Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
470 postów 1988 komentarzy

W obronie cywilizacji łacińskiej przed bandytami i obłudnikami

Janusz Górzyński - Quis et deus? – KTÓŻ JAK BÓG! Discedite a me omnes pessimi haeretici, filii diaboli, et pestes animarum: vos detestor, et abominor, et cum Ecclesia Dei anathematizo. Jan kard. Bona O Cist

ODRZUĆMY ŻYDOWSKĄ EKONOMIĘ!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

„Elity odrzuciły amerykańskie doświadczenie historyczne z wolnym rynkiem”

ODRZUĆMY ŻYDOWSKĄ EKONOMIĘ!


 

Chodakiewicz: „Polska eksperymentuje z ideą korporacyjną. Elity odrzuciły amerykańskie doświadczenie historyczne z wolnym rynkiem

Niedawno (9-11 lutego) byłem na konferencji pt. „Transatlantycka współpraca w dziedzinie energii i obronności jako podstawa bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej” w ramach Polish-American Leadership Summit: Poland Investment Zone w Miami na Florydzie. Moderatorem panelu był Jacek Bartosiak, a oprócz mnie uczestniczyli rumuński ambasador Ovidiu Dranga oraz ambasador ukraiński Andrij Deszczyca. Rozwinąłem swoją wypowiedź w formie artykułu.

Naszą największą troską jest sprawienie, aby Polska i Intermarium były bezpieczne. Dlatego powinniśmy się skoncentrować na sprawie przeżycia państwa i jego regionalnych sojuszników na obszarze Trzech Mórz. Środki na przeżycie uzyskujemy głównie z gospodarki. Silna gospodarka może się objawiać nie tylko w formie prosperity jednostek i całego społeczeństwa, ale również jako zdolności militarne, niezbędne do utrzymania wolności i niezawisłości państwa.

Należy podkreślić kluczową rolę Polski w tym procesie. Jeśli Warszawa odniesie sukces, jej sąsiedzi zaczną ją naśladować. Dlatego polskie elity muszą podjąć świadomy wybór najlepszych środków, aby utrzymać swobodę i niepodległość. Na polu ekonomicznym mamy trzy opcje: gospodarką zajmuje się państwo, należy zostawić ją jednostkom albo połączenie tych dwóch podejść.

Korzyść z gospodarki państwowej jest taka, że może ona zmobilizować wszelkie środki i planować ich umieszczenie. Mankament tego systemu jest taki, że owa mobilizacja ekonomiczna narusza wolność jednostki i zniechęca oddolne inicjatywy gospodarcze. Aby uzyskać potrzebne środki, państwo musi nakładać podatki i wdrażać regulacje gospodarcze. A to oznacza wzrost wszechwładnej biurokracji, która nie tylko rozprowadza środki, ale również dba o swój rozrost bez końca. I zawiaduje.

Gospodarka rozkazodawcza wzorowana jest na gospodarce wojennej. W ten sposób socjalizm opiera się nie tylko na walce klas, ale również na planowaniu wojennym. Wszystko musi być zarządzane odgórnie, łącznie z planowaniem. Ponadto, jak dyktuje prawo niezamierzonych konsekwencji, planowanie państwowe rzadko odnosi sukcesy, bowiem nie jest w stanie antycypować milionów rozmaitych czynników i opcji objawiających się w ramach czynności gospodarczych. Gospodarka państwowa ma dlatego tendencje do tworzenia „drogi do niewolnictwa” – jak prawił Friedrich von Hayek.

Z drugiej strony – wolna gospodarka wyzwala jednostkę i wzbudza entuzjazm niezbędny do wydobycia się z bagna socjalizmu. Niskie podatki i niewiele regulacji powodują wybuch energii konieczny do pomnożenia dobrobytu. Małe i średnie przedsiębiorstwa to motory wzrostu gospodarczego. Mankamentem może być to, że – wbrew temu, co sądził Adam Smith – osobiste wady, takie jak chciwość i egoizm, nie składają się nagle na kolektywną korzyść, jeśli „niewidzialna ręka” działa poza tradycjonalistycznymi, konserwatywnymi i chrześcijańskimi ramami społecznymi. Taki kapitalizm niechrześcijański ma tendencję do żarłoczności i bezwzględności – pochłania wszystko bez żadnych ograniczeń.

Z tych powodów, w większości wypadków, w praktyce jesteśmy świadkami połączenia potęgi państwa i energii jednostki na polu gospodarczym. Optymalnie powinno być mniej tego pierwszego niż tego drugiego. Inaczej rezultatem jest kapitalizm koleżków.

Dylematy Intermarium

Jeśli chodzi o Intermarium, łącznie z Polską, miejscowe elity niestety mają tendencję do podkreślania raczej wagi państwa niż jednostki. Jest to po trochu związane z zatrutą spuścizną pół wieku okupacji sowieckiej i związanym z nią systemem komunistycznym. Etatyzm dla wielu stał się drugą naturą. Ale odzwierciedla to również obecny stan korupcji, stworzony przez paraliżujące zaszłości socjalizmu.

Po 1989 roku kontrola nad państwem umożliwiła postkomunistom i ich kolaborantom nurzanie się w orgii korupcji i kradzieży własności państwowej. Wskutek tego pojawiła się kleptokratyczna klasa oligarchiczna. Stłamsiła ona, a potem opóźniła powstanie elity wolnorynkowej. Pielęgnowała raczej patologie gospodarcze niż wolny rynek. Bez państwa kleptokraci nigdy nie cieszyliby się kontraktami państwowymi, ulgami podatkowymi i prawną bezkarnością.

W ten sposób wszędobylski etatyzm zsynchronizowany był z ich wredną dominacją nad gospodarką i społeczeństwem. Aby się temu przeciwstawić, po wolnych wyborach w 2015 roku większość elit antykomunistycznych przejęła kontrolę nad państwem, chcąc położyć kres kleptokratycznym patologiom i stworzyć możliwości, które służyłyby Polsce, a nie oligarchom. Państwo miało się stać narzędziem nie tylko uczciwości i otwartości, ale również wzrostu gospodarczego. Tak przynajmniej było w teorii. Jakich opcji poszukują?

Dalekowschodnie pokusy

Wydaje się, że przynajmniej na razie wznoszące się do władzy polskie elity odrzuciły amerykańskie doświadczenie historyczne z wolnym rynkiem. Wygląda raczej na to, że Polska eksperymentuje z ideą korporacyjną. Ta opcja nie nabrała jeszcze ostatecznego kształtu, ale można dostrzec w niej echa przedwojennej sanacji. Ponadto znajdujemy w niej pewne złowieszcze analogie z programem New Deal, który spowolnił amerykańskie odrodzenie gospodarcze w dobie Wielkiego Kryzysu.

Oprócz tego można wyczuć przyjazne zaciekawienie się rozwiązaniami dalekowschodnimi, w tym japońskimi zaibatsu i keiratsu oraz południowokoreańskimi czebolami. A opierają się one na porozumieniu między państwem z jednej strony a wielkim przemysłem i instytucjami finansowymi z drugiej.

Entuzjaści takiego podejścia wskazują na fakt, że Japonia i Korea stały się potęgami gospodarczymi ze względu na przymierze korporatystyczne między potężnym państwem a wielkimi firmami. Czego się nie jednak podkreśla, to fakt, że kulturowy, społeczny i polityczny kontekst tych krajów różni się znacznie od ram Intermarium, w tym i Polski. Wypływająca ze zwyczajów japońskich i koreańskich ekskluzywna koncentracja, jednomyślność i dyscyplina może być wdrożona w realiach Europy Środkowej i Wschodniej jedynie przy pomocy masowej przemocy.

Ponadto odrodzenie gospodarcze Japonii i Korei po II wojnie światowej miało miejsce głównie dzięki masywnemu zastrzykowi amerykańskiego kapitału w ich gospodarki. Dlatego też dalekowschodnie rozwiązania mogą w Intermarium spowodować afrykańskie rezultaty. Zamiast Japonii i Korei, otrzymamy Angolę i Sudan. Jest jasne, że w rozmaitych warunkach kulturowych kapitalizm koleżków może być albo sukcesem, albo katastrofą. Zwykle zachodzi to drugie.

W końcu miejscowe elity w Intermarium muszą zadecydować, jaką formę ich etatyzm powinien przyjąć. Teoretycznie są dwa wyjścia. Albo mogą zaprowadzić autarkię i wszystko wytwarzać samemu w minisatrapii, w każdym kraju osobno – albo mogą wspólnie zmobilizować środki i działać w ramach systemu sojuszniczego. Nawet autarkiczna Korea Północna funkcjonuje w ramach systemu. Pyongyang jest wściekłym pieskiem salonowym Chin, a ponadto polega na Rosji, Iranie, Kubie i innych podobnych państwach, od których uzyskuje określone usługi.

Jeśli Królestwo Pustelnicze może ścierpieć trochę międzynarodowej zależności, to jasne jest, dlaczego Polska wybrała zakotwiczenie się w ramach systemu wielowątkowych, czasami nachodzących na siebie partnerstw: NATO, EU, Czwórka Wyszehradzka oraz Intermarium.

Integracja Intermarium

Jednym z kluczowych warunków sukcesu gospodarczego projektu Intermarium jest usunięcie przeszkód w wolnym handlu. Należy też wspierać rozbudowę infrastruktury wzdłuż osi północ-południe,jak również wspólną politykę energetyczną, handlową oraz militarną.Rotacja wojska jest konieczna – nie tylko wewnątrz Intermarium, ale również w ramach UE. Dlatego żołnierze hiszpańscy powinni zajrzeć w oczy rosyjskiemu zagrożeniu na Litwie. I vice versa: wojskowi łotewscy powinni zaznajomić się z rozwalonymi granicami na południu Włoch, a co za tym idzie – inwazją z Trzeciego Świata.

Gospodarcze aspekty integracyjne należy połączyć z długofalową strategią integracyjną na poziomie kultury. Powinny powstać wspólne media pan-Intermarium. Należy wykształcić młode elity, najlepiej po angielsku, który to język powinien stać się lingua franca regionu. Należy kłaść nacisk na wspólną historię, szczególnie obronę cywilizacji zachodniej przed Islamem i Moskwą.

Agresję niemiecką należy uwypuklać, ale jednocześnie równoważyć narracją o prawnych i kulturowych wpływach teutońskich w regionie. Priorytetem powinna być wymiana uczniów szkół średnich. Trzeba wspierać turystykę regionalną – to również bardzo pomaga poznać sąsiadów. Temu samemu służy promocja ruchu nadgranicznego, co powinno też mieć pozytywny wpływ na kontakty gospodarcze.

Energia i wojsko

Można upierać się, że dwa najważniejsze wyzwania dla Polski i Intermarium to energia i wojsko. Jeśli chodzi o energię, polskie elity muszą najpierw skoncentrować się przede wszystkim na energii atomowej. Należy rozważyć reaktory oparte na rdzeniach torowych, bo są najbezpieczniejsze. Atrakcyjna powinna być również miniaturyzacja reaktorów atomowych. Takie urządzenia mogą obsługiwać w sposób zdecentralizowany miejscowości, zamiast preferowania systemu ogólnopaństwowego z jego centralizacją. Po drugie: priorytetem musi się stać gazyfikacja węgla. Po trzecie: należy podjąć pracę nad stworzeniem technologii, aby dobić się do polskiego gazu łupkowego.

Po czwarte: Warszawa musi zbudować infrastrukturę energetyczną, szczególnie wzdłuż osi północ-południe. Powinna tworzyć i powiększyć centrum, aby posiadać zdolność do otrzymywania transportów amerykańskiego gazu i ropy w cyklu permanentnym. Polska powinna blisko współpracować na tym polu z Chorwacją i zapewne z Bułgarią, które też powinny budować i utrzymywać podobne centra. Wszystkie te kraje zaopatrywałyby nie tyko Intermarium, ale również zachodnią Europę.To jest niezwykle istotne z geopolitycznego punktu widzenia. Wyzwoliłoby to Europę od uzależnienia energetycznego od Rosji i Bliskiego Wschodu.Berlin nie miałby wymówki, aby wskakiwać do łóżka Moskwie.

Jeśli chodzi o wojskowość, Polska musi zdobyć broń nuklearną. Warszawa powinna nalegać, aby USA dały głowice atomowe Polakom, albo muszą oni zbudować swoje własne, w ramach programu uzyskiwania energii atomowej do celów pokojowych naturalnie. Następnie RP musi inkorporować się w amerykański system „tarczy rakietowej”.

Ponadto Warszawa musi oprzeć się na zdecentralizowanych siłach obrony terytorialnej.Wyposażone w niedrogie systemy broni indywidualnej, siły takie mogą poważnie spowolnić, a nawet pobić zarówno asymetryczne, jak i konwencjonalne zagrożenie z wewnątrz i zewnątrz kraju. W końcu Polska musi zainwestować w obronę cybernetyczną i elektroniczną. Jest to konieczne również dlatego, że pozwoli wytworzyć technologicznie wyrafinowaną elitę, która będzie w stanie operować zmiennie między projektami wojskowymi i cywilnymi, a w tym na polu high tech.

Wszystko to, jako narzędzia sztuki sprawowania władzy, powinno być zintegrowane w wielką strategię, której rezultatem będzie zachowanie suwerennych państw narodowych w regionie i zbudowanie potęgi Polski i Intermarium. Wielka strategia powinna w końcu starać się ograniczyć rolę państwa w celu wskrzeszenia potęgi jednostki i małej oraz średniej prywatnej inicjatywy w gospodarce.

Marek Jan Chodakiewicz
www.iwp.edu

Źródło;http://nczas.com/2018/03/14/chodakiewicz-polska-eksperymentuje-z-idea-korporacyjna-elity-odrzucily-amerykanskie-doswiadczenie-historyczne-z-wolnym-rynkiem/

 

Odszkodowania dla mniejszości i zagranicy od 1945 - Dr Ryszard Ślązak

https://www.youtube.com/watch?v=CkBnf3F8F3s

"Prywatyzacja w Polsce od 1988 r. do dziś" - Dr Ryszard Ślązak

https://www.youtube.com/watch?v=h1T0iGFlFPc

Wywiad z dr. Ryszardem Ślązakiem - autorem "Czarnej Księgi Prywatyzacji"

https://www.youtube.com/watch?v=j4-m47qAzvw

Debata - Od uprzemysłowienia w PRL do deindustrializacji kraju - 20.07.2015 r.

https://www.youtube.com/watch?v=wAIIjMpRJZY

Konwersatorium pt. "Patologiczne aspekty polskiej prywatyzacji"

https://www.youtube.com/watch?v=tj98tzDPj7c

prof. P. Bożyk: Kulisy polskiej transformacji 1989 roku. "Polityka Polska debata cz.I

https://www.youtube.com/watch?v=v4NxmO0MUEY&list=PLPydK9E3RMt1qpQp1zcnHYwejw9MXdele

prof. A. Śliwiński: Kulisy polskiej transfor. 1989 roku - "Polityka Polska"debata cz.II

https://www.youtube.com/watch?v=xhI0_4Qh27Y&list=PLPydK9E3RMt1qpQp1zcnHYwejw9MXdele&index=2

"Polityka Polska": Kulisy polskiej transformacji 1989 roku - cz.III Dyskusja

https://www.youtube.com/watch?v=m8ooNH4u7Mg&index=3&list=PLPydK9E3RMt1qpQp1zcnHYwejw9MXdele

Prof. Artur Śliwiński "Jak globalne sieci opętały świat"

https://www.youtube.com/watch?v=IYl3SLmpaTo

Prof. Artur Śliwiński: Ewolucja sytuacji politycznej w Polsce

https://www.youtube.com/watch?v=8TseDTfQTMA

"Kryzys w Polsce w świetle greckich doświadczeń" - Prof. Artur Śliwiński

https://www.youtube.com/watch?v=B1391XENwlY

Rozmowy niedokończone: Klan liberalny w Polsce - narodziny, historia, upadek cz. I

https://www.youtube.com/watch?v=yHFXgRoq7p0

Rozmowy niedokończone: Klan liberalny w Polsce - narodziny, historia, upadek cz. II

http://www.radiomaryja.pl/multimedia/audio/rozmowy_niedokonczone/rozmowy-niedokonczone-klan-liberalny-polsce-narodziny-historia-upadek-cz-ii/

prof. A Śliwiński - Konferencja w Sejmie 16 II 2018 Korporacjonizm państwo bez potęgi

https://www.youtube.com/watch?v=2bfj9_6Cjvo

Jak globalne sieci opętały kraj- Prof. Artur Śliwiński

http://politykapolska.eu/2017/08/01/prof-artur-sliwinski-jak-globalne-sieci-opetaly-swiat/

Nowa ekonomia postkapitalistyczna. prof. A. Śliwinski, dr A. Kisil. Debata JN

https://www.youtube.com/watch?v=b4jtEx1qZaw

Stanisław Michalkiewicz - wolny rynek w oczach Polaków od lat 70. do dziś

https://www.youtube.com/watch?v=19qlCOAkzRE

Stanisław Michalkiewicz – horrendalne kredyty załatwiły bogatszych chłopów i drobnych przedsiębiorców. W ten sposób nomenklatura skasowała konkurencję!

https://www.youtube.com/watch?v=v_0pBmOGes4

Stanisław Michalkiewicz – Interes sitwy, interes Polski a interes zachodu

https://www.youtube.com/watch?v=-tuDko0Unfg

Janusz Lewicki m. in. o przekrętach globalistów, banksterach, NWO

https://www.youtube.com/watch?v=IAz_0G5i1AE

Globalne oszustwo i drogi wyjścia" - Janusz Lewicki

https://www.youtube.com/watch?v=Y1fTyzOJhVg

Thomas Sankara obrońca godności Afryki

http://afryka.org/afryka/thomas-sankara---obronca-godnosci-afryki,news/

Thomas Sankara ofiara ludobójców z MFW

https://pl.wikipedia.org/wiki/Thomas_Sankara

Thomas Sankara presente !

http://xportal.pl/?p=23202

Burkina Faso: nadchodzi sprawiedliwość dla Sankary

http://xportal.pl/?p=23845&

Sankara: dla imperializmu kolonizacja kulturowa jest ważniejsza od militarnej

http://xportal.pl/?p=13207&

Stanisław Michalkiewicz –Repolonizacja wg Morawieckiego: sprowadzić bank Morgana i dać mu 20 milionów 

https://www.youtube.com/watch?v=bj_B_351xUM

To jest GÓW*O a nie dobra zmiana! – Stanisław Michalkiewicz o rządach PiSu!

https://www.youtube.com/watch?v=gb61XDkKM8Q

„STOP żydowskim roszczeniom majątkowym!” – pikieta pod ambasadą USA w Warszawie

https://www.youtube.com/watch?v=2jXcfUhbLsg

"Ludzie zobaczyli, jak agresywni są Żydzi gdy chodzi o pieniądze" - Prof. Jerzy R. Nowak

https://www.youtube.com/watch?v=8WME87URSi0

prof. Artur Śliwiński: Nowa ekonomia post-kapitalistyczna, Debata otwarta JN

https://www.youtube.com/watch?v=CxC0izZemgA

Nowa ekonomia postkapitalistyczna. prof. A. Śliwinśki, dr A. Kisil. Debata JN

https://www.youtube.com/watch?v=b4jtEx1qZaw

Rozmowy niedokończone - Historia prywatyzacji: bohaterowie i łajdacy

https://www.youtube.com/watch?v=O9ghd_iU43c

Prof. Grażyna Ancyparowicz: "Pozycja banku centralnego w polskim systemie prawnym"

https://www.youtube.com/watch?v=LwlHCbkZBUo

"Pozycja banku centralnego w polskim systemie prawnym" - Dyskusja

https://www.youtube.com/watch?v=cdOeP4jP7fg

 

 

Aleksander Jabłonowski W OBRONIE POLSKIEJ KOPALNI KRUPIŃSKI

https://www.youtube.com/watch?v=MdnMe03lYqs

Pikieta w obronie KWK Krupiński i polskiej, narodowej, gospodarki

https://www.youtube.com/watch?v=W3kip8RScZs

Pikieta 5 kwietnia - zablokujmy sprzedaż kopalni Krupiński - Krzysztof Tytko

https://www.youtube.com/watch?v=fn6b3vuD7P8

Po co zamknięto kopalnię Krupiński?

https://www.youtube.com/watch?v=ZkbO45dStW8

Bój o KWK Kurpiński

https://www.youtube.com/watch?v=-i2yo9BK0RE

„Komentarz Tygodnia”: Czarna księga złodziejstwa i antypolskiej agentury oraz kundlizmu (Witold Gadowski)

https://www.youtube.com/watch?v=PV2HDBdPytI

Z KGHM ukradziono 18 miliardów

https://www.youtube.com/watch?v=PV2HDBdPytI

 

Dobra zmiana dla mafii światowej

http://wrzodakz.neon24.pl/post/142758,dobra-zmiana-dla-mafii-swiatowej

Morawiecki dofinansowuje Morgana

http://wrzodakz.neon24.pl/post/142758,dobra-zmiana-dla-mafii-swiatowej

Dr Stanisław Krajski: Masoneria będzie chciała uderzyć w polskie finanse i wykorzystać przeciwko nam islam.

https://www.youtube.com/watch?v=49TO1u1igZQ

Postmodernizm, postkomunizm, kalifatyzm (prof. M. Chodakiewicz)

https://www.youtube.com/watch?v=-dyo9JwDAz8

INTERES SITWY, INTERES POLSKI CZY INTERES ZACHODU? (S. Michalkiewicz)

https://www.youtube.com/watch?v=-tuDko0Unfg

Układ Dudy ze Starymi Kiejkutami czyli felonia wobec PiSu (Stanisław Michalkiewicz)

http://dzienniknarodowy.pl/michalkiewicz-duda-poszedl-uklad-wsi-angela-merkel-wideo/

Morawiecki dofinansowuje żydowskich lichwiarzy Morgan

http://nczas.com/2018/03/07/skandal-polski-rzad-przyznal-miliony-zlotych-dotacji-najbogatszemu-bankowi-swiata-nasze-podatki-ida-na-wsparcie-finansowych-manipulatorow-z-jpmorgan/

 

Podmioty bezpośrednio powiązane z Rothschild Polska

 

· FUNDACJA INSTYTUT ARTES LIBERALES

KRS  Warszawa  Rejestracja 6 stycznia 2003 r.

· FUNDACJA

FUNDACJA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

KRS  Warszawa  Rejestracja 10 marca 2005 r.

· SPÓŁKA AKCYJNA

ORANGE POLSKA

KRS  Warszawa  Rejestracja 2 maja 2001 r.

 

· SPÓŁKA AKCYJNA

HMS ASSISTANCE

KRS  Gdynia  Rejestracja 30 października 2017 r.

 

· SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NORDIC PROJECT

KRS  Warszawa  Rejestracja 8 maja 2014 r.

· SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

XENECO MEDIA

KRS  Warszawa  Rejestracja 18 września 2017 r.

· SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

MEA SALUS

KRS  Warszawa  Rejestracja 3 lutego 2017 r.

· ERGIS

KRS  Warszawa  Rejestracja 14 stycznia 2002 r.

 

· SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ENTERPRISE INVESTORS

KRS  Warszawa  Rejestracja 15 maja 2001 r.

 

· FUNDACJA

"FUNDACJA ROZWOJU STANDARDÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO W LIKWIDACJI"

Podmiot wykreślony z KRS

KRS  Warszawa  Rejestracja 10 kwietnia 2002 r.

 

· FUNDACJA

FUNDACJA EDMUNDA J. SAUNDERSA

KRS  Poznań  Rejestracja 26 lutego 2015 r.

· FUNDACJA

FUNDACJA SPOŁECZNOŚCI GIEŁDOWYCH

KRS  Warszawa  Rejestracja 12 września 2013 r.

· STOWARZYSZENIE

LIONS CLUB KRAKÓW STARE MIASTO

KRS  Kraków  Rejestracja 21 marca 2002 r.

 

· SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

S&K&S DORADCY

KRS  Warszawa  Rejestracja 30 grudnia 2015 r.

· SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SKS&G - BIURO FINANSOWE

KRS  Warszawa  Rejestracja 11 grudnia 2015 r.

· SPÓŁKA AKCYJNA

AXA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE

KRS  Warszawa  Rejestracja 6 maja 2002 r.

· SPÓŁKA AKCYJNA

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE

KRS  Warszawa  Rejestracja 22 lutego 2001 r.

 

· SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

IBD BUSINESS SCHOOL

KRS  Warszawa  Rejestracja 14 listopada 2005 r.

· FUNDACJA

POLSKA FUNDACJA BADAŃ NAD ZARZĄDZANIEM

KRS  Warszawa  Rejestracja 20 sierpnia 2001 r.

 

· SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ENERGY MOBILITY PARTNERS

KRS  Rejestracja 19 stycznia 2018 r.

· SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

MCI MANAGEMENT

KRS  Warszawa  Rejestracja 20 lipca 2001 r.

· SPÓŁKA AKCYJNA

MCI CAPITAL

KRS  Warszawa  Rejestracja 28 marca 2001 r.

· SPÓŁKA AKCYJNA

BEST TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

KRS  Gdynia  Rejestracja 6 lutego 2007 r.

 

· SPÓŁKA AKCYJNA

SKARBIEC HOLDING

KRS  Warszawa  Rejestracja 25 marca 2014 r.

· FUNDACJA

FUNDACJA POLSKI INSTYTUT DYREKTORÓW

KRS  Warszawa  Rejestracja 21 września 2005 r.

· SPÓŁKA AKCYJNA

FERRO

KRS  Skawina  Rejestracja 1 października 2007 r.

· SPÓŁKA AKCYJNA

ELEKTROBUDOWA

KRS  Katowice  Rejestracja 29 grudnia 2001 r.

 

· PÓŁKA AKCYJNA

TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PZU

KRS  Warszawa  Rejestracja 12 czerwca 2001 r.

· SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

BPS INWESTYCJE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Podmiot wykreślony z KRS

KRS  Warszawa  Rejestracja 8 grudnia 2015 r.

 

· IZBA GOSPODARCZA

ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH

KRS  Warszawa  Rejestracja 9 kwietnia 2002 r.

· STOWARZYSZENIE

STOWARZYSZENIE "KLUB DORADCA"

KRS  Warszawa  Rejestracja 11 czerwca 2003 r.

· FUNDACJA

FUNDACJA JOLANTY KWAŚNIEWSKIEJ "POROZUMIENIE BEZ BARIER"

KRS  Warszawa  Rejestracja 15 lipca 2003 r.

· FUNDACJA

FUNDACJA "PROMYK SŁOŃCA"

KRS  Warszawa  Rejestracja 11 lutego 2002 r.

· FUNDACJA

FUNDACJA POLSKIEGO GODŁA PROMOCYJNEGO

KRS  Warszawa  Rejestracja 8 lipca 2002 r.

· SPÓŁKA AKCYJNA

BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ

KRS  Warszawa  Rejestracja 15 maja 2002 r.

· SPÓŁKA AKCYJNA

POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ

KRS  Bydgoszcz  Rejestracja 17 sierpnia 2001 r.

 

 

· POLSKI ZWIĄZEK SPORTOWY

POLSKI ZWIĄZEK GOLFA

KRS  Warszawa  Rejestracja 11 czerwca 2002 r.

· FUNDACJA

FUNDACJA IM. LESŁAWA A. PAGI

KRS  Warszawa  Rejestracja 27 lutego 2009 r.

· SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PWC POLSKA

KRS  Warszawa  Rejestracja 26 czerwca 2002 r.

 

· FUNDACJA

FUNDACJA MARTY MAGDALENY ABAKANOWICZ KOSMOWSKIEJ I JANA KOSMOWSKIEGO

KRS  Warszawa  Rejestracja 26 lipca 2007 r.

· STOWARZYSZENIE

STOWARZYSZENIE POLSKO - JAPOŃSKI KOMITET GOSPODARCZY

KRS  Warszawa  Rejestracja 9 stycznia 2003 r.

· FUNDACJA

FUNDACJA PROMOCJI SZTUKI PRO - ART

KRS  Warszawa  Rejestracja 5 kwietnia 2002 r.

· ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

KONFEDERACJA LEWIATAN

KRS  Warszawa  Rejestracja 29 października 2001 r.

· FUNDACJA

FUNDACJA NAUKI OTWARTEJ

KRS  Warszawa  Rejestracja 13 lipca 2015 r.

· FUNDACJA

"FUNDACJA CENTRUM PPP"

KRS  Warszawa  Rejestracja 28 października 2008 r.

· FUNDACJA

FUNDACJA POLSKI INSTYTUT DYREKTORÓW

KRS  Warszawa  Rejestracja 21 września 2005 r.

· FUNDACJA

FUNDACJA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

KRS  Warszawa  Rejestracja 10 marca 2005 r.

· FUNDACJA

FUNDACJA ZJEDNOCZENI DLA TRANSPLANTACJI

KRS  Warszawa  Rejestracja 14 października 2004 r.

· FUNDACJA

FUNDACJA "PRYMUS"

KRS  Bukwałd  Rejestracja 11 października 2004 r.

· SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

HRM.PL

KRS  Warszawa  Rejestracja 21 listopada 2001 r.

· SPÓŁKA AKCYJNA

FCA POLAND

KRS  Bielsko-biała  Rejestracja 13 czerwca 2001 r.

 

· FUNDACJA

PO PIERWSZE EDUKACJA

KRS  Warszawa  Rejestracja 24 września 2014 r.

· SPÓŁKA AKCYJNA

IMS

KRS  Warszawa  Rejestracja 10 kwietnia 2007 r.

· FUNDACJA

"FUNDACJA ROZWOJU STANDARDÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO W LIKWIDACJI"

Podmiot wykreślony z KRS

 

KRS  Warszawa  Rejestracja 10 kwietnia 2002 r.

· SPÓŁKA AKCYJNA

BANK BPH

KRS  Gdańsk  Rejestracja 9 maja 2001 r.

 

· SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

GN ALEJA SŁOWIAŃSKA

KRS  Warszawa  Rejestracja 24 marca 2017 r.

· SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WARMIA ESTATE

KRS  Warszawa  Rejestracja 5 kwietnia 2016 r.

· SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

"SWEET CORNERS"

KRS  Warszawa  Rejestracja 31 grudnia 2014 r.

· SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

BESPOKE CATERING

KRS  Warszawa  Rejestracja 5 września 2014 r.

· SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

BULLFINCH 1

Podmiot wykreślony z KRS

 

KRS  Warszawa  Rejestracja 21 sierpnia 2013 r.

· SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

TERRA

KRS  Warszawa  Rejestracja 18 listopada 2011 r.

· SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KORUND

KRS  Warszawa  Rejestracja 25 stycznia 2010 r.

· SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

"BARISTA HOLDINGS"

KRS  Warszawa  Rejestracja 20 stycznia 2010 r.

· SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

HOSPITALITY HOLDING

KRS  Warszawa  Rejestracja 13 stycznia 2010 r.

· SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

VERTIGO INVESTMENTS

KRS  Warszawa  Rejestracja 31 grudnia 2009 r.

· SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

"KAPITAŁ ZIEMSKI"

KRS  Warszawa  Rejestracja 16 kwietnia 2008 r.

· SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

"NOWY KAPITAŁ ZIEMSKI"

KRS  Warszawa  Rejestracja 29 stycznia 2015 r.

· SPÓŁKA KOMANDYTOWA

TERRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS  Warszawa  Rejestracja 4 lipca 2014 r.

· SPÓŁKA JAWNA

"KAPITAŁ ZIEMSKI" KANIEWSKA I STANKIEWICZ

KRS  Warszawa  Rejestracja 16 października 2008 r.

· SPÓŁKA JAWNA

"ALEKSANDRIA" JUSTYNA KANIEWSKA I WOJTEK STANKIEWICZ

KRS  Pruszków  Rejestracja 20 maja 2008 r.

· SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

GRUPA PRACUJ

KRS  Warszawa  Rejestracja 6 listopada 2015 r.

· SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ESTELLIGENCE

KRS  Warszawa  Rejestracja 2 września 2004 r.

· SPÓŁKA AKCYJNA

BARISTA

KRS  Warszawa  Rejestracja 20 października 2010 r.

· SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS  Warszawa  Rejestracja 12 marca 2003 r.

 

· SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

"ROMIKA POLSKA"

KRS  Warszawa  Rejestracja 16 kwietnia 2015 r.

· STOWARZYSZENIE

SIETAR POLSKA

KRS  Wrocław  Rejestracja 30 grudnia 2008 r.

· SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

"LES JEUNES ARTISTES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

KRS  Piaseczno  Rejestracja 29 czerwca 2009 r.

· FUNDACJA

"FUNDACJA CAMERATA VARSOVIA"

KRS  Warszawa  Rejestracja 23 kwietnia 2013 r.

FUNDACJA

POLSKO-AMERYKAŃSKA KOMISJA FULBRIGHTA

KRS  Warszawa  Rejestracja 3 lipca 2003 r.

Źródło;https://newsa.pl/kraj/podmioty-bezposrednio-powiazane-z-rotshild-polska

100 najbogatszych firm w Polsce

https://www.forbes.pl/rankingi/100-najwiekszych-firm-prywatnych-w-polsce-2017/twwjf75

Pułapka średniego rozwoju w Polsce

http://nczas.com/2018/03/04/to-ekonomiczny-absurd-ale-wydajnosc-pracy-w-polsce-ciagle-spada-utknelismy-na-dobre-w-pulapce-sredniego-rozwoju/

Narkotykowy dżihad czylicaptagon potężniejszy od Koranu

http://wlocie.pl/index.php/2018/03/07/narkotyk-potezniejszy-od-koranu-to-nieludzkie-co-wymyslilo-isis-foto/

Polskie Firmy Wśród Najlepszych Producentów Dronów Na Świecie

http://bezkompleksow.com.pl/2016/09/12/polskie-firmy-wsrod-najlepszych-producentow-dronow-na-swiecie/

Jak nie zostać złodziejem i pasożytem - rozmowa z Krzysztofem Karoniem. Cz. 2

https://www.youtube.com/watch?v=ZQ3d_YYyqVM

Były radny z PO (hazardzista) wymordował swoją rodzinę

http://shareinfo.pl/radny-po-wymordowal-cala-rodzine-policja-dokonala-makabrycznego-odkrycia/

 

Brawurowa akcja radomskiej skarbówki

http://www.cozadzien.pl/radom/brawurowa-akcja-radomskiej-skarbowki/46290

Jak PiS traktuje Polaków ? (M. Derucka)

https://wrealu24.pl/tak-traktowany-jest-polak-we-wlasnym-panstwie-dobra-zmiana-na-sile/

Co angielskie służby przekazały Polakom? (W. Gadowski)

http://www.radiomaryja.pl/informacje/w-gadowski-angielskie-sluzby-specjalne-przekazaly-polskim-sluzbom-liste-kilku-politykow-dzialajacych-na-rzecz-rosji/

Takie zarzuty postawiła prokuratura byłemu wiceministrowi z PO. W tle afera na 21 miliardów

http://nczas.com/2018/03/29/takie-zarzuty-postawila-prokuratura-bylemu-wiceministrowi-z-po-w-tle-afera-na-21-miliardow/comment-page-1/#comment-519075

Mafia włoska na Słowacji

https://www.forbes.pl/gospodarka/co-zamordowany-jan-kuciak-pisal-o-wloskiej-mafii-na-slowacji/gy0v9wp

Soros chce zdestabilizować Słowację i dlatego wpuścił do kraju włoską mafię

http://wolnosc24.pl/2018/03/07/premier-slowacji-ostrzega-zabojstwo-dziennikarza-poczatkiem-planu-destabilizacji-kraju-w-tle-george-soros/

 

Od kiedy katolicy popierają lichwę, aborcję i ideologizację wychowania?

 

Rzeczniczka partii rządzącej Beata Mazurek powiedziała na konferencji, że PiS jest partią katolicką. – Nie jest tajemnicą, że my opowiadamy się za obroną życia od poczęcia, aż do naturalnej śmierci – tłumaczyła.

Mazurek zaznaczyła, że PiS zdaje sobie sprawę, że wśród Polaków panuje przekonanie, iż "obecny stan prawny powinien zostać utrzymany". – W mojej ocenie, przy pracach nad obywatelskim projektem powinniśmy to brać pod uwagę – mówiła.

Rzeczniczka PiS zaznaczyła jednocześnie, że "sondażami nie wygrywa się wyborów i nie prowadzi się polityki pod sondaże". Jak dodała, w PiS nie będzie dyscypliny przy głosowaniu światopoglądowym. – Nie jest tajemnicą, że my opowiadamy się za obroną życia od poczęcia, aż do naturalnej śmierci – stwierdziła.

Źródło;https://dorzeczy.pl/kraj/60223/Rzecznik-PiS-Jestesmy-partia-katolicka.html

 

Demografia Polski: propaganda sukcesu a rzeczywistość

http://www.pch24.pl/demografia-polski-w-2017-roku--propaganda-sukcesu-a-rzeczywistosc,58357,i.html

 

 

Prof. Marek Jan Chodakiewicz: Jak wyjść z kleszczy postkomunizmu i lewackiego globalizmu? Wydobyć Międzymorze

http://czasnahistorie.pl/marek-jan-chodakiewicz/wydobyc-miedzymorze/

 

Pułapka maltuzjańska – sytuacja gospodarczo-ekonomiczna kraju, w której wzrost produktywności i ilości dochodów skutkuje zwiększeniem populacji, nie prowadzi jednak do wzrostu standardów życiowych.

Zgodnie z teorią Malthusa, istnieje tylko jeden stały poziom dochodu per capita, który odpowiada zerowemu przyrostowi ludności. Dochód ten jest, według dzisiejszych standardów, niezwykle niski, pozwala jedynie na przeżycie i spłodzenie dwójki potomstwa (subsistence level).

Zwiększenie produktywności w rolnictwie (postęp technologiczny) bądź zwiększenie ilości dostępnych gruntów ornych skutkują zwiększeniem populacji, przy zachowaniu niezmienionego poziomu dochodu per capita.

Stan „pułapki maltuzjańskiej“ występował we wszystkich krajach świata do czasu Rewolucji Przemysłowej.

Statyczna teoria zasobów, maltuzjanizm, teoria przeludnienia – teoria, której twórcą był Thomas Malthus, opublikowana w 1798 roku. Według Malthusa skoro liczba ludności rośnie w postępie geometrycznym, a produkcja żywności – w arytmetycznym to nieunikniony jest stan przeludnienia.

Teoria ta opiera się na tezach Giovanniego Botero, który utrzymywał, że ludzkość ma nieograniczoną i niepohamowaną zdolność do zwiększania swojej liczebności oraz A.R.J. Turgot, który sformułował teorię zmniejszających się dochodów w rolnictwie opartą na obserwacji, że ilość ziemi jest skończona.

 

STANISŁAW MICHALKIEWICZ

JESTEŚMY SKAZANI NA SANACJĘ I NA KATASTROFĘ

 

Nawet gdyby Prawo i Sprawiedliwość utraciło władzę, to kolejne rządy będą musiały realizować programy socjalne (wprowadzone przez PiS – red.) – uważa Stanisław Michalkiewicz.

Publicysta „Najwyższego Czasu” udzielił wywiadu telewizji internetowej „Nam Zależy”. W wywiadzie mówił przede wszystkim o wolnym rynku, jego historii i rozwoju liberalizmu gospodarczego w Polsce, ale też o obecnej sytuacji w kraju.

Jego zdaniem, budowany na wzór sanacji, socjalizm będzie bardzo ciężki do odkręcenia w warunkach demokratycznych. Jesteśmy skazani na sanację, a sanacja niczym dobrym skończyć się nie może – uważa publicysta.

Jeżeli urzędnicy przejmują dyrygowanie gospodarką, to tutaj dobrych rezultatów nie może być. W warunkach gospodarki wolnorynkowej zarządzają nią przedsiębiorcy, którzy wszystkiego nie umieją, ale umieją przynajmniej pomnażać bogactwo. Natomiast urzędnicy nie umieją pomnażać bogactwa, bo gdyby umieli to by zostali przedsiębiorcami – argumentuje.

I jak dodaje: Urzędnicy mają pewną umiejętność. Umiejętność wyszukiwania posad bez żadnej odpowiedzialności, czyli synekur. Powierzanie kierowania gospodarką takim osobom jest lekkomyślne i niczym dobrym skończyć się nie może.

Zdaniem red. Michalkiewicza kluczem jest odblokowanie narodowego potencjału gospodarczego. Jako główny czynnik wskazuje tu wadliwy model gospodarki, który nazywa „kapitalizmem kompradorskim”.

W zwykłym kapitalizmie o dostępie do rynku i możliwości działania decydują zalety człowieka, czy jest pracujący, przedsiębiorcy, czy nie boi się ryzyka etc. W kapitalizmie kompradorskim o możliwości działania na rynku decyduje dostęp do sitwy – tłumaczy Michalkiewicz.

Kolejnym czynnikiem ma być postępująca biurokratyzacja. W 90 roku w administracji centralnej pracowało 45 tysięcy urzędników (…) w ubiegłym roku okazało się, że mamy prawie 700 tysięcy urzędników – mówi publicysta. Trzecim czynnikiem zdaniem redaktora jest niemiecki projekt mitteleuropa.

Źródło;http://wolnosc24.pl/2018/04/22/michalkiewicz-jestesmy-skazani-na-sanacje-a-sanacja-niczym-dobrym-skonczyc-sie-nie-moze/

 

 

Forum Obywatelskiego Rozwoju przeanalizowało i podsumowało nowe pomysły premiera Morawieckiego. W swojej najnowszej analizie badacze wykazują, że obietnice wyborcze przedstawione w czasie ostatniego konwentu PiS, znacznie obciążają finanse publiczne, nie rozwiązując żadnych istotnych problemów z jakimi zmaga się obecnie polska gospodarka.

Według szacunków FOR roczny koszt pięciu nowych sztandarowych propozycji rządu to dodatkowe 4,9-6,9 mld zł. Daje to od 128 do 157 zł na jednego mieszkańca kraju.

Źródło;http://nczas.com/2018/04/22/ta-kwota-zwala-z-nog-tyle-beda-kosztowaly-obietnice-morawieckiego-chec-przypodobania-sie-wyborcom-na-koszt-podatnikow/

 

Kraków: II Konferencja Gospodarcza im. Adama Doboszyńskiego w Krakowie

http://3droga.pl/aktywizm/krakow-ii-konferencja-gospodarcza-im-adama-doboszynskiego-w-krakowie/

prof. Ryszard Szarfenberg (Polska) - Konferencja Dwa filary gospodarki obfitości

https://www.youtube.com/watch?v=hnFBWpvDb48

Nawigatorzy Jutra

https://www.youtube.com/channel/UC06cQHmOar7H-s395iVvQZw?annotation_id=annotation_2029797469&feature=iv&src_vid=hnFBWpvDb48&sub_confirmation=1

Izabela Litwin (Polska) - Konferencja Dwa filary gospodarki obfitości

https://www.youtube.com/watch?v=VZeW630-jGQ

Gospodarka narodowa - Krzysztof Bosak - NamZależy.pl

https://www.youtube.com/watch?v=ilDUQreM9kg

Gospodarka Narodowa - GOŚCIE NASZEGO STUDIA #4 prof. Włodzimierz Bojarski

https://www.youtube.com/watch?v=FBJVJ-Sn4vM

 

Pan Nikt: Kim jesteśmy ? Gdzie nasza tożsamość ?

https://www.youtube.com/watch?v=uFwiIv6o5k4

Poważnej i wielkiej wojny nie zapowiada się na Twitterach-Tomasz Gryguć

https://www.youtube.com/watch?v=SIo4WsEKFVU

Pan Nikt o wojnie w Syrii i sojuszu szwedzko- polsko- tureckim.

https://www.youtube.com/watch?v=QQnEBBU6sYo

Pan Nikt: Polska byłaby w stanie przechwycić Szwecję

https://www.youtube.com/watch?v=XLgb2aOf3GI

PiS partią interesów syjonistycznych

https://www.cda.pl/video/213124847

Pan Nikt: Droga na Orlean

https://www.youtube.com/watch?v=UW4Pqu7DjUo

Nadav Kennan

http://www.goniec.net/goniec/teksty/andrzej-kumor/jak-hartowała-się-stal.html

 

Nauka Społeczna Kościoła Katolickiego prof. Jarocki

https://akademiapolityczna.files.wordpress.com/2018/02/katolicka-nauka-spoleczna-wyd-1964r-cz1z5-str-1-do-142-podstawy-i-ideologie.pdf

Katolicka Nauka Społeczna w PDF (zbiór książek)

https://akademiapolityczna.wordpress.com/2018/02/24/rozsylac-i-studiowac-katolicka-nauka-spoleczna-w-pdf/

Katolicka Nauka Społeczna ks. prof. Perszon

https://gloria.tv/video/43G1Ko477TPb1CdYnNSTAi9vM 

KOMENTARZE

 • Elity
  PiS to drugie PO. Kocha urzędy i biurokrację. Przy tej mentalności jesteśmy skazani na podrzędność
 • Nikander
  Czekam na pańską wypowiedź w odniesieniu do tekstu Chodakiewicza.
 • Czyje interesy reprezentuje Chodakiewicz?
  Chodakiewicz mając dojścia do Białego Domu powinien nam najpierw załatwić odstąpienie od rabunku na Polsce przez USA a dopiero później napuszczać nas na Rosję.
  Czyje interesy reprezentuje Chodakiewicz?
  Jako obywatel Stanów Zjednoczonych z pewnością na pierwszym miejscu dba o interesy Ameryki.
  Dlatego pisze: "Warszawa musi zbudować infrastrukturę energetyczną, szczególnie wzdłuż osi północ-południe. Powinna tworzyć i powiększyć centrum, aby posiadać zdolność do otrzymywania transportów amerykańskiego gazu i ropy w cyklu permanentnym. "!!!
  "Wszystkie te kraje zaopatrywałyby nie tyko Intermarium, ale również zachodnią Europę".
  "Należy wykształcić młode elity, najlepiej po angielsku, który to język powinien stać się lingua franca regionu. Należy kłaść nacisk na wspólną historię, szczególnie obronę cywilizacji zachodniej przed Islamem i Moskwą."
  Kompletne brednie!
  Dalej:
  "Jednym z kluczowych warunków sukcesu gospodarczego projektu Intermarium jest usunięcie przeszkód w wolnym handlu...."
  Wolny handel ma polegać na tym, że będziemy kupować dużo droższy amerykański gaz i ropę zamiast rosyjskiego.
  I to ma z nas zrobić potęgę ekonomiczną w regionie!
  "Naszą największą troską jest sprawienie, aby Polska i Intermarium były bezpieczne. Dlatego powinniśmy się skoncentrować na sprawie przeżycia państwa i jego regionalnych sojuszników na obszarze Trzech Mórz."
  Czy do tych polskich "sojuszników" Chodakiewicz zalicza Ukrainę???!!!
  Pewnie tak.
  Kompletny odjazd.
 • @Robik 08:00:24
  „Elity odrzuciły amerykańskie doświadczenie historyczne z wolnym rynkiem”....
  i wolny rynek zastąpiły faszyzmem!
 • @Robik 08:01:51
  To tylko jeden mały przykład doskonale ilustrujący wspieranie Polski i polskiej ekonomii przez tzw. "zachód":

  http://i65.tinypic.com/ictity.jpg
 • Cytowanie korinistów jest jak mówienie o sznurze w domu powieszonego
  nie zgadzam się z Panem Michałkiewiczem który wytyka PISowi te popłuczyny socjalne, jakiś ochłap rzucony pospólstwu w kontekście np 15mln rocznie zgarnianych przez prezesa PKO SA a ilu jest takich "wysokiej klasy specjalistów" w tej teraz "nowoczesnej" POlsce żeruje na tym wybiedzonym narodzie? dziesiątki? setki? tysiące?... myślę, że dziesiątki jak nie setki tysięcy mniej lub bardziej nienażartych darmozjadów.
  Panie Michalkiewicz, czy to jest wreszcie nareszcie dobrze?
  Takie gadanie to jest bezczelność i naplucie Polakom w twarz.
  Z całym szacunkiem do Pana Michalkiewicza, ale ten jego patologiczny korwinizm jest już nie do zniesienia.
  Co oni mają do tego, że kiedyś nasze podatki... jakie tam podatki, za komuny (bo o tym czasie piszę) NIE BYŁO ŻADNYCH PODATKÓW, po prostu przychody z aktywów polskiego potężnego majątku gospodarczego szły na nasz bogaty wtedy socjal i komu to przeszkadzało? Komu przeszkadzało że dzieci z biednych rodzin mogły zdobywać wysokie wykształcenie a nie jak przed wojną skazane na niedzielne szkółki gdzie uczone je pisać i rachować?
  Panie Michalkieiwicz! czy Panu to przeszkadza!? że biedne dzieci, ze środowisk wiejskich i robotniczych (teraz znowu spychanych na margines) za komuny juz nie były spychane na margines a dziewczyny do bram miast gdzie zarobkowały na swoje i nieraz całej rodziny utrzymanie?!
  Czy Pan wie że wraz z upadkiem komuny w Polsce znowu szeroko pojawiło się zjawisko wykluczenia społecznego dzieci!?
  CZY PANU TO PRZESZKADZA?!
  Przepraszam za emocje, ale już nie mogę słuchać tych bredni, tej różnej maści przemądrzalców głupawo, bezmyślnie wymądrzających się, tylko dlatego że ktoś ich dopuścił do głosu
 • @Jan Paweł 07:56:58
  Janusz Lewicki m. in. o przekrętach globalistów, banksterach, NWO
  https://www.youtube.com/watch?v=IAz_0G5i1AE
 • Na wstępie mojego listu pytam się o zdrowie
  pana chodakiewicza, jak un się czuje po "wspaniałym" przemówieniu trampka w warszawie oraz po POdPISaniu act 447 ?
 • @provincjał 09:17:21
  Chodakiewicz już skomentował te żądania na łamach "Do Rzeczy".
  Cytat!:
  „OPÓR WOBEC ROSZCZEŃ popartych aktami normatywnymi Kongresu USA wpłynie fatalnie na pozycję Warszawy jako alianta Waszyngtonu. Rozkręcona machina medialna może doprowadzić do RYSY (!!!) na wizerunku naszego kraju w USA. A przy okazji przecież Bruksela zaciera ręce, by – wraz z Berlinem – utrzeć nosa rządzonemu przez krnąbrny i nieznośny PiS państwu nad Wisłą. Nad zawłaszczającymi cudze mienie Polakami ronić będzie też krokodyle łzy ROSJA”.
  W dalszej części Chodakiewicz trochę lekceważy te żądania: „Polska to nie Szwajcaria” – (niby, że z nami się trzeba liczyć!) by na końcu napisać coś bardzo groźnego:
  Polska powinnna odrzucać te pozwy… „CHYBA ŻE (!) strategiczna sytuacja geopolityczna Polski będzie wymagać pewnego quid pro quo. Wtedy można się zastanowić, co za cenę takiego bezczelnego szantażu RP może uzyskać.”
  Zwróć uwagę na tę bezczelność: Amerykanie wbrew zasadom prawa domagać się będą od nas miliardów a w razie „OPORU” rozkręcą nam taką „machinę medialną” która może doprowadzić do „RYSY na naszym wizerunku”…Tak się o nas troszczy pan Chodakiewicz. Swój człowiek!
  Jakoś na razie Chodakiewicz jeszcze nam nie podaje kiedy dla nas może się to stać dobrym geszeftem.
  Jakieś propozycje? Co dostaniemy od USA za 65 mld dolarów? Pochwalą nas, poklepią po plecach, przyślą do Polski więcej wojska (na nasze utrzymanie).
  Międzymorze pod amerykańskim protektoratem - to jest oferta Chodakiewicza i Michalkiewicza.
  Strach mieć takiego protektora.
 • @autor -USA nie sa swietym gralem swiata ale hegemonem
  Tymczasem ten Hodkiewicz wszystko co ma sie w polsce dziac podporzadkowuje interesa USA oraz ich globalnej strategi przejecia globalnej wladzy nad swiatem przez stojace w cieniu elity[ USA jest tylko narzedziem na etapie przejmowania kontroli poprzez zniewalanie kolejnych panstw] te jego wypociny to dalsze skonfliktowywanie Polski z Rosja.Tylko idiota moze domniemac ze szlachetne altruistyczne cele przyswiecsaja USA. Stany zgodnie z doktryna brzezinskiego [ Wielka Szachownica ] wcale nie zrezygnowaly z podporzadkowania Rosji a polska ma byc tego narzedziem w jego mniemaniu do tego celu . jako narod jestesmy pod okupacja angloamerykanow [Morawiecki ,,jestesmy wlasnoscia osob z zagranicy,,] i ten osobnik chce to dalej lansowac jako zasade rzeczywistosci dla europy wschodniej. USA prowadza wojny za pieniadze wyrwane naroda swiata poprzez nieformalne opodatkowanie wszystkich narodow wynikajace z dominacji dolara ,czy polacy musza ten characz placic w nieskonczonosc. ten jego belkot to niech wciska sobie amerykana Koncepcje ekonomi to szerszy temat ,suwerenny krajpowinien miec odwage oprzec sie dominacji koncernow i realizowac swoja polityke ekonomiczna, Wogóle koncepcja ze narod moze dobrze zyc i trwac tylko w ramach intensywnej wymiany handlowej to pomysly idiotow,rozsadne i madre ograniczanie dostepu dla korporacji winno byc priorytetem suwerennej wladzy.W kategoriach dlugofalowych tylko dobre relacje z Rosja moga dac polsce suwerennosc i wyszszy poziom zycia,no chyba ze ,,dostatek ,, depopulacyjnej kielbasy z GMO[w Rosji jest zakaz GMO ] z 15 procentami miesa dla wiekszosci spoleczenstwa to wymarzony atrybut wolnosci i suwerennosci w wydaniu obecnych okupantow polski Moze by ten osobnik o nazwisku Hodkiewicz skomentowal co znacza slowa obecnego Premiera glownie ze jestesmy wlasnoscia jak on rozumie takie stwierdzenie i jakje godzi z pojeciem wolnosci narodu i jego suwerennoscia
 • Pozwalam sobie dodać do bazy tekstów, książkę następującą:
  Prof. Karol Górski: Społeczny ustrój średniowiecza
  http://www.dystrybucjonizm.pl/prof-karol-gorski-spoleczny-ustroj-sredniowiecza-ksiazka/
  Jeśli nie zauważyłem i jest wyżej, to przepraszam.
 • @Robik 09:40:30
  http://nczas.com/2018/06/15/wyniki-badan-nie-pozostawiaja-zludzen-dramatyczny-spadek-inteligencji-z-pokolenia-na-pokolenie/
  Trzeba stawiać na rozum !!!
 • @Robik 08:01:51
  https://www.youtube.com/watch?v=tGcr6qEJKOg
  Kapitalizm to MIT i UTOPIA a Wolny Rynek to UROJENIE // Prof. Paweł Bożyk
 • @Janusz Górzyński 13:58:50
  Kapitalizm to utopia.
  Podobnie jak i socjalizm i komunizm.
 • @Jan Paweł 08:15:49
  "Czy Pan wie że wraz z upadkiem komuny w Polsce znowu szeroko pojawiło się zjawisko wykluczenia społecznego dzieci!?
  CZY PANU TO PRZESZKADZA?!"

  Niech się Pan w końcu odpier... od Michalkiewicza, bo jemu nie przeszkadza to, o czym Pan pisze tylko:

  - kapitalizm kompradorski
  - patologicznie wysokie daniny na rzecz państwa
  - brak ustawy Wilczka
  - długi astronomicznej wielkości
  - zachodzący nas od tyłu judejczykowie
  - pół miliona urzędników

  Nie wiem dlaczego w tej dziedzinie jest Pan taki niegramotny.
  Znajduje Pan upodobanie w tych rzeczach, które on krytykuje?

  Aż żal czytać, jak atakuje Pan Michalkiewicza waląc w niego jak obuchem biednymi dziećmi.
  Był Pan chociaż na jednym spotkaniu? Zadał mu Pan kiedyś jakieś pytanie? Oglądał Pan chociaż jakieś nagranie?
  Bo to co Pan wypisuje to już jest intelektualny debilizm.

  A biednymi dziećmi to proszę okładać przekrętasów i bezpieczniackich kompradorów.

  Nawołuję zatem Pana do opamiętania.

  I oczywiście przyjaźnie pozdrawiam.
 • @Robik 14:11:53
  i ideologia złodziei !!!
  https://www.youtube.com/watch?v=_T4kYer9av8

  "GRAB GRABIONE" (W. I. Lenin)

  Biblia uczy, że "złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć"
 • @Janusz Górzyński 14:55:33
  W którym momencie państwo jest złodziejem?
  Jeśli okrada nas na 10% w postaci podatku czy też nie?
  A jeśli jest to ponad 50%?
 • @Robik 15:12:52
  To jest szerszy problem, bo trzeba zacząć od tego, że w masońskim państwie nie ma ani koncepcji narodu ani państwa oraz brak wspólnoty opierającej się na mocnych fundamentach krwi i ducha powoduje wyłącznie wzrosty egoizmów i znikają z perspektywy wielkie wspólne cele oraz dobro wspólne.

  Przy zastosowaniu kredytu społecznego Duglasa nie są potrzebne żadne podatki, ale wyłącznie katolicka koncepcja człowieka i państwa.
 • @Robik 15:12:52
  "W którym momencie państwo jest złodziejem?
  Jeśli okrada nas na 10% w postaci podatku czy też nie?
  A jeśli jest to ponad 50%?"

  Jeśli można się wtrącić....?

  Ja uważam, że nawet jeśli państwo zabierze i 90% zarobków [100% to chyba już "trochę" wstyd ;-))) ] to nie musi koniecznie być złodziejem.
  Ważne jest czy daje odpowiednio dużo w zamian...
  A że jest jak jest, to mamy co mamy :-(
  Dlatego lepiej żeby zabierano nam jak najmniej.

  Pozdro!
 • @Jasiek 15:51:07
  https://www.youtube.com/watch?v=iSGawiqBTOk
  KLEPTOKRACJA !!!

  Ekonomia to etyka gospodarczego !

  Polacy dali się oszukać diabłu i etykę totalną katolicką zastąpili sytuacyjną!

  Wprowadzono ekonomię "ratuj się kto może", a kto się ratował ten został natychmiast "zastrzelony" przez niezliczone państwowe służby, które nie posiadały ani pojęcia sprawiedliwości oraz nie odróżniały dobra od zła !!!

  Naród liturgiczny (ochrzczony) wg. Benedykta XVI opiera się na trzech filarach:
  1) kulcie Boga Króla
  2) etosie Boga
  3 prawie Boga

  Usunięcie któregokolwiek z tych elementów prowadzi do ruiny a potem do zupełnej entropii całą wspólnotę.

  Naród, który ma błędne pojęcie Boga, to ma złe państwo, złe prawo i zły rząd. (W. Hegel)

  W preambule do konstytucji RP "bóg" nie jest Bogiem w Trójcy Przenajświętszej a więc nic dziwnego, że Bóg III RP nie błogosławi a tzw. "elity" i tłumy zachowują się jak dzieci we mgle !
 • @Ywzan Zeb 11:36:47
  Zasady ustroju średniowiecznego dadzą się sformułować w pięciu punktach, ujmujących główne idee, które starano się wówczas zrealizować. Są to: 1) personalizm, 2) zasada własności, 3) zasada słusznej płacy, 4) zasada stałości cen, 5) upaństwowienie pieniądza.

  I TEMU WSZYSTKIEMU PRZECZĄ IDEOLOGIE I DLATEGO MAMY W NASZYCH POGAŃSKICH CZASACH NIEUSTANNE KRYZYSY POLITYCZNE I EKONOMICZNE.
 • @Jasiek 15:51:07
  Jednak nikt lepiej nie jest w stanie racjonalniej wykorzystać tych pieniędzy jak ich właściciel.
  Weźmy jako przykład program 500+
  Żeby do jakiejś rodziny trafiło 500 zł to państwo na każde 500 zł będzie musiało zmarnować kilkaset złotych.
  Zamiast zabierać jednym i pod pretekstem troski o ubogich (również z myslą o zwiększaniu dzietności) wspierać finansowo potrzebujących, wystarczyłobyjednym ruchem obniżyć ceny produktów jakie każda rodzina kupuje na dzieci: pieluchy, odżywki, zabawki, ubranka....
  Średnio miesięczne wydatki na dziecko to ileś tam złotych...
  Byłaby to bardzo prosta kalkulacja.
  Niepotrzebna byłaby armia urzędników i byłoby to dużo tańsze.
  I nikt nie musiałby być wdzięczny politykom za jałmużnę którą oni wcześniej wydarli z naszej kieszeni.
  Nie muszę dodawać, że byłoby to również z korzyścią dla stopy bezrobocia.
 • @Robik 16:52:17
  "Jednak nikt lepiej nie jest w stanie racjonalniej wykorzystać tych pieniędzy jak ich właściciel."

  To fakt.
  Przykład podałem tylko taki teoretyczny.

  Ukłony
 • @Jasiek 17:05:02
  https://www.youtube.com/watch?v=uvObxEtPgu0
  Najważniejsze, aby mieć wspólnotę silną moralnie, która jest zdolna budować i bronić Ojczyznę (wyjaśnia poseł Marian Piłka)
 • @Janusz Górzyński 23:05:39
  Dr Michael Jones u Jana Pospieszalskiego
  https://www.youtube.com/watch?v=-uiUkmJxd3E

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

ULUBIENI AUTORZY

więcej