Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
470 postów 1988 komentarzy

W obronie cywilizacji łacińskiej przed bandytami i obłudnikami

Janusz Górzyński - Quis et deus? – KTÓŻ JAK BÓG! Discedite a me omnes pessimi haeretici, filii diaboli, et pestes animarum: vos detestor, et abominor, et cum Ecclesia Dei anathematizo. Jan kard. Bona O Cist

America first

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Herezja amerykanizmu i sekciarstwo w USA

America first

Herezja amerykanizmu i sekciarstwo w USA

 

Zwierzchnicy 23 Kościołów chrześcijańskich w Stanach Zjednoczonych oświadczyli, że polityka prezydenta Donalda Trupa wyrażona w haśle „America first” (Najpierw Ameryka) jest „teologiczną herezją dla wyznawców Chrystusa”. – Podzielając patriotyczną miłość do naszego kraju, odrzucamy ksenofobiczny lub etniczny nacjonalizm, którego politycznym celem jest postawienie jednego narodu ponad innymi – piszą anglikańscy i protestanccy przywódcy religijni, którzy 24 maja wezmą udział w marszu pod Biały Dom w Waszyngtonie, siedzibę prezydenta USA.

Podczas tego wydarzenia zostanie ogłoszona ekumeniczna deklaracja (Reclaiming Jesus Declaration), która zaczyna się od ostrzeżenia, że jako naród Amerykanie żyją obecnie w „niebezpiecznych i polaryzujących czasach moralnego i politycznego przywództwa na najwyższym szczeblu władzy”, którego „stawką jest dusza naszego narodu i integralność wiary”.

Wierzący w Chrystusa muszą przedkładać swą chrześcijańską tożsamość ponad wszelką inną: narodową, polityczno-partyjną, rasową, etniczną, genderową, geograficzną. – Modlimy się, by nasz naród zobaczył w nas słowa Jezusa: „Po tym poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13,35) – napisali zwierzchnicy Kościołów.

Stwierdzili, że Kościoły i narody są częścią międzynarodowej wspólnoty, której interesy zawsze przekraczają narodowe granice”. – Najbardziej znany werset Nowego Testamentu zaczyna się od: „Tak Bóg umiłował świat” (J 3,16). My też powinniśmy kochać i służyć światu i wszystkim jego mieszkańcom, zamiast szukać w pierwszej kolejności wąskich, nacjonalistycznych przywilejów– tłumaczą przywódcy religijni.

Powołując się na słowa św. Pawła, przypominają, że w Chrystusie tworzymy jedno ciało, w którym mają być przezwyciężone podziały międzyludzkie, co będzie przykładem dla reszty społeczeństwa. Dlatego odrzucają „mizoginię, złe traktowanie, przemoc, molestowanie seksualne i napaści na kobiety”, do których dochodzi nawet na wysokich szczeblach władzy.

Zwierzchnicy kościelni podkreślają, żew centrum życia prywatnego i publicznego powinna się znajdować prawda.Nie wymieniając wprost Trumpa, odrzucają praktykę kłamania, która „wkracza w nasze życie polityczne i obywatelskie”. – Politycy są, tak jak reszta społeczeństwa, ludźmi niedoskonałymi, grzesznymi i śmiertelnymi. Ale kiedy publiczne kłamstwa stają się tak uporczywe, że świadomie próbują zmienić fakty dla ideologicznego, politycznego lub osobistego zysku, podważa to publiczną odpowiedzialność za prawdę– głosi oświadczenie.

 

Wśród jego sygnatariuszy są zwierzchnicy Kościołów episkopalnego, reformowanego, baptystów, metodystów i wspólnot ewangelikalnych.Naszą pilną potrzebą w czasach moralnego i politycznego kryzysu jest odzyskać siłę wyznawania naszej wiary. (…) Wierzymy, że nadszedł czas, by mówić i działać w zgodzie z wiarą i sumieniem, nie z powodów politycznych, lecz ponieważ jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa. (…) Nadszedł czas na nowe wyznanie wiary. Jezus jest Panem. Jest światłem w naszej ciemności – piszą duchowni, którzy wraz z wiernymi uczynią to 24 maja wieczorem pod Białym Domem.

Źródło;https://ekai.pl/zwierzchnicy-koscielni-usa-polityka-trumpa-to-teologiczna-herezja/

 

Pastor prezydenta D. Trumpa: „Żydzi nie dostąpią zbawienia, albo przeciwnie jako pierwsi dostąpią!?”

 

Podczas uroczystości otwarcia amerykańskiej ambasady w Jerozolimie z przemówieniem wystąpił ewangelicki pastor Robert Jeffress. Duchowny z najbliższego otoczenia Trumpa stwierdził, że państwo Izrael to wypełnienie obietnicy Boga. Prosił również o błogosławieństwo dla premiera Netanyahu. Problem w tym, że Jeffress jeszcze całkiem niedawno miał zupełnie inne poglądy.

Dziękujemy Ci, który zapewniłeś obronę od wszystkich tych, którzy chcieli zniszczyć ten naród – mówił Jeffress w czasie błogosławienia budynku ambasady w Jerozolimie. Pastor baptystów z Dallas dziękował również stwórcy za premiera Netanyahu.

W czasie przemówienia duchowny podziękował Bogu za obronę i istnienie państwa Izrael, które przyniosło światu wiele wspaniałych technologii. Dodał, że kraj jest dowodem na wypełnienie przez Boga obietnicy przywrócenia narodowi ziemi obiecanej.

Problem w tym, że Jeffress był do tej pory znany z mocno krytycznego stosunku do innych religii. O fakcie tym przypomniał były kandydat do urzędu prezydenta Mitt Romney.

Polityk napisał, że jeszcze niedawno pastor mówił, iż Żydzi nie mogą dostąpić zbawienia. Atakował również mormonizm, który określił jako herezję z najgłębszych otchłani piekła. Duchowny nie miał także dobrego zdania o Katolikach oraz przedstawicielach chrześcijaństwa.

Jedna z żydowskich organizacji doniosła, że Jeffress jest znany z atakowania społeczności LGBT i innych religii. Pojawiły się również komentarze, w których przypominano, że pastor twierdził, iż Obama przygotowuje świat na nadejście antychrysta.

Źródło;  http://wolnosc24.pl/2018/05/14/pastor-z-najblizszego-otoczenia-trumpa-zydzi-nie-moga-dostapic-zbawienia/

 


 

Masoneria i religia amerykańska

Do religii bez wiary w Boga zaliczyć musimy także religię masonerii, a przynajmniej wielu jej członków. Wprawdzie w statucie lóż francuskich z r. 1854 powiedziano: "Podstawą związku jest wiara w istnienie Boga, nieśmiertelność duszy i miłość ludzkości"; czytamy też na czele odezw tej sekty napis: "W imię albo na chwałę Wielkiego Budowniczego świata" ale tym Budowniczym, według przekonań wielu masonów w Europie i Ameryce, nie jest osobowy Bóg chrześcijan, ale siła twórcza przyrody.

Lożom francuskim sprzykrzyła się wreszcie obłuda, tak że ich Grand Orient wykreślił w r. 1877 ze statutu wiarę w istnienie Boga i w nieśmiertelność duszy; a za nim poszły niektóre inne W. Wschody, czyli przyznały się jawnie do ateizmu; podczas gdy loże angielskie, niemieckie, północno-amerykańskie i włoskie zatrzymały dawne formuły.

Wszędzie masoneria dąży do tego, aby religię chrześcijańską zastąpić religią naturalizmu i humanitaryzmu, której bogiem jest ludzkość, i by stać się kościołem całego świata. Słusznie też powiedziano, że masoneria jest niejako małpą, naśladującą Kościół katolicki, bo ma nie tylko odrębną organizację, ale także swoją liturgię, swój katechizm, swe obrzędy (1); a jest zaciekłą nieprzyjaciółką religii katolickiej.

W najnowszych czasach niektórzy pisarze chcieliby ze wszystkich religii "kulturalnych" utworzyć jedną religię wszechświatową, wyjmując z nich to tylko, co one mają wspólnego, to jest, mgliste teorie etyczne; a celem tej "religii przyszłości" ma być "łączność ludzi ze społeczeństwem i z przyrodą".

"Religię przyszłości" głoszą również koryfeusze socjalizmu, dla których religia jest rzeczą prywatną czyli obojętną, – jako też szerzyciele monizmu, pod nazwą Monistenbund w Niemczech, – i zwolennicy tzw. religii amerykańskiej albo etycznej i humanitarnej.

Religia amerykańska ma zawdzięczać swój początek sektom protestanckim w Stanach Zjednoczonych północnej Ameryki, mianowicie Purytanom, Unitariuszom i Transcendentalistom (2); ale dopiero r. 1876 Feliks Adler założył w Nowym Yorku tzw. Society for Ethical Culturei to w tym zamiarze, aby religię zastąpić kulturą, a etykę chrześcijańską etyką naturalną.Związek ten, mający jako organ swój: International Journal of Ethies, rozszerzył się wkrótce po świecie, głównie pośród protestantów (3) i dotarł także do Austrii, do Warszawy i do Krakowa (4).

Z niego wyszły tzw. Unions chrétiennes, mające podobne tendencje, to jest, pominięcie dogmatów, ciągłą ewolucję w religii i dążenie do doskonałości w etyce i w humanitaryzmie. Mianowicie licznemi są tzw. Unions chrétienes des jeunes gens, obok których istnieją takież związki dziewcząt, jako też uczniów japońskich, chińskich, indyjskich, koreańskich itd.Stojąca na czele "Alliance unverselle" miała w r. 1908: związków 7385, członków 860.573, sekretarzy stałych lub wędrujących 2864 (5).

Society for Ethical Culture jest w pokrewieństwie duchowym z tzw. Association des cogitans, a zrodziła tzw. Eglises institutionelles,pracujące na polu społecznym, mającym zastąpić religię, – jak niemniej tzw. "parafie amerykańskie", podzielone na kluby (mężczyzn, młodzieńców, dziewcząt), które oddają się regularnie nauce, gimnastyce, pracom ręcznym, tańcom itp.

Do propagowania tych idei, mających odrodzić społeczeństwo, wprowadzić nową Ewangelię i utworzyć religię powszechną XX-go wieku (6), służą osobne pisma, konferencje, szkoły do wykształcenia sekretarzy, internacjonalne komitety i internacjonalne kongresy (7), katedry historii religii itd.

Duch ludzki odczuwa potrzebę religii, a jeżeli nie zna, czy znać nie chce religii objawionej, tworzy sobie religię swoją, czy to z cechą racjonalistyczną i humanitarną, czy z kierunkiem pseudomistycznym i okultystycznym.

Ten drugi kierunek mają religie spirytystów, teozofów, martinistów i nowoczesnych gnostyków.

Bp Józef Sebastian Pelczar 
źródło; http://www.ultramontes.pl/Masoneria.htm

 

"Zbrodnie przyszłości - technologie przeciwko ludziom" - Witold Hake

https://www.youtube.com/watch?v=fLC3CQ2FHo8

 

Chrześcijaństwo czyli wyjście z matrixa (dr Jan Przybył)

https://www.youtube.com/watch?v=nAwpEf-0U38

Jak powstał Kościół katolicki ? cz. 1 (dr Jan Przybył)

https://www.youtube.com/watch?v=APQcoH5umwQ

Kościół zrodził się z krwi męczenników cz. 2 (dr Jan Przybył)

https://www.youtube.com/watch?v=Ftj91xG_-n4

ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz: "Kościół jest ciałem mistycznym Chrystusa"

https://www.youtube.com/watch?v=lQ3pMs26ys8


  

 

KOMENTARZE

 • Równowaga trójki jest dla wirowanych przedmiotów, ludzie potrzebują jeszcze liniowej równowagi.
  .
  Ale kiedy publiczne kłamstwa stają się tak uporczywe, że świadomie próbują zmienić fakty dla ideologicznego, politycznego lub osobistego zysku, podważa to publiczną odpowiedzialność za prawdę– głosi oświadczenie.
 • @goodness 10:03:23 Żyjemy w czasach powszechnej nieprawości tzw. elit (masonów,gangsterów, "autorytetów")
  „Większość europejskich polityków to zdrajcy, którzy doprowadzą do wojen domowych!” Szokujące słowa analityka węgierskiego wywiadu [VIDEO]
  http://nczas.com/2018/05/18/wiekszosc-europejskich-politykow-to-zdrajcy-ktorzy-doprowadza-do-wojen-domowych-szokujace-slowa-analityka-wegierskiego-wywiadu-video/

  László Földi, analityk węgierskiego wywiadu uważa, że większość europejskich przywódców to zdrajcy. Według niego ich działanie we własnym interesie i lekceważenie kryzysu imigracyjnego doprowadzą do wojen w Europie.

  Foldi wystąpił w programie Telewizji Węgierskiej, w którym rozmawiał o kryzysie imigracyjnym z konstytucjonalistą Zoltán Lomnici.

  W 7 minucie i 20 sekundzie rozmowy mówi:

  – Kultura i tradycje zniknęły. Oni stracili swa tożsamość – mówił analityk, o politykach europejskich i Zachodniej Europie.

  – Jeśli ktoś w Europe Zachodniej deklaruje się jako chrześcijanin, to robi to wstydząc się. Niektórzy nawet boją się do tego przyznać. To zaczęło się od prania mózgów. Teraz mamy kilka generacji tak wychowanych.

  W 8 minucie nagrania Földi porównał Wschodnią i Zachodnią Europę.

  – Widzimy to znacznie prościej i wyraźniej. Nie jesteśmy inteligentniejsi, ale nasza edukacja i wychowanie są inne. Nasze ostatnie 70 lat były inne. My uczyliśmy się dostrzegać wyzwania i stawiać im czoła posługując się zdrowym rozsądkiem. W Europie Zachodniej na poziomie mas to zaczyna zanikać. I to jest związane z faktem, że większość europejskich polityków to zdrajcy – mówił analityk.

  Według niego europejscy politycy dostrzegają kryzys imigracyjny, ale nic z tym nie robią, bo chronią własne interesy.


  – To nie są głupi ludzie, którzy nie dostrzegają tego, o czym tutaj mówimy, nie dostrzegają całego zjawiska (kryzysu imigracyjnego – przyp. red) ale w ich interesie jest utrzymanie tego stanu rzeczy. Dlatego nazywam ich zdrajcami, Ponieważ kierują swymi krajami, to kreują taką samą sytuację w całej Europie, co łatwo może doprowadzić do konfliktu zbrojnego. To może być wojna domowa. Kiedy ludzie widzą, że nawet poprzez wybory nie mogą się uratować, to sięgną po broń, by chronić swą własną społeczność, swoje relacje, rodziny, swoje małe miasto.

  MASONERIA JEST NAJWIĘKSZYM POMOCNIKIEM SZATANA NA ZIEMI (Leon XIII)
 • Amerykańsko sekciarski ślub w masońskiej rodzinie królewskiej Winsdor Wettin Sachsen-Coburg-Gotha
  Chór i kazanie gospel na królewskim ślubie. Chyba nie wszystkim się podobało [VIDEO]

  Duża część ludzkości podnieca się ślubem księcia Harryego i Amerykanki Meghan Markle. Ślub ładny i o ckliwość wielu przyprawiający, ale pojawiły się też na nim elementy nieznane tradycjom brytyjskiej korony i jak się okazało, dla niektórych kontrowersyjne. Były nimi kazanie i śpiew chóru gospel.

  Nie jest tajemnicą, iż królowa Elżbieta nie piała z zachwytu, gdy dowiedziała się że książę Harry, szósty w linii następca tronu zamierza ożenić się z amerykańską aktorką serialową. No właśnie – nie dość że aktorka to jeszcze o trzy lata od księcia starsza – Markle ma 36 lat.

  Na dodatek na samej ceremonii nie zabrakło elementów, które wywołały zdegustowanie arystokratycznych sztywniaków. Kazanie bowiem wygłosił czarnoskóry biskup amerykańskiego Kościoła Episkopalnego Michael Curry.

  Kazanie fajne, ale jednak dość żałosne było to, że nie nauczył się go na pamięć, tylko czytał z tabletu. No i samo kazanie było w iście amerykańskim stylu. Dużo ruchu, miotania się po kazalnicy, zawodzenia i śpiewnego intonowania.

  Ponadto, co znów nie wszystkim przypadło do gustu, wystąpił chór gospel, który odśpiewał „Stand by me”. Już podniosły się głosy krytyki, że to wszystko nie ma nic wspólnego z brytyjską tradycja i nie idzie w parze z majestatem monarchii.

  W zasadzie można się zgodzić z tymi zastrzeżeniami, ale jest jedno ale. Ślub brał nie tylko któryś tam w kolei następca tronu, ale też czarnoskóra amerykańska aktorka serialowa.

  Impreza więc była nie tylko dla rodziny Winsdor Wettin Sachsen-Coburg-Gotha i Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, ale też dla familii Markle. Zrozumiałe więc, że i sama panna młoda i teściowa Harryego chciały mieć na imprezie też coś swojego.

  http://nczas.com/2018/05/19/chor-i-kazanie-gospel-na-krolewskim-slubie-chyba-nie-wszystkim-sie-podobalo-video/
 • @Janusz Górzyński 16:42:25
  "Ślub brał nie tylko któryś tam w kolei następca tronu, ale też czarnoskóra amerykańska aktorka serialowa."

  Każdy rasista twierdzi, że nawet kropla czarnej krwi czyni murzyna. Panie Górzyński, proszę założyć okulary, bo z pewnością tak czarny kolor nie wygląda, a ta amerykańska aktorka serialowa jest równie czarnoskóra, co biała.
 • Ameryka first ? To już znamy z historii.
  Już mieliśmy wiele koncepcji typu "coś tam first"
  Przykłady:
  Wiara first - krwawa ideologia średniowiecza (i dzisiejszego wahabizmu).
  Biała rasa first - krwawy rasizm i kolonializm.
  Naród wybrany first - czyli krwawy syjonizm czyli analog nazizmu
  Niemcy first - czyli krwawy nazizm i jego podboje
  Komunizm first - krwawy komunizm sterowany przez żydów.
  Rynek first - bandycki neoliberalizm okradający 90% ludzkości
  Ameryka first - krwawy globalny bandytyzm "w obronie interesów".

  Analogi pokazują głębszą wartość hasełka "Ameryka first".
  To filozofia z "Samych swoich".."sąd sądem a racja musi być po naszej stronie".
 • @Janusz Górzyński 16:42:25
  I am not going to smile Phillip, so leave me alone.

  https://pbs.twimg.com/media/DdkUxR5VAAAsY89.jpg
 • @Oscar 17:38:54
  https://i.ytimg.com/vi/Ke-8OSdFvdc/hqdefault.jpg
 • @Husky 17:49:37
  Egoizm narodowy (rasowy, religijny, grupowy) musi być pod kontrolą.
  Taką kontrolę globalnie powinien realizować ONZ
  na szczeblu państwowym rząd.
  na szczeblu gminnym ..Gmina.

  Egoizmy to poszukiwanie korzyści kosztem innych to w czystej postaci wyzysk tych innych.
  To fundament kapitalizmu i neoliberalizmu oraz wielu innych "coś tam first".
 • @Oscar 17:59:36
  .. w rodzinie egoizm powinni kontrolować rodzice .. i szkoła.
 • A Autor właściwie o czym pisze?
  Niby o sekciarstwe w USA, ale potępia, jak niektórzy polscy księża, nacjonalizm.

  Niby krytykuje jakiegoś pastora, ale na czerwono podkreśla syjonistyczną propagandę, którą karmi się chrześcijan na całym świecie, że Izrael "jest dowodem na wypełnienie przez Boga obietnicy przywrócenia narodowi ziemi obiecanej"

  Najbardziej rasistowskie państwo na świecie, gdzie do nieuzbrojonych ludzi na porządku dziennym strzela się jak do kaczek, ludzi, którym odebrano wszystko co posiadali, łącznie z ich ziemią, którym zabrano podstawowe środki do życia, aby zrobić miejsce najeźćcom - ma być spełnieniem obietnicy Boga?

  Cóż to za bóg, który stanowi nadrzędne prawa dla jednego narodu kosztem innych? Lucyfer?
 • @Lotna 19:51:02
  Bingo!

  Z małą korektą, do tego co Pani napisała, bo Izraelici to nie Izraelczycy. Różnica jest taka jak między Prusami a Prusakami. Państwo Izrael nie ma nic wspólnego z biblijnym Izraelem. Izrael jako naród liturgiczny był sprzymierzony z Jahwe, lecz potem zerwał przymierze z Bogiem i nawet nie rozpoznał Syna Człowieczego i dopuścił się bogobójstwa i słuzyć zaczął demonom i antychrystowi. Zresztą w Ewangelii Mateusza i Jana jest mocna mowa Jezusa do żydów będących pod wpływami faryzeuszów, sadyceuszów i herodian; "WY JESTEŚCIE Z KŁAMSTWA I Z DIABŁA".

  Już nie Lucyfer ale Lucyper. Lucyfer był serafinem niosącym światło, lecz gdy wypowiedział sławetne non serviam, czyli nie będę służył, to spadł strącony z nieba do piekła i stał się Lucyperem czyli niosącym ciemność.

  Po zburzeniu Świątyni Jerozolimskiej przez Tytusa, zwłaszcza po synodzie rabinów w Yavne nastąpił proces odbiblijnienia żydostwa oraz rabinizacji, talmudyzacji i kabalizacji tej wspólnoty zorganizowanej wokół synagog. "Synagogi żydowskie to siedlisko demonów, teatr i jaskinia zbójców"św. Jan Chryzostom doktor Kościoła

  Transformacja judaizmu biblijnego w talmudyczny - Piotr Urbański
  https://www.youtube.com/watch?v=Z8GNy5euP_0

  Talmud czy Biblia ks. prof. Michał Poradowski
  http://wsercupolska.org/przeczytaj/Ks.%20prof.%20Michal%20Poradowski%20Talmud%20czy%20Biblia.pdf


  Naród, który ma błędne pojęcie Boga ma zły rząd, złe państwo i złe prawa. (Hegel)

  Ks. prof. Tadeusz Guz Hańba oszczerczego Izraela
  https://www.youtube.com/watch?v=RGOA7EYZNx4&app=desktop
  Ks. prof. Tadeusz Guz Przemilczana prawda o współudziale Żydów w holokauście
  https://www.youtube.com/watch?v=bM-TKDWLmKM
 • @Lotna 16:55:02
  NAPISAŁA PANI;

  //""Ślub brał nie tylko któryś tam w kolei następca tronu, ale też czarnoskóra amerykańska aktorka serialowa."

  Każdy rasista twierdzi, że nawet kropla czarnej krwi czyni murzyna. Panie Górzyński, proszę założyć okulary, bo z pewnością tak czarny kolor nie wygląda, a ta amerykańska aktorka serialowa jest równie czarnoskóra, co biała. //

  TYLKO, ŻE ZAMIESZCZONE PRZEZE MNIE INFORMACJE NIE OBEJMOWAŁY KWESTII MURZYŃSKOŚCI ANI RAS, LECZ ETYKIETY I SMAKU ORAZ DEGRADACJI MONARCHII PRZEZ KOLEJNY MEZALIANS POPEŁNIONY ZAPEWNE PO TO, ABY ODNOWIĆ KREW W KLANIE! (Dodanie nowej krwi, aby uniknąć deformacji genetycznych).

  Poza tym była mowa o tym, że dynastia Wettynów Schlezwik Holstein Gotów podmieniła wszystkie dynastie w Europie i je zmasoniła.
 • @Lotna 19:51:02
  //Niby o sekciarstwe w USA, ale potępia, jak niektórzy polscy księża, nacjonalizm.

  Niby krytykuje jakiegoś pastora, ale na czerwono podkreśla syjonistyczną propagandę, którą karmi się chrześcijan na całym świecie, że Izrael "jest dowodem na wypełnienie przez Boga obietnicy przywrócenia narodowi ziemi obiecanej"//

  Czy Pani kiedykolwiek przeczytała katolicką Biblię oraz katolicki komentarz biblijny ?

  W katolicyzmie obowiązuje zasada, że w centrum wszechświata jest Chrystus Król a nie Izrael. Czy Pani odróżnia Stwórcę od stworzenia ? Dlatego America first jest herezją,gdyż...NAJWAŻNIEJSZY....JEST...BÓG....I....KRÓLESTWO...BOŻE!!!
 • @Janusz Górzyński 01:58:26
  Tak czy inaczej, nie jest ona Murzynką, więc nie powinna być tak określana, obojętnie w jakim kontekście.

  To nie jest żaden mezalians, oni by się tego nigdy nie dopuścili, ona jest ich daleką kuzynką ze strony ojca. Tak samo, jak daleką krewną była Diana i Kate; podobnie amerykańscy prezydenci. Niepotrzebnie się Pan martwi degradacją monarchii, która już dawno temu powinna była przestać istnieć, gdyby ten świat był normalny: ta klika ma się świetnie, trzyma się razem i pilnuje swoich interesów, które są nieszczęściami narodów.
 • @Lotna 04:39:27
  Martwię się tylko o pamięć dla monarchii z Bożej Łaski! Bo o masońskie monarchie się w ogóle nie martwię ! Masońskie bowiem małpują tylko monarchie oraz misje i cele monarchii i czynią to dokładnie tak samo jak szatan,który jest małpą Pana Boga.

  Rozbawiły mnie natomiast reakcje dworu Gotha, który został zszokowany zachowaniami Amerykanów. Póki Pani nie obejrzy filmiku na oryginalnej stronie, to nie zrozumie Pani nigdy przesłania z tegoż tekstu.
 • @
  Żydo-komuna, czyli zło, zawsze atakuje. Chrześcijanie, czyli dobro, zawsze muszą się bronić.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

ULUBIENI AUTORZY

więcej