Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
470 postów 1988 komentarzy

W obronie cywilizacji łacińskiej przed bandytami i obłudnikami

Janusz Górzyński - Quis et deus? – KTÓŻ JAK BÓG! Discedite a me omnes pessimi haeretici, filii diaboli, et pestes animarum: vos detestor, et abominor, et cum Ecclesia Dei anathematizo. Jan kard. Bona O Cist

Jerozolima jest nasza!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Polska jest nasza !

Jerozolima jest nasza!

 

Polska jest nasza !

 

«Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu
w pokoju, według Twojego słowa.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
które przygotowałeś wobec wszystkich narodów:
światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego, Izraela».

A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu».

Źródło;http://prawy.pl/63111-to-proroctwo-bedzie-sie-wypelniac-do-konca-swiata/

 

 


Ad vocem ateistycznemu Żydowi Hartmanowi

 

 

Dlaczego naród Izraelski nie rozpoznaje Mesjasza?

https://www.youtube.com/watch?v=R3QTL3DfXQ0

Bitwa Mahdiego Goga z Izraelem (szaleństwo rabina z Sanhedrynu)

https://www.youtube.com/watch?v=eMEyx6jbXYg

 

 

Z okazji świąt Bożego Narodzenia, na swoim blogu, na stronach lewicowego tygodnika Polityka, czołowy polski ateista Jan Hartman zanegował historyczność postaci Jezusa i o wszystko złe oskarżył monoteizm. Równocześnie zdaniem byłego członka żydowskiej loży Bnai Brith Żydzi mają pełne prawo do uznania Jerozolimy za swoją stolicę.

Według Hartmana Jezus to nie historyczna osoba, ale postać z legendy, spełniająca wszelkie kryteria legend (mają o tym świadczyć Jego narodziny niedaleko będącej centrum izraelickiego świata świątyni Jerozolimskiej – Hartman ignoruje to, że Palestyna dużym krajem nie jest i wszystkie miejscowości według kryteriów Hartmana są blisko świątyni). Według Hartmana „dawniejsi synowie boży, zrodzeni z dziewic i zmartwychwstali po śmierci, począwszy od egipskiego Horusa, również wiedli swe żywoty w pobliżu miejsc świętych, które swą działalnością na nowo uświęcali, odnawiając przyblakłe już, stare legendy”. Według ateisty „podobne mity służyły różnym plemionom, utwierdzając ich iluzoryczną nieco odrębność”.

Zdaniem Jana Hartmana „możni tego świata, na czele z cesarzem Konstantynem, szukając pośród nowych kultów najbardziej przydatnego do legitymizowania swoich podbojów i obłaskawiania podbitych ludów, postawili właśnie na ten – chrześcijaństwo”.

W swoim artykule Jan Hartman pisze, że „najważniejszym symbolem stał się wizerunek zwłok króla żebraka, ukoronowanego cierniami i ukrzyżowanego na drzewie życia”.

Zdaniem Jana Hartmana sukces chrześcijaństwa polegał na tym, że „nikt wcześniej nie obiecywał tak wiele. (…) Z czasem zwłoki na krzyżu okazały się wizerunkiem Boga (…) Bóg w ludzkiej postaci musiał się narodzić i umrzeć. Narodzić, jak inni jemu podobni – z dziewicy, w dniu, w którym dzień zaczyna zwyciężać noc, czyli właśnie teraz. Wzorem mu Horus, Mitra i wielu innych”.

W swoich wywodach Hartman absolutnie ignoruje to, że przez pierwsze wieki chrześcijanie byli prześladowani i trudno mówić o atrakcyjności dla pogan perspektywy męczeńskiej śmierci. Dzieje się tak zapewne dla tego, że fakty historyczne są nie do pogodzenia z bzdurami szerzonymi przez ateistów.

W opinii Jana Hartmana „nie ma na świecie bardziej nieszczęśliwego miejsca niż Jerozolima. „(…) Zbudowano je na gołej skale, a otacza je pustynia. Wszystko tam jest rozdzielone – każdy żyje wśród swoich, w swoich dzielnicach, w niezgodzie z innymi” pisze ów pseudointelektualista. Dodaje on, że „dziś jest stolicą Izraela – czy się to komuś podoba czy nie. Tam jest izraelski rząd i parlament. Lękliwe kraje Zachodu, przez dziesięciolecia postrzegające Izrael jako twór przejściowy, który trwalszy byt może zachować jedynie w okolicach Tel Awiwu, zaczynają rozumieć, że to państwo istnieje naprawdę i naprawdę będzie istnieć”.
Dla Jana Hartmana „symbolem pogodzenia się z faktami jest przeniesienie ambasady amerykańskiej z Tel Awiwu do Jerozolimy. Słusznie – udawanie, że stolicą Izraela jest Tel Awiw, to szczyt hipokryzji i wymowny dowód odziedziczonej po Brytyjczykach niechęci do żydowskiej niezależności oaz strachu przez światem arabskim, który chciałby Żydów z Jerozolimy trwale wydziedziczyć”.

Według Jan Hartmana „Nawet gdy powstaną dwa państwa ze stolicą w Jerozolimie (…) miasto pozostanie podzielone i skłócone. Bo król świata może być tylko jeden… Albo Allach, albo Jahwe… Dopóki istnieje w ludzkiej wyobraźni obraz Boga jedynego, który zawarł przymierze z ludem wybranym, dopóty ludzie będą sobą pogardzać i nienawidzić się wzajemnie”.

Ateistyczny zabobon o odpowiedzialności monoteizmu za wszelkie nieszczęścia jest nie do pogodzenia z faktami. Ateiści bredzą, że religia odpowiada za największą ilość ofiar na świecie. Fakty o odpowiedzialności ateistycznego komunizmu za 150.000.000 i eugenicznego nazizmu za 15.000.000 ofiar II wojny światowej jakoś do to pustej przestrzeni między uszami ateistów nie docierają.

Oprac. Jan Bodakowski

 

Źródło;http://prawy.pl/63068-ateista-jan-hartman-neguje-historycznosc-postaci-jezusa-i-popiera-pretensje-zydow-do-jerozolimy/

 

Św. Jan Paweł II w Ziemi Świętej i Jerozolimie

https://www.youtube.com/watch?v=Md0prSa-utg

https://www.youtube.com/watch?v=URFxm0yut04

https://www.youtube.com/watch?v=fnIdV-euXpU

https://www.youtube.com/watch?v=3qJt_tqnDNQ

  

 

Historia Jerozolimy

https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Jerozolimy

Wojna Bizancjum z Persją o Relikwie Krzyża Świętego (VII wiek).

https://www.youtube.com/watch?v=PQDFVpXhimg

Zburzenie Jerozolimy

https://www.youtube.com/watch?v=ikncrYTiBbs

Zdobycie Jerozolimy przez Babilończyków (587 r. p.n.e.) – zajęcie miasta przez wojska Nabuchodonozora II.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zdobycie_Jerozolimy_przez_Babilończyków_(587_p.n.e.)

Zdobycie Jerozolimy przez Rzymian (63 r. p.n.e.) – zajęcie miasta przez wojska Pompejusza.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zdobycie_Jerozolimy_(63_p.n.e.)

Powstanie w Jerozolimie (66 r.) – zbrojne wystąpienie przeciwko rzymskiemu panowaniu.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_w_Jerozolimie_(66)

Bitwa pod Jerozolimą (66 r.) – bitwa między Rzymianami a żydowskimi powstańcami.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Jerozolimą_(66)

III zdobycie Jerozolimy przez Rzymian (70 r.) – zdobycie i zniszczenie miasta przez wojska Tytusa.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Oblężenie_Jerozolimy_(70)

Zdobycie Jerozolimy przez krzyżowców (1099 r.) – zajęcie miasta przez wojska I wyprawy krzyżowej.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zdobycie_Jerozolimy_(1099)

Saladyn i zdobycie Jerozolimy

https://histmag.org/Saladyn-i-zdobycie-Jerozolimy-4380

Bitwy o Jerozolimę (1948 r.) – walki o miasto stoczone w trakcie I wojny izraelsko-arabskiej.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwy_o_Jerozolimę_(1948)

 

 

 

Żydowskie roszczenia wobec Polski, to przestępcza próba wyłudzenia 65 miliardów.

Gdzie jest prokurator ?

 

Skandaliczna ustawa Senatu USA przyznająca amerykańskiej administracji prawo do wywierania nacisków na Polskę w sprawie restytucji żydowskiego mienia bezspadkowego (heirless property) trafiła już do Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów. Polskie media milczą jak zaklęte. Polski rząd siedzi cicho jak mysz pod miotłą. Interpelację w tej sprawie złożył do MSZ jedynie poseł Robert Winnicki. Z niecierpliwością czekam na odpowiedź, bo pytania zadane przez posła Winnickiego są konkretne do bólu i urzędniczym blablaniem nie da się ich tak łatwo zamieść pod dywan.

Sprawa roszczeń na kwotę 65 miliardów dolarów, których Żydzi domagają się od Polski i w czym właśnie udzielił im wsparcia Senat USA, powinna być w centrum uwagi polskiej opinii publicznej. Tymczasem jedyną reakcją na informacje w tej sprawie jest tradycyjna pałka antysemityzmu. Wszyscy mają nabrać wody w usta, bo jak nie, to wiadomo – antysemita, faszysta, nazista i oszołom. A sprawa jest arcyważna i nie chodzi tylko o gigantyczną kwotę roszczeń. Chodzi o to, że Żydzi pokazują gojom, iż ustanowione przez gojów prawo mają w nosie. Sprawa roszczeń do mienia bezspadkowego to zademonstrowanie, że Żydzi to Übermensche, a goje mogą swoje prawa schować sobie w buty. I płacić!

Z prawnego punktu widzenia roszczenia żydowskie do mienia bezspadkowego nie mają racji bytu. Z jednej strony mamy przepisy kodeksu cywilnego, czyli art. 935, który jasno i wyraźnie mówi, że mienie polskich obywateli, którzy nie zostawili spadkobierców, przechodzi na własność państwa polskiego. To nie jest jakiś ewenement w prawodawstwie. To jest norma w całym cywilizowanym świecie. Czy Polacy mają prawo do ubiegania się o mienie bezspadkowe rodaków będących obywatelami Stanów Zjednoczonych? Oczywiście, że takiego prawa nie mają i nikt przy zdrowych zmysłach nie robi z tego powodu awantury. Dlaczego zatem amerykańscy Żydzi domagają się restytucji mienia po swoich rodakach posiadających polskie obywatelstwo? I dlaczego zostało to zaakceptowane przez Senat USA?

Przyjrzyjmy się teraz wątkowi amerykańskiemu. Tu też sprawa roszczeń jest prawnie nie do utrzymania. Na mocy umowy indemnizacyjnej z 1960 r. podpisanej przez PRL i Stany Zjednoczone wszelkie roszczenia wysuwane przez amerykańskich Żydów w stosunku do majątku znajdującego się na terytorium Polski powinny być kierowane do rządu amerykańskiego! Umowa dotyczy bowiem uregulowania roszczeń obywateli amerykańskich wobec państwa polskiego z tytułu przejęcia przez Polskę ich mienia w drodze nacjonalizacji, albo w inny sposób. Polska zapłaciła rządowi USA 40 mln dolarów, w zamian za co rząd USA przejął na siebie zobowiązania z tytułu roszczeń odszkodowawczych i zobowiązał się w art. IV tej umowy, że nie będzie wysuwał ani popierał żadnych roszczeń wysuwanych wobec Polski z tego tytułu przez obywateli amerykańskich. Tymczasem Senat USA przyznał obywatelom amerykańskim prawo nękania Polski wbrew zapisom tej umowy. Prawo międzynarodowe zostało podeptane, a lobby żydowskie zaciera ręce i pręży muskuły Übermenscha uzbrojonego w pałę antysemityzmu.

Jak celnie ujął to Stanisław Michalkiewicz: „W świetle postanowień tej umowy [indemnizacyjnej], żądania, jakie pod adresem Polski wysuwają mające siedzibę na terenie USA i kierowane przez obywateli Stanów Zjednoczonych żydowskie organizacje „przemysłu holokaustu”, mają wszelkie znamiona usiłowania przestępczego wyłudzenia od Rzeczypospolitej Polskiej 65 miliardów dolarów i jako takie powinny być ścigane przez prokuraturę.” Gdzie więc jest prokurator? Zapala chanukowe świeczki?

Skoro zatem brak podstaw w prawie krajowym i międzynarodowym dla żydowskich roszczeń do bezspadkowego mienia po polskich obywatelach zamordowanych podczas Holokaustu, to czym te roszczenia są? Jest to po prostu próba narzucenia nam prawa plemiennego, które w cywilizowanym świecie już dawno odeszło do lamusa zastąpione przez indywidualne prawo własności. Prawo plemienne nie uznaje własności prywatnej. Nie uznaje testamentów ani prawa państwa do przejęcia majątku w przypadku braku testamentu i ustawowych spadkobierców. Ignorując kodeks cywilny i zapisy umowy indemnizacyjnej, Żydzi sami wskazali siebie jako plemię wyłączone spod obowiązującego prawodawstwa krajowego i międzynarodowego. O wielkiej mądrości to nie świadczy, bo wyjęci spod prawa zazwyczaj kończą marnie. Kto jak kto, ale Żydzi powinni doskonale zdawać sobie z tego sprawę.

Żydzi powinni też mieć świadomość, że każdy kij ma dwa końce. Jaki jest ten drugi koniec kija, którym wymachuje przemysł Holokaustu forsując prawo plemienne w miejsce prawa krajowego i międzynarodowego? Spójrzmy na sprawę dotacji na remont Cmentarza Żydowskiego w Warszawie. Sejm RP przeznaczył na ten cel 100 milionów złotych, a minister Gliński zaznaczył, że żydowski cmentarz jest „polskim dziedzictwem”. Oczywiście pojawił się też argument, że pochowani tam Żydzi byli obywatelami polskimi i z tego względu dotacja od państwa jest jak najbardziej na miejscu. Tak to wygląda w myśl prawa krajowego. A jak wygląda to z punktu widzenia forsowanego przez Żydów prawa plemiennego? Otóż wygląda to tak: ponieważ Żydzi są plemieniem, którego nie obowiązują polskie i międzynarodowe normy prawne, dotacja na Cmentarz Żydowski powinna zostać natychmiast cofnięta. Skoro Żydzi chcą stosować prawo plemienne, to niech o swoje plemienne dziedzictwo dbają sami. Państwu polskiemu nic do tego. Takie są właśnie logiczne konsekwencje żydowskich roszczeń do mienia bezspadkowego na terenie państwa polskiego.

Sprawa wygląda tak samo, jeśli chodzi o Muzeum Żydów Polskich, na które zrzucili się wszyscy polscy obywatele bez względu na swoją „plemienną” przynależność. Inna rzecz, że to, co powstało, jest absurdem. To jest Muzeum Żydów Polskich bez Żydów polskich. I nie jest to moja opinia, ale opinia rabina Schudricha, z którą zgadza się dr Ewa Kurek. W muzeum wybudowanym za pieniądze polskich obywateli, Żydzi nie raczyli upamiętnić chasydów, którzy stanowili 85% ludności żydowskiej w Polsce przed II wojną światową. Jak widać, w ramach żydowskiego plemienia też są równi i równiejsi. Żydowskie plemię wstydzi się swoich „biednych Josków chudych” w chałatach. Nie pasują do wizerunku żydowskiego Übermenscha paradującego po Wall Street. A to przecież ci pogardzani przez swoich współplemieńców chałaciarze byli właścicielami części mienia bezspadkowego, o które dziś upomina się przemysł Holokaustu. Bezprawnie wyciągać rękę po ich majątek jest Ok. Ale upamiętnić ich w plemiennym muzeum już nie jest Ok. Ależ to jest żenujące!

Na koniec kilka słów do tych, którzy naiwnie myślą, że Żydzi pomogą Polsce w staraniach o reparacje wojenne od Niemiec, aby Polska mogła im z tej kwoty wypłacić plemienny haracz. O święta naiwności! Oczekujecie wsparcia od ignorującej prawo krajowe i międzynarodowe plemiennej mafii nie szanującej nawet swoich współplemieńców, których bezspadkowe mienie chce przejąć?

W odróżnieniu od żydowskich roszczeń wobec Polski żądanie wypłaty reparacji wojennych od Niemiec jest zgodne z prawem międzynarodowym i chodzenie po prośbie do Żydów, żeby nam pomogli w zamian za niezgodny z prawem haracz, jest nie tylko nieetyczne, ale przede wszystkim niebezpieczne. Angażowanie plemiennej mafii do wyegzekwowania należności zgodnej z prawem, którego ta mafia nie uznaje, to podważanie całego porządku prawnego, który wypracowała zachodnia cywilizacja. A i tak będzie z tego ucho od śledzia. Co zrobicie, gdy plemienna mafia żydowska uzna, że jej wkład w odzyskanie reparacji od Niemiec przekracza wysokość tych reparacji? Co zrobicie, gdy Senat USA potwierdzi to przyjmując stosowną ustawą? Będziecie krzyczeć, że to niezgodne z prawem? Kto was posłucha? Najwyżej dowiecie się, ze jesteście antysemitami, którzy po raz kolejny okradają Żydów. I uszy po sobie. Płacić!

Źródło;http://wprawo.pl/2017/12/29/zydowskie-roszczenia-wobec-polski-proba-przestepczego-wyludzenia-65-mld-dolarow-prokurator/

 

 

Św. Jan Paweł II obrażany przez żydowskiego rabina antychrysta w polskim Sejmie

https://www.youtube.com/watch?v=13QaJE9Qcrw

 

Zakłamana religia holokaustu (Ireneusz Lisiak)

https://www.youtube.com/watch?v=c5ZKAW_krgM

„Zakłamany holokaust” (Ireneusz Lisiak)

https://www.youtube.com/watch?v=v3g8QeD4hYU

 

Lech Kaczyński składa przysięgę wierności Izraelowi

https://www.youtube.com/watch?v=x9o9m08F5AE

Żydowska loża B'nai B'rith a sprawa polska

https://www.youtube.com/watch?v=tRoqdFTNRgs

 

  

"D. Trump przyjął doktrynę trockistowsko-syjonistyczną" - Krzysztof L. Łuksza: Podsumowanie 2017

https://www.youtube.com/watch?v=h5EduVnbkOo

KOMITET PRZECIWKO AKTOWI 447 SENATU USA W/S MIENIA BEZ-DZIEDZICZNEGO

https://www.youtube.com/watch?v=9gL2NJDOFmU

  

KOMENTARZE

 • @ Autor
  Panie Januszu,
  Polska jest nasza, słowiańska, polska, Polaków.

  Jerozolima należy do Semitów.
  Nic Polaków nie łączy z Jerozolimą. Żydowską religię - żydo-chrześcijaństwo, żydo-katolicyzm, należy odrzucić - to zło, które nas niszczy, a buduje Żydów.
 • Polska jest nasza Jerozolima nią nie jest.
  Co do żydów to nie muzułmanie a chrześcijanie według żydów są ich największymi wrogami dlatego też za wszelką cenę próbują naszą wiarę osłabić i ściągnąć do rynsztoku.

  https://www.youtube.com/watch?v=HuwQoRQqchc

  PS: ostatnio usłyszałem pewną wypowiedz która bardzo mi się spodobała
  mianowicie niewierzący nazwał siebie "jestem prawosławnym ateistą".
  Wiąże się z tym wielki patriotyczny podtekst.
 • @Stara Baba 03:48:03
  https://www.youtube.com/watch?v=gUYETiDkt14
  Pamiętaj, abyś dzień holokaustu święcił.
  https://www.youtube.com/watch?v=jPOzE9i4kC4
  Pamiętaj, abyś zachował tolerancję względem islamu.


  Zatem wymaga głębokiego namysłu i kompetencji fakt niesporny, aby....
  https://histmag.org/Betlejem-i-Jerozolima-Jezusa-Chrystusa-w-obiektywie-1-5013
  https://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/1102003128
  http://dobra-nowina.thelife.today/2017/02/15/abraham-genesis22-jak-bog-zaopatruje/
  https://www.youtube.com/watch?v=0ahzrWDfwU0
  https://www.youtube.com/watch?v=z6KPGmPTmvI
  https://www.youtube.com/watch?v=DHsnh0KGe5M
  https://www.youtube.com/watch?v=Sc0GY6hMlyM
  odpowiedzieć sobie na pytanie: czyja jest Jerozolimy ?

  Czy Jerozolima należy do Boga czy do diabła ? Dla mnie jest oczywistym, że jest tronem Trójcy Świętej i bez Jerozolimy nie można odgadnąć ani Boga ani człowieka.

  W stwierdzeniu, że "jestem prawosławnym ateistą" zawiera się prawda, że każdy człowiek jest religijny oraz bez Chrystusa Króla i bez Kościoła katolickiego każdy jest skazany na błędowierstwo i umysłowe dziwactwa.
 • @Rzeczpospolita 01:41:20
  Moja znajoma z Odnowy w Duchu świetym była na Litwiie i w Estoni. W Esteoni niczego nie odnotwała ale na Litwie są propagowane pogańskie zwyczaje. Oni szukają w ten sposób tożsamości, Koleżanka mi opowiadała. że latają nad jezioro i tam wyczyniają gusła.
 • @wercia 12:23:33
  "Kto nie wierzy w prawdziwego Boga ten wierzy w byle co" Nawet w gusła. Tożsamość guślarska ? Ciekawe. Bez Korony to Litwa diabła warta :( Biedni Litwini :(
 • Czy Trump jak Cyrus odbuduje III Świątynię Jerozolimską ?
  Grzegorz Braun i Pan Nikt: Imperium kontratakuje!
  https://www.youtube.com/watch?v=6xwc6lLULhU

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

ULUBIENI AUTORZY

więcej