innocenty III Sobór Laterański IV, Kanon 638
  1215
  Byłoby absurdem, by bluźniący Chrystusowi sprawował władzę nad chrześcijanami. Dlatego z powodu zuchwałości przestępców odnawiamy w tym artykule roztropne zarządzenie Synodu w Toledo i zabraniamy, by Żydzi pełnili urzędy publiczne, ponieważ dawałoby im to pretekst do większego nękania chrześcijan. Jeżeli ktoś powierzy im taki urząd, po uprzednim upomnieniu zostanie ukarany, jak na to zasłużył, przez Synod prowincjonalny, który nakazujemy odbywać każdego roku.Takiemu urzędnikowi zabrania się kontaktów handlowych oraz innych z chrześcijanami na tak długo, dopóki wszystkiego, co uzyskał od chrześcijan przy okazji pełnienia tego urzędu, nie obróci na korzyść ubogich chrześcijan, zgodnie z zaleceniem biskupa diecezji. Powinien on ze wstydem usunąć się ze stanowiska, ponieważ bezwstydnie przyjął to, co mu się nie należało.
  Ten sam przepis stosowany niech będzie wobec pogan.
 • @Janusz Górzyński 16:27:09
  Bardzo dobre. Tu powinny się włączyć i władze kościelne żeby to dobitnie wytłumaczyć wszystkim, bo to jest zasada która od strony moralnej nigdy nie traci aktualności.

  Szydło namaszczona przez Żyda jest już osobą faktycznie pełniącą władzę powierzoną jej przez Żydów. To dokładnie tyle co i Żyd by ją od tej pory pełnił - Żyd zaufany dla organizacji żydowskich.


  Tu nastąpił akt uzurpacji władzy w Polsce przez Żydów i w interesie Żydów a nie Polaków.
  To już tyle co zamach stanu.

  Tu służby ochrony państwa muszą ją natychmiast aresztować. Aresztować przy tym i całą siatkę zamachowców.

  W przypadku gdyby zdrada sięgnęła i tych służb, zostaje Wojsko Polskie i sąd polowy, a gdyby i to zawiodło, strajk generalny i obywatelskie nieposłuszeństwo.
 • @miarka 17:16:04
  A co zrobić z żydojebcem belwederskim? Bo Duduś zwalcza nacjonalizm polski, odgraża się Polakom miłującym swój Naród, a płodząc żydówki z żydówką, to zwiększa nacjonalizm żydowski w Polsce i na świecie !

  TYM SIĘ POWINNY co najmniej ZAJĄĆ najlepiej jakiś URZĄD DO SPRAW DEMOGRAFII POLSKI i oczywiście TRYBUNAŁ STANU !!!

  Żydojebcy, jak naucza historia różnych Esterek, to przynoszą Talmud w brzuchach płodnych żydówek i sięgają po najwyższe stanowiska w imperiach, także w państwie polskim!!!

  HAŃBA ! HAŃBA ! HAŃBA !!!

  Żydojebiec won od steru, opuść mury Belwederu !!!

  POLSKA ARMIA NARODOWA ŻYDOJEBCA ZGNIEŚĆ GOTOWA !!! ;)
 • @Janusz Górzyński 18:41:09
  "A co zrobić z żydojebcem belwederskim?"

  Ogólnie to to samo co i z Szydłową.
  Trzeba by też wspomnieć na księdza Międlara: "kiedyś dla takich była brzytwa...".

  W każdym razie spokoju i swobody działania, ani poczucia bezkarności już mieć nie powinien.
 • @miarka 19:14:39
  X. Grzegorz Śniadoch - Pan zesłał nachodźców jako karę za pychę!
  https://www.youtube.com/watch?v=_U-Vyz1bM3s


  NIGDY NIE WOLNO DAWAĆ POSŁUCHU WARIATOM!!!

  „Żydzi są czynnikiem, który zupełnie spaczył i wykoślawił myśl cywilizacji łacińskiej. (…) Wszystkie fundamenty, na których spoczywa nasza cywilizacja, wzięte historycznie, jako myśl polityczna i państwowa średniowiecza, prawo rzymian, sztuka greków, a przede wszystkim tradycja chrześcijańska, zostały wstrząśnięte i szybko zmieniają się w jakąś na wpół diabelską i na wpół obłąkańczą sarabandę. Ten nienormalny duch płynie do wszystkich narodów od Żydów. Dlaczego ? Bo jest rzeczą oczywistą, że Żydzi wzięci jako całość, są narodem na wpółobłąkanym”.
  R. Czajkowski „Żydzi czynnik nienormalny”
  http://notvip.cba.pl/biblioteczkagoja/czynnik-nienormalny-c5bcydzi.pdf

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

ULUBIENI AUTORZY

więcej