Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
470 postów 1988 komentarzy

W obronie cywilizacji łacińskiej przed bandytami i obłudnikami

Janusz Górzyński - Quis et deus? – KTÓŻ JAK BÓG! Discedite a me omnes pessimi haeretici, filii diaboli, et pestes animarum: vos detestor, et abominor, et cum Ecclesia Dei anathematizo. Jan kard. Bona O Cist

Objawienia z Akita w Japonii "poznacie gniew Boga"

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

NIE LEKCEWAŻCIE WEZWANIA Z JAPOŃSKIEGO AKITA

Objawienia z Akita w Japonii "poznacie gniew Boga"

 

"Ojciec Niebieski przygotowuje wielką karę dla całej ludzkości, by świat mógł poznać Jego gniew. Dla złagodzenia gniewu Ojca, wielokrotnie interweniowałam razem z Synem.Zapobiegłam nieszczęściom, składając w ofierze cierpienia Syna na krzyżu, Jego drogocenną Krew i ukochane dusze, które pocieszają Go tworząc zastęp ofiarnych dusz.Modlitwy, pokuta i mężne ofiary mogą złagodzić gniew Ojca. Pragnę tego także od waszej wspólnotyżeby ukochała ubóstwo, poświęcała się i modliła dla zadośćuczynienia za niewdzięczności i zniewagi wyrządzane przez tak wielu ludzi.Odmawiajcie modlitwę Służebnic Eucharystii, mając świadomość jej znaczenia. Wprowadzajcie ją w życie, ofiarowujcie jako wynagrodzenie za grzechy.Niech każdy, stosownie do swych możliwości i stanu, całkowicie ofiaruje się Bogu.
Modlitwa jest konieczna nawet w świeckim instytucie. Dusze, które chcą się modlić, już się gromadzą, by być razem. Nie przywiązując zbyt dużej wagi do formy, bądźcie oddane i żarliwe w modlitwie, by pocieszyć Pana.»

 

Jeżeli ludzie nie zaczną pokutować i nie poprawią się, Ojciec ześle na ludzkość straszliwą karę. Będzie to kara większa niż potop, nieporównywalna z niczym, co widział świat.

Ogień spadnie z nieba i unicestwi większą część ludzkości, dobrych na równi ze złymi, nie oszczędzając ani kapłanów, ani wiernych. Ci, co ocaleją, będą czuć się tak samotni, że będą zazdrościć umarłym
”.

 

Działanie szatana przeniknie nawet Kościół, do tego stopnia, że będzie można zobaczyć kardynałów sprzeciwiających się innym kardynałom i biskupów występujących przeciwko innym biskupom”.

„Kapłani, którzy Mnie czczą, będą wyszydzani i prześladowani przez swych współbraci.”

„Świątynie i ołtarze będą plądrowane. Kościół będzie pełen tych, którzy pójdą na kompromis, a szatan będzie kusił wielu kapłanów i osoby konsekrowane, by opuścili służbę Panu.”

„Diabeł będzie występował szczególnie przeciwko duszom poświęconym Bogu. Powodem mego smutku jest myśl o zatraceniu tak wielu dusz.”

 

"Jeśli zwiększy się liczba i ciężar grzechów, nie będzie już dla nich przebaczenia"

 

 

NIE LEKCEWAŻCIE WEZWANIA Z JAPOŃSKIEGO AKITA

 

W JAPONII OBJAWIŁA SIĘ MATKA BOŻA Z WEZWANIEM DO NAWRÓCENIA I ZAPOWIEDZIAŁA ZBLIŻAJĄCY SIĘ CZAS KARY WIĘKSZEJ OD POTOPU!

 

 

 

"Objawienia w Akicie spowite są aurą tajemnicy. Mówi się o nich jako o kontynuacji Fatimy i o przekazaniu światu apokaliptycznego orędzia zawartego w trzeciej części tajemnicy fatimskiej. Jak się okaże przy analizie tych zatwierdzonych przez Kościół objawień, jest w owych twierdzeniach wiele racji, a wsłuchanie się w głos Akity pozwala lepiej zrozumieć wezwanie dochodzące z Fatimy, będącej „orędziem wieku” i „najważniejszym objawieniem od czasów apostolskich”. -Taką opinię skreślił jeden z największych znawców objawień maryjnych w Polsce i na świecie Wincenty Łaszewski.

 

 

Jako, że tematowi fatimskich objawień poświęciłem poniższy materiał – dostępny w aktywnym linku - więc nie będę go rozwijał w niniejszej publikacji. Oczywiście, zainteresowanych odsyłam do poznania tych ważnych treści, które są ściśle związane z nieodległą przeszłością, która - zgodnie z zapowiedzią NMP Różańcowej z Fatimy – już się w ogromnej części wypelniła w minionym stuleciu, a także, dotyczy - niniejsze proroctwo Matki Bożej Fatimskiej - również najbliższej przyszłości, co niechybnie nadejdzie, jeśli ludzie się nie nawrócą. Benedykt XVI zwrócił uwagę, że modlitwa i pokuta oraz cierpienie mają moc zatrzymania grożących ludzkości nieszczęść i słusznych kar, które są efektem świętego gniewu Boga.

 

Wiek Fatimy – kwestia błędów Rosji i trzech wojen światowych

http://janusz.neon24.pl/post/139642,wiek-fatimy-kwestia-rosji-i-trzech-wojen-swiatowych

Dziesięć faktów z Fatimy, o których trzeba pamiętać!

https://www.pch24.pl/10-faktow-na-temat-fatimy--o-ktorych-zbyt-czesto-zapominasz,35593,i.html

 

Może rzeczywiście Akita to służebnica Fatimy?Objawienie w Akita w Japonii miało miejsce w 1973 r. Ma aprobatę biskupa miejsca. 

Źródło;https://kosciol.wiara.pl/doc/3566788.Apokaliptyczna-Madonna

 

Szczególnie zachęcam każdego do obejrzenia wykładu z Niepokalanowa poświęconego tym niezwykłym wydarzeniom oraz apokaliptycznemu proroctwu i cudom uczynionym przez Matkę Bożą, Panią Wszystkich Narodow z japońskiego Akita. Prelegentem jest osoba, która pisze książki poświęcone akiciańskim wydarzeniom oraz też doskonale zna Japonię, ewangelizowaną przez św. Franciszka Ksawerego i św. Maksymilina Marię Kolbego, brata Zeno, etc. - i ma kontakt stały z klasztorem w Akicie oraz poznała osobiście wizjonerkę siostrę Agnes Sasagawę i inne osoby będące bohaterami tej historii. Jest to bardzo cenne wystąpienie, którego w żaden sposób pominąć nikomu nie wolno, gdyż jest to niezwykle rzetelne i kompetentne zreferowanie wszystkich spraw, które składają się na misję Matki Bożej, Pani Wszystkich Narodów z Akita, która została zrealizowana w świecie będącym w stanie katastrofalnym. Nade wszystko, na szczególną uwagę zwraca dojrzały namysł nad treścią samego proroctwa Matki Bożej z Akita dotyczącego całej ludzkości a nie tylko Japończyków. Dzięki niemu, temu wykładowi, w którym rozszyfrowano maryjne orędzie z Akita, łatwiej będzie nam pojąć rożne wydarzenia, jakie obecnie wstrząsają światem. Także zrozumiemy sens zgorszeń, jakie dają niegodni księża i świeccy katolicy – zdrajcy Ewangelii Jezusa i Kościoła – dopełniający "misterium nieprawości". Dzięki Fatimie i Akicie możemy w pełni zrozumieć przyczyny nienawiści, obecne w świecie, a zwłaszcza powód nieustannych ataków na Kościół katolicki organizowanych przez ideologię zła i struktury grzechu.W Akita - zdaniem wybitnych mariologów - Niebo ujawniło Kościołowi dogmat o Matce Bożej Współodkupicielce rodzaju ludzkiego. Fakt, że do tych objawień doszło w Japonii nie jest bez znaczenia, albowiem jest to Kościół bardzo cierpiący i żywotny, w którym prymat jakości stoi ponad ilością. Japońscy katolicy są rzeczywiści solą ziemi. Jest to Kościół prawdziwych męczenników, ktory swą wiarę przechował pomimo kilku wieków srogich prześladowań. W liberalnej Polsce i w zsekularyzownej Europie, gdzie mamy moc katolików żyjących jak żydzi i poganie, zapomina się o tym, jakim skarbem jest wolność wyznawania swojej religii. Św. Jan Paweł II, jeszcze jako kard. Karol Wojtyła, na II Soborze Watykańskim – w swojej pierwszej mowie soborowej – powiedział, że w Europie i także w wiekszości krajów świata mamy do czynienia z przemianą "soli ewangelicznej" w cukier, który stał się trującym pokarmem dla "pogan wyznania rzymsko-katolickiego". I właśnie przed konsekwencjami takich zachowań, postaw lansowanych przez "ewangelie tego świata", sprzecznych z naukami Jezusa Pana i Apostołów, przestrzegała ludzkość Matka Boża zAkita w XX wieku. Proroctwa i pouczenia NMP zostały w Akicie potwierdzone licznymi cudami.Nikt nie ma wątpliwości, że były to wydarzenia nadprzyrodzone i przekazane przez Niebo ostrzeżenia i nauki - są zgodne z Objawieniem publicznym i całym Magisterium Świętego Rzymskiego Kościoła Katolickiego.

 

Objawienia NMP w Akita w Japonii – konferencja w Niepokalanowie (wykład video)

https://www.youtube.com/watch?v=FNmbKaXsjpA

Zapomniana Japońska cristiada i skuteczna osiecz z Polski Rycerzy Niepokalanej

http://janusz.neon24.pl/post/145354,zapomniana-japonska-cristiada-i-skuteczna-odsiecz-z-polski

 

 

Objawienia te mają wyjątkową wymowę dziś, gdy na naszych oczach zaczyna się wypełnić akicianskie proroctwo o ataku Szatana na Kościół Chrystusa, o inflitracji Kościoła przez gangi agentów deformujących katolicką doktrynę i o zgorszeniach w Kościele, a także o bratobójczych wystąpieniach kardynałów przeciwko kardynałom oraz biskupom przeciwko biskupom.

 

Kardynałowie przeciw kardynałom – czy MB w Akicie przewidziała kryzys w Kościele?

http://www.pch24.pl/kardynalowie-przeciw-kardynalom---czy-matka-boza-w-akicie-przewidziala-kryzys-w-kosciele-,62545,i.html#ixzz5QrBuzla6

Po Fatimie – Akita. Gorszący kryzys w Kościele i straszliwa kara

http://www.pch24.pl/po-fatimie---akita--gorszacy-kryzys-w-kosciele-i-straszliwa-kara,55286,i.html#ixzz5QrEih0pp

 

Wygląda na to, że obecny biskup Rzymu ma w tej kwestii pełną świadomość, że wypełnia się apokalipsa NMP Pani Wszystkich Narodów z Japonii. "Papież Franciszek zauważył, że żyjemy w czasach, gdy zdaje się, iż Wielki Oskarżyciel chce zabrać się za biskupów. „To prawda, że my, biskupi wszyscy jesteśmy grzesznikami. Wielki Oskarżyciel próbuje ujawnić grzechy, aby było je widać, aby zgorszyć lud. Wielki Oskarżyciel który, jak sam mówi Bogu w pierwszym rozdziale Księgi Hioba, przemierza świat, szukając jakby oskarżać. Siłą biskupa wobec Wielkiego Oskarżyciela jest modlitwa. Zarówno modlitwa Jezusa za niego jak i jego własna. Siłą biskupa jest pokora i poczucie się wybranym oraz trwanie blisko ludu Bożego, nie dążąc do życia arystokratycznego, które odbiera to namaszczenie. Módlmy się dzisiaj za naszych biskupów: za mnie, za tych, którzy są tutaj z przodu i za wszystkich biskupów świata” – powiedział Ojciec Święty Franciszek w Rzymie, dwa dni temu.

źródło;https://info.wiara.pl/doc/5018233.Papiez-Zdaje-sie-ze-Wielki-Oskarzyciel-wzial-sie-za-biskupow

 

Słowa papieża Franciszka nabierają ostrości w kontekście tego co wyraziło Niebo w czasie spotkań z wizjonerką siostrą Agnes Sasagawa.I właśnie na tych słowach skupimy się w niniejszej publikacji;

 

(…) w pierwszy piątek miesiąca, miało zacząć się właściwe objawienie Matki Bożej. Odtąd rozmowy z Maryją będą „wywoływane” przez odmawianie różańca; on też zostanie ukazany jako środek, który ma moc zatrzymać lawinę apokaliptycznych wydarzeń. Orędzie zostanie przekazane dla tych, „którzy kochają Pana”.

 

Jeśli grzechy będą coraz liczniejsze i poważniejsze, nie będzie już dla nich przebaczenia. Powiedz to odważnie swemu przełożonemu. On będzie wiedział, jak zachęcić was do modlitwy i podjęcia dzieł zadośćuczynienia. Dziś mówię do ciebie ostatni raz za pomocą żywego głosu. Od tej chwili będziesz posłuszna temu, kto jest posłany, i swemu przełożonemu. Odmawiaj jak najczęściej różaniec. Tylko Ja jedna wciąż mogę ocalić was przed zbliżającym się nieszczęściem. Ci, którzy mi zaufają, zostaną ocaleni”.

 

W Japonii ( od 1973 do 1981 r )objawiła się MB jako Pani Wszystkich Narodów (video)

https://www.youtube.com/watch?v=3GMYvTu4rQo

W Akita Matka Boża, wypowiedziała 13 X 1973 r - s. Agnes Sasagawa – proroctwo (video)

https://www.youtube.com/watch?v=zL3tg863fSE

 

Kapłani, którzy Mnie czczą, będą wyszydzani i prześladowani przez swych współbraci (…). Kościół będzie pełen tych, którzy pójdą na kompromis, a szatan będzie kusił wielu kapłanów i osoby konsekrowane, by opuścili służbę Panu (…). Diabeł będzie występował szczególnie przeciwko duszom poświęconym Bogu (słowa Maryi wypowiedziane do s. Agnes Sasagawy podczas objawień w Akicie). Nuta ostrzeżeń pobrzmiewająca w objawieniach z Akity jest szeroko znana, a tamtejsze orędzie uważa się powszechnie za apokaliptyczne. Matka Najświętsza nie zstąpiła jednak na japońską ziemię, by skupić naszą uwagę na sensacji i zaspokoić ludzką ciekawość pytającą o przyszłość. W „koncentracji okołosensacyjnej” ginie to, co stanowi istotę orędzia. Zabieg ten jest bardzo sprytny. Z Akity znamy tylko wątki katastroficzno‑apokaliptyczne. A treści o znaczeniu zbawczym? Nie wiemy o nich niemal nic. Apokaliptyczne słowa to tylko namalowana na marginesie „ilustracja” mająca pomóc zrozumieć wagę przesłania. Bo orędzie z Akity zostało przekazane nie dla „ciekawych”, ale dla tych, „którzy kochają Pana” – potrafiących przeciwstawić się diabłu, zdolnych uratować świat, żeby zapowiedzi z Akity, jak rozłam Kościoła, prześladowania chrześcijan oraz „ogień, który spadnie na ziemię”, nie mogły się spełnić.

Zródło;https://www.miesiecznikegzorcysta.pl/z-perspektywy/item/188-kontrowersje-wokol-akity-czy-objawienie-to-ektoplazma

 

Objawienia Matki Bożej w Japonii i płacząca figura z Akita cz. 1 (audio)

https://www.youtube.com/watch?v=mGIyMHNCAXs

Objawienia Matki Bożej w Japonii i płacząca figura z Akita cz. 2 (audio)

https://www.youtube.com/watch?v=UjprJzBZG74

 

2 września 1981 r., biskup miejsca, bp. Ito, ogłosił, że uważa objawienia w Akicie za wiarygodne! Trzy dni później figura zapłakała ostatni raz.

 

W tym samym czasie nastąpiło pierwsze cudowne uzdrowienie za przyczyną Matki Bożej z Akity. Czterdziestotrzyletnia kobieta, matka czworga dzieci, została wyleczona z raka mózgu. Jej starsza siostra położyła pod poduszkę chorej wizerunek Cudownej Figury i zaczęła modlić się o uzdrowienie za przyczyną Maryi. 4 sierpnia 1981 r. Teresa obudziła się zdrowa. Rak zniknął bez śladu. Dodajmy, że 1 maja 1982 s. Agnes ponownie odzyskała słuch. Na koniec najważniejsza data: 22 kwietnia 1984. Tego dnia bp Ito ogłosił, że objawienia w Akicie mają charakter nadprzyrodzony.W swym liście pasterskim stwierdził m.in., że „orędzie to jest identyczne z tym, jakie Matka Boża przekazała w Fatimie”.

 

Rycerze Niepokalanej, wierni słudzy Jezusa i Maryi, naśladowcy św. Maksymiliana Marii Kolbe, dają przykład swej wierności Bogu Trójjedynemu i Błogosławionej Dziewicy i w odpowiedzi na wezwania Nieba z Fatimy i Akita zorganizowali Światowe Centrum Modlitwy o Pokój w Niepokalanowie. Obowiazkiem każdego jest włączyć się w to wielkie dzieło odnowy świata, albowiem – jak powiedział prorok Izajasz – "bezbożni nie zaznają pokoju".

 

Światowe Centrum Modlitwy o Pokój w Niepokalanowie

https://www.youtube.com/watch?v=mtIwLMPGtR4

Rycerze Niepokalanej modlą się w Niepokalanowie o pokój na świecie! Otwarcie CMoP

https://www.youtube.com/watch?v=cgNp8NwbGKQ

Proroctwo o. Kolbe, które się wypełniło

https://www.youtube.com/watch?v=kJAEXDgotds

 

Skupmy się przez chwilę na samej istocie orędzia Matki Bożej. Czy nie odpowiada ono na problemy nurtujące współczesny Kościół i świat? Przecież podkreśla prawdziwą obecność Jezusa w Eucharystii. Przecież mówi o bólu Niepokalanego Serca Maryi spowodowanym grzechami i o gniewie Bożym czekającym świat. Przecież wskazuje na rolę modlitwy, przede wszystkim różańca, mówi o konieczności zadośćuczynienia za grzechy świata, o wartości ubóstwa i ofiary. Ogłasza, że tylko Maryja może ocalić świat, bo taka jest wola Boża. A jedynym środkiem do walki ze złem jest różaniec. Zaś poświęcenie Niepokalanemu Sercu Maryi musi być traktowane poważnie. (Czy nie dotyczy to także Polski, która uczyniła ten akt w 1946 r.?) I jeszcze uwaga o rozłamach w Kościele i potrzebie jednoczenia go poprzez wspólną modlitwę oraz podkreślenie znaczenia posłuszeństwa Kościołowi. Wreszcie nadzieja – Matka Boża czeka na każdego. Ale i ostrzeżenie: szatan będzie walczył z tymi, którzy staną pod Jej sztandarem.

Spójrzmy na orędzie Akity w świetle tzw. trzeciego sekretu. Jakże podobne jest japońskie ostrzeżenie o ogniu spadającym z nieba i portugalska wizja anioła strącającego ogień na ziemię. Ale znowu Fatima ma ostatnie słowo: Maryja wyciąga rękę, a wypływający z niej blask gasi płomienie gniewu Bożego! Kara śmierci została nam zamieniona na pokutę. Cofnął się u Boga czas. Znowu możemy wsłuchać się w ostrzeżenia Akity i przyjąć jej wezwanie do pokuty…

 

WJAPOŃSKIEJ AKICIE MATKABOŻA PŁACZE I KONTYNUUJESWĄ MISJĘ PROROC Z FATIMY

 

Objawienia w Akicie spowite są aurą tajemnicy. Mówi się o nich jako o kontynuacji Fatimy i o przekazaniu światu apokaliptycznego orędzia zawartego w trzeciej części tajemnicy fatimskiej. / Fragment książki "Świat maryjnych objawień" Wincentego Łaszewskiego publikujemy za zgodą wydawnictwa Polwen. - portal WIARA.PL /

Objawienie w Akita w Japonii miało miejsce w 1973 r. Ma aprobatę biskupa miejsca. 

http://www.duchprawdy.com/akita.htm

Gdy w życiu s. Agnes zagościła nadprzyrodzoność, ta miała wiele wątpliwości. Jednak kiedy ponownie ujrzała eucharystyczne światło, wiedziała już, że to nie było złudzenie. Z czasem okazało się, że to zaledwie początek niezwykłych zjawisk, jakie miały nastąpić w Akicie, w małym klasztorze wybranym przez Matkę Bożą na miejsce objawień.

Objawienia w Akiciespowite są aurą tajemnicy. Mówi się o nich jako o kontynuacji Fatimy i o przekazaniu światu apokaliptycznego orędzia zawartego w trzeciej części tajemnicy fatimskiej. Jak się okaże przy analizie tych zatwierdzonych przez Kościół objawień, jest w owych twierdzeniach wiele racji, a wsłuchanie się w głos Akity pozwala lepiej zrozumieć wezwanie dochodzące z Fatimy, będącej „orędziem wieku” i „najważniejszym objawieniem od czasów apostolskich”. Może rzeczywiście Akita to służebnica Fatimy? Udzielenie odpowiedzi na to pytanie wymaga od nas cierpliwości: poznajmy krok po kroku niezwykłe orędzie z Yuzawadai i przyjrzyjmy się z bliska tamtym wydarzeniom, by na koniec móc powiedzieć: „Tak, już wiemy, już rozumiemy, już chcemy żyć w świetle tego, co poznaliśmy”.

Na razie wstrzymajmy się od komentarzy i ocen. Spróbujmy być obiektywnymi sprawozdawcami tego, co wydarzyło się w 1973 r. w pewnym małym, ubogim klasztorze żeńskim, leżącym na brzegu Morza Japońskiego.

Pierwsza osoba dramatu: wizjonerka

Agnes Katsuko Sasagawaurodziła się w maju 1931 r. Fizycznie słaba, zawsze chroniona przez rodziców i starsze rodzeństwo, okazała się jednak silna duchowo. Z podziwem patrzono na jej niezłomny charakter, który pomagał jej stawić czoła coraz to nowym trudnościom. Podczas zabiegu usunięcia wyrostka robaczkowego dziewiętnastoletnia „Kako-chan” została sparaliżowana na skutek źle dokonanego znieczulenia. Dziesięć następnych lat spędziła w różnych szpitalach. Powróciła do zdrowia dzięki opiece pewnej siostry zakonnej. Spotkanie z osobą konsekrowaną zaowocowało w niej pragnieniem wejścia na drogę chrześcijańskiej wiary. W wieku 33 lat Katsuko przyjęła chrzest, a potem postanowiła oddać życie Chrystusowi. Dnia 12 maja 1973 r. przyszła wizjonerka zamieszkała w małym klasztorze zakonu sióstr Służebnic Eucharystii, który znajdował się na obrzeżu Akity. Już wtedy była naznaczona niecodziennym „znakiem”. Pięć miesięcy wcześniej spostrzegła, że coraz gorzej słyszy, a potem w jednej chwili utraciła całkowicie słuch.Żyła odtąd otoczona głęboką ciszą, ucząc się odczytywać słowa z ruchu warg swoich współsióstr.

Druga postać Akity : Jezus i Eucharystyczne światło

12 czerwca 1973 s. Agnes weszła do pustej kaplicy. Ponieważ klasztor nie miał kapelana, zakonnice otrzymały od biskupapozwolenie na otwieranie Tabernakulumdo adoracji Eucharystycznego Chrystusa.Katsuko otworzyła drzwiczki i… stało się coś nieoczekiwanego. Z wnętrza Tabernakulum wytrysnęło jasne światło.Zakonnica upadła twarzą na ziemię i zaczęła się modlić. Powtarzała wciąż od nowa modlitwę, jaką siostry wielbią codziennie Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie:Najświętsze Serce Jezusa, prawdziwie obecnego w Przenajświętszej Eucharystii…”. Minęła godzina, a jakaś siła wciąż nie pozwalała jej się poruszyć. Jednak, kiedy w końcu wstała i opuściła kaplicę, zaczęła wątpić w nadprzyrodzoność swego doświadczenia. Może to wszystko było złudzeniem?

Następnego dnia niezwykłe zjawisko powtórzyło się, tym razem obdarzając s. Agnes odczuciem głębokiego pokoju w sercu. Światło nie było iluzją. To był znak, że w Tabernakulum mieszka prawdziwy Jezus.

Kolejny dzień przyniósł podobne spotkanie z nadprzyrodzonością, z tą różnicą, że niezwykłe światło było otoczone czerwonym płomieniem. Wówczas Katsuko poczuła wielką miłość do Jezusa w Eucharystii.W swej prostocie podejrzewała, że inne siostry mają takie same widzenia, tylko o tym nie mówią. Kiedy jednak próbowała się czegoś od nich dowiedzieć, okazało się, że nikt poza nią nie ma takich niezwykłych doświadczeń. Agnes widziała światłość eucharystyczną raz jeszcze – w wigilię uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tym razem, jak sama to ujęła, ujrzała „adorujący tłum duchowych istot”, które wielbiły Eucharystycznego Pana.

W nocy 6 lipca ból był tak silny, że zakonnica nie mogła spać.O trzeciej rano znikąd rozległ się głos, który mówił: „Nie bój się. Módl się gorąco nie tylko z powodu swoich grzechów, ale i w intencji wynagrodzenia za grzechy wszystkich ludzi. Dzisiejszy świat przez swą niewdzięczność i zło zadaje rany Przenajświętszemu Sercu Pana naszego. Rany Maryi są o wiele głębsze i bardziej bolesne niż twoja. Pójdźmy modlić się razem do kaplicy”.

Wstępna rozmowa z Maryją

Wówczas obok Agnes Katsuko stanęła jakaś piękna postać.Siostra myślała, że to jej zmarła przed wielu laty starsza siostra Tomi. Ale postać pokręciła głową: „Jestem tym, który zawsze jest z tobą i cię strzeże”. To był jej anioł stróż.

W kaplicy anioł zniknął. Agnes podeszła do drewnianej figury Matki Bożej, dzieła buddyjskiego rzeźbiarza. Nagle figura zapłonęła takim samym światłem, jak to, które wytrysnęło z Tabernakulum.Wydawało się, że postać Maryi ożyła. Zakonnica padła na twarz i usłyszała słowa: „Moja siostro, moja nowicjuszko, okazałaś mi posłuszeństwo, opuszczając wszystko, by mnie naśladować. Czy bardzo cierpisz z powodu swej głuchoty? Bądź pewna, że zostaniesz uzdrowiona. Okaż cierpliwość, to już ostatnia próba. Czy boli cię rana na dłoni? Módl się w intencji wynagrodzenia za grzechy ludzkości. Każda osoba z twej wspólnoty jest moją niezastąpioną córką. Módl się bardzo za papieża, biskupów i kapłanów. Od chwili swego chrztu zawsze byłaś wierna modlitwie w ich intencji. Nie przestawaj się dużo modlić… bardzo dużo. Powiedz swemu przełożonemu [biskupowi] wszystko, co się dziś zdarzyło, i okaż mu we wszystkim posłuszeństwo. Twój przełożony potrzebuje teraz twej modlitwy. Prosi cię, byś modliła się gorliwie”.

Kiedy później s. Agnes poprosiła mistrzynię nowicjatu, by przyjrzała się rękom Matki Bożej, okazało się, że na prawej dłoni Maryi z dwóch przecinających się kresek wypływa krew!Również tu, jak w przypadku s. Katsuko Sasagawy, krwawienie nasilało się w dni Męki Pańskiej.

Niebawem s. Agnes opowiedziała biskupowi o tym, co przekazał jej „głos pełen nieopisanego piękna”. Bp John Shojiro Ito powiedział krótko: „Uważaj, byś nie sądziła: To zjawisko przeznaczone specjalnie dla mnie. Jestem kimś wyjątkowym. Zabiegaj o pokorę”.

Kres przygotowań, koniec stygmatów

W czwartek 26 lipca ból w dłoni był nie do wytrzymania, zaś figura bardzo krwawiła. Biskup polecił skonsultować się z lekarzem. Noc była bezsenna. Przed świtem Agnes udała się do kaplicy. Znów usłyszała głos anioła: „Dziś zakończy się twe cierpienie. Wyryj sobie głęboko w sercu myśl o krwi Maryi. Krew przez Nią wylana ma głęboką wymowę. Ta bezcenna krew została przelana po to, by błagać o wasze nawrócenie, by wypraszać pokój, by wynagradzać za niewdzięczność i zniewagi naszego Pana. Jeśli chodzi o nabożeństwo do Najświętszego Serca, oddaj się czci Jego Przenajdroższej Krwi. Módl się w intencji zadośćuczynienia za wszystkich ludzi. Powiedz swemu przełożonemu, że krew wypływa dziś po raz ostatni. Dziś skończy się także twój ból. Powiedz mu, co ci się dziś przydarzyło. On od razu wszystko zrozumie. Ty zaś kieruj się jego wskazaniami”.

Zniknął głos anioła i ustąpiło cierpienie!S. Agnes poruszyła dłonią i nie poczuła bólu. Szybkie spojrzenie przekonało ją o wypełnieniu się zapowiedzi anioła –rana zniknęła bez śladu.Równieżfigura przestała krwawić,choć rana na dłoni Maryi pozostała widoczna. Niebawem,3 sierpnia, w pierwszy piątek miesiąca, miało zacząć się właściwe objawienie Matki Bożej.Odtąd rozmowy z Maryją będą „wywoływane” przez odmawianie różańca; on też zostanie ukazany jako środek, który ma moc zatrzymać lawinę apokaliptycznych wydarzeń.Orędzie zostanie przekazane dla tych, „którzy kochają Pana”.

Powstrzymana apokalipsa

Po serii niewytłumaczalnych zjawisk, widocznych dla samej wizjonerki (światło wypływające z Tabernakulum, jaśniejąca tym samym blaskiem figura Matki Bożej, pojawianie się anioła stróża), a takżedostrzegalnych dla innych osób (krwawe stygmaty na dłoni s. Sasagawy i na dłoni figury), nastąpiła właściwa część objawień Matki Bożej w Akicie.Maryja przekazała światu swe orędzie, które – jak się miało okazać w 2000 r., po ujawnieniu trzeciej części tajemnicy fatimskiej – nawiązuje bezpośrednio do przesłania z Fatimy. I to nie tylko w żądaniu zadośćuczynienia za grzechy, w domaganiu się pokuty i nawrócenia. Akita zapowiada karę Bożą, która zgodnie z ujawnionym przez papieża Jana Pawła II sekretemzostała zawieszona!Czyżby w 1973 r. owa kara była jeszcze aktualna? Jeśli tak, co się takiego stało w następnych latach, że Matka Boża mogła zgasić ogień rzucony przez anioła na ziemię?

Maryja szuka ofiarnych dusz

3 sierpnia 1973 r. Agnes Katsuko Sasagawa odmawiała w kaplicy różaniec, wtedy znowuujrzała obok siebie anioła.Tym razem nie on do niej przemówił, lecz figura Matki Bożej.Maryja powiedziała: „Moja córko, moja nowicjuszko, czy kochasz Pana? Jeśli kochasz, posłuchaj, co mam ci do powiedzenia. To bardzo ważne. Przekaż to swemu przełożonemu [biskupowi]”.

Matka Najświętsza mówiła dalej: „Wielu ludzi na tym świecie zasmuca Pana Jezusa. Szukam dusz, które Go pocieszą. Aby ugasić gniew Ojca niebieskiego, pragnę wraz z mym Synem dusz, które podjęłyby się wynagrodzenia za grzeszników i za ludzi niewdzięcznych. Niech ofiarują one za tych ludzi swe cierpienia i ubóstwo. Aby świat poznał, jak straszny jest gniew Ojca niebieskiego wobec współczesnego świata, Bóg przygotowuje wielkie oczyszczenie całej ludzkości. Wraz z mym Synem wielokrotnie starałam się powstrzymać gniew Ojca niebieskiego. Powstrzymałam nadejście oczyszczenia, ofiarowując Ojcu cierpienia Jego Syna na Krzyżu, Jego bezcenną Krew i ofiarując Mu litościwe dusze, które pocieszają Ojca niebieskiego – rzeszę ofiarnych dusz przepełnionych miłością. Gniew niebieskiego Ojca może złagodzić modlitwa, pokuta, szczere ubóstwo i odważne akty ofiary. Oczekuję tego również od twej wspólnoty: proszę, podejmijcie ofiarnie ubóstwo, pogłębiajcie swą skruchę, a wśród swego ubóstwa módlcie się w intencji zadośćuczynienia za niewdzięczność i obelgi wobec Pana, jakich dopuszcza się tak wielu ludzi. Odmawiajcie modlitwę Służebnic Eucharystii, czyńcie to świadome jej znaczenia i wprowadzajcie ją w czyn. Ofiarujcie swe życie Bogu jako wynagrodzenie za grzechy. Niech każdy stara się poświęcić swe możliwości i pozycję, aby całkowicie ofiarować się Panu. Modlitwa jest potrzebna nawet w świeckiej wspólnocie. Dusze, które pragną się modlić, już są na drodze do zjednoczenia we wspólnocie. Módlcie się gorąco i wytrwale, by pocieszyć Pana. Nie przywiązujcie zbyt wiele uwagi do formy. Czy to, co wypełnia twe serce, jest prawdą? Czy naprawdę jesteś gotowa stać się kamieniem odrzuconym? Moja nowicjuszko, która pragniesz stać się czystą oblubienicą Pana, abyś była godna Świętego Oblubieńca – złóż swe śluby sercem gotowym do przybicia się do krzyża trzema gwoździami. Te trzy gwoździe to prawdziwe ubóstwo, czystość i posłuszeństwo. Z tych trzech fundamentem jest posłuszeństwo. Okaż swemu przełożonemu całkowite posłuszeństwo. On cię zrozumie i pokieruje tobą”.

 

Nowy świadek objawień i pot

Nadszedł 29 września, święto Archaniołów. Kiedy wizjonerka odmawiała z jedną z sióstr różaniec w kaplicy i spojrzała na figurę Matki Bożej, ta zapłonęła eucharystycznym światłem. Agnes szarpnęła za rękaw swą współtowarzyszkę i za moment wiedziała, że tego dnia nadprzyrodzone doświadczenie stało się udziałem nie tylko jej samej. Niebawem obie siostry dostrzegły, że ręce Maryi świecą szczególnie intensywnym blaskiem. W tym blasku rana na dłoni Matki Najświętszej zniknęła na zawsze.

Wieczorem s. Sasagawaraz jeszcze miała widzenie anioła.Maryja jest jeszcze smutniejsza niż wtedy, kiedy krwawiła – usłyszała. –Osusz jej pot”. Z oblanej światłem figury kapały krople czyste jak woda. Nie wiedząc, co zrobić, zakonnica chwyciła opakowanie bawełnianych płatków i zaczęła wycierać pot, który spływał z figury. Później okazało się, że każda z sióstr, wycierając pot, odczuwała przemożny smutek. Dziwny pot miał zapach kwiatów.Ten zapach pozostawał z siostrami siedemnaście dni.

Zapowiedź straszliwej kary

Dzień 13 października przypadał w sobotę. Wizjonerka nie wiedziała, że była to 56. rocznica ostatniego objawienia w Fatimie. Podczas porannej modlitwy ujrzała, jak z Tabernakulum tryska nadprzyrodzone światło. W tej samej chwili figura Najświętszej Maryi Panny wydzieliła cudowny zapach, który wypełnił kaplicę.Kiedy s. Agnes zaczęła odmawiać różaniec, usłyszała słowa: „Moja kochana córko, wsłuchaj się uważnie w to, co mam ci do powiedzenia. Powiesz to swemu przełożonemu. Powiedziałam ci już, że jeżeli ludzie nie zaczną pokutować i nie poprawią się, Ojciec ześle na ludzkość straszliwą karę. Będzie to kara większa niż potop, nieporównywalna z niczym, co widział świat.Ogień spadnie z nieba i unicestwi większą część ludzkości, dobrych na równi ze złymi, nie oszczędzając ani kapłanów, ani wiernych. Ci, co ocaleją, będą czuć się tak samotni, że będą zazdrościć umarłym. Jedyna broń, jaka wam pozostanie, to różaniec i znak pozostawiony przez mego Syna. Codziennie odmawiajcie różańcowe modlitwy. Na różańcu módlcie się za papieża, biskupów i kapłanów. Działanie szatana przeniknie nawet Kościół, do tego stopnia, że będzie można zobaczyć kardynałów sprzeciwiających się innym kardynałom i biskupów występujących przeciwko innym biskupom. Kapłani, którzy Mnie czczą, będą wyszydzani i prześladowani przez swych współbraci (…), świątynie i ołtarze będą plądrowane; Kościół będzie pełen tych, którzy pójdą na kompromis, a szatan będzie kusił wielu kapłanów i osoby konsekrowane, by opuścili służbę Panu. Diabeł będzie występował szczególnie przeciwko duszom poświęconym Bogu. Powodem mego smutku jest myśl o zatraceniu tak wielu dusz. Jeśli grzechy będą coraz liczniejsze i poważniejsze, nie będzie już dla nich przebaczenia. Powiedz to odważnie swemu przełożonemu. On będzie wiedział, jak zachęcić was do modlitwy i podjęcia dzieł zadośćuczynienia. Dziś mówię do ciebie ostatni raz za pomocą żywego głosu. Od tej chwili będziesz posłuszna temu, kto jest posłany, i swemu przełożonemu. Odmawiaj jak najczęściej różaniec. Tylko Ja jedna wciąż mogę ocalić was przed zbliżającym się nieszczęściem. Ci, którzy mi zaufają, zostaną ocaleni”.

Figura była pełna smutku, ale po chwili przybrała swój wyrzeźbiony wygląd. Siostra Agnes opowiedziała o wszystkim biskupowi. Zapytała go, co to znaczy „kardynałowie”, nie znała bowiem tego słowa.Był to dla bpa Ito jeden z ważniejszych dowodów na to, że objawienia w Akita nie są wymysłem zakonnicy.

W połowie października siostry po raz ostatni czuły w kaplicy woń kwiatów. Następnego dnia pojawiła się inna woń: zapach rozkładającego się mięsa. Mimo nieznośnego smrodu siostry zaczęły odmawiać różaniec. Wówczas całą podłogę w kaplicy wypełniły żywiące się padliną białe robaki. Zniknęły one nazajutrz, przejmujący smród pozostał jednak przez następne trzy dni. Dnia 13 października 1974 r. wizjonerka odzyskała słuch, ale – zgodnie z zapowiedzią anioła – uzdrowienie było chwilowe. 6 marca 1975 s. Sasagawę ponownie ogarnęła cisza.

Łzy Matki Bożej

4 stycznia 1975 r. zdarzyła się kolejna niewytłumaczalna rzecz: figura zaczęła płakać.Drewno, z którego buddyjski mnich wyrzeźbił Matkę Najświętszą, było wysuszone, a w kilku miejscach widać było otwory po kornikach. Ale w kącikach oczu zbierały się łzy i spływały w dół po policzkach. Świadkowie zgodnie twierdzili, że figura płakała jak żywa osoba. Tego dnia Maryja płakała dwukrotnie, a przez następne sześć i pół roku w sumie sto jeden razy. Ostatni raz zjawisko to zaobserwowano w święto Matki Bożej Bolesnej, 15 września 1981 r.

Ostatnie słowa orędzia

W 1975 r., pod koniec noworocznych rekolekcji, s. Agnes raz jeszcze ujrzała swego anioła stróża. Przyszedł on przekazać jej ostatnie słowa orędzia: „Nie dziw się, że widzisz Matkę

Bożą płaczącą. Ona płacze, bo pragnie nawrócenia jak największej liczby ludzi. Chce, by za Jej wstawiennictwem dusze poświęciły się Jezusowi i Ojcu.Rekolekcjonista powiedział podczas dzisiejszego kazania:Wasza wiara zanika, kiedy nie widzicie. Jest tak dlatego, bo wiara wasza jest słaba. Najświętsza Maryja Panna cieszy się z poświęcenia Japonii Jej Niepokalanemu Sercu, kocha bowiem Japonię. Smutno Jej jednak, że to poświęcenie nie jest traktowane poważnie. Choć wybrała Akitę na miejsce przekazania swego orędzia, miejscowy proboszcz nie lęka się tego, co można by o nim powiedzieć. Nie bójcie się. Matka Najświętsza czeka na was wszystkich(…)”

Droga do uznania objawień

W następnych miesiącach zbadano łzy, pot i krew, które ukazywały się na figurze. Aby zapewnić obiektywizm, poproszono o opinię niechrześcijańskiego specjalistę. Jego ekspertyza miała zweryfikować wyniki badań przeprowadzonych na katolickiej uczelni. Opinia dra Kaoru Sagiska, który nie wiedział, skąd pochodzą próbki, była zdumiewająca: „Materiał obecny na gazie to ludzka krew. Pot i łzy wchłonięte przez bawełniane płatki są ludzkiego pochodzenia”. Krew była grupy B, łzy grupy AB.

Patologiczna osobowość czy rzeczywista wizja?

W roku 1975 bp Ito rozpoczął formalne badanie objawień. Na czele komisji postawił znanego mariologa z Tokio, ks. Garcię Evangelistę.W maju następnego roku teolog ten ogłosił wyniki badań. Były… negatywne. Tokijski ekspert uważał, że widzenia s. Sasagawy nie mają nic wspólnego z porządkiem nadprzyrodzonym i są rezultatem pewnego rodzajuektoplazmatycznej siły” wizjonerki. Przez te moce potrafiła ona przenieść własną krew, pot i łzy na figurę. Agnes Katsuko to „szczególny przypadek psychopatyczny”, a jej wizje to „owoc oderwania od rzeczywistości i podwójnej osobowości”. Dlaczego jednak figura często krwawiła i płakała, gdy s. Agnes była daleko poza Akitą – tego Garcia Evangelista nie wyjaśnił.

Biskup polecił siostrom przyjąć pokornie werdykt komisji.Kilka miesięcy później, przebywając w Rzymie, usłyszał, że ma prawo powołać nową komisję. Okazało się, że to ordynariusz miejsca ma decydujący głos w tego typu przypadkach, a bp Ito nie był nawet członkiem pierwszej komisji. Stąd w 1979 r. został powołany drugi zespół ekspertów, który dwa lata później, 12 września 1981 r., ogłosił, że uważa objawienia w Akicie za wiarygodne!Trzy dni później figura zapłakała ostatni raz.

W tym samym czasie nastąpiło pierwsze cudowne uzdrowienie za przyczyną Matki Bożejz Akity. Czterdziestotrzyletnia kobieta, matka czworga dzieci, została wyleczona z raka mózgu. Jej starsza siostra położyła pod poduszkę chorej wizerunek Cudownej Figury i zaczęła modlić się o uzdrowienie za przyczyną Maryi. 4 sierpnia 1981 r. Teresa obudziła się zdrowa. Rak zniknął bez śladu.

To już koniec historii objawień Matki Bożej w Akicie. Dodajmy, że 1 maja 1982 s. Agnes ponownie odzyskała słuch. Na koniec najważniejsza data: 22 kwietnia 1984. Tego dnia bp Ito ogłosił, że objawienia w Akicie mają charakter nadprzyrodzony. W swym liście pasterskim stwierdził m.in., że orędzie to jest identyczne z tym, jakie Matka Boża przekazała w Fatimie”.

Istota orędzia

Skupmy się przez chwilę na samej istocie orędzia Matki Bożej. Czy nie odpowiada ono na problemy nurtujące współczesny Kościół i świat? Przecież podkreśla prawdziwą obecność Jezusa w Eucharystii.Przecież mówi o bólu Niepokalanego Serca Maryi spowodowanym grzechami i o gniewie Bożym czekającym świat. Przecież wskazuje na rolę modlitwy, przede wszystkim różańca, mówi o konieczności zadośćuczynienia za grzechy świata, o wartości ubóstwa i ofiary. Ogłasza, że tylko Maryja może ocalić świat, bo taka jest wola Boża. A jedynym środkiem do walki ze złem jest różaniec. Zaś poświęcenie Niepokalanemu Sercu Maryi musi być traktowane poważnie. (Czy nie dotyczy to także Polski, która uczyniła ten akt w 1946 r.?) I jeszcze uwaga o rozłamach w Kościele i potrzebie jednoczenia go poprzez wspólną modlitwę oraz podkreślenie znaczenia posłuszeństwa Kościołowi.Wreszcie nadzieja – Matka Boża czeka na każdego. Ale i ostrzeżenie: szatan będzie walczył z tymi, którzy staną pod Jej sztandarem.

Spójrzmy na orędzie Akity w świetle tzw. trzeciego sekretu. Jakże podobne jest japońskie ostrzeżenie o ogniu spadającym z nieba i portugalska wizja anioła strącającego ogień na ziemię. Ale znowu Fatima ma ostatnie słowo: Maryja wyciąga rękę, a wypływający z niej blask gasi płomienie gniewu Bożego! Kara śmierci została nam zamieniona na pokutę. Cofnął się u Boga czas. Znowu możemy wsłuchać się w ostrzeżenia Akity i przyjąć jej wezwanie do pokuty

Źródło;https://kosciol.wiara.pl/doc/3566788.Apokaliptyczna-Madonna

 

  

Pytania dotyczące wydarzeń i objawień w Akita (Japonia)

Jakie jest stanowisko Kościoła wobec wydarzeń i objawień w japońskim Akita?

Uprawnionym do oceny zjawisk, do jakich dochodzi na terenie diecezji, jest biskup ordynariusz. Zwykle powołuje on komisję, aby mieć pewność co do rzetelności oceny. Jeśli chodzi o objawienia w japońskiej miejscowości Akita, to pozytywną ocenę wyraził biskup ordynariusz diecezji Niigata, John Shojiro Ito. Znał on osobiście siostrę Agnieszkę Katsuko Sasagawa, która była świadkiemwyjątkowych wydarzeń i osobą,przez którą zostały przekazane światu orędzia z Akita. Biskup miejscowy regularnie kontaktował się z nią i śledził dokonujące się ważne dla Japonii i świata wydarzenia. Do wydania pozytywnej oceny pomogło mu między innymi to, że sam był świadkiem nadzwyczajnych wydarzeń – takich jak łzy Maryiczy odzyskanie słuchu przez siostrę Agnieszkę.

Ostatecznie,po dokładnym zbadaniu wydarzeń, rozważeniu znaków, wiarygodności posłańca, siostry Agnieszki, którą wybrała Maryja, oraz samej treści przesłania uznał je za wiarygodną i nadprzyrodzoną interwencję z nieba i określił jakokontynuację Fatimy”. Pełny tekstorzeczenia, wydanego przez biskupa ordynariusza Johna Ito,znajduje się poniżej.

Wszystkie orędzia i opis wydarzeń w Akita znajduje się w książce:O. Teiji Yasuda, Akita. Łzy i przesłanie Maryi. (Katowice 2001 wydanie II).

Dlaczego objawienia w Akita odsłaniają bolesne dla Kościoła prawdy?

Kościół, Mistyczne Ciało Chrystusa, już wiele wieków temu został zraniony przez różne rozłamy. Wskutek tego rozbiciapojawiała się wzajemna niechęć między różnymi wyznaniami, rywalizacja, wrogość. Jej ofiarą padali nie tylko świeccy, ale i duchowieństwo, które powinno dawać dobry przykład innym wierzącym. Wielu duchowych różnych odłamów chrześcijaństwa – zamiast pobudzać swoim przykładem do nakazanej przez Chrystusa miłości wzajemnej – gorszy chrześcijan i niechrześcijan, zniechęca ich do chrześcijaństwa. Świat  – zamiast mówić o jednym i zjednoczonym Kościele– „Patrzcie, jak się miłują”, może o Kościele rozbitym powiedzieć: „Patrzcie, jak się nienawidzą, jak się wywyższają jeden nad drugiego, jak pogardzają jedni drugimi. I to ma być Kościół Chrystusa?”

Objawienia w Akitazapowiedziały jeszcze inną bolesną ranę, która została zadana Kościołowi Chrystusa: skłócenie nie tylko pomiędzy różnymi odłamami chrześcijaństwa, ale także między poszczególnymi wyznawcami jednego jej wyznania. Skłócą się między sobą nawet niektórzywysoko postawieni w Kościele duchowni i nie będą przez to nikomu dawać dobrego przykładu. Bolesne doświadczenie Kościoła Maryja przedstawiła następująco:

Dzieło szatana przeniknie nawet do Kościoła w taki sposób, że kardynałowie wystąpią przeciwko kardynałom, biskupi przeciwko biskupom.Kapłani, którzy Mnie czczą, będą pogardzani i wystąpią przeciwko nim ich współbracia.Kościoły i ołtarze zostaną splądrowane, Kościół będzie pełen tych, którzy akceptują kompromisy. Z powodu działania szatanawielu kapłanów i poświęconych dusz porzuci swe powołanie.Szatan będzie występował szczególnie nieubłaganie przeciw duszom poświęconym Bogu.Myśl o utracie tak wielu dusz jest przyczyną Mojego smutku.Jeśli zwiększy się liczba i ciężar grzechów, nie będzie już dla nich przebaczenia. Odważnie mów ze swym przełożonym. On wie, jak zachęcić każdą z was do modlitwy i podjęcia dzieła wynagrodzenia.» (Orędzie z dnia 13.10.1973 O. Teiji Yasuda, Akita. Łzy i przesłanie Maryi. (Katowice 2001 wydanie II).

 

Objawienie z Akita ujawnia te bolesne dla Kościoła sprawy nie po to, by osądzać, obwiniać i potępiać, lecz aby pomagać i leczyć.Pomaga i uzdrawia modlitwa, podejmowanie różnych ofiar, poszczenie, wynagradzanie Bogu za doznawane zniewagi.

Samo krytykowanie duchowieństwa nic nie daje. Pomaga im natomiast płynąca z wiary, miłości i troski o Kościół modlitwa w ich intencji. Samo oburzanie się nic nie daje nam ani zranionemu Kościołowi. Pomaga mu natomiast i leczy wynagradzanie znieważanemu Bogu swojąmiłością, dobrocią, wdzięcznością, uwielbianiem Go, adorowaniem Najświętszego Sakramentu, gorliwością,walką ze swoimi grzechami i wadami.

Z jakiego powodu ordynariusz diecezji Niigata, biskup John Shojiro Ito, nazwał objawienia w Akita kontynuacją Fatimy?

Biskup Ito nazwał przesłanie z Akita kontynuacją Fatimy nie tylko przez zbieżność dat, choć nie możemy wykluczyć, że i tym sposobem Najświętsza Panna chciała przypomnieć o Swoich wcześniejszych objawieniach w Fatmie. Ostatnie orędzie Matka Boża przekazała siostrze Agnieszce 13 października 1973, a – jak wiadomo – 13 dzień miesiąca, od czasu Fatimy, w szczególny sposób jest poświęcony Matce Bożej, zwłaszcza 13 października – dzień ostatniego orędzia i wielkiego cudu.

Do zestawienia Akita i Fatimy skłonił biskupa ordynariusza zapewne fakt, że orędzia z jego diecezji zawierają przypomnienie kilku ważnych dla naszego zbawienia spraw, o których mówią także objawienia fatimskie. Należą do nich:

bolesna analiza sytuacji duchowej świata;

wezwanie do wynagradzania;

podkreślenie roli modlitwy, zwłaszcza różańcowej;

ostrzeżenie przed karą ognia, jaka grozi ludzkości.

Ciekawe jest to, że biskup Ito – kiedy w roku 1981 zatwierdzał objawienie Matki Bożej w Akita jako godne wiary – nie mógł znać jeszcze treści trzeciej tajemnicy fatimskiej, która problem kary ognia także przedstawia, ukazując Maryję jako chroniącą ziemię przed ogniem.

Łucjanapisała w trzeciej tajemnicy: „...zobaczyliśmy po lewej stronie Naszej Pani, nieco wyżej, Anioła trzymającego w lewej ręce ognisty miecz; iskrząc się wyrzucał języki ognia, które zdawało się, że podpalą świat; ale gasły one w zetknięciu z blaskiem, jaki promieniował z prawej ręki Naszej Pani w jego kierunku; Anioł wskazując prawą ręką ziemię, powiedział mocnym głosem: Pokuta, Pokuta, Pokuta”. (Treść wszystkich tajemnic fatimskich można znaleźć tutajlub na stronieSekretariatu Fatimskiego –redagowanej przez dyrektora ks. dr Czaplę SAC)

Podobnie w Akita Matka Boża przypomniała, że Ona może nam jeszcze pomóc:Starajcie się jak najczęściej odmawiać modlitwę różańcową. Jedynie ja jestem jeszcze w stanie uchronić was przed zbliżającymi się nieszczęściami. Ci, którzy Mi zaufają, zostaną ocaleni.” (13.10.1973) Jest w tych słowach jakby echo przesłania z Fatimy, gdzie Matka Boża ukazywała swoje Niepokalane Serce jako pewne schronienie w czasach zamętu, zachęcając do ofiarowania Mu siebie, całych narodów i Kościoła.  

Kontynuacja to nie tylko echo i powtórzenie. To również rozwinięcie przesłania z Fatimy przez ukazanie bardziej szczegółowo stanu duchowego i moralnego świata. Niektórzy zarzucali przekazującej orędzia Matki Bożej siostrze Agnieszce, że puściła wodze fantazji, usiłując odkryć, co zawiera – nie ujawniona jeszcze w tamtych czasach – tajemnica fatimska. Tymczasem obecne wydarzenia w Japonii – między innymi stan zagrożenia wybuchem nuklearnym w reaktorach uszkodzonej przez trzęsienie ziemi elektrowni jądrowej – wskazują, że jeśli świat nie zwróci się do Boga, idąc za usilnymi prośbami Matki Bożej, która potrafi jeszcze wyprosić dla nas ratunek, możemy stać się świadkami realizacji surowych ostrzeżeń Nieba, które przez wiele lat były lekceważone.

Źródło; http://www.teologia.pl/pyt/pyt_o_Akita.htm

 

LISTPASTERSKI BISKUPA NIIGATY JOHNA SHOJIRO ITO W SPRAWIE FIGURY MATKI BOŻEJ Z AKITA

1.
Błogosławię i składam najlepsze życzenia z okazji Wielkanocy wszystkim diecezjanom!
Już od 22 lat jestem biskupem diecezji Niigata, mianowanym przez Jego Świątobliwość Jana XXIII w 1962 roku.Ponieważ osiągnąłem wiek emerytalny, muszę, zgodnie z prawem Kościoła, zrezygnować z mojej funkcji. Dziękuję każdemu z was za modlitwę i współpracę, które pozwoliły mi, mimo wielu trudności, wypełniać moje zadania do dnia dzisiejszego.
Zanim was opuszczę, muszę podzielić się moją troską. Wiąże się ona z serią tajemniczych wydarzeń dotyczących drewnianej figury Matki Bożej w Instytucie Służebnic Eucharystii.Prośbę o oficjalne uznanie tego Instytutu wysłałem do Rzymu.Instytut znajduje się w Yuzawadai, Soegawa, Akita, w diecezji Niigata w Japonii. Niewątpliwie wiecie o tych wydarzeniach z gazet, książek, telewizji itp.
Kiedy powołano pierwszą komisję w celu przeprowadzenia badań w 1976 roku, publicznie oświadczyłem, iż należy powstrzymać się – na czas prowadzenia badań– od wszelkichoficjalnych pielgrzymek i otaczania figury szczególną czcią. Od tamtego dnia nie złożyłem żadnego oświadczenia na ten temat, ponieważnie można lekko traktować ważnych wydarzeń dotyczących Kościoła.Jednakże zachowanie milczenia w chwili,gdy ustępuję z pełnienia funkcji biskupich, zważywszy, iż znajdowałem się w centrum tych wydarzeń, byłoby niedopatrzeniem moich obowiązków.Z tego powoduzdecydowałem się złożyć nową deklarację w formie listu pasterskiego.
Minęło 11 lat od roku 1973, kiedy rozpoczęły się te wydarzenia.Ponieważ byłem po raz pierwszy świadkiem dość niezwykłych zjawisk,udałem się do Rzymu do Kongregacji Doktryny Wiary.Skonsultowałem się zbiskupem Hamerem, sekretarzem tej Kongregacji, znanym mi już wcześniej. Wyjaśnił, że tego rodzaju sprawa wymaga rozstrzygnięcia przez miejscowego biskupa.
W 1976 roku poprosiłem arcybiskupa Tokio o powołanie komisji do przeprowadzenia badań.Komisja ta uznała, że nie jest w stanie udowodnić nadprzyrodzonego charakteru wydarzeń w Akita.W 1979 roku przedstawiłem Kongregacji prośbę o utworzenie drugiej komisji, która pozwoliłaby bardziej szczegółowo ocenić fakty.
W 1979 roku do nuncjatury w Tokio nadszedł list od Kongregacji, zawierający nieprzychylne stanowisko wobec wydarzeń w Akita.W liście tym były jednak pewne nieporozumienia.Uznając, iż moim obowiązkiem jest dokładne poznanie charakteru faktów, ponownie zbadałem je w 1982 roku, w czasie kiedy zjawiska już ustały.Za pośrednictwem nuncjusza apostolskiego w Tokioprzesłałem do Rzymu kompletną dokumentację uzupełnioną nowymi faktami.W czasie mojej podróży do Rzymu w październiku ubiegłego roku(1983), spotkałem trzy osobistości zajmujące się tą sprawą w ramach Kongregacji Doktryny Wiary.Po tym spotkaniu postanowiliśmy, żedokumentacja ta powinna zostać ponownie przedłożona w celu bardziej szczegółowego zbadania.

2.
Seria wydarzeń odnoszących się do figury Maryi Panny obejmuje zjawisko krwawienia z prawej ręki figury, a także pocenie i wydzielanie przyjemnej woni, pocenie tak obfite, że konieczne było wycieranie figury.Jednakże, według naszej opinii,najbardziej niezwykłym i oczywistym faktem był płyn podobny do ludzkich łez, wypływający z oczu figury Matki Bożej.
Rozpoczęło się to 4 stycznia
1975(Rok Święty). Do 15 września1981– do święta Matki Bożej Bolesnej –łzy wypłynęły 101 razy.Sam byłem świadkiem czterech łzawień.Ponadto naocznymiświadkami było blisko 500 osób. Dwukrotnieskosztowałem tego płynu.Był słony i wydawało się, że były to prawdziwe ludzkie łzy.Badania naukowe przeprowadzone przezprof. Sagisakę, specjalistę z dziedziny medycyny sądowej naWydziale Medycyny Uniwerstytetu w Akitawykazały, że tenpłyn to rzeczywiście ludzkie łzy.
Wytworzenie wody tam, gdzie jej nie ma, nie mieści się w granicach ludzkich możliwości. Wierzę, że aby to uczynić,konieczna była interwencja sił nadprzyrodzonych. Co więcej, nie chodzi tu jedynie o czystą wodę, ale opłyn wydzielany przez ludzkie ciało.Wypływał onjedynie z oczu figury, tak jak płyną łzy, a działo się to 101 razy przez kilka lat i w obecności wielu świadków.Ustalono, że nie mogło to być sztuczką lub ludzką manipulacją.
Skoro wydarzenia te
nie miały charakteru naturalnego, to można było rozpatrywać ich trzy przyczyny:
1. Paranormalne zdolności istoty ludzkiej.
2. Machinacje diabła.
3. Interwencja nadprzyrodzona.

Nie wiem, jakie mogłyby być zdolności paranormalne.
Niektórzy twierdzą, żeAgnieszka Katsuko Sasagawa, członkini Instytutu Służebnic Eucharystii, która była najbardziej związana z wydarzeniami w Akita, mogła mieć paranormalną władzę, pozwalającą jej przenosić własne łzy na figurę.W takim jednak przypadku,według prof. Itaya z PolitechnikiwTokio, specjalisty w tej dziedzinie,niezbędnym warunkiem jest, aby zainteresowana osoba była świadoma tego faktu, by móc posłużyć się swoimi paranormalnymi właściwościami.Tymczasem łzy płynęły z figury na przykład wtedy, kiedy Agnieszka Sasagawa spała i nawet wtedy, kiedy nie była świadoma, że to się dzieje, ponieważ przebywała w domu z rodziną, 400 km od Akita.Z tego powodu sądzę, że należy odrzucić hipotezę o paranormalnych właściwościach.
Są również osoby przypuszczające, iż chodzi tu o
machinacje szatana.Gdyby one były przyczyną,musiałyby prowadzić do złych skutków dla wiary.Tymczasem nie tylkonie było takich skutków, ale nawet przeciwnie – owoce były pozytywne,np. mąż, którego żona, katoliczka, od długiego czasu zachęcała do nawrócenia, widząc płaczącą figurę,postanowił przyjąć chrzest.
W innym przypadku wierzący, żyjący przez kilkadziesiąt lat bez regularnych praktyk religijnych,
powrócił do nich. Inna osoba, po odwiedzeniu tego miejscapostanowiła zająć się pracą na rzecz ewangelizacji i prowadzi tę działalność do dzisiejszego dnia.
Co więcej, napływają do nas
coraz liczniejsze doniesienia o cudownych uzdrowieniachnp. z raka, dzięki wstawiennictwu Matki Bożej z Akita. Wspomnę o dwóch najbardziej znaczących przypadkach.
Jednym jest
nagłe uzdrowienie Koreanki.Z powodu raka mózgu od lipca 1981 roku jej organizm utrzymywał jedynie funkcje fizjologiczne.Ukazała się jej Najświętsza Panna z Akita i poleciła jej wstać.Prawie natychmiast chora potrafiła wstać, całkowicie odzyskując zdrowie. To uzdrowienie nastąpiło w czasie, gdy kapłani i dwie koreańskie kobiety (siostra i matka chrzestna chorej) modlili się do Matki Bożej z Akita o uzdrowienie, prosząc o cud w związku z kanonizacją koreańskich męczenników.
Istnieją zdjęcia rentgenowskie tej osoby z okresu jej choroby i po całkowitym uzdrowieniu. Nawet niespecjaliści mogą stwierdzić fakt uzdrowienia. Autentyczność zdjęć rentgenowskich potwierdzili: doktor Tong-Woo-Kim ze szpitala św. Pawła w Seulu, gdzie wykonano te zdjęcia, a także ojciec Theisen, przewodniczący sądu kościelnego archidiecezji seulskiej.
Wszystkie te dowody zostały przesłane do Rzymu. W ubiegłym roku sam udałem się do Seulu w Korei i przeprowadziłem rozmowę z uzdrowioną kobietą. Mogłem w ten sposób upewnić się o prawdziwości faktów dotyczących jej cudownego uzdrowienia. Ona sama przybyła do Akita podziękować Matce Najświętszej.
Drugim przypadkiem jest
pełne uleczenie Agnieszki Sasagawy z całkowitej głuchoty. Omówię to szczegółowo później.Dzięki tym owocom korzystnym dla wiary i zdrowia fizycznego trzeba wykluczyć hipotezę, zakładającą, że wydarzenia w Akita mogły być spowodowane szatańską mocą. Pozostaje więc tylko możliwośćinterwencji nadprzyrodzonej. W każdym razie trudno utrzymywać, że zjawiska te nie były nadprzyrodzone.

3.
Dlaczego jednak takie zjawiska miały miejsce?Czyż nie mają one związku z orędziami przekazanymi za pośrednictwem figury Matki Bożej i usłyszanymi przez głuche uszy Agnieszki Sasagawy?
Pierwsze posłanie otrzymała rankiem 6 lipca 1973 w pierwszy piątek miesiąca. Od strony figury dochodził piękny głos:
«
Moja córko, moja nowicjuszko, wiernie dochowałaś mi posłuszeństwa i porzuciłaś wszystko, by pójść za Mną. Czy kalectwo uszu jest dla ciebie bardzo dotkliwe? Twoja głuchota zostanie uleczona, bądź pewna. Bądź cierpliwa. To jest ostatnia próba. Czy rana na dłoni sprawia ci cierpienie? Módl się dla wynagrodzenia za grzechy ludzi. Każda z tej wspólnoty jest moją niezastąpioną córką. Czy dobrze odmawiasz modlitwę Służebnic Eucharystii? A zatem odmówmy ją razem:
«
Najświętsze Serce Jezusa, prawdziwie obecne w Najświętszym Sakramencie, poświęcam Ci ciało i duszę dla całkowitego zjednoczenia się z Twoim Sercem, nieustannie ofiarowywanym na wszystkich ołtarzach świata, oddającym chwałę Ojcu i błagającym o nadejście Jego Królestwa. Proszę, przyjmij moją pokorną ofiarę. Użyj mnie, jak chcesz, na chwałę Ojca i dla zbawienia dusz. Najświętsza Matko Boża, nie pozwól mi nigdy odłączyć się od Twego Boskiego Syna. Proszę, broń i ochraniaj mnie jako Swe wybrane dziecko. Amen
Módl się bardzo dużo za papieża, biskupów i kapłanów
Agnieszka Sasagawa utraciła słuch, kiedy pracowała jako katechetka w kościele w Myoko-kogen.Z powodugłuchotyprzez jakiś czas przebywaław szpitalu Rosai w mieście Joetsu.Doktor Sawadaw swej diagnoziestwierdził całkowitą głuchotę niemożliwą do wyleczenia i wydał dokumenty pozwalające na otrzymywanie z tego powodu zasiłku z funduszy państwowych.Nie będąc dłużej w stanie pracować jako katechetka, przybyła do Instytutu Służebnic Eucharystii w Akita, gdzie prowadziła życie modlitwy.
Drugie posłanie, podobnie jak pierwsze,zostało przekazane za pośrednictwem figury Najświętszej Dziewicy:
«Moja córko, moja nowicjuszko, czy kochasz Pana? Jeśli Go kochasz, słuchaj, co ci powiem. To bardzo ważne. Przekaż to swemu przełożonemu.Wielu ludzi na świecie zadaje Bogu cierpienia. Dla złagodzenia gniewu Ojca Niebieskiego pragnę dusz, które by Go pocieszały.Pragnę wraz z moim Synemdusz, które przez cierpienia i ubóstwo wynagradzać będą za grzeszników i niewdzięczników.
Ojciec Niebieski przygotowujewielką karędla całej ludzkości, by świat mógł poznaćJego gniew.Dla złagodzenia gniewu Ojca, wielokrotnie interweniowałam razem z Synem.Zapobiegłam nieszczęściom, składając w ofierze cierpienia Syna na krzyżu, Jego drogocenną Krew i ukochane dusze, które pocieszają Go tworząc zastęp ofiarnych dusz.Modlitwy, pokuta i mężne ofiary mogą złagodzić gniew Ojca. Pragnę tego także od waszej wspólnotyżeby ukochała ubóstwo, poświęcała się i modliła dla zadośćuczynienia za niewdzięczności i zniewagi wyrządzane przez tak wielu ludzi.Odmawiajcie modlitwę Służebnic Eucharystii, mając świadomość jej znaczenia. Wprowadzajcie ją w życie, ofiarowujcie jako wynagrodzenie za grzechy.Niech każdy, stosownie do swych możliwości i stanu, całkowicie ofiaruje się Bogu.
Modlitwa jest konieczna nawet w świeckim instytucie. Dusze, które chcą się modlić, już się gromadzą, by być razem. Nie przywiązując zbyt dużej wagi do formy, bądźcie oddane i żarliwe w modlitwie, by pocieszyć Pana.»
Trzecie i ostatnie posłanie zostało przekazane także za pośrednictwem głosu płynącego od figury Najświętszej Dziewicy, 13 października tego samego roku:
«
Moja córko, słuchaj dobrze, co ci powiem, i przekaż to przełożonemu. Jak już ci powiedziałam, jeśli ludzie nie będą pokutować i nie poprawią się, Ojciec ześle straszną karę na całą ludzkość. Będzie to kara większa niż potop, taka jakiej nikt nigdy przedtem nie widział. Ogień spadnie z nieba i zmiecie z powierzchni ziemi wielką część ludzkości, zarówno dobrych jak i złych, nie oszczędzając ani kapłanów, ani świeckich. Ci, którzy przeżyją, poczują się tak opuszczeni, że będą zazdrościć umarłym. Jedyną bronią, jaka wam pozostanie, będzie Różaniec i Znak dany przez Mojego Syna. Każdego dnia odmawiajcie modlitwę różańcową. Odmawiajcie Różaniec za papieża, biskupów i kapłanów.
Dzieło szatana przeniknie nawet do Kościoła w taki sposób, że kardynałowie wystąpią przeciwko kardynałom, biskupi przeciwko biskupom.Kapłani, którzy Mnie czczą, będąpogardzanii wystąpią przeciwko nim ich współbracia.Kościoły i ołtarze zostaną splądrowane, Kościół będzie pełen tych, którzyakceptują kompromisy.Z powodu działania szatana wielu kapłanów i poświęconych dusz porzuci swe powołanie.Szatan będzie występował szczególnie nieubłaganie przeciw duszom poświęconym Bogu.Myśl o utracie tak wielu dusz jest przyczyną Mojego smutku.Jeśli zwiększy się liczba i ciężar grzechów, nie będzie już dla nich przebaczenia
Przesłanie to zawiera warunek: «
jeśli ludzie nie będą pokutować i nie poprawią się». Myślę, że jestto poważne ostrzeżenie.Wyczuwa się tu takżemacierzyńską miłość naszej Niebieskiej Matkizawartą w słowach: «Myśl o utracie tak wielu dusz jest przyczyną Mojego smutku.»
Gdyby obietnica zawarta w pierwszym przesłaniu z 1973– i wyrażona w słowach: «Czy kalectwo uszu jest dla ciebie bardzo dotkliwe?Twoja głuchota zostanie uleczona» – nie została spełniona, można by poddać w wątpliwość wiarygodność tych przesłań.Obietnica ta została jednak spełniona w 9 lat po rozpoczęciu się choroby.
Zanim się to wydarzyło,
osoba o wyglądzie aniołazakomunikowałaAgnieszce Sasagawie(25 marca i 1 maja 1982):
«
To głuchota jest przyczyną twych cierpień, prawda? Zbliża się chwila obiecanego uzdrowienia. Za wstawiennictwem Najświętszej i Niepokalanie Poczętej Maryi, dokładnie tak jak poprzednio, przed Tym, który jest prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie, twoje uszy zostaną całkowicie uzdrowione, by mogło się wypełnić dzieło Najwyższego. Nadal będzie cię spotykać wiele cierpień i przeciwności pochodzących z zewnątrz. Nie musisz się niczego lękać.»
Wreszcie
30 maja 1982w ostatnią niedzielę miesiąca wuroczystość Zesłania Ducha Świętego, w momenciebłogosławieństwa Najświętszym Sakramentem,jej uszy zostały nagle i całkowicie uzdrowione. Tego samego wieczoruzatelefonowała do mnie i normalnie rozmawialiśmy.
14 lipca odwiedziłem doktora Araiz oddziału otolaryngologii i okulistyki szpitala Czerwonego Krzyża w Akita,który stwierdził całkowitą głuchotęAgnieszki Sasagawy, kiedy przed 9 laty przybyła do Akita. Zapytałem go o wrażenia.Był zdumiony jej całkowitym uzdrowieniem.DoktorSawada z Rosai de Joetsu, który był pierwszym badającym ją po tym jak ogłuchła,wydał orzeczenie lekarskie z datą 3 czerwca 1982 roku stwierdzające, że po dokonaniu szczegółowych badań zdolności słyszenia w obu uszach stwierdza, że stan Agnieszki Sasagawy nie wykazuje już żadnych anomalii.
Znam Agnieszkę Sasagawę od 10 lat. Jest kobietą zdrową na duchu, szczerą i nie sprawiającą problemów.Zawsze robiła na mnie wrażenie osobyzrównoważonej.W konsekwencji przesłania, o których otrzymaniu mi mówiła,nie wydają mi się być w żaden sposób wynikiem wyobraźni czy halucynacji.
Co do ich treści, nie ma w nich nic sprzecznego z doktryną katolicką lub zasadami moralnymi, a kiedy pomyśli się o aktualnym stanie świata, ostrzeżenia wydają się w wielu punktach właściwie przedstawiać sytuację.
Przekazując tu moje doświadczenia i refleksje dotyczące wydarzeń związanych z figurą Najświętszej Panny z Akita, uważam – jako biskup ordynariusz – za swój obowiązek odpowiedzieć na prośby wiernych i przekazać moje duszpasterskie wskazania w tej sprawie.Tylko biskup diecezji, w której mają miejsce tego rodzaju wydarzenia, jest uprawniony do uznawania tego rodzaju faktów. Kongregacja Doktryny Wiary przekazała mi wytyczne w tym względzie.
Utrzymywałem stały kontakt z Instytutem Służebnic Eucharystii od czasu jego powołania i dlatego dokładnie znam sytuację tego Instytutu i jego członkiń.
Studiując historię objawień Maryi Panny jestem świadom, że zawsze tylko miejscowi biskupi zezwalali na kult Maryi Panny, kiedy objawiała się Ona w ich diecezjach.
Po długiej modlitwie i dojrzałej refleksji
doszedłem, jako biskup Niigaty, do następujących wniosków:
1. Na podstawie badań przeprowadzonych do chwili obecnej
nie można zaprzeczyć nadprzyrodzonemu charakterowi serii niemożliwych do wyjaśnienia wydarzeń,odnoszących się do figury Maryiznajdującej się w klasztorze Instytutu Służebnic Eucharystii w Yuzawadai Soegawa, Akita, diecezja Niigata.Nie znajdują się też w nich treści sprzeczne z wiarą katolicką i zasadami moralnymi.
2. W konsekwencji
zezwalam w całej diecezji, nad którą sprawuję pieczę,na czczenie Matki Bożej z Akita, oczekując na opublikowanie przez Stolicę Apostolską ostatecznej decyzji w tej sprawie.Należy pamiętać, że nawet jeśli Stolica Apostolska opublikuje później pozytywny osąd dotyczący wydarzeń w Akita, to będzie to sprawa prywatnego objawienia, nie stanowiącego części doktryny.Chrześcijanie mają obowiązek wierzyć w treść Boskiego objawienia, które ustało wraz ze śmiercią ostatniego z Apostołów i zawierającego wszystko, co jest niezbędne do zbawienia.
Niemniej jednak
Kościół brał dotychczas pod uwagę również prywatne objawienia o tyle, o ile służą one umocnieniu wiary.Zacytuję tu następujące fragmenty nauki katolickiej (wg «Précis de doctrine catholique.» Ancienne édition):
«
Święci i aniołowie, zgodnie z wolą Bożą, otrzymali od Niego w nadmiarze łaskę i chwałę. Słuszne jest czcić ich, ponieważ w rezultacie oznacza to oddawanie chwały i dziękczynienia samemu Bogu. Spośród świętych Matka Boża cieszy się szczególnym uwielbieniem. Jest Ona nie tylko Matką naszego Zbawiciela, który jest Bogiem, ale także Matką nas wszystkich i jako Matka, pełna większej łaski Bożej niż wszyscy święci i aniołowie, wstawia się za nami». (art. 72)
«
Obdarza się czcią figury i obrazy Chrystusa oraz świętych dla podtrzymania wiary, dla adorowania Chrystusa, dla uczczenia świętych. Taki akt staje się więc aktem oddawania chwały Bogu». (art. 170)
Na koniec błagam Boga, aby zesłał na was obfite łaski.

Z moim apostolskim błogosławieństwem, John Shojiro Ito, biskup. Niigata, 22 kwietnia 1984, Wielkanoc.

Źródło; https://voxdomini.pl/prorocy/akita/

Warto też przeczytać i obejrzeć;

Światło z Tabernakulum, zapach grzechów i mówiąca Maryja. Objawienia w Akita

https://pl.aleteia.org/2018/06/12/swiatlo-z-tabernakulum-zapach-grzechow-i-mowiaca-maryja-objawienia-z-akita/

Zapowiedź straszliwej kary w Akicie

http://www.traditia.fora.pl/objawienia-maryjne,36/objawienia-i-ostrzezenia-matki-bozej-z-akita,14865.html

o. Teiji Yasuda - "Akita, Łzy i przesłanie Maryi"

https://ksiegarnialumen.pl/akita.html

Końcowa próba Kościoła – o. Augustyn Pelanowski OSPPE

http://www.fronda.pl/a/o-augustyn-pelanowski-kosciol-na-koncu-musi-przejsc-godzine-proby-i-oczyszczenia,115217.html

To koniec Kościoła, który dotąd znamy – dr Stanisław Krajski

https://www.youtube.com/watch?v=AP_s1LOUz54

Apostazja świata zachodniego – cz. 1 - ks. prof. Robert Skrzypczak

https://www.youtube.com/watch?v=yT3vvqBScmA

Globalny atak na obraz Boga, którym jest rodzina – cz. 2 - ks. prof. Robert Skrzypczak

https://www.youtube.com/watch?v=VQZ2Se6aMYs

Główny cel edukacji seksualnej – Krzysztof Karoń

https://www.youtube.com/watch?v=E8fuUVFckWI

Geneza upadku cywilizacji zachodniej - ks. prof. Robert Skrzypczak

https://www.youtube.com/watch?v=0WKiCZgn3U0

Ostrzeżenie - o. Augustyn Pelanowski OSPPE

https://www.youtube.com/watch?v=a38mlxcct58

Neomarksizm, to jest de facto satanizm – ks. prof. Tadeusz Guz

https://www.youtube.com/watch?v=UYQFP0swoWs

Marksizm wymordował miliard ludzi – Londyn cz. 1 – ks. prof. Tadeusz Guz

https://www.youtube.com/watch?v=K375iNa5Iz8

Marksizm wymordował miliard ludzi – Londyn cz. 2 – ks. prof. Tadeusz Guz

https://www.youtube.com/watch?v=yv8c1duzVAM

Modernizm będzie wiódł prym w Kościele – ks. Grzegorz Śniadoch

https://www.youtube.com/watch?v=I8rsaq7bSBA

Czy zabicie Boga może ujść Europie bezkarnie ? - ks. abp. prof. S. Wielgus

https://www.youtube.com/watch?v=ZO2jrv463yQ

O przyjściu Antychrysta i Apokalipsie – ks. prof. Waldemar Rakocy

https://www.youtube.com/watch?v=9db7Nt9c9x0

To już koniec Kościoła ?

https://www.youtube.com/watch?v=BtYbannQ9Us

Nie ma już czasu ! – o. Augustyn Pelanowski OSPPE

https://www.youtube.com/watch?v=IGMqLAYLfok

Czy Kościół powinien być patriotyczny ? - dr Jan Przybył

https://www.youtube.com/watch?v=c7ecqfd699s

 

ŻYJEMY W CZASACH WOJNY DUCHÓW, GDZIE TOCZY SIĘ NIEUSTANNA WOJNA HYBRYDOWA PRZECIWKO KOŚCIOŁOWI CHRYSTUSA

 

Wojna hybrydowa w Kościele cz. 6 - „Czy Duch Święty wyparował z Kościoła?”

http://janusz.neon24.pl/post/145341,czy-duch-swiety-wyparowal-z-kosciola-katolickiego

Wojna hybrydowa w Kościele cz. 5 - „Druga rewolucja protestancka M. Lutra” - Fides bez ratio czyli ucharyzmatycznienie Kościoła i irracjonalizm religijny

http://janusz.neon24.pl/post/144814,druga-rewolucja-lutra

Ameryka first – herezja amerykanizmu i sekciarstwo w USA

http://janusz.neon24.pl/post/143812,america-first

Wojna hybrydowa w Kościele cz. 4 - „Reakcja Kościoła na próbę rozsadzenia go od wewnątrz” - „Inwazja charyzmatycznych gnostyków i protestantów”

http://janusz.neon24.pl/post/143806,reakcja-kosciola-na-probe-rozsadzenia-go-od-wewnatrz

Wojna hybrydowa w Kościele cz. 3 – Zielonoświątkowa Ameryka

http://janusz.neon24.pl/post/143795,wojna-hybrydowa-w-kosciele-chrystusa-cz-3

Hybrydowa wojna duchów w Kościele Chrystusa cz. 2 – Wywoływanie duchów i cudów w Kościele – Elementy New Age w Kościele

http://janusz.neon24.pl/post/139531,hybrydowa-wojna-w-kosciele-cz-2

Hybrydowa wojna duchów w Kościele Chrystusa cz. 1 – Pentekostalizacja czyli uzielątkowienie Kościoła katolickiego

http://janusz.neon24.pl/post/139430,hybrydowa-wojna-w-kosciele-chrystusa

Żydowskie chrześcijaństwo czyli zielonoświątkowy Antychryst

http://janusz.neon24.pl/post/118352,zydowskie-chrzescijanstwo-zielonoswiatkowcy-i-inni

Uważajcie na Antychrystów !!!

http://janusz.neon24.pl/post/139420,uwazajcie-na-antychrystow

 

MATKO BOŻA BOLESNA Z AKITA, WSPÓŁODKUPICIELKO LUDZI, PANI WSZYSTKICH NARODÓW - MÓDL SIĘ ZA NAMI. 

KOMENTARZE

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ULUBIENI AUTORZY

więcej