Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
470 postów 1988 komentarzy

W obronie cywilizacji łacińskiej przed bandytami i obłudnikami

Janusz Górzyński - Quis et deus? – KTÓŻ JAK BÓG! Discedite a me omnes pessimi haeretici, filii diaboli, et pestes animarum: vos detestor, et abominor, et cum Ecclesia Dei anathematizo. Jan kard. Bona O Cist

Sanhedryn z Poznania znów osądził Chrystusa Pana

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Sanhedryn z Poznania osądził niewinny Zakon za czyn zboczeńca.

Sanhedryn z Poznania osądził niewinny Zakon za czyn zboczeńca.

 

W ocenie ks. Henryka Zielińskiego, redaktora naczelnego tygodnika „Idziemy”, to co się dzieje obecnie w Polsce wokół Kościoła jest odpryskiem wydarzeń na świecie. – Również w Kościele istnieje tzw. piąta kolumna, kolumna szatana, która czy to grzesząc, czy jawnie współpracując z wrogimi nam siłami, niestety robi bardzo złą robotę.

 

Tragiczne skutki nieoczyszczenia (się) kasty sędziowskiej dla Polski po 1989 r. (L. Żebrowski)

https://www.dlapolski.pl/tragiczne-skutki-nieoczyszczenia-sie-kasty-sedziowskiej-po-1989-roku

A.Duda zaszkodził procesowi reform wymiaru sprawiedliwości i obronił żydosądokrację

https://www.youtube.com/watch?v=l24WgwDvvWs

 

Agentka amerykańskiej partii komunistycznej Bella Dodd po powrocie do Kościoła katolickiego w 50. latach ujawniła, że w 30. – 40. latach w USA, z inicjatywy komunistycznej partii kierującej się wzorcami zaprojektowanymi przez samego Stalina – rozbić Kościół od wewnątrz – dokonano wprowadzenia w szeregi kapłaństwa ok. 1100 mężczyzn, którzy absolutnie nie mieli powołania kapłańskiego, tylko celowo zostali wprowadzeni po to, żeby rozbić Kościół. Lata 30. – 40. XX w., czyli główna aktywność tych ludzi, przypadła na lata 60. Zbiegło się to z rewolucją seksualną. Jeżeli połączymy z jednej strony komunistyczną infiltrację Kościoła, dokonującą się w Stanach Zjednoczonych, plus z drugiej strony  rewolucję seksualną, to otrzymujemy mieszankę wybuchową, która dewastowała oblicze Kościoła. Musimy być świadomi takich metod, zjawisk, które miały miejsce w Kościele i zauważyć, że ich współczesną emanacją są takie filmy jak „Zakonnica” czy „Kler”, które kompletnie mijają się z rzeczywistością autentycznego Kościoła Chrystusowego– akcentowałks. prof. Paweł Bortkiewicz

 

Sąd apelacyjny za odpowiedzialnością zbiorową.

Milionowy wyrok za gwałty utrzymany

 

Sąd Apelacyjny w Poznaniu utrzymał w mocy orzeczenie sądu pierwszej instancji w odniesieniu do kwoty zadośćuczynienia na rzecz kobiety gwałconej w dzieciństwie przez księdza Romana B. Sąd pierwszej instancji zasądził na rzecz kobiety milion złotych odszkodowania i dożywotnią rentę. Orzeczenie sądu jest prawomocne.

Sprawa duchownego wyszła na jaw w ubiegłym roku. Ks. Roman B. w trakcie posługi w jednej z miejscowości w woj. zachodniopomorskim molestował seksualnie 13-letnią dziewczynkę. Według mediów miał ją podstępnie wywieźć od rodziców, przez kilkanaście miesięcy więzić i gwałcić. W jego komputerze śledczy mieli znaleźć także treści pedofilskie i korespondencję z innymi dziećmi. Mężczyznę aresztowano w 2008 r.

Poza sprawą karną poszkodowana kobieta wytoczyła proces także Towarzystwu Chrystusowemu dla Polonii Zagranicznej, do którego należał ksiądz Roman B. Sąd Okręgowy w Poznaniu, w styczniu tego roku, zasądził od zgromadzenia na rzecz kobiety milion złotych zadośćuczynienia i 800 zł miesięcznie dożywotniej renty.

We wtorek Sąd Apelacyjny w Poznaniu utrzymał w mocy orzeczenie sądu pierwszej instancji w odniesieniu do kwoty zadośćuczynienia orzeczonej przez Sąd Okręgowy. Zmienił jednak orzeczeniew kilku punktach, m.in. w punkcie dotyczącym daty, od której naliczane będą odsetki.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu jest prawomocny. (PAP)

 

Komentarz: Wyroki sądów w Poznaniu budzą wątpliwości nie ze względu na winę oskarżonego, ale na zastosowanie odpowiedzialności zbiorowej. Czy teraz wszystkie instytucje będą odpowiadać w taki sposób przed skrzywdzonymi ? Ze sądami włącznie? Zatem nie sprawca będzie odpowiadał za swój czyn i jego konsekwencje ale instytucja ? 

Źródło; https://nczas.com/2018/10/02/sad-apelacyjny-za-odpowiedzialnoscia-zbiorowa-milionowy-wyrok-za-gwalty-utrzymany/

 

 

 

Krystyna Górzyńska

Sędziowie z Poznania osądzą zakon.

 

20 września w Poznaniu w Sądzie Apelacyjnym odbyła się rozprawa odwoławcza o zadośćuczynienie dla 23-letniej kobiety, która około 10 lat temu była ofiarą przestępstwa pedofilii ze strony byłego już zakonnika Towarzystwa Chrystusowego. Przewód sądowy został zamknięty. Wyrok zostanie ogłoszony 2 października.

Sprawca dopuścił się tych haniebnych czynów wówczas, gdy ofiara miała około 13-14 lat i była uczennicą tegoż księdza. Roman B. odbył za te czyny karę 4 lat więzienia.

W sprawę zaangażowała się „Gazeta Wyborcza”. Pokrzywdzona zgłosiła się do Justyny Kopińskiej, reportażystki. Zobaczyła ją w telewizji i napisała o swoich doświadczeniach. Kopińska opisała jej historię, a czytelnicy mieli zebrać pieniądze na jej leczenie. Ma mieć też darmowe wsparcie „od naprawdę świetnych specjalistów”. Zgromadzenie zakonne też miało zaproponować pokrzywdzonej środki na terapię, ale ona wolała drogę sądową. Nie wiadomo, kto jej pomaga w tej batalii.

Jak podała Rzecznik Prasowa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, sędzia Elżbieta Fijałkowska, powódka pozwała Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu i Dom Zakonny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Stargardzie Szczecińskim o ochronę dóbr osobistych. Nie pozwała sprawcy.

Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem z dnia 22.01.2018 r. zasądził na rzecz powódki solidarnie od pozwanych 1 mln zł z ustawowymi odsetkami od dnia 23.01.2018 r, skapitalizowaną rentę w kwocie 16.000 zł z odsetkami od 800 zł za maj 2016 r., od 19.05.2016 r., od kwot po 800 zł począwszy od czerwca 2016 r. do grudnia 2017 r. każdorazowo od 11 każdego kolejnego miesiąca oraz solidarnie od pozwanych po 800 zł miesięcznie od stycznia 2018 r.

Powódka i pozwani wnieśli apelację. Powódka domagała się - ponad sumy przyznane w wyroku Sądu Okręgowego - zasądzenia 2 mln z odsetkami od daty wezwania do zapłaty, odsetek liczonych od daty wezwania od zasądzonej kwoty 1 mln zł, renty w kwocie 2500 zł miesięcznie z tytułu niemożności podjęcia pracy oraz przeprosin w formie skierowanego do niej listu.

Pozwani domagali się zmiany wyroku i oddalenia powództwa. Zakon podnosi, że zgromadzenie nie wiedziało o działaniach Romana B. Kościół nigdy nie powierzał mu tych haniebnych czynów. On jest sprawcą, działał na własny rachunek – wskazuje prawnik Chrystusowców.

Powódka reprezentowana była przez poznańskiego adwokata Jarosława Głuchowskiego. Z informacji internetowych wynika, że to tzw. „młody wilczek” z 5-letnią praktyką adwokacką.

W postępowaniu nie uczestniczyły organizacje pozarządowe, ale obecna była jedna osoba zaufania, wskazana przez powódkę. Z rozmowy przed salą dowiedziałam się, że nie dopuszczono na rozprawę przedstawiciela Instytutu Ordo Iuris, który miałby być obserwatorem wskazanym przez zakon.

Zdaniem sądu pierwszej instancji zakon z siedzibą w Puszczykowie odpowiada za czyny byłego duchownego Romana B.Wyrok pierwszoinstancyjny jest precedensowy. Po raz pierwszy w Polsce Sąd nieprawomocnie orzekł, że Kościół ma ponosić odpowiedzialność prawną za czyny księdza, powołując się na art. 430 kodeksu cywilnego.

 

Co dalej?

 

Niewątpliwie Kościół musi udoskonalić kontrolę nad duchownymi, aby żaden pedofil nie przenikał w jego struktury i nie dokonywał przestępstw na jego „rachunek”. Niewątpliwie zaufanie dzieci do duchownych ułatwia nadużycia seksualne ze strony osób zaburzonych w swoich preferencjach seksualnych. Bezsporne jest, że osoby takie czasami dostają się w szeregi księży. To jest w Polsce margines (wskazują na to obiektywne statystyki), ale każdy tego typu przypadek jest ponad wszelką wątpliwość wielką krzywdą.

Kto powinien płacić za nadużycia pedofilskie? To jasne, że ten, kto jest winien szkody i krzywdy. A zatem, czy sprawca, czy organizacja, do której należał?

Jak z powyższych informacji wynika, powódka nie zażądała żadnego zadośćuczynienia od sprawcy, a jedynie od Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej(założonego przez Sługę Bożego kardynała Augusta Hlonda). Jej oczekiwania są znaczne i - jak się wydaje – mają przede wszystkim uderzyć w zakon, jako domniemanego winowajcę, odpowiedzialnego w pełni za działania byłego zakonnika-przestępcy.

Mecenas Krzysztof Wyrwa, pełnomocnik Towarzystwa Chrystusowegozamieścił na stronie internetowej następujące oświadczenie:

W sprawie czynów karalnych, których dopuściły się osoby duchowne należy podkreślić, że stanowisko Kościoła i podejście prawne nie zmieniły się. Takie czyny są haniebne i winny być ścigane, a ich sprawcy ukarani.

Osoby te, w ramach wewnętrznych kościelnych postępowań prawnych – zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego i innymi normami prawnymi – są konsekwentnie zawieszane w czynnościach kapłańskich lub wydalane ze stanu duchownego.

Na gruncie obowiązujących przepisów prawa w Polsce, nie można przenosić odpowiedzialności za te czyny (w tym cywilnej odszkodowawczej) ze sprawcy na kościelne osoby prawne. Sprawcy tych czynów dopuszczają się ich na własny rachunek i ponoszą osobistą odpowiedzialność przed ofiarami, które skrzywdzili oraz przed prawem.

Mimo to, dziennikarka Kopińska już poinformowała TVN, że jest przekonana, iż apelacja podtrzyma wyrok sądu I-szej instancji.

Wydaje się, że mamy obecnie w Polsce zorganizowaną akcję, skierowaną przeciwko Kościołowi Katolickiemu. Równolegle promowany jest paszkwilancki film „Kler”, na platformie internetowej Avaaz rozpoczęto zbieranie podpisów za „przerwaniem zmowy milczenia w sprawie przemocy seksualnej duchownych”, etc.

Jak zachowa się Sąd? Czy orzeknie zgodnie z polskim prawem i prawdą materialną, czy naciągnie przepisy, aby stworzyć fałszywy obraz Kościoła?

Trzeba pamiętać, że ideologicznie polskie sądy są bliższe liberałom, a nawet lewakom. Zbyt często lekceważą wartości katolickie. Pochopnie orzekają rozwody, działają na szkodę autorytetu ojców. W Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu zrozpaczony ojciec 9 marca 2016 roku nawet podpalił się na sali rozpraw po usłyszeniu wyroku. W sądzie tym wydawane są skandaliczne wyroki pozwalające uniknąć Skarbowi Państwa odpowiedzialności cywilnej za ewidentne szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy publicznych.

Jaki wyrok zostanie wydany we wtorek? Zobaczymy. W składzie sądu są następujący sędziowie: przewodniczący i sprawozdawca SSA Jan Futro, SSA Ewa Staniszewska i SSO (del. do SA) Maciej Rozpędowski.

Wyżej wymienieni opowiedzieli się po stronie antykatolickiego "szariatu", zresztą na modłę sądokracji III RP czyli Republiki Przybłędów, Rzeczypospolitej nie-Przyjaciół, ziejących nieskrywaną  nienawiścią do Polski i w szczególności do Kościoła katolickiego. 

"Masoni na wyższych stopniach wtajemniczenia obowiązkowo przechodzą na islam" - dr Stanisław Krajski.

 

 

 

 

WYROK ZAPADŁ JAK W PROTOKOŁACH MĘDRCÓW SYJONU

 

/FRAGMENTY PROTOKOŁÓW MĘDRCÓW SYJONU/

 

§ 8. Polityka, a moralność

Polityka nie ma nic wspólnego z moralnością. Władca, powodujący się moralnością, nie jest politykiem i jako taki nie może być pewny swego tronu.

§ 9. Syjońskie zasady rządzenia

Kto pragnie rządzić, musi tym samym uciekać się do podstępów i obłudy. Wielkie cnoty narodu – szczerość i uczciwość – są wadami w polityce, bowiem łatwiej i pewniej, niż wróg najpotężniejszy, strącają władców z tronu. Cnoty te powinny być właściwością państw gojów, my zaś w żadnym razie nie powinniśmy powodować się nimi.

§ 10. Prawo silniejszego

Prawo nasze polega na sileWyraz ,,prawo” zawiera w sobie myśl abstrakcyjną i niczym nie dowiedzioną. Wyraz ten nie oznacza nic innego jak tylko: dajcie mi, czego chcę, bym w ten sposób posiadł dowód żem silniejszy od was.

Gdzie się zaczyna prawo? Gdzie się ono kończy? W państwie o źle zorganizowanej władzy, o prawach bez wyrazu, rządzonym przez władcę pozbawionego indywidualności wskutek nadmiaru praw, powstałego z powodu liberalizmu, znajduje się źródło nowego prawa, a mianowicie: rzucenia się na zasadzie prawa silniejszego, rozbicia całego istniejącego układu, pogwałcenia praw przebudowy gmachu społecznego, by wreszcie stać się władcą wszystkich, którzy oddali na użytek mój swe prawa siły, zrzekłszy się ich dobrowolnie w myśl zasad liberalnych.

§ 17. Alkoholizm, klasycyzm, prywata

Spojrzyjcie na odurzone wódką zwierzęta, do której użycia nadmiernego prawo otrzymywane jest razem z wolnością. Czyżbyśmy mieli pozwolić, by i ,,nasi” doszli do podobnego stanu? Narody gojów odurzone są przez napoje wyskokowe.Młodzież ich zatraciła inteligencję wskutek klasycyzmu i wczesnej rozpusty, do której podjudzana była przez agentów naszych w postaci guwernerów, lokajów, guwernantki w domach zamożnych, kelnerów i kobiet naszych w miejscach rozrywek gojów. Do liczby ostatnich włączam również tak zwane ,,damy z towarzystwa”, które są dobrowolnymi naśladowczyniami tamtych pod względem zbytku i rozpusty.

§ 18. Zasady i podstawy rządu syjońskiego

Hasłem naszym jest siła i podstęp. W sprawach polityki zwycięża tylko siła, zwłaszcza jeśli ukryta jest poza zaletami, niezbędnymi dla mężów stanu. Gwałt powinien być zasadą, złożyć korony u stóp przedstawicieli jakiejś nowej potęgi jest to zło, stanowiące jedyny środek osiągnięcia celu, którym jest dobro. Toteż nie powinniśmy się cofać przed korupcją pieniężną, oszustwem i zdrada, o ile ma to dopomóc do osiągnięcia celu naszego. W polityce należy umieć brać bez wahania własność cudzą, jeżeli przy jej pomocy zdobędziemy uległość i władzę.

PROTOKÓŁ IX

 

§ 10. Owładnięcia jurysdykcji wykształcenia i wychowania

Wtrąciliśmy się do jurysdykcji, do systemu wyborczego, do prasy, do wolności osobistej, a przede wszystkim do wykształcenia i wychowania, jako do kamieni węgielnych wolnego bytowania.

§ 11. Fałszywe teorie

Ogłupiliśmy, odurzyliśmy i zdemoralizowaliśmy młodzież gojów przy pomocy wychowania w zasadach, znanych nam, jako fałszywe lecz wpajanych przez nas.

§ 12. Komentowanie praw

Poza istniejącymi prawami, nie zmieniając ich istoty, lecz tylko zniekształcając je przez sprzeczne komentowanie, stworzyliśmy coś wspaniałego ze względu na wyniki. Znalazły one wyraz początkowo w tym, że komentowanie zamaskowało prawa, następnie zaś zupełnie zakryło je od oczu rządów, a to wskutek niemożności znania prawodawstwa tak skomplikowanego. Oto źródło teorii sądów sumienia.

PROTOKÓŁ X

 

§ 9. Konstytucja jako szkoła waśni partyjnych

Z liberalizmu zrodziły się państwa konstytucyjne, które zastąpiły zbawcze dla gojów samowładztwo, konstytucja zaś, jak dobrze wiecie, nie jest niczym innym, jak tylko szkołą waśni, nieładu, sporów, niezgody, czczej agitacji partyjnej, tendencji partyjnej – słowem są to szkoły wszystkiego, co pozbawia indywidualności działalność państwową. Trybuna parlamentarna, nie mniej niż prasa, skazała panujących na bezczynność i bezsilność, a wskutek tego uczyniła ich niepotrzebnymi, zbytecznymi, co było powodem obalenia tronów w wielu państwach.

§ 10. Era republikańska i prezydenci jako kreatury żydowskie

Po obaleniu tronów dopiero stało się możliwe powstanieery republikańskiej. Wówczas to właśnie zastąpiliśmy władcę przez karykaturę rządu – przez prezydenta, wziętego z tłumu, ze środowiska naszych kreatur i niewolników. To było podstawą miny, umieszczonej przez nas pod narodem gojów, a właściwie pod narodami gojów.

§ 14. Żydostwo jako siła prawodawcza

Zrozumiałe jest, że w warunkach podobnych do powyższych klucz od świątyni będzie pozostawał w naszym ręku i że nikt, prócz nas, nie będzie kierował siłą prawodawczą.

PROTOKÓŁ XI

 

§ 4. Goje to barany

Goje to stado baranów, my zaś jesteśmy wobec nich wilkami a wiecie wszak, co się staje z owcami, kiedy do owczarni wkradną się wilki. Zamkną oni oczy jeszcze i z tej przyczyny, że obiecamy im zwrot wszystkich odebranych swobód po zwyciężeniu wrogów pokoju i pokonaniu wszystkich partii. Czy warto wspominać o tym, jak długo będą oczekiwać tego zwrotu?

§ 5. Masoneria tajna i jej ,,loże” na pokaz

W jakimże innym celu wymienialiśmy i nakazaliśmy gojom całą tę politykę, nie dając im możności zbadania jej treści – jeżeli nie tym – żeby drogą okólną osiągnąć to, co jest prostą drogą niedosięgłe dla naszego plemienia rozsianego. Posłużyło to – jako fundament dla naszej organizacji masonerii tajnej, która nie jest znana oraz dla celów, których istnienia nawet nie podejrzewają te bydlęta – goje, znęceni przez nas do szeregów armii lóż masońskich ,,na pokaz”, istniejących dla zamydlania oczu gojom.

 

PROTOKÓŁ XVII

 

§ 2. Dyskredytowanie (psucie opinii) kleru gojów.

Postaraliśmy się już zdyskredytować duchowieństwo gojów i w ten sposób uniemożliwić posłannictwo jego, które obecnie mogłoby nam bardzo przeszkadzać. Wpływy duchowieństwa maleją z dniem każdym.

§ 3. Wolność sumienia

Wolność sumienia jest teraz głoszona wszędzie, a więc lata jedynie dzielą nas od chwili zupełnego upadku chrześcijaństwa. Z innymi wyznaniami damy sobie radę jeszcze łatwiej lecz mówić o tym byłoby przedwcześnie. Klerykalizm i klerykałów ujmiemy w takie karby, żeby ich wpływy zwróciły się w kierunku odwrotnym do ich ruchu poprzedniego.

§ 4. Plany syjońskie odnośnie dworu papieskiego

Kiedy nadejdzie chwila ostatecznego zniszczenia dworu papieskiego, wówczas palec niewidzialnej ręki wskaże narodom w stronę dworu tego, kiedy zaś narody rzucą się tam, wystąpimy w charakterze obrońców jego, by nie dopuścić do znacznego upuszczenia krwi. Przy pomocy dywersji tej wedrzemy się do wnętrza tego dworu, którego nie opuścimy, nie zniszczywszy uprzednio całej jego siły.

§ 5. Król żydowski – papieżem, patriarchą świata

Król żydowski będzie rzeczywistym papieżem całego świata, patriarchą kościoła międzynarodowego.

§ 6. Sposoby walki z istniejącym Kościołem

Dopóki nie wychowamy młodzieży w zasadach nowych wiar przejściowych, a następnie – naszejnie zaczepimy jawnie Kościoła istniejącego, który będziemy zwalczali przez krytykę, wywołującą schizmy.

§ 7. Zadania syjońskiej prasy współczesnej

Nasza prasa współczesna w ogóle będzie piętnowała sprawy państwowe, religijne, brak zdolności gojów, wszystko to w wyrażeniach pogardliwych, żeby na wszelki sposób poniżyć ich tak, jak to umie zrobić tylko nasze genialne plemię.

Źródło; https://wolna-polska.pl/wiadomosci/protokoly-medrcow-syjonu-2014-10

 

NAJWYŻSZY CZAS  OSĄDZIĆ  KASTĘ ZA WYROK  POZNAŃSKIEGO  SANHEDRYNU

 

 

Towarzystwo Chrystusowe skorzysta z prawa do złożenia skargi kasacyjnej ws. wyroku Sądu Apelacyjnego, który nakazał mu zapłacić milion złotych odszkodowania i 800 zł dożywotniej miesięcznej renty kobiecie, którą gwałcił Roman B. – były duchowny i członek towarzystwa.

We wtorek Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji i uznał, że Towarzystwo Chrystusowe ma zapłacić milion zł i dożywotnio 800 zł miesięcznie renty ofierze Romana B. – duchownego i członka zgromadzenia. Mężczyzna odbył karę czterech lat więzienia. Nie jest już księdzem, został wydalony ze zgromadzenia.

 

Od wyroku przysługuje prawo wniesienia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego i z tego prawa Towarzystwo skorzysta. Dopiero Sąd Najwyższy ostatecznie rozstrzygnie casus tej konkretnej sprawy” – poinformował w przesłanym PAP oświadczeniu pełnomocnik Towarzystwa Chrystusowegoadwokat Krzysztof Wyrwa.

 

Wyrok, który zapadł w sprawie przeciwko Towarzystwu Chrystusowemu, nie przesądza wcale o możliwościach przenoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej ze sprawcy przestępstwa na inne osoby” – podkreślił w oświadczeniu Krzysztof Wyrwa.

 

Dodał, żewyrok, który zapadł, dotyczy wyłącznie tej konkretnej sprawy,nie jest natomiast podstawą do przyjęcia jakiejkolwiek odpowiedzialności finansowej Kościoła bądź prawnych osób kościelnych w innych sprawach w przyszłości. Każda sprawa podlega zawsze indywidualnej ocenie sądu i w oparciu o tę ocenę są wydawane konkretne wyroki sądowe. Wyrok ten traktować należy jako orzeczenie wydane w tej sprawie, a nie stanowienie prawa co do zasady odpowiedzialności określonej treścią art. 430 kodeksu cywilnego” – napisał w oświadczeniu.

 

Ks. Roman B. w jednej z miejscowości w woj. zachodniopomorskim molestował seksualnie 13-letnią dziewczynkę.Według mediów miał ją podstępnie wywieźć od rodziców, przez kilkanaście miesięcy więzić i gwałcić. W jego komputerze śledczy mieli znaleźć także treści pedofilskie i korespondencję z innymi dziećmi. Mężczyznę aresztowano w 2008 r.

 

W 2009 roku ks. Roman B. został skazany na osiem lat więzienia. Obrońcy odwołali się od decyzji sądu i sprawa trafiła do ponownego rozpatrzenia. W sądzie Roman B.miał się przyznać do kilkudziesięciu przestępstw seksualnych, ale zaprzeczał biciu ofiary i planowaniu działań. Sąd zmienił mu wówczaskarę na 4,5 roku leczenia psychiatrycznego na oddziale szpitalnym w zakładzie karnym. W 2010 r. wyrok został złagodzony o pół roku. Ksiądz wyszedł na wolność dwa lata później. Administracyjny proces karny ks. Romana B. zakończył się jego wydaleniem ze stanu duchownego. Roman B. nie jest już także członkiem zgromadzenia Towarzystwa Chrystusowego.

Kobieta wytoczyła proces także Towarzystwu Chrystusowemu dla Polonii Zagranicznej, do którego należał ks. Roman B. Sąd okręgowy nakazał Towarzystwu zapłacenie kobiecie miliona złotych zadośćuczynienia i wypłacanie 800 zł miesięcznie dożywotniej renty. Towarzystwo Chrystusowe odwołało się od tego wyroku. We wtorek podtrzymał go jednak Sąd Apelacyjny.(PAP)

Źródło; https://nczas.com/2018/10/02/bedzie-skarga-kasacyjna-po-dzisiejszym-wyroku-sadu-apelacyjnego-za-gwalt-bo-to-odpowiedzialnosc-zbiorowa/

 

CZY  ODTĄD ZA  ZŁAMANIE  PRZEPISÓW  RUCHU  DROGOWEGO PRZEZ KATOLIKA, ZWŁASZCZA  GDY BĘDZIE JECHAŁ DO KOŚCIOŁA,  RÓWNIEŻ BĘDZIE ODPOWIADAĆ INSTYTUCJA I ZA MANDATY BĘDZIE PŁACIŁ PRYMAS POLSKI, ALBO KEP ?

 

NALEŻY WIĘC, W KONTEKŚCIE POZNAŃSKIEGO SKANDALU SĄDOWEGO, NIEZWŁOCZNIE ZOBOWIĄZAĆ PROKURATORA GENERALNEGO DO ZBADANIA CAŁEJ TEJ SPRAWY I TO NA WSZYSTKICH ETAPACH WSZYSTKICH POSTĘPOWAŃ, ALBOWIEM MASONERIA TO NIE TYLKO SZATAŃSKA ORGANIZACJA, PRZECIWNA PRAWDZIE I ZBAWIENIU, ALE TEŻ STRUKTURA GRZECHU, ZWANA SZKOŁĄ INTRYG, KTÓRA JEST ZDOLNA SPROKUROWAĆ KAŻDĄ PODŁOŚĆ I  POPEŁNIĆ  KAŻDĄ  ZBRODNIĘ ORAZ ZADZIAŁAĆ W KAŻDEJ INSTYTUCJI, GDZIE MA TYLKO ULOKOWANYCH SWOICH AGENTÓW, ABY SWOJE ROZKŁADOWE CELE ZREALIZOWAĆ.

 

PONADTO OD PROKURATORA GENERALNEGO I MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI ŻĄDAMY TAKŻE STANOWISKA W RELACJI DO PUBLICZNEGO UZASADNIENIA WYDANEGO PRZEZ SĄD W POZNANIU WYROKU W NINIEJSZEJ SPRAWIE.

 

BRAK  PUBLIKACJI  UZASADNIENIA  WYROKU  PRZEZ POZNAŃSKI SĄD NALEŻY TRAKTOWAĆ  JAKO  NIEDOPEŁNIENIE  OBOWIĄZKÓW  PRZEZ  ORGAN  ORZEKAJĄCY,  KTÓRY  W MOJEJ  OCENIE  WYPOWIEDZIAŁ  WOJNĘ  KOŚCIOŁOWI W POLSCE.

 

SKORO  POZNAŃSKI  SĄD  OBCIĄŻYŁ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  ZA  CZYN ZBOCZEŃCA  CAŁY  KOŚCIÓŁ KATOLICKI,  KTÓREGO ZAKON CHRYSTUSOWCÓW  JEST  CZĘŚCIĄ,   TO  MUSIMY, JAKO  KATOLICY  PO  PROSTU WIEDZIEĆ WSZYSTKO W TEJ SPRAWIE. ZATEM CZY  NA  PEWNO  TAKIE CZYNY  MIAŁY  W  OGÓLE  MIEJSCE I CZY BYŁY EFEKTEM CHROBY, LUB SPONTANICZNYMI GRZECHAMI ZAKONNIKA-ZBOCZEŃCA, ALBO  OPERACJĄ AGENTURALNĄ WYMIERZONĄ W DOBRE IMIĘ I  INTERESY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO ?   

 CHCEMY  WIEDZIEĆ I TO;   JAKA  JEST NARODOWOŚĆ ZARÓWNO KATA,  JAK  I OFIARY ?  CHCEMY TEŻ  ZNAĆ  OD KIEDY  MAJĄ OBYWATELSTWO  POLSKIE, ZARÓWNO ONI JAK ICH PRZODKOWIE ? I TAKŻE TO;  OD KIEDY    ZOSTALI WŁĄCZENI DO KOŚCIOŁA  KATOLICKIEGO  I  JAK  WYGLĄDAŁO ICH  ŻYCIE RELIGIJNE ?  PONADTO  MUSIMY  WIEDZIEĆ;  JAKIE  FAKTY  I   DOWODY  W  TEJ  KWESTII,  WYZNACZONE   DO  SPRAW  ORGANY   PROCESOWE   WZIĘŁY POD   UWAGĘ,  A   JAKIE  NIE ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE  PRZEZ ŚLEDCZYCH  I  SĘDZIÓW  W RÓŻNYCH  POSTĘPOWANIACH  I  DLACZEGO?

 

PONADTO,  WOBEC LICZNYCH ATAKÓW  NA KOŚCIÓŁ   KATOLICKI,  JAKIE  DZIŚ  MAJĄ  MIEJSCE, NIECH WIĘC  I  TO  NIEZWŁOCZNIE  -  PROKURATOR GENERALNY  UDOSTĘPNI  NAM,  WSZYSTKIM  POLAKOM KATOLIKOM,  INFORMACJE; 

 ILE SPRAW JEST OBECNIE  PROWADZONYCH W POLSCE  PRZEZ  PROKURATURĘ, ZWŁASZCZA  POD KĄTEM INTRYG I PROWOKACJI WYMIERZONYCH  W  KOŚCIÓŁ  KATOLICKI PRZEZ WROGÓW RELIGII ?

NIE ULEGA KWESTII, ŻE WROGOWIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO SKUPIENI  W  SEKCIE  PRZY  ULICY CZERSKIEJ W WARSZAWIE,  GDZIE MIEŚCI  SIĘ  REDAKCJA "ŻYDOWSKIEJ GAZETY DLA GOJÓW  POLAKÓW" ZWANA "GW" LUB GóWnem, NIE UKRYWA CELU JAKIM JEST SKOMPROMITOWANIE KOŚCIOŁA  KATOLICKIEGO  I DOPROWADZENIE POSZCZEGÓLNYCH  ZGROMADZEŃ  I DIECEZJI  DO BANKRUCTWA. 

==================================================

 

Wreszcie  warto  też dodać, że  na  stronach "Nowego Testamentu"  św. Paweł z Tarsu,  Apostoł  Narodów,  powiedział  do  Chrześcijan, że  gdy  on  odejdzie,  to  na  pewno  PRZYJDĄ  WILKI  W  OWCZYCH SKÓRACH,  którzy  będą  chcieli  skrzywdzić  owce.

DLATEGO, POMNY NA TĘ WIEDZĘ, SANHEDRYN W POZNANIU UZNAŁ, ŻE ZA CZYNY WILKÓW,  OCZYWIŚCIE,  MUSZĄ ODPOWIADAĆ INNE OWCE, KTÓRE DOTĄD NIE ZOSTAŁY PRZEZ NIE POŻARTE.  BO PRZECIEŻ Z NIENAWIŚCI  DO CHRYSTUSA I  KOŚCIOŁA  SEKTA ANTYCHRYSTÓW  W  TOGACH  JEST ZDOLNA  WYDAĆ  KAŻDY NIKCZEMNY, PODŁY I  ZBRODNICZY WYROK.  Tylko  czy my Polacy katolicy mamy obowiązek respektować niegodziwości  naszych  wrogów  ??? Dobro wymiaru  sprawiedliwości  w Polsce domaga się od nas radykalnego postępowania i stawiania sprawy na ostrzu noża.  Prawo musi być  podporządkowane Dekalogowi.  Chcemy dyktatury Prawa Natoralnego. Tylko opcja zerowa w sądownictwie może uzdrowić polski wymiar sprawiedliwości. Togi nie mogą zakładać - nigdy więcej -  wrogowie Polski, katolicyzmu, Narodu Polskiego i cywilizacji łacińskiej.  Zawody prawnicze nie mogą być we władaniu wrogów Ojczyzny i Kościoła !!! 

 

 

 

"PRAWDZIWA WOJNA DZIEJOW TOCZY SIĘ PO STRONIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO LUB PO STRONIE JEGO PRZECIWNIKÓW" św. Jan Bosko

 

"Masoneria jest największym pomocnikiem szatana na ziemi" Leon XIII 

 

 

 

 

WYROK  POSTKOMUNISTYCZNEGO  SANHEDRYNU  W  POZNANIU  PO  PROSTU  WPISUJE SIĘ  W  LOGIKĘ  PROCESU  PRZECIWKO  JEZUSOWI CHRYSTUSOWI,  KTÓRY  MIAŁ  MIEJSCE  PRAWIE  DWA TYSIĄCE  LAT TEMU. RÓWNIEŻ  I  TERAZ  PRÓBUJE  SIĘ  CHRYSTUSOWI  PANU PRZYPISAĆ  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA CZYNY JAKICH NIE POPEŁNIŁ.

 To przecież Jezus Chrystus jest "szefem" Kościoła  a  nie  grzesznicy,  których  Zbawiciel nieustannie leczy Słowem Bożym i sakramentami od  różnych  słabości, grzechów i ciemnoty ! Chrystus Pan nie założył "biznesu  religijnego", jak sądzi GWno i  poznański Sanhedryn, ale Kościół Boży, który św.  Franciszek określił  mianem "szpitala dla grzeszników".

 

Zatem trzeba sprawy w Polsce postawić klarownie i bardzo stanowczo oraz odpowiedzieć sobie jasno w przedmiocie działalności prokuratury i sądów. Czy organem właściwym do sądzenia obywateli katolickiej Polski jest na pewno Sanhedryn złożony z talmudystów o  komunistycznej  przeszłości lub masońskiej i liberalnej prowieniencji ? Czy wyroki wrogów Polski mogą obowiązywać w Polsce ?

 Pan Leszek Żebrowski ma rację, gdy stwierdza, że sprawę  oczyszczenia sądownictwa z  wszelkiego lewactwactwa, a nade wszystko z   postkomunistycznego oraz liberalnego bandytyzmu, należy  niezwłocznie zrealizować  i  posłać żydokomuszych i im podobnych  talmudystów  do  prac  fizycznych  w Biedronce  lub  Tesco, lub gdzieś indziej, byle z dala od wszelkiej władzy !

  Władzę  sądowniczą  trzeba  oddać  Narodowi  Polskiemu, a  więc  sądzić powinny  wyłącznie  ławy  przysięgłych  złożone  z  Polaków-katolików, należących do cywilizacji łacińskiej, żyjących w stanie łaski i o prawym - należycie ukształtowanym - sumieniu, a  nie edukowane na heretyckich książkach, ideologii złodziejstwa i terroru, bezetyczne  przybłędy  w  togach, do  tego jeszcze  w  roli  "nadzwyczajnej kasty", o zupełnie  innych  celach religijnych, cywilizacyjnych i narodowych, niż autochtoni tworzący realną  wspólnotę w Polsce.


 

Albo Polska będzie katolicka, albo nie będzie jej wcale. ŚMIERĆ WROGOM OJCZYZNY I KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO !

 

 

 

 

KOMENTARZE

 • ...
  "Potem ujrzałem innego anioła - zstępującego z nieba i mającego wielką władzę, a ziemia od chwały jego rozbłysła. (2) I głosem potężnym tak zawołał: Upadł, upadł Babilon - stolica. I stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt (Ap 18:1-2)
 • Sąd osądził zakon?
  Panie Górzyński, proszę nie mieszać ludziom w głowach. Zakon to nie grupa osób, lecz instytucja posiadająca osobowość prawną (proszę sprawdzić KRS). Skoro zaś - jak twierdzi pewien znany w Polsce zakonnik - zakonnik nic nie posiada, bo wszystko należy do zakonu, to kto niby ma odpowiadać materialnie za szkody wyrządzone innym osobom?
 • @s.r. 60 l. 10:15:50 Odpowiedzialność zbiorowa?
  No, to są mądre "sądy"! Za winę jednostki karzą organizację, do której należał! Jak gdyby ona miała jakikolwiek wpływ na popełnienie czynu, bądź nie. Mądrzejsi od Salomona. Tak jest, jeśli pedofilem jest rolnik niech płaci PSL a rolnik do więzienia wg takiego prawa. Niezrozumiałe jest karanie organizacji za czyny jej członka. Jeżeli np. piłkarz będzie gwałcił, to ukarany zostanie klub, którego jest członkiem. Rozumiem, że kara dla organizacji może być za np. tuszowanie sprawy, ukrywanie sprawcy itd itp, ale za czyn odpowiada zawsze ten, który takiego czynu się dopuścił. Chyba że nie znamy szczegółów sprawy i Towarzystwo skłaniało do takich czynów lub coś podobnego. Po drugie - osobna poszkodowana ma prawo do zadośćuczynienia tylko, jak je wymierzyć?
 • @kula Lis 67 11:11:49
  porównujesz klub piłkarski do zakonu?
 • @roux 11:42:21
  Pełnomocnik Chrystusowców odpowiada na wyrok sądu: To o niczym nie przesądza. Mamy prawo do skargi kasacyjnej. Sąd Apelacyjny w Poznaniu utrzymał w mocy orzeczenie sądu pierwszej instancji w odniesieniu do kwoty zadośćuczynienia na rzecz kobiety gwałconej w dzieciństwie przez byłego księdza Romana B. Sąd pierwszej instancji zasądził na rzecz kobiety milion złotych odszkodowania i dożywotnią rentę. Orzeczenie sądu jest prawomocne.

  https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/414763-pelnomocnik-tchr-odpowiada-na-wyrok-poznanskiego-sadu
  Czyli za gwałty islamistów na Niemkach z Kolonii musi zapłacić państwo islamskie. Za nauczyciela zapłaci Szkoła, za policjanta Policja, za listonosza Poczta, za lekarza Szpital, a za bezrobotnego ZUS. Za polityka partia. Itd. Może na tej zasadzie rozpatrywać również inne przestępstwa?
 • @s.r. 60 l. 10:15:50
  Kościół katolicki należy do Chrystusa Pana. Pan Jezus brzydzi się każdym grzechem. Kto grzeszy jest dzieckiem diabła!


  Marcin Luter był Augustianinem i co z tego ma wynikać ? Może ów Zakon ma zapłacić teraz Rzymowi za zniszczenie części Kościoła na skutek wywołania rewolucji protestanckiej ?


  Pan Jezus wybrał dwunastu Apostołów, a wśród nich był Judasz Iskariota, zdrajca i złodziej, i co z tego ma niby wynikać? Apostołowie mają zapłacić odszkodowanie Chrystusowi Panu za ukrzyżowanie ?

  A dlaczego nie ścigać Sanhedrynu za korupcję i za planowanie zabójstwa oraz wywieranie wpływu na sądy rzymskie w celu popełnienia zbrodni sądowej ?

  ****

  Ciekawe, że nikt nie docieka co zepsuło owego zakonnika i kiedy ? Może właśnie państwo i organizacje, które są zainteresowane psuciem ludzi ?

  Ponadto mnie interesuje kwestia czy cała ta sprawa nie jest efektem śmierdzącego masońskiego spisku, tak jak choćby prowokacja UBecka w Kielcach, etc. ?
 • @Autor
  Przecież to było do przewidzwenia.Bukmacherzy nawet by nie przyjmowali zakładów bo wyrok był znany przed rozprawą.Po żydowskich sądach w Polsce nie można spodziewać się sprawiedliwego wyroku o czym świadczą setki i tysiące skarg do ETS.
 • @matterhorn 13:01:05
  A oni ciągle reformują i reformują zamiast wyrwać z korzeniami tą strukturę zła i skazać za zbrodnie trumwiratu policyjno-prokuratorsko-sądowego członków mafii złoczyńców !!!
 • 268 komentarzy
  https://www.salon24.pl/u/konserwatysta100/899109,jutro-w-poznaniu-osadza-zakon

  Zdecydowana większość przeciwko wyrokom sędziów z Poznania.
 • @Janusz Górzyński 12:36:34
  Panie Januszu,
  proszę nie rozpaczać.
  To my wszyscy, wierzący i niewierzący, zapłacimy karę - przecież to my w myśl konkordatowych zapisów utrzymujemy tę od zawsze antypolską, żydo-katolicką bandę darmozjadów i pasożytów, czyli kler i zakony.
 • @Rzeczpospolita 14:07:27
  Panie Darku

  Otóż nie rozumiem Pańskich inwektyw i nienawiści do Kościoła? Trzeba być człowiekiem bardzo złej woli, aby budowniczych cywilizacji łacińskiej określić mianem "bandy darmozjadów i pasożytów".

  Gdyby nie Kościół to świat by nie miał ani uniwersytetów ani oświaty ani także zrozumienia co jest dobrem a co jest złem.

  Bez Kościoła, to nawet pokrzywdzona by nie wiedziała, że czyn zboczeńca-zakonnika był zły, gdyż w starożytności, to uprzedmiotowienie człowieka i wykorzystywanie sexualne było czymś nie podlegającym żadnej krytyki. W pogańskich gimnazjonach, to pedalstwo było na porządku dziennym i nawet uchodziło za cnoty. Cała starożytność pogańska zna powszechne zjawisko niewolnictwa sexualnego.
  Mahomet dla przykładu zalecał rabunki kobiet, poligamię i pedofilię. Sam był zresztą pedofilem.


  Bez Kościoła ludzkość mogła by już dawno ulec totalnemu zezwierzęceniu i być pomocnikiem Szatana na ziemi.

  Tylko Kościół działający w imieniu Chrystusa Pana ma kompetencję do skutecznej walki z demonami i grzechami, głosząc Słowo Boże i szafując sakramentami.

  Najgorsze, że przez talmudyzację wymiaru sprawiedliwości w Polsce i totalne zakłamanie służb i mediów nie wiemy nigdy jaka była w danej sytuacji prawda !!!
 • @s.r. 60 l. 10:15:50
  Np. Szkolni lewaccy seksedukatorzy nie dopuszczają się haniebnych czynów pedofilii?
 • @Janusz Górzyński 13:18:50
  "wyrwać z korzeniami tą strukturę zła"

  Świat jest nasycony dobrem i cnotą jak rajski ogród. Wystarczy wyrwać zło z korzeniami i ta wyrwa natychmiast się wypełni świętymi ludzmi.

  Tak przynajmniej uważał Cromwell, Robespierre, Dzierżyński i Pol-Pot.
 • @kula Lis 67 14:42:14
  Tamci na pewno nie, albowiem realizują co im piekło nakazuje. A co im piekło każe? Dokonać totalnej sexualizacji dzieci i młodzieży oraz nazywać zło dobrem a dobro złem.

  Z diabłami i ich pomocnikami trudno się dogadać, bo przecież oni mają swoje "ewangelie", swoją "filozofię", antropologię, ideologię oraz nade wszystko własne cele i misje różne od misji Chrystusa Króla i Kościoła Świętego.

  "Kościół to szpital dla grzeszników" św. Franciszek z Asyżu.

  Tylko "Chrystus jest mocen uleczyć zło i wskrzesić zmarłych".
 • @s.r. 60 l. 10:15:50
  Dobra argumentacja.

  Dodam że Zakonnik reprezentuje Zakon... chyba że gwałci w czasie prywatnym .. ale w zakonie nie ma czasu prywatnego zakonnik przez 24g/dobę jest zakonnikiem ...(to inaczej niż nap kierowca, lekarz, piekarz..nauczyciel .itp).

  Jak przestępstwo popełniono w godzinach pracy to firma odpowiada za swojego przedstawiciela czyli pracownika.

  Podobnie należy osądzać banki które okradają ludzi wprowadzając ich w błąd..Banki uciekają od odpowiedzialności zwalając winę na pracownika.
  Za przestępstwa w pracy (urzędnicze też) odpowiada firma oraz bezpośredni wykonawca przestępstwa.

  Dotyczy to tę przestępstw lekarzy w pracy..., sędziów ,..wszystkich pracowników i prezesów.
 • @Janusz Górzyński 14:50:54
  >> Tylko "Chrystus jest mocen uleczyć zło i wskrzesić zmarłych".

  Chrystus nakazał "wyrywać zło z korzeniami", oraz wypalać ogniem i żelazem?
 • @Janusz Górzyński 14:29:07
  Panie Januszu,
  a gdzie u Pana szacunek dla prawdy?
  Przecież to co Pan napisał to kłamstwa. Żydo-chrześcijaństwo to wspakultura (czyli odwrotność kultury), to moralne barbarzyństwo.
  Dzięki żydo-chrześcijaństwu straciliśmy z naszego rozwoju 500 lat. Żydo-katolicki Kościół ma ręce we krwi milionów istnień ludzkich, to największy w dziejach ludobójca.

  A jest jeszcze współczesność, dzień dzisiejszy i współpraca Kościoła z USA i światowym żydostwem oraz z V żydowską kolumną w Polsce w obalaniu PRL, wspieranie NWO i depopulacji.

  Żydo-katolicki Kościół działa w interesie światowego żydostwa, do tego został zaprogramowany. Im szybciej odrzucimy żydowską religię i jej instytucję - hierarchiczny Kościół wzorowany na organizacji judaistycznej tym wcześniej zwiększymy szanse na suwerenność Polski i Polaków.
 • @Janusz Górzyński 14:29:07
  Niewątpliwie oskarżony zakonnik dopuścił się haniebnego czynu za co został skazany.Za taki czyn stosujesię karę w wysokości 2-12 lat.Jeżeli został skazany na 4 lata to sąd w tej sprawie nie dopatrzył się specjalnego okrucienstwa ze strony skazanego.
  Poszkodowana dwudziesto kilku letnia dziewczyna swój stan określa na tyle poważny,ze nie może podjąć pracy.Ztego tytułu takie wysokie odszkodowanie plus dożywotna renta.
  Ja sobie i innym zadaje pytanie -Co takiego zaszło po tych dziesięciu latach,że sąd zadecydował o takim wysokim zadośćuczynieniu?
  Kim właściwie jest ta poszkodowana ,że jej celem nie jest sprawca lecz Towarzystwo Chrystusowe.
 • @s.r. 60 l. 10:15:50
  Niech każdy najpierw popatrzy się na swoją seksualność i na swoje życie ! Czy jest ono nieskazitelnie czyste, moralne? Jak ta statystyka wygląda w ciągu dnia, tygodnia, roku, całego życia?
 • @dalmichal 15:37:45
  Protegowaną "Wyborczej". Proszę przeczytać mój tekst.
 • @Oscar 14:54:00
  Ej Oskar, Oskar! A gdzieżeś ty to wyczytał?

  Ale na szczęście zakonnik to coś innego niż pracownik firmy i zakon jakąś odpowiedzialność ponosi. Nie jest to bynajmniej odpowiedzialność zbiorowa, bo nie będzie chłosty współbraci i jak sądzę kwota nie jest dla zakonu na tyle dotkliwa, by skutkować to miało pozbawieniem zakonników " kieszonkowego", czy niedogrzaniem cel w zimie.
  Jeśli zakon nie może zbliżyć sie do Chrystusa postepowaniem członków wspólnoty, to może słuszną przyjął sąd koncepcję, że niech to zrobi przynajmniej ubóstwem. A poza tym wyrok , jak wyrok - 99% z nich czymś zadziwia (taki mamy klimat)
 • @Pedant 15:13:23
  Zaiste, Chrystus nakazał walczyć z grzechem w sposób totalny i moc do walki czerpać z modlitwy i ze zjednoczenia z Bogiem.
  Pan Jezus powiedział, że "kto grzeszy jest dzieckiem diabła".
  Bóg w Starym Testamencie powiedział Kainowi, że "grzech czuwa u twych bram, lecz ty masz nad nim panować".
  Apostoł rzekł "mocni w wierze sprzeciwiajcie się złemu".


  Jezus Chrystus również powiedział, że "niepodobna aby nie przyszły zgorszenia, lecz biada temu przez kogo przychodzą".

  Życie diabelskie polega na tym, że odmawia się Duchowi Świętemu łaski nawrócenia. Odmowa metanoi stanowi największe zło jakie człowiek może wyrządzić sobie, bliźnim i nade wszystko Bogu. Człowiek, który odwraca się od Boga to prędzej czy później stanie się zwierzęciem lub diabłem - twierdzili słusznie Ojcowie Pustyni.

  Odpowiedzialność za świat wyraża się modlitwą o nawrócenie zatwardziałych grzeszników i apostolstwem, ewangelizacją, albowiem św. Paweł powiedział "biada mi jeśli bym nie głosił Ewangelii".
 • @Rzeczpospolita 15:32:08
  Po wniebowstąpieniu Pana Jezusa to nie było tak, że osieroceni uczniowie postanowili zorganizować się w Kościół. Nowy Testament nie pozostawia wątpliwości co do tego, że Kościół jest darem, jaki nam zostawił Pan Jezus, abyśmy się mogli - niezależnie od tego, w jakim miejscu i czasie przyszło nam żyć - spotykać się z Nim realnie jako z Nauczycielem i Zbawcą.

  Zanim od nas odszedł - przez swoją śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie - Jezus wybrał Dwunastu, aby byli zaczątkiem Jego Kościoła. Jak ważne było to, żeby apostołów było właśnie dwunastu, świadczy fakt, że kiedy jeden z nich sprzeniewierzył się swojemu powołaniu, bardzo szybko w jego miejsce wybrano Macieja (Dz 1, 1 5 - 2 6 ) . Było bowiem woląjezusa, aby byli oni ojcami ludu Nowego Przymierza, na wzór dwunastu synów Jakuba, patriarchów ludu Przymierza Pierwszego.

  O tym, że Jego zamiarem jest założenie Kościoła i obdarzenie nas nim, Jezus mówił swoim uczniom wyraźnie (Mt 16, 18). Zostawił swojemu Kościołowi chrzest (Mt 28, 19), wobec którego chrzest Jana był zaledwie cieniem (Mt 3, 11 i paralel.; Dz 11, 16; 19, 3-5), zostawił moc odpuszczania grzechów 0 20, 22n) oraz dar Eucharystii (Mt 26, 26-28 i paralel.). Obiecał ponadto, że sam Duch Święty będzie czuwał nad tym, żeby w Kościele była głoszona autentyczna Jego nauka (J 14, 26; por. Łk 16, 10; Mt 16, 19; 18, 18; 1 Tm 3, 15).

  Otóż warto sobie uprzytomnić, że dzięki darowi Kościoła nasza jedność z Jezusem i możliwości spotkania z Nim są dziś niewyobrażalnie głębsze niż te, jakie mieli nawet sami apostołowie, kiedy żyli z Nim na co dzień i mieli możliwość bezpośredniego z Nim przebywania. Apostołowie mogli „jedynie" być w Jego obecności, słuchać Go, zadawać Mu pytania, być świadkami Jego postępowania i Jego cudów.

  Nasze możliwości zjednoczenia z Jezusem i czerpania z Niego są nieporównanie większe. Spróbujmy to zobaczyć w świetle tajemniczych słów Pana Jezusa: „Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was" 0 16, 7 ).

  Dlaczego odejście Jezusa było warunkiem posłania Ducha Świętego? Bo dopóki Jezus historycznie był z nami, orędzie zbawienia było dopiero przekazywane, nie było jeszcze przekazane do końca. Jako Człowiek, był On wtedy jednym z nas. Odszedł od nas po dopełnieniu naszego odkupienia i przygotowaniu swoich uczniów, których wybrał, żeby byli zaczątkiem Kościoła, na przyjęcie Ducha Świętego. Teraz - mocą tegoż Ducha, którego On nam posyła – możemy się z Nim spotykać niewyobrażalnie głębiej niż jako z jednym z nas. Spotykając się z Nim w Duchu Świętym, jednoczymy się z Nim - rzecz jasna, na razie tylko zaczątkowo - na wzór jedności Osób Boskich. Możemy nawet spożywać Jego Ciało i poniekąd przemieniać się w Niego. Przychodząc do nas, On ogarnia nas całych, tak że my stajemy się coraz więcej jedno z Nim, tak jak to zapisał apostoł Paweł: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus" (Ga 2, 2 0 ).

  Rzecz jasna, wszystko to jest możliwe dlatego i tylko dlatego, że Jezus naprawdę jest równym swojemu Przedwiecznemu Ojcu Synem Bożym, a stawszy się naszym Zbawicielem, ma moc spotykać się z nami na takim poziomie bliskości i intymności, jaki na tej ziemi jest absolutnie niemożliwy nawet w relacjach między najbardziej oddanymi sobie przyjaciółmi.

  Jak wierzący chrześcijanie dobrze wiedzą, zbawienie to nie jest jakaś zewnętrzna nagroda za dobre życie ani konsumpcjonistycznie pojęty błogostan. O zbawieniu wiecznym Jezus mówił następująco: „A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa" 0 17, 3 ). Niewątpliwie Jezus mówi tu o całoosobowej znajomości Boga, o poznaniu Go w miłości i całym sobą.

  Apostoł Paweł oddał to za pomocą starotestamentalnej metafory oglądania Go „twarzą w twarz" (1 Kor 13, 12), apostoł Jan zwrócił zaś uwagę na to, że sytuacja zbawienia wiecznego absolutnie przekracza naszą wyobraźnię: „Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest" ( 1 J 3 , 2 ).

  Zstępowanie na nas zbawienia wiecznego Nowy Testament oddaje za pomocą idei zrodzenia z Boga 0 1,12n; 3, 3; Jk 1, 18), przybrania za synów (Rz 8, 14-17; Ga 3, 26; 4, 6n), udziału w Bożej naturze (2 P 1, 4 ) , jakby utożsamienia z Chrystusem (J 17, 23; 2 Kor 13, 5 ) . Jak widzimy, wszystkie te idee i obrazy wskazują na dar absolutnie przekraczający zarówno wyobraźnię, jak i nasze możliwości naturalne, a zapewne nawet nasze naturalne pragnienia.

  Toteż znajdziemy w Ewangeliach ostrzeżenia, które jednych ludzi niepokoją, innych oburzają i gorszą, że odmowa czerpania z pozostawionych nam przez Jezusa źródeł zbawienia może kosztować jego utratę: „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony" (Mk 16, 16). Podobnie mówił Jezus o Eucharystii: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie" (J 6, 5 3 ).

  http://www.fronda.pl/a/nie-warto-sie-dluzej-oszukiwac-poza-kosciolem-zbawienia-nie-znajdziemy,115997.html

  CZŁOWIEK BEZ EUCHARYSTII NIE BĘDZIE MIAŁ ŻYCIA W SOBIE!

  I PAN SWOIMI WPISAMI DO UDOWADNIA.

  Panie Dariuszu, niestety rozmowa z Panem przypomina rozmowę z trupem. Żadna prawda Boża do Pana po prostu nie dociera !
 • @Janusz Górzyński 14:50:54
  Warto wspomnieć, że film "Kler" został według reżysera Smarzowskiego zrobiony według książki korespondenta prasy holenderskiej Ekke Overbeeka. Overbeek siedzi już wiele lat w Polsce, i niemalże co tydzień wysyła fantastyczne kłamstwa do dziennika Trouw. Znam go, nienawidzi Polski jak typowy nazista, w oparciu o starą nienawiść kalwińskiej Holandii, do której doszła propaganda nazistowska, a obecnie liberalno-marksistowska. Holandia jest najbardziej antypolskim krajem na świecie, i to powinno wreszcie dotrzeć do Polaków. Timmermans się tam niczym nie wyróżnia, jest typowym tępym Holendrem! Holendrzy nawet w Brukseli ciągle atakują Niemcy, że są zbyt łagodne w stosunku do katolickiej Polski. Zamiast kogoś takiego natychmiast wydalić na mordę jak Kozlovską jako persona non grata to robi się dla nich jeszcze kosztowne spotkania i poświęca na to masę pieniędzy na zadeklarowanych wrogów Polski i Polaków. Ów Overbeek jest bliskim przyjacielem Michnika, i korzysta z bezpłatnego gabinetu i telefonu w redakcji GWna. Ekke Overbeek godnie kontynuuje tradycje i osiągnięcia holenderskich ochotników z holenderskich dywizji i batalionów Waffen SS, które w Południowo-Wschodniej Polsce (dzisiaj Zachodniej Ukrainie) zamordowały przeszło pół miliona obywateli polskich, w większości żydów. Niemcy otaczali miasteczko w Małopolsce Wschodniej, i do środka wpuszczali Holendrów. Nikt żywy z mieszkańców już z niego nie wychodził. Kolejnym krokiem były pociągi z dobrem mieszkańców, przewożące to do Holandii. Polsce należą się oczywiście także i od Holandii a nie tylko Niemców odszkodowania wojenne.
 • @dalmichal 15:37:45
  Możemy być pewni, że jest ofiarą psychomanipulacji ze strony sekty z Czerskiej zwanej Gwiazdą Śmierci.

  Gdyby Ziobro miał w sobie ikrę, to bez trudu by ów węzeł rozwiązał i psychomanipulantów a więc sadystów - UKARAŁ ZA PRZEMOC I INNE CZYNY ! A przecież nie trzeba wiele, alby zrozumieć jakie to mogą być czyny sektarzy szkodzących nieustannie Kościołowi, także z trybuny "kościoła wyborczej".

  Wątpię jednak, aby w tak ważnej sprawie chciał zająć stanowisko PiS, aby rzeczywiście chronić interesy Mistycznego Ciała Chrystusa. Milczenie nie zawsze jest złotem i może być gestem na wzór Piłata, który umył ręce i dołożył swoje do zbrodni sądowej Sanhedrynu.
 • @Rebeliantka 16:02:14
  Trzeba sobie uświadomić, co tutaj się dzieje. Soros przeznaczył kilkanaście miliardów dolarów na zniszczenie Kościoła. Udało mu się niestety z Irlandią, na której był skoncentrowany cały jego "wysiłek inwestycyjny". Teraz przyszła kolej na Polskę. Takich agresywnych wpisywaczy będzie coraz więcej. GWno prowadzi specjalne kursy dla dywersantów internetowych. Prowadzi to także KOD i UBywatele PRL. Takie łotry i chuligani robią to za nędzne grosze, byle tylko zabić Matkę Ojczyznę i Kościół Święty, dla samej złości i nienawiści do Polski. Dla tych rzezimieszków i żydokomunistów nie ma nic świętego.
 • @kula Lis 67 16:34:02
  Niestety, niebezpieczeństwo jest znaczne. Mam jednak nadzieję, że katolicka Polska się obroni.
 • @Mariusz G. 16:07:31
  Czy sąd wykluczył w swoim orzeczeniu, że zakonnik-zboczeniec był agentem wrogich sił Kościołowi i miał za zadanie mu zaszkodzić skandalem z osobą pochodzącą z patologicznej rodziny ?

  Dlaczego Gazeta Wyborcza znała wyrok przed ogłoszeniem orzeczenia przez sąd w Poznaniu ?

  Nie ulega kwestii, że osobie małoletniej można bardzo szkodzić przez manipulacje i inicjacje ze Złem, a następnie osobę tak rozbitą prowadzić ku zupełnej zatracie duszy. Czy Prokurator Generalny zdaje sobie z tego wszystkie sprawę ? Jeśli ktoś twierdzi, że "Gazeta Wyborcza" może komuś pomóc i to bezinteresownie, to jest albo agentem masoństwa albo kompletnym idiotą !!!


  Trzeba wyjaśnić kim jest ta dziewczyna i ten ex-zakonnik ? Owszem, można sprawę uznać za przejaw dewiacji, lecz moim zdaniem nie jest możliwe, aby w Zakonie ktoś takie zachowania popierał i zalecał. Zatem ów zakonnik-dewiant musiał być nieźle przeszkolony do tego, aby swoje diabelskie życie ukrywać przed całym zgromadzeniem.

  Agentów, zwłaszcza szkodzącym Kościołowi Bożemu, nie szkoli się przez 5 minut, lecz są oni poddawani długim szkoleniom i treningom na potrzeby różnych sytuacji.

  W Poznaniu operacje przeciwko Kościołowi i rodzinom prowadzi się od dawna. Wystarczy wspomnieć na sprawę abp. J. Paetza, który pochodzi z niemieckich Bambrów. Ważną rolę w dewastowaniu Kościoła odegrał w Poznaniu ks. prof. Tomasz Węcławski dziś po żonie żydówce przyjął nazwisko Polak. Dawny teolog i wykładowca w poznańskich seminariach i na UAM - ks. Węcławski, nie tylko ogłosił, że "Jezus nie jest Bogiem", ale jako świecki Polak prowadzi w Poznaniu tęczowe marsze i głosi "ewangelię LGBT".

  Św. Paweł z Tarsu napisał, że każdy kto będzie głosił Ewangelię różną od chrystusowej niech będzie wyklęty. Anetema sic ! Niech będzie wyłączony z Kościoła a tym samym niech piekło go pochłonie.


  6 Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść4 do innej Ewangelii. 7 Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. 8 Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty! 9 Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście - niech będzie przeklęty!

  http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1013
 • @Rebeliantka 16:45:29
  Spokojnie to wszystko zniknie jak tęcza na pl.Zbawiciela .Pozdrawiam. https://www.magnapolonia.org/wp-content/uploads/2017/11/marsz2017_1.jpeg
 • @Rebeliantka 16:45:29
  "Ci będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo Panem jest panów i Królem królów - a także ci, co z Nim są: powołani, wybrani i wierni."
  Apokalipsa św. Jana 17:14

  Polska jest nie do złamania, jesteśmy narodem nie do pokonania - Ks. prof. Tadeusz Guz
  https://www.youtube.com/watch?v=RGOA7EYZNx4
 • @Repsol 17:00:11
  Piękne przypomnienie!
 • @Rzeczpospolita 15:32:08
  //Żydo-katolicki Kościół działa w interesie światowego żydostwa//

  Marna ta twoją tu agitacja wyborcza.
  Jakie hasła taki kandydat na ..
  No właśnie
  na co ?
 • @Rebeliantka 17:14:21
  Najbardziej losami Kościoła w Polsce przejmują się byli SB-ecy, KODziarze i inne sowieckie szambo. Ci sami, którzy z taką uciechą katowali i mordowali księży. Tzw. utrwalacze władzy ludowej. Dziś stoją w pierwszym szeregu obrońców wiary i religii. Domagają się odnowy Kościoła, najlepiej rewolucji, takiej "październikowej", zakończonej podobnie jak oryginał. Najlepiej, gdyby wszyscy duchowni skończyli tak jak rodzina Romanowów. O to już by się postarali Mazguły, Komorowscy, Lubnauery, Kamysze i inne odpady. Mają prawo do tej patologicznej nienawiści. Pal ich diabli. Problem jest jednak dużo poważniejszy. Ten problem to "narodek", nie mylić z narodem. W pierwszy weekend padły rekordy. Przekroczona została magiczna liczba miliona "widzów". To więcej niż na kiepściutkim pornosie pt "Pięćdziesiąt twarzy Greya" (2015) z wynikiem 834.479. Właśnie przyznawane są po raz ok 120 nagrody Nobla. Ostatnią dla Polaka/Polki wręczono w 1911 r Marii Skłodowskiej. I potem już nigdy więcej. Czy muszę pisać, dlaczego ?
 • @kula Lis 67 18:00:26
  No cóż. Trzeba przywrócić polską własność mediów.
  A z Noblem wiadomo dlaczego.
 • @Rebeliantka 18:04:22
  Jutro w GP plakat Kler z Janem Pawlem II, prymasem Stefanem Wyszyńskim, Księdzem Jerzym Popiełuszko i Ojcem Maksymilianem Kolbe. Zadbajmy by znalazł się tam gdzie ludzie potrzebują świadectwa
 • @kula Lis 67 18:00:26
  Czy w wyobrażeniu środowiska „Wyborczej” istnieje miejsce dla Kościoła? Tak, Kościół Michnika ma uzasadniać chorą ideologię tego lewackiego oszołomstwa, księża powinni bronić afer, które mają na sumieniu związani z tym środowiskiem politycy, i przede wszystkim potępiać nienawiść, czyli jakąkolwiek krytykę czynów i przeszłości ludzi tworzących dzisiaj krąg ideowy wokół naczelnego „Wyborczej”. Grzechy duchownych im nie przeszkadzają ani gorszą, trudno zresztą, by gorszyły obrońców Romana Polańskiego. Wykorzystywane są za to bezwzględnie do walki z Kościołem, niemal jak kalka działań departamentu IV MSW: „worek, korek i rozporek” – to nie reklama filmu Smarzowskiego, wściekle promowanego przez „Wyborczą”, lecz powtarzana przez funkcjonariuszy departamentu IV instrukcja do walki z „klerem”. Tylko oni mogli sobie zasłużyć na miano prawdziwych walterowców.


  https://www.salon24.pl/u/tomaszsakiewicz/899600,kosciol-michnika
 • Ohydny komentarz Czarzastego na WP
  https://wiadomosci.wp.pl/wyrok-ws-ksiedza-pedofila-mocny-komentarz-wlodzimierza-czarzastego-6301927731852929v

  Natalia Durman

  Wyrok ws. księdza pedofila. Mocny komentarz Włodzimierza Czarzastego

  Towarzystwo Chrystusowe, do którego należał ksiądz pedofil, musi zapłacić 1 mln zł odszkodowania molestowanej w wieku 13 lat kobiecie. - Bezpośrednia odpowiedzialność sprawcy jest straszliwa i powinien za to odpowiedzieć, ale równie straszliwa jest odpowiedzialność instytucji, która to kryje. Przyzwolenie poprzez niekrytykowanie, nienapiętnowanie zjawiska pedofilii w Kościele jest po prostu skandalem (...) Wszystko, co jest fałszem, prędzej czy później wyjdzie. Nie można kogoś zbawiać, będąc pedofilem - mówił Włodzimierz Czarzasty w programie "Tłit".

  -----------------------------------

  Zaczyna się. Lewactwo dostało "zielone światło" do bezczelnego zniesławiania Kościoła.
 • @Janusz Górzyński 16:59:51
  Nie do końca mnie Pan zrozumiał. Nie twierdzę , że wyrok jest sprawiedliwy, bo nie znam sprawy a statystycznie rzecz biorąc : sprawiedliwości w sądach brak. Chodzi mi o to, że zakon jako wspólnota powinien przynajmniej potencjalnie odpowiadać za takie sytuacje.
 • @Janusz Górzyński 16:20:51
  "Otóż nie rozumiem Pańskich inwektyw i nienawiści do Kościoła?"

  Panie Januszu,
  tak napisał Pan wcześniej.
  Nie ma Pan jednak racji. Nie posługuję się inwektywami. To, co Pan za nie bierze to są fakty historyczne.
  Nienawiść do Kościoła? Powiedziałbym raczej, że nie darzę sympatią tej instytucji, choć na nienawiść zasługuje jako wróg narodu i państwa.

  Panie Januszu,
  Kościół jest instytucją nie mającą z bogiem nic wspólnego, choć pod religijnymi hasłami uprawia swoją politykę.
  Do czego potrzebny jest Kościół człowiekowi wierzącemu? Co jest ważniejsze dla wierzącego, bóg z wyznawanej przezeń religii, czy ludzka polityczna instytucja Kościoła?
  I na koniec, do czego nam Słowianom, Europejczykom potrzebna żydowska religia i żydowski bóg?
 • @Mariusz G. 19:45:11
  Myślę, że zarówno Zakon jak i Kościół poczuwają się do tego, aby wesprzeć pokrzywdzoną. Chciałem tylko dodać, że ani ów Zakon, który przynależy do Kościoła katolickiego, ani także biskupi nie prowadzą działalności komercyjnej. Dlatego trudno wymagać od organizacji powołanej do realizowania celów wiecznych aby miała udzielać satysfakcji w doczesności. Pokrzywdzona nie poinformowała, że ktoś z Kościoła odmówił jej pomocy lub tuszował nadużycia jakiegoś zboczeńca, niewykluczone, że nasłanego do tego celu, aby skompromitować Kościół, kapłaństwo, a zwłaszcza zasłużony Zakon powołany przez Sługę Bożego ks. kard. A. Hlonda i Sługę Bożego ks. I. Posadzy. Czy zatem Kościół ma obowiązek płacić za operacje specjalne destrukcyjnych służb ?

  Dlaczego pokrzywdzona nie ściga zboczeńca pozwami i dlaczego prokurator nie wszczął postępowania adhezyjnego i nie przedłożył roszczeń cywilnych sądowi wraz z aktem oskarżenia ?

  To wszystko bardzo mnie zastanawia !


  Jak tak dalej pójdzie, to pewnie będą pozywać biskupów i proboszczów za to, że np. żona zdradza męża, w małżeństwie katolickim, które Kościół pobłogosławił. Wszak rodzina należy do jakiejś parafii, a więc do Kościoła czyli za zaistniałą sytuację odpowiedzialność ponosi Kościół

  Możliwe, że jak się dwóch chłopów z parafii pobije, to także winny zaistniałej sytuacji będzie wikary z proboszczem, bo okazali słabość duszpasterską i nie uwiązali chłopów do ławek na adoracji oraz umożliwili im swawolny stosunek do prawa i zapewne pobłażają agresji.

  Możliwe, że nawet trzeba będzie zrobić pozew każdej szkole, nawet za za każdy brak promocji, bo przecież to wina nauczycieli, że nie nauczyli biedne dzieci materiału szkolnego z danego roku i nie wpoili im sztuki przyswajania materiału szkolnego. Szczególnie trzeba będzie stosować to jako zasadę w relacjach do szkół katolickich. Na pewno w pisaniu pozwów GWno dopomoże.
 • @Rzeczpospolita 20:09:03
  Panie Dariuszu, doprawdy nie rozumiem dlaczego Pan nie chce pojąć, że nie ma zbawienia poza Kościołem i tego, że Kościół katolicki nieraz uratował Europę od zagłady, a także dzikie ludy i narody podniósł na wysoki poziom rozwoju duchowego i cywilizacji łacińskiej.

  Psucie człowieka jest łatwiejsze od jego oświecania i uświęcania.
  Niestety gdy rządzą bezbożnicy w Europie to jęczy lud poddawany planowej destrukcji. Zauważył, to już św. Tomasz z Akwinu, jak wyglądają procesy niszczenia cywilizacji przez bandy złoczyńców i dokładnie opisał w dziełku "De Regno", a także w innych.
 • @Mariusz G. 19:45:11
  //Chodzi mi o to, że zakon jako wspólnota powinien przynajmniej potencjalnie odpowiadać za takie sytuacje.//

  Czy Pan Jezus się "poczuwał" do aktu zbrodni Judasza Iskarioty ?

  Ewangelista podaje, że Pan Jezus nie powstrzymał zbrodniarza-zdrajcę, lecz tylko powiedział Judaszowi "co masz czynić czyń szybko" i także rzekł, iż "lepiej by było jakby ten człowiek się nie narodził".

  Myślę, że lepiej by było gdyby Adam Michnik i jemu podobni się nie narodzili, albowiem nie było by takich co ogłupiają i deprawują ludzi.

  Niech się Michnik lewak żydowski zajmie swoim kumplem Leszkiem Millerem, który doprowadzić syna do samobójstwa a wnuczkę do zboczeń, gdyż sama obwieszcza całemu światu, że jest dipsihikos i biseksualna, a na pewno zrobiła z siebie podkład pod malunki dla tatuażystów.

  Lewaku ulecz się sam ze swojej diabelskości i nie naprawiaj świata, gdyż to się zawsze kończy Katyniem i GUŁAGami !!!
 • Pedofilia oczna i myślna będzie ścigana przez mecenasa brudasa
  Pod koniec 2013 roku senator Jan Maria Jackowski z PiS wystąpił do ministra sprawiedliwości z wnioskiem o udostępnienie danych dotyczących tego, ile osób duchownych odsiaduje wyroki za przestępstwa pedofilskie. – W sumie takich osób było wówczas ponad 1400. W tym była jedna osoba duchowna - mówił "Rzeczpospolitej" polityk PiS Jan Maria Jackowski. Na tej podstawie senator uznał, że skoro księżą nie odsiadują wyroków więzienia, pedofilia w Kościele jest zjawiskiem marginalnym. - Zjawisko pedofilii, jeżeli chodzi o osoby duchowne, ono jest chyba trochę zdemonizowane w mediach - podkreślił.

  https://wiadomosci.wp.pl/tylu-ksiezy-odsiaduje-wyroki-za-pedofilie-jak-ktos-podotykal-po-pupie-to-nie-wyrzadzil-zla-6301934465529985a

  JEDNAK TALMUDYSTA Z POZNANIA, TZW. MIECIENIAS - mec. Jarosław Głuchowsk, daje upust swoim fantazjom na temat kościelnych zbrodni i pewnie zapewne będzie dążył do ścigania nadużyć "obmacywanie okiem" i "sex myślny". Czegóż to Żyd nie zrobi z nienawiści do Kościoła i z chuci do mamony.
  Z tego co ten miecienias wygaduje w mediach, to zaiste dowód choroby umysłowej, efekt nieleczonych zaburzeń katastroficznych w spostrzeganiu i w ocenianiu rzeczywistości.

  Kiedy wreszcie Ziobro się zabierze do roboty i ustali ilu wariatów w Polsce nosi togi i mundury ?

  Warto pamiętać, że wariaci są w stanie każdemu zniszczyć życie !
 • @kula Lis 67 15:48:03
  //Niech każdy najpierw popatrzy się na swoją seksualność i na swoje życie ! //


  Trzeba uczynić piękne za nadobne i zacząć podrzucać dmuchane kozy pod sądy, redakcję GWna i mie-cieniasów co biorą udział w intrygach i linczach.
 • Najgorsza w Kościele jest PO! To syf jakich mało !!!
  Rafał P. były działacz gnieźnieńskiej PO skazany za pedofilię
  http://gniezno.naszemiasto.pl/artykul/rafal-p-byly-dzialacz-gnieznienskiej-po-skazany-za,3929813,art,t,id,tm.html

  Rafał P., były działacz PO i szef sztabuu WOSP, katecheta - został skazany na ponad 4 lata więzienia. Rafał P. po zatrzymaniu tłumaczył się, że do jego intymnych kontaktów z chłopcami poniżej 15. roku dochodziło za ich zgodą

  W trakcie śledztwa poznańskiej prokuratury przesłuchano około 300 osób, z którymi Rafał P. mógł utrzymywać intymne kontakty. Skończyło się natrzech zarzutach dotyczących skrzywdzenia dwóch chłopców. Stało się tak, ponieważ wielu znajomych młodego mężczyzny było powyżej 15. roku życia. A prawo przewiduje, że tylko w przypadku młodszych osób można mówić o pedofilii. Również zdjęcia znalezione u niego nie wskazały kolejnych pokrzywdzonych.

  Rafał P. został zatrzymany wiosną 2015 roku. Nie ukrywał, że utrzymywał homoseksualne kontakty. Przy czym twierdził, że zawsze dochodziło do nich za zgodą obu stron. O sprawie przeczytasz tutaj.

  Tak faktycznie było w przypadku jego pierwszej ujawnionej ofiary. Chodzi o chłopca, którego poznał na portalu dla gejów. Spotkali się i co najmniej dwa razy doszło między nimi do zbliżenia. Chłopiec nie miał jednak skończonych 15 lat, dlatego w grę wchodziła pedofilia. Znajomy Rafała P. nikomu się nie poskarżył, a sprawę wykryła… jego babcia. Zainteresowała się, dlaczego wnuk tak dużo czasu spędza przed komputerem. Pod jego nieobecność odkryła, że udziela się na forum dla homoseksualistów i nawiązał bliski kontakt z Rafałem P.

  Jednak w przypadku drugiej ofiary Rafała P. nie było mowy o zgodzie obu stron. Oskarżony Rafał P. miał bowiem szantażować kolejnego znajomego, że ujawni jego homoseksualną orientację. W ten sposób miał go zmuszać do intymnych kontaktów. Wziął też rękę chłopca i używając przemocy włożył ją w swoje spodnie.


  Śledczy przesłuchiwali jeszcze wielu innych znajomych Rafała P. Ale kolejnych zarzutów mu nie postawili. W czerwcu, po niejawnym procesie, poznański sąd skazał go na 4 lata i 3 miesiące więzienia. Ma też ośmioletni zakaz zbliżania się do swoich dwóch ofiar. Przez taki sam okres nie może pełnić żadnych funkcji związanych z pracą z dziećmi i młodzieżą.
  Rafał P. odwołał się od tego wyroku. 29 listopada Sąd Okręgowy w Poznaniu rozpatrzy jego apelację.
  Zatrzymanie Rafała P., doktórego doszło wiosną 2015 roku, było zaskoczeniem dla jego znajomych. Jest absolwentem pedagogiki, niedoszłym księdzem. Był też katechetą w jednej z poznańskich szkół oraz aktywnym członkiem Platformy Obywatelskiej w Gnieźnie. Z tego miasta pochodzi. Współpracował również z tamtejszymi parlamentarzystami PO. Partia, po jego zatrzymaniu, wykluczyła go ze swoich szeregów.

  Dla działaczy oraz rodziny Rafała P. zaskoczeniem był nie tylko charakter stawianych zarzutów, ale także fakt, że młody gnieźnianin się do nich przyznał. Jak mówili śledczy, nie okazywał jednak skruchy, twierdząc, że przecież nie zrobił nic nagannego.
 • @Janusz Górzyński 02:32:09
  Ks. Kneblewski o „Klerze”: nie muszę wchodzić do szamba, żeby wyrobić sobie zdanie. Sam smród mnie odstrasza
  http://telewizjarepublika.pl/ks-kneblewski-o-klerze-nie-musze-wchodzic-do-szamba-zeby-wyrobic-sobie-zdanie-sam-smrod-mnie-odstrasza,70866.html


  – Nie byłem i nie zamierzam kiedykolwiek obejrzeć „Kleru”. Nie będę finansował czegoś co szkaluje kościół. To jest bluźnierstwo. Jestem oburzony, że ten film był finansowany z moich pieniędzy – powiedział ks. prałat Roman Kneblewski, który był gościem red. Marcina Bąka w programie „Wolne Głosy” w Telewizji Republika.


  Film „Kler” wzbudza wielkie emocje w Polsce. Przeciwnicy i zwolennicy spierają się ze sobą na multum argumentów. Wszystkie media „grzeją” tematem od kilku tygodni. Co jednak powiedział sam ksiądz Kneblewski?

  – Nie byłem i nie zamierzam kiedykolwiek obejrzeć „Kleru”. Nie będę finansował czegoś co szkaluje kościół. To jest bluźniercze – chociażby parodia Ostatniej Wieczerzy. Jestem oburzony, że ten film był finansowany z moich pieniędzy. Ten film pokazuje nieprawdę. Nie muszę wchodzić do szamba, żeby wyrobić sobie zdanie. Sam smród mnie odstrasza.


  Siły ciemności, które chcą zniszczyć Kościół
  Red. Bąk pytał skąd się wzięło takie zainteresowanie filmem. Co powiedział gość programu


  – Ludzie w swojej masie często łykają haczyk. Dziwię się katolikom, że udają się na coś takiego (...) Toczy się walka. To jest walka o być albo nie być. Siły ciemności będą robiły wszystko, żeby uniemożliwić ludziom zbawienie. Chcą zniszczyć kościół. Aby zniszczyć kościół, trzeba zniszczyć kapłanów – mówił ks. Kneblewski.

  – Teraz jest ta sama walka z kościołem, tylko innymi metodami niż w II wojnie światowej. Księża są ośmieszani, są rzucane potwarze… Ksiądz pedofil. To jest absolutna i totalna bzdura! Wśród księży nie powinno być ani jednego pedofila. Ale te przypadki są marginalne! To jest niecałe pół promila – podkreślał.

  Łatka pedofila
  – Kapłani muszą żyć zgodnie z powołaniem, oddać się modlitwie. Wierni nie mogą dać się nabierać na takie rzeczy. Ile było rzuconych oszczerstw na kapłanów, a 90 proc. było fałszywych? Niestety ta łatka do nich przylgnęła.

  – Od początku był czynnik ludzki w kościele. On nie był idealny. Pan Bóg ma jednak władzę nad kościołem i nie dopuści do zepsucia. Jeżeli 1/12 episkopatu powołana przez samego Jezusa Chrystusa zdradziła, to nie ma co się dziwić, że teraz są kapłani, którym nie zależy nie dobru kościoła – zakończył ks. prałat.

  Źródło: Telewizja Republika

  http://telewizjarepublika.pl/ks-kneblewski-o-klerze-nie-musze-wchodzic-do-szamba-zeby-wyrobic-sobie-zdanie-sam-smrod-mnie-odstrasza,70866.html
 • @Repsol 17:00:11
  Antykatolickie media przemilczają pedofilię imamów i rabinów, a nagłaśniają NIELICZNE przypadki duchownych katolickich


  W 2013 roku ówczesny Minister Sprawiedliwości upublicznił dane świadczące o tym, że w listopadzie 2013 roku w polskich zakładach karnych przebywało 1454 skazanych za czyny pedofilskie, w tym jeden ksiądz. Tak jest – jeden ksiądz na półtora tysiąca skazanych. Około 900 skazanych pedofili nie ma zawodu. 70 to murarze, 30 rolnicy, 30 – ślusarze, 25 - mechanicy samochodowi. I jeden ksiądz (www.wsieciprawdy.pl/jeden-ksiadz-na…).

  Jakiś czas temu ks. Dariusz Oko publicznie stwierdził: Tak wiele mówi się o księżach, tymczasem w mojej diecezji na 2200 księży tylko jeden jest skazany za pedofilię. W ostatnich 10 latach skazano za pedofilię w Polsce ok. 6 tys. ludzi, z czego tylko 27 księży. To jest mniej niż pół promila - powiedział w "Tak jest" w TVN24 ks. Dariusz Oko (www.tvn24.pl/…/ks-oko-6-tys-sk…).

  Nie ma najmniejszej wątpliwości, że krzywdzenie niewinnych dzieci przez niektórych zwyrodniałych przedstawicieli różnych zawodów, w tym lekarzy oraz nauczycieli — w najmniejszym stopniu dotyczy to duchowieństwa katolickiego — jest absolutnie karygodne i woła o pomstę do nieba.

  Jest oczywiste, że katolicy nie mogą tolerować tak odrażającego zła, zwłaszcza wtedy, gdy czyni to osoba duchowna. To jest oczywiste i nie podlega dyskusji. Nasz Pan Jezus Chrystus wypowiedział straszliwe słowa pod adresem każdego gorszyciela niewinnych dzieci: «lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza» (Mt 18, 6).

  Z tego powodu Papież Franciszek powinien w sposób jednoznaczny ustosunkować się do treści otwartego listu abp Vigano, który z powodu braku jasnej odpowiedzi opublikował kolejny list. I bardzo dobrze, ponieważ Kościół musi zostać oczyszczony. Trzeba tylko pamiętać, że problemu pedofilii nie można odłączać od problemu homoseksualizmu (według ks. Dariusza Oko na 1000 pedofilów 400 to geje, a 1 to ksiądz), dlatego tym bardziej wszyscy sodomici wezwani są do pokuty i nawrócenia.


  Nie wolno jednak ulegać zbiorowej histerii wytworzonej przez antykatolickie mass media, które przesadnie rozdmuchują temat i skupiają się jedynie na Kościele katolickim, a przecież — powtórzmy to jeszcze raz — w porównaniu z innymi grupami zawodowymi w najmniejszym stopniu dotyczy to duchowieństwa katolickiego (np. wśród nauczycieli jest więcej pedofilów niż wśród księży).

  Jednocześnie te same mass media i środki opiniotwórcze nigdy nie zareagowały na przejawy propagowania pedofilii przez europejskie lewactwo, a obecnie w sposób niezwykle pobłażliwy traktują przypadki pedofilii występujące wśród aktorów i reżyserów filmowych (www.pch24.pl/zorganizowana-p…).

  - Jak się ściga pedofilię przykładem jest pan Polański. To jest mężczyzna, który zapewne miał bardzo wiele kobiet, może dziesiątki, jeśli nie setki. Ale jako narkoman seksualny, który ciągle chce innych wrażeń, sięgnął po dziecko. Bronił go sam pan Wajda - powiedział ksiądz Dariusz Oko (www.tvn24.pl/…/ks-oko-6-tys-sk…).

  Te same mass media, które domagają się oczyszczenia Kościoła (wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,228870…), jednocześnie akceptują homoseksualizm i promują upadłych kapłanów dotkniętych tym zboczeniem, a nawet — to jest prawdziwy szczyt obłudy — chwalą książkę promującą pedofilię.

  Ks. Oko określił jako gigantyczne kłamstwo i gigantyczną manipulację mediów skupianie się na mówieniu o pedofilii wśród księży, podczas gdy na tysiąc pedofilów 400 to geje, a tylko jeden ksiądz. Jego zdaniem o pedofilii wśród gejów należałoby mówić 400 razy więcej (www.gosc.pl/doc/1520456.Na-1000…).

  Te same mass media na ogół przemilczają przypadki pedofilii występujące wśród protestantów, a także Żydów, a ze szczególną zawziętością milczą na temat pedofilii występującej oficjalnie w islamie. Wszystko wskazuje na to, że na celowniku tych mediów znajduje się tylko Kościół katolicki, a więc jedyna prawdziwa religia. Wyraźnie czuć w tym wszystkim swąd szatana, któremu nie przeszkadzają zbytnio fałszywe religie, a zwłaszcza kult fałszywego proroka.

  Marcin Rola i Miriam Shaded rozmawiali tym razem o pedofilii będącej pewnego rodzaju standardem w muzułmańskich społeczeństwach. Jak się okazuje, Koran wprost uzasadnia małżeństwa z małymi dziewczynkami, są one uważane wręcz za coś chwalebnego, gdyż ... (www.prawdaobiektywna.pl/polska/shaded-o-pedofi…www.prawdaobiektywna.pl).

  Z całą pewnością trwająca obecnie medialna kampania polegająca na przesadnym nagłaśnianiu przypadków absolutnie karygodnego wykorzystywania dzieci przez nielicznych i skrajnie zdeprawowanych duchownych — nie wolno przy tym zapominać o agenturze — zostanie wykorzystana przeciwko Kościołowi nie tylko jako pretekst dla zniesienia celibatu, ale także jako preludium do ostatecznej rozprawy z Kościołem, którego na szczęście nigdy nie uda się wrogom zniszczyć do końca, ponieważ jest niezniszczalny (Mt 16, 18).

  Oto pierwsze owoce antykatolickiej propagandy:

  Ksiądz Tomasz Jochemczyk wyszedł z domu rodziców w Chełmie Śląskim. Był w sutannie. Dosłownie kilkanaście metrów od domu zaatakowała go grupa młodych ludzi (mieszkających w sąsiednich domach). Krzyczeli używając pod adresem Księdza najbardziej wulgarnych słów. Krzyczeli też: „Ty pedale, zboku, pedofilu, idziesz je…. dzieci?” (www.pch24.pl/efekt-kleru--po…).

  Inny przykład z ostatnich dni:

  Jak czytamy na internetowej stronie „Dziennika Wschodniego”, w miniony piątek po południu młody mężczyzna oblał benzyną i podpalił dwoje drzwi kościoła w Opolu Lubelskim. Dzięki nagraniu monitoringu policja szybko ujęła sprawcę, który przyznał się do swego czynu, choć nie potrafił go wytłumaczyć (www.pch24.pl/efekt-kleru--po…).

  Nie dajmy się opanować sztucznie wytworzonej histerii medialnej i módlmy się za Kościół, który jest święty. Brońmy wiary i Kościoła, a zwłaszcza stawajmy w obronie tych wszystkich polskich duchownych, którzy z wielkim poświęceniem służą Bogu, Kościołowi i naszej Ojczyźnie Polsce.

  https://gloria.tv/article/bDeTPGkWtrmr4eQnjdneUWVcG
 • @Janusz Górzyński 20:42:10
  "doprawdy nie rozumiem dlaczego Pan nie chce pojąć, że nie ma zbawienia poza Kościołem"

  Panie Januszu,
  człowiek prawdziwie wierzący w istnienie rozumnej siły wyższej nigdy nie wypowie podobnego nonsensu.
  Zresztą, posłużę się wypowiedzią samego św. autorytetu żydo-katolickiego Kościoła, JPII (z jego tezami z tej książki zgadzam się w całej pełni):

  Teza 15:
  Bóg nie jest historycznym bytem, który współpracuje z ludźmi, ani też człowiek nie współpracuje z Bogiem, lecz wyłącznie z innymi ludźmi. Religia nie ma swych źródeł w boskim objawieniu, lecz jest rezultatem wyobraźni człowieka. Religia katolicka nie różni się [pod tym względem] od innych kultów.

  Teza 24:
  Zbawienie – samorealizacja ludzkości – nie ma wiecznej natury. Nie przyniesie ono człowiekowi żadnego cielesnego zmartwychwstania. Naiwną wiarę w życie wieczne, w zmartwychwstanie, czy cielesny powrót Zbawiciela na Ziemię, należy rozważać wyłącznie symbolicznie.

  „Osoba i czyn” – Karol Wojtyła, 2012-10-21
  ____________________________

  "Kościół katolicki nieraz uratował Europę od zagłady, a także dzikie ludy i narody podniósł na wysoki poziom rozwoju duchowego i cywilizacji łacińskiej."

  Posłużę się przykładem tylko państw europejskich: najbiedniejsze kraje Europy to właśnie państwa najbardziej żydo-katolickie, jak Polska, Portugalia, Hiszpania.
  Czy o wymordowaniu całej ludności Prusów przez rycerstwo żydo-katolickiego Kościoła Pan słyszał lub czytał?
  A o bitwie pod Grunwaldem 1410r., która położyła kres mordowaniu Litwinów w imię świętej wiary, słyszał Pan?

  A obecny regres całej naszej kultury (ekonomii, polityki, moralności, demografii) dotykający społeczeństwa cywilizacji tzw. chrześcijańskiej, czy byłby możliwy bez żydo-katolickiego Kościoła (współbudowniczego UE) i realizowanego dzięki niemu procesowi judaizacji białej cywilizacji?
 • @Rzeczpospolita 13:34:30
  Ręce opadają, gdyż ze zdaniami w 100 % fałszywymi nie można dyskutować, lecz trzeba je w całości odrzucić.
 • @Rzeczpospolita 13:34:30
  http://www.fronda.pl/a/nie-warto-sie-dluzej-oszukiwac-poza-kosciolem-zbawienia-nie-znajdziemy,115997.html
  Proszę przeczytać z uwagą tekst ks. prof. Jacka Salija OP
 • @Rzeczpospolita 13:34:30
  https://www.arte.tv/pl/videos/067797-000-A/dzicy-ludzkie-zoo/?xtor=CS1-98&kwp_0=980319&kwp_4=3265535&kwp_1=1372490
  Nigdy nie słyszałem, iżby katolicy w odróżnieniu od protestantów i masonów, zakładali ludzkie ZOO ?


  W KWESTII EKSTERMINACJI PRUSÓW SPRAWA MA SIĘ ZGOŁA INACZEJ I DOTYCZY NIE KATOLICYZMU, ALE BIZANTYNIZMU GERMAŃSKIEGO JAKO SIŁY SPRAWCZEJ W TYM PRZEDSIĘWZIĘCIU.

  "U Germanów zbójectwo nie uchodzi za coś złego" Juliusz Cezar "WOJNA GALIJSKA"


  Warto tu wspomnieć, że Święty Tomasz z Akwenu (c. 1225-1274) zdefiniował „wojnę sprawiedliwą,” jako dozwoloną w obliczu prawdziwego i śmiertelnego zagrożenia. Wojna taka może być wypowiedziana tylko przez prawomocny rząd, w oparciu o bardzo ostrożnie dokonane ustalenie, że dana wojna faktycznie jest „mniejszym złem.” Ciekawą ilustracją z historii Polski są reakcje na zbrodnie krzyżackie, dokonywane na Prusach i na Polakach. Zbrodnie te Paweł Włodkowic określił jako skutki „herezji pruskiej.” O „wojnie sprawiedliwej” pisał też Wojciech z Brudzewa, profesor Mikołaja Kopernika.

  „Teksty Włodkowica były studiowane i cenione w ówczesnej Europie. Dotarły m.in. do Salamanki, gdzie kilkadziesiąt lat później powstała tzw. rewizjonistyczna szkoła arystotelesowska, z której wyszedł sławny Franciszek Vittoria, twórca teorii prawa międzynarodowego, a także dominikanin Cristobal de las Casas, gorący obrońca Indian w Ameryce. Ich poszukiwania kontynuował m.in. Hugo Grotius, arminianin (członek holenderskiego Kościoła reformowanego), wybitny teoretyk prawa.

  Wśród polskich rzeczników prymatu racji nad przemocą warto wymienić Stanisława ze Skalbmierza, Jana Ostroróga, Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wawrzyńca Grzymałę Goślickiego, Piotra Skargę SJ, czy Samuela Przypkowskiego. Ich jagiellońska otwartość i szacunek dla wolności ludzkiego sumienia ukształtowały naszą polską tożsamość, w tym także naszą tożsamość religijną, o czym już wkrótce mogliśmy się przekonać, kiedy niemal cała Europa pogrążyła się w oparach absolutyzmu. Nad Wisłą nigdy nie był on popularny…

  ...dla stosunków rozumu i wiary ważnym wydarzeniem było zetnięcie się na przełomie XII i XIII wieku myśli europejskiej z filozofią Arystotelesa, w przekazie wybitnych muzułmanów Awerroesa i Awicenny... W konsekwencji chrześcijańska filozofia XIII i XIV wieku była właściwie polemiką z różnymi formami filozofii arystotelesowskiej.” (Krzysztof Model „Co chrześcijanie zawdzięczają muzułmanom?” Blogi Tezeusza, 01.10.2006).

  Nie zamieściłem w powyższym cytacie Mojżesza Majmonides’a, ponieważ według Izraela Szaraka. był on rasistą i pisał o Turkach że „Ich prawdziwe miejsce na tym świecie znajduje się gdzieś poniżej ludzi, a powyżej małp, bowiem z wyglądu bardziej są podobni do człowieka niż do małpy.” Izrael Szahak „Żydowskie dzieje i religia,” 1994, Str. 43.

  Natomiast oszustwa Krzyżaków i fałszowanie przez nich dokumentów ograniczonych w czasie na uprawnienia permanentne, takich jak akt wydany przez Konrada Mazowieckiego w 1228 roku w Kruszwicy, spowodowało zainteresowanie się i wielki wkład Polaków w powstanie prawa międzynarodowego w Europie, zwłaszcza kiedy w roku 1364 król Kazimierz Wielki uzyskał, po latach starań, zgodę papieża na założenie uniwersytetu w Krakowie, stolicy królestwa. Był to drugi, po powstałym w 1348 r. w Pradze, uniwersytet w środkowej Europie. Później powstały uniwersytety w Wiedniu (1365), Peczu (1367) oraz w Heidelbergu (1386).

  Tak zwane Studium Generale - oficjalna nazwa uniwersytetu w Krakowie - rozpoczęło działalność faktycznie nie wcześniej niż w 1367 r. i składało się z trzech tylko wydziałów: sztuk wyzwolonych, medycyny i prawa, którego znajomość była bardzo ważna w sporze przeciwko Krzyżakom. Rektor i profesor prawa Paulus Vldimiri (Paweł Włodkowic, 1370-1435) napisał osiemnaście podstawowych tez prawa międzynarodowego również sprawy wojen sprawiedliwych zgodnie z interpretację Św. Tomasza z Akwenu. Papież Jan Paweł II powoływał się na Włodkowica w przemówieniu do ONZ.

  Tak, więc wydanie wojny sprawiedliwej musi być oparte na uczciwych intencja i wojna taka może być wytoczona tylko jako ostateczność po wyczerpaniu wszystkich możliwych środków pokojowych i to w obliczu pewnego zwycięstwa a nie niekończących się walk, zniszczeń i kosztów, które powinny być proporcjonalne do dobra, jakie można osiągnąć za pomocą zbrojnej interwencji.

  Krzyżacy rabowali i zabijali w imię szerzenia wiary, podczas gdy obecnie podboje neo-kolonialne odbywają się w imię krzewienia demokracji. Jest rzeczą charakterystyczną, że prezydent Obama ominął, w jego przemówieniu w Oslo, ocenę „wojny z wyboru” a nie konieczności, jaką jest wojna i pacyfikacja Iraku, która jest najdłuższą wojną w historii USA.

  http://job.blox.pl/2009/12/Prof-Iwo-Cyprian-Pogonowski-Obama-i-wojna.html


  PAWEŁ WŁODKOWIC
  Staropolski obrońca praw człowieka


  Zwycięstwo pod Grunwaldem szybko obróciłoby się w klęskę, gdyby nie ks. Paweł Włodkowic, który obronił Polskę przed krzyżackimi oskarżeniami na soborze w Konstancji oraz na cesarskim i papieskim dworze.
  Paweł Wtodkowic z Brudzęwa - wybitny humanista, który, gdyby urodził się bardziej na zachód, zdobyłby zapewne nieprzemijającą światową sławę. Jego dzieła wyprzedzały bowiem o ponad wiek prace tej miary myślicieli - uchodzących za prekursorów idei praw narodów - co Niccolo Machiavelli i Bartłomiej de Las Casas, a o ponad 200 lat koncepcje Hugo Grotiusa, uznawanego za ojca tej teorii.. Włodkowic swą doktrynę wykuwał w ogniu dyplomatycznej walki z zakonem krzyżackim. Musiał w niej udowodnić, że Polska prowadziła wojnę słuszną i sprawiedliwą, a zakon był działającym w złej wierze agresorem, łamiącym prawa boskie i ludzkie. W 1412 roku Włodkowic po raz pierwszy brał udział w negocjacjach z Krzyżakami. Rozgłos i uznanie zdobył jednak podczas soboru w Konstancji w latach 1414-1418, na którym hierarchowie Kościoła i władcy świeccy debatowali nad najważniejszymi sprawami ówczesnej Europy, w tym nad sporem polsko-krzyżackim.

  W KONSTANCJI

  Włodkowic na soborze w Konstancji nie miał łatwego zadania. Europa bowiem sympatyzowała z zakonem, w znacznej mierze dzięki propagandowemu, szkalującemu Polskę pismu Jana Falkenberga. Ten krakowski dominikanin, profesor UJ, oddał swe pióro na usługi Krzyżakom i napisał "Satyrę na herezje i inne nikczemności Polaków oraz ich króla Jagiełły". Zarzucał stronie polskiej sprzymierzenie się z poganami, schizmatykami oraz heretykami w wojnie przeciwko zakonowi. Rzeczywiście, pod Grunwaldem walczyli po naszej stronie poganie, prawosławni i husyci, a pod sztandarami krzyżackimi rycerstwo z Europy Zachodniej. To komplikowało nasze położenie. Ciekawostką jest fakt, że polska delegacja domagała się, bezskutecznie zresztą, potępienia pracy Falkenberga jako heretyckiej i spalenia jej do spółki z autorem.

  Ponadto Europa przychylała się także do wpływowych teorii głoszących pochwałę zaczepnych wojen z poganami - wojen, mających doprowadzić do ich chrystianizacji. Odmawiano im, ze względu na grzech pierworodny, prawa do własności, w tym prawa do posiadania własnego państwa. Włodkowic musiał przełamać ten niesprzyjający Polsce klimat polityczno-intelektualny. Próbując to uczynić, odwoływał się do poglądów papieża Innocentego IV, według których poganom przysługiwały w sferze własności te "same prawa co chrześcijanom, gdyż'Bóg stworzył świat dla wszystkich ludzi, a Jezus Chrystus ofiarował swe życie nie tylko za chrześcijan. Argumentację ks. Włodkowica w sporze z Krzyżakami sprowadzić można do trzech zasadniczych kwestii: praw narodów, w tym pogańskich, wojny sprawiedliwej oraz zasadności istnienia samego zakonu krzyżackiego. Soborowe starania Włodkowica ukoronowane zostały sukcesem. 9 marca 1422 trybunał papieski ogłosił korzystny dla Polski werdykt.

  PRAWA NARODÓW

  Włodkowic stał na stanowisku, iż godność, równość oraz wolność przysługują każdemu człowiekowi, a zatem każdy ma niezbywalne prawo do obrony swego życia i innych niezbywalnych wartości. Dotyczy to także pogan. Jeśli zaś takie prawa należne są jednostkom, to również składającym się z nich narodom i państwom. Siłą rzeczy także państwom pogańskim. Pisał: "Państwa, posiadłości i władza mogą godziwie bez grzechu być przy niewiernych, gdyż zostały one utworzone nie tylko dla wiernych, ale dla każdej rozumnej istoty. A zatem nie wolno niewiernym zabierać ich państw, posiadłości czy władzy, gdyż posiadają je bez grzechu i za sprawą Boga". Uznawał, że jeśli nikogo one nie atakują, to występowanie przeciwko nim jest występkiem przeciwko samemu Bogu.

  Sprzeciwiając się nawracaniu pogan siłą ks. Włodkowic stwierdzał: "Wiara jest cnotą teologiczną, dlatego szerzenie jej należy do teologów, a nie do wojowników". W innym miejscu dodawał: "Ten sposób jest z krzywdą bliźniego, a nie należy czynić rzeczy złych, aby wynikły dobre".

  WOJNA SPRAWIEDLIWA

  "Wróciłbym jeszcze Pawła Włodkowica, rektora krakowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w XV w., który głosił, iż trzeba zabezpieczyć następujące prawa narodów: do istnienia, do wolności, do niepodległości, do własnej kultury, do godziwego rozwoju. «Gdzie mocniej dziata siła, niż miłość - pisze Włodkowic - tam szuka się tego, co stanowi wtasny interes, a nie Jezusa Chrystusa, i stąd łatwo odstępuje się od reguły prawa Bożego. (...) Wszelkie jednak prawo potępia tych, którzy napadają na pragnących żyć w pokoju: tak prawo naturalne, które głosi: Czyń drugiemu to, czego sam pragniesz!, jak i prawo Boskie, które potępia wszelką grabież zakazem: Nie kradnij!, a zabrania przemocy przykazaniem: Nie zabijaj!» (Paweł Włodkowic, Saeventibus (1415).

  Jan Paweł II, Auschwitz-Birkenau,
  7 czerwca 1979.
  "Należy wiedzieć, że wymaga się pięciu rzeczy na to, aby wojna była sprawiedliwa" - pisał Włodkowic. Są nimi osoba, przedmiot, przyczyna, duch i upoważnienie. Jeśli chodzi o osobę, to uczony wskazywał, że krew wolno przelewać tylko świeckim, nie zaś duchownym, pomijając wypadki nieuniknionej konieczności. A ta okoliczność w wojnach prowadzonych przez zakon nie zachodziła.

  Po drugie - argumentował - przedmiotem wojny sprawiedliwej może być tylko odzyskanie własności lub dobro ojczyzny. Zaś jej przyczyną - jedynie chęć zapewnienia sobie pokoju. Tu także Krzyżacy tego warunku nie spełniali.

  Po czwarte sprawiedliwa wojna może być toczona nie "z nienawiści albo zemsty lub chciwości", a tylko "dla poprawienia i dla miłości, sprawiedliwości i posłuszeństwa, gdyż wojować nie jest grzechem, ale grzechem jest wojować dla łupu", co czynił zakon.

  Jeśli zaś mowa jest o upoważnieniu, to może ono zostać wydane przez Kościół, gdy się walczy za wiarę, albo przez monarchę. Ten warunek Włodkowic poddał wszechstronnej analizie, szczególnie pod kątem zasadności nadawania Krzyżakom terytoriów należących do pogan, po której doszedł do wniosku, że władza cesarza nie rozciąga się nad niewiernymi i może być im narzucona tylko przemocą, czyli wbrew prawu. Także papież - w opinii naszego uczonego - podlegał ograniczeniom i nie mógł bez istotnej przyczyny ogłaszać wojny przeciwko poganom i obdarzać chrześcijan ich ziemiami.

  Włodkowic w swoich wywodach nie ograniczał się jedynie do argumentów teoretycznych. Kwestionował również autentyczność przywilejów, które Krzyżacy mieli otrzymać od papieży i cesarzy.

  WIAROŁOMNY ZAKON

  Włodkowic podkreślał, że Krzyżacy swoje posiadłości w Prusach, Inflantach oraz na Żmudzi uzyskali bezprawnie, w tym na mocy sfałszowanych nadań. Zatem - by być w zgodzie z nauką Chrystusa - powinni byli z nich zrezygnować, jako z rzeczy kradzionej. Co więcej, Włodkowic twierdził, że wobec tego można im je odebrać siłą. Niejako przy okazji udowodnił również, że wspieranie Krzyżaków samo w sobie jest już grzechem.

  Podsumowując swoje stanowisko względem Krzyżaków, których postępowanie określał mianem "okrutnej przewrotności i przewrotnego okrucieństwa", pisał: "Krzyżacy z Prus, walcząc ze spokojnymi niewiernymi, albo raczej napadając ich jako takich, nigdy nie mieli sprawiedliwej wojny z nimi (...), ponieważ przeciw [nim] jest każde prawo, mianowicie naturalne, Boskie, kanoniczne i cywilne".

  Włodkowic jednak na takich konstatacjach nie poprzestał. Posunął się dalej, kwestionując legalność istnienia zakonu. Wskazywał, że wbrew swojej nazwie Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie nigdy nie posiadał szpitala w Jerozolimie, oraz że Ziemia Święta jest w rękach muzułmanów, wobec czego działają oni w innym midjscu i w innych okolicznościach, niż te przewidziane w przywilejach. Nie mogą zatem przestrzegać dwóch reguł, do których stosowania się byli zobowiązani: reguły joannitów oraz templariuszy. A skoro tak, to funkcjonują w gruncie rzeczy nielegalnie, więc ich organizacja powinna zostać przez sobór powszechny rozwiązana. Swoje wywody doprowadził Włodkowic do twierdzenia, iż zakon jest heretycką sektą.

  Poglądy Pawła Włodkowica, jak również Stanisława ze Skarbimierza i innych polskich uczonych, tworzących krakowską szkołę prawną, legły u podstaw idei wolności, konstytuującej Rzeczpospolitą Obojga Narodów. I choć nie zostały należycie docenione na Zachodzie, wciąż zachowują aktualność, o czym niejednokrotnie mówił Jan Paweł II.

  Paweł Włodkowic, duchowny katolicki wybitny teolog, prawnik i humanista. Urodził się ok. 1370 r. w Brudzewie (dzisiejszy Brudzeń] koto Dobrzynia, w diecezji pło ckiej. Studiował na Uniwersytecie w Pradze.. Po uzyskaniu święceń kapłańskich został w 1398 r. scholastykiem poznańskim, a w 1400 r. kanonikiem płockim. Ok. roku 1403 rozpoczął studia prawnicze na uniwersytecie w Padwie. Do Polski wrócił w 1411 r. Został kanonikiem krakowskim, a trzy lata potniej rektorem uniwersytetu w Krakowie. Od stycznia 1415 do maja 1418 r. przebywał w Konstancji jako członek poselstwa polskiego na soborze powszechnym, na którym był rozpatrywany między innymi spór między Polską a Krzyżakami, którzy nas oskarżali o herezję i współpracę z poganami. Około roku 1424 został proboszczem parafii św. Idziego w Kłodawie. Zmarł w Krakowie między rokiem 1435 a 1443.

  https://adonai.pl/historia/?id=135

  Dzieło De optimo senatore libri duo zadedykował Goślicki Zygmuntowi Augustowi. Opisał w nim idealnego męża stanu – senatora. Król winien być namiestnikiem Bożym i sługą, którego celem ma być szczęśliwe życie obywateli. Miał być wybierany przez senatorów, mianowanych przez króla spośród najcnotliwszych obywateli. Król, tak jak i mąż stanu, muszą znać dogłębnie aktualną sytuację w państwie i na świecie, filozofię, historię, ekonomię, retorykę. Winni kochać ojczyznę ponad wszystko, wyróżniać się rozsądkiem, sprawiedliwością, męstwem, umiarkowaniem, powagą, pobożnością, dobrodusznością i szlachetnością.

  Goślicki opowiedział się za monarchią mieszaną (łac. mixta), w której szczególną rolę przypisywał senatowi utrzymującemu równowagę między królem a narodem (łac. populus co oznaczało wówczas szlachtę) i skupiającemu osoby doskonałe cnotą. Szczególna pozycja Senatorów ma gwarantować w kraju rządy podporządkowane Rozumowi i cnocie. Z tego powodu, król powinien w każdej sprawie zasięgać rady senatorów po to, by uniknąć kierowania się namiętnościami przy sprawowaniu rządów. Młodym ludziom zalecał służbę ojczyźnie na polu bitwy, starszym – w parlamencie. Do polityki dopuszczał również kapłanów. Podkreślał rolę zgodnego z prawem naturalnym, niezmiennego i powszechnie przestrzeganego prawa stanowionego. Opowiadał się za publiczną edukacją. Wyznawał zasadę urząd jest nagrodą za cnotę. Wykazał się imponującą wiedzą z zakresu filozofii i historii starożytnej.

  Wyjątkowym jak na owe czasy pomysłem Goślickiego była teza, że cnota nie jest dziedziczna, czym podkopywał rolę szlachty jako głównej siły politycznej w kraju. Cnotę obywatelską zdefiniował jako wynik czterech katolickich cnót kardynalnych: roztropności, sprawiedliwości, męstwa i umiarkowania - a te miały mieć swoje źródło w woli Boga. Roztropność została zdefiniowana jako umiejętność, aby "rozstrzygać o rzeczach obecnych, minione zachowywać w pamięci, przewidywać przyszłe". Cnotę sprawiedliwości natomiast podzielił na trzy rodzaje - sprawiedliwość naturalną, boską i ludzką (inaczej: cywilną), a tą ostatnia była - zdaniem Goślickiego - zarezerwowana dla senatorów (elity politycznej kraju)[7].

  Rozprawę Goślickiego kilkakrotnie wydano w Anglii: w 1598 The Counsellor Exactly Portraited in two books, którego ponowna edycja w 1607 nosiła tytuł A Common Wealth of Good Counsaile. W 1660 niejaki J.G. wydał traktat The Sage Senator, stanowiący zniekształconą przeróbkę wcześniejszego tłumaczenia. Kolejny raz traktat został przetłumaczony i opublikowany przez W. Oldisworthe'a w roku 1773 jako The Accomplished Senator in two books written, którego reprint ukazał się w roku 1992 nakładem American Institute of Polish Culture (Miami). W USA panuje silne przeświadczenie, że treściami traktatu inspirowali się m.in. Thomas Jefferson i Thomas Paine, tworząc konstytucję USA.[potrzebny przypis]

  Pod koniec życia pisał kolejny traktat De hereticis. Rozprawy tej nie ukończył, zaś jej autograf został najprawdopodobniej, wraz z innymi rękopisami, spalony przez Niemców po upadku Powstania Warszawskiego.

  Twórczość literacka
  De victoria Sigismundi Augusti, Padwa 1564, (wiersz na zwycięstwo nad Moskwą w 1560)
  De optimo senatore libri duo, Wenecja 1568, drukarnia J. Zilettus; wyd. następne: Bazylea 1593; przekład ang. pt. The Counsellor Exactly Portraited in two books, wyd. Londyn 1598 (skonfiskowane z rozkazu królowej Elżbiety); wyd. następne pt. A Common Wealth of Good Counsaile, 1607 (ponownie skonfiskowane); pt. The Accomplished Senator in two books written, Londyn 1768 lub 1773; (pomimo 2-krotnej konfiskaty dzieło to było znane w Anglii, na co wskazują cytaty w broszurach i ulotkach politycznych sprzed roku 1649; znał je także W. Shakespeare). Tłumaczenie O doskonałym senatorze (fragmenty)
  Mowa duchowieństwa koronnego na sejmie warszawskim do Króla JM (brak miejsca i roku wydania), wyd. nast. w zbiorze: M. Stephanides Opuscula tam ecclesiastici quam equestris ordinis, Kraków 1632, unikat pierwodruku Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
  Witanie Rad i Stanów Koronnych polskich do króla Je° Mści Zygmunta III... uczynione. Dnia 9 grudnia roku 1587, Kraków 1587, drukarnia Łazarzowa; wyd. nast.: z odmianą w tyt.: Witanie... Dnia 10 grudnia roku 1587; przedr. K. Mecherzyński Historia wymowy w Polsce, t. 1, Kraków 1856, s. 503-507; A. Małecki Wybór mów staropolskich, Kraków 1860, s. 107-114
  Listy i materiały
  Do C. Distelmejera, Kraków, 1 października 1584, 18 lutego 1588; wyd. T. Wierzbowski Materiały do dziejów piśmiennictwa polskiego, t. 1, Warszawa 1900, s. 251, 279-280
  Do J. Zamoyskiego, 10 listopada 1586; wyd. Archiwum Jana Zamoyskiego t. 4, wyd. K. Lepszy, Kraków 1948
  Do H. Rozdrażewskiego z 1589, rękopis: Biblioteka Jagiellońska nr 2363, s. 884-885
  Do papieża Sykstusa V, Warszawa, 15 marca 1589; w: Severinus Cracoviensis (S. Lubomlczyk) De vita, miraculis et actis canonizationis Sancti Hyacinthi, Rzym 1594, s. 280; przekł. francuski: F. Estienne le Clor Histoire de la vie, miracles et canonisation de S. Hiacinthe, Arras 1602
  Do S. Reszki, Mogiła, 15 czerwca 1589; wyd. A. Grabowski Starożytności historyczne polskie, t. 1, Kraków 1840, s. 90-97; t. 2, Kraków 1840, s. 435-436
  Listy do papieża i Sekretariatu Stanu, wiad. podał P. Savio "De actis Nuntiaturae Poloniae quae partem Archivi Secretariatus Status constituunt", Watykan 1947, Studia Teologiczne XIII, s. 10; przekł. polski listu do Sykstusa V, Mogiła, 17 lutego 1590, wyd. J. M. Ossoliński Wiadomości historyczne do dziejów literatury polskiej, t. 2, Kraków 1819, s. 84-86
  Do J. Zamoyskiego, Książ, 26 sierpnia 1590; wyd. T. Wierzbowski Materiały do dziejów piśmiennictwa polskiego, t. 1, Warszawa 1900, s. 294-295
  Do S. Żółkiewskiego, Przemyśl, 2 stycznia 1599, wyd. W.A. Maciejowski Piśmiennictwo polskie, t. 3 dod., Warszawa 1852, s. 210-21
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Wawrzyniec_Go%C5%9Blicki


  Wawrzyniec Goślicki (1538–1607)


  O DOSKONAŁYM SENATORZE
  (fragmenty)

  WAWRZYŃCA GRZYMAŁY GOŚLICKIEGO
  O DOSKONAŁYM SENATORZE KSIĘGI DWIE
  W których dostojników obowiązki, szczęśliwy żywot obywateli,
  a Rzeczpospolitych powodzenie i dobrobyt są wystawione.
  Dzieło prawie złote,
  Najwyższych filozofów i ustawodawców nauką wypełnione,
  a dla wszystkich pragnących dobrze Rzeczpospolitą kierować
  nie tylko pożyteczne, lecz wprost konieczne.
  Z dodatkiem bogatego skorowidza wszelkich rzeczy
  godnych zapamiętania w tymże dziele zawartych

  Za przywilejem, Wenecja u Jordana Zilletta, MDLXVIII

  * * *

  NAJJAŚNIEJSZEMU I NAJMOŻNIEJSZEMU KSIĄŻĘCIU I PANU,
  PANU ZYGMUNTOWI AUGUSTOWI,
  Królowi Polskiemu, Wielkiemu Książęciu Litewskiemu, Ruskiemu, Pruskiemu, Panu na Mazowszu, Żmudzi, Inflanciech, &tc., Panu swemu Najłaskawszemu

  Nie masz, Najświatlejszy Królu, człowieka takiego, który byłby nieświadom, że za najszczęśliwsze te należy mieć państwa, w których obywatele szczęśliwy i spokojny wiodą żywot; zaś z drugiej strony za najsmutniejsze – te, w których zbyt wątła opieka sprzyja ich spokojowi i zapewnia im bytowanie niezakłócone. Albowiem ani Rzeczpospolita nie może być szczęśliwa bez szczęścia obywateli, ani też obywatel zażywać nie może szczęścia w Rzeczypospolitej, która szczęścia nie zna. Lecz zaiste, co do spraw, które by się najistotniej do tworzenia szczęścia państwa i obywateli przyczyniały, wielka bywała wśród uczonych rozbieżność zdań. Jedni zatem twierdzili, że powinniśmy się w tym kierować raczej prawa ustawami i przepisami; inni zaś właściwszą w tej mierze uważali naukę obywatelską. Z kolei niektórzy sądzili, że pewne przychylne oddziaływanie samego nieba, pod którym żyjemy czyni nas pod tym względem podatniejszymi. Inni wreszcie uznali to za rzecz dobrych królów: jeśli bowiem obywatel przykład z nich biorąc i cnoty ich naśladując, w ten sposób zupełnie się do nich upodobnia.

  czytaj więcej tutaj
  http://www.staropolska.pl/renesans/proza/Goslicki.html
 • Abp. Paweł Lenga o wilkach w owczych skórach !
  https://www.youtube.com/watch?v=FQ69KQY67JU&t=197s
 • @Rzeczpospolita 13:34:30
  Coś na Wawelu białe orlę złożył,
  I szczerbcem znaczył po kijowskiej bramie:
  Karki krzyżackie pod Jagiełłą korzył,
  I wiódł pod Wiedeń Sobieskiego ramię;
  Coś tak ukochał lud, przez Cię wybrany,
  Że mu męczeńską palmą zdobisz skronie,
  Boże! w wyroków tajni niezbadany,
  Błogosław Rusi, Liwie i Koronie!

  Maryjo Królowo! Matko wiecznej chwały,
  Tyś w serca Polek wlała duch ofiary;
  Przykład im Twoje namiestnice dały,
  W cnotach Jadwigi w pokorze Barbary.
  Lud Twój Ci służbę zaprzysiągł na wieki,
  Do Ciebie korne wyciąga on dłonie;
  O! nie odmawiaj łaski i opieki,
  Błogosław Rusi, Litwie i Koronie!

  Za wiarę ojców, za kraj ukochany
  Walczyć będziemy mężnie i wytrwale,
  A w Twojem Ręku, o Panie! nad Pany,
  Tryumf wolności dać zwycięzkiej chwale.
  W sercach dopóki dawne będą cnoty,
  Wiara i miłość w ludu Twego łonie,
  Dla nas w oręże przemień wrogów groty,
  Błogosław Rusi, Litwie i Koronie!


  https://www.youtube.com/watch?v=5a1R1hC4J9k
  Pieśń na uroczystości w Horodle
 • SŁUCHAJCIE ARMIO JUDASZA POCZWARY CZARTOWSKIE
  Błogosławiony Władysław z Gielniowa, Patron Warszawy - pieśń o zdradzie Judasza Żydowina
  https://www.youtube.com/watch?v=CwcVY5rr3-Y


  Jezusa Judasz przedał... [Żołtarz Jezusów, czyli piętnaście rozmyślań o Bożym Umęczeniu]
  The Altar of Jesus – Fifteen Meditations Upon Lord’s Sufferings

  Pieśń zrekonstruowana na podstawie XVI-wiecznego rękopisu, znajdującego się do 1944 roku w Bibliotece Krasińskich w Warszawie, przypisywana bł. Ładysławowi z Gielniowa [ok. 1440 - 1505].

  Reconstructed on the basis of the 16th century manuscript kept until 1944 in Warsaw Krasiński Libery, attributed to blessed Ladislaus of Gielniów [c. 1440 - 1505].

  Media Vita, Pośród Żywota - Polskie Pieśni Pasyjne
  Media Vita - Polish Passion Songs
  Bornus Consort

  DUX 2007
  CD info:
  http://www.dux.pl/media-vita.html


  Jezusa Judasz przedał...
  [Żołtarz Jezusów]

  Jezusa Judasz przedał za pieniądze nędzne,
  Bog Ociec Syna wydal na zbawienie duszne.
  Jezus kiedy wieczerzał, swe ciało rozdawał,
  Apostoły swe smętne swoją krwią napawał.

  Jezus w ogrodek wstąpił swymi miłosniki,
  Trzykroć się Oćcu modlił za wszytki grzeszniki;
  Krwawy pot s niego płynął dla boju silnego.
  Duszo miła, oględaj miłosnika twego!

  Jezusa miłosnego gdy Żydowie jęli,
  Baranka niewinnego rwali i targali;
  Opak ręce związali Panu niebieskiemu,
  Pędem rychłym bieżeli do miasta świętego.

  Jezus jest policzek wziął u Annasza wielki,
  Do Kajifasza posłan, a tamto jest uplwan;
  Oczy mu zawiązali Żydowie okrutni,
  Poszyjki mu dawali, w lice Jego bili.

  Jezus staroście wydan, łajncuchem swiązany;
  Piłat Żydow jest pytał, ktore jego winy.
  Widząc jego przez winy, do Heroda posłał;
  Żydowie Go soczyli, ale Jezus milczał.

  Jezus swleczon z odzienia, u słupa uwiązan,
  A tak przez miłosierdzia okrutnie biczowan -
  Krew z ciała jest płynęła. Pan niebieski zranion;
  O duszo moja, patrzy, płaczy rzewno, wzdychaj!

  Jezus gdy ubiczowan, na stolcu posadzon,
  Cirnim jest koronowan, a przeto jest wzgardzon;
  Przed Jezusem klękali rycerze niewierni,
  S Niego się naśmiewali, na oblicze plwali.

  Jezus potem osądzon, Piłat jego sądził,
  Od Żydow jest nawidzon, a w tym Piłat zgrzeszył;
  Maryja, Matka Boża, tedy sie smęciła,
  Wzdychała a płakała i wszytka semglała.

  Jezus s miasta wywiedzion, krzyżem uciążony,
  A łotrom jest przyłączon, jak robak wzgardzony;
  Matka mu zabieżała, chcąc jego oględać,
  A gdy jego uźrzała, jęła rzewno płakać.

  Jezusa już krzyżują, patry, duszo, pilnie,
  Ręce i nogi ranią, krew s ran jego płynie;
  Matka gdy to widziała, na ziemię upadła,
  Dla Synaczka miłego rada by umarła.

  Jezus z krzyżem podniesion, patrzcie, krześcijani,
  Miedzy łotry postawion, drogą krzwią skropion;
  Od Żydow jest pośmiewan, gdy na krzyżu wisiał,
  Jezus, miłosierny Pan, wszytko skromnie cirpiał.

  Jezus Oćcu sie modlił za swe krzyżowniki,
  Smętną Matkę ucieszył, łotra i grzeszniki;
  "Pragnę grzesznych zbawienia, duszo moja miła,
  Już Oćcu polecaję" - wołał wszytką siłą.

  Jezusa umarłego stworzenie płakało,
  Pana swego miłego barzo żałowało;
  Słojnce się zacimilo, ziemia barzo drżała;
  Opoki sie ściepały, groby otwarzały.

  Jezusowa Matuchna gdy u krzyża stała,
  Bok jego włocznią zbodzion i wielko otworzon;
  Krew i woda płynęła z boku naświętszego,
  Matuchna jego miła żałowała tego.

  Jezus z krzyża sejmowan w nieszporną godzinę,
  Maryja piastowała ciało swego Syna;
  Ciało maścią mazali Jozef z Nikodemem,
  W prześciradło uwili, potym w grob włożyli.

  Jezusow żołtarz czcicie i często śpiewajcie,
  Maryją pozdrawiajcie, k tej się uciekajcie;
  Maryja, przez boleści, ktore jeś cirpiala,
  Oddal od nas złości, daj wieczne radości.

  [Trzykroć pięćdziesiąt mowcie: "Zdrowa bądź, Maryja",
  A jeden pacierz pojcie za kożdym dziesiąkiem;
  Piętnaście rozmyślenia w Bożym umęczeniu
  Są do nieba stopienie, duszne oświecenie. Amen.]
 • SANHEDRYN POZNAŃSKI JEST GŁUPI I GODZIEN PIEKŁA
  A KTO JEST GŁUPCEM - z Pisma Świętego?

  Najgorsza jest praktyczna nieuleczalność głupoty. „Nauczać głupiego to jakby nauczać drzemiącego, który jeszcze w końcu zapyta: A o co chodzi?” (Syr 22, 10). „Choć stłuczesz głupiego w moździerzu tłuczkiem razem z ziarnami, głupota go nie opuści” (Prz 27, 22).

  Nie dziwi więc, iż Pismo Święte zaleca stronić od głupców. „Nie naradzaj się z głupim” (Syr 8, 17), „nie wdawaj się z głupim w długie rozmowy” (Syr 22, 13), bo „usta głupiego grożą zniszczeniem” (Prz 10, 14), a „jego serce obmyśla nieprawość, żeby się dopuszczać bezbożności i głosić błędy o Panu” (Iz 32, 6). „Raczej spotkać niedźwiedzicę, co straciła małe, niżeli głupiego z jego głupotą” (Prz 17, 12).

  A kto jest głupcem?

  TEN KTO NIE WIERZY W BOGA największy głupiec i złoczyńca. Najdobitniej wyraża to Psalm 114: „Mówi głupi w swoim sercu: Nie ma Boga” (Ps 14, 1).
  "Człowiek, który nie wierzy w Boga straszny jest dla siebie i innych ludzi" św. Jan XXIII
  "Człowiek, który odwraca się od Boga staje się zwierzęciem a potem diabłem" Ojcowie Pustyni

  KTO TRAFIA DO PIEKŁA ???


  Katechizm Kościoła Katolickiego:

  1033 Nie możemy być zjednoczeni z Bogiem, jeśli nie wybieramy w sposób dobrowolny Jego miłości. Nie możemy jednak kochać Boga, jeśli grzeszymy ciężko przeciw Niemu, przeciw naszemu bliźniemu lub przeciw nam samym: "Kto... nie miłuje, trwa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego" (1 J 3, 14 c-15). Nasz Pan ostrzega nas, że zostaniemy od Niego oddzieleni, jeśli nie wyjdziemy naprzeciw ważnym potrzebom ubogich i maluczkich, którzy są Jego braćmi (Por. Mt 25, 31-46). Umrzeć w grzechu śmiertelnym, nie żałując za niego i nie przyjmując miłosiernej miłości Boga, oznacza pozostać z wolnego wyboru na zawsze oddzielonym od Niego. Ten stan ostatecznego samowykluczenia z jedności z Bogiem i świętymi określa się słowem "piekło".

  1034 Jezus często mówi o "gehennie ognia nieugaszonego" (Por. Mt 5, 22. 29; 13, 42. 50; Mk 9, 43-48.), przeznaczonej dla tych, którzy do końca swego życia odrzucają wiarę i nawrócenie; mogą oni zatracić w niej zarazem ciało i duszę (Por. Mt 10, 28.). Jezus zapowiada z surowością, że "pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego Królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony" (Mt 13 41-42). On sam wypowie słowa potępienia: "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny!" (Mt 25, 41).

  1035 Nauczanie Kościoła stwierdza istnienie piekła i jego wieczność. Dusze tych, którzy umierają w stanie grzechu śmiertelnego, bezpośrednio po śmierci idą do piekła, gdzie cierpią męki, "ogień wieczny". Zasadnicza kara piekła polega na wiecznym oddzieleniu od Boga; wyłącznie w Bogu człowiek może mieć życie i szczęście, dla których został stworzony i których pragnie.

  1036 Stwierdzenia Pisma świętego i nauczanie Kościoła na temat piekła są wezwaniem do odpowiedzialności, z jaką człowiek powinien wykorzystywać swoją wolność ze względu na swoje wieczne przeznaczenie. Stanowią one równocześnie naglące wezwanie do nawrócenia: "Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!" (Mt 7,13-14):

  Ponieważ nie znamy dnia ani godziny, musimy w myśl upomnienia Pańskiego czuwać ustawicznie, abyśmy zakończywszy jeden jedyny bieg naszego ziemskiego żywota, zasłużyli wejść razem z Panem na gody weselne i być zaliczeni do błogosławionych i aby nie kazano nam, jak sługom złym i leniwym, pójść w ogień wieczny, w ciemności zewnętrzne, gdzie "będzie płacz i zgrzytanie zębów".

  1037 Bóg nie przeznacza nikogo do piekła; dokonuje się to przez dobrowolne odwrócenie się od Boga (grzech śmiertelny) i trwanie w nim aż do końca życia. W liturgii eucharystycznej i w codziennych modlitwach swoich wiernych Kościół błaga o miłosierdzie Boga, który nie chce "niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia" (2 P 3, 9): Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę od nas, sług Twoich, i całego ludu Twego. Napełnij nasze życie swoim pokojem, zachowaj nas od wiecznego potępienia i dołącz do grona swoich wybranych.


  Bóg w wielu miejscach w Piśmie Świętym mówi, co czynić i czego nie czynić, aby wejść do Królestwa Niebieskiego. Nie wejdą do Niego ci którzy dopuszczają się nieprawości: "Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie ZGORSZENIA i tych, którzy DOPUSZCZA SIĘ NIEPRAWOŚCI, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!" (Mt 13, 41-42) W innym miejscu w Piśmie Świętym Bóg mówi: "Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten NIE WEJDZIE DO NIEGO" (Mk 10,15). Dalej w Ewangelii Marka można przeczytać, że również ludziom bogatym, będzie trudno wejść do Nieba: "Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: "Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego [tym, którzy w dostatkach pokładają ufność]. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż BOGATEMU wejść do królestwa Bożego" (Mk 10,24). Święty Paweł w Liście do Koryntian pisze: "Czyż nie wiecie, że NIESPRAWIEDLIWI nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani ROZPUSTNICY, ani BAŁWOCHWALCY, ani CUDZOŁOŻNICY, ani ROZWIĘŹLI, ani MĘŻCZYŹNI WSPÓŁŻYJĄCY ZE SOBĄ, ani ZŁODZIEJE, ani CHCIWI, ani PIJACY, ani OSZCZERCY, ani ZDZIERCY nie odziedziczą królestwa Bożego. A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego" (1 Kor 6, 9-11).
  Wymienione fragmenty z Pisma Świętego dotyczą przykazań: nie cudzołóż, nie kradnij, nie pożądaj. (zob. Wj 20, 2-17) albo (Pwt 5, 6-21) Dał je Bóg Mojżeszowi jeszcze w czasach starotestamentowych. Jezus nakazał nam wypełniać te przykazania, są one aktualne także dzisiaj.
  Co więc zrobić by osiągnąć zbawienie? Pismo Święte mówi: "Uwierz w Jezusa /.../ a zbawisz siebie i swój dom" (Dz 16, 31); "Jeżeli więc ustami wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie" (Rz 10,9). Nie wystarczą tu jednak tylko słowa: "Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto SPEŁNIA WOLĘ OJCA, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!" (Mt 7, 21-23) Należy więc wcielić w życie czyny, i spełniać PRZYKAZANIA jak nam nakazał Ojciec.


  O piekle trzeba mówić

  Papież Paweł VI wielokrotnie zachęcał: „Mówcie o rzeczach ostatecznych i rozważajcie to, co Sobór Watykański II nazywa eschatologią, co z greckiego znaczy ostateczny i co zawiera w sobie te rzeczy, które dotyczą człowieka, to znaczy: śmierć, sąd Boży, piekło albo niebo. O rzeczach ostatecznych przepowiada niewielu kapłanów, a ci, którzy to robią, mówią mało na ten temat. A przecież Sobór przypomina w sposób uroczysty o rzeczach ostatecznych, które dotyczą nas wszystkich, łącznie z tą straszną prawdą o możliwości wiecznego potępienia, które nazywamy piekłem” (por. LG 6, 8, 25; GS 18, 38). Gdyby więcej ludzi zastanawiało się na tą bolesną prawdą o piekle, być może więcej niedowiarków i grzeszników podjęłoby dialog ze swoją duszą i sumieniem. Taki dialog z własną duszą prowadził nawet Diderot, filozof, ateista: „Duszo moja, jeśli dalej będziesz tak żyła, nie tylko będziesz nieszczęśliwa w tym życiu, ale także po śmierci, w piekle. Na to odpowiada dusza: A kto ci powiedział, że piekło istnieje? Filozof na to: Piekło jest tak okropne, że wystarczy jedna tylko myśl o nim, żeby zmusić cię do osądzenia życia. Dusza odpowiada: Jestem pewna, że piekła nie ma. Filozof odpowiada: Duszo moja, nie bluźnij! Mówiąc to sama wiesz, że kłamiesz!” Biedni są ci, którzy uważają się za postępowych i twierdzą, że nie wypada człowiekowi współczesnemu mówić o rzeczach ostatecznych. Zobaczmy, że świat, który ucieka od Boga, i od rzeczy ostatecznych, pogrąża się w chaosie, zmierza ku katastrofie. Dziś, jak nigdy, są aktualne słowa św. Katarzyny ze Sieny: „Nie milczcie więcej! Krzyczcie tysiącami głosów. Kiedy milczycie, świat zmierza ku zagładzie”.
  Jezus wiele razy mówił na temat rzeczy ostatecznych, również na temat piekła i przestrzegał przed nim. Mówił o nim ponad sześćdziesiąt razy. Trzydzieści razy mówił o ogniu i o strasznych mękach i ponad trzydzieści razy mówił o wieczności. W swoim nauczaniu bardzo mocno akcentował te prawdy, dlatego my nie możemy dzisiaj pomniejszać zawartości Ewangelii.


  Piekło istnieje

  Św. Augustyn mawiał, że istnienie piekła odrzucają ci, którym bardzo zależy, żeby go nie było, ponieważ jeżeli istnieje, jest z pewnością przeznaczone dla nich. Ono jednak istnieje i wcale nie trzeba wierzyć w jego istnienie, żeby tam się dostać. Pismo Święte mówi wprost na temat piekła blisko 600 razy. Jezus nie tylko wiele razy przestrzegał przed nim, ale mówił o nim w przypowieściach. Znamy doskonale przypowieść o bogaczu i Łazarzu. Egoistyczny bogacz umarł i dostał się w otchłań, gdzie cierpiał okrutne męki. Bezskutecznie błagał o jedną choćby kroplę wody, która ugasiłaby dręczący go płomień. Natomiast Łazarz po śmierci został wyniesiony na „łono Abrahama”, które dla Izraelitów było synonimem nieba (por. Łk 16,19-31). Znamy inną przypowieść o chwaście posianym między dobre ziarno. Podczas żniw czeka go spalenie. „Tak będzie przy końcu świata” - mówi Jezus. „Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego” (Mt 13, 41-43). W innych miejscach Jezus opisywał w sposób symboliczny i bardzo wymowny istnienie piekła. Do tych, którzy obrażają Boga i czynią zło mówi: „Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony…” (Mk 9,42-48). Natomiast do tych, którzy uważają się za chrześcijan, ale żyją jak poganie mówi: „nie znam was” (por. Mt 25,11). Również tym, którzy marnują Boże dary, talenty nie szczędzi ostrych słów: „Sługo zły i gnuśny…, wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów” (Mt 25,26-30). Jezus wyraźnie mówi również o sądzie ostatecznym: „…Wtedy odezwie się do tych po lewej stronie: Idźcie ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego” (Mt 25,41-46). Przerażający opis piekła podaje również św. Jan w Apokalipsie: „A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we dnie i w nocy czciciele Bestii i jej obrazu i ten, kto bierze znamię jej imienia” (Ap 14,11).

  Z piekłem nie ma żartów

  Św. Bonawentura, doktor Kościoła, kiedy starał się zobrazować, czym jest piekło, tak mówił: „Ptak przelatuje raz na sto lat, dotykając delikatnie brzegami swoich skrzydeł wielkiej kuli z brązu. Kiedy pod dotykiem jego skrzydeł ta zniknie, przestanie istnieć również piekło? Nie! Ponieważ to będzie dopiero jego początek. Ono ciągle się zaczyna, a nigdy nie kończy”. Św. Tomasz z Akwinu, jeden z największych umysłów chrześcijańskich, został zapytany u schyłku życia: „Nauczałeś w największych katedrach Europy, wygłosiłeś tyle kazań, napisałeś wiele ksiąg, co najbardziej zastanowiło cię w twoim życiu? Odpowiedział: To, co wywarło na mnie największe wrażenie, to ta smutna rzeczywistość, że jest wielu chrześcijan, którzy są przekonani, że Chrystus jest Bogiem, i mówił jasno o piekle i są świadomi tego, że ono istnieje, ale żyją ciągle w grzechu ciężkim i narażają się na to, że mogą na wieki zatracić się w piekle. Co można powiedzieć o tylu chrześcijanach, którzy żyją w grzechu śmiertelnym całymi dniami, miesiącami i latami?” Do tych wszystkich Jezus kieruje słowa upomnienia: „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. Bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.” (Mt 24,42-44). Jeśli śmierć nas dosięgnie w stanie grzechu ciężkiego, co nam zostanie? Jeśli natomiast jesteśmy ludźmi czujnymi, przygotowanymi w każdym czasie, możemy liczyć na łaskę Boga i szczęście wieczne. Ważne jest więc, żeby czuwać, być przy Bogu w każdym czasie. Trzeba też modlić się za tych, którzy tę dramatyczną prawdę odrzucają lub ignorują. Trzeba stanąć po stronie Jezusa Zmartwychwstałego, bo tylko on może nas zbawić od zła. On jest zwycięzcą piekła, śmierci i szatana!

  http://niedziela.pl/artykul/26804/nd/Czy-pieklo-naprawde-istnieje


  Dwie Drogi: Droga Życia
  1 Istnieją dwie drogi - jedna Życia i jedna Śmierci,* a między tymi dwiema drogami jest wielki rozdźwięk
  http://oblubienica.eu/czytelnia/pisma-wczesnego-kosciola/didache---nauka-pana-przekazana-przez-dwunastu-wyslannikow-poganom#rodo


  Droga Śmierci
  1 Droga Śmierci jest natomiast taka!
  Przede wszystkim jest zła i pełna przekleństwa:
  morderstwa, cudzołóstwa, pożądliwości, rozpusty, kradzieże, akty bałwochwalstwa, magie, czary, eliksiry, fałszywe zeznania, akty obłudy, nieszczerość, oszustwo, wyniosłość, złośliwość, samozadowolenie, chciwość, głupia mowa, brawura, chełpliwość, wielka pycha;
  2 prześladowcy dobrych, nienawidzący prawdy, kochający kłamstwo, nieznający sprawiedliwej zapłaty, nielgnący do dobra, ani słusznego osądu, gotowi nie do dobrego, ale do złego, będący dalecy od łagodności i wytrwałości, rozmiłowani w próżnych rzeczach, goniący za zyskiem, nieokazujący miłosierdzia ubogim, dręczący udręczonego, nieuznający Tego, kto ich uczynił, mordercy dzieci, niszczyciele dzieła Boga, odwracający się od potrzebującego, zadręczający uciskanego, wstawiennicy bogatych, nieprawi sędziowie biednych, całkowicie grzeszni!
  Strzeż się, dziecko, wszystkich ludzi tego rodzaju!

  http://oblubienica.eu/czytelnia/pisma-wczesnego-kosciola/didache---nauka-pana-przekazana-przez-dwunastu-wyslannikow-poganom/page/2
 • ŻYDOWINY OD ŚREDNIOWIECZA UPODOBAŁY SOBIE W POZNANIU MORDOWAĆ JEZUSA
  http://www.duchprawdy.com/cud_eucharystyczny_w_poznaniu_1399.pdf
  http://www.bibula.com/?p=56365

  Ty Boże, jak za taką krzywdę nagrodzimy?
  Twoję, gdy ciężką mękę w Poznaniu widzimy.
  Ty sam Boże jakoś jest zawsze sprawiedliwy,
  Ty wyniszcz aż do szczętu ten naród złośliwy.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Pozna%C5%84ska_legenda_o_skradzionych_hostiach
  https://gloria.tv/article/RfWn3Y3ZYdwe6PSMYCXRpkUsC

  Najświętsze Trzy Hostie w Poznaniu przez sprośnych żydów dręczone
  https://www.youtube.com/watch?v=F8Q4E0zLJ6g
  Pierwszy Cud Eucharystyczny w Poznaniu spowodowany żydowską profanacją Bożego Ciała
  https://www.youtube.com/watch?v=T8TCX29o6-k

  Sanktuarium Najświętszej Krwi Pana Jezusa w Poznaniu
  https://www.youtube.com/watch?v=-H5pOKmX1b8


  Od wieków w Sanktuarium Najświętszej Krwi Pana Jezusa w Poznaniu, w miejscu, w którym w 1399 roku odnotowano najstarszy w Polsce cud eucharystyczny, trwa modlitwa. Właśnie tutaj przybywają pielgrzymi z kraju i zagranicy, by uczcić to historyczne wydarzenie i zaczerpnąć ze studni wody, w której topiono trzy najświętsze Hostie.

  Wdzięczni za uzdrowienia pielgrzymi przez trzy stulecia zostawiają cenne wota za otrzymane łaski. Sanktuarium, nazywane Golgotą Poznania, jest miejscem kulminacyjnym Poznańskiego Traktatu Eucharystycznego. Zapraszamy do jego poznania.

  Ty Boże, jak za taką krzywdę nagrodzimy?
  Twoję, gdy ciężką mękę w Poznaniu widzimy.
  Ty sam Boże jakoś jest zawsze sprawiedliwy,
  Ty wyniszcz aż do szczętu ten naród złośliwy.
 • @Husky 18:25:36
  Nawet perkusista Jan Budziaszek wie o tym, że Polska katolicka jest największym zagrożeniem dla światowej masonerii. Proszę słuchać, choć od 22 minuty
  https://www.youtube.com/watch?v=WNRFC6YBmVs
 • Stanisław Michalkiewicz o kampanii antykościelnej
  https://www.youtube.com/watch?v=ek6AvFaZv60
  od 22 minuty

  Kampanią antykościelną kierują - zdaniem Stanisława Michalkiewicza - żydzi, którzy nienawidzą cywilizacji łacińskiej i katolicyzmu. Na ten cel sam Soros wyasygnował wielkie pieniądze, którymi zasilił m. in. budżet GWna.
  Nie wątpliwie na Żydach, nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie - ciąży odpowiedzialność za te kampanie nienawiści i niech więc się nie zdziwią - jak mówi red. S. Michalkiewicz - gdy na skutek tych nastrojów społecznych i obudzonych emocji oraz różnych krzywd, to sami zrodzą nowego antysemickiego Hitlera i znów "trzeba będzie ich chować po piwnicach, aby ich nie spalono w piecach". Michalkiewicz w tym wywiadzie podaje wiele przykładów antykatolickiej roboty żydowskiej jak świat długi i szeroki.
 • @Janusz Górzyński 10:34:23
  Stanisław Michalkiewicz ma obawy, że afery seksualne w Kościele "mogą zupełnie rozregulować rynek nierządu", albowiem wystarczy jeden "sztos" z księdzem, aby parafie i zakony oraz diecezje były zobowiązane do płacenia horrendalnych odszkodowań, które przecież bardzo chętnie żydowskie sądy w Polsce będą zasądzać i żydowscy komornicy egzekwować.

  MAFIA WYROKIEM POZNAŃSKIM ZUPEŁNIE SIĘ ODSŁONIŁA CO DO CELU ZNISZCZENIA KOŚCIOŁA I KATOLICKIEJ POLSKI, A WIĘC TRZEBA DOPROWADZIĆ DO ZUPEŁNEGO SKASOWANIA TEJ ANTYPOLSKIEJ I RASISTOWSKIEJ STRUKTURY GRZECHU, KTÓRA WYPOWIEDZIAŁA WOJNĘ POLAKOM, KOŚCIOŁOWI I SAMEMU CHRYSTUSOWI PANU.

  APEL DO WSZYSTKICH !

  Najwyższy czas zacząć ścigać SLD, PO, UW, PSL, etc. - za działalność destrukcyjną we wszystkich miastach w Polsce, gdzie działa przydrożna prostytucja, burdele, promocja sexualizacji, etc. - ZA SUTENERSTWO I ZA ZGORSZENIA oraz za CHOROBY WENERYCZNE, ETC. !!!

  Niech za te czyny opowiedzą teraz WSZYSCY sutenerzy i organizatorzy sexbiznesów oraz ci wszyscy, którzy dawali placet na taką działalność i de facto osłaniali nierząd, nieczystość, promocję sexualizacji, etc. - czyli sędziowie, prokuratorzy, policjanci, strażnicy miejscy, prezydenci i burmistrzowie miast, radni, wojewodowie, itd.

  Oczywiście także za emisję programów szerzących zgorszenia, pornografię, etc. - MUSZĄ ODPOWIEDZIEĆ WSZYSCY WINNI ZBRODNI SEKSUALIZACJI POLAKÓW.

  Należy więc także ustalić narodowość wszystkich zbrodniarzy winnych destrukcji ludzi.


  "Libido dominandi - Seks jako narzędzie kontroli społecznej". Dr. Michael E. Jones
  https://www.youtube.com/watch?v=0wLBqnZNqK4
 • Żydzi za pomocą swoich mediów i sądokracji usiłują wmówić, że Jezus i Maryja
  https://www.youtube.com/watch?v=I0HSnLkOd74&feature=share
  Nasza Królowa - p. Grzegorz Braun

  Żydzi w swoich bezczelnych wystąpieniach medialnych i sądowych sugerują, że za zbrodnie sexualne odpowiadają Jezus Chrystus i NMP Królowa Polski oraz Kościół katolicki.

  ŻYDZI JAWNIE ZNIEWAŻAJĄ NIEBO, Matkę Boża i Jezusa Chrystusa i Jego Kościół, w którym działa On przez Słowo Boże i sakramenty !!!

  Synagoga żydowska – siedlisko demonów (1)

  Wiem, że nawet i dziś wielu poważa żydów, a obrzędy ich za godziwe uznaje; toteż spieszę, by wykorzenić to zgubne mniemanie. Powiedziałem, że synagoga nie proponuje niczego co by ją czyniło lepszą od teatru, i biorę Proroka za świadka: żydzi nie są godniejsi zaufania niż prorocy. Co zatem mówi Prorok? (…) [splugawiłaś ziemię wszeteczeństwami twymi i złościami twymi] (2) (…) pokazałaś czoło wszetecznej niewiasty, wyzbyłaś się wstydu (Jer. III, 2. 3). Miejsce, gdzie przebywa wszetecznica to miejsce rozpusty; lecz to mało powiedzieć, że synagoga jest miejscem rozpusty i teatrem; jest ona ponadto jaskinią zbójców i schronieniem dzikich bestii. Gdyż powiedziane jest: [Jaskinią zbójców stał się ten dom] (3), Dom twój stał się dla mnie jaskinią hieny (Jer. VII, 11), nie tylko dzikiego zwierzęcia, ale zwierzęcia nieczystego. I dalej: Opuściłem dom mój, zostawiłem dziedzictwo moje (Jer. XII, 7). Otóż, kiedy Bóg opuszcza, jakaż nadzieja zbawienia pozostaje? Gdy Bóg opuszcza jakieś miejsce, owo miejsce staje się siedliskiem demonów. Wprawdzie, utrzymują stanowczo, że i oni wielbią prawdziwego Boga; lecz niech Bóg broni, byśmy to i my twierdzili! Żaden żyd nie wielbi Boga. Sam Syn Boży to oświadcza. Gdyż mówi: Gdybyście bowiem Ojca mego znali, to byście i mnie znali, ale ani mnie nie znacie, ani Ojca mojego (Jan. VIII, 19). Jakież nad to wiarygodniejsze świadectwo mógłbym przytoczyć?

  Skoro bowiem nie uznają Ojca, ukrzyżowali Syna i odrzucili asystencję Ducha Świętego, któż zatem śmiałby zaprzeczyć, że synagoga jest siedliskiem demonów? Bóg nie jest wielbiony w tym miejscu, wręcz przeciwnie! Lecz odtąd to chram bałwochwalstwa; niektórzy tymczasem zbliżają się do tych miejsc jakby do sanktuarium.

  Św. Jan Chryzostom (4)

  http://www.ultramontes.pl/chryzostom_synagoga.htm
 • DOMY DZIECKA BĘDĄ PŁACIĆ MARYSI ZA ZBOCZONE ZACHOWANIE WYCHOWAWCY!
  Temat dla GWna - EROTOMANI W DOMACH DZIECKA - uprawiają pedofilię!!! Czy należy zlikwidować Domy Dziecka !?
  https://nczas.com/2018/10/05/koszmar-w-domu-dziecka-zboczony-wychowawca-mial-uwiesc-i-uprawiac-seks-z-14-letnia-dziewczynka/

  Czy GWno wystąpi o odszkodowanie do Premiera RP lub Ministra Oświaty czy jak to się teraz nazywa - za krzywdę Marysi i ile kosher nostra za obsługę prawną pokrzywdzonej za to zażąda i o jaką dożywotnią rentę ?
  Państwo jest przecież bogatsze o Kościoła to powinno więcej zapłacić !

  Koszmar w domu dziecka! Zboczony wychowawca miał uwieść i uprawiać seks z 14-letnią dziewczynką.

  Koszmar w domu dziecka! Wychowawca wykorzystał swoją pozycję, by zaciągnąć do łóżka swoją 14-letnią podopieczną. Jak widać nie miało znaczenia, że Marysia to przecież nadal dziecko. Zboczony opiekun dostał karę 2,5 roku pozbawienia wolności.

  Do tego koszmaru doszło w Dom Dziecka w Sulęcinie. Wychowawca od razu na swoją ofiarę wybrał 14-letnią Marysię. Jako, że spodobał się młodej dziewczynie, wykorzystał to bezlitośnie. Jak podaje „Super Express” na początku by ją uwieść zabierał ją na spacery, trzymał za rękę i dyskretnie przytulał.

  W weekendy zaczął zabierać Marysię do swojego domu. Jak ustalili śledczy Łukasz M. na portalach społecznościowych otwarcie proponował dziewczynce miłość francuską.

  Zaczął nachodzić 14-latkę na terenie placówki i jak mówią śledczy właśnie przez to wpadł, bo przyuważyła go inna podopieczna.

  Jak podaje „Super Express” zboczony wychowawca już w toku śledztwa przyznał się do winny i wyraził skruchę. Wyraził gotowość dobrowolnego poddania się karze i po dziewięciu miesiącach spędzonych w areszcie stanął przed sądem.

  Sąd skazał go na 2,5 roku więzienia, dodał do tego dziesięcioletni zakaz pracy z małoletnimi i nakazał wypłacić pokrzywdzonej nastolatce tytułem zadośćuczynienia 12 tys. zł.

  Nczas.com/ se.pl


  https://wolnosc24.pl/2018/10/05/koszmar-w-domu-dziecka-zboczony-wychowawca-mial-uwiesc-i-uprawiac-seks-z-14-letnia-dziewczynka/

  CIEKAWE, ŻE PAŃSTWOWY EROTOMAN DOSTAŁ WYROK O 2 LATA NIŻSZY OD ZAKONNEGO EROTOMANA ?

  CZY PAŃSTWOWI PEDOFILE MAJĄ JAKĄŚ TARYFE ULGOWĄ ?
 • Michalkiewicz - Sądy podwyższają stawki kurwom!
  Michalkiewicz - O KURWACH MILIONERKACH
  https://nczas.com/2018/10/05/hit-michalkiewicz-ostro-milion-zlotych-za-molestowanie-zadne-krwy-nie-sa-tak-wysoko-wynagradzane/


  HIT! Michalkiewicz ostro! Milion złotych za molestowanie? „Żadne k*rwy nie są tak wysoko wynagradzane”

  W swoim najnowszym felietonie video publicysta „Najwyższego Czasu!” Stanisław Michalkiewicz odniósł się do ostatniego wyroku sądu, który to przyznał milion złotych odszkodowania molestowanej przez księdza kobiecie. Jedna panienka przez drugą, będą sobie przypominać, jak to były molestowane – ocenia publicysta.

  Rezonans wywołany filmem Wojciecha Smarzowskiego „Kler”. Proszę państwa, tu mowom potępienia nie ma końca, zwłaszcza, że i niezawisłe sądy się włączyły w tę atmosferę. Pani sędzia Anna Łosik przyznała takiej panience, która była molestowana przed laty przez księdza erotomana, milion złotych odszkodowania i dożywotnią rentę – zaczął Michalkiewicz.

  Pani sędzia Łosik przyznała te wszystkie apanaże panience nie od sprawcy zdarzenia, tylko od zgromadzenia Księży Chrystusowców. I to z tak kuriozalnym uzasadnieniem (…) jakoby to zgromadzenie temu Księdzu te czynności zlecało. Widać, że stopień zidiocenia niezawisłych sądów staje się niepokojący – kontynuował.

  Publicysta „Najwyższego Czasu!” dodawał, że gdyby to od niego zależało, to zleciłby przebadanie sędzi Anny Łosik przez jakieś konsylium weterynarzy. Ale to by nie wystarczyło, dlatego że ten wyrok został zatwierdzony w apelacji. Widać, że epidemia rozszerza się z prędkością płomienia. Jedno konsylium weterynarzy by chyba nie wystarczyło.

  Sam wyrok: dostać milion złotych, za to, że ktoś kiedyś wsadził rękę pod spódniczkę, no któż by nie chciał. Wiele pań za znacznie mniejsze pieniądze spódniczki podciąga, a tutaj milion złotych i dożywotnia renta. Skutki społeczne tego wyroku będą bardzo daleko idące – podkreślał Michalkiewicz.

  O jakich skutkach mowa? Jestem pewien, że jedna panienka przez drugą, będą sobie przypominać, jak to były molestowane (…) Miliona złotych to taka panienka jedna z drugą przez całe życie może nie zarobić, a tutaj za jednego sztosa. No to żadne k*rwy nie są tak wynagradzane na całym świecie. Nie wiem jak nasz biedny kraj to wytrzyma – mówił publicysta.
 • Tak będzie sądzony Sanhedryn z Poznania i motłoch podobny do niego
  Tego dzisiaj już nie usłyszysz w Kościele: "Czas Sądu"
  https://www.youtube.com/watch?v=wXuziY7qAMI
 • @Janusz Górzyński 10:12:59
  Kościół prosi wiernych o odmawianie po różańcu modlitw „Pod Twoją obronę” oraz „Modlitwy do św. Michała Archanioła”. Abp. Stanisław Gądecki wzywa do tego za apelem papieża Franciszka.

  „Zgodnie z wolą papieża Franciszka módlmy się, aby Matka Boża i św. Michał Archanioł chronili Kościół w Polsce i na świecie” – przekazał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

  Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej podało, że papież zachęcił wszystkich wiernych na całym świecie do odmawiania przez cały październik codziennie różańca. „Chodzi o zjednoczenie się w komunii i pokucie, jako lud Boży, prosząc Matkę Bożą i Świętego Michała Archanioła, aby chronili Kościół od diabła, który zawsze stara się oddzielić nas od Boga i dzielić między nami” – cytuje komunikat biuro prasowe Konferencji Episkopatu Polski.

  https://www.wiesz.net.pl/arcybiskup-stanislaw-gadecki-prosi-o-modlitwe-cel-ochrona-kosciola-przed-diablem/
 • Hollywood rajem dla pedofilów!!! Nie oglądaj nigdy żydowskich filmów z Ameryki!
  "Hollywood to zinstytucjonalizowana pedofilia [...] Oni używają dzieci i znęcają się nad nimi" - powiedział Mel Gibson po występie w programie Graham Norton Show, którego był gościem. Jego słowa wywołały w świecie show-businessu ogromne poruszenie.


  Hollywoodzkie elity są wrogiem ludzkości, nieustannie działającym wbrew naszym najlepszym interesom i łamiącym każde tabu dane człowiekowi przez Boga i w tym nietykalność dzieci

  - mówił Mel Gibson kilka dni temu w Londynie, gdzie promował najnowszy film z jego udziałem - "Dom Taty 2".

  Kilka dni temu aktor był gościem emitowanego przez BBC programu Graham Norton Show, w którym padły bardzo ostre słowa pod adresem środowiska Hollywood. Reżyser "Przełęczy ocalonych" zarzuca mu m.in. przyzwolenie na pedofilię, a nawet pochwałę tej patologii:

  Nie wiem jak ci to delikatnie powiedzieć… Hollywood to zinstytucjonalizowana pedofilia! Oni używają dzieci i znęcają się nad nimi

  - powiedział Gibson.

  Reżyser i aktor wspomniał również o przyprawiających o dreszcz grozy praktykach, jakie mają panować wśród hollywoodzkich elit:

  Każdego roku przerzucają ogromną liczbę dzieci. Ich duchowe przekonania, jeśli możesz je tak nazwać, kierują ich na zbieranie energii od tych dzieci. Ucztują na tym materiale i na tym się rozwijają. Co mam na myśli? To nie jest żadna artystyczna abstrakcja. Oni zbierają krew dzieci. Jedzą ich ciała. Wierzą, że to daje im siłę życiową. Jeśli dziecko cierpiało w ciele i w psychice przed śmiercią, to oni wierzą, że to daje im dodatkową siłę życiową

  - twierdzi gwiazdor.
  https://niezalezna.pl/210459-hollywood-rajem-dla-pedofilow-burza-po-slowach-gibsona


  ANTYCHRYŚCI MAJĄ INNEGO BOGA I DLATEGO WALCZĄ Z KOŚCIOŁEM
  https://www.youtube.com/watch?v=QaeT2W1DDn4
 • Parchy zapowiadają walkę z Kościołem w Polsce z poziomu samorządów!
  Kandydaci Partii Razem do samorządów ogłosili w czwartek w Katowicach Deklarację Świeckości, będącą m.in. zobowiązaniem do zachowania świeckiego charakteru samorządowych instytucji czy uroczystości. W sejmikach partia chce zabiegać o audyt, dotyczący majątku przekazywanego Kościołowi.

  “Nie może być tak, że państwo i samorządy zmieniają się w kroplówkę, przy pomocy której krok po kroku, dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, miliony złotych są pompowane do instytucji kościelnych” – mówił podczas czwartkowej konferencji prasowej członek zarządu krajowego Partii Razem Adrian Zandberg, tłumacząc powody ogłoszenia Deklaracji Świeckości.

  “Będę przeciwdziałać finansowaniu kościoła ze środków publicznych, będę zabiegać o świecki charakter podległych mi instytucji, będę działać na rzecz świeckiego charakteru urzędowych uroczystości” – brzmi treść deklaracji, która – jak mówił Zandberg – jest zobowiązaniem każdego kandydata Partii Razem w wyborach samorządowych.

  “Partia Razem mówi jednoznacznie: skończymy z finansowaniem Kościoła z pieniędzy publicznych; Kościół powinien utrzymywać się sam, ze składek wiernych” – powiedział Zandberg. Sytuację, kiedy nieruchomości są przekazywane Kościołowi za – jak mówił – ułamek wartości, nazwał marnotrawieniem publicznego majątku.

  Według Zandberga, zobowiązanie do działania na rzecz świeckości państwa jest nowością w polskim samorządzie. “I PiS, i PO, i SLD prowadziły przez lata politykę na kolanach przed biskupami. Uważamy, że najwyższy czas z tym skończyć” – podkreślił polityk, zapowiadając, że partia chce doprowadzić w sejmikach wojewódzkich do audytu, który ma pokazać “ile pieniędzy i gruntów zostało przekazanych z publicznych środków na konta kościelne”.

  “Będziemy konsekwentnie głosowali przeciwko przekazywaniu Kościołowi majątku za ułamek wartości. Nie może być tak, że Kościół jest traktowany na specjalnych prawach; powinien być traktowany dokładnie tak, jak każda inna organizacja pozarządowa – nie lepiej, i nie gorzej. Do tego właśnie doprowadzimy – do równego traktowania” – zadeklarował Zandberg.

  Jak mówił, chodzi nie tylko o przekazywanie Kościołowi gruntów poniżej ich wartości (jako przykład podał ubiegłoroczne przekazanie Kościołowi miejskiej działki w Katowicach), ale także np. o zmianę planów zagospodarowania przestrzennego w taki sposób, aby było to korzystne dla Kościoła (przykładem – według Zandberga – jest sytuacja z Warszawy).

  “Nie można w ten sposób traktować naszych miast i naszych samorządów. Państwo to nie jest świnka-skarbonka Kościoła katolickiego; samorządy to nie są instytucje, których celem jest wspieranie Kościoła; ich celem jest dbanie o potrzeby mieszkańców” – mówił lider partii, wskazując, że choć samorządom brakuje środków na finansowanie wielu potrzeb, to “zawsze są pieniądze dla biskupów, zawsze są pieniądze na to, żeby przekazać je na cele kościelne”.

  “Będziemy dbali o to, żeby Polska naprawdę stała się krajem świeckim, żeby był jasny finansowy rozdział kościołów od państwa, bo państwo nie jest od tego, żeby sponsorować Kościół” – podsumował Zandberg, uznając, że “oddawanie majątku publicznego instytucjom kościelnym wydaje się w najwyższym stopniu nie w porządku”.

  Źródło: PAP Autor: Marek Błoński
  https://www.stefczyk.info/2018/10/04/partia-razem-idzie-na-wojne-z-kosciolem-bedziemy-dbali-o-to-zeby-polska-naprawde-stala-sie-krajem-swieckim/  Francuska masoneria żąda wprowadzenia europejskiego obywatelstwa w miejsce dotychczasowych obywatelstw narodowych. Ma być to milowy krok na drodze do stworzenia „idealnego porządku” na Starym Kontynencie.  Francuska masoneria w roku 2015 domagała się pełnego otwarcia granic dla masowej imigracji. To żądanie zostało spełnione i islamscy „uchodźcy” rzeczywiście zalali Europę. Teraz największa loża francuska, Wielki Wschód Francji, apeluje o kolejny krok na drodze budowania „idealnego porządku” w Unii Europejskiej. Założone w 1773 roku tajemnicze gremium wzywa deputowanych do Parlamentu Europejskiego o poparcie dla konceptu zastąpienia obywatelstw narodowych jednym obywatelstwem europejskim. Miałoby to otworzyć drogę do zbudowania unijnego superpaństwa.  W dniach 1-3 listopada odbędzie się w Pau w Nowej Akwitanii na zaproszenie Wielkiego Wschodu Francji międzynarodowe sympozjum europejskiej masonerii, „Colloque européen”. Równocześnie w Paryżu odbywać się będą targi książek masońskich (Salon du Livre Maçonnique). Obie imprezy mogą być związane ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego. Odbywają się pod hasłem „W stronę europejskiego ideału” (Vers un ideal européen).  „Dziś Europa popadła w trudności, więcej, w kryzys. Państwa członkowskie próbują się wycofać, idąc w stronę nacjonalizmu. Wielkie europejskie problemy dzielą zamiast łączyć” - ostrzega Wielki Wschód, zachęcając do przeciwdziałania tym dostrzeganym przez siebie trendom.  Na sympozjum postawione zostaną między innymi takie pytania: „Jakie są prawdziwe wartości, na których można budować europejską utopię?; Wielki europejskie wyzwania: Jaka jest przyszła rola masonerii?; Co hamuje humanistyczną Europę?; Aktualne wyzwania: migranci, ekstremizm, populizm ekologia; Jak rozwinąć świadomość europejskiego obywatelstwa? Jaka rola przypada w tym masonerii?”.  Źródło: Katholisches.info  Read more: http://www.pch24.pl/wielki-wschod-francji-chce-wprowadzenia-europejskiego-obywatelstwa-pch,63274,i.html#ixzz5T9hRT3mI
 • KLER jak propaganda Goebbelsa
  Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego o "Klerze": tak hitlerowcy robili filmy o Żydach

  – Mam wrażenie, że jest zrobiony ze złą intencją, w takiej konwencji, jak hitlerowcy robili filmy o Żydach – ocenił film "Kler" w Radiu ZET Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

  – Jak hitlerowcy nie lubili Żydów, to kręciliby o nich historyczne filmy? O każdym Kościele, rasie, opcji można nakręcić równie zohydzający, propagandowy film – powiedział o filmie "Kler" Paweł Soloch w programie "Gość Radia ZET". Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego dodał, że może nie lubić Rosjan, ale jest przeciwnikiem kręcenia o nich "obrzydliwych" filmów.

  Zapytany o to, czy widział nową produkcję Wojciecha Smarzowskiego, Soloch odpowiedział, że filmu nie widział, ale i tak ma do niego krytyczny stosunek. Szef BBN dopytywany, czy wybiera się do kina, odparł, że nie. – Nie chciałbym ostatecznie znielubić np. pana Gajosa i nie chciałbym mieć negatywnych uczuć – dodał.
  https://www.onet.pl/?utm_source=kultura_viasg&utm_medium=nitro&utm_campaign=allonet_nitro_new&srcc=ucs&pid=d8b0f30d-2d1f-413a-a261-4fee59674249&sid=bf78661f-61f7-40de-becc-94f65255b9ae&utm_v=2


  Wojciech Cejrowski zdecydował się zrecenzować „Kler”
  https://dzisiaj.net.pl/cejrowski-zrecenzowal-kler-tak-moce-slowa-o-najnowszej-produkcji-smarzowskiego-jeszcze-nie-padly/
  – Czy ja muszę być przymuszony do oglądania plugawstwa, które zrobi mi krzywdę? Ja w ogóle nie chcę oglądać jak się ludzie łajdaczą. (…) Moja siostra jest zakonnicą, po ślubach wieczystych, mój brat jest zakonnikiem, mój wujek był księdzem biskupem, już nie żyje i bujał mnie na nodze.

  Następnie Cejrowski przyznał, że za inny kler i przyjaźni się z księżmi. – Najwięksi moi przyjaciele to są księża po doktoratach, z którymi se piję wino, ale ani się nie upijają, ani nie mają dziwki zamiast gosposi – przekonywał.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Zwolennikowi aborcji puściły nerwy w obliczu mocnych argumentów kobiety manifestującej w obronie ludzkiego życia. Kopnął ją z całej siły, tak że ta przewróciła się na ziemię, a następnie uciekł.

  Działo się to podczas corocznego Łańcuchu Życia w Kanadzie, wydarzenia organizowanego przez działaczy pro-life. Uczestnicy akcji demonstrują na ulicach miast, głosząc hasła w obronie życia. To spokojny protest, podczas którego zabronione jest zagadywanie przechodniów czy agresywne zachowanie.

  https://www.magnapolonia.org/zwolennik-aborcji-kopnal-dzialaczke-pro-life-zarejestrowala-to-kamera/

  ZWOLENNICY MORDOWANIA NIENARODZONYCH BYLI I SĄ AGRESYWNI WOBEC PRAWDY I ŻYCIA !!!
  NIENAWIDZĄ LUDZI A WIĘC CHCĄ MORDOWAĆ !


  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  MODERNIŚCI ROZKŁADAJĄ KOŚCIÓŁ OD ŚRODKA
  https://www.youtube.com/watch?v=Ad3Q4Loj1cQ


  MODERNIŚCI MODLĄ SIĘ PO DIABELSKU I CHCĄ SIĘ MODLIĆ Z WSZYSTKIMI, NAWET Z DIABŁEM ORAZ CHCĄ ZMIENIAĆ TRADYCYJNE NAUCZANIE KOŚCIOŁA I EWANGELIĘ JEZUSA PANA

  "Nie można nie dostrzegać związków klerykalizmu z celibatem" - mówi ks. dr. Alfred Wierzbicki.


  W tekście opublikowanym w "Magazynie Świątecznym" na łamach "Gazety Wyborczej" duchowny dzieli się swoimi przemyśleniami po obejrzeniu filmu "Kler". Jego zdaniem, oczekiwanie, że "Kler" w znacznym stopniu przemieni polskie duchowieństwo jest naiwne, niemniej jednak film stanie się ważnym elementem debaty publicznej.

  Kierownik Katedy Etyki KUL zwraca uwagę na szczególną rolę celibatu w kształceniu się polskiego klerykalizmu i podejściu księży do wiernych:  "Nie można nie dostrzegać związków klerykalizmu z celibatem (…) Celibat jest za trudny dla wszystkich księży diecezjalnych. Może rodzić emocjonalną oschłość i urzędniczą wyższość, dystans do życia świeckich. Brak rodziny może być rekompensowany poszukiwaniem więzów stanowych, zamykaniem się w środowisku księżowskim, mówiącym własnym slangiem, żyjącym wyłącznie w swej towarzyskiej niszy. W przypadku patologicznych osobowości celibat staje się podłożem czynów pedofilskich".  Jednocześnie uznaje, że "ciążenie tradycji" jest dzisiaj zbyt wielkie, aby mówić o jego zniesieniu lub przekształceniu. Sam celibat nie jest jednak dogmatem i z punktu widzenia prawa jak i wiary, jego ostateczne zniesienie jest możliwe. "Odejście od praktyki obowiązkowego celibatu da się uzasadnić tym samym motywem, dla którego ją kiedyś wprowadzano. Chodzi o to, by Kościół lepiej pełnił swą misję. Byłaby to szansa dla pełniejszego świadectwa o wartości seksualności, małżeństwa i rodziny. Może jest to właśnie klucz do wyjścia naprzeciw podwójnemu kryzysowi: rodziny i kapłaństwa?" - zauważa kapłan.  Jego zdaniem wprowadzenie obowiązkowego celibatu księży zakładało, że wszyscy oni "są na wysokim poziomie życia duchowego". Życie zweryfikowało jednak te założenia. "Księża są ulepieni z tej samej gliny co reszta ludzi i nie da się całej populacji zmieścić w najwyższych standardach. Wiadomo, że celibat wprowadzono w średniowieczu, aby usprawnić duszpasterstwo. Spełnił on wtedy pozytywną funkcję. Ale czy czas celibatu nie minął?" - pyta ks. Alferd Wierzbicki i podkreśla, że celibat sam w sobie nigdy nie miał "bezwzględnej wartości".

  https://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,35881,ksiadz-z-kul-zniesienie-celibatu-moze-byc-kluczem-do-wyjscia-z-kryzysu.html

  METODA MODERNISTYCZNA POLEGA NA OBNIŻANIU WYMAGAŃ WOBEC LUDZI KOŚCIOŁA, ZARÓWNO DUCHOWNYCH JAK ŚWIECKICH

  REAKCJA NA MODERNIZM JEST BARDZO PROSTA, BO LUDZIE JAK MAJĄ ŻYĆ JAK ŚWINIE, TO NIE MUSZĄ PRZECIEŻ NALEŻEĆ KOŚCIOŁA, GDYŻ CHLEW JEST WSZĘDZIE !!!

  Amerykański ośrodek badawczy Pew Research Center przeprowadził sondaż w sprawie uczestnictwa w nabożeństwach. Liczba uczestników najszybciej spada w Polsce.
  Pew Research Center przeprowadził sondaż wśród obywateli 108 państw. Z raportu wynika, że współczynnik spadku uczestnictwa w nabożeństwach najszybciej postępuje w Polsce.

  Obecnie 26 proc. obywateli poniżej 40. roku życia chodzi do kościoła co niedzielę. Wśród Polaków powyżej 40. roku życia odsetek ten wynosi 55 proc.

  Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC poinformował, że w 1980 roku 51 proc. katolików uczestniczyło w niedzielnym nabożeństwie. W 2016 roku liczba ta spadła do 36,7 proc.

  https://www.rp.pl/Spoleczenstwo/181009664-Polacy-odchodza-od-Kosciola-Najszybszy-spadek-na-swiecie.html


  Kardynał Walter Kasper uważa, że protestanci mających za małżonka katolika mogą przystępować do Komunii Świętej, o ile ich życie „pasuje do sakramentu” i wierzą, że Eucharystia to Ciało Chrystusa.  Były przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, Niemiec kard. Walter Kasper, udzielił wywiadu austriackiej gazecie kościelnej „Tiroler Sonntag”. Mówił w nim przede wszystkim o postępach ekumenizmu. Zabrał też głos w sprawie udzielania Komunii świętej niektórym protestantom.  Według hierarchy dialog ekumeniczny znajduje się dziś „w fazie przejściowej”, której nie można przeskoczyć ani pominąć, ale w której prowadzi Kościół z pewnością Duch Święty. Kardynał wspomina w wywiadzie, że w latach jego młodości często słyszało się jeszcze „przerażające obelgi pod adresem luteranów”; teraz, po Soborze Watykańskim II, wiele rzeczy poszło zdecydowanie naprzód. Wystarczy wskazać, że nie ma takiego tygodnia, by papież Franciszek nie przyjmował duchownych niekatolickich – i to jako braci i siostry. - Nawet biskup ewangelicki nie jest dla papieża zwykłym świeckim - podkreślał Kasper.  Read more: http://www.pch24.pl/kard--walter-kasper--komunia-swieta-takze-dla-czesci-protestantow-bpgnp,63273,i.html#ixzz5T9to4jhk


  KOŚCIÓŁ RYZYKUJE
  https://www.youtube.com/watch?v=7FbhTfmFfwo
  ABSURDY I NIEDORZECZNOŚCI W KOŚCIELE KATOLICKIM
  https://www.youtube.com/watch?v=GIdeeQEETp4
  SYNOD O MŁODYCH
  https://www.pch24.pl/synod-mlodych-o-wspolczesnych-problemach--migracja--naduzycia-seksualne--lgbt,63275,i.html


  Prawie 300 osób bierze udział w spotkaniu. W czwartek głos miało zabrać 50 uczestników Synodu. Biskup Frank Caggiano z Bridgeport miał poruszyć temat nadużyć duchownych, wskazując, że „jest to zarówno zbrodnia, jak i grzech, który podważył zaufanie, jakie młodzi ludzie muszą mieć do przywódców Kościoła i Kościoła jako instytucji”. Muszą oni „ponownie zaufać swym kapłanom i biskupom, aby ci mogli sprawować prawdziwe duchowe ojcostwo, służyć im w dorosłym życiu jako autentyczni nauczyciele wiary”, kontynuował hierarcha z Brooklynu.  „Tego grzechu nigdy więcej nie może być pośród nas. Tylko w ten sposób młodzież z całego świata może uwierzyć w nasze synodalne wezwanie, aby dać im pewność, pocieszenie, nadzieję i poczucie przynależności”- dodał.  W ostatnich latach bp Caggiano uważany za „wschodzącą gwiazdę” wśród amerykańskich purpuratów, znany jest ze szczególnego nacisku na pracę z młodymi ludźmi. Poprowadzi także delegację USA na Światowe Dni Młodzieży w Panamie w styczniu tego roku.  Najbardziej emocjonalne przemówienie wygłosił arcybiskup Anthony Fisher z Sydney w Australii. W przemówieniu skierowanym bezpośrednio do młodzieży obecnej na sali, hierarcha złożył przeprosiny za moralne błędy Kościoła. „Za haniebne czyny niektórych kapłanów, zakonników i świeckich, popełnione na tobie lub na innych młodych ludziach takich jak ty, i za straszliwe krzywdy, które wyrządziliśmy, przepraszam” – mówił hierarcha. „A także z powodu niepowodzenia zbyt wielu biskupów i innych osób, aby odpowiednio zareagować, gdy zidentyfikowano nadużycie i dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić Wam bezpieczeństwo: przepraszam” - kontynuował.  Pojawiły się przeprosiny za wszelkie uchybienia szkół katolickich i parafii w zakresie przekazywania wiary, braku rad ze strony przywódców Kościoła, a także z powodu „niepięknej lub niemiłej liturgii”. Duchowny przypomniał, że niezależnie od wszystkiego, w sytuacji zamieszania, dezorientacji, gdy potrzebują solidnego nauczania, wskazaniem i wzorem do naśladowania powinien zawsze być Jezus Chrystus.

  Read more: http://www.pch24.pl/synod-mlodych-o-wspolczesnych-problemach--migracja--naduzycia-seksualne--lgbt,63275,i.html#ixzz5T9xyEftN
 • BISKUP CZAJA O KLĄTWIE A KONWERTYCI ARABOWIE TWIERDZĄ, ŻE ISLAM TO ANTYCHRYST !
  Andrzej Czaja, który zdecydował się osobiście zobaczyć film, o którym od kilku tygodni jest bardzo głośno. Biskup wybrał się do kina w ostatni weekend i mówi szczerze, co myśli o tym filmie:

  "Muszę tak ogólnie powiedzieć, jest [to] na pewno [film] bardzo mocny. To jest też film, który daje do myślenia. Czy może zgorszyć? Myślę, że może. Czy może przygnębić? Myślę, że może. To będzie jednak dużo zależało też od takiego nastawienia, jaki będzie odbiór, bo jeśli pójdę [na film] z jakąś tezą czy z myślami, które gdzieś przeczytałem z jednej i z drugiej strony w mediach, to będę szukał jakby potwierdzenia dla tych tez i wtedy będę zamknięty na jakiś rodzaj przesłania" - skomentował na początku rozmowy biskup opolski.


  Odpowiadając dalej na pytania redaktora Siniewa, zaskoczył jednak swoim osobistym podejściem do projekcji: "Poszedłem, powiem tak szczerze, z myślą: A może jednak reżyser ma mi coś do powiedzenia? (...) może nawet więcej, Pan Bóg chce mi coś powiedzieć przez ten film. Nie wnikam, jakie były intencje, przez jakie środowiska, czy na zamówienie, czy nie zamówienie, czy jakoś w politykę to wplątane - nie wnikam w to i nie wnikałem idąc na ten film. Zostawiałem to wszystko na boku. Szedłem właściwie z tą myślą: Czy coś chce mi wręcz Pan Bóg powiedzieć?".

  Biskup podkreślił jednak bardzo mocno, że jego zdaniem nie jest to film ani o księżach, ani o Kościele, a o konkretnych przypadkach duchownych, którzy sprzeniewierzyli się powołaniu. Ordynariusz opolski wprost nazywa ich "wynaturzonymi z tożsamości kapłańskiej". "Potwierdzeniem, że reżyser chciał [tak pokazać konkretnych księży - red.] są właściwie słowa u początku filmu, kiedy daje wyraźnie do zrozumienia, że mowa będzie o wilkach w owczej skórze." - ocenia biskup.  Tomasz Siniew docieka jednak, na ile problemy poruszone przez Smarzowskiego w jego filmie, są realnym odzwierciedleniem problemów lub pewnych tendencji w Kościele w Polsce. "Nawet jeżeli będziemy się kłócili, co do procentów, co do ilości tego typu różnych zachowań księży, to jedno jest pewne, że sam fakt, iż takie rzeczy mają miejsce w Kościele tu i tam... boli" - mówi biskup Czaja i dodaje:  "To wbija nie tylko w fotel, ale rzeczywiście boli. Powiem: nawet przygnębia. Pojawia się gdzieś takie pytanie: czy jest aż tak źle w Kościele, w stanie duchownym? (…) I tutaj jest, i ból, ja bym powiedział nawet taki wewnętrzny pewien bunt, jak można aż tak! Ale jako biskup niestety to też stwierdzam, że czasem z taką patologią też mam do czynienia i za tym bólem i buntem przede wszystkim rodzi się jakaś taka jeszcze większa mobilizacja do tego, żeby jeszcze więcej się zatroszczyć o świętość życia kapłanów, żeby jeszcze więcej troszczyć się o to, aby braterstwo kapłańskie lepiej funkcjonowało".  Biskup Andrzej Czaja zwrócił uwagę, że potrzebujemy wzajemnego wychowywania się w Kościele i tak stara się odbierać debatę toczącą się wokół problemów i samego filmu: "Oczekuję tego wzajemnego wychowywania się w samym gronie prezbiterów. To my najpierw - księża - musimy się poczuć bardziej współodpowiedzialni za tego, który gdzieś jest obok. (...) Trzeba przy takich sytuacjach działać jak przy zawale serca". Wspomina też, że rzeczywistym dużym problemem w funkcjonowaniu księży dzisiaj jest: "taka samotność, na którą sami się zdajemy, uciekając nieraz od ludzi, nie wchodząc w relacje (...) uciekając w świat wirtualny". W niej widzi początek większości problemów.  Opolski biskup odniósł się również do pewnej tezy, którą usłyszał z ust młodego człowieka: "Ktoś z młodych ludzi mówi do mnie: proszę księdza biskupa, ale na ten film Pan Jezus by na pewno nie poszedł. Ja mówię: tak, Pan Jezus nie musi na ten film iść, dlatego, że Pan Jezus ma znacznie trudniejszą sytuację, On musi to nieraz oglądać. On musi to oglądać i nie ma wyjścia. Tak dalej być nie może". Przywołuje tutaj także ostatnią scenę, w odbiorze większości tych, którzy już widzieli film - bardzo mocną. Zdaniem biskupa jest to obraz oka Boskiej Opatrzności, które mówi do nas: "jak długo ja mam jeszcze na to patrzeć?".


  Jednak najmocniejszą sceną dla samego biskupa była jedna z wcześniejszych: "jednym z ważniejszych dla mnie momentów były te słowa, kiedy przesłuchuje się ofiarę pedofilii i są nieporuszeni przesłuchujący kapłani i biskup, i w pewnym momencie ten człowiek wstaje z krzesła i mówi: "ale ludzie, co wy robicie, co wy robicie?" I to myślę jest takie przesłanie, że tutaj to otrzymujemy... wręcz jakby przez ten film Pan Bóg woła w naszą stronę, do nas księży, do nas najbardziej pogubionych, to już w szczególności: Ludzie, co wy robicie?!".

  Pod koniec rozmowy przytoczona została sprawa molestowania seksualnego ze strony księdza, do którego doszło w Strzelcach Opolski. O sprawie powiedział głośno podczas konferencji Arkadiusz Jakubik, jeden z aktorów wcielających się w księdza w filmie "Kler". Ofiara padł jeden z młodych chłopak podczas wyjazdu ministrantów. Jak się okazało, było to dziecko kogoś z bardzo bliskiego otoczenia aktora. Biskup Andrzej Czaja potwierdził, że to "wyznanie" ze strony aktora nie pozostało bez jego odpowiedzi:  "Myśmy tego głosu nie zlekceważyli. Od razu znaleźliśmy dojście do pana Jakubika mailowo i nie mamy odpowiedzi, ale jest reakcja, mama tego kiedyś skrzywdzonego chłopca odezwała się i dzisiaj [tj. 1.10.2018 - red.] miała być rozmowa z księdzem Sylwestrem Pruskim, który jest od przyjmowania tego typu spraw, więc spodziewam się, że jutro będę wiedział w tym temacie coś więcej. Ja tylko chcę pokazać, że naprawdę, jak przychodzą jakieś konkretne głosy, to tego nie lekceważymy i ja chcę powiedzieć, korzystając z anteny, że proszę w takich sytuacjach o zgłaszanie tych spraw do księdza Sylwestra Pruskiego, który jest kanonistą, pracuje w sądzie i jest wyznaczony oraz przeszkolony do tego typu spraw i oczywiście mają państwo prawo i obowiązek zgłoszenia takiej sprawy do prokuratury".  Biskup Andrzej Czaja powiedział również słuchaczom, jak wyglądają w tej chwili procedury w przypadku zgłoszenia przypadku nadużycia seksualnego ze strony księży oraz co się zmieniło w ostatnich latach w prawie kanonicznym jak i karnym. Przyznał, że Stolica Apostolska z wielką stanowczością, ale też odpowiednią wrażliwością podchodzi do wszelkich tego typu podejrzeń. "Odkąd jestem biskupem, to mogę na pewno stwierdzić, a znając arcybiskupa Nossola, jeżeli o czymś wiedział, to też nie milczał" - dodał.


  Odpowiadając najprościej na pytanie o to, czy warto iść na "Kler" do kina, odpowiedział: "Ja nikogo ani do tego filmu nie namawiam, ani nie zakazuję. Jezus nie poszedłby na ten film, ale Jezus to ciągle ogląda".
  https://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,35857,biskup-czaja-po-obejrzeniu-kleru-czasem-mam-do-czynienia-z-taka-patologia-wsrod-ksiezy.html?utm_source=deon&utm_medium=link_artykul

  KLER - dlaczego uważam, że ten film jest dla kompletnej ciemnoty? Recenzja Marcina Roli.
  https://www.youtube.com/watch?v=g2iQb85XQW0


  Muzułmanie, którzy nawrócili się na katolicyzm stwierdzają: „Islam jest Antychrystem”

  Jak informują m.in. Church Militant i LifeSiteNews grupa byłych muzułmanów, którzy nawrócili się na katolicyzm, opublikowała list do papieża Franciszka, nie mogąc się doczekać odpowiedzi na „swoje listy i prośby o spotkanie”. Wyrażają w nim swoje zaniepokojenie postawą ojca świętego wobec islamu, jak i jego wypowiedziami na temat wyznawców Allaha.

  W liście byli muzułmanie piszą m.in., że nie rozumieją nauczania papieża zawartego w akapitach 252 i 253 adhortacji Evangelii gaudium, stwierdzając: „Jeśli islam jest sam w sobie dobrą religią, jak [Ojciec Święty] wydaje się nauczać, to dlaczego zostaliśmy katolikami? Czy Wasze słowa nie kwestionują trafności wyboru, którego dokonaliśmy z narażeniem swojego życia? Islam zaleca śmierć dla apostatów (Koran 4,89; 8,7-11)”.
  Konwertyci piszą w opublikowanym w internecie dokumencie, że islam jest Antychrystem, który jest „wrogiem wszystkich” i powołując się na Koran wykazują, że charakterystyczna dla tego wyznania jest nienawiść, a wersety miecza (Koran 9,5) uchylają te wersety, które wydają się głosić tolerancję. „Allah nie ma do zaproponowania nic innego, oprócz wojny i mordowania niewiernych w zamian za swój raj”, podczas gdy katolicyzm to prawdziwa religia miłości, głosząca śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. „Czy to, że papież wydaje się proponować Koran jako drogę zbawienia, nie powinno być przyczyną zmartwienia? Czyż powinniśmy wrócić do islamu?” – dodają.

  Autorzy listu zwracają także uwagę na błędne ich zdaniem podejście do tzw. „uchodźców” papieża Franciszka, podważając zgodność takiej pobłażliwej postawy z Ewangelią. Wzywają również do szybkiego zwołania synodu na temat zagrożeń związanych z islamem.

  Tymczasem Bradley Eli z portalu ChurchMilitant.com przypomina opinie na temat islamu, jakie wyraził przy kilku okazjach kard. Raymond Burke, a które zadają się odzwierciedlać to, co byli muzułmanie wyrazili w swoim liście.

  I tak na przykład w wywiadzie z sierpnia 2016 roku zauważył on m.in.: „Nie sądzę, żeby prawdą było, że oddajemy cześć temu samemu Bogu, ponieważ Bóg islamu jest gubernatorem. Innymi słowy (…) szariat jest ich prawem, a to prawo, które pochodzi od Allaha, musi w końcu zdominować każdego człowieka. A nie jest to prawo, które opiera się na miłości”.

  W innej swojej wypowiedzi kardynał zwracając uwagę na mylne wyobrażenie o tym, że chrześcijanie i muzułmanie wierzą w tego samego Boga, podkreślił: „Wielu ludzi nie rozumie, czym tak naprawdę jest islam. Tworzą te fałszywe slogany, że wszyscy wierzymy w tego samego Boga, że jesteśmy zjednoczeni miłością itd. To nieprawda”.

  W kolejnym wywiadzie z lipca 2016 kard. Burke krytycznie odniósł się do tych prałatów, którzy „po prostu uważają, że islam jest podobny do wiary katolickiej czy żydowskiej”, co jego zdaniem „obiektywnie” nie jest zgodne z rzeczywistością.

  Komentując istnienie tzw. stref „no-go” we Francji, które tworzą swego rodzaju „małe muzułmańskie państewka”, kardynał stwierdził: „Te rzeczy nie są anomalią w przypadku islamu. Tak ma to wyglądać. (…) Jeśli się to rozumie i nie przyjmuje spokojnie myśli o tym, że będzie się siłą podporządkowanym rządowi islamskiemu, wówczas ma się powód do obaw”.

  Podobnego zdania wydaje się być Robert Spencer, szef portalu „Jihad Watch”, który zwraca uwagę na mylne jego zdaniem odczytanie przez niektórych katolików punktu 841 Katechizmu Kościoła Katolickiego (m.in.: „oni [muzułmanie] bowiem wyznając, iż zachowują wiarę Abrahama, czczą wraz z nami Boga jednego i miłosiernego”). Podkreśla on, że „zdanie to po prostu mówi, iż muzułmanie są monoteistami. Monoteizm niewiele się liczy”, gdyż jak pisze św. Jakub w swoim liście: „Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz – lecz także i złe duchy wierzą i drżą” (Jk 2,19).

  Źrodło: pch24.pl
  https://www.magnapolonia.org/muzulmanie-ktorzy-nawrocili-sie-na-katolicyzm-stwierdzaja-islam-jest-antychrystem/


  Francuzi jednoznacznie odebrali pożegnalne przemówienie ministra spraw wewnętrznych który podał się do dymisji. Gerard Collomb zasugerował, że Francja stoi w obliczu wojny domowej, która może wybuchnąć w każdej chwili.

  Collomb jest kolejnym francuskim ministrem, który w ostatnim czasie podał się do dymisji. W swym pożegnalnym wystąpieniu ten należący do Partii Socjalistycznej polityk ostrzegł, że Francji grozi wojna domowa.

  Odwiedziłem wszystkie trudne przedmieścia. Sytuacja w nich jest fatalna – mówił Collomb. – Dziś jeszcze żyjemy obok siebie, ale obawiam się ,że jutro staniemy przeciwko sobie – ostrzegał polityk.

  Słowa byłego ministra zostały odebrane we Francji jednoznacznie – jako ostrzeżenie przed groźbą wybuchu wojny domowej. Traktowane są tym poważniej, że padły z ust polityka Partii Socjalistycznej, która wspiera imigrację, multikulti i mniejszości etniczne. Jeśli socjalista mówi takie rzeczy, to musi się dziać coś strasznego – komentuje wielu publicystów i polityków.

  Gérard Collomb ujawnia, że pozostające poza kontrolą państwa przedmieścia są jak bomba, która w każdej chwili może eksplodować i posyła premierowi wyraźne ostrzeżenie. Szkoda, że takich słów prawdy nie słyszeliśmy przez ostatnie 17 miesięcy – skomentowała wystąpienie socjalisty Marine Le Pen.

  Odchodzący minister nie jest pierwszą osoba, która mówi o groźbie wybuchu wojny domowej we Francji. Eric Zemmour, jeden z najpopularniejszych francuskich pisarzy i publicystów mówi, iż „Francja jest krajem, w którym w przeszłości często dochodziło do wojen domowych, więc poważnie trzeba brać pod uwagę możliwość wybuchu kolejnej”.

  Profesor Christian de Moliner twierdzi nawet, że aby zapobiec wojnie Francja powinna podzielić się na dwa kraje. Jeden z muzułmanami i szariatem, a drugi rządzony wedle francuskiego prawa.

  Nigdy nie będziemy w stanie zwalczyć radykalnego islamu. Nie jesteśmy jeszcze w stanie otwartej wojny, ale wyznawcy Proroka już dziś tworzą własne społeczności, w których rządzą się własnymi prawami – mówi profesor.

  Dymisja kolejnego ministra to spory kłopot dla prezydenta Macrona, który cieszy się wyjątkowo niską popularnością. Niemal z każdym tygodniem kurczy się baza jego rządów. Sondaże wskazują, że na tym etapie prezydentury cieszy się jeszcze niższym poparciem niż jego skompromitowany poprzednik Hollande.
  https://nczas.com/2018/10/06/francji-grozi-wojna-domowa-zacznie-sie-na-przedmiesciach-odchodzacy-minister-spraw-wewnetrznych-ostrzega/


  Polacy są przecież świniami w komiksie „Maus” Arta Spiegelmanna, krwawymi bestiami w filmie „Shoah” Clauda Lanzmanna czy karykaturami zwierząt w filmie „Ida” Pawła Pawlikowskiego. Dotąd jedna przekonywano nas, że to tylko twórcza ekspresja. Teraz okazuje się, że to żadna ekspresja, tylko standardowe postrzeganie Polaków przez dużą część Żydów.

  W dzienniku „Haaretz” ukazał się wczoraj tekst Danuty Gosky autorki książki „Bieganski. Stereotyp brutalnego Polaka”, która przebadała sposób postrzegania Polaków przez Żydów. Wnioski z tych badań są szokujące. Dla Żyda Polak to bestia.

  aka jest naczelna prawda w sprawie Polaków upowszechniona w Izraelu? Otóż: Polacy z entuzjazmem przyczynili się do ludobójstwa sześciu milionów Żydów. Polacy robili to, ponieważ byli zagorzałymi katolikami, prostakami i szowinistami. Uczciwi komentatorzy muszą nieustannie nakłaniać Polaków do zaprzestania bronienia się (w tej sprawie – przyp. Red.), przyznania się do winy i do zadośćuczynienia.

  Charakterystyczne jest jakim językiem mówią Żydzi o Polakach: Słownictwo rynsztokowe i odniesienia do zwierząt były nagminne. Tendencję tę można znaleźć w pamiętniku z Auschwitz Fani Fenelon „Gra o czas”. Fenelon pisze, że Polacy wykazują „szczególnie niepokojące” bestialstwo; są „potworami”, „cegłami”, „służalcami”, „świniami”, „sukami”, „szkodnikami” i „prawdziwą krową”. Polka ma „przeszywające małe czarne oczy jak dwa błyszczące klejnoty antracytu osadzone w bloku smalcu, była bezkształtna i galaretowata”. Polska kobieta „była duża, gruba i tak silna jak człowiek – potwór! Trudno byłoby znaleźć w niej jakiekolwiek ludzkie cechy”.

  W odróżnieniu od Polaków, Niemcy są opisywani jak nadludzie: Ci, którzy przeżyli, często nie stosowali takiego nazistowskiego języka do niemieckich nazistów. Fenelon opisuje jednego z nazistowskich oficerów: „Boże, był przystojny, tak przystojny, że dziewczyny instynktownie odkrywały zapomniane życie z innego świata, przesuwając wilgotne palce przez rzęsy, aby je nabłyszczeć, gryzły wargi, aby spuchły usta, podciągały spódnice. Pod spojrzeniem tego człowieka poczułam się znowu kobietą. Ten nazista „nosił swój mundur z nieporównywalną łatwością i stylem … Bezwiednie śmiał się i żartował, świadomy swego uroku”. Fenelon opisuje Dr. Josefa Mengele.

  Ewidentnie „naziści” to jakaś inna kategoria niż „Niemcy”: Naziści nie są postrzegani jako reprezentanci Niemiec, narodu często określanego jako „cywilizowany” i „przyzwoity” w przeciwieństwie do „zacofanej, szarej, gotyckiej, prymitywnej, katolickiej” Polski. Jeden szaleniec, Hitler, wykorzystując wyjątkową historyczną okoliczność, niemiecką upokarzającą klęskę I wojny światowej i karny traktat wersalski, zmusił „porządnych” Niemców do popełnienia antysemickich zbrodni.

  Niemcy zostali więc zbrodniarzami przez przypadek, wbrew swojej woli. Co innego Polacy: Polacy z kolei, jak powiedział izraelski premier Icchak Shamir, „przyswajają antysemityzm z mlekiem matki”. W jednym z internetowych postów stwierdził, że Polacy „byli jak amerykańscy biali farmerzy z Południa, którzy nienawidzili Murzynów”.

  Jest więc zupełnie jasne, że: Wszyscy Polacy byli, zawsze byli i zawsze będą bić się na śmierć, by mordować Żydów. Uczeni, którzy porzucili takie rasistowskie uogólnianie w odniesieniu do innych grup etnicznych, najwyraźniej nadal wierzą, że jest to uzasadniona praktyka w odniesieniu do Polaków.

  W tym sensie tekst Jana Tomasza Grossa o Jedwabnem nie jest żadnym odkryciem. Jest przeniesieniem języka amerykańskich Żydów, stosowanego w odniesieniu do Polaków, do Polski: Z recenzji tej książki prof. Joan Mellen wynika jednoznacznie: Polacy, to Polacy są winni. „Obywatele polscy wszystkich klas … Polacy wszystkich klas społecznych … Stary porządek i armia, nowy aparat komunistyczny, kardynał i jego biskupi – wszyscy spiskowali, by zabić pozostałych Żydów w Polsce”. Zwróćmy uwagę na przymiotnik: „wszyscy”. Wszyscy Polacy są morderczymi antysemitami. Czemu? Ponieważ „antysemityzm był tak mocno zakorzeniony w kulturze Polski. [Polacy wyrażają] czyste, nieodrodzone zło”.

  Elie Wiesel opisał powojenny antysemityzm w Polsce, używając tego samego słownictwa o bestialstwie: „Wszystko, co niskie, prymitywne, podłe i brzydkie u ludzkiego zwierzęcia”.

  Ten język powoduje zmianę „faktów naukowych”. Autorka konkluduje w szokujący sposób: Coraz częściej polscy, katoliccy chłopi, a nie niemieccy naziści, są uznawani za kwintesencję zbrodniarza Holokaustu. Łatwiejszej, dobrze wykształconej, postępowej publiczności łatwiej jest zaakceptować brudnych, zacofanych, zabobonnych chłopów jako sprawców najsłynniejszej zbrodni dwudziestego wieku. Niemieccy naziści są zbyt podobni do współczesnej publiczności.

  Czołowi hitlerowcy byli, podobnie jak my, czyści, nowocześni, postępowi i dobrze wykształceni. W rzeczywistości jednak nazizm nie był owocem wsi, kościoła ani przeszłości. Naukowy rasizm był produktem uniwersytetu, miejsca, w które wierzą i nam współcześni, że naprawi nasze prymitywne błędy i uczyni nas lepszymi ludźmi.

  Autorka tekstu nie dziwi się, że Polacy w końcu zaczynają się buntować: Biedni ludzie widzą, że się ich demonizuje. Tak samo jest z brutalnym stereotypem Polaka, który został wytropiony, z wielką szczegółowości, aby usunąć poczucie winy za Holocaust z „cywilizowanego” świata. Dopóki antysemityzm jest zbrodnią popełnianą przez brudnych katolickich rolników, a nie przez wykształcone, „przystojne” elity, nowocześni, postępowi Amerykanie są odizolowani od męczącej konfrontacji z tym, co ludzie mogą zrobić. A Polacy, wskutek demonizowania, odwołują się do nacjonalizmu. Musimy uznać, że takie stereotypy wobec Polaków faktycznie szkodzą naszemu zrozumieniu współudziału i odpowiedzialności za Holokaust.

  Danusha Goska jest autorką „Bieganski, Brute Polak Stereotype” (Academic Studies Press, 2010)
  https://nczas.com/2018/02/19/szok-polacy-to-bestie-niemcy-to-cywilizacja-tak-rozumuja-zydzi/


  CZY KOŚCIÓŁ CZEKA ROZPAD ?
  https://www.youtube.com/watch?v=N_W-HF63NOI
 • Eurodeputowani o filmie KLER
  https://ekai.pl/polscy-europarlamentarzysci-o-klerze-i-klerze/

  Zamieszczam najciekawsze, a pozostałe są dostępne w całym tekście, link powyżej .

  Michał Marusik (KNP): Dla zjawiska, jakie reprezentuje ten film, nie ma żadnego znaczenia, z jakimi duchownymi ja się w swoim życiu spotkałem. Całym dramatem cywilizacyjnym jest fakt, że władza odbiera obywatelom pieniądze i przeznacza je na realizację przedsięwzięć kulturowych w celach propagandowych lub w celach manipulacji wiedzą, postawami i poglądami ludzi. Cały przekaz adresowany do tzw. masowego odbiorcy (prasa, książki, filmy, sztuki teatralne, portale i profile internetowe, obrazy, rzeźby…) jest zintegrowanym systemem kłamstwa i demoralizacji całej populacji przez polityczny gang dysponujący strukturą totalitarnego państwa, uzurpującego sobie prawo do odbierania ludziom pieniędzy i przeznaczania ich na manipulowanie tymi ludźmi.

  Film „Kler” jest, na dzisiejszym etapie, pewną forpocztą takich manipulacji i prostą kontynuacją kulturowego barbarzyństwa, którą komuniści realizowali w nieco łagodniejszej formie (vide: film „Krzyżacy”). To barbarzyństwo masowego przekazu może zostać zakończone tylko po zlikwidowaniu totalitarnego charakteru państwa i odebraniu politycznym gangom możliwości manipulowania środkami masowego przekazu. Kultura i komunikacja społeczna powinna znaleźć się całkowicie w tzw. domenie społecznej; każdy może się popisywać swoim chamstwem i permisywizmem w swoich „dziełach”, ale niech to robi na własne konto i za własne pieniądze. Odbiorcy szybko i skutecznie odsieją ziarna od plew. Barbarzyństwu wykonywanemu przez władze państwowe nie mamy możliwości się przeciwstawić.

  Stanisław Ożóg (PIS): Kościół tworzą ludzie i podobnie jak w innej grupie, znajdziemy w niej jednostki wybitne jak i słabe, które potrzebują pomocy. Co jednak ważne – problemy te nie powinny rzutować na obraz całej instytucji.

  KAI: Czy dziś Kościół w Polsce jest przyczyną wszelkiego zła, a dla Polski „kulą u nogi” w drodze do normalności? Czy, jak postuluje reżyser, należy wypowiedzieć Konkordat i wyprowadzić religię ze szkół?
  Ryszard Czarnecki (PIS): Tendencja skrajnego demonizowana Kościoła i obarczania go winą za całe zło jest coraz silniej obecna w życiu publicznym Polski – ale ona pojawiła się w różnych okresach dziejów naszej Ojczyzny, szczególnie intensywnie „za komuny”, ale przecież nie tylko. Normalnością jest Polska z chrześcijańskimi wartościami, Kościołem mającym istotne miejsce – z racji zaangażowania milionów Polaków – w życiu publicznym Rzeczpospolitej. To jest prawdziwa definicja „normalności”. Walka z Kościołem, a więc z ludźmi wierzącymi, z „narodem wierzącym” – by użyć słów Prymasa Tysiąclecia, kard. Wyszyńskiego – jest drogą na manowce, osłabia Polskę, uderza w polską tradycję, obojętnie od tego, kto to robi. Domaganie się wypowiedzenia Konkordatu i usunięcia religii ze szkół to pomysły na wywołanie kolejnej wojny, tym razem religijnej, w Polsce i wśród Polaków. To próba skłócania rodaków, napuszczania nas na siebie. Źle, jeśli czynią to politycy. Kto wie, czy jeszcze nie gorzej, gdy robią to artyści.

  Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PO): Kościół nigdy nie był i nie jest „źródłem wszelkiego zła”. Takiej tezy nie stawia też reżyser filmu „Kler”. Film mówi o patologiach w tej instytucji, patologiach, które zdarzają się w wielu miejscach, ale w Kościele – który aspiruje do misji przewodnika moralnego i duchowego – rażą i bolą bardziej. Kościół w okresie transformacji odegrał bardzo ważną rolę, dawał siłę i umacniał drogę do przemian swoim autorytetem. Po roku 1990 stał się jednym z beneficjentów tych przemian i jako instytucja upomniał się o przywileje, których zasięg z roku na rok poszerzał. Niestety, kosztem ewangelizacji u podstaw. Nie uchronił się też przed błędami, z czego największym jest zapewne uwikłanie w bieżącą politykę i niezdolność do samooczyszczania się z błędów, które przywołał w swoim obrazie Smarzowski.

  Co do religii w szkole, uważam, że nie służy Kościołowi, nie przyczynia się do pogłębienia wiary. Ja chodziłam na religię do salki katechetycznej przy kościele. Religia była czymś o wiele więcej niż lekcją, a my dzięki byciu poza szkołą mogliśmy uczyć się, jak być wspólnotą religijną. Organizowanie religii poza szkołą nie wymaga zmiany Konkordatu. Czy należy religię ze szkół wyprowadzić? Moim zdaniem, tak.

  Zbigniew Kuźmiuk (PIS): Kościół nie jest na pewno przyczyną ani wszelkiego zła w Polsce ani „kulą u nogi”, jest wielką instytucją, która z jednej strony krzewi wiarę w Jezusa Chrystusa, z drugiej pozytywnie wpływa na wychowanie dzieci i młodzieży, wreszcie realizuje wielką misję pomagania na ogromną skalę w Polsce i za granicą.

  Michał Marusik (KNP): To jest próba ferowania wyroków w stosunku do Kościoła na podstawie jednego prowokacyjnego incydentu propagandowego. Kościół jest instytucją wiernych i żadna władza świecka nie ma (nie powinna mieć) tu nic do powiedzenia. Wierni realizują swoją wiarę i swoją religię wedle własnego uznania. Praktyki religijne obywateli mogą być uregulowane odpowiednim porozumieniem z władzami państwowymi (np. prawna uznawalność związków małżeńskich zawartych w ramach praktyk religijnych, czy też funkcjonowanie obiektów sakralnych w przestrzeni publicznej). Problem „religii w szkołach” wynika z totalitarnego charakteru państwa. W normalnym kraju obywatele zakładają i prowadzą takie szkoły, jakie prowadzić chcą. Sukces odniosą te, na które będzie zapotrzebowanie. Będą więc szkoły oferujące religię i praktyki religijne, oraz takie, które nie będą tego miały w swoich ofertach. Jest to problem, który powinien spoczywać całkowicie w domenie społecznej. Żadna władza publiczna nie powinna mieć tu żadnych możliwości jakiejkolwiek ingerencji. Jeżeli władza pozwala sobie na jakiekolwiek „regulowanie” prywatnych spraw obywateli, to dowodzi tylko swojego totalitarnego charakteru. Totalitaryzm jest absolutnym nadużywaniem władzy.

  Stanisław Ożóg (PIS): Myślę, że warto zastanowić się nad konsekwencjami wprowadzenia takiego obrazu jak film „Kler” i jemu podobnych do kin. Czy przynoszą on jakiekolwiek korzyści odbiorcom? Czy dają nadzieję i przekonują do wiary ludzi wahających się albo będących z dala od Boga? Jest faktem, że historia Kościoła i wiara są ściśle związane z historią naszego kraju. Czy takie obrazy budują w nas dumę narodową?

  KAI: Czy Kościół w Polsce prawidłowo zajmuje się przypadkami pedofilii wśród duchownych?
  Ryszard Czarnecki (PIS): Nie jestem ekspertem, ale mam nieodparte wrażenie, ze Kościół rzymsko-katolicki w Polsce jako wspólnota robi więcej w zakresie zwalczania pedofilii niż inne środowiska, w których ona występuje, jak choćby artyści i dziennikarze. Ciekawe, że bardzo często w przypadkach ujawnienia pedofilii wśród celebrytów, obojętnie czy są to naukowcy czy ludzie kultury, zapada zmowa milczenia.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ZOBACZCIE TYLKO JAK ONI MÓWIĄ ? DLA NICH KOŚCIÓŁ TO LUDZKA INSTYTUCJA, A NIE SAM CHRYSTUS OBECNY W SŁOWIE BOŻYM I W SAKRAMENTACH. NAWET NIE PRZECHODZI IM PRZEZ USTA, ŻE TO WSPÓLNOTA ŚWIĘTYCH, ORGANIZM DUCHA ŚWIĘTEGO, W KTÓRYM ROZWIJA SIĘ ŻYCIE TRYNITARNE. KOŚCIÓŁ DZIAŁA JAKO WALCZĄCY NA ZIEMI, CIERPIĄCY W CZYŚĆCU I TRIUMFUJĄCY W NIEBIE.
  KOŚCIÓŁ JAKO WALCZĄCY O ZBAWIENIE WIECZNE LUDU LITURGICZNEGO RÓWNIEŻ NIE SPECJALNIE ZAJMUJE GŁOWĘ POLITYKOM. To smutne, że te wypowiedzi są tak płytkie. Oczywistym jest przecież, iż tylko Kościół dysponuje środka zbawczymi, które umożliwiają pokonanie grzechu, uświęcenie i zbawienie człowieka. Dziwne, że film KLER zatrzymuje się tylko na grzechach, nierzadko zmyślonych i przeniesionych z innych środowisk, a zupełnie nie widzi dobra, które Kościół ma do zaoferowania.
 • Rozliczenia w diecezjach z przestępstw
  Bp Kamiński przeprasza i ujawnia, ilu księży ukarano za nadużycia seksualne
  https://pl.aleteia.org/2018/09/27/bp-kaminski-przeprasza-i-ujawnia-ilu-ksiezy-ukarano-za-naduzycia-seksualne/

  „Jeżeli ktoś ma wiedzę, jeżeli jest osobą pokrzywdzoną, to jesteśmy gotowi przyjąć ją z należytym szacunkiem i ten temat podjąć” – oświadczył bp Marek Solarczyk.
  „Pragniemy chronić dzieci i młodzież w każdym czasie i miejscu” – podkreślił bp Romuald Kamiński. W Akademiku Praskim odbyła się prezentacja dokumentu „Normy ochrony dzieci i młodzieży oraz zasady praktyk duszpasterskich w Diecezji Warszawsko-Praskiej”.

  Ujmuje on zasady postępowania w pracy z niepełnoletnimi oraz zawiera procedurę interwencji w przypadku uzyskania informacji o prawdopodobieństwie skrzywdzenia. Zaprezentowano również dane statystyczne na temat nadużyć.

  Bp Kamiński: Przepraszam
  „Pragniemy chronić dobro dzieci i młodzieży w każdym czasie i miejscu. Za wszystkie trudne i bolesne sytuacje, które miały miejsce przepraszam. Chcę uczynić wszystko, by ci, którzy poczuli się skrzywdzeni, mieli możliwość bezpiecznego powrotu do wspólnoty Kościoła i odzyskali do Kościoła zaufanie” – powiedział bp Kamiński. Oświadczył, że prewencja wobec nadużyć względem nieletnich będzie w diecezji warszawsko-praskiej priorytetem.

  Zaprezentowany dokument w szczegółowy sposób ujmuje zasady postępowania w pracy z dziećmi i młodzieżą. „Powinniśmy pamiętać, że krzywda dziecka nie polega tylko na tym, iż zostało skrzywdzone, ale również na tym, że jego opiekunowie nie dostrzegali tej krzywdy lub nie interweniowali, aby krzywdzie zapobiec” – czytamy w tekście.

  Zawarte są również wskazania, jak rozmawiać z małoletnimi, by posługa duszpasterska była owocna, a jednocześnie nie prowokowała żadnych okoliczności niewłaściwych. Mowa jest między innymi o wyjazdach urlopowych.

  Każdy wyjazd urlopowy duchownego, w którym uczestniczy osoba lub osoby poniżej 18. roku życia, musi zostać w terminie 30. dni przed jego rozpoczęciem zgłoszony na piśmie Kanclerzowi Kurii. W zgłoszeniu należy określić termin wyjazdu, jego miejsce i przyczynę, dla której w urlopie uczestniczy osoba lub osoby, które nie ukończyły 18. roku życia. Załącznikiem do takiego zgłoszenia musi być pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na wyjazd. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy małoletnich członków rodziny duchownego – czytamy.

  Specjalny zespół przyjmuje zgłoszenia nadużyć
  Dokument zawiera również procedurę interwencji w przypadku uzyskania informacji o prawdopodobieństwie skrzywdzenia.

  Gdy krzywda zostaje ujawniona w trakcie sakramentu pokuty, należy podjąć próbę nakłonienia penitenta, aby ujawnił te fakty osobie trzeciej, posiadającej odpowiednie przygotowanie – czytamy w tekście.

  „Diecezja dysponuje specjalnym zespołem, który przyjmuje zgłoszenia, weryfikuje je oraz nadaje bieg sprawom. W jego skład wchodzi ksiądz kanclerz, psycholog – terapeuta, prawnik oraz duszpasterz, którego zadaniem jest wypracowanie opieki duchowej wobec pokrzywdzonego” – poinformował bp Kamiński.

  Przepisy przeznaczone są do stosowania we wszystkich parafiach, wspólnotach i dziełach diecezji warszawsko-praskiej jako obowiązujące dla duchownych, świeckich wychowawców, nauczycieli, trenerów, animatorów, wolontariuszy, praktykantów i stażystów zatrudnionych na różnych stanowiskach i podejmujących różne zakresy odpowiedzialności.

  „Dokument zostanie szerzej omówiony w gronie kapłańskim w połowie listopada, kiedy odbędą się spotkania rejonowe. Wierzę, że będzie to okazja do twórczego dialogu i wymiany” – wyraził nadzieję bp Solarczyk.

  Dane statystyczne na temat nadużyć w diecezji
  W czasie konferencji zaprezentowano również dane statystyczne na temat nadużyć w diecezji. Obejmują one 26 lat, czyli tyle, ile istnieje diecezja warszawsko-praska.

  Postępowanie wszczęto wobec 12 osób, z tego dwa postępowania nie potwierdziły prawdziwości zarzutów. Z dziesięciu spraw trzy zostały już zakończone i dotyczyły osób pokrzywdzonych między 15. a 18. rokiem życia. Siedem spraw wciąż trwa. Z tego trzy dotyczą osób pokrzywdzonych, które nie ukończyły 15. roku życia, a pozostałe między 15. a 18. rokiem życia – poinformował bp Kamiński.

  Dodał, że z dziesięciu spraw tylko trzy stanęły przed sądami państwowymi. Z tego dwie zakończyły się wyrokami, a jedna sprawa wciąż trwa i dotyczy osoby pokrzywdzonej, która nie ukończyła 15. roku życia.

  Biskup warszawsko-praski zapewnił, że wszyscy duchowni, wobec których toczyło się lub toczy postępowanie, są odsunięci od pracy z dziećmi i młodzieżą.

  Trzech kapłanów nadal pozostaje suspendowanych. Mają zakaz pełnienia wszystkich, bądź niektórych aktów święceń. Na czas prowadzenia postępowania wszyscy byli odsunięci od pełnienia obowiązków, poddani diagnostyce psychologicznej, odbyli terapię i przewidzianą prawem kanonicznym pokutę – powiedział.

  Biskupi zaapelowali również o zgłaszanie wszelkich przypadków nadużyć, zapewniając podjęcie wszelkich niezbędnych środków zapewniających pokrzywdzonym pomoc i bezpieczeństwo. „Jeżeli ktoś ma wiedzę, jeżeli jest osobą pokrzywdzoną, to jesteśmy gotowi przyjąć ją z należytym szacunkiem i ten temat podjąć” – oświadczył bp Solarczyk.

  Dokument wszedł w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej diecezji warszawsko-praskiej.

  KAI/ks
  https://pl.aleteia.org/2018/09/27/bp-kaminski-przeprasza-i-ujawnia-ilu-ksiezy-ukarano-za-naduzycia-seksualne/


  Ordynariat Polowy ujawnia przypadki nadużyć seksualnych kapelanów

  Udostępnij 8
  „Ordynariat Polowy jest nadal otwarty na przyjęcie i wysłuchanie osób skrzywdzonych oraz zdeterminowany do walki z wszelkimi przejawami nadużyć seksualnych”.
  „Natychmiast po zgłoszeniu każdy z oskarżonych kapelanów został zawieszony w obowiązkach duszpasterskich. Wszystkie procesy doprowadziły do odsunięcia tych duchownych od kontaktów z dziećmi i młodzieżą” – czytamy w oświadczeniu, które zostało opublikowane na stronie internetowej Ordynariatu Polowego oraz przesłane do KAI.

  Biskup polowy Józef Guzdek zobowiązał ks. Jana Dohnalika, delegata biskupa polowego ds. ochrony dzieci i młodzieży do poinformowania o znanych mu przypadkach sytuacji mających charakter nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży. Publikujemy całą treść dokumentu:

  Oświadczenie delegata biskupa polowego ds. ochrony dzieci i młodzieży
  Mając na uwadze zasadę „zero tolerancji” dla nadużyć seksualnych duchownych względem dzieci i młodzieży oraz standardy przejrzystości i słuszne oczekiwanie wiernych, aby poznać prawdę o podjętych działaniach, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych oraz dobrego imienia poszkodowanych, z upoważnienia Biskupa Polowego informuję:

  Od czasu rozpoczęcia posługi przez biskupa Józefa Guzdka w dniu 19 grudnia 2010 roku w Ordynariacie Polowym były prowadzone trzy procesy kanoniczne, mające na celu wyjaśnienie zarzutów o nadużycia duchownych wobec małoletnich. Natychmiast po zgłoszeniu każdy z oskarżonych kapelanów został zawieszony w obowiązkach duszpasterskich.

  Wszystkie procesy doprowadziły do odsunięcia tych duchownych od kontaktów z dziećmi i młodzieżą. W trakcie postępowań kanonicznych Ordynariat Polowy współdziałał z organami ścigania, z zachowaniem konstytucyjnej zasady współpracy i autonomii.

  Najpoważniejsza sprawa, znana publicznie, zakończyła się usunięciem księdza ze stanu duchownego oraz wyrokiem skazującym przed sądem powszechnym. Sprawa została przedstawiona opinii publicznej na konferencji prasowej 7 października 2013 roku. Kilka dni później Biskup Polowy przebywał całą niedzielę w parafii, w której wydarzył się ten dramat, spotykając się z wiernymi.

  Kolejna ze spraw została wszczęta odnośnie czynu popełnionego w przeszłości, po analizie akt personalnych zgromadzonych w kurii Ordynariatu Polowego. Zachowanie księdza o podtekście seksualnym miało miejsce wobec osoby między 17 a 18 rokiem życia. Na gruncie polskiego kodeksu karnego ten czyn nie nosił znamion przestępstwa. Jednak w toku kościelnej procedury uznano postępowanie księdza za kanoniczne przestępstwo przeciw szóstemu przykazaniu Dekalogu i pozbawiono karnie urzędu kapelana wojskowego. W związku z tym ksiądz zakończył posługę w Ordynariacie Polowym i nie pełni obecnie żadnych funkcji duszpasterskich.

  Ostatnia z wymienionych spraw została umorzona przez prokuraturę, która nie uznała za przestępstwo niewłaściwego postępowania księdza wobec małoletnich. Jednak po przeprowadzeniu procesu kanonicznego duchowny został odsunięty od wszelkich zadań duszpasterskich oraz od kontaktu z dziećmi i młodzieżą.

  Oprócz wyżej opisanych i zakończonych spraw jeden z kapelanów wojskowych został oskarżony przez prokuraturę o posiadanie sześciu fotografii o znamionach pornografii dziecięcej. Ksiądz zakończył służbę w Ordynariacie Polowym, a na wyrok sądu powszechnego i proces kanoniczny oczekuje w swojej diecezji, bez kontaktu z dziećmi i młodzieżą.

  Ordynariat Polowy udzielił wsparcia prawnego, psychologicznego i duszpasterskiego poszkodowanym, którzy chcieli z takiej pomocy skorzystać. Ordynariat Polowy jest nadal otwarty na przyjęcie i wysłuchanie osób skrzywdzonych oraz zdeterminowany do walki z wszelkimi przejawami nadużyć seksualnych.

  Ks. dr Jan Dohnalik
  delegat biskupa polowego
  ds. ochrony dzieci i młodzieży


  Bp Libera ujawnił statystyki nadużyć seksualnych księży: liczbę sprawców oraz ofiar

  Udostępnij 277
  „Dla mnie liczą się konkretne osoby, przede wszystkim zaś ofiary przestępstw. Ich dobro stawiamy na pierwszym miejscu” – mówił płocki biskup.
  „Przepraszam za łzy i cierpienia spowodowane przez księży, którzy sprzeniewierzyli się swemu powołaniu. Będę nadal z determinacją stawał po stronie ofiar tego rodzaju przestępstw” – obiecał biskup płocki Piotr Libera podczas konferencji prasowej, która odbyła się 17 września w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku.

  Nabożeństwa pokutne za ofiary przestępstw
  Bp Piotr Libera stwierdził, że do konferencji skłonił go List Papieża Franciszka do Ludu Bożego. W odpowiedzi na niego zarządził nabożeństwa pokutne za ofiary przestępstw w Kościele, które odbyły się 14 września.

  W ciągu 11 lat jego posługi w diecezji płockiej (od 31 maja 2007 r.) o nadużycia seksualne wobec nieletnich oskarżonych zostało 9 księży. Żaden z nich nie pracuje z dziećmi i młodzieżą, a część została usunięta ze stanu duchownego.

  Nie uchylamy się od odpowiedzialności za popełnione przestępstwa. Egzekwowanie zasady „zero tolerancji wobec zachować pedofilnych” było i jest nadal moim priorytetem. W diecezji płockiej nie ma miejsca na przestępstwa seksualne duchownych. Dla mnie liczą się nie tyle procedury, ile konkretne osoby, przede wszystkim zaś ofiary przestępstw. Ich dobro stawiamy na pierwszym miejscu. Skala krzywd jest ogromna, to rany osobowości, z którymi ofiary będą musiały żyć latami – powiedział podczas konferencji bp Libera.


  16 ofiar nadużyć
  Jak relacjonował bp Mirosław Milewski, biskup pomocniczy diecezji płockiej, a uprzednio kanclerz Kurii Diecezjalnej w Płocku, sprawy zgłaszały ofiary, ich rodziny lub księża.

  Jeśli chodzi o wyroki, to niezależnie od tego, czy sprawa była w sądzie cywilnym umorzona, to sądy kościelne procedowały każdy przypadek i wydawały wyroki. W omawianym okresie zostało poszkodowanych 16 ofiar, w tym 3 ofiary poniżej 15 roku życia. Z każdą osobą byliśmy w kontakcie i oferowaliśmy wszelką pomoc – zapewnił bp Milewski.

  Dodał też, że nie ma jasnych informacji, co działo się przed 31 maja 2007 r., czyli przed objęciem władzy w diecezji przez bp. Liberę. Wiadomo o 2 przypadkach duchownych: z lat 70. (ksiądz nie żyje) i z połowy roku 2000 (ksiądz porzucił kapłaństwo). Jest też znany jeden przypadek zakonnika, który przebywał w domu swojego zgromadzenia na terenie diecezji płockiej, ale jego sprawą zajęło się jego zgromadzenie.

  Odczuwamy zażenowanie i wstyd, ale konsekwentnie idziemy drogą oczyszczenia i prawdy, chcemy zmiany świadomości, dlatego bez lęku nazywamy rzeczy po imieniu. Chodzi nam o budowanie Kościoła, w którym nie ma zła „zamiatanego pod dywan”, zła, które się bezkarnie panoszy. Chcemy z determinacją trzymać się drogi, na której jest potępienie dla sprawców i pomoc dla ofiar – zadeklarował hierarcha.


  Co się dzieje ze sprawami nadużyć
  Natomiast ks. prał. dr Marek Jarosz, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku oraz delegat biskupa płockiego ds. ochrony małoletnich w diecezji płockiej, opowiedział, na jaką pomoc mogą liczyć ofiary przestępstw seksualnych księży. Jest to: bezpłatna pomoc prawna, bezpłatna pomoc psychologiczna (ofiara i jej bliscy) oraz inna pomoc, zależnie od sytuacji.

  Sprawca natychmiast zostaje odsunięty od pełnionych funkcji, biskup płocki powołuje zespół ds. zbadania sprawy, sprawca jest badany przez specjalistów, prawdopodobieństwo przestępstwa powoduje zgłoszenie sprawy do Kongregacji Nauki Wiary. Dalsze kroki podejmuje Kongregacja – powiedział ks. Marek Jarosz.

  Uzupełnił też, że w przypadku prowadzenia sprawy przez prokuraturę, czynności Kościoła muszą być ograniczone, aby nie zostać posądzonym o wykorzystywanie procedury kościelnej do wpływu na świadków czy samą ofiarę. Prawomocny wyrok sądu świeckiego jest bardzo ważnym dowodem w procesie kościelnym. Czasami zdarzają się rozbieżności między wyrokiem sądu świeckiego a wyrokiem sądu kościelnego. Zdarzyło się na przykład, że prokuratura umorzyła sprawę, a sąd kościelny uznał czyny duchownych za przestępstwa i otrzymali oni karę, z wydaleniem ze stanu duchownego włącznie.

  „Odwrotnej sytuacji nie było. Wynika to m.in. z ostrzejszych norm Kościoła, gdyż czyny o nadużycia seksualne są karane w Kościele wobec ofiar poniżej 18 roku życia, a nie 15 roku życia, jak to jest w prawie polskim” – podkreślił rektor.

  Współpraca i prewencja
  Ponadto rektor zaznaczył, że bardzo ważna jest w tym zakresie współpraca Kościoła ze specjalistami świeckimi: terapeutami seksuologami i prawnikami. Poza tym przytoczył statystyki z w których wynika, że w ramach ochrony małoletnich w diecezji płockiej w minionych latach zostało przeszkolonych 470 katechetów świeckich i 32 zakonnice katechetki, 380 księży (katechetów, dziekanów, wicedziekanów, ojców duchownych w dekanatach, pracowników kurii, seminarium, sądu biskupiego), klerycy oraz 50 nauczycieli szkół katolickich w diecezji.

  Na zakończenie konferencji bp Libera powiedział, że wobec bolesnych wydarzeń związanych z pedofilią, doświadcza „przygnębienia, zawstydzenia i gniewu”. Podkreślił, że ma przed oczami wszystkie niewinne ofiary nadużyć.

  Przepraszam za łzy i cierpienia spowodowane przez księży, którzy sprzeniewierzyli się swemu powołaniu. Będę nadal z determinacją stawał po stronie ofiar tego rodzaju przestępstw – obiecał podczas konferencji Pasterz Kościoła płockiego.
  https://pl.aleteia.org/2018/09/18/bp-libera-ujawnil-statystyki-naduzyc-seksualnych-ksiezy-liczbe-sprawcow-oraz-ofiar/


  Franciszek apeluje do świeckich: zgłaszajcie przypadki nadużyć seksualnych

  Podczas powrotnego lotu z Irlandii papież tradycyjnie odpowiadał na pytania dziennikarzy.
  Szeroko komentowana w mediach sprawa walki z nadużyciami ludzi Kościoła znalazła się w centrum rozmów Ojca Świętego z dziennikarzami na pokładzie samolotu irlandzkich linii lotniczych Aer Lingus w drodze z Dublina do Rzymu.

  Nie rzucać bezpodstawnych oskarżeń
  Pytany o tezy byłego nuncjusza w USA, abp. Carlo Maria Viganò oskarżającego obecnego papieża, a także wielu przedstawicieli Kurii Rzymskiej o tuszowanie przestępstw byłego arcybiskupa Waszyngtonu, Theodora McCarricka, Franciszek nie chciał komentować tego obszernego dokumentu. „Przeczytajcie uważnie i dokonajcie własnego osądu. Nie powiem o tym ani słowa. Wierzę, że dokument mówi sam za siebie. Macie wystarczająco dużo umiejętności dziennikarskich, by wyciągać wnioski” – powiedział papież.

  Inny z dziennikarzy zadał pytanie o oskarżenia wysuwane pod adresem kard. Barbarina z Lyonu o tuszowanie przestępstw duchownych i żądania jego ustąpienia. Ojciec Święty podkreślił, że jeśli są jakieś dowody, nie widzi nic złego w prowadzeniu dochodzenia, pod warunkiem, że odbywa się to na fundamentalnej zasadzie prawnej, że nikt nie zakłada zła, dopóki nie jest ono udowodnione.

  Jednocześnie przestrzegł przed rzucaniem bezpodstawnych oskarżeń na niewinnych ludzi.

  Apel do świeckich: zgłaszajcie przypadki nadużyć
  Inne z pytań dotyczyło zawartego w „Liście do ludu Bożego” apelu Franciszka do osób świeckich, aby walczyły z nadużyciami. Ojciec Święty wyjaśnił, że chodzi o to, by zgłaszali fakty, o których wiedzą. Zdarza się bowiem, że rodzice nie wierzą własnym dzieciom oskarżającym kapłana i w ten sposób ukrywają przestępstwo:

  Kiedy coś zobaczysz, powiedz natychmiast. Powiem coś jeszcze, trochę okrutnego. Czasami rodzice ukrywają nadużycie księdza. Wiele razy. Widać to w orzeczeniach. [Mówią:] „Ależ nie …”. Nie wierzą, albo są przekonani, że to nieprawda, a chłopiec lub dziewczyna zostają sami. Zazwyczaj co tydzień przyjmuję jedną, albo dwie osoby. Kiedyś przyjąłem pewną panią, która od 40 lat cierpiała z powodu tej plagi milczenia, ponieważ rodzice jej nie uwierzyli. Była maltretowana w wieku ośmiu lat. Mówienie – to jest ważne. To prawda, że dla matki lepiej byłoby, gdyby to nie było prawdą, a ponadto myśli, że dziecko może mieć fantazje … [Ale trzeba] mówić. I rozmawiać z właściwymi ludźmi, rozmawiać z tymi, którzy mogą rozpocząć osądzenie, lub przynajmniej dochodzenie wstępne. Rozmawiać z sędzią lub biskupem, lub jeśli proboszcz jest dobry, trzeba porozmawiać z proboszczem. To jest pierwsza rzecz, którą może uczynić lud Boży. Tych rzeczy nie wolno ukrywać.

  Papież wyznał, że skutkiem sobotniego spotkania z ofiarami nadużyć był akt pokutny podczas niedzielnej mszy świętej w Dublinie. Dowiedział się od nich pewnych spraw, których nie znał wcześniej, na przykład o samotnych matkach, którym odbierano dzieci i oddawano do adopcji.

  Inny z dziennikarzy pytał o tryb sądzenia biskupów oskarżanych o nadużycia seksualne. Ojciec Święty wyjaśnił, że początkowo planowano utworzenie specjalnego trybunału, ale ze względu na różne sytuacje, w różnych częściach świata lepszym rozwiązaniem wydaje się tworzenie dla konkretnych spraw sądów ad hoc. Zaznaczył, że kilku biskupów zostało już osądzonych, a ostatnim z nich był arcybiskup Guam, który złożył apelację.
  https://pl.aleteia.org/2018/08/27/franciszek-apeluje-do-swieckich-zglaszajcie-przypadki-naduzyc-seksualnych/

  Papież w Dublinie: Jestem poważnie zgorszony, sytuacjami wykorzystywania małoletnich przez członków Kościoła
  https://pl.aleteia.org/2018/08/25/papiez-w-dubinie/


  O. Józef Augustyn SJ: 12 rad dla Kościoła, by mądrze wyjść z kryzysu skandali seksualnych
  https://pl.aleteia.org/2018/09/29/o-jozef-augustyn-sj-12-rad-dla-kosciola-by-madrze-wyjsc-z-kryzysu-skandali-seksualnych/
 • O. Józef Augustyn SJ: 12 rad dla Kościoła, by mądrze wyjść z kryzysu
  Udostępnij 92
  Zdania wypowiadane niekiedy przez księży: „Ja się z tym problemem nigdy nie spotkałem”, by zdystansować się do tematu, brzmią niewiarygodnie. Wiernym trzeba jasno powiedzieć, że mamy problem i chcemy rozwiązywać go z całą stanowczością i zdecydowaniem – pisze znany jezuita, doświadczony rekolekcjonista, kierownik duchowy, pisarz i wykładowca teologii duchowości.
  Kiedy cierpi Lud Boży
  Sytuacja, w jakiej znalazł się Kościół w ostatnim czasie na skutek ujawniania się kolejnych faktów dotyczących wykorzystania seksualnego nieletnich przez osoby duchowne, jest bardzo napięta, bolesna, krytyczna. Oliwy do ognia dodał abp Viganò, który publicznie zaatakował papieża Franciszka oskarżając go o tuszowanie skandalicznych zachowań kard. McCarricka, wzywając Ojca świętego do ustąpienia.

  Fakt bez precedensu. Zapiera dech. Wielu komentatorów stwierdza, że działania wymierzone w papieża były starannie przemyślane i zaplanowane, a termin ogłoszenia był wybrany tak, by zmusić Franciszka do zabrania głosu w sprawie.

  Kard. Gerhard Müller mówi, że „trudne chwile, które przeżywa dzisiaj Kościół, spontanicznie przywodzą na myśl XVI-wieczną schizmę Kościoła oraz sekularyzację życia duchowego w przededniu rewolucji francuskiej”. Po oskarżeniach abpa Viganò, list Ojca świętego z 20 sierpnia br. skierowany do całego Kościoła w sprawie seksualnych nadużyć dzieci i młodzieży przez duchownych został w mediach zmarginalizowany. Dla nas nie traci on jednak swojej mocy i staje się zasadniczym punktem odniesienia w podejmowaniu problemu nadużyć osób duchownych wobec dzieci i młodzieży.  Problemu nie wolno przemilczeć
  W tej napiętej sytuacji media świeckie publikują liczne komentarze na temat problemów pedofilii w Kościele, stawiają hipotezy, snują domysły, podgrzewając sytuację, świadome faktu, że problem ten dotyka tak wierzących, jak i osoby dystansujące się wobec wiary. Media katolickie piszą na ten temat raczej mało, ostrożnie, ogólnikowo, czasami nawet obronnie, unikając konfrontacji. Nie wiemy, co w tej sytuacji myśleć i co mówić. Ujawnia się tutaj cała nasza bezradność i niemożność jasnego, zdecydowanego działania. Nabrzmiałego problemu wykorzystania seksualnego nieletnich przez duchownych nie da się dzisiaj w żaden sposób ominąć, przemilczeć. Musimy się z nim bezpośrednio zmierzyć.  Konieczne są wiarygodne statystyki
  Dzisiaj wielu pyta wprost: jaki jest rozmiar problemu w polskim Kościele. Na ten temat wiemy bardzo mało. Ostatnio jeden z biskupów podał, jaka jest liczba przypadków wykorzystania seksualnego nieletnich przez jego księży. Boimy się liczb. Ale ów lęk jest przeciwko nam. Konieczne są nam wiarygodne informacje o skali zjawiska, jakie są dostępne w Kościele w Polsce w tej chwili. Pomoże nam to zlokalizować problem, by móc stawiać mu czoła.

  Zdania wypowiadane niekiedy przez księży: „Ja się z tym problemem nigdy nie spotkałem”, by zdystansować się do tematu, brzmią niewiarygodnie. Wiernym trzeba jasno powiedzieć, że mamy problem i chcemy rozwiązywać go z całą stanowczością i zdecydowaniem.

  Nie podając liczb, narażamy się na oskarżenia, że chcemy coś ukrywać, maskować. Wierni czytając raporty na temat wykorzystywania seksualnego małoletnich przez księży z Australii, ze Stanów, Niemiec czy Irlandii, w których padają wysokie cyfry, mogą mechanicznie przenosić je na polski teren. To niebezpieczne, ponieważ zniekształca prawdę o naszym polskim problemie.  Wiernym należy się wyjaśnienie
  Wielu wiernym wali się dzisiaj obraz duszpasterzy, którym mogą zaufać i powierzyć swoje dzieci. Wielu też z nich czuje się zagubionych; nie wiedzą, co powiedzieć swoim dzieciom, uczniom na katechezie, którzy o to wprost pytają. Wierni chcieliby usłyszeć z ust swoich pasterzy słowo komentarza, wyjaśnienia, umocnienia na duchu, zachęty, wsparcia duchowego i ludzkiego. Jesteśmy im to winni.

  W tej sytuacji nie mamy prawa przyjmować postawy dyplomatycznego przemilczania, wycofanego wyczekiwania, zostawiając wiernych w ich bólu, niepewności, zagubieniu. Mamy ich umacniać w wierze. Nam, duszpasterzom, konieczna jest świadomość, że obecny stan, w jakim znalazł się Kościół, to dla wiernych jak ich pasterzy wielka próba wiary i stan ciężkiego kuszenia.

  Wszelkie pomysły, jak komentować temat, jak go rozwiązywać winny być badane, rozeznawane, od jakiego ducha pochodzą; od ducha dobrego czy też ducha złego. Odniesienie się do tej bolesnej sprawy dla wszystkich, duchownych i świeckich, to kwestia wiarygodności naszego świadectwa.  Odejścia z Kościoła obciążają nasze sumienia
  Nie budzi zaufania wiernych, kiedy pasterze wypowiadają się chętnie komentując sytuację Kościoła, gdy ten przeżywa dni zwycięstwa i chwały, a milczą, gdy bywa poniżony i upokorzony z powodu własnych błędów, zaniechań czy wręcz nieprawości. Gdy wierni, szczególnie młodzi, przestają ufać swoim duszpasterzom, odsuwają się nie tylko od Kościoła, ale także od wiary: porzucają praktyki religijne, zaniedbują modlitwę, przestają korzystać z sakramentów świętych.

  Jeżeli nie podejmujemy wysiłku, aby podtrzymać ich zaufanie do nas duszpasterzy – pasterzy, ich zachowanie i wybory obciążają także nasze sumienia. Pan powierzył ich przecież naszej pieczy. Musimy rozumieć, że młodym bardzo trudno jest pogodzić się z faktem, że ci którzy mieli pomagać dzieciom we wzrastaniu w wierze, miłości i czystości serca, stali się dla nich agresorami; odarli je z poczucia bezpieczeństwa, zaufania do świata dorosłych oraz dziecięcej niewinności.

  Dzieci, ludzie młodzi po traumie wykorzystania seksualnego czują się – nawet po wielu latach – upokorzeni, winni i zbrudzeni. Ból i poczucie zdrady jest tym większe, gdy sprawcą jest osoba duchowna, którą dziecko spontanicznie kojarzy z Bogiem. Nasze unikanie zabrania głosu w sprawie przestępstw seksualnych księży na szkodę małoletnich budzi u wielu podejrzenie, że stajemy po stronie sprawców przeciwko ofiarom i ich rodzinom.  Usprawiedliwianie się nie służy prawdzie
  Musimy świadomie zrezygnować z postawy obronnej oraz z drażliwego reagowania, gdy temat wykorzystania seksualnego jest wywoływany kolejny raz w mediach. Nie służy prawdzie ani oczyszczeniu podkreślanie, że fakty wykorzystywania małoletnich przez księży, to zaledwie nikły procent, podczas gdy większość faktów ma miejsce w rodzinach oraz w jednym czy drugim środowisku, w których żyją i wychowują się dzieci.

  I choć jest to prawdą, to jednak nie może być usprawiedliwieniem ani relatywizacją nawet dla jednego przestępczego zachowania. Za deklaracjami, które padały wiele razy: „zero tolerancji dla pedofilii w Kościele”, muszą pójść konkretne czyny, fakty. Słowom przeprosin, jakie wygłaszamy po raz kolejny, muszą towarzyszyć czyny aktywnego zaangażowania na rzecz ofiar i ich rodzin, oraz prewencji.

  Kościół winien otwarcie i publicznie zapewniać ofiary wykorzystania seksualnego przez duchownych, że będą wysłuchane z zaufaniem i współczuciem, z życzliwością i uwagą, gdy zgłoszą się ze swoją krzywdą, oraz że otrzymają pomoc, wsparcie i zadośćuczynienie stosownie do zaistniałej sytuacji.  Zgłaszanie się ofiar to nie ciężar lecz dar
  Zgłaszanie się osób pokrzywdzonych przez duchownych i ujawnienie sprawców Kościołowi i organom ścigania, jest istotne dla przezwyciężenia zaistniałego kryzysu, ponieważ tylko w ten sposób można przerwać ów przestępczy proceder. Milczenie ofiar, maskowanie krzywdy dzieci tak przez kapłańskie środowisko, jak i przez przełożonych, stanowi dla sprawców zachętę do kontynuowania czy też rozwijania niegodziwych czynów.

  Zgłaszanie się ofiar molestowania seksualnego przez księży nie powinno być traktowane jako ciężar, ale wręcz jako dar. To dzięki ich świadectwu, które wymaga od nich nieraz heroicznej postawy, Kościół może skutecznie walczyć z przestępstwem wykorzystywania seksualnego małoletnich w szeregach kapłańskich.  Wezwać sprawców, by sami się zgłaszali
  Przełożeni winni otwarcie wezwać księży, kleryków, osoby konsekrowane oraz osoby świeckie pracujące z dziećmi w przestrzeni kościelnej, które mają na swoim sumieniu owe niegodziwe czyny, by zgłaszały się do swoich bezpośrednich przełożonych celem rozeznania zaistniałej sytuacji oraz podjęcia stosownych kroków kanonicznych i prawnych.

  Życie wielokrotnie pokazało, że faktów wykorzystania seksualnego dzieci przez duchownych na dłuższą metę nie da się ukryć. Im później się one ujawniają, tym cięższe bywają konsekwencje.

  Każde oskarżenie księdza o wykorzystywanie seksualne małoletnich, nawet po dziesięcioleciach, uderza boleśnie w cały Kościół z ogromną siłą rażenia. Wobec przywoływania przez media sprawdzonych faktów tuszowania przestępstw księży i zakonników przez ich przełożonych w różnych krajach, byłoby rzeczą ważną, by otwarcie upewniać wiernych, że działamy przejrzyście i nie chronimy księży i osób konsekrowanych, które krzywdzą dzieci i młodzież poprzez przestępcze zachowania.  Konieczne szkolenia i skrucha
  Konieczne są szczere spotkania wyższych przełożonych: biskupów i prowincjałów ze ich księżmi – zakonnikami, za których ponoszą odpowiedzialność, celem podjęcia wspólne refleksji, jaki sposób dawać dzisiaj wiarygodne świadectwo prawdziwej skruchy, prawości serca, współczucia wobec ofiar i ich rodzin oraz zaangażowanej troski o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

  Spotkania te winny zaczynać się szczerą modlitwą wynagradzającą, prośbą o skruchę serca oraz o odwagę i światło Ducha Świętego. Tylko mocą Ducha możemy stawić czoła dramatycznej sytuacji, w jakiej znalazł się Kościół. Konieczne są także szkolenia, by poznać postawę i strategię sprawców, skutki wykorzystania oraz zasady profilaktyki.  To nie ofiary szkodzą Kościołowi
  Tylko mocą Ducha możemy stawić czoła dramatycznej sytuacji, w jakiej znalazł się Kościół. Wbrew wszystkiemu mamy być nadal wiarygodnymi świadkami Jezusa i Jego Ewangelii.

  Zbyt wielu z nas, księży i zakonników, wciąż jeszcze pomniejsza czy wręcz lekceważy problem, uważając, że podnoszenie go przez media, to wyraz ataku na Kościół i próba zniszczenia go. Nie widzą potrzeby przyznania się do winy, wyrażenia skruchy czy też zajęcia się ofiarami. Nieraz wręcz oskarżają ofiary, że szkodzą Kościołowi.  Grożą nam masowe odejścia z Kościoła
  Odważne, pełne pokory i skruchy stawianie czoła w Kościele przestępstwom seksualnym księży na szkodę małoletnich to nie tylko problem wiarygodności, ale wręcz jego istnienia w danej społeczności, bo te przestępcze czyny niektórych duchownych przyćmiewają blask Ewangelii, bardziej niż prześladowania (Benedykt XVI).

  Doświadczenia wielu krajów pokazują, że wierni masowo odchodzą od Kościoła tam, gdzie księża i ich przełożeni tolerują, ukrywają, pomniejszają lub lekceważą problem. Z takimi „zastępcami Chrystusa” nie chcą mieć nic wspólnego. I choć z pewnością nie jest to jedyny powód, to jednak zgorszenie zachowaniem księży bywa nieraz tą ostatnią kroplą, która dopełnia kielich goryczy.

  Zaangażowane i odważne działania Kościoła w obronie dzieci i młodzieży służy nie tylko jego ewangelizacyjnej misji, ale stają się także przykładem dla współczesnego świata, w którym dzieci nagminnie stają się ofiarami przemocy, także seksualnej. Bez szczerych działań naprawczych trudno będzie społeczeństwu uznać, że problem w Kościele jest lustrzanym odbiciem problemu społecznego.  Praca z ofiarami i z ich rodzinami
  List Papieża Franciszka o wykorzystywaniu seksualnym dzieci i młodzieży przez osoby duchowne stanowi dla nas bezcenną inspirację, w jaki sposób angażować wszystkich wiernych do stawienia czoła zaistniałemu kryzysowi w Kościele. Usilna modlitwa i post to początek i fundament wszystkich naszych działań w tym względzie.

  Podejmowane inicjatywy społeczne i kościelne: wszelkie spotkania, konferencje, szkolenia prewencyjne, a nade wszystko praca z ofiarami nadużyć wykorzystania seksualnego i z ich rodzinami, winny brać swój początek w modlitwie. Tylko Duch Święty może nam podpowiedzieć, co mówić, jak komentować wydarzenia, jak się zachować wobec niesłusznych oskarżeń czy też prowokacyjnych zachowań. Bez modlitwy i postu nie zniesiemy presji społecznej, niepokoju wiernych, pytań ludzi młodych, którzy konfrontują nas zadając trudne pytania, by sprawdzić naszą wiarygodność i szczerość.  Wspierać papieża miłością i modlitwą
  Gdy „Kościół hierarchiczny, Matka nasza” (św. Ignacy Loyola) głęboko dzisiaj cierpi z powodu nadużyć seksualnych, władzy i sumienia niektórych kapłanów i osób konsekrowanych i ich przełożonych, winniśmy – jako jego dzieci – otoczyć go i wspomagać naszą szczerą modlitwą, gorącą miłością, postem i jałmużną udzielaną ubogim, oraz prawdziwym synowskim przywiązaniem.

  W XVI wieku, gdy Kościół był rozrywany przez herezje, apostazje, gorszące życie duchownych oraz wewnętrzne spory, św. Ignacy Loyola pisał w „Ćwiczeniach duchownych”: „Odłożywszy na bok wszelki sąd własny powinniśmy trzymać umysł nasz gotowy i skory do posłuszeństwa we wszystkim prawdziwej Oblubienicy Chrystusa, Pana naszego, a jest nią nasza święta Matka – Kościół hierarchiczny”.

  Wobec bezpośredniego ataku na papieża, który przewodzi całemu Kościołowi, wspierajmy go naszą synowską i braterską miłością i modlitwą. Święty Ignacy w książeczce „Ćwiczeń” w kontekście rachunku sumienia i żalu za grzechy, podpowiada nam trzy pytania: „Co uczyniłem dla Chrystusa? Co czynię dla Chrystusa? Co chciałbym uczynić dla Chrystusa?”

  Radykalne, pełne wyrzeczenia, miłości i poświęcenia, szukanie Chrystusa: poznawanie Go, miłowanie całym serce i całą duszą, codzienny wysiłek naśladowania Go – oto jedyna skuteczna droga odnowy Kościoła, prawdziwej Oblubienicy Chrystusa, Pana naszego. Tylko na tej drodze możemy zrozumieć głębię krzywdy wyrządzonej dzieciom i ich rodzinom przez niegodziwych ludzi Kościoła.

  Gdy w duchu wiary, w każdym dziecku skrzywdzonym przez księdza, dostrzeżemy poniżone, znieważone i upokorzone Oblicze Chrystusa, zrezygnujemy z pomniejszania i tuszowania problemu.

  22 września 2018, ks. Józef Augustyn SJ
 • Watykan mówi stanowcze "nie" tuszowaniu przypadków nadużyć w Kościele
  Watykan oświadczył w sobotę, że nie są więcej tolerowane żadne przypadki tuszowania nadużyć seksualnych w Kościele. W komunikacie przyznano, że analiza wydarzeń mogła ujawnić decyzje niespójne z tą linią. Jest tam też apel papieża o walkę z plagą pedofilii.
  http://idziemy.pl/kosciol/watykan-mowi-stanowcze-nie-tuszowaniu-przypadkow-naduzyc-w-kosciele/56380


  W ten sposób w wydanym komunikacie Watykan odniósł się do zarzutów postawionych przez byłego nuncjusza w USA Carlo Marię Vigano, który twierdzi, że papież Franciszek wiedział o czynach wykorzystywania seksualnego popełnionych przez byłego już metropolitę Waszyngtonu i byłego kardynała Theodore'a Edgara McCarricka. Po ujawnieniu zarzutów molestowania seksualnego McCarrick jako pierwszy hierarcha w XXI wieku zrzekł się godności kardynalskiej.

  W nocie wyjaśniono, że została ona wydana na polecenie papieża Franciszka, który jest "świadom i zaniepokojony zagubieniem, jakie wywołuje w sumieniu wiernych" publikacja zarzutów dotyczących postępowania arcybiskupa McCarricka.

  Komunikat zaczyna się od informacji o tym, że we wrześniu 2017 roku archidiecezja nowojorska zawiadomiła Stolicę Apostolską o tym, że jest mężczyzna, który oskarża McCarricka o to, że wykorzystywał go w latach 70.

  "Ojciec Święty zlecił wszczęcie wstępnego dogłębnego postępowania w tej sprawie, które zostało przeprowadzone przez archidiecezję w Nowym Jorku i po którego zakończeniu dokumentacja została przekazana Kongregacji Nauki Wiary" – ogłosi oświadczenie.

  Jednocześnie, jak wyjaśniono, "ponieważ w trakcie postępowania wyszły na jaw poważne poszlaki, Ojciec Święty przyjął rezygnację arcybiskupa McCarricka z zasiadania w Kolegium Kardynalskim, wydając mu zakaz pełnienia publicznej posługi i nakazując życie w modlitwie i pokucie".

  W tekście znalazło się zapewnienie, że Stolica Apostolska "we właściwym czasie" ogłosi konkluzje postępowania w sprawie McCarricka.

  "Również w odniesieniu do innych zarzutów skierowanych przeciwko temu duchownemu Ojciec Święty zalecił uzupełnienie zebranych informacji poprzez wstępne dochodzenie wraz z dalszą staranną analizą całej dokumentacji obecnej w archiwach urzędów Stolicy Apostolskiej, dotyczącej ówczesnego kardynała McCarricka, by zweryfikować wszystkie istotne fakty, sytuując je w ich kontekście historycznym, i obiektywnie ocenić" – oświadczył Watykan.

  W nocie zaznaczono, że "Stolica Apostolska jest świadoma tego, że z analizy faktów i okoliczności może wynikać, że podejmowano decyzje niespójne z dzisiejszym podejściem do tych kwestii". Przytoczone zostały słowa papieża Franciszka wypowiedziane w czasie Światowego Spotkania Rodzin w Filadelfii w 2015 roku: "Będziemy podążać drogą prawdy, dokądkolwiek mogłaby nas doprowadzić".

  "Zarówno nadużycia, jak i ich tuszowanie nie mogą być tolerowane, a odmienne traktowanie biskupów, którzy je popełnili bądź je ukryli, stanowi formę klerykalizmu, który nie jest dłużej do przyjęcia" – podkreślił Watykan.

  Następnie ogłosił: "Ojciec Święty kieruje naglącą zachętę do tego, by zjednoczyć siły, aby zwalczać plagę nadużyć w Kościele i poza nim i by nie dopuścić do tego, aby takie przestępstwa były dalej popełniane wobec najbardziej niewinnych i najsłabszych w społeczeństwie".

  Przypomniano, że na luty przyszłego roku papież wezwał przewodniczących episkopatów z całego świata na spotkanie w sprawie walki z pedofilią.

  Na zakończenie przywołane zostały słowa Franciszka z Listu do Ludu Bożego, który wystosował 20 sierpnia: "Jedynym sposobem, w jaki możemy odpowiedzieć na to zło, które zniszczyło tak wiele ludzkich istnień, jest przeżywanie go jako zadania, które angażuje i dotyczy nas wszystkich, jako ludu Bożego. Ta świadomość poczucia się częścią ludu i wspólnej historii pozwoli nam uznać nasze grzechy i błędy przeszłości dzięki otwarciu pokutnemu, które pozwoli nam odnowić się wewnętrznie".

  Oświadczenie zostało ogłoszone w czwartym dniu synodu biskupów na temat młodzieży, na którym sprawa skandalu pedofilii poruszana jest w wielu wystąpieniach.
 • Jest odpowiedź na przesłanie abp. Vigano.
  Prefekt Kongregacji ds. Biskupów kard. Marc Ouellet odpowiedział na zarzuty wysuwane przez byłego nuncjusza apostolskiego w USA abp. Carlo Maria Viganò pod adresem Stolicy Apostolskiej ws. byłego kardynała Theodore’a McCarricka. W ogłoszonym 7 października liście otwartym, ogłoszonym „za zgodą papieża”, kanadyjski purpurat sugeruje, że są one pozbawione podstaw. Twierdzi, że nie można było nałożyć sankcji na McCarricka na podstawie krążących plotek, a gdy wreszcie uzyskano wiarygodne dowody, papież Franciszek ukarał go odebraniem godności kardynalskiej.

  Zdaniem kardynała pisemne instrukcje, jakie otrzymał abp Viganò rozpoczynając w 2011 r. swą misję w Waszyngtonie nic nie mówiły o ówczesnym kardynale McCarricku, który od kilku lat był już emerytem. Jedynie ustnie kard. Ouellet poinformował nuncjusza o sytuacji McCarricka, który był „zachęcany, by nie podróżował i nie pojawiał się publicznie, aby nie prowokować kolejnych plotek, które krążyły na jego temat”. – Fałszywym jest przedstawianie podjętych wobec niego środków jako „sankcji” ogłoszonych przez papieża Benedykta XVI i anulowanych przez papieża Franciszka – twierdzi kard. Ouellet.

  „Po przejrzeniu archiwów” kongregacji stwierdza on, że nie ma dokumentów, które upoważniałyby do zobowiązania McCarricka do milczenia i życia w ukryciu pod groźbą kar kanonicznych. – Nie dysponowaliśmy wówczas, w przeciwieństwie do dnia dzisiejszego, wystarczającymi dowodami jego domniemanej winy – zauważa kardynał. Dlatego, w opinii heirachy, jedynie zachęcano McCarricka do życia w modlitwie i pokucie. Jego przypadek byłby przedmiotem sankcji dyscyplinarnych, gdyby do kongregacji dotarły z nuncjatury w Waszyngtonie lub innych źródeł „nowe i decydujące informacje o jego postępowaniu”.

  Tłumacząc, w dość kuriozalny sposób, jak to możliwe, że McCarrick był kilkakrotnie promowany na wysokie funkcje kościelne aż po arcybiskupstwo waszyngtońskie i nominację kardynalską, kard. Ouellet przyznaje, że były to „błędy w procesie selekcji” kandydatów. Wyjaśnia przy tym, że decyzje podejmowane przez papieży opierają się na informacjach dostępnych w danym momencie. Jednocześnie McCarrick „potrafił umiejętnie się bronić w obliczu wątpliwości wysuwanych pod jego adresem”.

  Prefekt Kongregacji ds. Biskupów zdecydowanie i nieprzebierając w słowach sprzeciwia się ogłoszonemu przez abp. Viganò oskarżeniu wobec papieża Franciszka, że „wiedząc o wszystkim” krył „domniemanego agresora seksualnego”, a więc jest współwinnym zepsucia, jakie szerzy się w Kościele”. – Nie potrafię zrozumieć, jak mogłeś dać się przekonać takiemu potwornemu oskarżeniu, które nie ma podstaw. Franciszek nie miał nic wspólnego z nominacjami McCarricka w Nowym Jorku, Metuchen, Newark i Waszyngtonie. Odebrał mu godność kardynalską, gdy tylko pojawiły się wiarygodne oskarżenia o nadużycie seksualne wobec osoby małoletniej – pisze kard. Ouellet, zwracając się do abp. Viganò.

  Hieracha podążając ścieżką wytyczoną przez krytyków działań abp Vigano, bezpardonowo zarzucił autorowi "Świadectwa" wykorzystywanie skandalu nadużyć seksualnych w USA do wymierzenia „bezprecedensowego i niezasłużonego ciosu” w autorytet moralny swego przełożonego, papieża.

  Prefekt kongregacji prosi byłego nuncjusza, by nie kończył swego życia w „otwartej i gorszącej rebelii” wobec papieża, wzbudzając wrogość wobec niego i zadając tym „bolesną ranę” Kościołowi. – Jak możesz odprawiać Eucharystię i wypowiadać jego imię w kanonie mszalnym? – pyta retorycznie.

  Szczególnie szokująco i poruszająco brzmią stawiane abp. Vigano zarzuty, że swe najnowsze przesłanie kończy podając w wątpliwość wiarę papieża, co jest – zdaniem kardynała – bluźniercze i „nie może pochodzić od Ducha Bożego”. Dlatego chce pomóc mu w odnowieniu komunii z papieżem.  Kardynał w bezpardonowy sposób zaatakował abp. Vigano, określając jego postępowanie politycznym montażem.  – W odpowiedzi na Twój niesprawiedliwy i nieusprawiedliwiony atak, drogi Viganò, stwierdzam,

  że oskarżenie obciążające papieża jest montażem politycznym pozbawionym realnych podstaw, obciążającym papieża i głęboko raniącym komunię Kościoła – napisał kard. Ouellet.

  Można się tylko z niepokojem domyślać, co kardynał Oullet miał na myśli wyrażając równocześnie nadzieję, że „ta rażąca niesprawiedliwość zostanie szybko naprawiona”.

  Źródło: KAI, Catholic Herald, PCh24.pl
  TK,ŁK
  Read more: http://www.pch24.pl/jest-odpowiedz-na-przeslanie-abp--vigano--list-ogloszony-za-zgoda-papieza-moze-szokowac,63302,i.html#ixzz5THwGyHrE

  Trener reprezentacji Izraela pedofilem! Molestował blisko 140 dzieci

  Beno Reinhorn, 35-letni mężczyzna z Izraela jest podejrzany o molestowanie blisko 140 dzieci. Swoje ofiary miał zwabiać przez media społecznościowe.

  Na co dzień jest zamężnym ojcem dwójki dzieci. To jednak nie przeszkadzało mu by molestować i gwałcić swoich podopiecznych. Osoby, które chciały zeznać na policję zastraszał.

  Co ciekawe, chwilę po tym, gdy afera wyszła na światło dzienne, oficjalne oświadczenie wydała żona Reihorna. Napisała w nim, iż wierzy w niewinność swojego męża.

  Początkowo sprawa miał być utajniona, jednak ze względu na ilość ofiar sąd w Tel Awiwie nakazał opublikowanie wizerunku i danych sprawcy. Jednocześnie poproszono o zgłaszanie się ofiar, które mogłyby złożyć zeznania.

  W ostatnich kilku latach Beno Reinhorn pełnił funkcję trenera młodzieżowej reprezentacji Izraela w piłce ręcznej oraz trenera kobiecej drużyny handballu Herzliya.

  źródło: ynetnews.com / Wolność24.pl
  https://nczas.com/2018/09/19/trener-reprezentacji-izraela-pedofilem-molestowal-blisko-140-dzieci/


  Sejm ustanowił Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych

  Sejm uchwalił ustawę ustanawiającą Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. Będzie on obchodzony 19 października jako święto państwowe uchwalone w hołdzie „bohaterom, niezłomnym obrońcom wiary i niepodległej Polski”.

  Za przyjęciem ustawy głosowało 356 posłów, przeciwko 39, a 21 się wstrzymało. Teraz dokument trafi do prac w Senacie.

  Projekt początkowo miał być poświęcony „prześladowanym księżom, niezłomnym obrońcom wiary chrześcijańskiej i niepodległej Polski”, jednak w toku prac nad nim zgłoszono poprawki polegające na uwzględnieniu także innych postaci różnych wyznań, a nie tylko kapłanów katolickich. Stąd zastąpienie w tytule ustawy słowa „kapłanów” na słowo „duchownych”.

  – Komisja zgodziła się, że powinna to być uchwała, która po pierwsze odnosi się do wszystkich duchownych, którzy walczyli o polskość i podtrzymywali polskie tradycje i wartości. Mówię tutaj o różnych wyznaniach. Powinna dotyczyć również nie tylko księży, ale też zakonnic i zakonników, ponieważ stwierdzenie „kapłan” jest bardzo wąskie – argumentowała na posiedzeniu komisji kultury i środków przekazu poseł Urszula Pasławska (PSL-UED).

  Ustanowienie tego Dnia ma być wyrazem hołdu dla duchownych, którzy „swoją postawą dawali wyraz swojej wierze w Jezusa Chrystusa, ale też męstwu i niezłomnej postawie patriotycznej oraz niejednokrotnie przelewali krew w obronie swej chrześcijańskiej Ojczyzny – Polski”.

  Ustawa podkreśla, że od zarania dziejów w historii Polski „pojawiają się postaci niezłomnych, bohaterskich duchownych, dla których chrześcijańskie idee i wiara w Boga są podstawą do apostolstwa, pobożnego życia i dążenia do świętości, ale też stanowią dodatkową motywację do działań na rzecz ziemskiej Ojczyzny – jej rozwoju, suwerenności i dobrobytu”.

  Projekt ustawy wspomina wielu duchownych, zaznaczając, że zwłaszcza w okresie, gdy Polski nie było na mapie Europy, często byli oni depozytariuszami utraconej państwowości, wychowywali do wolności poszczególne pokolenia, mówili zarówno o wolności wewnętrznej – osobistej, jak i społecznej oraz politycznej.

  Duchowni podczas zaborów angażowali się zarówno w szeroko pojętą walkę o polskość na gruncie społecznym, kulturowym i publicystycznym, ale też niekiedy z bronią w ręku, wraz z rodakami stawali do walki zbrojnej z przeciwnikiem. Przykładem tych postaw są m.in. św. abp Zygmunt Szczęsny Feliński i ks. Stanisław Brzóska.

  Projekt wymienia kilkanaście postaci: od św. Andrzeja Boboli i ks. Ignacego Skorupski, poprzez św. Maksymiliana Marię Kolbego, ale i ks. Stanisława Dobrzańskiego, proboszcza parafii Ostrówki zamordowanego w 1943 r. przez ukraińskich nacjonalistów czy ks. Józefa Stanka – kapelana zgrupowania „Kryska” Armii Krajowej, po torturach powieszonego przez Niemców na własnej stule.

  Ustawa mówi także o duchownych mniej znanych z nazwiska, ale którzy powinni zostać upamiętnieni, np. księżach, którzy wraz z polskimi oficerami zginęli w Katyniu, Charkowie czy Miednoje.

  Mowa jest także o duchownych, którzy zginęli podczas powstania warszawskiego w tym: 8 kapłanach i 8 braciach Towarzystwa Jezusowego, którzy 2 sierpnia 1944 w jezuickim Domu Pisarzy przy ul. Rakowieckiej 61 zostali zamordowani przez żołnierzy SS wraz z ukrywającymi się w klasztorze cywilami; o 30 redemptorystach z ul. Karolkowej zamordowanych w ramach przeprowadzonej w pierwszych dniach powstania rzezi Woli.

  Szczególną uwagę projekt zwraca na czasy powojennej walki podziemia niepodległościowego z władzą komunistyczną.

  „Księża Niezłomni w czasach stalinizmu byli tak samo jak Żołnierze Wyklęci represjonowani, więzieni i mordowani” – czytamy w uzasadnieniu dokumentu, który wymienia torturowanych przez NKWD i UB oraz zamordowanych księży Michała Pilipca, Michała Repacza, Rudolfa Marszałka czy Jana Szczepańskiego. Represje dotknęły także ks. Władysława Gurgacza czy ks. Stanisława Domańskiego.


  Ponadto ustawa wspomina oczywiście wielkie postacie Kościoła w Polsce okresu powojennego, jak wielokrotnie represjonowani kard. Stefan Wyszyński, abp Antoni Baraniak, ks. Roman Kotlarz i bł. ks. Jerzy Popiełuszko.

  Na zakończenie zaznaczono, że 19 października byłby też poświęcony takim księżom jak ks. Stefan Niedzielak, ks. Stanisław Suchowolec i ks. Sylwester Zych, zamordowanym w 1989 r., już w okresie zapoczątkowanych przemian ustrojowych.
  KAI
  Read more: http://www.pch24.pl/sejm-ustanowil-narodowy-dzien-pamieci-duchownych-niezlomnych,63246,i.html#ixzz5THyI2ceh

  Jesień 2018. Preludium do ostatecznej rozprawy z Kościołem

  To nie będzie „złota polska jesień” jaką znamy i kochamy. I wcale nie chodzi o prognozy pogody. Na jesień Anno Domini 2018 przedstawiciele antychrześcijańskiej rewolucji przygotowali bowiem dla naszego kraju coś wyjątkowego – brutalne preludium do ostatecznej rozprawy z Kościołem.

  To musiało się w końcu wydarzyć – nikt rozsądny, śledzący wydarzenia na świecie nie mógł bowiem przypuszczać, że walec wściekle antykatolickiej propagandy ominie Polskę. Walec ów długo nie nadchodził – z wielu różnorakich względów – ale sytuacja najwyraźniej dojrzała już do czynu. Trzynaście lat po śmierci Jana Pawła II okazało się okresem wystarczającym.

  Teraz Polska

  Dlaczego bagnety antychrześcijańskiej rewolucji w Polsce trzymane były do tej pory jedynie w gotowości? Między innymi dlatego, że antychrześcijańska rewolucja zdobywała inne, łatwiejsze do zagarnięcia przyczółki. Oto zaledwie kilka lat temu rozwiązała (z rewolucyjnego punktu widzenia) kwestię chrześcijaństwa w Irlandii czy na Malcie, chwilę później zabrała się za niedobitki amerykańskiego katolicyzmu, odwróciła też od Kościoła Chilijczyków.

  Kto więc pozostał? Polacy. W wielu miejscach już silnie zlaicyzowani, ale w innych nadal chodzący do Kościoła, modlący się, poszczący, przyzwyczajeni do Dekalogu. Czas więc na nas.

  Oczywiście – celem ataków jesteśmy nie od dziś. Ale tak mocno antyklerykalna jesień jeszcze nie miała nad Wisłą miejsca.

  Pierwszym, i być może najbardziej efektownym ciosem w Kościół, będzie zapewne „Kler” Wojciecha Smarzowskiego. O filmie tym napisano już (przed jego premierą) tak wiele, że nie musimy się nad nim dłużej zatrzymywać. Polecamy raport PCh24 dotyczący „dzieła” tego reżysera, któremu nie od dziś nie po drodze z Polską i polskością – a więc i z Wiarą naszą i naszych Ojców.

  Nie tylko „Kler”

  Ale to nie wszystko, co dla nas przygotowano. Wiadomo bowiem, że jeden z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy związanych z liberalnymi mediami, Tomasz Sekielski, kończy prace nad filmem dokumentalnym o nadużyciach seksualnych w polskim Kościele. Z oczywistych względów nie możemy dziś na temat tego materiału wiele powiedzieć, ale jedno jest pewne – wrogie Kościołowi media uzyskają kolejny dowód na potwierdzenie ich wizji świata, według której kapłani nie zajmują się niczym innym jak tylko molestowaniem. Zapewne w kolejnych artykułach o grzesznych kapłanach znów nie znajdzie się miejsce na opisanie homo-lobby: zatruwającego Kościół od środka i – według wielu danych statystycznych – pozostającego przyczyną plagi nadużyć seksualnych. Tego media antykościelne (a i niektóre kościelne) z jakichś powodów widzieć nie chcą.

  Jakby tych dwóch filmów było mało, przygotowywana jest także (podobno bardzo obszerna) książka o tej samej tematyce co dokument Sekielskiego. Czy trzeba więcej dowodów na to, że antyklerykalna nawałnica została starannie zaplanowana?

  Jeśli takich dowodów rzeczywiście potrzeba więcej, warto przejrzeć wrześniowe wydania gazet, magazynów i portali internetowych. Znajdziemy w nich nadzwyczajną liczbę tekstów o złych kapłanach, a to z problemami alkoholowymi, a to przedstawianych jako pazernych, a to wreszcie – zboczonych. Liczne media jednocześnie, niczym na rozkaz, postanowiły powtórzyć dziesiątki informacji z ostatnich miesięcy i raz jeszcze (akurat na początku jesieni) uczynić z nich krzykliwe tytuły swych czołówek. Najlepszym przykładem niech będzie sprawa kapłana skazanego za molestowanie wczesną wiosną. Nagłówki o jego karygodnym występku oraz o karze nałożonej na zakon z którego się wywodził okraszały okładki gazet w drugiej połowie września…

  Rykoszet Stryczka?

  Ciekawym w całej tej układance wydaje się przypadek księdza Jacka Stryczka, będącym wszak do tej pory przyjacielem salonowych mediów, przedstawianym w nich jako „ten dobry z Kościoła”. Kapłan, który zorganizował charytatywną akcję „Szlachetna Paczka” również stał się antybohaterem tekstu zamieszczonego na łamach medium, które do tej pory lansowało raczej bezbożną wizję świata, antywartości i brak moralności. Tekstu, który przygotowywany był od maja!

  Czym zatem przewinił ksiądz Stryczek, któremu zarzuca się dziś stosowanie niegodnych chrześcijanina metod traktowania podwładnych (które to zarzuty rzecz jasna należy czym prędzej zbadać)? Czy rzeczywiście wyłącznie stylem zarządzania organizacją? Wszak wiele jego publicznych wypowiedzi i postaw sprawiało, że trudno było mówić o nim jako o tradycjonalistycznym kapłanie, a raczej o takim, który lubi podobać się światu, i któremu podoba się dzisiejszy świat.

  Cóż, ksiądz Stryczek miał jednak w swym dorobku kilka akcji, przy których siły ciemności mogły się wściec. Wszak zdarzyło mu się przypomnieć Polakom, że „OK” jest nie tylko działalność charytatywna, ale również spowiedź (akcja z konfesjonałem pod galerią handlową) czy rozważanie Męki Pańskiej (jest wszak pomysłodawcą Ekstremalnej Drogi Krzyżowej). Ponadto w klipach „Szlachetnej Paczki” występował jednak jako duchowny – w mediach więc ucierało się, że księża są dobrzy i dodatkowo ogniskują wokół siebie energię setek młodych ludzi. A na ich opinii i postawach antychrześcijańskiej rewolucji zależy najbardziej.

  Co z tym zrobimy?

  W najbliższych miesiącach możemy zostać, jako Kościół, solidnie przeorani. Nadchodząca jesień nie będzie bowiem końcem kampanii nienawiści skierowanej przeciwko duchownym i świeckim katolikom, ale początkiem wielkiej akcji mającej zmienić ostatni kraj w Europie, który pod różnymi względami wciąż można nazywać katolickim.

  Na łamach PCh24.pl Mateusz Ochman udowadniał już, że z atakiem tym nie radzą sobie katolicy z tak zwanego „Kościoła Otwartego”. Najlepszą egzemplifikacją tego niech będzie facebookowy wpis ojca Grzegorza Kramera, który twierdzi, iż rozumie dlaczego ludzie z Kościoła odchodzą – z jego słów wynika nawet, że czasem… po prostu trzeba (sic!).

  Nam potrzeba jednak zupełnie innej postawy.

  To będzie trudna jesień, dlatego wszyscy powinniśmy zaopatrzyć się w różańce (akurat zaczyna się październik) i modlić się za Kościół święty. Nieustannie przypominać sobie i innym, że „bramy piekielne go nie przemogą”, nawet jeśli wielu Jego synów poważnie zgrzeszyło. Polecamy przy tym Państwa uwadze numer „PCh24.pl Co Tydzień”, w którym staraliśmy się tę prawdę przypomnieć.
  Skumulowanie akcji rewolucyjnej zawsze przynosi rozmaite skutki – jednym z nich będzie radykalizacja nastrojów również w samym Kościele. Miejmy nadzieję, i w tę stronę również kierujmy nasze modlitwy, że ukrywający się dziś pobożni kapłani, dostrzegający nie tylko antykościelną nawałnicę, ale także głęboki kryzys w Kościele w końcu powstaną i poprowadzą nas do walki z wrogiem. Wiemy, że – wbrew pozorom – kapłanów tych jest bardzo wielu. Wiedzą o licznych odstępstwach od wiary i moralności, dostrzegają diabelski wpływ homo-lobby i pragną oczyszczenia Kościoła w duchu odnowienia wszystkiego w Chrystusie, a nie w duchu zburzenia instytucji w jej widzialnej, hierarchicznej odsłonie (czego pragną zarówno jawni wrogowie Kościoła jak i np. przedstawiciele „Tygodnika Powszechnego”).

  Drodzy Kapłani, czekamy aż odważycie się zabrać głos. Modlimy się za Was. Wiemy bowiem, że bez Was wyginiemy. Warto jednak chyba pamiętać, że Wy bez nas również – czymże będą bowiem pasterze bez owiec? Skończyła się epoka kultu świętego spokoju, również wewnątrz instytucji. Tej jesieni i później – od Was i od nas zależy przyszłość Kościoła, przyszłość Polski i przyszłość świata.

  Read more: http://www.pch24.pl/jesien-2018--preludium-do-ostatecznej-rozprawy-z-kosciolem,63093,i.html#ixzz5THz5Yf18
 • Michalkiewicz znów komentuje psychiatryczny wyrok sądu w Poznaniu i cały kurwystan
  https://www.youtube.com/watch?v=TpKa9qchmeM&feature=player_embedded
  Wypowiedź red Stanisława Michalkiewicza w przedmiocie chorób umysłowych, na które zapadły w Polsce sądy nadużywające prawa do ideologicznych i antykatolickich celów.
  Michalkiewicz ma obawy, że takie wyroki sądów mogą Polskę przemienić w jakiś molestujący Kurwystan!


  CZY TO NIE WYCZERPUJE ZNAMION ZBIOROWEGO MOLESTOWANIA OSOBY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ I WYKORZYSTANIA TEGO POŁOŻENIA DO ZREALIZOWANIA WŁASNYCH ZBOCZONYCH UPODOBAŃ ? - Obejrzyjcie i oceńcie poniższy materiał !

  Pamiętacie nagą dziewczynę w warszawskiej korporacji? Ta historia wyglądała zupełnie inaczej. Były pracownik zdradza tajemnice naciągaczy z „kotłowni”

  Naga kobieta idzie przez szpaler pełen mężczyzn z garniturach. Na koniec pokazuje środkowy palec. Ten film obiegł polski internet pod koniec ubiegłego roku i wywołał falę komentarzy. Dziewczyna miała dostać za to 10 tysięcy złotych w jednej z warszawskich korporacji. Ta historia wyglądała jednak inaczej. Były pracownik tej firmy zdradza jak naciągali naiwnych ludzi na grubą kasę.

  Na yutubowym kanale „7 metrów pod ziemią” ukazał się wywiad z byłym pracownikiem firmy, w której ta słynna już dziewczyna miała się przejść nago po biurze w zamian za 10 000 zł. Przypominamy to nagranie.
  https://nczas.com/2018/10/08/pamietacie-naga-dziewczyne-w-warszawskiej-korporacji-ta-historia-wygladala-zupelnie-inaczej-byly-pracownik-zdradza-tajemnice-naciagaczy-z-kotlowni/
 • Agresja żydów i masonów na Kościół jest oczywistością!
  Na „Soborze” Watykańskim II powstał dokument Nostra Aetate czyli Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich, która została napisana między innymi przez czynnego sodomitę, późniejszego ex-księdza, Gregory Bauma. Autorzy Nostra aetate byli w większości księżmi pochodzenia żydowskiego.

  Konkluzja: księża pochodzenia żydowskiego wnieśli na stałe do Kościoła posoborowego między innymi takie wartości, jak sodomia, trujący jad talmudyzmu i kabały. Nam zaś kazano przez ponad pięćdziesiąt lat zachwycać się tym urobkiem satanistów.

  Dlaczego prawda może wyjść na jaw , dlaczego zatem dziś możemy o tym mówić? Ponieważ prawda o tych wydarzeniach nie robi już żadnego wrażenia na duchowieństwie i wiernych zepsutych tymi naukami. Tak jesteśmy zniszczeni.

  Czy duch soboru jest tożsamy z Duchem Świętym, czy należy do kategorii innych duchów, duszków czy elfów?

  https://gloria.tv/article/SX1NiFd8CcJ61fyvRrqxoSXXQ

  Talmud jest księgą, którą bardzo trudno poznać, gdyż sposób zapisu jest taki, by był nieczytelny dla tych, którzy chcieliby zgłębić jego tajemnice. Jest zakamuflowany przed nie – Żydami. Można go interpretować w różnoraki sposób. Interpretacja zaś zależy od każdego rabina, od szkoły rabinicznej. Więc interpretacji może być tyle, ilu interpretatorów.

  Na tle dokumentów pisanych przez urzędników papieskich, nieprecyzyjnych i mogących być interpretowanymi w sposób tradycyjny ale także w sposób całkowicie zaprzeczający nauce Kościoła, rodzi się pytanie: kto pisze te wieloznaczne, nieczytelne, niejednoznaczne czyli niekatolickie dokumenty Stolicy Apostolskiej od ostatniego soboru aż do dzisiejszych dokumentów posynodalnych?

  Jaki język i czyja myśl jest osnową pism, które usiłują pod pozorem nowej nauki Kościoła oderwać wiernych od odwiecznej i jednoznacznej prawdy Ewangelii i katolickiego Katechizmu już oficjalnie od „Soboru” Watykańskiego II?
  Pan Jezus mówił w ten sposób:

  „Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi” (Mt 5,37).

  HISTORIA ŻYDÓW W POLSCE JESKE-CHIŃSKIEGO

  „Postawa Jeske-Choińskiego przysporzyła mu rzesze wrogów. Jego przeciwnicy obdarzali go inwektywami, z których „rzecznik klerykalizmu” i „herold obskurantyzmu” należały do najłagodniejszych. Pisarz dodatkowo naraził się krytyce, gdyż nie przestrzegał panujących w ówczesnej literaturze charakterystycznych dla niej standardów, bez kompleksów tworzył nie tylko dla polskich czytelników, lecz także dla obcych. Wiele lat później, w rządzonej przez komunistów Polsce jego pisarstwo również nie było dobrze widziane, a rozpowszechnione wówczas negatywne i z gruntu fałszywe sądy o nim ugruntowały się na tyle mocno, że mimo upadku systemu z powodzeniem funkcjonują dalej w niepodległej III Rzeczypospolitej. Jednym z przykładów tego jest fragment hasła biograficznego Jeske-Choińskiego z Wielkiej Encyklopedii Multimedialnej, opracowanego na podstawie Słownika Encyklopedycznego – Język polski, autorstwa Elżbiety Olinkiewicz, Katarzyny Radzymińskiej i Haliny Styś (Wyd. „Europa”, Warszawa 1999)

  Historia Żydów w Polsce. pdf
  Jeske-Choiński „Poznaj Żyda!”
  https://swietatradycja.wordpress.com/2018/10/04/historia-zydow-w-polsce/


  Gretkowska znów bredzi i atakuje kościół. „30 tys. ludzi – bo tyle jest kleru w Polsce – trzyma za gardło 40 mln obywateli, którzy płacą na to kilkanaście miliardów”

  Gretkowska znów bredzi i atakuje kościół katolicki. W wywiadzie w portalu dla onet.pl jedna z najbardziej znanych feministek twierdzi, że „30 tys. ludzi – bo tyle jest kleru w Polsce – trzyma za gardło 40 mln obywateli, którzy płacą na to kilkanaście miliardów”.

  Manuela Gretkowska nawiązał do kontrowersyjnego filmu Wojciecha Smarzowskiego i podkreśliła, że „Kler” widzieli wszyscy, podczas gdy teksty o pedofilii w Kościele ukazują się od wielu lat i według niej nie powodowały one ogólnonarodowej dyskusji.

  –”Wszyscy wiemy, że rocznie idzie na Kościół kilkanaście miliardów złotych i to jest potem poza jakąkolwiek kontrolą finansową, bo tam nie ma przezroczystości, to jest taki system feudalny” – mówiła wywiadzie.

  Manuela Gretkowska uważa, że kwestia odszkodowań dla ofiar księży pedofilów to bardzo poważna sprawa i powinno się ją nagłaśniać.

  Pisarka twierdzi, że „30 tys. ludzi – bo tyle jest kleru w Polsce – trzyma za gardło 40 mln obywateli, którzy płacą na to kilkanaście miliardów”.

  –”To tak, jakbyśmy byli w tej wodzie święconej (…) utopieni i uduszeni mieli umysł kadzidłem tradycji. Jeżeli ci ludzi nie mają z czego płacić, bo są biedni, a to kilkanaście miliardów idzie na Kościół i bogacenie się, to wszystko jest jakiś feudalny, postkomunistyczny, komunistyczny – nie wiadomo już jakich systemów, bo to jest mafijny system – glutem, który powinien zostać rozbity” – bredziła Gretkowska.

  https://nczas.com/2018/10/08/gretkowska-znow-bredzi-i-atakuje-kosciol-30-tys-ludzi-bo-tyle-jest-kleru-w-polsce-trzyma-za-gardlo-40-mln-obywateli-ktorzy-placa-na-to-kilkanascie-miliardow/


  Od wielu dni trwają w USA protesty Demokratów i opłacanych przez Sorosa lewackich bojówek przeciwko powołaniu do Sądu Najwyższego Bretta Kavanaugha. Teraz w mediach społecznościowych pokazują się nagrania pokazujące nazistów z Antify, którzy domagają się od Sorosa zapłaty za napady i wywoływane przez nich awantury.

  Tajemnicą poliszynela jest to, że Soros finansuje na całym świecie lewicowe ugrupowania, bojówki a także nazistów z Antify. Okazuje się, że Soros nie rozlicza się jednak z bojówkarzami, albo też ci jak z Antify w Stanach Zjednoczonych chcą więcej za swe „usługi”.
 • Kościół - Wiara - Moralność - Prawo
  W ciągu najbliższych dziesięciu lat archidiecezja w Utrechcie zamknie większość ze swoich 280 świątyń. Pozostanie mniej niż 15 kościołów - twierdzi kardynał Wim Eijk.

  W rozmowie z Gelderlander.nl z 15 września Eijk powiedział, że już teraz niewypłacalna jest 1 na 10 parafii.

  Po Soborze Watykańskim II Holandia była pierwszym krajem, w którym liberałowie wprowadzili "Kościół Soboru". Teraz tylko 173 tysiące spośród 3,5 miliona Katolików bierze udział w niedzielnej mszy. Prawie wszyscy to ludzie starsi.

  W 2014 Eijk dalej wierzył, że w 2028 co najmniej 30 jego parafii będzie dalej działało. Cztery lata później okazuje się, że szacunki te były zbyt optymistyczne.
  https://gloria.tv/article/bu9ybD8WEZwJ4ZYBuZq8QKXuu


  Biskup chce "ocalić Chrześcijaństwo od Katolicyzmu"

  Biskup Antonio Staglianò z Noto na Sycylii zamierza stworzyć nazwaną po angielsku "Pop Christiology" jako efekt uboczny trwającego Synodu Młodych.

  Diecezjalna gazeta Noto z 18 września pisze, że Staglianò zamierza zaproponować młodzieży "nowy obraz Jezusa", który jest "wolny od konwencjonalnego Katolicyzmu", "pozbawiony »masek« religijnych" i "przywrócony prawdzie".

  Cytując komunistycznego artystę, Fabrizio De Andre (+1999) Staglianò twierdzi, że "chce ocalić Chrześcijaństwo od Katolicyzmu" i że należy proklamować "zmodernizowany" Kościół, by pokazać "prawdziwą wiarę Jezusa Chrystusa, a nie agresywną religię, tylko chrystusową wiarę, która ujawnia miłosierdzie ojca".

  Staglianò jest gitarzystą i piosenkarzem, który w czasie mszy wykonuje utwory pop, co nazywa "teologią pop".
  https://gloria.tv/article/JHg7vdG1FH9E366LTPtuqSWSz


  Kościół powinien zaakceptować konkubinaty gejowskie, cudzołóstwo przed ślubem i "święcenia" kobiet, powiedział na Synodzie Młodych 5 października niemiecki audytor,. Thomas Andonie.

  Andonie jest przewodniczącym BDJK, organizacji młodzieżowej niemieckich biskupów, która rzekomo reprezentuje 660 tysięcy młodych "Katolików" – z których mało który wiarę praktykuje.

  Nawet niemiecki biskup zajmujący się młodzieżą, Stefan Oster, stwierdza, że powinni oni nieść religijne "światło", dodając, że tylko nieliczni mają "egzystencjalny związek" z wiarą.
  https://gloria.tv/article/SczDGWd7EP1614rK8bNoFd6xT

  Polscy biskupi powinni przyznać, że były poznański arcybiskup Juliusz Paetz (83), nieokiełznany homoseksualista, jest winny gejowskiego molestowania, powiedział w TVP o. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Paetz odszedł na emeryturę w 2002, ale cały czas bierze udział w wydarzeniach kościelnych.

  Odpowiedzialny za usunięcie Paetza stał się o. Tadeusz Karkosz, wówczas rektor poznańskiego seminarium. Kiedy poinformował nuncjusza w Warszawie, że Paetz jest zagrożeniem dla własnych seminarzystów, został skarcony przez nuncjaturę.

  Karkosz napisał więc do osobistego sekretarza Jana Pawła II, a później do kardynała Ratzingera. Ten ostatni przyjął oskarżenia, ale niczego z nimi nie zrobił. Ostatecznie Karkosz napisał do Jana Pawła II przez Wandę Połtawską, jego wieloletnią przyjaciółkę.

  Isakowicz twierdzi, że dwóch kardynałów kurii chciało zrehabilitować Paetza w 2010. W rozmowie z Gloria.tv powiedział, że chodziło o Angelo Sodano i Giovanniego Battistę Re.

  Powstrzymało ich to, że obecny arcybiskup Poznania zagroził rezygnacją, jeśli Paetz zostanie zrehabilitowany.
  https://gloria.tv/article/BWn9GVw73bbB4pn2rWTsbZsSv


  ezuita, o. Ansgar Wucherpfenning (52) nie zostanie na trzecią dwuletnią kadencję rektorem jezuickiego uniwersytetu teologicznego św. Grzegorza we Frankfurcie (Niemcy).

  Według oligarchicznych mediów, Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej odmówiła podbicia jego wyboru ze względu na zaangażowanie Wucherpfenninga w lokalnej subkulturze gejowskiej.

  Wucherpfenning jest też kapelanem homoseksualistów we Frankfurcie, potępił biblijne słowa uderzające w homoseksualizm i popiera błogosławieństwa dla gejowskich konkubinatów. Kongregacja wezwała Wucherpfenninga do odcięcia się od progejowskich stwierdzeń.

  Biskup Limburga, Georg Bätzing, a także przełożony prowincji jezuickiej, Johannes Siebner [i oligarchiczne media[ stoją "bezwarunkowo" za Wucherpfenningiem.
  https://gloria.tv/article/sv8wQAmFCYvk4mg1RvLGZXr6X

  Charyzmatyczna i konserwatywna grupa "Loreto" świętują "Wieczór miłosierdzia" w katedrze św. Szczepana w Wiedniu (5 października)
  DYSKOTEKA W KATEDRZE - WARTO OBEJRZEĆ!
  https://gloria.tv/video/ubZT7DYA6XyN4xmLy6mkZGQEg

  Papież Franciszek i Ojcowie Synodu dołączyli do młodych osób, głównie uczniów włoskich szkół, na sobotnim show z muzyką, tańcem i wystąpieniami.

  Kiedy młody człowiek wykonał utwór hip-hopowy, watykańskie media pokazały starych i znudzonych kardynałów klaszczących w dłonie.

  Przez występem kardynał Baldissieri powiedział, że wyprzedano 6 tysięcy biletów. Ale na Twitterze "Catholic Sat" zaznaczył, że "znaczna ilość miejsc była pusta".
  https://gloria.tv/article/Yoo4ikdxgpBi4ZvTQpzbdX2HS

  Prawie wyłącznie homoseksualne nadużycia w Kościele zostały "potępione w nowym kontekście" w czasie trwającego Synodu Młodych, powiedział kardynał Perugii, Gualtiero Bassetti (76), przewodniczący włoskiego episkopatu w czasie prezentacji w Rzymie 4 października.

  Bassetti z euforią stwierdził, że Synod, dotykając tematów związanych z nadużyciami, dał "przesłanki do tworzenia nowego świata".

  "W czasie rozważań, w których wskazywano palcami rany, pojawiła się postawa chirurga i Samarytanina, którzy chcą leczyć".

  Według Bassettiego "to Kościół, który odnawia się od środka". Stwierdził on nawet, że "jest to odnowa, która wynika z Soboru [Watykańskiego II]".

  Do większości nadużyć doszło w dekadę po Soborze.
  https://gloria.tv/article/TzbYERuQsf712nVaQJedAbigB


  Jaki jest dzisiaj pomysł na głoszenie kerygmatu młodym ludziom? W jaki sposób można choć na chwilę przykuć młodych ludzi do słuchania o Chrystusie?

  Profesjonalna oprawa muzyczna, rapujący księża i ewangelizatorzy, zakonnice na motorach, Marcin Zieliński, T.Love, Bęsiu, Młode Koty, i inni wykonawcy oraz … flagi, których w tym roku było całe mnóstwo.
  https://gloria.tv/article/UXTM18R2gKXU1xSYZTc6ffeTV

  Kościół charyzmatyczny to kościół katolicki ?
  https://gloria.tv/article/nAkPfyYmb48C323MFmVQGXsDq

  Synod ds. młodzieży oczami znanego watykanisty: różnorodność tematów, brak przejrzystości
  https://gloria.tv/article/DzKC2awaDnZF3rSaw1SiKvAB6
 • Wyborcza potwierdza, że pedalstwo i pedofilia szkodzą zdrowiu !!!
  Ksiądz tak GWAŁCIŁ chłopca, że PRZERWAŁ mu JELITO!
  https://wyborcza24.pl/ksiadz-tak-gwalcil-chlopca-ze-przerwal-mu-jelito/

  Człowiek kurii, wpływowa osoba w świecie duchownych, ale także poza nim. Ksiądz o dwóch twarzach – dobroczyńcy jeżdżącego z prezentami do domów dziecka, fundującego boiska dla młodzieży, który zmienia się w drapieżnika i brutalnie GWAŁCI bezbronne istoty…


  Sprawa wychodzi na jaw, kiedy chłopiec trafia z ciężkimi obrażeniami jelit do szpitala – występuje obfite krwawienie – dziecko nie mówi co dokładnie się stało, boi się powiedzieć kto to zrobił. W końcu zostaje przekupiony i wciągnięty w zmowę milczenia.

  Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach.

  Prawda wychodzi na jaw tylko dzięki jednej osobie – człowiekowi, który stoczył wewnętrzną walkę z traumatycznym wspomnieniem dzieciństwa i odważył się mówić o pedofilii w kościele i pomóc innym. Niestety próba przeciwstawieniu się zamiatania spraw „pod dywan” i ukrywania niewygodnych faktów jest bardzo nierówną walką – walką z ogromną strukturą, która zrobi bardzo wiele żeby zatuszować swoje wady – ciężkie przestępstwa, które nie zdarzają się tylko w kościele, lecz niestety go trawią.

  W „Klerze” Wojtka Smarzowskiego widzimy także ludzkie słabości, które dotyczą, co normalne, także księży – m.in. jedne z siedmiu grzechów głównych – poznajemy w gruncie rzeczy dobrego człowieka uzależnionego od alkoholu, który ostatecznie podejmuje jedną z najważniejszych decyzji swojego życia, wcześniej wspomnianego księdza skrzywdzonego przez innego duchownego, który do dziś nie poradził sobie z traumatycznym dzieciństwem.

  Kumulację grzechów widzimy w każdym z bohaterów, jednak ksiądz Lisowski, to postać, która ze świadka tragicznych zdarzeń ośrodka wychowawczego prowadzonego przez siostry zakonne, zmienia się w drapieżnika i dzięki bezwzględności połączonej z wpływami i pieniędzmi…  Wielu widzów „Kleru” doszukiwało się w filmie drugiego i trzeciego dna – jednak wiele schematów jest tutaj prostsza niż się wydaje. Ten film to nie atak na kościół w stylu Patryka Vegi. Zwiastun nie oddaje prawdziwego oblicza tego obrazu – dramatu, którego oglądając uśmiechnąłem się może trzy razy.

  Smarzowski nie prowadzi Krucjaty przeciwko chrześcijaństwu – jedynie obnaża ludzkie słabości, mechanizmy rządzące psychiką obarczoną pęknięciem w postaci przeżycia dantejskich scen czy siłę układów poza które nie jest w stanie wyłamać się praktycznie żaden duchowny, który decyduje się otwarcie przyznać do błędów kościoła.

  Oponenci filmu i tak stwierdzą, że to bezpardonowy, obrzydliwy atak na ich wiarę – bynajmniej, to dość trudny temat charakteryzujący nas samych – ludzi, w końcu „Nic, co ludzkie nie jest im obce”


  DEON.PL DYSKUTUJE O NADUŻYCIACH SEXUALNYCH W KOŚCIELE
  https://www.youtube.com/watch?v=AA0kLtDPhPg


  "Czasem mam wrażenie, że pedofilia jest początkiem zła, a nie jego końcem…" - pisze o. Grzegorz Kramer SJ na swoim blogu.


  Przez kilkanaście miesięcy była WIĘZIONA i GWAŁCONA młoda dziewczyna. Sprawcą był ksiądz, zakonnik. Został usunięty ze stanu duchownego, skazany przez sąd. Sąd, już w dwóch instancjach zasądził wysokie odszkodowanie. Każdego człowieka ta sprawa mocno rusza. A jednak nie każdego. Jest w Polsce człowiek, dla wielu - niestety - autorytet, który postanowił wykpić wielką zbrodnię dokonaną na tej kobiecie. W swoim filmie, mówi miedzy innymi tak: "Dostać milion złotych za molestowanie, że tam ktoś kiedyś wsadził rękę pod spódniczkę, no któż by nie chciał. Wiele pań za mniejsze pieniądze spódniczki podciąga. Milion złotych to przez całe życia taka panienka jedna z drugą może nie zarobić, a tutaj za jednego sztosa. Żadne k..rwy nie są tak wynagradzane na całym świecie, a co dopiero nasz biedny kraj - nie wiem, jak to wytrzyma".

  Ten człowiek nazywa się Stanisław Michalkiewicz i jest między innym felietonistą mediów o. Tadeusza Rydzyka. Mam nadzieję, że ojciec Tadeusz i ojcowie redemptoryści nie będą już korzystali z usług tego pana. Pomijam już to, że wypowiedzi na temat tej tragedii są poniżej jakiegokolwiek poziomu człowieczeństwa, zastanawiam się nad tym, jak człowiek z takimi poglądami może być słuchany, jako autorytet, przez miliony ludzi. Jak taki człowiek może przystępować do sakramentów? Nie wiem jak można z tragedii trzynastoletniej dziewczynki, brutalnie gwałconej i więzionej przez księdza tak się wyśmiewać? Jak można w ogóle dopuścić do siebie takie myśli o dziecku skrzywdzonym?  Michalkiewicz mówi: "Skutki społeczne tego wyroku będą bardzo daleko idące. Jestem pewien, że teraz panienki na wyścigi, jedna przez drugą będą sobie przypominać. Dotychczas tylko celebrytki sobie przypominały, jak były molestowane". To zdanie kompletnie zaprzecza temu, co mówi Franciszek, coraz więcej polskich biskupów, jak choćby bp Andrzej Czaja w swoim liście do diecezji, i zdrowy rozsądek, który każe nagłaśniać krzywdę ludzką, nie dla zemsty, ale dla sprawiedliwości i ochrony potencjalnych ofiar.

  Mam nadzieję, że media o. Rydzyka i inne media przestaną zapraszać tego pana jako eksperta i felietonistę, mam nadzieję, że ten pan przestanie być kimś, na kogo opiniach, inni ludzie wyrabiają sobie pogląd na świat i rzeczywistość.

  Nie wolno kpić z tak potwornej zbrodni jaką jest pedofila, nie można bronić sprawców pedofilii kosztem kolejnych cierpień zadawanych najmniejszym. Słowo kpin, słowo zrzucające winę na ofiarę jest słowem zabójcy i współwinnego zbrodni. To, co i jak powiedział Michalkiewicz, jest podobne do tego o czym mówił bp Andrzej w wywiadzie dla Radia Doxa, kiedy wspominał rozmowę z księdzem pedofilem, który nie widział w swoich czynach żadnego zła.

  Bardzo Was proszę nagłaśniajcie tę skandaliczną i do cna złą wypowiedź. Chrońmy dzieci i dorosłych nie tylko przed sprawcami bezpośrednimi, ale także przed słowami ludzi cynicznych i tak bardzo wypaczonych w swojej wierze.
  https://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,35923,grzegorz-kramer-sj-naglasniajcie-te-skandaliczna-i-do-cna-zla-wypowiedz.html

  https://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/komentarze/art,3393,czy-polscy-biskupi-kosza-swoje-trawniki.html

  MAM WRAŻENIE, ŻE DYSKUTANCI Z DEON.PL NIE ROZUMIEJĄ W OGÓLE WYSTĄPIENIA STANISŁAWA MICHALKIEWICZA, KTORY NIE KPI Z OFIAR PEDOFILII, ANI Z ŻADNEJ LUDZKIEJ TRAGEDII, ALE Z DURNEGO SĄDU, SĄDU W POZNANIU (SĄDÓW CAŁEJ POZNAŃSKIEJ APELACJI), KTÓRY STWIERDZIŁ, ŻE CELEM I MISJĄ ZAKONU CHRYSTUSOWCÓW JEST ZLECANIE PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH KSIĘŻOM EROTOMANOM.

  NIESTETY SĄ LUDZIE, KTÓRZY MAJĄ JAKIŚ ILORAZ INTELIGENCJI, LECZ TAKŻE SĄ TACY CO MAJĄ TYLKO "RAZ INTELIGENCJI".
  SKUTKIEM II WOJNY ŚWIATOWEJ BYŁA DEPOPULACJA I NADE WSZYSTKO EKSTERMINACJA ELIT I OD TEGO CZASU NIE MAMY ELIT, LECZ WYKSZTAŁCIUCHÓW, NAWET W ZAKONIE JEZUITÓW.

  TOWARZYSZ KRAMER JEST TEGO NAJWYBITNIEJSZYM PRZYKŁADEM.

  MICHALKIEWICZ JAKO DOJRZAŁY PRAWNIK MA PEŁNĄ ŚWIADOMOŚĆ DO CZEGO JEST ZDOLNY ŻYDOWSKI I ROZGRZANY SĄD NIENAWIDZĄCY GOJÓW A ZWŁASZCZA KOŚCIOŁA.

  I WYPOWIEDZI MICHALKIEWICZA DOTYCZYŁY WŁAŚNIE IDEOLOGIZACJI SĄDOWNICTWA ORAZ POWSTRZYMANIE MACHINY ŻYDOLINCZOSĄDOWYNICZEJ, KTÓRA Z PEŁNĄ PARĄ ZACZYNA RUSZAĆ W ŚWIAT BY ZMIAŻDŻYĆ PEDOFILSKĄ STRUKTURĘ ZŁA, KTÓRĄ JEST RZEKOMO KOŚCIÓŁ KATOLICKI.

  MAM NADZIEJĘ, ŻE KOŚCIÓŁ ZAJMIE SIĘ SPRAWĄ GRZECHU I AGENTURY W KOŚCIELE.

  ŚW. TOMASZ Z AKWINU NAUCZAŁ, ŻE GRZESZĄ TYLKO LUDZIE ŹLE ZKATECHIZOWANI.

  PROBLEMEM JEST WIĘC JAKOŚĆ KATECHETÓW !!!!

  NATOMIAST AGENTURA W KOŚCIELE JEST TAKŻE ZADANIEM DLA WSZYSTKICH WIERNYCH, ALE NADE WSZYSTKO DLA PAPIEŻA I HIERARCHÓW.
 • Biskupi trzeźwo o ocenie Kościoła i także świata, w którym działa Kościół
  Biskup opolski Andrzej Czaja o filmie "Kler"
  https://www.youtube.com/watch?v=7hGt8nevo7k


  Brodaty mężczyzna w brązowym habicie. Na szyi krzyż, na plecy zarzucona kurtka. Jest pogrążony w pracy, kosi trawnik. Ta fotografia uderza siłą prostoty i nie sposób o niej zapomnieć. To kardynał Sean O’Malley, arcybiskup Bostonu.


  Wielu właśnie ten aspekt podkreśla, bo cokolwiek by mówić, kardynał dosłownie dbający o własne podwórko to rzadkość. Niektórzy skupią się na godności pracy, która kształtuje człowieka. Jeszcze inni powiedzą o ideale Kościoła ubogiego i dla ubogich. Interpretacji bez liku. Ja widzę normalność - ona też może uderzyć i uderza zwłaszcza wtedy, gdy pomyśli się o trudach, z którymi zmierzył się ten hierarcha.

  Pamiętacie "Spotlight"? W 2016 roku zdobył Oscara w głównej kategorii, dla najlepszego filmu. Historia dziennikarzy, którzy zdemaskowali aferę pedofilską we własnej diecezji, uruchomiła efekt kuli śniegowej, bo już wkrótce po ich doniesieniach zaczęły napływać informacje o podobnych przypadkach z całego świata. Tak, to Boston z 2002 roku. Dopiero 16 lat temu okazało się, że tuszowanie skandali nie jest wyjątkiem, lecz pewną praktyką w Kościele, której szczegóły przedstawili reporterzy "The Boston Globe".  Ordynariuszem był wtedy kardynał Bernard Law, który niechlubnie został pierwszym kościelnym dostojnikiem oskarżonym o aktywny udział w ukrywaniu księży-pedofili. O ich zbrodniach wiedział także poprzednik Lawa, Humberto Medeiros. Pod wpływem nacisku opinii publicznej Law złożył rezygnację z pełnionego urzędu i udał się do Rzymu. Mimo niedopuszczalnej postawy w stosunku do ofiar przestępstw popełnianych przez duchownych z jego diecezji nadal nosił sakrę biskupią, pracował w watykańskich kongregacjach, a nawet brał udział w konklawe w 2005 roku. Był szanowanym urzędnikiem Kurii, w której nie stracił wpływów aż do przejścia na emeryturę w 2011 roku.  Zadaniem O’Malleya jako następcy Lawa było uporządkowanie sytuacji po niesławnym poprzedniku. Kapucyn miał odpowiednie doświadczenie, bo mierzył się ze skandalami seksualnymi z poprzednich diecezji. W Fall River zgłoszono 101 przypadków nadużyć dokonywanych przez księży, ale prawdziwym piekłem było Palm Beach na Florydzie, gdzie sprawcami molestowania byli sami ordynariusze Joseph K. Symons i Anthony O’Connell (pierwszy biskup tej diecezji Thomas Daily krył księży-pedofili). Dopiero O’Malley okazał się pierwszym hierarchą, który nie był zamieszany w pedofilię. Nikt inny tak jak on nie był w stanie poradzić sobie z tym problemem.  W sierpniu 2011 roku opublikował listę nazwisk 159 księży, którzy byli oskarżeni o molestowanie seksualne. Podkreślono, że oskarżonych było więcej, bo aż 250 osób, ale 69 z nich już nie żyło albo nie pełniło aktywnej praktyki duszpasterskiej, zaś w przypadku 22 pozostałych oskarżenia nie mogły zostać udowodnione. W 2006 roku suma odszkodowań wypłaconych ofiarom księży wynosiła 150 milionów dolarów. Aby pokryć tę sumę, zamknięto kilkadziesiąt parafii i sprzedano budynek kurii, który trafił w ręce Boston College. Podobno ani jeden dolar nie pochodził z kieszeni wiernych, co archidiecezja dokumentuje na stronie internetowej.  Nie znam osobiście kardynała O’Malleya, ale aktywnie śledzę jego działalność duszpasterską i administracyjną. Wydaje się, że udało mu się skutecznie ukrócić zbrodnicze praktyki księży w zarządzanych diecezjach przez przyjęcie polityki zerowej tolerancji dla pedofilii. Wszędzie, gdzie pracował, starał się oddawać sprawiedliwość ofiarom. Nie sprawia wrażenia człowieka, którego życie obfituje w zbytki, nie stroi się w złoto, nie utyskuje na wypłaty dla osób skrzywdzonych przez duchownych. Bierze sprawy w swoje ręce i rozwiązuje problem. To prawdziwie ewangeliczna uczciwość.  Gdy z tej perspektywy myślę o zachowaniu przełożonych Towarzystwa Chrystusowego umywających ręce wobec niedawnego, przełomowego dla polskiego Kościoła wyroku sądu, który przyznał rentę i milion złotych odszkodowania ofierze byłego kapłana tego zgromadzenia, to widzę nie tylko brak odpowiedzialności, ale i długofalową szkodliwość postępowania.  Gdy słyszę, że ujawnianie skandalicznych nadużyć seksualnych - i tych w stosunku do nieletnich, jak również molestowania dorosłych przez księży - jest przypuszczaniem ataków na Kościół, to robi mi się niedobrze. Kościół w postaci sprawców i tych, którzy ich kryli, sam sobie zgotował ten los i teraz musi liczyć się z konsekwencjami, nawet tymi najcięższymi. To nie anonimowa sekularyzacja wygoniła ludzi z kościołów w przykładowej Holandii, lecz realny brak zaufania do organizacji, której niektórzy przedstawiciele robili krzywdę drugim.  Gdy czytam o funkcjonowaniu i bankructwie niektórych diecezji, to myślę - trzeba było zadbać o to, żeby nie doszło do przestępstw, a jeśli już miały miejsce, to nie zamiatać ich pod dywan. Trzeba było rozliczać sprawców i zamiast na nową parafię czy do posługi w hospicjach kierować ich do więzienia. A teraz trzeba otworzyć kasę i nie tylko zadośćuczynić moralnie, ale i finansowo, jeśli sąd taką karę wymierzy.  Nie wolno przerzucać odpowiedzialności, bo to skrajnie niedojrzałe i niepoważne. Nie wolno kryć, ale trzeba brać się za bary z wyzwaniami. Jeśli ktoś krzywdzi drugiego, to jego przełożony jest zobligowany nie tylko do tego, by pedagogicznie upomnieć podwładnego, ale również oddać sprawiedliwość pokrzywdzonemu. Każda organizacja - nieważne, czy świecka, czy duchowa - tak właśnie powinna funkcjonować. Po to jest w Kościele hierarchia, w której nad wszystkim czuwa papież, a jeśli on popełnia błąd, rozlicza go cała reszta wiernych.  Kościół na mapie ruchliwego miasta jest oazą spokoju, ciszy. W kościele jest Bóg ukryty w Eucharystii, ale są też ci, którzy swym grzechem Boga ranią. Czy smuci mnie, gdy zamyka się kościoły albo gdy słyszę o tym, że nie ma w nich kto pracować? Tak, jak najbardziej. Obraz opuszczonej, burzonej świątyni rozrywa mi serce. Czy czeka to Polskę? Nie wiem, być może. Dopóki nie mamy pełnej wiedzy o skali przestępstw w Kościele w Polsce, nie sposób tego oszacować, ale zamykanie oczu na wiadome przypadki nadużyć to podłość i niegodne świństwo.  Kościół nie potrzebuje reklamy, bo najlepszą możliwą jest realna obecność Jezusa Chrystusa, ale tę trzeba pokazywać. Sytuacja, w której nie mówi się o skandalach albo wycisza sprawę, jest dla mnie nie do pojęcia, bo to stawanie przeciw miłości bliźniego, którą Jezus głosił. To zakrywanie i krzyżowanie Pana, przez brak stawania w prawdzie i odpowiedzialności za grzech. Nie ten pluje na krzyż, kto nie chodzi do kościoła, lecz ten, co nosi go na szyi i nie umie przyznać się do winy.  Taka instytucja nie ma prawa wymagać od wiernych posłuszeństwa, wierności przykazaniom, bo sama je łamie w postaci co poniektórych jej przedstawicieli. Nie da się wykluczyć negatywnych scenariuszy i Kościół w Polsce musi być przygotowany na przykład na to, że proboszcz nie będzie posługiwał tylko w jednym kościele, lecz w trzech. Albo na to, że trzeba będzie sprzedać jakieś dobra ruchome czy nieruchome. Z informacji podanych przez biskupów Guzdka, Liberę czy Kamińskiego wiemy, że problem pedofilii wśród duchownych Polski nie omija. Możemy i powinniśmy na to odpowiedzieć, nawołując do odwagi wśród hierarchów, tak jak odważni i ewangelicznie uczciwi są ci wyżej wymienieni. Tacy pasterze faktycznie prowadzą łódź Kościoła z pełną odpowiedzialnością i czynią go lepszym miejscem w czasie, gdy źle się w nim dzieje.

  Karol Kleczka - redaktor DEON.pl, doktorant filozofii na UJ, współpracuje z Magazynem Kontakt. Prowadzi bloga Notes publiczny.
  https://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/komentarze/art,3393,czy-polscy-biskupi-kosza-swoje-trawniki.html


  Dramatyczny i bezprecedensowy list papieża Franciszka
  https://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/komentarze/art,3370,dramatyczny-i-bezprecedensowy-list-papieza-franciszka.html

  Rodzaje nadużyć ujawniają winy bardzo poważne: kapłaństwo traktowane jako upoważniające do sprawowania władzy nad innymi, obłudne tuszowanie jako zwyczajny sposób postępowania dla "dobra Kościoła". Praktycznie postawa, przecząca każdemu słowu wypowiedzianemu przez Jezusa, jak wskazuje Papież, cytując Magnificat.

  "Gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki" - papież rozpoczyna od słów św. Pawła swój "list do ludu Bożego", dramatyczny i bezprecedensowy. W ten sposób rozszerza na cały Kościół głęboką refleksję nad tragedią nadużyć, bowiem, jak twierdzi, "jedynym sposobem, w jaki możemy odpowiedzieć na to zło, które zniszczyło tak wiele ludzkich istnień, jest przeżywanie go jako zadania, które angażuje i dotyczy nas wszystkich, jako ludu Bożego".

  Rzeczą oczywistą jest, że w tej dramatycznej sytuacji nie wystarczają oskarżenia i kary, choć są one niezbędne. I nie wystarcza zawężenie odpowiedzialności do środowiska duchowieństwa - trzeba pogłębić analizę, aby zrozumieć źródło tego głębokiego zła i je wyplenić. Dlatego muszą być zaangażowani, jak wskazuje Papież Franciszek, wszyscy wierzący. Którzy w wielu wypadkach byli ofiarami, ale w innych w jakiś sposób i w różnym stopniu byli również współwinni.

  Rodzaje nadużyć ujawniają winy bardzo poważne: kapłaństwo traktowane jako upoważniające do sprawowania władzy nad innymi, obłudne tuszowanie jako zwyczajny sposób postępowania dla "dobra Kościoła". Praktycznie postawa, przecząca każdemu słowu wypowiedzianemu przez Jezusa, jak wskazuje Papież, cytując Magnificat.

  Jednak w tym liście Bergoglio zamierza objąć spojrzeniem także świeckich, którzy przez tak długi czas znosili i milczeli. A wielu się zapytuje: dlaczego wierni godzili się milczeć, także wtedy, kiedy wiedzieli? Dlaczego wciąż przymykali oczy, nie broniąc ofiar? Te pytania stawiała sobie, na przykład, Isabelle de Gaulmyn w książce na temat nadużyć w Lyonie, których ona sama, jako młoda skautka, była świadkiem i których w pewnym sensie czuje się po trosze współwinna. W istocie również świeccy woleli akceptować te sytuacje w pewnym kontekście, gdy mogli uzyskać światowe korzyści i pomoc, zamiast ryzykować podjęcie walki, z której mogli wyjść przegrani w obliczu struktur władzy, postrzeganych jako groźne.

  W tych przypadkach bowiem również niektórzy wierni nie wierzyli w Ewangelię i wybierali uległe przyzwolenie, zamiast pomagać swojemu Kościołowi, tej wspólnocie, której na mocy kapłaństwa chrzcielnego stanowią część dokładnie tak jak duchowieństwo. Również niektórzy wierni zatem uśpili się i przymykali oczy, jakby ta sytuacja nie była ich sprawą, potwierdzając tą postawą najgorszy klerykalizm.

  Bowiem klerykalizm, stwierdza Papież w swoim liście, jest właśnie tym - myśleniem, że Kościół reprezentują tylko kapłani, tworzący hierarchię władzy, a nie że jest on solidarną wspólnotą wierzących świadków Ewangelii. Tymczasem, mówi Papież, "taka solidarność każe nam z kolei ujawniać wszystko, co może zagrozić integralności każdej osoby", bowiem "trzeba, by każdy ochrzczony czuł się zaangażowany w jakże potrzebną przemianę kościelną i społeczną". Właśnie dlatego, przypomina Papież Franciszek, i nie po raz pierwszy, "powiedzenie 'nie' wobec nadużycia oznacza stanowcze odrzucenie wszelkich form klerykalizmu".

  W tym tekście, który sięga do duchowego źródła kryzysu, Papież prosi nas wszystkich, jako jedno i zranione ciało Kościoła, o pokutowanie i modlitwę, sugerując nawet: "niech post obdarzy nas głodem i pragnieniem sprawiedliwości i skłoni nas do podążania w prawdzie, wspierając wszystkie postępowania sądowe, które byłyby niezbędne. Chodzi o post, który nami wstrząśnie i poprowadzi nas do zaangażowania się w prawdę i miłość ze wszystkimi ludźmi dobrej woli i z całym społeczeństwem, aby walczyć z wszelkiego rodzaju nadużyciami władzy, seksualnymi i sumienia". Krótko mówiąc, nie sposób wyobrazić sobie prawdziwego nawrócenia w Kościele, mówi Papież, "bez aktywnego udziału wszystkich członków ludu Bożego".

  Lucetta Scaraffia - włoska publicystka, dziennikarka i teolożka. Publikuje na łamach Avvenire, Il Foglio, Corriere della Sera i L'Osservatore Romano


  Kard. Ouellet: kryzys pedofilski jest przejawem głębszego kryzysu w Kościele
  https://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,35690,kard-ouellet-kryzys-pedofilski-jest-przejawem-glebszego-kryzysu-w-kosciele.html
 • Prostytutka UGRYZŁA w pe*isa SĘDZIEGO „dobrej zmiany”.
  Do kuriozalnej sytuacji doszło w Gdańsku. Pogotowie otrzymało anonimowe wezwanie pod jeden z prestiżowych adresów w mieście. Widok, który zastali ratownicy był zatrważający …

  Na dachu jednego z apartamentowców, przy basenie leżał zwijający się z bólu człowiek w towarzystwie dwóch pań. Okazał się to sędzia dobrej zmiany z apelacji Krakowskiej – jak twierdzi nasze źródło. Co stało się na dachu?

  Zdarzenie rodem z „Drogówki” Wojtka Smarzowskiego.

  „Prostytutka w czasie seksu oralnego silnie ugryzła swojego klienta w prącie – doszło do krwawienia. Na szczęście dla pacjenta członek nie został zbyt mocno skaleczony” – opowiedzial naszemu informatorowi jeden z ratowników.

  Ze względu na ochronę danych osobowych nie można ujawnić nazwiska sędziego. To jednak , jak mówi środowisko, osoba „dobrej zmiany”.

  Źródło powołuje się na swoje kontakty w trójmiejskiej policji, która mówi, że to nie pierwszy przypadek ekscesów tej osoby – „Miesiąc temu mieli wezwanie pod ten sam adres”. Jak się okazało mężczyzna nagabywał sąsiadki na seks, kazał uprawiać seks oralny za 300 zł oraz wymiotował na klatce schodowej.

  „Zarzygał windę, a sprzątnie mamy dopiero w poniedziałek – on to zrobił w piątek. Zawsze jak wzywa się policję krzyczy „JEMUTET” i nic nie można mu zrobić” – mówi jeden z mieszkańców apartamentowca.

  Jak informuje członek palestry sędzia jest dobrym znajomym wysoko postawionych polityków PiS i nie obawia się jakichkolwiek konsekwencji.

  W zeszłym roku zaprosił znajomych – impreza tak się rozkręciła, że jego koledzy sikali z dachu budynku i próbowali tłuc butelki „na szczęście” w przypadkowych miejscach – policja według relacji źródła nie zareagowała, nikt jednak oficjalnego zażalenia na jej działanie nie złożył.

  Mężczyzna przebywa w szpitalu, jak mówią sąsiedzi – „mogła mu coś zrobić może zrozumiałby swoje zachowanie”.
  https://wyborcza24.pl/prostytutka-ugryzla-w-peisa-sedziego-dobrej-zmiany/

  „Niecodzienna oferta we Francji! Będzie można wynająć… wielki XIX-wieczny kościół w Normandii. Władze nie chcą sprzedać opustoszałej świątyni, bo obawiają się, że zostanie zburzona przez inwestorów”, informuje portal rmf24.pl.

  Chodzi o znajdujący się w Normandii kościół pod wezwaniem św. Pawła w Granville, który przez wielu ekspertów jest uważany za jeden z najpiękniejszych przykładów stylu neobizantyjskiego we Francji.
  Mimo wielkiego uznania w oczach specjalistów świątynia nie widnieje na liście chronionych prawnie zabytków. Według lokalnych władz istnieje duże ryzyko, że w razie sprzedaży potencjalny inwestor może zburzyć kościół i w jego miejscu postawić budynki mieszkalne bądź centrum handlowe.
  Stąd też decyzja o wynajęciu kościoła. „Merostwo sugeruje, że będzie można w nim stworzyć prywatne muzeum, teatr albo nawet nietypowy hotel”, podaje rmf24.pl.

  Źródło: rmf24.pl
  Read more: http://www.pch24.pl/katolicka-swiatynia-do-wynajecia--ma-to-ja-uchronic-przed-wyburzeniem-pch,63304,i.html#ixzz5TOLg4YD5


  Edward Pentin dokonał podsumowania pierwszego tygodnia trwającego synodu ds. młodzieży. Watykanista zauważył dużą rozpiętość podejmowanych tematów oraz wskazał na prowadzoną oszczędną politykę informacyjną. Jak wskazał, może to zwiastować na szykowaną na koniec synodu „niespodziankę”.
  https://gloria.tv/article/DzKC2awaDnZF3rSaw1SiKvAB6

  40 tys. osób wzięło udział w rekolekcjach "Stadion Młodych" na PGE Narodowym. - To największe wydarzenie religijne dla młodych w Europie - stwierdzili organizatorzy.

  Centralnym punktem całodziennych rekolekcji "Stadion Młodych: włącz pełnię wiary" była Msza św. koncelebrowana przez 600 księży, której przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Homilię wygłosił bp diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Edward Dajczak.

  - "Znasz Jezusa?". To pytanie zadałem, będąc w tym roku na Przystanku Jezus woodstockowiczom. Odpowiadali: "Tak". Stawiałem drugie pytanie: "Jak się z Nim spotykasz?". Często padała odpowiedź: "Nie spotykam. Przecież wszyscy wiemy coś o chrześcijaństwie" - opowiedział historię młodym. - Znać Jezusa ze słyszenia, to Go nie znać - skomentował hierarcha.

  Zwrócił uwagę, że życie chrześcijanina to ciągłe pragnienie i szukanie Jezusa. - Jesteście młodzi, przecież tych pytań jest bez liku, przecież nie możecie udawać, że ich nie ma. Również o wiarę, również o Jezusa, o Kościół. O wszystko. Jesteśmy jednym wielkim pytaniem. I teraz chodzi o to, żeby szukać. I pozwolić się Komuś, przez duże "K", znaleźć - powiedział. Podkreślił, że "pragnąć” to jest stan ducha ewangelicznego i nasze zadanie.

  alecił młodym, by - wzorem apostołów - ufali słowu Jezusa i "poszli w ciemno, tylko dlatego, że On tak mówi, uwierzyli Jego słowu, zaufali Mu". - Papież Benedykt XVI mówił o wierze: "Wierzyć to najpierw powiedzieć: »Jezu, ja Tobie ufam«" - przytoczył.

  W opinii bp. Dajczaka, wiele współczesnych kultur dąży do "unifikacji". - Ja to nazywam terrorystycznym zwrotem - znacie to? - "Tak się dzisiaj żyje". Bezosobowo, bez twarzy - terror anonimowy. "Tak wszyscy robią, tak się robi". A co mówi Bóg? - pytał.

  Jak podkreślił hierarcha, wszystkie relacje z Bogiem są imienne i osobowe. "Każdy i każda z nas - uświadommy to sobie dzisiaj - mamy z Bogiem absolutnie oryginalną relację. Bóg nie ma nikogo innego, tylko mnie, moją osobę, moją historię, aby objawić w pewien sposób, dla mnie właściwy, miłość - wyjaśnił.
  https://kosciol.wiara.pl/doc/5071266.Bp-Dajczak-Mlodzi-pozwolcie-odnalezc-sie-Jezusowi
 • O wyrokach w Poznaniu i o nagonce na Kościół - KLER i inne gówna
  Olejnik w szoku. Pieronek krytykuje "Kler": "Nakreślony tylko czarną farbą. Przypisanie zła wszystkim duchownym"
  https://wpolityce.pl/polityka/415662-olejnik-w-szoku-pieronek-krytykuje-kler

  To jest jednostronne ukazanie zła i przypisanie go, może bez intencji, wszystkim duchownym w Kościele
  – tak biskup Tadeusz Pieronek mówił u Moniki Olejnik o filmie „Kler”.
  Bp Pieronek odniósł się do sprawy odszkodowania, które Towarzystwo Chrystusowe musi zapłacić kobiecie, która jako dziecko była krzywdzona przez księdza.
  Odpowiedzialność Kościoła jest na innej płaszczyźnie. Nie ma żadnych podstaw prawnych do tego
  – powiedział.
  Jest taki system prawny, który nie obarcza wspólnoty Kościoła za winy swoich członków. (…) Z punktu widzenia prawnego Kościół jako wspólnota nie ma obowiązku płacić za czyjeś grzechy. (…) To byłaby straszna rzecz, gdyby za indywidualne grzechy, które ktoś popełnił płaciła instytucja
  – dodał.

  Każdy by się bronił. Od tego są sądy
  – stwierdził biskup.

  Mówiąc o filmie „Kler” zwrócił uwagę na jego jednostronny przekaz.

  Te rzeczy, które pokazano, to rzeczy straszne. Działy się, dzieją się i trzeba to odpowiednio opisać, znać, poznać i zwalczać wszelkimi możliwymi sposobami
  – powiedział.

  Pytany o to, czy jest to film wymierzony w Kościół Katolicki, odparł:

  W pewnym sensie niestety tak. To jest film nakreślony tylko czarną farbą. Jeżeli tytułem tego filmu jest kler, czyli duchowieństwo, to tam jestem ja, inni ludzie, którzy nie popełniają takich grzechów. Rzucić taki temat, który publiczność chwyci od razu – kler, księża, to są wszyscy złodzieje, pijacy.

  Pieronek przekonywał, że w Kościele dochodziło do gorszych rzeczy niż te pokazane przez Smarzowskiego, ale reżyser zapomniał o pozytywnej stronie Kościoła.

  Widzę prawdziwe sytuacje, mógłbym przytoczyć gorsze, ale ten film nie ma żadnego odniesienia do innych poczynań Kościoła. Wszystkie wrzuca w jeden worek. Złodzieje, pijacy, nadużywający władzy itd.
  – mówił.
  To jest jednostronne ukazanie zła i przypisanie go, może bez intencji, wszystkim duchownym w Kościele
  – dodał.
  Wypowiedział się też nt. ojca Tadeusza Rydzyka.
  Od lat mówimy o tym, że to imperium nie jest przeznaczone dla dobra Kościoła, dla dobra ludzi
  – powiedział.
  Bp Tadeusz Pieronek skrytykował też polskich biskupów za brak sprzeciwu przeciwko działaniom PiS.
  Milczenie w sprawie tych naszych reform, które są naruszeniem prawa i norm moralnych
  – stwierdził.
  Sprawiedliwość wymierzana przez polityków nie jest sprawiedliwością
  – zaznaczył.
  mly/tvn24

  Nie od dzisiaj wiadomo, że w Kościele funkcjonuje coś, co nazywam „piątą kolumna”. Bez względu na to, kto za nią stoi, jest to piąta kolumna szatana. Każdy człowiek podlega grzechowi, ale kiedy grzech zaczyna przybierać zorganizowane formy, gdy pojawia się struktura zła, gdy mamy do czynienia z trwaniem w grzechu albo wręcz z czynieniem grzechu swoją linią programową, tam mamy do czynienia ze świadomą działalnością piątej kolumny szatana

  — podkreślił ks. Zieliński, dodając że „pedofile tworzą często szajki”.

  To dotyczy nie tylko świata zewnętrznego, ale również środowisk pedofilskich które są w Kościele

  — dodał.
  https://wpolityce.pl/kosciol/415748-ks-zielinski-w-kosciele-funkcjonuje-v-kolumna-szatana


  „Kler”, „Klątwa” i inne. Nie będziemy obojętni na atak na Wiarę

  Read more: http://www.pch24.pl/kler--klatwa-i-inne--nie-bedziemy-obojetni-na-atak-na-wiare-pch,63319,i.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=post&utm_term=pch#ixzz5TSoeRRZf

  Historia protestu, jaki przeciwko wystawieniu bluźnierczego spektaklu „Klątwa” zorganizowali mieszkańcy Słupska jasno pokazuje, że są jeszcze w Polsce katolicy traktujący swoją wiarę tak jak się powinno – na serio. U wierzącego katolika, zniewaga najdroższych świętości powinna wywoływać naturalny odruch sprzeciwu. W takich przypadkach, reakcja na bluźnierstwo to nie żaden radykalizm, lecz zwyczajna konieczność.  Musimy protestować. Mamy do tego prawo, a wręcz jest to nasz obowiązek. Odwracanie wzroku i udawanie, że nic się nie stało jest przejawem tylko i wyłącznie tchórzostwa, które na dłuższą metę przyniesie opłakane skutki. Katolicy wczoraj protestowali przeciwko „Klątwie”, a dzisiaj w sprawie „Kleru” Smarzowskiego. Nie łudźmy się, tego typu sytuacji będzie w Polsce coraz więcej. Dlatego, jako członkowie Kościoła musimy wiedzieć jak się zachować.  Read more: http://www.pch24.pl/kler--klatwa-i-inne--nie-bedziemy-obojetni-na-atak-na-wiare-pch,63319,i.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=post&utm_term=pch#ixzz5TSpdDgYL
 • Lawendowa mafia i antykościół
  "Ochrona reputacji pederastów jest dla nich większym interesem niż ochrona dzieci". Mocny wpis Cejrowskiego o pedofilii
  https://dorzeczy.pl/kraj/79783/Ochrona-reputacji-pederastow-jest-dla-nich-wiekszym-interesem-niz-ochrona-dzieci-Mocny-wpis-Cejrowskiego-o-pedofilii.html

  "Debata o pedofilii? Proszę bardzo, ale ten post będzie kasowany przez lewactwo kontrolujące Internet" - pisze na Facebooku Wojciech Cejrowski.
  Wspólny mianownik jest inny"
  Podróżnik pisze, że zestawienia danych z policji, sądów i więzień wynika, że najwięcej pedofilów jest wśród nauczycieli, a nie wśród duchownych. Jednak - zaznacza Cejrowski - to nie wykonywany zawód jest prawdziwym czynnikiem ryzyka. "Wspólny mianownik jest inny - homoseksualizm" – przekonuje.

  "Największe badanie naukowe “skandalu pedofilskiego w kościele amerykańskim” - John Jay Study (uznawane przez prawicę i lewicę, cytowane równie często przez Fox News, co przez CNN) - wykazało, że prawie wszystkie ofiary księży to chłopcy. Najczęściej mieliśmy do czynienia z relacją księdza-zboczeńca (często młodego) z nastolatkiem. Czyli... był to skandal HOMOSEKSUALNY, a nie tylko pedofilski, bo kler rzadko brał się za nieletnie dziewczynki" – podkreśla podróżnik.

  Cejrowski pisze również, znów powołując się na statystyki sądowe, policyjne i więzienne, że wśród homoseksualistów jest dużo więcej pedofilów niż wśród reszty ludzi. Zauważa, że wspólnym mianownikiem wysokiego ryzyka pedofilii jest więc nie wykonywany zawód, ale homoseksualizm sprawcy.

  Cejrowski: Chcą, żebyśmy bezmyślnie powtarzali: "ksiądz-pedofil", ale jednocześnie "gej jest dobry"
  "Kto więc w kategorii "pedofile" jest największym zagrożeniem społecznym? Kler? No nie. Homoseksualiści. A jest ich znacznie więcej w stanie świeckim, niż wśród księży. Tylko, że jedynie ci w sutannach brani są pod lupę. Ale tej debaty u nas nigdy nie było. Ile razy próbowano ją zapoczątkować, obrońcy zboczeń reagowali przemocą, nagonką, kneblem i pozywaniem do sądu. Chcą, żebyśmy bezmyślnie powtarzali: "ksiądz-pedofil", ale jednocześnie "gej jest dobry". Za (udowodnioną) pedofilię powinna być najwyższa kara. Tak samo dla księdza-pedofila jak i dla nauczyciela-pedofila, polityka-pedofila, czy pedofila z organizacji LGBT. W poszukiwaniu pedofilów trzeba prześwietlić w pierwszej kolejności środowiska homoseksualistów. Ale nie tylko w Kościele Katolickim. Wszystkie. A na to lewica się nie godzi. Ochrona uczuć i reputacji pederastów jest dla nich większym interesem niż ochrona dzieci przed pedofilami" – kwitował.

  "Dość tego!". Grażyna Szapołowska ostro o "Klerze"
  https://dorzeczy.pl/kraj/79780/Dosc-tego-Grazyna-Szapolowska-ostro-o-Klerze.html

  To zwykła nagonka, a nagonki zatruwają mi powietrze, sprawiając, że nie mogę oddychać. Dość tego! - w ten sposób aktorka Grażyna Szapołowska odniosła się do filmu Wojciecha Smarzowskiego "Kler"

  Aktorka przyznała, że nie znalazła się wśród blisko 2 mln Polaków, którzy do tej pory obejrzeli w kinach najnowszy obraz Wojciecha Smarzowskiego "Kler". Stwierdziła również, że prawdopodobnie wcale się na niego nie wybierze. –Mam ważniejsze sprawy na głowie i szczerze, to mam w nosie "Kler" – dodała.

  Grażyna Szapołowska zwróciła uwagę, że przez jeden film nie należy utożsamiać przedstawionych w nim patologicznych zachować z całym Kościołem i wszystkimi księżmi. – Nie lubię generalizowania i gadek, że wszyscy księża to pedofile i molestują dzieci – oświadczyła. – Nie jestem święta i złamałam prawie wszystkie przykazania Boże, jestem też ostatnią osobą, którą można nazwać moralizatorką, ale ten film mnie jakoś nie grzeje – przyznała. Aktorka zaapelowała o "spokój i rozsądek w temacie wylewania pomyj na wszystkich księży i o zajęcie się w życiu czymś pożytecznym, np. pójściem na spacer z psem".

  Aktorka podkreśliła, że jest to zwykła nagonka, a te zatruwają życie i sprawiają, że nie może oddychać. – Dość tego! – skwitowała Szapołowska.

  Mafia satanistyczno-pedofilsko-homoseksualna
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=1220&v=GJ-CnQbhxE8
  Bojkotuj antykatolicką nagonkę !
  https://www.pch24.pl/dlaczego-katolicy-bojkotuja-kler--wojciech-cejrowski-o-zwiazkach-pedofilii-i-homoseksualizmu,63340,i.html

  Kratiuk, Karpiel: Obejrzeliśmy „Kler”, aby Państwo nie musieli [VIDEO]

  Read more: http://www.pch24.pl/kratiuk--karpiel--obejrzelismy-kler--aby-panstwo-nie-musieli--video-,63141,tv.html#ixzz5TT4HU0gv
 • Czy masoneria stoi za filmem "Kler"? - Dr Stanisław Krajski
  https://www.youtube.com/watch?v=3xp_0l025f4
 • Karoń PEDOFILI I PEDAŁÓW TRZEBA PAŁAMI WYRZUCIĆ W KOŚCIOŁA!
  Pedofile i pedały to agentura, którą w latach 50tych ubiegłego wieku zaczęto wprowadzić do Kościoła, aby go zniszczyć od środka przez skandale i fałszywe nauczanie zmierzające do zakwestionowania Objawienia, Tradycji i Magisterium.

  Sexaferzyści w Kościele to ta sama agentura neomarksistowska, która w świecie sexualizuje obyczaje i demoralizuje ludzi od przedszkola.
  Celem marksizmu jest wykorzystanie człowieka i skłócenie ludzi, a następnie doprowadzonych do wściekłości naznaczyć opiniami kata i ofiary i następnie budować prowadzoną do kolejnych konfliktów filozofię i politykę krzywdy.

  Krzysztof Karoń - „Historia antykultury”- promocja ważnej książki
  https://www.youtube.com/watch?v=Lm7cttkPnMs


  Michalkiewicz przerywa milczenie po słowach o k*rwach. „Ponieważ wybuchło takie moralne oburzenie chciałby zwrócić uwagę na…”
  https://nczas.com/2018/10/11/michalkiewicz-przerywa-milczenie-po-slowach-o-krwach-poniewaz-wybuchlo-takie-moralne-oburzenie-chcialby-zwrocic-uwage-na/


  Stanisław Michalkiewicz zabrał publicznie głos po raz pierwszy, po tym, jak po jego słowach z ostatniego felietonu wideo podniósł się klangor i jazgot w mediach głównego ścieku. Przypomnijmy, że Michalkiewicz powiedział, iż „żadne k*rwy nie są tak wysoko wynagradzane” w kontekście wyroku dotyczącego zgwałconej nastolatki.

  „Ty ch*ju j*bany, pi*rdolony w d*pe frajerze, przecweluje Cie w ryj”. Takie oto życzenia i oferty pod moim adresem składają w dniach ostatnich przedstawiciele wrażliwości moralnej – zaczyna Michalkiewicz.

  I dodaje: Ja się nie mogę nie zgodzić z przewielebnym o. Kramerem, że jestem poniżej poziomu człowieczeństwa. Obawiam się, że do tego poziomu człowieczeństwa nie uda mi się doszlusować.

  Ponieważ wybuchło takie moralne oburzenie chciałby zwrócić uwagę na kilka znaków zapytania, które się z tą sprawą wiążą. Jak podają media ta panienka, nawiasem mówiąc słowo panienka też zostało uznane za obelżywe – tego już nie rozumiem, 13-letnia była przez kilkanaście miesięcy uwięziona i gwałcona i w tym czasie, co jest zdumiewające, chodziła do szkoły – kontynuował publicysta.

  Druga wątpliwość dotyczy tego, że rodzice przez kilkanaście miesięcy nie zainteresowali się co córka robi (…) Wreszcie wyrok jaki ten ksiądz erotoman dostał – 4 lata. Warto zwrócić uwagę na zarzuty, jakie na nim ciążyły: podstępnego uprowadzenia, uwięzienia ze szczególnym udręczeniem, wielokrotnych gwałtów i podżegania do aborcji. Wystarczyłoby z powodzeniem na 10 lat, a został skazany tylko na 4 lata – mówił Michalkiewicz.

  To mi przypomina sytuację z marca 2006 roku, kiedy to po raz pierwszy podniósł się taki klangor przeciwko mnie. Wtedy powiedziałem w felietonie do Radia Maryja, że my jesteśmy zajęci krzewieniem demokracji na Ukrainie i Białorusi, a od tyłu zachodzą nas judejczykowie. Minęło 12 lat i okazało się, że zaszli nas od tyłu – przypominał.

  Na koniec felietonu na kanale TVAsme dodawał jeszcze: Usłyszałem taką wieść ptaszyny, że będę zaciągnięty przed niezawisły sąd, w związku z tym ekscesem, którego się dopuściłem, a który wywołał taki rezonans w środowiskach ormowców politycznej poprawności. (…) Jeżeli niezawisły sąd dostanie rozkaz, żeby mnie wtrącić do więzienia, no to mnie wtrąci i żadna siła mnie przed tym nie uratuje.
 • K. Karoń PEDAŁY, PEDOFILE, AFERZYŚCI, MASONI I MARKSIŚCI PRECZ Z KOŚCIOŁA
  https://www.youtube.com/watch?v=zgyL37oy638
  Karoń wyzywa Katolików do zreformowania Kościoła Bożego od wewnątrz i do pozbawienia wpływów na Kościół wszelkiej gangreny !!!
 • Ks. G. Śniadoch O GORSZYCIELACH W KOŚCIELE
  https://www.youtube.com/watch?v=H7Fas0UfHYQ
 • ABP. GRZEGORZ RYŚ PRZEPRASZA, ŻE BYŁ ANTYŚWIADECTWEM
  https://ekai.pl/abp-rys-sami-redukujemy-seks-do-potrzeby-stalismy-sie-antyswiadectwem/
  Ryś, Ryś, Ryś z teologii miś ;)

  Diabeł nie może zniewolić ludzkiego intelektu jeśli człowiek nie da mu przyzwolenie na zabicie Prawdy
  https://www.youtube.com/watch?v=gO1SOsB-68s


  Pochodząca ze Stanów Zjednoczonych 22-letnia blogerka Avera Maria Santo napisała list otwarty do Ojców Synodalnych. Dziewczyna, która otwarcie pisze o swoich skłonnościach homoseksualnych i o tym, jak stara się żyć na co dzień zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego, prosi biskupów, by nie ulegali presji relatywizowania nauki Kościoła w sprawie homoseksualizmu.
  https://ekai.pl/22-latka-o-sklonnosciach-homoseksualnych-napisala-list-do-ojcow-synodalnych/
 • BEZBOŻNE PEDALSTWO I PEDOFILSTWO !
  S. Borkowska OSB: ci, którzy wykorzystywali nieletnich, nie traktowali poważnie Boga
  https://ekai.pl/s-borkowska-osb-ci-ktorzy-wykorzystywali-nieletnich-nie-traktowali-powaznie-boga/

  Wymiar kontemplacyjny naszego życia obejmuje zarówno modlitwę, jak i działanie – mówiła s. Małgorzata Borkowska OSB do wyższych przełożonych zakonnych, którzy obradują w Krakowie pod hasłem „Jeśli nie płoniemy, nie zapalamy”. Mniszka podkreślała, że ci, którzy „narobili w Kościele tyle szkody” nadużyciami seksualnymi, żyli wyłącznie w swoim świecie, w którym najważniejsze były ich własne potrzeby, a Bóg nie był „poważnie traktowany”.
  S. Borkowska zauważyła, że najlepszym opisem życia kontemplacyjnego są słowa z Listu do Hebrajczyków „Wytrwał, jakby widział Niewidzialnego”. Jej zdaniem, świeccy i młodzież zakonna mają wzniosłe pojęcie o kontemplacji, jest ono jednak zupełnie nieżyciowe. „My wiemy już, że Bóg jest niewidzialny. Cały sens i radość naszej służby polegają na tym, abyśmy Mu siebie ofiarowali w mroku wiary, a nie w blasku widzenia” – mówiła do wyższych przełożonych polskich zakonów.

  Jej zdaniem, życie kontemplacyjne zaczyna się tam, gdzie kończy się „żądanie widzenia” i poszukiwanie wzniosłych uczuć na modlitwie. „Życie dla Boga to coś więcej niż modlitwa. Wymiar kontemplacyjny życia polega na świadomości, że żyjemy w cudzym świecie, który służy Bożym, a nie naszym celom. Każda nasza najmniejsza decyzja wzmacnia lub osłabia tę świadomość” – wyjaśniała benedyktynka.

  S. Borkowska uważa, że człowiek, który na modlitwie poszukuje tylko doznań, choćby doświadczał najpiękniejszych i najbardziej wzniosłych uczuć, „odkonsekrowuje” swoje życie, bo przestaje traktować poważnie Boga. Według niej, im większej słabości doświadcza, tym usilniej szuka siły tam, gdzie jest jej źródło – u samego Boga.
 • Dymisja rektora za popieranie homoseksualizmu
  https://ekai.pl/blogoslawil-parom-homoseksualnym-nie-moze-byc-rektorem-uczelni/

  Popieranie homoseksualizmu oraz udzielanie błogosławieństwa parom tej samej płci spowodowały, że rektor Wyższej Szkoły Teologiczno-Filozoficznej Sankt Georgen we Frankfurcie nad Menem w Niemczech o. Ansgar Wucherpfennig nie będzie mógł piastować funkcji rekto
 • Papież Franciszek posłuchał K. Karonia i zaczął czyścić Kościół od głowy !!!
  Krzysztof Karoń – Trzeba wypędzić zboczeńców i agenturę diabła z Kościoła
  https://www.youtube.com/watch?v=zgyL37oy638


  Papież Franciszek wydalił ze stanu kapłańskiego dwóch chilijskich biskupów – podał w sobotę Watykan. To kolejna konsekwencja skandalu pedofilii w tamtejszym Kościele. Decyzję tę ogłoszono w dniu spotkania papieża z prezydentem Chile Sebastianem Pinerą.

  Ze stanu kapłańskiego wydaleni zostali oskarżeni o wykorzystywanie seksualne biskupi Francisco Jose Cox Huneeus i Marco Antonio Ordenes Fernandez.

  Skandal pedofilii w Chile był jednym z tematów sobotniej rozmowy papieża Franciszka z prezydentem tego kraju Sebastianem Pinerą na audiencji – poinformowano w komunikacie Watykanu.(PAP)

  https://nczas.com/2018/10/13/papiez-wydalil-ze-stanu-kaplanskiego-dwoch-biskupow/
 • Na naszych oczach rodzi się przemysł molestowania - Stanisław Michalkiewicz
  https://www.youtube.com/watch?v=5x_YE34fHAs
 • Nie miałem ochoty przeprosić Kasi... - Stanisław Michalkiewicz o najściu lewicowych pań i panienek
  https://www.youtube.com/watch?v=mpos7PGXEY4
 • FRANCISZEK nie dla zboczonego klerykalizmu
  https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/2198821,Watykan-tuszowanie-skandalu-to-forma-klerykalizmu-ktory-nie-jest-do-przyjecia
 • Kurwystan zniszczy Polskę !!!
  Za milion złotych panienki płci obojga przypominają sobie wszystko na wyścigi! - S. Michalkiewicz
  https://www.youtube.com/watch?v=J_4QSBIspjA
 • Państwo karze tylko pedofilię w Kościele, a na ulicach naszych miast ochrania zboczeńców !
  https://www.youtube.com/watch?v=DC0JYLGX-Hk
 • Jerzy Robert Nowak - Gorące tematy: atak wściekłych bab na Michalkiewicza w Poznaniu
  https://www.youtube.com/watch?v=sN-hgh53vqY

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ULUBIENI AUTORZY

więcej